Komanwel

Komanwel

KOMANWEL
-Komanwel diasaskan oleh Queen Elizabeth pada tahun 1926
-Merupakan pertubuhan negara-negara merdeka yang pernah dijajah oleh Britain (kecuali Mozambique, bekas tanah jajahan Pertugis)
-Sehingga kini, Komanwel dianggotai 54 negara di mana Malaysia (Tanah Melayu) menyertai selepas mencapai kemerdekaan pada tahun 1957.

TUJUAN PENUBUHAN KOMANWEL
• Mengeratkan perhubungan dan perpaduan di kalangan negara anggota.
• Membentuk persepaduan di bawah satu pertubuhan dan bekerjasama dalam pelbagai bidang di kalangan negara anggota.
• Menjaga kebajikan negara-negara ahli untuk memajukan negara anggota.
• Memberikan kemudahan dan layanan yang baik daripada kerajaan Britain terutama untuk pasaran barangan negara anggota Komanwel di Britain.
• Pakar-pakar dalam pelbagai bidang dapat berbincang untuk meningkatkan lagi kepakaran negara anggota.
• Memberikan kemudahan pendidikan kepada negara anggota melalui Rancangan Pelajaran Komanwel.

SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN:
# Bekas jajahan British (kecuali Mozambique)
# Bebas menyertai atau menarik diri daripada Komanwel
# Ratu Britain diakui sebagai Ketua Komanwel
# Negara anggota mempunyai kebebasan dan hak yang sama rata
# Tidak terikat oleh dasar Britain

FAKTOR MALAYSIA MENYERTAI KOMANWEL:
# Keadaan darurat yang masih wujud di Persekutuan Tanah Melayu
# Harapan Singapura akan diserapkan ke dalam Persekutuan Tanah Melayu
# Khuatir akan ketidaktentuan dasar Presiden Sukarno, Indonesia

PERANAN MALAYSIA
• Menyuarakan rasa tidak puas hati dan tentangan terhadap dasar apartheid di Afrika
Selatan.
• Menyokong sepenuhnya sekatan ekonomi terhadap Afrika Selatan, ketika dasar
apartheid dijalankan oleh orang kulit putih.
• Menyeru negara maju supaya memberi perhatian kepada Komanwel.
• Pada tahun 1989, Malaysia telah menganjurkan CHOGM (Commonwealth Heads Of Government Meeting) di Kuala Lumpur. Malaysia telah membangkitkan isu alam sekitar dan hak asasi manusia dengan mengeluarkan Deklarasi Langkawi...

View Full Essay