Premium Essay

2pac - Dear Mama - Essay

In: Film and Music

Submitted By dongelitoo
Words 2376
Pages 10
KULH1111 -­‐ Individuell besvarelse "gruppeoppgaven" David Vargas

2pac -­‐ Dear Momma

Hva er forskjellen mellom en mor som bor i "Baltimore, USA” (Gettoen) og en mor som bor i "Bærum/Norge" (rik-­‐strøk) Jo kanskje for en mor som bor i for eksempel Batimore så handler kanskje ikke hverdagen om hvilken par sko du skal kjøpe eller hvilken merke kjole du skal kjøpe til festen på først kommende Lørdag. Når du bor i akkurat ett strøk som i Baltimore så er kanskje dine første tanker å kjøpe litt mat til ungene dine som sitter hjemme å venter på mat og mamma eller bare å telle mynter for å overleve en dag til i den forferdelige nabolaget du bor i, det er den vanlige hverdagen for mange av de mødrene som bor i

f. eks. Baltimore. Hun er sikkert alene med 2 barn og flere regninger som hun ikke får betalt før frist datoen. Hvordan er forholdet mellom "Getto mammaen" og sitt barn, har barnet mer respekt for sin mamma. Siden barnet for opplevd så mye mer en ett barn som har det bra, som bor i en rik nabolag. Det går litt på ”reality check” altså at barnet...

Similar Documents

Premium Essay

Struugles of a Single Mother

...English 101 1DB Essay 3 November 4, 2013 Struggles of a Single Mother The struggles of a single mother are insurmountable. In the poem “ Mother to Son” by Langston Hughes writes prolifically about his mothers struggle. Tupac in his music video Dear Mama presents another strong argument on the struggles of a single mother. Both of these works deal with the struggles their mothers went through. However they present a different argument when it comes to the source of the struggle. Hughes poem doesn’t identify what exactly caused the struggle but it is reasonable to assume it was external circumstance. Tupac on the other hand repeatedly identifies himself as the cause of the struggle. Thus the arguments diverge. One argument deals with the struggle caused by external circumstances while another deals with the struggle of single motherhood caused by the children. I feel that the argument Tupac presents in his video is a more realistic and persuasive argument for singe motherhood. In the video “Dear Mama” Tupac uses his lyrics to tell the story behind the video. He uses realism in the lyrics as well as in the video. When the video opens up Tupac’s mother speaks about being seventeen, pregnant, and in jail. After she speaks, Tupac opens up the song by saying that his mother had nowhere to stay at seventeen once she was released from jail. The combination of the words of Tupac’s mother and Tupac himself creates a strong emotional appeal to the audience. This combination......

Words: 595 - Pages: 3