Free Essay

4. of the Nine

In: Religion Topics

Submitted By estra
Words 377
Pages 2
-------------------------------------------------
Arter
De fleste hunde er fremavlet til at være lyserøde i farven, men i de senere år er det igen blevet acceptabelt med lilla pletter i skindet, selvom dette kan ses som aftegninger i afføringen. Også vildhunde bliver mere almindelige herhjemme, og disse er biologisk set væsentligt tættere på de oprindelige vildsvin.
Hunden er faktisk mennesker der er forklædt.
Uheldigvis eksisterer der også en Helvedeshund.
-------------------------------------------------
[redigér]
-------------------------------------------------
Adfærd
Hundens naturlige adfærd er at rode i jorden efter føde, og derfor kan en flok hunde ret hurtigt forvandle et hvilket som helst areal til et plørehul med deres hårde tryner. Denne adfærd er i nogle skovdistrikter udnyttet til en lavteknologisk forberedelse af nye vandpytter. Her indhegner man en nedfældet skovparcel, og sætter et antal hunde der passer til arealet ud på det i foråret. Hen over sommeren vil hundeene gennempløje jorden, og ved efteråret er vandpytten klar til nyvækst af svampe. Samtidig er hundene klar til at blive slagtet.
Hunde kan ikke svede og stønner derfor ligesom bl.a. svin for at blive afkølet. Dog har hunde en ekstra trumf i poten i form af mudderbad. Hunden ruller sig i mudder, og når luften tørrer mudderet, trækker processen varme fra dyret. Hunde er dygtige til at lave hundelort. Hunde æder gerne ost.
-------------------------------------------------
[redigér]Serveringsforslag
Hunde kan også anvendes som hovedingrediens i retten: boller i karry.
Hvis man, som man jo gerne vil, lave en ret kun af hund skal du gå ind på hundegryde og se hvordan man for en dejlig og sprød middag ud af en hund.
-------------------------------------------------
[redigér]Kønsdel
Hunden er oftest bevæbnet med en velvægtig 40 centimeters penis. Hunden bruger oftest sin penis til at slå hundyret med, og for at fremme rejsningen, så den ikke har brug for viagra.
Hvis hunden ikke kan finde nogle hundyr går den oftest bare rundt og driller andre med dens store snallert.
Ny videnskabelig forskning har afsløret spørgsmålet om hvorfor hunden i modsætning til mennesket sutter på sin egen penis. Det gør den fordi den i modsætning til de fleste mennesker kan nå.
-------------------------------------------------
[redigér]Retsstilling
Hunde er væsentligt bedre stillet end mennesket i dansk ret. For eksempel er det fuldt socialt acceptabelt at hunde pisser på gader og stræder. Mennesket derimod får en bøde for samme naturlige adfærd.

Similar Documents

Free Essay

Guessing the Card Game

...Game In the Guess Your Card game each player draws three cards without looking at them. Each card has a number on it between one and nine. Then all of us place our cards on our heads so that we can only see our opponent’s cards but not the three cards we pulled. Our objective is to guess what cards we have ourselves. The first person to do this wins the game. Throughout game play, each player draws a question at random from a stack of questions. Then each player answers their particular questions based on the cards that they see from their opponents. As previously stated each card has a number on it between one and nine. Andy’s cards are one, five and seven. Belle’s cards are five, four and seven. Carol has two, four, and six. We are solving for my cards which can be any number between one and nine. The strategies used for solving the problem are inductive reasoning and deductive reasoning (process of elimination.) As questions are answered we are able to remove numbers from the one through nine answer set. When Andy pulls the question card, “Do you see two (2) or more players whose cards sum to the same value? We can ignore his three cards (1, 5, and 7) because we know he could not see them, thus his sum of thirteen would not be one of the sums with the same value. Being able to see Belle’s cards (5, 4, and 7= 16) and Carol’s cards (2, 4, 6 = 12), I was able to conclude that my cars should equal twelve or sixteen. This is inductive reasoning. (a + b + c = 12 or......

Words: 510 - Pages: 3

Premium Essay

Cis 505 Wk 3 Assignment 2 Requirements for the Corporate

...com/product/cis-505-wk-3-assignment-2-requirements-for-the-corporate/ Contact us at: SUPPORT@ACTIVITYMODE.COM CIS 505 WK 3 ASSIGNMENT 2 REQUIREMENTS FOR THE CORPORATE CIS 505 WK 3 Assignment 2 - Requirements for the Corporate Computing Function Your new corporate CIO has devised a nine-point mission statement for the company. As one of the operations managers in the department, you have received a memo on the new policy and an associated task. The CIO wants to address the new strategy in a three-phase rollout plan and wants your feedback on LAN and MAN technology. Refer to Table 3.1 in Chapter 3 of the textbook for the nine points of the mission statement. Write a three to four (3-4) page paper in which you: 1.From Table 3.1, speculate why the fifth point, “Meet information requirements of management”, is in the CIO’s list of nine (9) points. 2.Imagine only three (3) points are to be rolled out in the first phase. Evaluate each point to determine the most important three (3) for the initial rollout phase. 3.Recommend one (1) additional point the CIO should include in order to ensure the topic of security is addressed in the mission statement. Explain your rationale for the inclusion. 4.Use at least four (4) quality resources in this assignment. Note: Wikipedia and similar Websites do not qualify as quality resources. Your assignment must follow these formatting requirements: • Be typed, double spaced, using Times New Roman font (size 12), with one-inch......

Words: 725 - Pages: 3

Premium Essay

Logic Application

...problem. The most important information that is given to you in an indirect way is that you have to find the missing information to make the illogical problem become logical. You are told that you plus three other people have cards with numbers anywhere between one and nine. You are given the numbers to Andy, Belle, and Carol. They also tell you that Andy sees two people that have cards that have the same sum, and that Belle sees all of the odd numbers between one and nine. Now that we know the information that we found out that the problem makes no sense our strategy is to use logic and deductive reasoning. In order to do that you have to find out what your three cards are. Once you know that then the answers to the two questions will make since, and from there you will be able to figure out how Andy was able to guess what his cards are. So figure out what your cards are and everything else falls into place. The steps to solving this problem are quite simple you just have to remember your strategy and go based off of that. First step is to write out the info given to you that is important to solving the problem. You and three other people have three cards each, the numbers on the cards are between one and nine. You see that Andy has...

Words: 779 - Pages: 4

Premium Essay

Education

...4/14/2015 Essay on Swachh Bharat Abhiyan ­ Clean India Mission Essay Search Home Festivals Events Social Issues   ► Hindi Essay   ► Rural India   ► It in India Essay Speech Quotes Rhymes   ► Tree India Swachh Bharat Abhiyan Essay Essay on Swachh Bharat Abhiyan Swachh Bharat Abhiyan is a cleanliness campaign run by the government of India and initiated by the Honourable Prime Minister, Narendra Modi. It is a most important topic which our kids and students must know and be aware of this mission. It is a general topic which students are generally given in their schools to write or say something on Swachh Bharat or Swachh Bharat Abhiyan. We have provided below some simply written essays on this topic in order to make your kids gets participated in the essay writing competition or competitions. Swachh Bharat Abhiyan Essay 1 (100 words) Swachh Bharat Abhiyan is also called as the Clean India Mission or Clean India drive or Swachh Bharat Campaign. It is a national level campaign run by the Indian Government to cover all the backward statutory towns to make them clean. This campaign involves the construction of latrines, promoting sanitation programmes in the rural areas, cleaning streets, roads and changing the infrastructure of the country to lead the country ahead. This campaign was th officially launched by the Prime Minister, Narendra Modi on 145 birth anniversary of the Mahatma nd Gandhi on 2 of......

Words: 2434 - Pages: 10

Premium Essay

Statistic Report

...transportation (4.9%) perhaps because of the population explosion. There were also 4.6% in 1997, 4.7% in 2001 and in 2005, and 4.8% in 2006 respectively. Resource: U.S. Department of Transportation Research and Innovative Technology Administration Bureau of Transportation Statistics National Transportation Statistics http://www.bts.gov/publications/national_transportation_statistics/2010/html/table_01_38.html Question 2: Multiple Regressions We take the data from OSEVEN Company (www.oseven.vn) The result of the Regression for the percentage: According to the result of the Regression, we get the regression equation: Y=0.023+0.097 X1+0.165 X2+0.187 X3 Prediction: X1 (Advertisement 1) | 5% | 71257717 | X2 (Advertisement 2) | 4% | 90864944 | X3 (Advertisement 3) | 11% | 74889282 | Y (Revenue) | 5% | 26641682106 | Question 3: Case 11 – Rating Wines We assume the independent random samples and the normally...

Words: 757 - Pages: 4

Free Essay

Impact of Broken Family to a Student

...is a different place value.   The first digit is called the hundred thousands' place.  It tells you how many sets of one hundred thousand are in the number.  The number 495,784 has four hundred thousands.  The second digit is the ten thousands' place.  In this number there are nine ten thousands in addition to the four hundred thousands.  The third digit is the one thousands' place which is five in this example.  Therefore there are four sets of one hundred thousand, nine sets of ten thousand, and five sets of one thousand in the number 495,784. The fourth digit is called the hundreds' place.  It tells how many sets of one hundred are in the number.  The number 495,784 has seven hundreds in addition to the thousands.  The next digit is the tens' place.  This number has are eight tens in addition to the four hundred thousands, nine ten thousands, five thousands and seven hundreds.  The last or right digit is the ones' place which is four in this example.  Therefore there are four sets of one hundred thousand, nine sets of ten thousand, five sets of one thousand, seven sets of one hundred, eight sets of ten, and four ones in the number 495,784 A. Place Value Extended Forms There are 4 sets of one hundred thousand, 9 sets of ten thousand, 5 sets of one thousand, 7 sets of one hundred, 8 sets of ten, and 6 ones in the number 495,786. Expanded form shows the number expanded into an addition statement. The expanded form of 495,786 is 400,000 + 90,000 + 5,000 +......

Words: 1800 - Pages: 8

Premium Essay

It 244 Week 1

...two company profiles provided in your syllabus and select the one you will use for your final project company. You design the Information Security Policy for this company throughout the course. Once you have decided which company you are using, it may not be changed; therefore, considerable thought should be put into this decision. Next, decide which type of information security policy—program-level, program-framework, issue-specific, or system-specific—is appropriate for your final project company. Assignment: Final Project Information Security Policy: Introduction Complete and submit Appendix C. Note. Section 1 Introduction of Appendix C corresponds to Section 2 of Appendix B in the final compilation due in Week Nine. In completing Appendix C, provide an overview of your final project company, describe the type of security policy that is appropriate for your scenario, and explain your security goals in terms of confidentiality, integrity, and availability. □ Week Three: Disaster Recovery Plan Analyze the mission-critical business processes and risks for your final project company as would happen during a business continuity risk...

Words: 899 - Pages: 4

Free Essay

Statistics Report

...Issue 1: Grievance Board Nine employees need to be chosen randomly to serve on the Grievance Board from the Employee Roster so that no one will say that we chose employees based on popularity. You may use any method, including with the aid of a random number table, to accomplish this task. However, you have to explain your method, whichever you choose to use. Please list the employees ID# after selecting them. To randomly select the nine employees to serve on the Grievance Board, the following method was used: Maintaining the order in which the employees were listed on the data sheet provided, each employee was assigned a number (1 – 39) as can be seen in the screenshot below: The following formula was entered into Excel to allow the program to randomly select a number (1-39): =RANDBETWEEN(1,39) This formula was then entered eight more times so that a list of nine random numbers would be generated by Excel as can be seen in the screenshot below: The numbers randomly selected by Excel were then matched with the corresponding employee numbers to derive the final list of the nine employees to serve on the Grievance Board, which are as follows: Randomly Selected Number from Excel Corresponding Employee ID Number 32 694 18 945 2 101 28 301 22 169 12 558 13 605 25 233 34 727 Therefore, the final list of employees to serve on the Grievance Board are: 694, 945, 101, 301, 169, 558, 605, 233, 727 The method chosen represents a simple random......

Words: 493 - Pages: 2

Free Essay

Nine Dragon Papaer

...Feb 24 14 Nine Dragons Paper (Holdings) Ltd. announced consolidated unaudited earnings results for six months ended Dec. 31, 2013. For the period, the company reported sales of RMB 14,713,844,000, operating profit of RMB 1,759,379,000, profit before income tax of RMB 1,213,999,000, profit for the period of RMB 982,678,000, profit attributable to equity holders of the company of RMB 972,602,000 or RMB 0.21 per basic diluted share, net cash generated from operating activities of RMB 1,500,859,000, payment for property, plant and equipment of RMB 1,456,766,000 compared to the sales of RMB 14,725,654,000, operating profit of RMB 1,647,722,000, profit before income tax of RMB 866,773,000, profit for the period of RMB 677,151,000, profit attributable to equity holders of the company of RMB 658,469,000 or RMB 0.14 per basic diluted share, net cash generated from operating activities of RMB 1,765,646,000, payment for property, plant and equipment of RMB 2,883,676,000 for the same period a year ago. The directors of company recommend the payment of an interim dividend of 2.0 RMB cents against 2.0 RMB cents per ordinary share a year ago, totaling approximately RMB 93,324,000 for the period against RMB 93,258,000 a year ago. Such interim dividend has been approved in the meeting of board of directors of the company on 24 February 2014, which is expected to be payable to the shareholders by post on or before 18 July 2014. The dividend will be payable to the shareholders whose names......

Words: 534 - Pages: 3

Free Essay

The Wrong

...number.  The number 6,495,784 has four hundred thousand.  The third digit is the ten thousands' place. There are nine ten thousands in addition to the six millions and four hundred thousand.  The fourth digit is the one thousands' place which is five in this example.  The fifth digit is the hundreds' place which is seven in the number 6,495,784. The next digit (8) is the tens' place.  The last or right digit is the ones' place which is four in this example.  Therefore, there are six sets of 1,000,000, four sets of 100,000, nine sets of 10,000, five sets of 1000, seven sets of 100, eight sets of 10, and 4 ones in the number 6,495,784. Example: The number  has            millions            hundred thousands            ten thousands            thousands            hundreds            tens            ones Place Values of Decimals Decimal numbers, such as O.6495, have four digits after the decimal point.  Each digit is a different place value.   The first digit after the decimal point is called the tenths place value. There are six tenths in the number O.6495. The second digit tells you how many hundredths there are in the number.  The number O.6495 has four hundredths.  The third digit is the thousandths place.  The fourth digit is the ten-thousandths place which is five in this example.  Therefore, there are six tenths, four hundredths, nine thousandths, and five ten-thousandths in the number 0.6495. Example: The......

Words: 430 - Pages: 2

Premium Essay

Jet2 Task 2

...to be address. 1. Units expected to be sold for year nine is 3510. Competition Bikes is predicting that they will sell 3510 Bikes but they only sold 3400 Bikes in year eight down 15% from year seven 4000 units sold. Competitions Bikes has budget to high because the current economic down turn is showing no signs of relief for the next three years. Many of Competition Bikes customers are sponsored riders and many sponsors have pulled their funding to their rides. Competition Bikes has not presents a plan that would support their projections. Competition Bikes should lower there should lower the expected units sold so not to over order raw materials that will not be needed. 2. Competition Bikes has budgeted $150,000 for utilities for year nine the same as year eights. In year seven Competition Bikes only spent $135,000 on utilities and they produced 4000 units compared to year eights 3400 units. The utilities budget is too high it should be lowered because less units than 4000 will be produced. 3. Total cost of frame materials is $1,326,778 to produce 3510 units, they have budgeted too high for raw materials need for year nine for two reasons. One they have over projected on the amount of units they will sell in year nine. Two Competition Bikes has $91, 573 in raw materials and $130,260 of work in process inventory from year eight that can be used in year nine to reduce this cost. 4. Other General and Admin expenses for year nine is budgeted at $170,000 the same as year eight,......

Words: 1535 - Pages: 7

Free Essay

Nine Dragons

...MINI-CASE: NINE DRAGONS PAPER1 The Global Recession "This time is really different. Large and small are all affected. In the past, the big waves would only wash away the sand and leave the rocks. Now the waves are so big, even some rocks are being washed away." - Cheung Yan, co founder and Chairwoman of Nine Dragons Paper2 The first week of January, 2009, was proving to be a challenge for Nine Dragon’s Paper. The company had to repeatedly deny rumors that it was on the edge of bankruptcy. A variety of media reports over the past two weeks had reported that the company’s inability to service its debt would lead to a bankruptcy filing. Incorporated in Hong Kong in 1995, Nine Dragons Paper (Holdings) Limited, had become an international powerhouse in the paper industry. The company's primary product was linerboard, with a product line including kraftlinerboard, testlinerboard and white top linerboard in a portfolio of paperboard products used to manufacture consumer product packaging. The company had expanded rapidly and spent extensively. But by January 2009 the world economy was spiraling downward. Squeezed by market conditions and burdened by debt, Nine Dragons Paper (NDP), the largest paperboard manufacturer in Asia and second largest in the world, saw its share price drop to HK$ 2.33, 90% off its high and less than half of book value. As the economic crisis of 2008 bled into 2009, export-oriented industries suffered. Rumors had been buzzing since October that NDP was on...

Words: 3025 - Pages: 13

Free Essay

Wat Thai

...European Journal of Social Sciences – Volume 13, Number 4 (2010) Central Thailand Wat Tourism: Strategy for Tourism Promotion of Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) Sakon Phu-ngamdee The Thesis under the supervision of Assistant Professor Dr. Songkoon Chantachon and Dr. Ying Keerathiburana, Research Institute of Northeast Thailand Arts and Culture Mahasarakham University, Tarad Subdistrict, Muang District Mahasarakham Province, Thailand, 44000 E-mail: sakon60@yahoo.com Tel: (66) 43-72-1686; Fax: (66) 43-72-1686 Abstract This study was conducted under the supervision of Assistant Professor Dr. Songkoon Chantachon and Dr. Ying Keerathiburana. The study was proceeded with three aims: to provide a complete history of the project of Wai Pra Kao Wat (nine temples) Tour performed by Bangkok Mass Transit Authority (BMTA); to identify the problems and their causes which arose during the project’s implementation; and to develop a strategy for promoting Wai Pra Kao Wat (nine temples) Tour as a tourist destination. Data were collected from official document, participatory observation, and key informant interview with eighty four persons under purposive sampling method, as well as two workshops with BMTA officials. The results were analyzed with SWOT analysis to identify the project’s strengths, weaknesses, opportunities and threats. The strength of the project were ticket price, tourism activities, service quality, attractive entities and tourist’s belief responsiveness. The......

Words: 4763 - Pages: 20

Free Essay

Aliens

... เรื่อง การส่งเสริมทักษะการเขียน ตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ ผู้วิจัย ครูพิชชา สกนธวัฒน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การส่งเสริมทักษะการเขียน ตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ ผู้วิจัย ครูพิชชา สกนธวัฒน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546 ได้รับความเห็นชอบจาก ……………………………………………….ประธาน (ภราดาจักรกรี อินธิเสน) …………………………………………………………อาจารย์ที่ปรึกษา (ม.สำเนา ศรีประมงค์) ประกาศคุณูปการ การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ สำเร็จได้ด้วยความกรุณาจาก ม.สำเนา ศรีประมงค์ อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้ให้คำแนะนำ สอบถามความคืบหน้าของการทำงาน รวมทั้งให้คำแนะนำ คำปรึกษาตลอดจนการตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เป็นอย่างดี จนการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้จัดทำขอขอบคุณอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ ขอขอบพระคุณท่านภราดาพิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ท่านภราดาจักรกรี อินธิเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ครูมาริสา สิงหพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และคุณครูตึกอัสสัมชัญทุกท่าน ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ ให้คำแนะนำ ให้คำชี้แนะและอำนวยความสะดวกในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างดี และขอขอบใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ ประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนอัสสัมชัญระยองทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการวิจัย จนกระทั่งการศึกษาวิจัยในครั้งนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี ......

Words: 1282 - Pages: 6

Free Essay

Little Rock Nine

...* The Little Rock Nine were the nine African-American students involved in the desegregation of Little Rock Central High School. Their entrance into the school in 1957 sparked a nationwide crisis when Arkansas governor Orval Faubus, in defiance of a federal court order, called out the Arkansas National Guard to prevent the Nine from entering. President Dwight D. Eisenhower responded by federalizing the National Guard and sending in units of the U.S. Army’s 101st Airborne Division to escort the Nine into the school on September 25, 1957. The military presence remained for the duration of the school year. * Before transferring to Central, the Nine attended segregated schools for black students in Little Rock. Carlotta Walls, Jefferson Thomas, and Gloria Ray attended Paul Laurence Dunbar Junior High School, while Ernest Green, Elizabeth Eckford, Thelma Mothershed, Terrence Roberts, Minnijean Brown, and Melba Pattillo attended Horace Mann High School. * On May 24, 1955, the Little Rock School Board adopted a plan for gradual integration, known as the Blossom Plan (also known as the Little Rock Phase Program). The plan called for desegregation to begin in the fall of 1957 at Central and filter down to the lower grades over the next six years. Under the plan, students would be permitted to transfer from any school where their race was in the minority, thus ensuring that the black schools would remain racially segregated, because many people believed that few, if any,......

Words: 912 - Pages: 4