Accountmanagement

In: Business and Management

Submitted By andreabosch
Words 11207
Pages 45
Samenvatting professionals en
Ralatiemanagement
geschreven door:

studiebol19

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Samenvattingen
Op Stuvia vind je het grootste aanbod aan samenvattingen en collegeaantekeningen. De documenten zijn geschreven door jouw medestudenten, specifiek voor jouw opleiding!

www.stuvia.com
Gedownload door: chantal-x1 | chantal.olsthoorn@hotmail.com
Dit document is auteursrechtelijk beschermd, het verspreiden van dit document is strafbaar.

Stuvia.com - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Samenvattingen

Samenvatting Professionals Relatiemanagement

H1 Relatiemanagement als acquisitiestrategie
Voor veel zakelijke dienstverleners is relatiemanagement de acquisitiestrategie bij uitstek. Die strategie is echter pas effectief als je deze integraal en met volle overtuiging toepast. Met als uiteindelijk doel: waarde creëren voor zowel de klanten als voor uw bureau, in zowel professioneel als financieel opzicht.
1.1 Een markt die voorgoed is veranderd
Het is niet de vraag of, maar hoe je je als bureau moet aanpassen om ‘’in business’’ te blijven.
Momenteel staat het actief acquireren van nieuwe orders en vervolgopdrachten hoof op ieders agenda. Het aantal opdrachten loopt terug, er is meer concurrentie en er is steeds meer sprake van prijsdruk. Wat is er aan de hand?
Professionele dienstverlening 5 verstorende factoren waarmee veel dienstverleners worden geconfronteerd de laatste jaren. Deze zijn als volgt:
1. Minder opdrachten vraaguitval (minder vraag naar opdrachten)
2. Concurrentie Klantrelatie is niet meteen een garantie om concurrenten buiten de deur te houden. 3. Prijsdruk Tarieven staan onder druk
4. Veranderende vragen vragen van klanten veranderen, momenteel is er minder vraag naar capaciteit en juist meer naar hoogwaardig advies op strategisch niveau in organisaties.
5.…...

Similar Documents

Paper

...Criteria voor de selectie en evaluatie; | 6.4 | De verschillende vormen van groothandel beschrijven. | Voorbereiding voor bijeenkomst 7 Te bestuderen voor college: Grondslagen van de marketing: hoofdstuk 14 Detailhandel Week 7. Distributiebeleid en Detailhandel | Instructie-uren: Ingegaan wordt op de volgende vraag: * Welke ontwikkelingen spelen in de detailhandel? Creditopdracht: * In groepjes werk je aan creditopdracht 6 Leerdoelen: | Na dit college kan de student: | 7.1 | Verschillende detailhandelsvormen beschrijven; | 7.2 | De aantrekkelijkheid van e-commerce voor een bedrijf beoordelen; | 7.3 | Verschillende samenwerkingsvormen in de handel toelichten; | 7.4 | Beschrijven wat trade marketing en accountmanagement inhouden. | Voorbereiding voor bijeenkomst 8 Te bestuderen voor college: Grondslagen van de marketing: alle hoofdstukken van deze periode 8. Proeftentamen | Instructie-uren: Ingegaan wordt op de volgende vraag: * Alle vragen uit de voorafgaande colleges / Creditopdracht: n.v.t. * Het proeftentamen dat je op Natschool terug kunt vinden, wordt behandeld. 6. Communicatiemanagement (CCOCMA10R1) Het andere kernvak van deze periode is communicatiemanagement. In dit hoofdstuk volgt een beschrijving van dit vak (CCOMMA11R1) 6.1 Algemene beschrijving vakgebied Binnen het kernvak communicatiemanagement (CCOCMA10R1) houd je je bezig met het plannen van communicatieprocessen. Die processen spelen......

Words: 15085 - Pages: 61

Meten Is Weten

...grafische weergave van de organisatiestructuur van DICTU. In de overige paragrafen beschrijf ik de zes hoofdafdelingen van DICTU. 4.1 De organisatiestructuur van DICTU Om een duidelijk inzicht te krijgen in de organisatiestructuur van DICTU geef ik een grafische weergave hiervan (zie figuur 4.1 Organisatiestructuur DICTU). Directeur Projectmanagement en Consultancy Bedrijfsvoering Communicatie Financiële administratie Personeel & Organisatie Inkoop Interne aangelegenheden Planning & Control Kwaliteitszorg Service management ICT Infrastructuur Bedrijfsapplicaties Strategie ICT Infrastructuur team Assen BA Beheer Procesmanagement ICT Infrastructuur team Assen BA Beheer team Assen 1 Accountmanagement ICT Infrastructuur team Den Haag BA Beheer team Assen 2 BA Beheer team Den Haag BA Beheer team Den Haag Servicedesk ICT Infrastructuur team Ede Callcenter Rayon WPO Noord Rayon WPO Zuid Rayon WPO Randstad WPO Centraal Regiebureau BA Ontw ikkeling BA Ontwikkeling team Assen BA Ontwikkeling team Den Haag Applicatie Portfolio Management (APM) Testservices Figuur 4.1 Organisatiestructuur DICTU Kritische Prestatie Indicatoren voor DICTU Pagina 19 4.2 Bedrijfsvoering Onder Bedrijfsvoering vallen een aantal afdelingen die samen de administratieve taken uitvoeren op het gebied van financiën, projecten en bestellingen. Hieronder een beschrijving van een aantal afdelingen die onder Bedrijfsvoering......

Words: 13880 - Pages: 56

Stephen P. Robbins& Timothy A. Judge (2011) Organizational Behaviour 15th Edition New Jersey: Prentice Hall

...skills of various individuals to produce more meaningful research than researchers working independently—that is, they produce positive synergy, and their process gains exceed their process losses. Common Plan and Purpose Effective teams begin by analyzing the team’s mission, developing goals to achieve that mission, and creating strategies for organizational demography The degree to which members of a work unit share a common demographic attribute, such as age, sex, race, educational level, or length of service in an organization, and the impact of this attribute on turnover. Source: Cindy Charles / PhotoEdit Members of Wells Fargo’s ethnography teams are diversified in function and expertise. Working in the bank’s strategic accountmanagement group, team members possess a variety of banking experiences and skills in treasury management, investments, credit cards, and relationship management. The teams visit clients to interview their key managers and observe how employees perform various financial workflows such as payroll and accounts payable. From these studies, the ethnography teams help clients improve their work processes and use of technology. Wells Fargo benefits by gaining a deeper understanding of customer needs and improving customer responsiveness. 320 CHAPTER 10 Understanding Work Teams Myth or Science? “Teams Work Best Under Angry Leaders” T his statement is false as a general rule. However, there are situations when teams perform......

Words: 393164 - Pages: 1573

Sales

...Bij complex inkoopgedrag (DMU)  Bij langetermijnrelatie of partnership o Nadelen  Afhankelijkheid van enkele klanten Figuur 1: Het "KAM-model"  Winstmarge onder druk  Steeds meer eisen van de klant  Het verwaarlozen van kleine klanten o Voordelen  Hechte werkrelatie met klant  Betere communicatie met klant  Betere follow-up en service  Diepere penetratie binnen DMU  Hogere omzet  Betere vraagvoorspelling  Samenwerking in ontwikkeling van nieuwe producten  Marktinformatie (o.a. van concurrentie) GAM: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Culturele verschillen Beheer van wereldwijde teams Culturele conflicten in marketing en verkoop Mondiale logistiek Mondiale communicatie Locatie GAM Planningsysteem voor key accounts: Voorbeeld key accountmanagement model: Verkoopmanagement, werven van verkopers:     Duur Gezicht van organisatie Groot aandeel in omzet en winst Moet verkoopeigenschappen bezitten Structuur organisatie: Geografisch, product, klantgerichte structuur (markt, account, huidige en nieuwe klanten, functionele specialisatie), gemengde vormen. Om het benodigd aantal verkopers te berekenen kan men het beste de volgende stappen doorlopen: 1. 2. 3. 4. Verdelen van klanten in categorieën o.b.v. waarde Vaststellen van de gespreksfrequentie Berekenen totale werklast per jaar Schatten gemiddeld aantal gesprekken verkoper per week 12+9+6+3 = 30 gesprekken per week in het voorbeeld hierboven. 5. Berekenen aantal werkweken per jaar 52 weken minus vakantie (4),......

Words: 2121 - Pages: 9

Nbgnhgbhg

...means that it fails to create test, which causes further errors. To solve the problem I need to tell the compiler to refer to AccountManagement to find the Account class: csc /reference:AccountManagement.dll AccountTest.cs The reference option is followed by a list of library files which are to be used. In this case there is just the one file to look at, which is the library that contains the required class. The compiler now knows where to find all the parts of the application, and so it can build the executable program. Library References at Runtime We have now made two files which contain program code: AccountManagement.dll the library containing the Account class code AccountTest.exe the executable program that creates an Account instance Both these files need to be present for the program to work correctly. This because of the "dynamic" in dynamic link library. It means that library is only loaded when the program runs, not when it is built. Deleting System Components This means that if I do something horrid like delete the Acccountmanagement.dll file and then run the program this causes all kinds of nasty things to happen: Program Organisation Namespaces C# Programming © Rob Miles 2009 169 Unhandled Exception: System.IO.FileNotFoundException: File or assembly name AccountManagement, or one of its dependencies, was not found. File name: "AccountManagement" at AccountTest.Main() … lots of other stuff This means that we need to be careful when we send out a program and......

Words: 63379 - Pages: 254

Org Behavior

...skills of various individuals to produce more meaningful research than researchers working independently—that is, they produce positive synergy, and their process gains exceed their process losses. Common Plan and Purpose Effective teams begin by analyzing the team’s mission, developing goals to achieve that mission, and creating strategies for organizational demography The degree to which members of a work unit share a common demographic attribute, such as age, sex, race, educational level, or length of service in an organization, and the impact of this attribute on turnover. Source: Cindy Charles / PhotoEdit Members of Wells Fargo’s ethnography teams are diversified in function and expertise. Working in the bank’s strategic accountmanagement group, team members possess a variety of banking experiences and skills in treasury management, investments, credit cards, and relationship management. The teams visit clients to interview their key managers and observe how employees perform various financial workflows such as payroll and accounts payable. From these studies, the ethnography teams help clients improve their work processes and use of technology. Wells Fargo benefits by gaining a deeper understanding of customer needs and improving customer responsiveness. 320 CHAPTER 10 Understanding Work Teams Myth or Science? “Teams Work Best Under Angry Leaders” T his statement is false as a general rule. However, there are situations when teams perform......

Words: 393164 - Pages: 1573

Organizational Behavior

...people communicate less. Members of large teams have trouble coordinating with one another, especially under time pressure. If a natural working unit is larger and you want a team effort, consider breaking the group into subteams.38 Member Preferences Not every employee is a team player. Given the option, many employees will select themselves out of team participation. When people who prefer to work alone are required to team up, there is a direct threat to the team’s morale and to individual member satisfaction.39 This result suggests Creating Effective Teams 319 Source: Cindy Charles / PhotoEdit Members of Wells Fargo’s ethnography teams are diversified in function and expertise. Working in the bank’s strategic accountmanagement group, team members possess a variety of banking experiences and skills in treasury management, investments, credit cards, and relationship management. The teams visit clients to interview their key managers and observe how employees perform various financial workflows such as payroll and accounts payable. From these studies, the ethnography teams help clients improve their work processes and use of technology. Wells Fargo benefits by gaining a deeper understanding of customer needs and improving customer responsiveness. that, when selecting team members, managers should consider individual preferences along with abilities, personalities, and skills. High-performing teams are likely to be composed of people who......

Words: 393199 - Pages: 1573

Ethical Dilemma

...people communicate less. Members of large teams have trouble coordinating with one another, especially under time pressure. If a natural working unit is larger and you want a team effort, consider breaking the group into subteams.38 Member Preferences Not every employee is a team player. Given the option, many employees will select themselves out of team participation. When people who prefer to work alone are required to team up, there is a direct threat to the team’s morale and to individual member satisfaction.39 This result suggests Creating Effective Teams 319 Source: Cindy Charles / PhotoEdit Members of Wells Fargo’s ethnography teams are diversified in function and expertise. Working in the bank’s strategic accountmanagement group, team members possess a variety of banking experiences and skills in treasury management, investments, credit cards, and relationship management. The teams visit clients to interview their key managers and observe how employees perform various financial workflows such as payroll and accounts payable. From these studies, the ethnography teams help clients improve their work processes and use of technology. Wells Fargo benefits by gaining a deeper understanding of customer needs and improving customer responsiveness. that, when selecting team members, managers should consider individual preferences along with abilities, personalities, and skills. High-performing teams are likely to be composed of people who......

Words: 393199 - Pages: 1573

Docter

...situaties is het netwerk horizontaal (tussen consumenten/potentiële consumenten). Maar er zijn meer soorten netwerken die een andere plaats hebben in de ‘industry column’ of de value chain. Hierbij past de term verticale netwerken. 4.1 Buying and selling teams in B-to-B marketing Een topic dat deze onderzoeker onderzocht is hoe ‘buying teams’ of ‘decision making units (DMU’s) aan de koperskant interactie hebben met ‘account teams’ of ‘problem solving units (PSU’s) aan de verkoopkant. Dit topic is niet alleen van belang bij B-to-B marketeers in high-tech industrieën of bij complexe oplossingen voor consumenten, maar ook voor het vraagstuk hoe twee netwerken interactie met elkaar hebben. Een belangrijk onderdeel in ‘team selling’ en accountmanagement is om een diversiteit aan expertise en kennis in huis te hebben dat de combinatie heeft om consumenten oplossingen te ontwikkelen en implementeren. Een ander belangrijk onderdeel is om bepaalde mensen in een selling team te hebben die voor de coördinatie binnen het team en tussen het selling team en de klanten zorgt. Verder is het van belang dat experts van de ene zijde van de buyer-seller relatie intensieve interactie hebben met medewerkers van de andere kant. Hierdoor wordt er kennis uitgewisseld en zorgt het ervoor dat iedereen op de hoogte is van de huidige status van het project. Deze kennistransfer, coördinatie en monitoring zal moeten resulteren in een effectievere ‘customer solutions’. 4.2 Horizontal networks......

Words: 7033 - Pages: 29

Homework

...Theorie Accountmanagement Hoofdstuk 1 Vraag 1 Beantwoord de volgende vragen over de casus. A) Ze komen goedkoper uit. Klanten zijn wantrouwig en als het postorderbedrijf een fout in hun voordeel heeft gemaakt dan hebben ze daar vaak geen enkele moeite mee. A) Nee, daar ben ik niet mee eens. De zakenlieden zijn ook niet altijd eerlijk over wat ze verkopen en voor de prijs, maar ik ben er A) Nee, ik ben niet altijd eerlijk. B) Als je gelogen hebt dan wil je jezelf niet voorschut zetten, dat je gelogen hebt. Dus je houd het bij je en je zegt niks. Maar dan naar een lange tijd komt het er toch uit. C) Dan weet je je hoe je met je klanten om moet gaan. D) Informatiefase, transactiefase, afsluitfase, relatiefase. E) Ik vind het eerlijk, het was een foutje en die hebben ze uiteindelijk herstelt. Vraag 2 A) Zo kan je beter een product verkopen. B) Voorbereidingsfase Openingsfase Informatiefase Transformatiefase Afsluitfase Relatiefase C) Afsluitfase Vraag 3 A) Handig voor de verkoop is productkennis. D) Relatiepoteniteel is lastig te meten. Onjuist E) In de transformatiemethode zorg je ervoor dat de klant zoveel mogelijk informatie krijgt. Onjuist Vraag 4 A) In de voorbereidingsfase bereid je jezelf zo goed mogelijk voor op de ontmoeting van de klant. F) Luisteren, samenvatten en doorvragen G) Wat wil je weten over het product ik heb......

Words: 2808 - Pages: 12

Study Guide

...people communicate less. Members of large teams have trouble coordinating with one another, especially under time pressure. If a natural working unit is larger and you want a team effort, consider breaking the group into subteams.38 Member Preferences Not every employee is a team player. Given the option, many employees will select themselves out of team participation. When people who prefer to work alone are required to team up, there is a direct threat to the team’s morale and to individual member satisfaction.39 This result suggests Creating Effective Teams 319 Source: Cindy Charles / PhotoEdit Members of Wells Fargo’s ethnography teams are diversified in function and expertise. Working in the bank’s strategic accountmanagement group, team members possess a variety of banking experiences and skills in treasury management, investments, credit cards, and relationship management. The teams visit clients to interview their key managers and observe how employees perform various financial workflows such as payroll and accounts payable. From these studies, the ethnography teams help clients improve their work processes and use of technology. Wells Fargo benefits by gaining a deeper understanding of customer needs and improving customer responsiveness. that, when selecting team members, managers should consider individual preferences along with abilities, personalities, and skills. High-performing teams are likely to be composed of people who......

Words: 393199 - Pages: 1573

FinanciëLe Rechtmatigheid Jeugdwet

...gemeenten ondersteunt bij de uitvoering van de Jeugdwet. In dit kader zijn afspraken gemaakt over: * inkoop- en contractmanagement * voorbereiden en afsluiten van contracten met zorgaanbieders * toezicht houden op prijzen en prestaties van de zorgaanbieders * monitoring & onderzoek en advies * beleidsmonitoring en advies over de werking van het stelsel en de innovatieagenda (vier maal per jaar overleg met zorgaanbieders) * financiële monitoring en advies (maandelijks rapportage aan gemeenten op basis van informatie van zorgaanbieders over aantallen cliënten, inzet van type zorg en mate van budgetuitputting) * controleren en valideren van het principe van verrekenen en verzekeren (RTA) * accountmanagement * relatiemanagement met de deelnemende gemeenten en de zorgaanbieders. Wat doet het ZI2T niet (en is bij de gemeenten gebleven): beleidsontwikkeling, sturing op de inzet van jeugdzorg binnen kaders en het gehele administratieproces (incl. factuurcontrole). 4.2.3 De niet vrij toegankelijke zorg (zorgaanbieders) Kinderen, jongeren en ouders lossen het merendeel van hun vragen zelf op, in samenspraak met hun omgeving of met lichte ondersteuning op het niveau van de gemeente. Een betrekkelijk kleine groep van jeugdigen en gezinnen is aangewezen op intensievere vormen van ondersteuning: specialistische diagnostiek, behandeling en begeleiding zo nodig in combinatie met verblijf. Daarbij is onderscheid te maken tussen......

Words: 19363 - Pages: 78

Business

...people communicate less. Members of large teams have trouble coordinating with one another, especially under time pressure. If a natural working unit is larger and you want a team effort, consider breaking the group into subteams.38 Member Preferences Not every employee is a team player. Given the option, many employees will select themselves out of team participation. When people who prefer to work alone are required to team up, there is a direct threat to the team’s morale and to individual member satisfaction.39 This result suggests Creating Effective Teams 319 Source: Cindy Charles / PhotoEdit Members of Wells Fargo’s ethnography teams are diversified in function and expertise. Working in the bank’s strategic accountmanagement group, team members possess a variety of banking experiences and skills in treasury management, investments, credit cards, and relationship management. The teams visit clients to interview their key managers and observe how employees perform various financial workflows such as payroll and accounts payable. From these studies, the ethnography teams help clients improve their work processes and use of technology. Wells Fargo benefits by gaining a deeper understanding of customer needs and improving customer responsiveness. that, when selecting team members, managers should consider individual preferences along with abilities, personalities, and skills. High-performing teams are likely to be composed of people who......

Words: 393199 - Pages: 1573