Premium Essay

Adabi

In: Business and Management

Submitted By sani2323
Words 3169
Pages 13
1. Which of the following is not a limitation of SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunity,
Threats) analysis?
A)

Organizational strengths may not lead to competitive advantage

B)

SWOT gives a one-shot view of a moving target

C)

SWOT's focus on the external environment is too broad and integrative

D)

SWOT overemphasizes a single dimension of strategy

2. A marketing department that promises delivery quicker than the production department's ability to produce is an example of a lack of understanding of the
A)

synergy of the business units.

B)

need to maintain the reputation of the company.

C)

organizational culture and leadership.

D)

interrelationships among functional areas and firm strategies.

3. XYZ Corp. is centering on the objective of low-cost, high quality, on-time production by curtailing idle productive facilities and workers. The XYZ Corp. is taking advantage of a
____________ system.
A)

Just-In-Time (JIT)

B)

Last In, First Out (LIFO)

C)

First In, First Out (FIFO)

D)

Highly mechanized

4. Which of the following lists is comprised of support activities:
A)

human resource management, information systems, procurement, and firm infrastructure

B)

customer service, information systems, technology development, and procurement

C) human resource management, technology development, customer service, and procurement D)

human resource management, customer service, marketing and sales, and operations

5. Although firm infrastructure is quite frequently viewed only as overhead expense, it can become a source of competitive advantage. Examples include all of the following except:
A)

negotiating and maintaining ongoing relations with regulatory bodies.

B)

marketing expertise increasing a firm's revenues and enabling it to enter new markets.

C)
effective…...

Similar Documents

Free Essay

Esolutions

...el 10 de enero, que sumaron 100 millones 625 mil pesos, no fueron concluidas. Actualmente, solicitar y obtener la copia de algún documento a la dirección de Catastro puede tomar hasta una semana y media. La meta en dos años es que la solicitud sea atendida por completo el mismo día, gracias a la digitalización de más de un millón y medio de expedientes de predios de todo el estado, que 14 2005 2006 2009 2010 2010 hará la empresa Kodak Document Imaging gracias a un convenio firmado con el Gobierno del Estado. Los 26 mil documentos que integran el archivo de Diego Rivera y Frida Kahlo serán clasificados y digitalizados en un término de dos años por la asociación civil Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México (Adabi), lapso en el que este material no podrá ser consultado. Como la refundación de la Ciudad en su aniversario 410 fue concebida ayer la presentación del proyecto de "Monterrey Digital", que consiste en integrar los servicios del Gobierno local a la internet, con una inversión de 45 millones de pesos. Con una inversión de 23.7 millones de pesos, el Archivo Histórico del Estado dejará su sede del Archivo General del Estado, en la Macroplaza, y se trasladará a un espacio remodelado en el Parque Fundidora. Además, dispondrá de un laboratorio de restauración, donde se impulsará su digitalización. A diferencia de otras dependencias que sólo cambiaron de domicilio, pero siguen operando igual, con su traslado al Pabellón Ciudadano el Registro......

Words: 10423 - Pages: 42

Free Essay

Bla Bla

...nəyə səbəb olur? 140.İnsana dost məsləhəti lazımdırmı? 141.Musiqinin insan həyatında rolu. 142.Həyatda valideyn – uşaq münasibətləri necə olmalıdır? 143.Sağlam bədəndə sağlam ruh olar. 144.Xarici dil bilməyin əhəmiyyəti. 145.İnsanı geyiminə görə qarşılayar, ağlına görə yola salarlar. 146.Elmin inkişafının cəmiyyətə təsiri. 147.Cəmiyyətə yararlı insan necə olmalıdır? 148.İnsanın müsbət və mənfi xüsusiyyətləri hansılardır? 149.Xarici, yoxsa daxili gözəllik üstündür? 150.Yaxşı müəllimin şagirdin həyatında rolu. 151.Ailə cəmiyyətin kiçik qurumudur. 152.Son zəng – yeni həyatın astanası. 153.Neftimiz – sərvətimizdir. 154.Heyvanların insan həyatında oynadığı rol 155.Valideynlərimə necə kömək edirəm? 156.Təbiəti qorumaq üçün nə edirik. 157.Sevilən ədəbi qəhrəmanlar. 158.Yaşıllığı necə qoruyuruq? 159.Məktəb həyatında təsirləndiyim ilk hadisə. 160.. Yazıçı (şair) ilə görüş. 161.. İlk müəllimim ilə görüşərkən 162.. Divar qəzetini necə hazırladıq? 163.İmtahanlara necə hazırlaşıram? 164.Novruz milli bayramımızdır. 165.Ana müqəddəsdir. 166.Ailə üzvlərimizlə birgə gəzinti. 167.Yay tətilinin bir günü. 168.Yaşlılardan təbiətlə bağlı eşitdiklərim. 169.Bir qaçqın nənənin söylədikləri 170.Oxuduğum əsərdən necə faydalanıram? 171.Millət vəkili ilə görüş. 172.Mən kompyuteri necə öyrəndim? 173.Valideynlərimin nəsihətləri. 174.Tarix-diyarşünaslıq muzeyində gəzinti . 175.Mən bu kəşf haqqında kitablardan oxumuşam. 176.Könlüm keçir Qarabağdan... 177.Qarabağla bağlı eşitdiklərim . 178.Həkim peşəsi......

Words: 3051 - Pages: 13

Free Essay

Tony Fernandes Strength

...membunuh lebih 40 orang British dan hampir berjaya menakluki Singapura. Bagi gerakan Khilafat pula, pakatan di antara Jerman-Turki tewas dalam Perang Dunia Pertama. British cuba menguasai Turki. Orang Islam di India membentuk Gerakan Khilafat untuk mengekalkan kuasa Turki dan sistem Khilafat. Gerakan Khilafat yang ditubuhkan di Singapura dikawal rapi oleh British. Yang terakhir sekali ialah Gerakan Turki Muda yang dipimpin oleh Mustapha Kamal Attaturk yang bergerak untuk memodenkan Turki. Golongan Turki Muda menyebarkan semangat kebangsaan di Turki. Turki diisytiharkan sebagai Republik pada tahun 1923 dan sistem Khilafat dimansuhkan. Abdul Kadir Adabi mengecam gerakan Turki Muda kerana memasuhkan sistem Khilafat. Golongan Turki Muda dikatakan tidak mementingkan agama dan undang-undang Islam dalam perkembangannya. Abdul Kadir Adabi atau Abdul Kadir bin Ahmad adalah seorang penulis dari Kelantan. Akhbar Pengasoh, al-Ikhwan dan Saudara turut menyiarkan tentangan terhadap Turki Muda. Namun demikian, terdapat pandangan yang baik mengenai Turki Muda, iaitu mereka membangkitkan semangat kebangsaan di Turki, ekonomi Turki dikuasai semula oleh orang Turki dan bukan oleh orang Yahudi dan Kerajaan Turki memberikan peluang yang luas kepada rakyat untuk menguasai bidang ekonomi. Kegiatan Turki Muda memberikan perangsang kepada golongan Kaum Muda di Tanah Melayu untuk menentang penguasaan British. Kaum Muda di Tanah Melayu telah menubuhkan Kesatuan Melayu Muda (KMM) pada tahun 1938 untuk...

Words: 1837 - Pages: 8

Free Essay

World Bank Report - Business Transparency

...MUNDI Kevin Omar Sidharta ALI BUDIARDJO, NUGROHO, REKSODIPUTRO, MEMBER OF LEX MUNDI Ricardo Simanjuntak RICARDO SIMANJUNTAK & PARTNERS Terman Siregar JAKARTA INVESTMENT AND PROMOTION BOARD Dyah Sitawati PWC INDONESIA Yukiko Lyla Usman Tambunan BANK INDONESIA Yuliana Tjhai BAHAR & PARTNERS Hanum Ariana Tobing BUDIDJAJA & ASSOCIATES LAW OFFICES Gatot Triprasetio WIDYAWAN & PARTNERS Heru Tumbelaka SURIA NATAADMADJA & ASSOCIATES Pudji Wahjuni Purbo MAKARIM & TAIRA S. Sony Panji Wicaksono BANK INDONESIA Fransiska Ade Kurnia Widodo BUDIDJAJA & ASSOCIATES LAW OFFICES Aditya Kesha Wijayanto WIDYAWAN & PARTNERS IRAN, ISLAMIC REP. MORADI LAWYER COMPANY Camellia Abdolsamad INTERNATIONAL LAW OFFICE OF DR. BEHROOZ AKHLAGHI & ASSOCIATES Hamid Reza Adabi Allah Mohammad Aghaee IRANIAN NATIONAL TAX ADMINISTRATION Ahmadi Ahmadi IRAN CREDIT SCORING Nazem Ahmadian Nasrabadi STATE ORGANIZATION FOR REGISTRATION OF DEEDS & PROPERTIES OF ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN Behrooz Akhlaghi INTERNATIONAL LAW OFFICE OF DR. BEHROOZ AKHLAGHI & ASSOCIATES Ali Amani DAYARAYAN AUDITING & FINANCIAL SERVICES Mahdi Amouri IRANIAN NATIONAL TAX ADMINISTRATION Abbas Arbabsoleimani IRANIAN ASSOCIATION OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS Gholam Ali Asghari GREAT TEHRAN ELECTRICITY DISTRIBUTION COMPANY (GTEDC) Mir Rostam Assadollahzadeh Bali Saeed Astaraki KHAYBAR Hassan Badamchi HAMI LEGAL SERVICES Mohammad Badamchi HAMI LEGAL SERVICES Behrooz Bagheri EHSAGARANE DANESH AFROOZ Peyman Barazandeh GHODS NIROO CONSULTING......

Words: 173471 - Pages: 694

Free Essay

Market Entry Strategies

...ACKNOWLEDGEMENT In the name of Allah the Most Gracious and the Most Merciful. Alhamdulillah, all praises to Allah for the strengths and His blessing completing this group project for this subject IBM530/535 (International Business) Firstly, we would like to express our deepest thanks to our dedicated lecturer, Miss Riza Emifazura Bt Jaafar who had guided us a lot during this semesters session March-July 2013. Her invaluable help of guidelines support and suggestion in order to finish up our project. Not forgotten deepest thanks and appreciation to staff from Adabi Consumer Industries Sdn Bhd, Madam Azatul Izan Bt Mohamed Nordin as a product manager for giving us details information about Adabi’s product in local market and international market. We also thanks to all of group member that have been contributed by supporting this work and give fully cooperation, commitment and help during this project progress till it is fully completed Last but not least, thanks to our parents, family and friend for their constructive suggestion, idea and full of support for the report completion from the beginning till the end. Thank you. PART 1: MARKET ANALYSIS i. General Information The country that our company chooses is Indonesia. The name Indonesia has its roots in two Greek words: "Indos" meaning Indian and "Nesos" which means islands. It is an appropriate description of the archipelago as there are estimated to be a total of 17,508 islands, of which only about......

Words: 15994 - Pages: 64

Premium Essay

Brahim Holding Berhad Strategic Management

...food received halal certificate from authorized organization. In the near future, Brahim’s can benefit from the technology if it uses the opportunity of online market. Besides, government has make a campaign on healthy life style and one of it is by consuming healthy food. If people are aware about this campaign, Brahim’s product will be one of their choices because it is gluten free, no MSG and no preservatives. D. Threat: The first threat is the unstable price of raw material. The price often increases more than decreases. If the input price is high, the company needs to figure out what is the best way to price its products. Besides, there are numerous existence competitors of this industry in Malaysia such as Sri Kulai, myChef, Adabi and others. Brahim’s needs to strategize on how to gain high market share of the industry. The companies in this industry use the price of the products to compete. As a result, consumers have many choices and there is so many substitute products. Due to recent case of Cadbury Chocolate, public has little doubt in the halal certificate issued by JAKIM. But, JAKIM is the authorized organization that has responsibility to check the products’ halal state and after all these years they had been doing a great work to help the consumers. 3.3 TOWS Analysis Table 2: TOWS Analysis forDewina Host SdnBhd | Strength | Weaknesses | Opportunities | S1, O1, O5 :Introduce halal product internationallyS3, O6: Sell product thru online......

Words: 3463 - Pages: 14

Free Essay

Astro

...perniagaan anda. Tetapi, media-media tersebut amatlah mahal dan tidak mampu bagi peniaga-peniaga kecil dan sederhana. Mana-mana usahawan yang berjaya dalam promosikan bisnes secara mengiklankan di tv menawarkan faedah yang besar kepada perniagaan berbanding dengan medium lain. Sebagai contohnya, D’HERBS yang meluaskan perniagaannya melalui iklan di kaca TV dan rancangan TV dengan menggunakan trademark “Produk D’HERBS terlajak laris!”. Seterusnya rancangan realiti di siaran Astro juga turut mempromosikan barangan secara komersial terutama sekali apabila produk tersebut menjadi penaja bagi program tersebut. sebagai contoh, dalam kebanyakan program masakan cara yang digunakan untuk meluaskan perniagaan melalui produk yang digunakan seperti ADABI,RAMLEE dan pelbagai produk masakan. Contoh program yang membuka jalan dan peluang kepada respon untuk memajukan diri malahan membuka perniagaan.Program ini juga menerapkan nilai—nilai positif dalam usaha seperti kerjasama malah dapat mengubah masyarakat lebih kepada tamadun....

Words: 1033 - Pages: 5

Premium Essay

Test 2 Marketing

...profit maximisation survival c. marketshare leadership d. productqualityleadership of quickly andwin alngemarket share. Xract a largenumber iustomers market penetration market skimming market leadership market shareleadership Companiesset 5 r,-t \i \ r. \ The purposeof 'rr t-rl

Words: 1625 - Pages: 7