Free Essay

Adasd

In: Business and Management

Submitted By habitjens1
Words 602
Pages 3
AP <333333
Sproglingvistik
Informativ: informerende/fakta
Regulerende: ligger en handling bag/ vil have modtageren til at gøre noget.
Selvfremstillende: siger noget om følelser eller tanker jeg har det som om jeg skal kaste op'

Noget grammatik? * genetiv, dativ og præsens participium(lang tillægsform) * i nomnativ tilføjes ns til verbalstammen. * infinitte og finitte * finitte: bøjede verber, order, nutid, datid, fremtid, før nutid, virkelighed, ønske, passiv, aktiv

* infinitte: at form. kort og lang tillægsform: -ende, -et eller -t

* nutid: presens datid: præritum fremtid: futurum

aktiv: grundled udfører handling passiv: handling går ud over grundled

* assimilation: når et præfiks bliver slebet til så det passer til stammen fx ad der betyder til bliver til as i ordet assimilation fordi det er for anstrengende at sige adsimilation. * interlatin: - ordene betyder det samme - kan lave nye ord.

Alfabetets historie * Fønikiske alfabet 1200 fkr. græske alfabet 750 fkr. latinske alfabet 550 fkr. * Græske alfabet(alfa beta gamma etc) stammer fra det fønikiske alfabet. * Fra det fønikiske til det græske alfabet blev der tilføjet vokaler. * Et alfabet er katagoriseringer og iordensættelse af lyde og tegn. * Volumen: bogrulle titulus seddel med forfatter og titel * Grafemer: ord med forskellige bogstaver men som udtales ens. værd, hver, vejr, vær * Fonemer: sprogets mindste betydningsadskillende element. fonem er et bogstav der adskiller ord fra et andet med samme endelse. kan også være en trykstreg * Morfemer: sprogets mindste betydningsbærende element. tilføjelser til stammen fx. tage, betagelse, indtagelse

* Sprogæt: større grupperige af familier fx indoeuropærisk /indoiranske sprogfamilier : mindre gruppering inden for sprogæter fx romanske * Arveord: ældste danske ord (tilbage til vikingetiden), kan høres på betydningen, udtalelsen låneord: fordanskede fremmedord (har anden sproghistorisk fortid men lyder stadig dansk) fremmedord: ord fra andre sprog

Ordklasser
Der er 11 ordklasser på dansk

Substantiver

Betegner levende væsner (kat, ål, menneske, luder), konkrete ting (bil, penge, slot) og mere abstrakte størrelser (forelskelse, begær)

Genus : fælleskøn, intetkøn

Verbets tempora (tid)
Der findes fem tider på dansk

Hovedverber, hjælpeverber og modalverber

Transitive, intransitive og kopulative verber

KASUS

Latin har seks kasus. Herunder anføres deres vigtigste anvendelsesformer:

nominativ | 1. Subjekt: puella cantat (pigen synger). 2. Subjektsprædikativ: puella pulchra est (pigen er smuk). | vokativ | Tiltale: Salve, amice! (Vær hilset, kære ven!). | akkusativ | 1. Direkte objekt: puellam video (jeg ser pigen). 2. Objektsprædikativ: filiam Claudiam vocat (han kalder datteren Claudia). 3. Efter de fleste præpositioner: se § 8. 4. Målet for en bevægelse ved navne på byer og mindre øer: Romam venio (jeg kommer til Rom). 5. Udstrækning i tid og rum: viginti annos vixit (han levede i 20 år). 6. Akkusativ med infinitiv: se § 20. | genitiv | 1. Possessiv genitiv (ejefald): filia domini (herrens datter). 2. Partitiv genitiv (om del af helhed): pars discipulorum (en del af eleverne). 3. Art og mængde: multitudo discipulorum (en mængde elever). 4. Lokativisk genitiv (ved navne på byer og mindre øer efter 1. og 2. dekl.): Romae vixit (han levede i Rom). 5. Objektiv genitiv (genitiven er logisk objekt for det styrende ord): amor librorum (kærlighed til bøger). | dativ | 1. Indirekte objekt: puellae librum do (jeg giver pigen bogen). 2. Styret af visse verber: cena domino placet (middagen behager herren). Det fremgår af ordbogen, hvis et verbum styrer dativ. | ablativ | 1. Instrumental (om middel, måde, årsag): epistulam calamo scribo (jeg skriver brevet med en pen). 2. Separativ (om udgangspunkt, stedet hvorfra noget fjerner sig): Roma venit (han kommer fra Rom). 3. Lokativisk: a) om stedet hvor (ved navne på byer og mindre øer efter 3.deklination eller i plur.): Athenis sum (jeg er i Athen); b) om tiden hvornår: saeculo octavo vixit (han levede i det ottende århundrede) 4. Styret af visse præpositioner: se § 8. 5. Absolut ablativ: se § 21. |

Similar Documents

Free Essay

Adasd

...Application Letter April 14, 2006 Mr. Dominico Chua Employment Manager MILY Corporation 13764 Linda Blair Roanoke, VA 24019 chua@mily.com Dear Mr. Chua: From your company's web site I learned about your need for a sales representative for the Virginia, Maryland, and North Carolina areas. I am very interested in this position with MILY’s, and believe that my education and employment background are appropriate for the position. While working toward my master's degree, I was employed as a sales representative with a small dairy foods firm. I increased my sales volume and profit margin appreciably while at Farmer's Foods, and I would like to repeat that success in the pharmaceutical industry. I have a strong academic background in biology and marketing, and think that I could apply my combination of knowledge and experience to the health industry. I will complete my master's degree in marketing in mid-May and will be available to begin employment in early June. Enclosed is a copy of my resume, which more fully details my qualifications for the position. I look forward to talking with you regarding sales opportunities with MILY’s. Within the next week I will contact you to confirm that you received my email and resume and to answer any questions you may have. Thank you for your consideration. Sincerely, Jhames Bond Sales Letter Digital Product # 457 Ayala St. Makati City July 15, 2007 Dr. Jean Sasan School Administrator Saint jean College Pasay City Dear......

Words: 4896 - Pages: 20

Premium Essay

Adasd

...High School Reflection High School Reflection My high school experience was good and bad at the times. What I enjoyed the most from high school were the classes and the teachers in the classes. My moments are not a lot because I really don’t talk in class; I just try not to get attention on myself. My moments were mostly just times in class when I was with friends working together and getting to know each other while talking. Another moment that I would remember would be how everybody makes fun of each other, even the teachers. What I least enjoyed from high school were the people that were doing bad things to eat. How they wanted to destroy the school by burning, littering, and graffiti. Another thing that I didn’t like was how some teachers teach their lessons in class, they teach one way that you would understand but then give something hard. I didn’t like how some people were bothering me during classes about dumb stuff and just didn’t shut up. I also didn’t enjoy the little party festivals that they had during school because they were not that interesting. During my freshman year I came in with a positive attitude to school. Then, after 9th grade I became more of a lazy person and began to lower my grades and got my first F. My 11th grade I was beginning to get my mind straight and tried not to get lower grades. So I would say I changed into a person that I didn’t want to become, a lazy person. Now in my senior year I’m not going to fail because it’s the last chance......

Words: 922 - Pages: 4

Premium Essay

Adasd

...“Why Uranium is the New Green” Q1) (a) Sweet supports nuclear energy because it is medically clean, safe, and environmentally friendly. (b) He states that we can’t create more than two plants a year and that they are expensive. (c) He suggests that we need more wind energy to offset costs and pollution. Q2) The most effective arguments he makes for Nuclear energy is how clean and safe the Nuclear Reactors seem to be. Weaknesses in his argument are just the cost of maintaining a nuclear plant is very expensive and they aren’t easy to build. Q3) Sweet seems to be really sold on nuclear and wind energy so much so that he doesn’t seem to see how some of his supports could be disproven. I believe most of what he is telling me but some of his support just sounds like it’s over the top. Especially now with the Japanese incident we see how any nuclear plant, even America’s, could be unprepared for a disaster and won’t seem so safe anymore. Sweet tries to win over the argument by really pushing how clean and safe nuclear and wind energy is and how safe for the environment it is compared to coal. This would most definitely work for many common people just reading this essay; they would probably agree that coal is very dirty and harmful. Q4) Sweet responses very well to this objection by saying that nuclear energy does not in fact produce that much waste and that while a reactor produces 2,000 tons a year in waste that on contrary coal plants produce 2 billion tons of......

Words: 289 - Pages: 2

Premium Essay

Adasd

...Homework 2 Solutions IOM580- Project Management Fall 2008 Hiroshi Ochiumi 1) A project has been defined to contain the following list of activities, along with their required times for completion: |Activity |Immediate |Time(days) | | |Predecessors | | |A |- |1 | |B |A |4 | |C |A |3 | |D |A |7 | |E |B |6 | |F |C,D |2 | |G |E,F |7 | |H |D |9 | |I |G,H |4 | a. Draw the network diagram. (5 points) b. Show the early start and early finish times. (5 points) [pic] c. Show the critical path. (5 points) The critical path is A-B-E-G-I. d. What would happen if Activity F were revised to take four days instead of two? (5 points) New CP: A-D-F-G-I. Time of completion = 23 days. 2) Following are the precedence requirements, normal and crash activity times, and normal and crash costs for a construction project |  |  |Required Time (weeks) |Cost ($) | |Activity |Preceding Activities |Normal |Crash |Normal ...

Words: 793 - Pages: 4

Premium Essay

Adasd

...1. Co-operative bank is our first experience with an ABC project applied to a service organization.What new issues arise when applying ABC analysis to a service buisness? We have already applied ABC analysis to Dakota Products which was a player in logistics and home delivery that could be clustered under the service industry head.Co-operative bank is our second experience with the ABC in services The major issues that were apparent in this case that are new are as follows: 1.1. Effects of diversifying the product portfolio:Troubles mounted as the bank could not create the capital supply due to increased capex requirements to support these diversification.Moreover at a later stage under the Project Sabre Terry indicates that the product portfolio was extensively diversified which resulted in lack of focus amongst different product and market niches. 1.2. Effects of legislation-For instance Governement legislation to deregulate the financial sector.Changing competition scenario in UK's financial services market leveraging co-perative service to transform into banks and diversify their product potfolio. 1.3. Customer Expectations:Changing customer expectations and lower switching costs can decrease the existing customer base.Thus the cost structure of the bank has to be leveraged for higher profits at the market costs.This is a perfect competetion case where the markets determine the costs(i.e. price for services) which has to be charged by the banks to......

Words: 1049 - Pages: 5

Free Essay

Ádasd

...Chỉ số Tự do Kinh tế 2012 HERITAGE.ORG/INDEX Chỉ số Tự do Kinh tế 2012 Đẩy mạnh Cơ hội Kinh tế và Thịnh vượng Thực trạng của Việt Nam trong Bảng chỉ số 2012 James M. Roberts Nghiên cứu sinh Qũy Di sản TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam 20-21 tháng Chín, 2012 Chỉ số Tự do Kinh tế 2012 HERITAGE.ORG/INDEX Chỉ số Tự do Kinh tế 2012 Đẩy mạnh Cơ hội Kinh tế và Thịnh vượng “ Về cơ bản , chỉ có hai phương pháp điều phối hàng triệu các hoạt động kinh tế. Phương pháp thứ nhất là tập quyền bao gồm việc áp bức – phương thức của nhà nước chuyên chế hiện đại. Phương pháp kia là sự hợp tác tự nguyện của các cá nhân - phương thức của thương trường.” --Milton Friedman, Chủ nghĩa tư bản và Tự do Chỉ số Tự do Kinh tế 2012 HERITAGE.ORG/INDEX Mười yếu tố Tự do Kinh tế: Bình quân toàn cầu Luật pháp Quyền Tư hữu Tự do Không bị tham nhũng Tự do Công khố Chi tiêu của Chính phủ Vai trò giới hạn của chính quyền Hiệu quả điều tiết Tự do Buôn bán Tự do Lao động Tự do Tiền tệ +0.4 Không thay đổi +1.0 Tự do Thương mại Các thị trường mở Tự do Đầu tư Tự do Tài chính Chỉ số Tự do Kinh tế 2012 HERITAGE.ORG/INDEX Tự do Kinh tế Trung bình Toàn cầu 60.1 59.9 59.6 59.2 59.2 59.6 59.6 59.5 59.4 59.7 59.5 60.2 58.1 57.6 57.5 57.3 57.1 57.2 1995 Index Bảng chỉ số 1995 Bảng chỉ số 2012 2012 Index Chỉ số Tự do Kinh tế 2012 HERITAGE.ORG/INDEX Tăng cường chú ý đối với Gánh nặng Nợ Công Bằng chứng ngắn gọn – Hy Lạp Dân số: 11,2......

Words: 1544 - Pages: 7

Premium Essay

Adasd

...Austin Wood 1.    Hot Debate (pg. 4) 1: Yes, the ordinance is lawful. This is because many people put a greater priority on the person they are talking to when they are looking down at their phone. This prevents further car accidents from happening. 2: No, because there was little to no information to back the argument up. 3: Some changes in the ordinance that might make it a better law would be is if there was more information to back up the ordinance for different scenarios or reasoning. 2.    Think Critically About Evidence (pg. 9) 6: Yes, the driver should not have been going as fast as he was and should have been able to stop before hitting someone. 7:  You can get a restraining order in order to get the car driver away from you. 8:  You can sue the band for the cost it would to book them and then for the estimated amount it would cost to book another band. 9:  The end cost of how much it would cost the band to take up the other concert would be less than the total cost of the lawsuit. 3.    Think Critically About Evidence (pg. 15) 9: State, because it would be most likely based on the states laws 10: Constitutional Law would be the governmental body that would make the determination. 11: The valid speed limit would be 55 mph because the state law has superiority. 12: No, the doctrine of stare decisis does not bar the U.S. Supreme court from changing the law declared in Plessy v. ferguson. 13: No, because they......

Words: 861 - Pages: 4

Free Essay

Adasd

...http://www.adilwaseem.com/cast-study-2-customer-service-agent http://www.adilwaseem.com/cast-study-2-customer-service-agent http://www.adilwaseem.com/cast-study-2-customer-service-agent http://www.adilwaseem.com/cast-study-2-customer-service-agent http://www.adilwaseem.com/cast-study-2-customer-service-agent http://www.adilwaseem.com/cast-study-2-customer-service-agent http://www.adilwaseem.com/cast-study-2-customer-service-agent http://www.adilwaseem.com/cast-study-2-customer-service-agent http://www.adilwaseem.com/cast-study-2-customer-service-agent http://www.adilwaseem.com/cast-study-2-customer-service-agent http://www.adilwaseem.com/cast-study-2-customer-service-agent http://www.adilwaseem.com/cast-study-2-customer-service-agent http://www.adilwaseem.com/cast-study-2-customer-service-agent http://www.adilwaseem.com/cast-study-2-customer-service-agent http://www.adilwaseem.com/cast-study-2-customer-service-agent http://www.adilwaseem.com/cast-study-2-customer-service-agent http://www.adilwaseem.com/cast-study-2-customer-service-agent http://www.adilwaseem.com/cast-study-2-customer-service-agent http://www.adilwaseem.com/cast-study-2-customer-service-agent http://www.adilwaseem.com/cast-study-2-customer-service-agent http://www.adilwaseem.com/cast-study-2-customer-service-agent http://www.adilwaseem.com/cast-study-2-customer-service-agent http://www.adilwaseem.com/cast-study-2-customer-service-agent http://www.adilwaseem.com/cast-study-2-customer-service-agent......

Words: 20700 - Pages: 83

Free Essay

Adasd

...A). Arbeiðis umhvøri er ikki nógv at reypa av. Tað eru ikki nógvir aktivir næmingar, og tað kann eisini gera tað trupult, tá tað kemur til bólkaarbeiði. Nógvir av næmingunum tora ikki at siga nakað, og lata bara hini í flokkinum tosa. Tað at næmingurin ikki fyrireikar seg, ávirkar heilt sikkurt eisini arbeiðsumhvørvi serliga, um man er í einum bólkaarbeiði, og skal arbeiða saman um uppgávuna. Tað at vera sosialur bøtur heilt sikkurt um arbeiðsumhvørvi, tí tað bøtur eisini um samskifti næmingana millum, sum so førur við sær at man ikki er so smægin, og torur at siga okkurt. Tann nógvi ófriðurin ávirkar eisini umhvørvi. Jákup: Hann er ein áfyllari, hann gevur til flokkin, hevur nógva vitan og er áhugaður í politikki. Hann er aktivur í tímunum, og ger øll skúlatingini. Tað tykist sum hann er væl fyrireikaður, tá hann fer í skúla. Skúlin er tann týdningarmiklasti í hansara førum. Eva: Hon er ein tappari, hon ræðfestir ikki skúlan høgt, og ger sjálvdan skúlating. Tað týdningarmesta hjá henni er arbeiði og frítíðin. Hon er ikki so sosial í flokkinum. Tað eru nøkur sum hon tosar við. Janus: Janus er líkasum tað triðjahjóli. Hann er ikki aktivur, men er tó til staðar. Hann ræðferstir ikki skúlan høgt. Janus er tó ikki heilt málleysur, tá tað kemur til at vera aktivur í tímanum. Um lærarin spyr um okkurt, sum Janus metur er ein lættur spurningur, so er hann klárur beinavegin. Janus veit, at um man ikki ger nakað við skúlan og far eitt hampuligt prógv, so er tað spill av trimum...

Words: 307 - Pages: 2

Free Essay

Adasd

...Engelsk mundtlig eksamens noter Indholdsfortegnelse Engelsk mundtlig eksamens noter 1 Area Study of the UK 1 Clash of Cultures 2 The fashion industry 2 Globalization 2 Father and son 3 Area study of the USA 3 Love and Crime 3 Media 3 Area Study of the UK Great Britain består af England, Scotland og Wales United Kingdom består af Wales, Nord Irland, England and Scotland. Der bor ca. 57 millioner i UK og 46 millioner i England Se på side 106 og 107 UK today: Profile 1. In 2005 the population was just under 60 million people. 2. Both the birth rate and death rare have been falling and therefor UK has an ageing population. 3. About half of the immigrants were born in UK 4. Geordie is spoken in Tyneside, the north part of England, Scouse in Liverpool and Cockney in London. 5. It is the king or queen who is the head of the Church of England. 6. The Archbishop is the spiritual leader of the Church of England. 7. In Scotland the established church is the Presbyterian Church. 8. There are 53 members of the common wealth. 9. In 1973. 10. Yes it is. Capitals London for England, Cardiff for Wales, Edinburg for Scotland, Belfast for North Ireland. Wales flag is named the red dragon, The English flag is named St Georges Cross, the Scottish flag is named Saint Andrews Cross, the flag of North Ireland is named Ulster Banner. Clash of Cultures Dette emne omhandler de mange forskellige kulturer som......

Words: 616 - Pages: 3

Free Essay

Adasd

...Assignment # 2 Waleed Raza F-43088 Bs(Se) 22-B CNDC Q1(A) Answer the following short questions • Differentiate between the three multiplexing techniques (FDM, WDM, and TDM) and write down advantage and disadvantage of each technique (at least one in each). Difference Frequency Division Multiplexing (FDM) * Divides the available frequency into non-overlapping bands with guard spaces between to avoid overlapping (adjacent channel interference) * Receiver has to know the frequency to tune Advantage: All the Receivers,such as cellular telephones,do not need to be at same location Disadvantage: Noise problem due to analog signal and wastes bandwidth Time Division Multiplexing (TDM) * Allows access to entire frequency bandwidth but for a limited amount of time * All senders use same frequency in at different time * If two transmissions overlap known as co-channel interference Advantage: Digital Signals Disadvantage: wastes bandwidth Wavelength Division Multiplexing(WDM) * In WDM, all signals will arrive at the same time * WDM takes multiple optical signals, maps them to individual wavelengths, and multiplexes the wavelengths over a single fiber. Advantage: Very high capacities over fiber. Disadvantage: Cost Complexity (B) Differentiate between the two TDM schemes. Synchronous Time Division Multiplexing * Accepts input from attached devices in a round-robin fashion * Transmits data in a never ending......

Words: 706 - Pages: 3

Premium Essay

ÁDasd

...PERFORMANCE APPRAISAL AT Submitted to: Mr Haroon Ahmad December 15th, 2011 Table of Contents Introduction 3 Pepsi Pakistan 3 Research Methodology 6 Human Resource Management 8 Performance Appraisal 9 Uses of Performance Appraisal 11 Methods of Performance Appraisal 13 Management by Objectives 16 How is PDR conducted at PepsiCo? 18 Process of Performance Appraisal ...

Words: 3552 - Pages: 15

Premium Essay

Adasd

...University Of Finance And Administration Faculty Of Economic Studies Business Management And Corporate Finance Field of Study: Trade Management Case Study: Accounts Receivable Management Jan Budaev summer semester 2016 Introduction Receivables can be defined as a company's right to payment of an amount of money from the debtors, which clearly belong among the assets. The assets can be divided into current and long term by the expected maturity at the time of their creation. Receivables are often created from trading - for the delivery of our products, goods or services on the basis of the document, that is usually called invoice, which is issued among the traders. Receivables affect the financial performance of the company, because the creation of receivables generates revenue for the company. Therefore, it is very important to monitor the development of receivables in volume, structure and time. Unpaid receivables are also related to the costs of their recovery. Outstanding receivables adversely affect the liquidity of the company. All the risk factors could be eliminated with the proper tools and methods in the Accounts Receivable Management. The main objective is to outline the main purpose of Accounts Receivable Management, describing the phases of Receivables Management, determination of credit terms. and options for managing receivables. Phases and......

Words: 1502 - Pages: 7

Free Essay

Essay

...Sadddddddafaf as das dasd aa asdasd as adasd asdasd asdas dasda sdasdas dasd asdasd asd Sadddddddafaf as das dasd aa asdasd as adasd asdasd asdas dasda sdasdas dasd asdasd asd Sadddddddafaf as das dasd aa asdasd as adasd asdasd asdas dasda sdasdas dasd asdasd asd Sadddddddafaf as das dasd aa asdasd as adasd asdasd asdas dasda sdasdas dasd asdasd asd Sadddddddafaf as das dasd aa asdasd as adasd asdasd asdas dasda sdasdas dasd asdasd asd Sadddddddafaf as das dasd aa asdasd as adasd asdasd asdas dasda sdasdas dasd asdasd asd Sadddddddafaf as das dasd aa asdasd as adasd asdasd asdas dasda sdasdas dasd asdasd asd Sadddddddafaf as das dasd aa asdasd as adasd asdasd asdas dasda sdasdas dasd asdasd asd Sadddddddafaf as das dasd aa asdasd as adasd asdasd asdas dasda sdasdas dasd asdasd asd Sadddddddafaf as das dasd aa asdasd as adasd asdasd asdas dasda sdasdas dasd asdasd asd Sadddddddafaf as das dasd aa asdasd as adasd asdasd asdas dasda sdasdas dasd asdasd asd Sadddddddafaf as das dasd aa asdasd as adasd asdasd asdas dasda sdasdas dasd asdasd asd Sadddddddafaf as das dasd aa asdasd as adasd asdasd asdas dasda sdasdas dasd asdasd asd Sadddddddafaf as das dasd aa asdasd as adasd asdasd asdas dasda sdasdas dasd asdasd asd Sadddddddafaf as das dasd aa asdasd as adasd asdasd asdas dasda sdasdas dasd asdasd asd Sadddddddafaf as das dasd aa asdasd as adasd asdasd asdas dasda sdasdas dasd asdasd asd Sadddddddafaf as das dasd aa asdasd as adasd asdasd asdas dasda sdasdas dasd......

Words: 1230 - Pages: 5

Free Essay

Okay

...Adasd Asd As Dsa D Asddddddddddddddddddddddddddddddd Sd As D As D As D A Sd As D Adasd Asd As Dsa D Asddddddddddddddddddddddddddddddd Sd As D As D As D A Sd As D Adasd Asd As Dsa D Asddddddddddddddddddddddddddddddd Sd As D As D As D A Sd As D Adasd Asd As Dsa D Asddddddddddddddddddddddddddddddd Sd As D As D As D A Sd As D Adasd Asd As Dsa D Asddddddddddddddddddddddddddddddd Sd As D As D As D A Sd As D Adasd Asd As Dsa D Asddddddddddddddddddddddddddddddd Sd As D As D As D A Sd As D Adasd Asd As Dsa D Asddddddddddddddddddddddddddddddd Sd As D As D As D A Sd As D Adasd Asd As Dsa D Asddddddddddddddddddddddddddddddd Sd As D As D As D A Sd As D Adasd Asd As Dsa D Asddddddddddddddddddddddddddddddd Sd As D As D As D A Sd As D Adasd Asd As Dsa D Asddddddddddddddddddddddddddddddd Sd As D As D As D A Sd As D Adasd Asd As Dsa D Asddddddddddddddddddddddddddddddd Sd As D As D As D A Sd As D Adasd Asd As Dsa D Asddddddddddddddddddddddddddddddd Sd As D As D As D A Sd As D Adasd Asd As Dsa D Asddddddddddddddddddddddddddddddd Sd As D As D As D A Sd As D Adasd Asd As Dsa D Asddddddddddddddddddddddddddddddd Sd As D As D As D A Sd As D Adasd Asd As Dsa D Asddddddddddddddddddddddddddddddd Sd As D As D As D A Sd As D Ad......

Words: 448 - Pages: 2