Free Essay

Ajdnsjand

In: Computers and Technology

Submitted By mpordonez
Words 552
Pages 3
Filipino: AV Script

Bb. Gallenito
Audio

Intro
Magandang Umaga! Ako po ay si Martin Ordonez ng
Xavier School at tatalakayin ko ang diskriminasyon sa mga mahihirap.
Sa lipunan natin ngayon, ang mga mahihirap ay inaabuso at pinapagsamantalahan. Isang problema na kalat na kalat sa ating bayan ay ang illegal na gawaing “Human Trafficking”. Ang Human Trafficking isang negosyo na nag papangalakal ng mga tauhan para sa iba’t ibang mga trabaho. Karaniwan, itong mga trabaho ay nangaalipin ng mga tao, at ginagawang “sex slave”, mangagawa sa bukid o minsan pinipilitang magbigay ng mga bital na organo na ibebenta sa black market. Ang Pilipinas ay kinikilala sa mundo bilang isang bansa kung saan laganap ang “Human Trafficking” at ito ay isang statisco na dapat nating baligtarin.

Video
Monologue
*Transition

Mga Kaalaman/Impormasyon Tungkol sa Human
Monologue
Trafficking
*Transition
Sa isang taon, (100,000) isandaang-libong bata at
(400,000) apatdaang-libong babae ay nasasakupan ng mga sindikatong Human Trafficking, karaniwang binibenta bilang mga “sex slave” at ginagamit para sa negosyo ng prostitusyon. Sa mga kaso ng Human
Trafficking 72% ay sexual na abuso at 18% ay sa pilitang mangagawa sa mga bukid.
Dahil ang mga mahihirap ay minimithing makahanapbuhay, madali silang lokohin. Ang trabahong akalahaing yaya ay magiging isang o dalawang taon sa prostitusyon. Isang problema ay kulang ang pagpapabatid ng mga panganib ng
Human Trafficking sa mga taong mahihirap. At tinatangap rin ng mga mahihirap na ito ay isang katotohanan na kailngan nilang ipagdaanan.
Ang mga kaso ukol sa Human Trafficking rin ay hindi laging iniihatid sa mga opisyal dahil ang mga biktima ay nahihiya sa nangyari sa kanila. Kaya’t hindi laging na nahuhuli ang mga “whistleblower” at lider ng mga organisasyong Human trafficking.

El Fili/Noli
Monologue
Sa El Filibusterismo at Noli me Tangere, makikita ang
*Transition
pangaabuso ng mga Katilla sa mga Pilipino sa kabubuan ng dalawang nobela. Makikita namin ang pagaabuso sa sexual na paraan kay Maria Clara at
Juli. Maari nating ihambing ito sa nangyayari ngayon dahil ang mga Kastilla ay parang nag “nag-Huhuman
Traffic” at ang mga Pilipino, ang mga biktima.
Solusyon
Monologue
Ngayon, ang gobyerno ay mayroong inilalagay na
*Transition
solusyon upang ipaglaban ang Human Trafficking katulad ng RA 9208 o ang Anti Trafficking In Persons
Act of 2003. Isang solusyon na maaring gamitan para ibaba ang mga kaso ng Human Trafficking sa
Pilipinas, ay ang wastong pagintegrasyon ng klase tungkol sa mga panganib ng Human Trafficking sa kurikulum ng mga public schools. Magagawa ito sa pamaraan ng pagbibigay ng mungkahi sa DepEd para ilagay ito sa kurikulum ng lahat ng paaralan sa
Pilipinas. Sa mga klase para sa Human Trafficking, ipapakita kung ano ang mga “warning signs” at modus ng mga organisasyong nasasagawa ng
Human Trafficking. Ang ipaglalagay ng espesyal na unit para sa Human Trafficking sa PNP at NBI ay maari rin gawin upang ibaba ang mag kaso ng
Human Trafficking. j

Konklusyon
Monologue
Ang Pilipinas ngayon ay umuunlad sa maraming bahagi. Sa ekonomiya, imprastraktura at sa
*Transition
turismo. Ngunit, maraming mga mayaman na mamayaman ay ang tunay na nagbebenipisyo sa paglalaki at pag-uunlad ng aming bansa. Ang mga mahihirap ay tuloy na nahihirapan at dumadaan sa mga madilim na katotohanan ng aming lipunan.
Bulang isang estudyante, sinasabi ko na kailngan natin silang tulungan. Ito ay ang aming responsibilidad bilang kalahi nila.

Similar Documents