Premium Essay

Ako Si Itlog

In: Film and Music

Submitted By emooloo1
Words 5820
Pages 24
Command & Conquer™: Yuri’s Revenge™

LATE BREAKING NEWS FROM THE FRONT

Copyright 2001 Electronic Arts Inc. All rights reserved.
Westwood Studios™ is an Electronic Arts™ brand.

Version #: 1.001

November 12th, 2001

For latest news and updates visit WWW.WESTWOOD.COM

- - TOP SECRET - -

Commander:

Thanks for your continued participation in the global war effort against the madman Yuri. Our boys at the Lab have come up with some modifications for your arsenal that should improve your battle experiences. Review the following bulletin from Command Headquarters with great care. Commit it to memory. Your understanding of these could be crucial to your victory or defeat on the battlefield!

Good Luck.

--President Michael Dugan

CHANGES & FEATURE UPDATES:

General: • To maximize game performance for all game modes, it’s best to set the game’s resolution to 640 x 480 pixels. The higher the resolution setting, the slower the game’s performance, especially on lower end PCs.

• Another way to maximize WOL game performance is to never adjust the Internet Connection Slider (in WOL Options Screen). The game determines the optimal setting before starting the battle. This is often confused by users in believing moving this slider will increase the game’s speed, which it does not.

• PCs with more than one CD Rom device caused the game to launch slowly. This has been fixed.

Units & Structures: • Sometimes the Con Yard would disappear if it was captured by Yuri Prime, and then Yuri Prime was killed while the Con Yard was being packed up. This has been fixed by not allowing the player to deploy/un-deploy the Con Yard in this situation.

1. Sometimes an exiting vehicle would be stuck on the edge of the War Factory causing the War Factory to become unusable if the vehicle were...

Similar Documents

Free Essay

Communication

...kilalang Clutario. Siya ay nakulong dahil sa salang pagpatay, at binigyan siya ng Presidente ng Pilipinas ng Executive clemency, o isang paraan para makalaya siya. Pero ayaw ni Clutario lumabas sa bilangguan dahil ayaw niya iiwan ang kanyang kaibigan. Ang kaibigan niya na si Peng, ay nagulat iniisip ni Clutario dahil para kay Peng, hindi niya ito dapat palalagpasan na pagkakataon. Si Peng naman ay gustong-gusto na makalaya sa kulungan at tinanong ang kanyang kaibigan niya kung pwede siya sumama. Ngunit sinagot siya ni Clutario na hindi, dahil ayaw niyang lumbas sa dahilan na wala siya raw pupuntahan kapag nakalaya na siya, at hindi niya gusto na iiwan lamang ang mga kaibigan niya sa kulungan. Sinabi ni Peng kay Clutario na nanaginip siya na naglalaro siya ng solitaryo at tinanong niya kung lalabasba talaga si Clutario. Ang sabi ni Peng, kapag ang kulay ng baraha ay nakakasunod-sundo, halimbawa pula na hearts at itim na spades (o para kay Peng tinagawag niya ito na “bulaklak”) ay oo ang sagot nga mga baraha. Naglaro si Peng kasama kay Clutario at binuksan niya ang mga baraha, hanggan nakapadpad sila sa Queen of Spades na hindi naman kamukha ng Queen of Spades, ito ay dahil noong na wala ang mga baraha ni Peng gumawa si Clutario ng bago, mula sa mga sa karton ng sigarilyo. At ginuhit ni Clutario ang Queen of Spades na parang pusa. At doon nag simula ang Reyna ng Espada at Pusa. Pagkatapos ng laro nila ay nagusapan sila tungkol sa mga nangyari sa kanila sa loob ng bilangguan.......

Words: 6678 - Pages: 27

Free Essay

Mga Alamat

...Mag-isa man na naninirahan si Apo Sagin sa kanyang maliit na bahay kubo ay itinuring naman na siyang kapamilya ng mga kapitbahay niya. Napamahal sa kanyang mga kapitbahay si Apo Sagin dahil sa ito ay mabait at matulungin. Ang mga kapitbahay nito ay hindi mapapahiya kapag sila ay lalapit sa kanya upang humingi ng tulong. Kahit mahirap lang at matanda na ay binibigay ni Apo Sagin ang lahat ng kanyang makakaya. Ang mga maliliit na bata ay malapit sa matanda. Itinuring na nila itong kanilang lolo. Sa tuwing hapon ay nagpupunta ang mga bata sa bahay ng matanda upang makinig sa mga kuwento ni Apo. Pagkatapos ay may nakahanda pang pagkain ang mga ito na niluto ng matanda. Hindi lamang sa mga taong bayan matulungin ang matanda kundi pati na rin sa ibang tao maski hindi niya ito kakilala. Minsan habang nangangahoy siya sa gubat, may lumapit sa kanyang isang lalaki na nanghihina sa gutom. Agad niya itong inuwi sa kanyang bahay at inalagaan hanggang sa bumuti ang pakiramdam ng lalaki.Noong minsan naman ay isang batang babae ang nanghingi ng limos sa kanya. Dinala niya ito sa bahay niya at ipinaghanda niya ng makakain. Bago umalis ang bata, tinuruan niya itong maghabi ng mga pinatuyong dahon upang gawing pamaypay upang maibenta. Sa ganoon hindi na manglilimos ang bata. Laking pasasalamat ng bata sa matanda. Balang araw ay makakabawi din daw siya sa kabutihang ipinakita sa kanya ng matanda. Napangiti lang si Apo Sagin. Isang araw, dinapuan ng sakit si Apo Sagin at dahil sa......

Words: 1542 - Pages: 7

Free Essay

Tagalog Mtb

...1 Mother Tongue - Based Multilingual Education (MTB-MLE) Teacher’s Guide Tagalog (Unit 1 – Week 2) Department of Education Republic of the Philippines Mother Tongue Based Multilingual Education – Grade 1 Teacher’s Guide: Tagalog (Unit 1 – Week 2) First Edition, 2013 ISBN: 978-971-9981-69-5   Republic Act 8293, section 176 indicates that: No copyright shall subsist in any work of the Government of the Philippines. However, prior approval of the government agency or office wherein the work is created shall be necessary for exploitation of such work for profit. Such agency or office may among other things, impose as a condition the payment of royalties. The borrowed materials (i.e., songs, stories, poems, pictures, photos, brand names, trademarks, etc.) included in this book are owned by their respective copyright holders. The publisher and authors do not represent nor claim ownership over them. Published by the Department of Education Secretary: Br. Armin A. Luistro FSC Undersecretary: Dr. Yolanda S. Quijano Assistant Secretary: Dr. Elena R. Ruiz Printed in the Philippines ____________ Department of Education-Instructional Materials Council Secretariat (DepEd-IMCS) Office Address : 2nd Floor Dorm G, PSC Complex, Meralco Avenue. Pasig City, Philippines 1600 Telefax : (02) 634-1054, 634-1072 E-mail Address :imcsetd@yahoo.com Banghay Aralin MTB 1 – Tagalog ...

Words: 2578 - Pages: 11

Free Essay

Filipino

...histori at mga teorya ng mga pagbabago ng tunog sa isang partikular na wikab o isa dalawa o hiit pang magkakaugnay na mga wika (Webster,1990). B. Ponolohiya Ang ponema ay tumutukoy sa mga makahulugang tunog ng isang wika. Ang makaagham na pag-aaral nito ay tinatawag namang ponolohiya. Bawat wika sa daigdig ay binubuo ng set ng mga tunog na may kani-kaniyang dami o bilang. . Bigkasin ang ss na may magkaibang tunog: a. Dumating na ang Pangulo b. Dumating na ang Pangulo ? c. Ako. d. Ako ? Bigkasin ang ss. Lagyan ng diinang nakasulat sa malaking titik: a. TUbo vs. tuBO b. PIto vs piTO c. SAya vs saYA d. MagsaSAka vs magsasaKA Bigkasin din ang mga ss. Huminto naman kapag nakita ang #: a. Hindi puti# b. Hindi# puti# c. si Mark Anthony# at ako# d. Si Mark# Anthony# at ako# e. Kuya# Germs... f. kuya Germs#... g. Doc# Juan Paulo# ang aking pangalan# h. Doc Juan# paulo ang aking pangalan# i. Doc Juan Paulo# ang aking pangalan# j. Hindi# ako ang may kasalanan# k. Hindi ako# ang m,ay kasalanan# C.Morpolohiya Tumutukoy ang morpolohiya sa makaagham na pag-aaral ng mga makabuluhang yunit ng isang salita o morpema. Ang morpema ay maaring isang ponema. halimbawa nito ay ang /o/ at /a/ na sa ating wika ay maaaring mangahulugang ng kasarian. Pansinin ang mga kasunod na hal : maestro vs maestra abugado vs abugada Paulo vs Paula tindero vs tindera Angelito vs Angelita Ang ikalawang uri ng morpema ay ang mga salitang-ugat. Mga payak itong......

Words: 970 - Pages: 4

Premium Essay

Teaching Is More Fun Than Paperwork

...effectively teach the kids by way of respective elementary genres. The program was started on July 2, 2012 at KES EPP Garden where the activities on Vegetables Planting took place. Sir Ronnie G. Miclat, an EPP School Coordinator, educated the grades 4, 5 and 6 in relation to the significance of vegetables in our daily balanced meal. Meanwhile, Sir Romar A.Pabustan, a School Nutrition Coordinator, gave fun activities to the Grades 1, 2, and 3 like singing nursery rhymes, classroom games, and short role-playing to make the young mind realized the huge cause of eating junk foods. The day was ended with planting different vegetables while the Intermediate grade levels were singing the traditional songs like “ Magtanim ay Di Biro” , “Bahay Kubo” “Ako...

Words: 1120 - Pages: 5

Free Essay

Bakla.Com.Ph

...binatilyo V. Si Jerick Born this way “I’m beautiful in my way ‘cause God makes no mistakes. I’m on the right track, baby, I was born this way.” Heto nanaman ako, kumakanta sa banyo habang naliligo. Ito pa nga’t kumekembot-kembot pa habang sinasabon ko ang aking mga kamay pati ang kili-kili. Bata pa lamang ako nang makagawian ko ang mag-production number with a performance level sa shower. Sa loob kasi ng banyo, mag-isa lang ako – walang nakakakita, walang nang-uusisa, walang nagkukutya. Dito sa maliit na silid na ito, nailalalabas ko ang tunay na ako. Mas malaki man nang di hamak ang bahay namin sa Pangasinan kumpara sa banyong ito, pakiramdam ko mas maluwang ito. Dito kasi, mas malaya akong nakasasayaw sa himig ng mga paborito kong awitin gaya ng mga kanta ni Lady Gaga o ni Beyonce. Malaya akong kumembot, maglakad na parang nasa runway at magpose nang magpose na parang model. Hindi ko ito nagagawa sa bahay – hindi talaga. Hindi namin napag-uusapan ang aking sekswalidad sa bahay. Alam kong alam nila ngunit ni minsan hindi pa nila tinanong kung sino ang crush kong lalaki o kung may boyfriend na ba ako. Nakakairita nga minsan dahil tinutukso nila ako sa mga kaibigan kong babae. Gusto kong sabihin sa kanilang, “hindi ako tomboy para magkagusto sa babae no.” Sabi ng aking mga kaibigan, umamin na raw ako sa aking pamilya para makagalaw na ako nang normal sa bahay. Ano iyon, magkukumpisal ako? Kahit kailan hindi ko itunuring na kasalanan ang pagiging bakla. At hindi rin......

Words: 2820 - Pages: 12

Free Essay

Oplan

..._____________________________________ Baitang at Pangkat _____________ Unang Baitang Masayang Mag-anak Sabado ng umaga, ang lahat ay abalang abala sa kanilang mga gawain. “Maganda ng umaga po, Nanay! Magandang umaga po, Tatay!” ang bati nina Ada at Milo. Masayang nagluluto ang Nanay sa kusina. Nagtatanim naman ng gulay si Tatay sa bakanteng lote. “Aw! Aw! Aw!” ang tahol ni Pulgoso habang nakikipaghabulan sa malikot na si Muning. “Tiktilaok!” ang sabi ng manok nang makitang may dala-dalang patuka si Milo. “Ako na ang maglilinis ng silid Kuya,” sigaw ni Ada. Hapon na nang matapos sa kanilang Gawain ang mag-anak. Kahit pagod, ang lahat ay may ngiti sa labi. Sila ay larawan ng isang masaya at nagtutulungang mag-anak. Masayang Mag-anak Sabado ng umaga, ang lahat ay abalang abala sa kanilang mga gawain. “Maganda ng umaga po, Nanay! Magandang umaga po, Tatay!” ang bati nina Ada at Milo. Masayang nagluluto ang Nanay sa kusina. Nagtatanim naman ng gulay si Tatay sa bakanteng lote. “Aw! Aw! Aw!” ang tahol ni Pulgoso habang nakikipaghabulan sa malikot na si Muning. “Tiktilaok!” ang sabi ng manok nang makitang may dala-dalang patuka si Milo. “Ako na ang maglilinis ng silid Kuya,” sigaw ni Ada. Hapon na nang matapos sa kanilang Gawain ang mag-anak. Kahit pagod, ang lahat ay may ngiti sa labi. Sila ay larawan ng isang masaya at nagtutulungang mag-anak. Unang Baitang. Sagutin ang mga tanong. 1. Kailan nangyari ang kuwento? a. Lunes c. Sabado ......

Words: 2884 - Pages: 12

Free Essay

Awwaw

...to see my list? Sana, sana. "What are you doing?" nagtatakang tanong nung nurse pagkakita sa ginagawa ko. "I want her to see it when she wakes up. It's not illegal, right?" "Of course not, it's actually sweet." nakangiting sabi nung nurse nung makita yung kabuuan ng ginagawa ko. Kahit ako napangiti lalo na ng maalala ko kung paano ko nabuo ang lahat ng 'to... *Kring!* "Pwew!" sakto! Pagka-bell nasa classroom na agad ako, kala ko malalate na ako. Grabe, daig ko pa ang aso kung tumakbo kanina eh. Tinanghali kasi ako ng gising kaya ayun, madali to the max. Hmm... At dahil late ako, wala na akong mauupuan sa likod, gusto ko kasi lagi umupo sa likod eh. Haay, pag gantong late ka asahang ang bakanteng upuan lang ay ang nasa unahan. Alam nyo naman ang mga estudyante may front seat phobia. Dumiretso na ako sa katangi tanging upuan na bakante sa unahan pero nung papunta na ako dun natigilan ako ng makita ko kung sino ang magiging seatmate ko... Patay! That girl! "Hi!" "Ah.. hi.." sabay upo ko na agad without even looking at her. Hindi ako kumikilos ng ganto dahil sa may crush or whatsoever ako sa kanya ha?! Infact, natatakot ako sa kanya... hindi dahil multo sya or witch o halimaw o kabayo... Kundi dahil sa kwento ng isang kabarkada ko. Ang sabi ng kabarkada ko ito daw girl na 'to na katabi ko ngayon ay may super mega hyper crush sakin. As in, isang beses daw nakita nya...

Words: 27209 - Pages: 109

Free Essay

Effects

...Adarna". Ang kwento nito ay nagsisimula sa isang masayahing kaharian ng Berbanya. Doon, halos araw-araw ay may handaan. Ang hari ng Berbanya ay si Haring Fernando. Ang asawa niya ay si Reyna Valeriana. Ang mag-asawa ay may tatlong binatang anak. Sina Don Pedro, Don Diego at Don Juan. Haring Fernando: Magsisimula na ang handaan, mga anak! Pumili na kayo ng mga babae na isasayaw ninyo. Maraming magagandang mga babae na nandoon na sa labas. Reyna Valeriana: Ehem... Haring Fernando: Ngunit, mas maganda pa rin ang reyna ng puso ko. Alam mo na man, 'di ba mahal kong, Valeriana? Narrator: Habang nag-uusap ang selosang reyna at ang kawawang hari ay nag-uusap rin ang tatlong mga prinsipe. Don Diego: Narinig mo si papa, mga kapatid? Marami na raw'ng chicks sa labas! Ano pa ba ang hinintay natin? Don Juan: (Hahaha) Haay nako, si Kuya Diego talaga! Don Pedro: Tumigil nga kayong dalawa! Para kayong mga naliligaw na mga unggoy na nanggagaling sa kagubatan! Narrator: Kitang-kita na naman ang mga iba't ibang kaugali ng mga magkakapatid. Ang panganay na si Don Pedro, ay seryosong-seryoso. Isang chicksboy naman si Don Diego ang ikalawa. Ang bunso na si Don Juan ay mabait na mabait. Babae #1: Wow, ang gwapo talaga ng mga prinsipe! Babae #2: Haay! Ang suwerte natin talaga ! Babae #3: Para akong lumulutang sa hangin! Don Diego: Hi girls! Ako po si Prinsipe Diego. Ikalawang anak ng mahal na hari at reyna ng Berbanya. Maaari bang makisayaw, magandang binibini? (Babae #2 was asked but......

Words: 10980 - Pages: 44

Free Essay

Kabataan

...Nakakamiss ang maging bata. Wala kang ibang iisipin o aalalahanin kundi ang mga bagong palabas sa TV o kung anong oras maguumpisa ang paborito mong programa; lalo na kapag cartoons! Nako! Wala mong sawang aantabayanan ang lahat, magagalit ka pa kapag nagkataong kailangan mong matulog sa hapon at hindi puwedeng buksan ang TV. Masaya maging bata, lalo na kapag summer! Nandyan yung magtatakbuhan kayo sa kalye na parang walang bukas. Sari-saring laro ang gusto mong malaro sa buong araw! Taguan-pung, patintero, teks, jolens, mataya-taya, syato, dampa, sipa at madami pang iba! Hindi ka magpapahuli sa mga bagong laro o kung ano man ang mauuso. Ipinanganak ako noong 1987, katatapos lang ng kaguluhan noon dahil sa Martial Law. Ang kasalukuyang presidente ay babae. Madami pa din kaguluhan sa kanyang rehimen pero noong kabataan ko sa panahong iyon hindi ko napapansin iyon. Bakit? Dahil masarap maging bata! Noong kabataan ko, ang uso lang ay black and white TV, walang flat screen, LED, LCD, Plasma. Ang meron lang, mga TV na kuba! Mayaman ang tingin ng mga kalaro mo kapag ang TV ninyo ay colored na. Mas madaming dudungaw sa bahay ninyo para makinuod ng kung ano man ang pinapanood ninyo. Kung minsan pa, sila pa ang nasusunod sa channel ng gusto nilang palabas, at iyong iba nakukuha pang pumasok na lang bigla na parang inari na ang bahay ninyo. Siyempre kapag nakakita sila ng pumasok na kumportable sa pagkakaupo sa sahig o sa upuan niyo, sunod-sunod na iyan! Censored lahat ng palabas......

Words: 1548 - Pages: 7

Free Essay

Red Paper Bag

...Ayoko na sanang magkwento tungkol sa pag-ibig. Minsan nakaka-umay na din. Dahil gaya ng lumang mantika na ilang beses na pinagprituhan, maanta na sa panlasa. Sarap magmumog ng atsara. Lahat kasi sa modernong liko ng pakikipagkapwa tao, yun ang sanhi ng kasiyahan o puno’t dulo ng problema.  Pero ano pa nga bang pwede kong ibahagi? Ang kagilagilalas na pagtutupi ko ng aking brief at panyo kaninang tanghali? Kung paano ko buong tapang na kinuskos ang kalawang sa patungan ng naghihingalo naming kalan? Bakit kanang kamay ang ginagamit kong panguha ng ulam sa hapag-kainan imbes na kaliwa o di naman kaya ay kutsara? Wala namang matutuwa dun. Mukhang walang palag. Sige. Pag-ibig na nga lang ulit.       Sabagay, hindi naman ito kwentong ordinaryo.       Sabi nila, isa sa mga advantage ng kababaihan sa mga lalaki ay ang woman’s intuition. Ang matinding kapangyarihan na ibinibigay lamang sa mga may vagina. Kaya siguro karamihan sa mga manghuhula sa Quiapo ay mga babae. At kalimitan, kapag kapwa babae ang nagpapahula ng tungkol sa kanilang buhay-pag-ibig ay dalawa lang ang posibleng resulta: (a) ‘magkakatuluyan kayo, ikakasal at tatanda ng magkasama’ at (b) ‘may kabit ang kupal na yan’.       Pero teka. Para lang ba sa mga lihim na ka-draguhan ng mga lalaki gumagana ang alamat ng woman’s intuition gaya ng spider sense ni Batman? Mali ata yung pagkukumpara. Hindi ba ito applicable sa mga positibong pangyayari gaya ng isang lalaking palihim na may gusto sa isang dalaga na......

Words: 9733 - Pages: 39

Premium Essay

About Hotel

...date 4. Make sure that date will be the one he will remember the most 5. Make sure that he will take you seriously 6. Make sure that you'll be the only girl he's dating 7. Make him introduce you to his parents 8. Make him kiss you 9. Be his girlfriend 10. Break his heart But there is one and only rule you must abide. Do not fall for him If you break this rule, the operation is considered failed and you need to face a severe punishment. Signed by: Naomi Mikael Perez I am Naomi Mikael Perez. My friends calls me Naomi, my relatives calls me Mika. He calls me Nami. And yes, tama ang nababasa niyo sa taas, ako nga ang nag sign diyan. As in ako, ang babaeng walang inintindi sa buhay kundi ang mag lakwatsa, kumain, mag-aral, magbasa ng libro, mag-alaga ng kanyang aso at mag pa-cute sa crush niya. Isang araw nagising na lang ako na kailangan ko na palang paiyakin ang ultimate Casanova ng aming eskwelahan. The guy who make a thousand girls cry. Ang lalaking wala naman akong pakialam at wala namang pakialam sakin. "In a Game called Love, the first one who falls is the LOSER" Chapter 1 *The Cassanova* [Naomi’s POV] “give me that damn notebook and I’ll sign it!!!” “wait are serious?!” “I am dead serious!!” “remember if you sign, there is no turning back” “yes I do remember!” GRRR I’M GONNA SHOW THAT STEPHEN CRUZ!! I’M GONNA BREAK HIS HEART! Inabot sakin yung notebook na pinagsulatan ng 10 things I need to do to break......

Words: 134716 - Pages: 539

Premium Essay

Btcho

...him ask you on a date 4. Make sure that date will be the one he will remember the most 5. Make sure that he will take you seriously 6. Make sure that you'll be the only girl he's dating 7. Make him introduce you to his parents 8. Make him kiss you 9. Be his girlfriend 10. Break his heart But there is one and only rule you must abide. Do not fall for him If you break this rule, the operation is considered failed and you need to face a severe punishment. Signed by: Naomi Mikael Perez I am Naomi Mikael Perez. My friends calls me Naomi, my relatives calls me Mika. He calls me Nami. And yes, tama ang nababasa niyo sa taas, ako nga ang nag sign diyan. As in ako, ang babaeng walang inintindi sa buhay kundi ang mag lakwatsa, kumain, mag-aral, magbasa ng libro, mag-alaga ng kanyang aso at mag pa-cute sa crush niya. Isang araw nagising na lang ako na kailangan ko na palang paiyakin ang ultimate Casanova ng aming eskwelahan. The guy who make a thousand girls cry. Ang lalaking wala naman akong pakialam at wala namang pakialam sakin. "In a Game called Love, the first one who falls is the LOSER" Chapter 1 *The Cassanova* [Naomi’s POV] “give me that damn notebook and I’ll sign it!!!” “wait are serious?!” “I am dead serious!!” “remember if you sign, there is no turning back” “yes I do remember!” GRRR I’M GONNA SHOW THAT STEPHEN CRUZ!! I’M GONNA BREAK HIS HEART! Inabot sakin yung notebook na pinagsulatan ng 10 things I need to do to break stephen’s heart and yung......

Words: 134723 - Pages: 539

Free Essay

25th Hour

...start my story with that phrase too. Once upon a time, in a kingdom far far away, there lived a princess who cleaned her closet. Ooopps... corny. Wala kaming kingdom, at hindi rin whatever once upon a time. It's modern day. And fairytales, don't come true in real life. Right now, the closet part was true. I'm cleaning my closet and my drawers. Ito yung binigay sa akin na relo ni Daddy nung nagpunta siya ng Canada. Hindi ko naman na ginagamit so might as well, isama ko na lang doon sa sako. Crap. Ito kayang bag na regalo naman sa akin ni Mommy nung nanalo ako sa Declamation ko? Marumi naman na so, wala na rin siyang kwenta. Crap. How about itong stuff toy na... Fine.. fine!! Bakit ba ako nag-aabala na tanungin pa yung sarili ko kung alam ko naman na yung mga nandito sa drawer eh yung mga hindi ko na ginagamit. Mostly, crap for me... not for others. Bumaba ako sa hagdanan namin at dumeretso ako doon sa mini-office ni Daddy sa bahay. As usual, nakalatag na naman ang iba't ibang papel sa harapan niya at nakasalamin pa siya. "Hey Dad, I need a ride sa Hand-me-down Shop!""Ok honey!" tapos winave lang niya yung kamay niya ng hindi man lang lumilingon sa akin. Wala na naman yatang pakialam sa mundo itong Daddy ko. Workaholic kasi yan. Kapag nawala siguro yung work niya sa buhay niya, baka suki na siya ng mga psychiatrist. Ang mean ko no? Totoo naman kasi. Dati nga bakasyon namin sa probinsiya para mag-beach, may dala ba namang tatlong...

Words: 84697 - Pages: 339

Free Essay

Falalala

...pano ko ba sisimulan to? Sige, ganito na lang siguro..magpapakilala na lang muna ako huh?! Ang arte kasi, bakit kelangang may intro pang nalalaman tong author na to.. pede namang diretso na agad sa story line! -__- Hmp! Pero wala akong magagawa, kelangang sumunod at baka ichugi na nya agad ako dito sa story..tungkol pa naman sakin to.. pag nachugi ako, edi tapos narin ang kwento db?! Parang tanga lang..hehe..kaya eto na, sisimulan ko na..inip na kayo eh.. . . . Ako nga pala si Nami Shanaia San Jose. 17 years old, 1st year college student, SCHOLAR. (haha, ang yabang ko no? totoo naman kc eh! ) Working student ako. Nakikitira lang ako sa auntie ko. Wala na kasi akong mga magulang. Well enough of that boring introduction about myself, masyado ng common tong ganito.. Kaya pumunta na tayo sa interesting fact about me.. . . Lahat na ata ng weird na trabaho napasukan ko na. Ewan ko ba kung bakit ang wiweird ng mga trabahong napasukan ko.O___O? Isipin niyo naman,.. Naging taga alaga ako ng pusang may diabetes (SOSYAL NA PUSA,SHET NO?), . Naging taga tanggal ng pulgas ng aso ng kapitbahay namin(ANDAME KO NGANG KAGAT NUN!), . Naging mascot na sausage na nakatayo maghapon sa harapan ng isang restaurant na wala ng ginawa kung hindi sabihing “Masarap ako, tikman niyo!” (ah, ah ayoko ng maalala na ginawa ko yan! Muntik na akong lapain ng aso dahil akala nga niya sausage ako! T.T), . Naging waitress din ako sa isang restaurant na ang mga waitress kailangan nakasuot ng ninja suit! (anu......

Words: 186881 - Pages: 748