Premium Essay

An Huyền

In: People

Submitted By anngochuyen
Words 1503
Pages 7
Mid-autumn festival is called Tet Trung Thu in Vietnam. It is organized in the middle of the Autumn which is the eighth lunar month of the year. Mid-autumn festival is the festival of the children.
From the beginning of the month, people have prepared for the festival with colorful and different shape lanterns. Moon cakes or mid-autumn cakes are also prepared along with the various toys for children. There are many traditional toys that the most typical ones are star lantern, paper doctor human, animal shape lantern, etc. Children carry the lanterns walk from streets to streets in the funny sounds of their singing every evening. When the principle time of the festival comes, there are groups of lion dance with crowded drums and cymbals. In this occasion, to enjoy the beauty of the moon, there are many activities are organized. Adults and children have their own way of celebrating.
Competition of feast and lantern
In the day of Mid-Autumn, people make the feast with moon shape cakes, lanterns and flowers decorating, and jubilant dancing. There are many competitions to make feast and make cakes among the women. Children would also have competition in showing their lanterns, and lantern processing. Many families place the feast for children and there was often a paper doctor human in the highest location of the feast, and the fruits and flowers surround all. After enjoy the feast and moon, children will eat what they have in the feast while it is on the late evening.
Folk songs singing contest
There is a custom of singing contest in the North of Vietnam. Two groups of women and men sing and compete with each other. They also play an instrument made from a drum and a string above the surface of the drum to create the rhythm of the song. The songs may be already written or created promptly by the competitors. The competition would be happy most of the time, but it...

Similar Documents

Premium Essay

English 156

...Friends and Me On this planet, who can’t live without friends? We need our peers to live our lives; friendship is one of the most important assets in our lives. Sometimes we cannot live without friends. According to relationship experts, we have to make friendships with good friends such as people that we can trust, share events, and celebrate our lives with. Even though I have so many friends, buddies and faraway friend are two of the types of friends that I cannot live happily without. Buddies are like one soul, living in two bodies, and I can share anything with them even the saddest thing of my life. I met Ulysses in English 099. Ulysses was the kindest person that I knew, and we became buddies. Ulysses was a good listener; he never complained about anything I said even though my English was very bad. For example, Ulysses woke up at 3 am listening to my complaints about why I cannot go to Vietnam when my dad passed away. Because of the distance between Vietnam and America, I asked all my classes’ professors, and none of them agreed for me to take two weeks off. At that moment, I was collapsed; I loved my dad, but I could not see him the last time. After talking to Ulysses, which was a relief because I was not mad anymore. He gave me advices they and convinced me to focus on the future, and he made me happy again. Friendship is two side relationships, so I do nice things for my buddy too. One time Ulysses and I went to Best Buy; I saw him continuously staring at a......

Words: 670 - Pages: 3

Free Essay

Tv Show

...trong nhóm: - Huyền My: Nhóm trưởng. - Thúy An: Thư ký. - Các thành viên khác trong nhóm: Huyền Anh, Quỳnh Châu, Hà Anh, Minh Trang, Hoàng Linh, Phương Anh. II. Nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm: - Tất cả các thành viên cùng tìm tài liệu, thông tin, hình ảnh, clip có liên quan đến bài thuyết trình và tóm tắt lại. - Huyền My: Tổng hợp lại các thông tin và đánh văn bản Word. - Huyền Anh và Quỳnh Châu: Quay clip. - Huyền Anh: Làm Power Point. - Minh Trang: Chỉnh sửa clip và thuyết trình. - Thúy An: Ghi lại tất cả các hoạt động của nhóm và điều khiển máy tính khi Minh Trang thuyết trình. III. Các hoạt động của nhóm: - 11h, thứ 4, ngày 17/10/2012: +/ Các thành viên đăng ký vào nhóm. +/ Cô bầu nhóm trưởng là Huyền My và thư ký là Thúy An. +/ Nhóm bắt đầu hoạt động: Huyền My phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, các thành viên cùng góp ý kiến sơ lược về bài thuyết trình. - 13h, thứ 4, ngày 17/10/2012: Hà Anh lập page của nhóm trên Facebook để các thành viên có thể dễ dàng theo dõi và trao đổi thông tin. - 21h30, thứ 4 ngày 17/10/2012: Huyền Anh và Quỳnh Châu thực hiện clip phỏng vấn một giáo viên nước ngoài về đề tài cần thuyết trình. - 10h30 – 11h, thứ 5, ngày 18/11/2012: Huyền Anh, Quỳnh Châu, Hà Anh và Hoàng Linh tìm và post link những thông tin liên quan lên page của nhóm để các thành viên cùng theo dõi và nghiên cứu. - 10h30, thứ 5, ngày 18/10/2012: Huyền Anh up clip......

Words: 989 - Pages: 4

Free Essay

Hhhjhhfjygkjhlk

...CLB TÌNH NGUYỆN HOPE HỒ SƠ CHƯƠNG TRÌNH “MÙA ĐÔNG YÊU THƯƠNG – HÀ GIANG 2013” “ÁO ẤM ĐẾN TRƯỜNG” XÃ TẢ VÁN, HUYỆN QUẢN BẠ, TỈNH HÀ GIANG Tổ chức ngày 28-29/12 MỤC LỤC: NỘI DUNG | TRANG | A. THƯ NGỎ | 2 | B. GIỚI THIỆU VỀ ĐỊA PHƯƠNG | 4 | C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG | 5 | D. DỰ TRÙ KINH PHÍ | 6 | E.KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG, BẢO TRỢ | 9 | F. CÁC KHUNG MỨC NHÀ TÀI TRỢ VÀ QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ | 10 | G. LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC : | 14 | H. GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ TỔ CHỨC, TÀI LIỆU THAM KHẢO | 17 | A. THƯ NGỎ CLB TÌNH NGUYỆN HOPE | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc | V/v: Mời tài trợ Chương trình “Mùa đông yêu thương – Hà Giang 2013” tại xã Tả Ván, Huyện Quản Bạ, Hà Giang | ----------o0o---------- | | Hà Nội, ngày tháng năm 2013 | THƯ MỜI TÀI TRỢ CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN MÙA ĐÔNG YÊU THƯƠNG – HÀ GIANG 2013 “ÁO ẤM ĐẾN TRƯỜNG” XÃ TẢ VÁN, HUYỆN QUẢN BẠ, HÀ GIANG Kính gửi: Giám đốc: Phạm Sỹ Hà Nam - Công ty TNHH Kiến trúc 4D Lời đầu tiên cho phép Ban tổ chức chương trình tình nguyện “Mùa đông yêu thương – Hà Giang 2013”gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất đến Quý công ty. Thưa quý Công ty, Câu lạc bộ Tình nguyện Hope, qua bốn năm xây dựng và trưởng thành, đã được biết đến là một trong những đơn vị đi đầu trong khối các Câu lạc bộ tình nguyện,tạo ra một sân chơi với những hoạt động đầy sôi nổi, năng động, nhiệt tình của thanh niên sinh viên, của một cộng đồng Thiện - Nguyện. Đó là chính là......

Words: 5592 - Pages: 23

Premium Essay

Dich Bai Tap

...Phần lập dự án Bài tập 1 Dịch sang tiếng Anh The objective of the project: is to contribute in improving income for poor households in Phu Luong District. The purpose number 1: To ensure the 15km long hydraulic works for farmers in Phu Luong District in October 2010. Some expected results of the first purpose: • 2 local construction supervisory boards will be established. Members of the supervisory board are chosen will be those who have prestige, sense of responsibility and expertise in the community. • 15km long hydraulic works will be built in ensuring compliance with requirements of the estimated design, which has been approved by the Provincial People’s Committee. • The machinery for the construction of hydraulic works will be fully leased as set out plan. • 20 training courses on how to monitor and protect the hydraulic works will be held. 90 percent of those who will participate in training as planned and 70% of them understand the content of the training. Some activities to achieve the purpose number 1: • Establish 2 construction supervisory boards for the hydraulic works with the participation of local people. • Construct the engineering design and create the estimate involve comments from the people. • Organize bidding to select construction companies that have the technical capacity and financing to construction. • Lease 20 trucks, 10 excavators and 5 bulldozers for construction work. • Organize 20 training courses for......

Words: 964 - Pages: 4

Free Essay

Irc 2013

...trao giải, trao hoa. + Quỳnh Hân & Hải Yến: Vào phòng chờ, chăm sóc thí sinh. Thái Học Phước Thông Đầu giờ: Đứng ở cửa cùng PG, hướng dẫn khách và sinh viên vào chỗ ngồi. Phân công 1 bạn xuống trệt. Sau khi bắt đầu: Ngồi gần khu vực cửa để tiện chuẩn bị, hoặc lúc cần thiết cho công việc. Ngồi bàn check danh sách, phần này chị Ngọc sẽ hướng dẫn cụ thể sau Phải có mặt tại buổi chạy thử chương trình PB Ngồi bàn lễ tân - Lệ Thuỷ Tường Duy Phải có mặt tại buổi chạy thử chương trình Ngồi máy Tài Nguyễn Hỗ trợ đón tiếp Viết bài toàn cảnh Viết bài phỏng vấn đội về nhất Viết bài phỏng vấn BGK - Anh Khoa Ánh Ngọc Na Vy Ái Trà - Lệ Thủy - Bích Thảo - Đem máy ảnh Phương Nam Huyền Thoại Quế Thanh Minh Nhật Thực hiện Phương Nam Huyền Thoại Bách Kha Kiều Trinh Dựa theo kịch bản...

Words: 688 - Pages: 3

Free Essay

Research

...TỔNG CỤC THỐNG KÊ BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU TRA CƠ BẢN 135 II [pic] |CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | | | |Hà Nội, Ngày 26 tháng 3 năm 2008 | BÁO CÁO ĐIỀU TRA CƠ BẢN 135 GIAI ĐOẠN II Căn cứ vào các nhiệm vụ của Tổng cục Thống kê trong Văn thư thoả thuận giữa Ủy ban Dân tộc (UBDT) và Tổng cục Thống kê (TCTK) và Kế hoạch thực hiện Điều tra cơ bản 135 giai đoạn II, TCTK đã thực hiện và hoàn thành các phần việc như sau: I. CÁC HOẠT ĐỘNG CHUẨN BỊ ĐIỀU TRA 1. Trình ký Quyết định tiến hành Điều tra cơ bản thuộc Chương trình 135 giai đoạn II Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định số 107B/QĐ-TCTK ngày 23/02/2007 và Quyết định số 863/QĐ-TCTK ngày 07/8/2007 về việc tiến hành Điều tra cơ bản thuộc Chương trình 135 giai đoạn II. 2. Thành lập Ban chỉ đạo điều tra Ban chỉ đạo điều tra được thành lập theo Quyết định số 107B/QĐ-TCTK và được bổ sung thay thế các thành viên theo Quyết định số 863/QĐ-TCTK ngày 07/8/2007. Ban chỉ đạo điều tra gồm 7 thành viên: 5 thành viên từ TCTK là lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo và chuyên viên của Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường (XHMT) và lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ; 2 thành viên từ UBDT là lãnh đạo và chuyên viên Vụ Chính sách Dân tộc. Trưởng ban là ông Đỗ Thức - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. 3. Xây dựng phương án điều tra Phương án điều tra đã được xây......

Words: 8321 - Pages: 34

Free Essay

Hi Everyone

...CÂU HỎI VIẾT THU HOẠCH (Gửi kèm theo Hướng dẫn số 238- HD/ĐU, ngày28 tháng 02 năm 2013 của Đảng ủy Khoa Ngoại ngữ) 1- Đồng chí hãy nêu nội dung lời căn dặn của Bác đối với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên khi Người về thăm Thái Nguyên ngày 01/01/1964 (nội dung được lựa chọn để cán bộ, đảng viên triển khai học tập và làm theo trong quý I/2013)? 2- Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh được thành lập vào thời gian nào, tại đâu? Đội Cứu quốc quân II được ra đời vào ngày tháng năm nào, tại đâu? 3- Đồng chí hãy nêu vắn tắt một số thế mạnh (về khoáng sản, cây chè, hệ thống giáo dục và đào tạo, các điều kiện về cơ sở hạ tầng) để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh? 4- Trong thời kỳ Kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến ở và làm việc tại Thái Nguyên vào ngày, tháng, năm nào? Người chia tay đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên để trở về Thủ đô Hà Nội vào ngày, tháng, năm nào? 5- Đồng chí hãy kể tên một số sự kiện quan trọng mà Bác Hồ cùng Trung ương Đảng đã quyết định tại Thái Nguyên trong thời kỳ Kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược? 6- Kể từ sau khi chia tay với đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên và đồng bào vùng Việt Bắc để trở về Hà Nội cho đến khi cuối đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có mấy lần trở lại thăm Thái Nguyên? Đó là vào thời gian nào, Người đến thăm những đơn vị nào? 7- Đồng chí hãy nêu kế hoạch của bản thân phải làm gì để góp phần “làm cho Thái Nguyên trở nên một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh...

Words: 8732 - Pages: 35

Free Essay

Hi Gu Huhu

... | 18 | Nguyễn Thị Kim Tho | 2 | | | | 19 | Mai Lê Thùy Trang | 2 | | | | 20 | Phạm Thị Kim Trang | 2 | | | | 21 | Nguyễn Thị Ngọc Linh | 2 | | | | | | | | | | 22 | Đỗ Hồng Ngọc Diệp | 3 | | | | 23 | Lê Thị Thùy Giang | 3 | | | | 24 | Phạm Thùy Dung | 3 | | | | 25 | Lữ Thị Thùy Dung | 3 | | | | 26 | Võ Ngọc Huyền Dung | 3 | | | | 27 | Phan Hồng Chi | 3 | | | | 28 | Nguyễn Ngọc Anh | 3 | | | | 29 | Nguyễn Thị Cúc | 3 | | | | 30 | Ngô Thị Kiều Diễm | 3 | | | | 31 | Đặng Thị Dung | 3 | | | | DANH SÁCH NHÓM THANH TOÁN QUỐC TẾ LỚP 10TN2 STT | Họ và tên | NHÓM | Điểm | Ghi Chú | 32 | Lê Thị Diễm Trinh | 4 | | | | 33 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 4 | | | | 34 | Nguyễn Thùy Thanh Thanh | 4 | | | | 35 | Nguyễn Thị Xuân Trang | 4 | | | | 36 | Thái Chung Kiều Oanh | 4 | | | | 37 | Võ Thị Bích Tuyền | 4 | | | | 38 | Phạm Thị Hồng Vân | 4 | | | | 39 | Nguyễn Thị Xuân | 4 | | | | 40 | Nguyễn Hồng Diễm Phúc | 4 | | | | 41 | Nguyễn Thị Mai Anh | 4 | | | | 42 | Lâm Thị Hàn Ni | 4 | | | | 43 | Kiều Thị Huyền Trang | 4 | | | | | | | | |...

Words: 668 - Pages: 3

Free Essay

Alokkkkkk

... | | | |Hà Nội, ngày tháng năm 2014 | |V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh | | BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Ngày 10/2/2014, Công ty cổ phần in và quảng cáo TPQH tổ chức cuộc họp hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Thành phần tham dự cuộc họp gồm có: Bà Phạm Thị Anh Phượng - Giám đốc; Ông Phạm Hồng Quân - Phó Giám đốc; Bà Phạm Phương Huyền - Cổ đông công ty; Sau cuộc họp, Hội đồng cổ đông thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty, cụ thể bổ sung những ngành nghề như sau: |STT |Tên ngành |Mã ngành | |1 |Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép |4641 | |2 |Sản xuất khác chưa được phân vào đâu |3290 | | |Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh thiết bị phòng cháy...

Words: 278 - Pages: 2

Free Essay

ThuyếT TrìNh Thổ CẩM ZèNg

...đây. Như quý khách đã biết, A Lưới là huyện miền núi phía Tây dãy Trường Sơn thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ở đây, gần 75% số dân là đồng bào dân tộc Tà Ôi, đời sống của bà con còn nhiều khó khăn, vất vả. Khi con đường lên A Lưới được đầu tư xây dựng giúp bà con đi lại thuận tiện, nghề dệt thổ cẩm truyền thống ở đây có cơ hội phát triển, tạo công văn việc làm, ổn định cuộc sống. Đầu tiên, thưa quý khách, đối với người Tà Ôi, vải thổ cẩm (gọi là zèng) được xem là sản phẩm văn hóa tiêu biểu. Có một thời, nghề truyền thống này bị xem là phương thức sản xuất lạc hậu, chỉ phục vụ cho nhu cầu may mặc của người dân địa phương, không được khuyến khích và chú ý bảo tồn. Một bộ phận người dân A Lưới vẫn giữ phong tục sử dụng sản phẩm dệt zèng như áo, khố, khăn, tấm treo, gùi... nhưng chỉ phục vụ cho bản thân và gia đình.Từ ngày tuyến đường lên A Lưới được đầu tư mở rộng, thuận tiện cho giao lưu hàng hóa, người dân Tà Ôi tìm cách tiêu thụ sản phẩm từ nghề dệt zèng đưa ra các tỉnh lân cận. Huyện xây dựng chương trình lập dự án khôi phục nghề dệt zèng ở các xã Hương Lâm, A Ðớt, Nhâm, thị trấn A Lưới và A Roàng. Ngoài ra, dự án phát triển du lịch Mê Công tại Thừa Thiên - Huế đã phối hợp với Công ty Ella Viet tiến hành các hoạt động tư vấn thiết kế mẫu theo nhu cầu thị trường, hướng dẫn thợ dệt tiếp cận với các chất liệu, kỹ thuật để nâng cao tính ứng dụng của sản phẩm. Kể từ đó, hầu như nhà nào ở các xã này cũng trở lại với nghề dệt zèng. Hiện ở huyện miền núi A Lưới đã có ba tổ hợp dệt......

Words: 1938 - Pages: 8

Free Essay

Hgghherds

...Công ty thực phẩm Vedan, 100% vốn của Đài Loan, xây dựng nhà máy năm 1991 tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, cách TP HCM 75 km. Đến nay, các hạng mục đã đưa vào sản xuất gồm có: nhà máy Xút - Clo, nhà máy bột ngọt, nhà máy tinh bột, nhà máy tinh bột biến đổi, nhà máy lysine... Năm 1994 ngay sau khi đi vào hoạt động, công ty đã thải chất gây ô nhiễm môi trường xuống sông Thị Vải làm thủy sản chết hàng loạt. Năm 2005, Vedan đã đồng ý đền bù nông dân nuôi trồng thủy sản Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu 15 tỷ đồng. Sông Thị Vải có chiều dài khoảng 30km, bắt nguồn từ huyện Long Thành (Đồng Nai) chảy qua địa phận Bà Rịa - Vũng Tàu. Lưu vực sông Thị Vải có nhiều khu công nghiệp lớn của Đồng Nai như Nhơn Trạch, Gò Dầu và tiếp nhận lượng nước thải công nghiệp lớn. Bộ TN&MT áp dụng quy định hiện hành, phạt Vedan 216 triệu đồng và truy thu 127 tỉ đồng phí bảo vệ môi trường, buộc tháo dỡ hệ thống xả thải trái phép. Phần thiệt hại trực tiếp cho hàng ngàn nông dân đánh bắt, nuôi trồng thủy sản được Viện Môi trường và Tài nguyên (MT&TN, thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM) tính ra khoảng 217 tỉ đồng thì nông dân phải trực tiếp kiện đòi Vedan bồi thường. Đọc bài báo về công ty Vedan bị truy thu phí môi trường, thói quen nghề mình liên hệ ngay đến.. việc kế toán và đặt ra tình huống (thực) cho các bạn thảo luận, đồng thời lưu ý xem có bác nào có trách nhiệm liên quan đến vụ này. Trong mười mấy năm hoạt động chắc chắn Vedan đã lãi rất nhiều và đóng thuế TNDN cũng không ít. Trong trường họ bị......

Words: 551 - Pages: 3

Free Essay

Pepsico

...QUẢNG NGÃI VÀ ĐẶC SẢN NƠI ĐÂY I. Khái quát tỉnh Quảng Ngãi Diện tích tỉnh Quảng Ngãi hiên nãy khoảng 5100 km2, dân số được tính tới hiện nay là khoảng hơn 1 triệu 200 nghìn người, đơn vị hành chính gồm có 13 huyện. Hiện nay ở quãng ngãi thì có khoảng 4 dân tộc sống chung với nhau là kinh, hre, co, xơ dăng. Quãng ngãi là 1 tỉnh thuộc duyên hải Nam Trung Bộ phía bắc giáp Quảng Nam , phía tây giáp tỉnh Gia Lai Kon Tum và phía nam giáp Bình Định và phía đông giáp biển Đông. Địa hình Quảng Ngãi đồi núi chiến 3/4 điện tích , sông suối được phân bố đều trên khắp thành phố , phần lớn thì sông ngòi được bắt nguồn từ dãy Trường Sơn đổ ra biển đông, các con sông này thường ngắn, dốc, lòng sông cạn hẹp, lượng nước được phân hoá rõ rệt theo năm. Quảng Ngãi có 4 dòng sông chính là sông Trà Bông , Trà Khúc , Trà Câu, Vệ. Vì Quảng Ngãi nằm giữa cao nguyên và biển đông nên đất đai ở đây rất đa dạng và phong phú, có nhiều loại đất khác nhau như đất cát biển , đất mặn , đất phù sa , đất xám đất đỏ, đất đen v.v…. Sông trà khúc lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi, bắt nguồn từ cao nguyên KonTum hợp lưu từ 4 con sông nhỏ (sông Tang , sông Xà Lò , song Hre , RHin) nằm trên địa bàn khắp 5 huyện miền múi phía tây Quảng Ngãi (Sơn Hà, Sơn Tịnh, Tư nghĩa và thị xã quãng ngãi rồi chảy ra biển đông qua cửa Đại Cổ Luỹ và cửa Sa Cần. Theo thống kê thì sông trà khúc có tổng độ dài trên 200km , lưu vực trên 3250km2, gấp 1,5 lần sông trà câu , trà bồng và sông vệ. Vì vậy sông trà khúc có vai trò quan trọng......

Words: 1556 - Pages: 7

Free Essay

Lucky

...SỞ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM PHÒNG QLNS Độc lập-Tự do- Hạnh phúc Thừa Thiên Huế, ngày tháng 03 năm 2014 Liên quan đến việc xử lý các văn bản được phân công theo Phiếu chuyển văn bản số 05/PCVB-UBND ngày 20/01/2014), - Công văn số 04/P6-HC ngày 14/01/2014 của Phòng 6, Cục 11; Tờ trình số 05/TT-QB ngày 30/12/2013 của Cụm 35; Tờ trình số 15/TTr-TĐ ngày 10/01/2014 của Trung đoàn 176; Tờ trình số 01/TTr-K890 ngày 02/01/2014 của Kho K890: Đã bổ sung kinh phí cho các đơn vị này theo Quyết định 207/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ, bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị phục vụ Tết. - Công văn số 100/UBND-TC ngày 13/01/2014 của UBND thành phố Huế xin cấp bổ sung kinh phí đảm bảo an toàn giao thông đường bộ tên địa bàn TP Huế. - Công văn số 23/SNNPTNT-TL ngày 13/01/2014 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn v/v đề nghị hỗ trợ kinh phí khắc phục lụt bão năm 2013 cho các công trình thủy lợi (đợt 2) ; - Tờ trình số 18/TTr-SCT ngày 07/01/2014 của Sở Công thương về việc xin kinh phí thực hiện đề án Điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 - Tờ trình số 1614/TTr-SCT ngày 24/12/2013 của Sở Công thương v/v bổ sung kinh phí cho việc tổ chức giới thiệu ẩm thực Huế - Công văn số 3959/CAT-PH41 ngày 18/12/2013 của Công an tỉnh v.v xin cấp......

Words: 624 - Pages: 3

Free Essay

Abc Main of Chinese

...Ý nghĩa các bộ 1 Nét 1. 一 nhất => số một 2. 〡 cổn => nét sổ 3. 丶 chủ => điểm, chấm 4. 丿 phiệt => nét sổ xiên qua trái 5. 乙 ất => vị trí thứ 2 trong thiên can 6. 亅 quyết => nét sổ có móc ********************************* 2 Nét 7. 二 nhị => số hai 8. 亠 đầu => (không có nghĩa) 9. 人 nhân (亻) => người 10. 儿 nhân => người 11. 入 nhập => vào 12. 八 bát => số tám 13. 冂 quynh => vùng biên giới xa; hoang địa 14. 冖 mịch => trùm khăn lên 15. 冫 băng => nước đá 16. 几 kỷ => ghế dựa 17. 凵 khảm => há miệng 18. 刀 đao (刂) => con dao, cây đao (vũ khí) 19. 力 lực => sức mạnh 20. 勹 bao => bao bọc 21. 匕 chuỷ => cái thìa (cái muỗng) 22. 匚 phương => tủ đựng 23. 匚 hệ => che đậy, giấu giếm 24. 十 thập => số mười 25. 卜 bốc => xem bói 26. 卩 tiết => đốt tre 27. 厂 hán => sườn núi, vách đá 28. 厶 khư, tư => riêng tư 29. 又 hựu => lại nữa, một lần nữa ********************************* 3 Nét 30. 口 khẩu => cái miệng 31. 囗 vi => vây quanh 32. 土 thổ => đất 33. 士 sĩ => kẻ sĩ 34. 夂 trĩ => đến ở phía sau 35. 夊 truy => đi chậm 36. 夕 tịch => đêm tối 37. 大 đại => to lớn 38. 女 nữ => nữ giới, con gái, đàn bà 39. 子 tử => con 40. 宀 miên => mái nhà mái che 41. 寸 thốn => đơn vị «tấc» (đo chiều dài) 42. 小 tiểu => nhỏ bé 43. 尢 uông => yếu đuối 44. 尸 thi => xác chết, thây ma 45. 屮 triệt => mầm non,...

Words: 1560 - Pages: 7

Premium Essay

A Contrastive Analysis Between Nominal Clause in English and Vietnamese Equivalents

...HANOI UNIVERSITY OF INDUSTRY FACULTY OF FOREIGN LANGUAGES ---------- GRADUATION PAPER B.A DEGREE IN ENGLISH A CONTRASTIVE ANALYSIS BETWEEN NOMINAL CLAUSE IN ENGLISH AND VIETNAMESE EQUIVALENTS Supervisor : Nguyễn Thị Hưởng, MA Student : Đặng Thị Thơi Student ID : 0541180107 Group : ĐHTA2 – Intake 5 Hanoi, May, 2014 DECLARATION I certify that no part of the report has been copied or reproduced by me from any other person’s work without acknowledgement and that the report is originally written by me under strict guidance of my supervisor. Date of submitted: May 05, 2014 StudentĐặng Thị Thơi | SupervisorNguyễn Thị Hưởng | | | ACKNOWLEDGEMENTS For the accomplishment of this study, I have received a great deal of support and assistance from many dedicated individuals. First of all, I would like to express my faithful and deepest thanks to my supervisor, Mrs. Nguyen Thi Huong (M.A) for her useful references, excellent advices and readiness during my study process. Secondly, I would like to show my gratitude to all teachers at Faculty of Foreign Language, Hanoi University of Industry for their support during the time of the course. I want to thank all linguists and grammarians whose researchers have been quoted in this study. My thanks also go to my beloved family and my friends who always stand by my side and encourage me from my reparation until the......

Words: 10888 - Pages: 44