Free Essay

And Then

In: Historical Events

Submitted By Anissechaker
Words 520
Pages 3
Delt opmærksomhed

Flere etnografiske studier peger på, at børn og unge i langt højere grad end forældrene har taget de mobile og øjeblikkelige teknologier til sig. Forældre har ikke kun givet de unge lov til at have mobiltelefoner, men betaler ganske ofte også for forbruget. Det giver de voksne en større tryghed at vide, at de hurtigt kan komme i kontakt med børnene. For de unge opleves kontakten til forældrene ikke som den vigtigste, og spørgsmålet om tryghed kommer ikke i første række. Mobilen giver snarere en bekvem mulighed for at kunne ringe hjem og sige, at man spiser hos en veninde eller spørge, om man ikke kan blive hentet af forældrene i bil. For de unge er mobiltelefonen attraktiv, fordi den giver kontakt med jævnaldrende uden om forældrene. Hvor fastnettelefonen opfattes som et offentligt medium, der utilsigtet kan bringe de voksne i røret, er mobiltelefonen et privat medium, der sikrer en direkte kontakt mellem de unge.
Med mobiltelefonen er teenageren altid i potentiel kontakt med venner og veninder, og de voksne er i stigende grad begyndt at opfatte dette som en regulær trussel mod sammenhængskraften i familien og skolen. I skolerne konfiskeres mobiltelefonerne af lærerne, hvis eleverne bruger dem i timerne, og forældrene kræver "radiotavshed" under middagsmåltidet. Højskoler og efterskoler kræver dem helt fjernet i de første uger af kursusforløb, da man ikke er i stand til at opbygge nye sociale sammenhænge, hvis de unge hele tiden er i kontakt med netværket derhjemme. Teenagere har med mobiltelefonen fået mulighed for at være til stede i flere situationer samtidig. Hvor de tidligere kunne drømme om at være sammen med slyngveninden eller kæresten, mens de tilbragte en kedelig onsdag aften hjemme sammen med lillebror og forældrene, kan de nu rent faktisk være begge steder på en gang. Via mobiltelefon, chat, e-mail og sms kommunikerer de langt mere udfoldet med ikke-tilstedeværende end med familiemedlemmerne.
Resultatet er en delt opmærksomhed, hvor de unge ikke er åndeligt til stede i det fysiske rum, men er optaget af at pleje relationerne til nogle andre. Reaktionen fra familien er enten skjult irritation over manglende opmærksomhed eller åbenlys kritik, fordi familiens hyggelige brætspil hele tiden bliver afbrudt af bip fra mobilen. Som konsekvens har mange unge udviklet en betydelig evne til at holde mobilkommunikationen åben i det skjulte — under bordet eller i lommen sat på lydløs — samtidig med at de foretager sig noget andet. De optræder på flere scener på en gang og pendler frem og tilbage efter behag.
Man kunne fristes til at tro, at den bedste løsning så blot var, at de slukkede mobilen og cyklede over til veninden, men det er en ren misforståelse. Mobil teknologi er ofte at foretrække frem for kontakten ansigt-til-ansigt, fordi den giver mulighed for at kontrollere og docere kontakten i de rette mængder. Man behøver ikke svare øjeblikkeligt som i en normal samtale, men har lidt tid til at udtænke et godt svar. Man kan slukke i en periode eller blot begynde at kommunikere med en anden. Desuden er der lige så meget tale om en form for elektronisk gavegivning som egentlig kommunikation. Indholdet kan være

Similar Documents