Free Essay

Ano Ang Bayani Sa Panahon Ngayon

In: People

Submitted By moongazer123
Words 1074
Pages 5
Ano ang bayani sa panahong ngayon?
Ni Gianina Martha Anit

Isa ang bayani sa mga konseptong mahalaga para sa isang bansa. Ang bayani ay nagsisilbing inspirasyon para sa isang lupon ng mga tao. Inspirasyong hindi lamang upang gayahin ngunit mas higit ang pagbibigay ng pag-asa sa mga tao na may lulutas ng kanilang suliranin, at may magbubuklod sa kanila tungo sa pagkakaisa. Madalas ginagawang ehemplo ang bayani sa dapat na asal ng mga tao. At sa kaso ng RA 1425, ginamit ni Claro M. Recto ang pambansang bayani ng Pilipinas upang maging instrumento sa pagbuo ng kaisipang nasyonalista at pagkakabuklodbuklod ng mga Pilipino. Ngunit ano na nga ba ang bayani sa panahon natin ngayon? Kasama bang nabago ito sa pagtakbo ng kasaysayan ng ating bansa?

Ayon sa mga lektura sa PI 100, ang bayani o ang ibang anyo ng salita na ito ay nakakalat sa ibat-ibang dayalekto at lengwahe. Masasabing kalat ang konseptong ito sa unang panahon pa lamang. Kabilang din ang salitang ito sa mga diksyunaryo at dokumento ukol sa wika. Halimbawa, ayon sa Boxer Codex noong 1590, ang bayani ay isang lider mandirigma, walang takot, at nagbibigay ng tulong ng walang kapalit. Ayon naman kay Pedro San Buenaventura noong ikalabing anim o ikalabing pitong dantaon, ang bayani ay isang taong may tapang. Nabuo naman nila Juan de Noceda at Pedro San Licar ang iba’t ibang anyo ng salitang bayani, tulad ng magbayani, ipabayani, at bayanihan. Ang magbayani ay nangangahulugan ng pagpapanggap bilang isang bayani samantalang ang dalawang nahuling salita ay ukol sa paggawa ng walang kapalit. Noong 1914, dinagdagan naman ni Pedro Serrano-Laktaw ang kahulugan ng bayani. Ayon kay Laktaw, ang bayani raw ay isang taong templado o mahinahon. (Isang pagmumunimuni: hindi kaya nabuo niya ang pakahulugang ito galling sa mga Amerikano, na pinili si Rizal bilang pambansang bayani dahil sa kanyang pagka’mahinahon’?).

Bumuo naman si Atoy Navasero ng mga pakahulugan sa bayani sa paglipas ng panahon. Ayo sa kanya, sa sinaunang bayan (Bago 1565), ang bayani ay ang tagapagtanggol hindi lamang ng bayan ngunit maging ng santinakpan. Ang bayani rin daw ang nagpapanatili ng kaayusan sa isang bayan. Sa panahon naman dawn g krisis o sa panahong nasakop tayo ng mga Espanyol (1565-1896), masasabing isang bayani ang isang tao kung mapananatili niya ang kaayusan, mapagtatanggol niya ang bayan, magtatangka siyang maibalik ang bayan sa dati nitong kabuuan, o magtatangka siyang bumuo ng bagong kabuuan. Simula naman daw 1896 hanggang sa kasalukuyan at hinaharap, bayaning maituturing ang isang tao kung mapag-iisa niy ang inang bayan, bansa, at sambayanan.

Gumawa naman si Zeus Salazar ng dalawang uri ng mga taong may nagawang mahalag para sa bansa. Ang heroe, kung saan ang ibinigay niyang halimbawa ay si Rizal, ay mga ‘bayaning’ may kamalayan na kanluranin at may pansariling misyon. Ang mga heroe rin daw ay gumagawa ng mag-isa at nahihiwalay sa bayan. Samantalang ang mga tunay na bayani, ayon kay Salazar, ay nagtatrabaho para sa grupo at hindi naihihiwalay sa bayan. Ang mga bayani rin daw ay gumagawa ng tulong tulong, kasama ng iba.

Mapapansin natin sa pagdalumat ni Navasero na ang pakahulugan sa bayani ay bahagyang naiiba ayon sa tawag ng panahon. Sa panahong walang mananakop, pagtatanggol lamang ang gawain ng mga bayani at maaring pagtulong rin sa mga tao. Habang sa panahon naman ng kolonyalismo, inaasahang ang bayani ang magpapalaya sa bayan buhat sa mga nanakop sa huli. Sa panahong wala na ang mga kolonisador, ang bayani naman ay inaasahang mapagkaisa ang isang bansang dumaan sa matinding pagsubok at nadurog buhat sa dinanas na dilim. Masasabi ngang mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga bayani sa pagbuo ng isang bansa.

Sa panahon natin ngayon, kung saan tayo ay masasabing malaya na dahil wala nang sumasakop sa atin, ano na nga ba ang pakahulugan sa bayani? Nang tanungin ang klase kung ano ang maaring kwalipikasyon ng isang bayani, nasabing dapat ang bayani ay gumagawa o umaaksyon, makamasa, lider, matapang, may paninindigan, handang magsakripisyo o may isinakripisyo, matalino, kritikal, at may impluwensya. Dapat rin daw na hindi isaalangalang ang kasarian. Kailangan ding nalalaman ng bayani ang mga pangyayari sa kanyang panahon. Kapag tinanong mo ang isang Pilipino ngayon kung sino ang bayani para sa kanya, kadalasan Rizal, Bonifacio, Aguinaldo o sino pang mga masasabing bayani noong mga panahon ng digmaan. Marahil si Ninoy Aquino na ang pinakamalapit sa ating henerasyon na masasabing isang magiting na bayani. Ganoon na nga ba kalayo sa ngayon ang mga bayani natin? Mayroon ba tayong maituturing na bayani ng ating henerasyon?

Manny Pacquiao o Jun Lozada? Mga OFW o ang nanay at tatay mo? O ang boyfriend o girlfriend mo? Si Manny Pacquiao nga ba sapagkat sa tuwing araw ng laban niya, walang nangyayaring krimen sa Pilipinas at ‘cease fire’ ang magkabilang panig ng politika? Pambansang bayani na nga ba ang Pambansang Kamao? Ngunit kailangan nga bang araw araw na may boksing sa Pilipinas para magkasundo ang lahat? Kung ‘knockout’ si Manny, makknockout na rin ba ang bansa? Si Jun Lozada na ba sa pagsisiwalat niya ng ‘katotohanan’ ng katiwalian sa pamahalaan? Sa kanyang paglipatlipat sa iba’t-ibang lugar sa bansa upang mapagkasundo ang buong bansa na labanan ang katiwalian? Hindi kaya bigla niyang maisip na gawing campaign rally ang kanyang krusada?

Ang mga OFW’s, ang nanay o tatay mo, ang mga maliliit na taong tumutulong ng walang kapalit sa mga taong hindi nila kilala. Maaring ituring din silang mga bayani sa maliit nilang pamamaraan. Sa mga gawain nila, may mga nababagong buhay. Siguro kahit papaano unti unti nilang napipihit ang landas ng Pilipinas tungo sa magandang kinabukasan. Hindi maaaring maliitin ang mga kanilang mga gawain. Ngunit nakalulungkot isipin na wala akong masabing bayani ng ating henerasyon na maihahambing kay Rizal, Bonifacio, Ninoy, at sa iba pang bayani ng mga nakaraang dantaon. Naipagwawalang bahala na nga ba ng mga Pilipino ang tunguhing mapagkaisa ang bansa sapagkat wala naming banta ng pananakop? Nagkakanya kanya ng nga ba tayo at tumutupad na lamang sa ating mga pansariling layunin?

Sana sa marahil milyong katao na nakakuha at kumukuha ngayon ng PI 100, may mga indibidwal na namulat ang isipan ukol sa dahilan kung bakit nila kinukuha ang kursong ito. Na ginawa ni Claro M. Recto ang RA 1425 upang mapagkaisa ang ating bansa. Sana may mga umusbong na bagong bayani ng ating henerasyon. Mga taong matapang, may paninindigan, may inisyatibo, at may kakanyahang pagakaisahin ang bansang Pilipinas, ang lupa kung saan tayong lahat ay nagmula.

Similar Documents

Free Essay

Paalam Sa Pagkabata at Miliminas

...Panuto:Salungguhitan ang tamang sagot na nasa loob ng panaklong. 1. Sa kanila napangangalagaan ang moralidad ng pananamit. Nangangahulugan itong:( sumusunod sa uso/ pagtalima sa batas/ may dati ng resolusyon/ may ipinatutupad na batas) 2. Makatulong sana kayo upang di maging dungis ng lipunan. Ang may salungguhit ay nangangahulugang:( makasalanang mamamayan/palaaway na kabataan/mamamayang mangmang/pabigat sa bayan) 3.Isang dahilan ito ng paglaho niya sa sanlibutan. Nangangahulugan ang may salungguhit ng: (pag-alis/paglipat/pagkawala/pagwasak 4. Tungkol sa pamamalakad ng trapiko, may ordinansa sila na nagpaparusa sa mabagal magpatakbo ng sasakyan. Kung gayon dapat lamang na: ( magpatakbo nang mabilis/magpatakbo nang tiyak na may kaligtasan/ magpatakbo nang di nakakaabala/magpatakbo tulad ng nakikipagkarera) 5. Ang Miliminas at Pilipinas ay maaaring iisa dahil sa: (pagbanggit ng heograpiya nito/pagkakalarawan sa pananamit/ pagkakaroon ng mga katiwalian/pagkakasundo sa mga transaksyon 6. May mga alagad ng pamayanan na gumagamit nang mabuti. Sila pa ang nagtatago dahil sa sila’y pinagtatawanan. Nagpapahayag lamang ito na may: (kakaibang patakaran ditto/nakararami ang masama ngayon/ kumukutya sa gumagawa nang mabuti/nagagalit sa kanila 7. Naghahanda ang pamilya ayon sa katas ng kinabuhayan. Ang may salungguhit ay nangangahulugang: ( lebel ng hanapbuhay/ taon ng paghahanapbuhay/kalagayan ng buhay/mariwasang buhay) 8. May kasabihan silang iboto sa bulsa at hindi sa balota. Iboto......

Words: 1305 - Pages: 6

Free Essay

The Not so Final

...pangangailangan sa ANG BUHAY AT MGA SINULAT NI DR. JOSE RIZAL Bachelor of Science in Business Administration Major in Finance & Treasury Management Ipinasa ni: Bernardo, Maria Paula Dañas, Janine Alyssa Fernando, Luisa Faye Formoso, Fate Celynne Pili, Sarah Mae Salonga Jovie Lyn Ipinasa kay: Propesor Santiago Pebrero 15, 2016 I.INTRODUKSYON Naging biktima ang Pilipinas sa malupit at mapang-abusong pamamalakad at pananakop ng mga kastila. Marami sa ating mga kababayan o ninuno ang nakaranas ng paghihirap at pagmamalupit sa ilalim ng kanilang pamumuno. Naging magulo ang pulitika ng mga kastila mula pa sa maligalig na paghahari ni King Ferdinand VII (1808-1833). Apektado ang ating bansa dahil papalit-palit ng mga nanunungkulang mga gobernador heneral at pabago-bago ang mga kailangang sundan na patakaran. Hindi makatarungan, malupit, madadaya at korupt ang mga opisyales na ipinapadala ng Espanya sa Pilipinas. Na lanmang ni heneral Rafael de Izquierdo, na gumalit sa mga pilipino noong ipapatay niya kahit inosente ang tatlong pari na sina Padre Mariano Gomez, Jose Burgos, at Jacinto Zamora. Nawalang ng karapatan ang mga pilipino at ang batas daw ay para sa mga puting espanyol lamang. Ilan lamang iyan sa maga bagay na ginawa ng mga kastila sa ating bansa, na gumising sa pagka-makabayan ng ating bayaning si rizal. Pinamunuan niya aang isang samahan na tinawag na Kilusang Propaganda, kasama sina Graciano Lopez-Jaena, at Marcelo del Pilar. Ginamit......

Words: 3782 - Pages: 16

Free Essay

Rizal

...pampelikula ni Marilou Diaz-Abaya sa pagdulog na historikal- bayograpikal I. Pamagat Sabi nga ng mga batikan nating direktor sa industriya gayundin sa larangan ng paggawa ng mga pelikula’t dokumentaryo, ang pamagat o ang titulo nito ang siyang pangunahin at huling elemento na kinakikitaan ng malaki at masusing pagkikritiko upang mabigyan ito ng mahusay na pagpapahalaga. Dito rin nakasalalay ang kabuuan ng istorya at hugis nito upang maihatid sa mga manunuod ang tunay o awtentikong pagpapakahulugan nito. Samakatwid, sa pelikulang pinanghawakan ni Abaya, ang “José Rizal” ay isang makapangyarihan at maipluwensiyang obra sapagkat matapang at puro ang intensyong ginamit nito upang mahikayat ang mga tao sa panunuod lalo na’t maraming mga mananaliksik at Rizalista ang naglalayong mas makilala ang pambansa nating bayani. Mabuti na lamang at patuloy pa rin ang pag- usbong ng mga ganitong direksyon sapagkat mas maimumutawi sa ating mga Pilipino ang tungkol sa mga bagay- bagay na siyang bumubuhay sa ating kasaysayan. II. Paksang Diwa Dito naipakita ang buhay ng ating Rizal gayundin ang relasyon nito sa kaniyang mga nobelang El Filibusterismo at Noli Me Tangere. Maliban rito ay napaisantabi rin ang mga pangarap niya para sa bansa, ang pagsasakripisyo niya para sa taong bayan, ang padungis nito sa katauhan para sa pagmamahal at sa pag- iwan nito sa Inang bayan at pamilya para sa edukasyon, karangalan at pagbuo ng isang lipi na maglalayong pakawalan ang bansa sa bisig ng mga......

Words: 3721 - Pages: 15

Free Essay

Talumpati Ukol Sa Kabataang Pilipino

... Una sa lahat, isang magandang umaga sa inyo, sa aking mga kakalase at sa ating guro na si Gng. Lisa M. Buctuan. Nandito ako ngayon sa inyong harapan upang ipamahagi sa inyo ang aking talumpati tungkol sa “Kabataang Pilipino”. Sa matagal na panahon, iniukit sa ating isipan na “Ang kabataan ang pag-asa ng bayan”, ito ang walang kamatayang kataga na hango sa ating dkilang bayaning si Dr. Jose Rizal, napakagandang kataga, animo’y isang katagang mula noon pa ma’t magpahanggang ngayon ay humahamon sa bawat katauhan at katatagan ng bawat kabataang Pilipino. Isang inspirasyon para sa mga kabataan upang muling maiahon sa putik ng kahirapan at kahihiyan ang ating Inang Bayan. Ngayong ang bansang Pilipinas ay dumaranas ng matinding krisis, paano nga ba makakatulong ang isang pag-asa ng bayan? Bawat kabataang Pilipino ay dapat may paninindigan at prinsipyong hinahawakan,may pagkakaisa at tungkuling ginagampanan. Hindi dapat tayo mag sa walang kibo na lamang sa isang tabi, habang ating ginagalawan ay puro kaguluhan. Mga kabataan. Panahon na upang buksan ang ating isipan at mga mata sa mga kaganapang nangyayari sa ating bansa. Hindi kinakailangang nakapagtapos muna o marami ang karanasan bago tayo makialam at makatulong sa ating naghihikahos na lipunan. Maging matalino at mapanuri sa bawat aspeto na nangyayari sa ating bansa. Huwag lang kakalimutan ang sama-samang pagkilos. Tayo’y magtulong tulong upang maging tulay at maiahon sa kahirapan ang ating bayan. Kabataan. Tayo ang......

Words: 915 - Pages: 4

Free Essay

Ang Pag-Inom Ng Alak Ng Mga Kabataan

...Jaymar Perlas “ Ang Pag-inom ng Alak ng mga Kabataan ” Bilang Bahagi ng Katuparaan sa Asignaturang Filipino – 12 Ipapasa ni, mheiy Marso 20, 201 PASASALAMAT Bilang pasasalamt sa mga taong tumulong at nagging inspirasyon ko upang maisakatuparan ang pananaliksik na ito. G. Jaymar Perlas, aking guro sa asignaturang Filipino, para sa pagbabahagi niya ng kanyang kaalaman at paggabay sa akin mula sa simua hanggang sa huli. Nagging mahirap ang paggawa ng isang pananaliksik ngunit ginawa niya ang kanyang makakaya upang mahasa ang galing ng kanyang mga estudyante. Ang pananaliksik na ito ay isang patunay na hindi nasayang ang kanyang oras at pagsisikap na turuan kaming lahat. Sa aking pamilya, para sa pagbibigay ng walang sawang suporta lalo na sa tulong pinansiyal. Kung wala sila marahil wala din ako sa aking kinatatayuan ko ngayon. Sila ang dahilan kung bakit ako ngapupursige sa pag-aaral upang masuklian ko ang kanilang sakripisyo. Sa aking mga kamag-aral at kaibigan, para sa kanilang tulong at pagpapakitang suporta na siyang naging malaking ambag upang matapos ko ang proyektong ito. At higit sa lahat, sa Poong Maykapal, sa Kanyang paggabay, pagbibigay ng lakas, talino at pagkain sa araw-araw. Malaking tulong ang kanyang naibahagi upang mapagtagumpayan ko ang pananaliksik na ito na dapat tuparin sa Filipino 12. PAGHAHANDOG Ang pag-aaral na ito ay hindi maisasakatuparan ng wala ang mga taong......

Words: 2821 - Pages: 12

Free Essay

The Iliad

...KASAYSAYAN Ang Iliad o Iliada sa wikang Filipino ay isang epikong patula at sinasabing pinakamaaga at pinakatanyag na literatura mula sa Gresya. Nababasa natin ito ngayon dahil kay Homer na siya ring nagsulat ng Odisea o Odyssey. Ang Iliada ay nagbigay ng malaking impluwensya sa kaisipan ng mga Griyego at naging sanggunian na din dahil sa mga tema nito. Sa sobrang laki ng impluwensya nito, tinaguriang itong ‘Bibliya’ ng mga Griyego. Naka-sentro ang kuwento ng Iliada sa malagim, madugo at mahabang ‘Trojan War’. Nagtagal ang digmaan ng sampung taon at si Achilles ang itinuturing na bayani ng mga Griyego at malaking parte ng istorya ay inilaan sa kahanga-hangang mga nagawa niya noong panahong iyon. Ngunit, maraming parte ng kasulatan tungkol sa digmaang ito ay nawala na at ang natira lamang ang mga nangyari noong huli at pinakamadilim na taon ng digmaan para sa mga Griyego at ang pinakamatamis na pagwawagi ng mga Trojans at nagbabalik tanaw sa mga nangyari sa mga nakalipas na taon. Ipinapakita ng Iliada ang pakikiaalam ng mga diyos at diyosa sa mga buhay ng tao kahit na ipinagbabawal ito, ang dangal ng mga bayani, ang galit ni Achilles, ang kayabangan ng mga hari at ang mga kabayaran ng digmaan. Ang Iliada ay dating kasama sa grupo ng mga sinaunang tula na tinatawag na Epic Cycle. Binubuo ito ng dalawampu’t apat na balumbon. Nawawala na ang halos lahat nito at ang Iliada ay hindi sakop ang mga nangyari bago magkaroon ng digmaan at ang pagtatapos ng digmaan pati ni arin ang......

Words: 1428 - Pages: 6

Free Essay

Wikang Filipino, Ugat Ng Pagka-Pilipino

... Ayon sa isang manunulat ang wika raw ay isang sistematik na balangkas na may binibigkas na tunog na pinipili at isinasaayos sa paraang arbitrari upang magamit ng mga taong may iisang kultura. Ang iba naman ay nagsasabing ito raw ay isang kalipunan ng mga salita at ang pamamaraan ng pagsasama-sama ng mga ito para magkaunawaan ang isang grupo ng mga tao. Sa kabila ng iba-ibang pagkahulugan sa wika. Sa ating mga Pilipino isa lamang ang ibig sabihin nito. Ang wikang Filipino ay sagisag ng ating pagiging isang Pilipino. Ang ugat ng ating pagka-Pilipino ay nasa ating wika. Itinatag ang wikang Filipino na may layuning palakasin ang ating pagka-Pilipino. Kung tutuusin nga’y napakayaman ng Pilipinas sa wika nariyan ang Cebuano, Ilocano, Bicolano, Chavacono, Ilonggo, Waray at marami pang iba. Sa tulad nating arkipelagong bansa at mayroon pang napakaraming diyalekto sadyang napakahirap talagang magkaintindihan. Kung hindi naitatag ang wikang Filipino marahil tayo mismong magkakalahi ay nagkakagulo. Sa paraang magkakaiba ang mga diyalektong ating ginagamit at wala tayong napagkasunduang wikang ating gagamitin na maaari pang magresulta sa ating hindi pagkakaunawaan. Ang pagkakaroon natin ng wikang pambansa ay dumaan sa maraming yugto ng panahon. Nariyang nakisalamuha natin ang wikang Kastila, Ingles at Tsino. Maraming taon ang ating hinintay upang ganap nating makamit ang pagkakaroon ng wikang pambansa. Bigyan din nating halaga ang mga taong nagbigay pugay upang makamit natin ang......

Words: 3371 - Pages: 14

Free Essay

Tatlong Landas Ng Wika

...Natin ang Daang Matuwid” Paksa: May Tatlong Landas ang Wika Ang bayaning Gat. Jose Rizal ay siyang nagpagunita kung anong kahalagahan ng wika sa ating nilikha wika niya “ Ang wika ang siyang diwa ng bayan”. Ang unang dapat usisain bakit naging Filipino ang pambansang wika ng Pilipinas? Sa 1935 kumbensyon konstitusyonal, isang wikang batay sa isa sa mga katutubong wika ng Pilipinas ang ating naging wikang pambansa. Nakapagtatakang isipin na sa daming edukadong ang dila’y Peninsulares at mapuputing kano ay nauwi tayo sa Filipino samantalang sakop ang Pilipinas ng mga Amerikanong ng mga panahong ito. Matalik na ugnayan sana sa Espanya at mga bansang sa Amerika Latina ang ating tinatamasa kung Espanyol ang napiling pambansang wika. Hindi kaya naman wala na sana tayong problemang pinag-uusapan kung Ingles naman, ngunit pinagtibay nila ang pagbuo ng wikang pambansang nakabatay sa isang katutubong wika ng Pilipinas. Bakit mas pinagtibay nila ang pagkakaroon ng wikang pambansa kung may matatamasa naman tayong mabuti sa pagpili ng isa sa dalawang banyagang wika? Sapagkat higit nilang pinaniniwalaang magkakaisa tayo bilang isang bansa at makapagsasarili ng politika at ekonomiya kung isang wikang katutubo ang ating magiging wikang pambansa. Bahagi ng paniniwalang ito ng matinding nasyonalismo na dulot ng nakaraang himagsikang Pilipino na noo’y maalab na maalab sa puso ng mga lider na naging deligado sa kumbensyong pansaligang batas. Bakit Filipino at hindi Pilipino? Sapagkat ang......

Words: 2955 - Pages: 12

Free Essay

Liwayway

...PRIMAVERA: BAYANI NG KALIKASAN” Ni Dr. Arthur P. Casanova Madalas na ikinakapit ang taguri o titulong BAYANI sa mga taong nagpamalas ng kagitingan para sa pagtatamo ng kalayaan o dili kaya’y pagtatanggol sa ating bayan kayat may mga Bayani ng Bansa at mga Bayani ng Digmaan. Ikinakabit din ang titulong ito sa mga Bayani ng Simbahan na tumutukoy sa mga santo at santo. Bayani ring itinuturing ang mga taong nagbibigay ng libreng serbisyo sa mga gawaing pakikinabangan ng marami. Ito rin ang tawag sa mga pangunahing tauhan ng mga epiko at ng mga katha – BAYANI na nagbibigay konotasyon ng pagiging BIDA. Sa kasalukuyan, ginagamit ang salitang bida sa mga kuwento sa komiks, drama sa radyo, mga pangunahing karakter sa pelikula, dulang pantanghalan at teleseryeng nobela sa telebisyon. Iba-ibang KABIDAHAN o KABAYANIHAN din ang ating naririnig at nababasa ngayon: CNN Hero, ONDOY Storm Hero, at kung anu-ano pa. Sadyang ang kabayanihan ay hindi esklusibo para sa mga nagbuwis ng buhay sa digmaan dahil maraming anyo ng kabayanihan ang ating nasasaksihan sa ating panahon. Bayaning maituturing ang batang babaeng nagligtas sa kanyang kapatid buhat sa nasusunog na bahay. Maging ang pagbabalik ng pera at mga dokumentong naiiwan sa mga taksi o sa mga paliparan ay isa ring anyo ng kabayanihan. Maraming suliranin ang kinakabalikat ng ating lipunan at ng buong mundo sa kasalukuyan. Naririyan ang Eight Millennium Goals na binibigyang-diin ng United Nations (UN). Kabilang sa walong......

Words: 2565 - Pages: 11

Free Essay

Student Assistant

...Kabanata 1 Ang Suliranin at Kaligiran Nito Ang kabanatang ito ay naglalaman ng panimula, layunin ng pagaaral, kahalagahan ng pag-aaral, saklaw at delimitasyon, at depinisyon ng mga terminolohiya. Panimula “Ang kabataan ang pag-asa ng bayan” ito ang di-malilimutang pahayag ni Gat Jose Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas. Sapagkat ang mga kabataan ang magiging pundasyon ng ating bansa sa susunod na mga henerasyon. Nakasalalay sa kanila ang kinabukasan ng ating bayan. Kaya marapat lamang na sila’y makapagtamo ng magandang pinagaralan nang sa gayo’y umunlad ang ating bayan. Ngunit sa panahon ngayon, tila nagiging isang malaking hamon na sa mga kabataang mag-aaral ang makapagpatuloy ng pag-aaral dahil sa pampinansyal na problema. Ito ang dagok na kinakaharap ng ilan sa ating mga kabataan at isang malaking hamon para sa lahat upang matupad ang kasabihang “Edukasyon ang susi sa pag-unlad ng bayan.” Kilala ang mga Pilipino sa pagkakaroon ng positibong pananaw sa buhay. Ito ang nag-uudyok sa kanila na magpatuloy pa sa kanilang mga nasimulan at nagiging motibasyon nila upang maghanap pa ng mga posibleng paraan upang masolusyunan ang kani-kanilang mga problema. Hindi dito magpapahuli ang mga mag-aaral, kahit na ang iba sa kanila’y kapos sa pinansyal na suporta galing sa magulang o tagapatnubay ay humahanap pa rin sila ng mga simpleng paraan upang makabawas sa bigat ng gastos lalo na sa kanilang pangmatrikula. Isa sa kanilang paraan ay ang pag-aaply bilang isang student...

Words: 845 - Pages: 4

Free Essay

Jose Rizal

...writer. His novels Noli Me Tangere and El Filibusterismo were scathing indictments of Spanish tyranny and of the Church which came to acquire immense political power. Ghent, Belgium. 1891 – Rizal “Ang bayan ay may cancer, na panlipunan, na kailangan ibilad sa templo ng sambayanang Pilipino, at sa hangahang ito, sisikapin kong maikintal ang iyong kalagayan ng buong katapatan ng walang itinatanggi. Itataas ko ang lambong na nagtatago sa kalinisan na ipinagpapakasakit ng lahat sa katotohanan. Maging ang pag-ibig sa sarili, sapagkat bilang anak, alos kong ako man ay may sarili ring pagkukulang at katuwaan. Ang aklat ay nagkakaroon ng mga bagay na ngayon lang may magsisiwalat. Napakaselan ng mga ito, kaya’t sinuman ay walang sumalang. Pinagsikapan kong isagawa ang ayaw isagawa ng iba. Sinikap kong sagutin ang mga paghamak na sa loob ng daang taon ay naitambak sa atin at sa ating lupang sinilangan.” Panunuring Pampelikula JOSE RIZAL Ang pelikulang ‘Jose Rizal’ ay isang 1998 award winning Filipino film biopic sa direksyon ni Marilou Diaz Abaya. Ito ay GMA Films entry sa 1998 Metro Manila Film Festival at kinilala bilang isa sa mga pinakamalaking pelikula sa kasaysayan ng Philippine cinema na nakalikom ng P80 milyon sa kabila ng katunayan na ang mga pelikula na may kinalaman sa kasaysayan ay hindi madaling...

Words: 2076 - Pages: 9

Free Essay

Cheating

...Panimula “Kabataan ang pag-asa ng bayan,” isang kasabihang halaw sa mahahalagang aral na iniwan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose P. Rizal. Sa panahon ngayon, kung saan ang lahat ay mabilis na nagbabago, tila bang unti-unting sumusunod sa agos ng panahon ang mga kabataan, partikular na ang mga estudyante. Hindi maikakailang karamihan sa mga estudyante ay nakaranas nang mandaya sa loob ng mahabang panahon ng kanilang pag-aaral, sa madaling salita ay mangopya. Dulot na rin ito marahil ng ilang mga bagay na nagnanakaw ng kanilang panahon na dapat sana ay nakalaan sa pag-aaral. Ano nga ba ang pandaraya o pangongopya? Ang pangongopya ay isang paraan ng pandaraya. Ito ay kadalasang makikita sa mga estudyante sa mga pagsusulit at maging sa mga takdang aralin. May iba’t ibang anyo ang pangongopya, ito ay ang paggamit ng kodigo, ang pagtatanong sa kaklase ng sagot sa pagsusulit, at ang pagbubukas ng libro o iba pang kagamitan na naglalaman ng sagot sa oras ng pagsusulit. Bukod sa pagsusulit, laganap rin ang pandaraya o pangongopya ng mga estudyante sa paggawa ng pamanahong papel, “plagiarism” naman ang tawag dito. Ito ay ang tuwirang pagkopya o paggaya sa nilalaman ng mga ito. Iba’t iba man ang taguri sa mga anyo at paraang inilahad, iisa lamang ang ipinahihiwatig ng mga ito, ang unti-unting pagkawala ng katapatan ng mga estudyante na kung tutuusin ay ito ang nararapat na una nilang natututunan. Iba’t iba ang naidudulot na epekto ng pandaraya o pangongopya sa mga......

Words: 2727 - Pages: 11

Free Essay

Almonguera

...Batayang Pangnilalaman Pag-unawa sa Napakinggan (PN) Pagsasalita (PA) Pag-unawa sa Binasa (PB) Pagsulat (PU) Tatas Pakikitungo sa Wika at Panitikan Estratehiya sa Pag-aaral LINGGO 31 Araw Panimulang Introduksiyon Presentasyon Pagpapayaman Pagpapalawig Pagtaya Pagtalakay sa mensahe ng awiting ”Hari ng Tondo” ni Gloc-9 (25 minuto) Pangkatang gawain (20 minuto) Sintesis Pangwakas na Pagtataya Pakikinig sa kantang Araw ”Hari ng 1 Tondo” ni Gloc-9 (15 minuto) Pagbabahagi sa klase ng ginawang collage (15 minuto) Araw 2 Paglalaro ng charades (25 minuto) Pagtalakay sa kahalagahan ng mga dipasalitang palatandaan sa pakikipagkomunikasyon; Pakikinig sa awiting ”Upuan” ni Gloc-9 (20 minuto) Araw Panimulang Introduksiyon Presentasyon Pagpapayaman Pagpapalawig Pagtaya Paggawa ng Venn Diagram tungkol sa mga awiting “Hari ng Tondo” at “Upuan” ni Gloc-9 (20 minuto) Sintesis Pagsusulat ng suringpapel tungkol sa anoman sa dalawang awitin ni Gloc-9; Pagbibigay ng takdangaralin (40 minuto) Pangwakas na Pagtataya Araw 3 Araw 4 I. Mga Kagamitan Unang Araw a. Tsart ng awit na ”Hari ng Tondo” ni Gloc-9 b. CD/mp3 player c. Papel d. Panulat e. Mga lumang magasin Ikalawang Araw b. Tsart ng ”Hari ng Tondo” ni Gloc-9 Ikatlong Araw a. Tsart ng awit na ”Upuan” ni Gloc-9 b. CD/mp3 player Pagtataya sa Pagtataya (60 minuto) II. Pamamaraan Unang Araw a. Panimulang Pagtaya/Pagganyak/Introduksiyon (15 minuto) 1. Iparinig sa mga mag-aaral ang awit na “Hari ng Tondo” ni......

Words: 12481 - Pages: 50

Free Essay

Albertt

...Kadalasan, ang mga akda niya ay nasa anyong nobela o maikling kwento, pero nakalikha rin siya ng ilang akdang pampelikula.Pinanganak si LUathati Bautista sa Tondo, Manila noong Disyembre 2, 1945. Nagtapos siya sa Emilio Jacinto Elementary School noong 1958, at sa Torres High School noong 1962. Naging journalism major siya sa Lyceum of the Philipiines, ngunit nag-drop out bago man siya matapos ang kanyang unang taon. Ilan sa mga nobela niya ang: Gapo, Dekada ’70, at Bata, Bata, Pa’no Ka Ginawa? Na nakapagpanalo sa kanya ng Palanca Award ng tatlong beses: noong 1980, 1983, at 1984. Nakatanggap din siya ng dalawang Palanca award para sa dalawa sa kanyang maikling kento: Tatlong Kwento Ng Buhay ni Juan Candelabra (unang gantimpala, 1982) at Buwan, Buwan, Hulugan mo Ako ng Sundang (pangatlonmg gantimpala, 1983) . Noong 1984, ang kanyang script para sa Bulaklak ng City Jail ay nagwagi bilang Best Story, Best screenplay sa Metro Manila Film Festival, Film Academy awards, at Star awards. II.BUOD Ang nobela ay nagsimula sa pagpapakilala ng mga tauhan at nabigyan ng pansin si Amanda isang uri ng asawang alipin ng makalumang paniniwala sa tungkulin ng babae at lalaki. Una’y di niya binigyan ng pansin ang mga pangyayari sa kanyang kapaligiran subalit nang magsimula nang manaig ang damdaming anaktibista ni Jules at ang pagkamapusok ni Gani ay nabahala siya nang lubusan. Unti-unti ay nagkaroon siya ng kuryosidad kung ano nga ba ang ipinaglalabang prinsipyo ni Jules na......

Words: 1602 - Pages: 7

Free Essay

Wetwet

...Importance of computers in our daily life In today’s world, it is almost impossible to think that one can survive withoutcomputers. They have become a gadget of almost daily use for people of every age. Computers are important in almost all the business transactions that are made today. The most that any field has gained from the invention of the computers is the business field because of its nature. Computers have gained importance as they have increased the productivity and efficiency of work done.  Large amounts of data in the personal lives as well as in businesses and industrial sectors are stored on computers.  Computers have also brought a revolution in the field of medicine. Not onlyclinics and hospitals can store data, the doctors can also make use of the computer to scan patients’ bodies and even perform surgeries that would have been quite complex and dangerous to do so without the finesse provided by the computers. Computers have also been important in the research areas of science and technology from storage of data to performing complex calculations. The importance of computers is also undeniable in the world of communication where now the world has indeed become a global village because of thismiraculous invention. Computers have also aided in the entertainment and media industries. Be it a two minutes commercial or a multi-million dollars movie, computers have changed the very concept of providing entertainment to the general public. With...

Words: 3477 - Pages: 14