Free Essay

Apdirbamoji Pramone

In: Business and Management

Submitted By vartotoja
Words 290
Pages 2
Dabar aptarsiu bendrai AP padėtį Lietuvoje. Apdirbamoji pramonė 2009 metais prarado didžiausio šalies ūkio sektoriaus poziciją- jos dalis BVP struktūroje mažėjo ketvirtus metus iš eilės iki 16,3% ir užleido vietą vidaus prekybai. AP lyginamasis svoris Lietuvos ūkyje tapo maždaug toks pat kaip ir visoje ES. Patikslintais duomenimis, šios veiklos sukurta pridėtinė vertė palyginamosiomis kainomis 2008m padidėjo vos 1,6% o 2009m buvo net 15% mažesnė. Tais metais AP produkcija gerokai atpigo, todėl pridėtinė vertė to meto kainomis smuko net ketvirtadaliu.

Smukus ir gamybos apimtims ir gaminių kainoms, apdirbamosios pramonės įmonės 2009m pardavė produkcijos už 27,2mlrd arba beveik ketvirtadaliu mažiau nei prieš metus. Viso AP eksporto apimtis per metus sumažėjo iki 15mlrd litų, o pardavimai vidaus rinkoje iki 12mlrd. Ir už 2008m rodikliu buvo mažesni kone trečdaliu.
Eurostat duomenimis panašiai susitraukė ir Latvijos bei Estijos apdirbamosios pramonės apyvarta, Vokietijos rodiklis sumenko penktadaliu , o visos ES 17%.

Lietuvos AP įmonių produktyvumo lygis yra kelis kartus mažesnis nei išsivysčiusiose šalyse. Dėl drastiško pardavimų smukimo 2009m jam pagerėti galimybių nebuvo, tačiau vieno dirbančiojo sukurta pridėtinė vertė to meto kainomis sumenko palyginti nedaug – vos 3% , to kaina buvo ženklus darbuotojų dalies atleidimas antrus metus iš eilės: 2008m sąliginis darbuotojų skaičius apdirbamojoje gamyboje sumažėjo beveik 7% , o 2009m daugiau nei 22% iki 153tūkstančių. 2010m duomenyse darbo našumo šuolių tikėtis neverta,nes AP materialinių investicijų lygis 2009m labai sumenko, o palyginti su sėkmingais 2007m, jų apimtis smuko 2,6 karto. Štai kokios priežastys tai lėmė: ........

AP raida stipriai priklauso ne tik nuo eksporto rinkų plėtros, bet ir nuo verslo aplinkos mūsų valstybėje. Dabartinė krizė skatina šalies valdžią ir verslininkus bendromis pastangomis iš esmės pagerinti verslo aplinką ir pakelti ekonomikos konkurencingumą.
Jei tai pavyks, apdirbamosios pramonės ,kaip ir kitų ūkio sektorių, nuosmukis neturėtų pernelyg užtrukti.

Similar Documents