Premium Essay

Application of Clinical Pychology

In: Philosophy and Psychology

Submitted By jtnaps24
Words 1235
Pages 5
Application of Clinical Pychology
PSY/480

Application of Clinical Psychology
Clinical psychologist are often treating people with mental illness and patients who suffer from severe psychiatric disorders. Clinical psychologist are involved with helping people with abnormal behavior and who may be suffering from psychological distress. Patients are often individualized by psychological, biological and social factors of their case. Clinical psychologist work very close with their patients to help assess and diagnose which psychological disorder they are suffering from.

Case Overview
As we examine the case of Martha, who suffers from severe depression and borderline personality disorder, a clinical psychologist uses the Rorschach method to possibly provide treatment. Martha is 24 years old and a biracial women. Her psychiatrist has referred her for psychological testing. Martha has been in the hospital several times due to depression and suicide attempts. She has been diagnosed with major depression as well as borderline personality disorder. She is only taking test because her father and psychiatrist are in her words “making me do this”. Martha is given several cards to examine. Only one of the few tools helping diagnose patients. (Contemporary clinical psychology, 2011)

Level Two Heading
Replace the level two heading with the words for your heading. The heading must be in bold font.
Interventions
Major Depression Disorder (MDD) has symptoms that overlap with those of Borderline Personality Disorder, and generally co-occur. Furthermore; treating BPD has been proven to decrease the symptoms associated with depression. However, treating depression alone does not alter, or lessen the symptoms of BPD (Beatson & Rao, 2012). The interventions recommended for treating Martha’s major depression and borderline personality disorders are cognitive-behavioral...

Similar Documents

Free Essay

Cartea Gestrilor

...Psihologie practică Peter Collett Cartea gesturilor Cum putem citi gândurile oamenilor din acţiunile lor de psihologul emisiunii Big Brother Traducere din limba engleză de Alexandra Borş Editori: MARIUS CHIVU SILVIU DRAGOMIR VASILE DEM. ZAMFIRESCU Coperta colecţiei: DINU DUMBRĂVICIAN Redactor: DANIELA ŞTEFĂNESCU Ilustraţia: SILVIA OLTEANU Tehnoredactarea computerizată: CRISTIAN CLAUDIU COBAN Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României COLLETT, PETER Cartea gesturilor : Cum putem citi gândurile oamenilor din acţiunile lor / Peter Collett : trad.: Alexandra Borş. Bucureşti : Editura Trei, 2005 (Psihologie practică) Bihliogr. ISBN 973-707-008-9 I. Borş, Alexandra (trad.) 159.925 8T22I Această carte a fost tradusă după THE BOOK OF TELLS, How to Read People's Minds from Their Actions, by the Big Brother resident psychologist de Peter Collett, Transworld Publishers, a division of The Random House Group Ltd, Londra, 2003 Copyright © Peter Collet, 2003 Illustrations © Gino D'Achille Copyright © Editura Trei. 2005, pentru ediţia în limba română CP. 27-40. Bucureşti Tel/Fax: +4 021 224 55 26 E-maill: office@edituratrei.ro www.edituratrei.ro ISBN 9 7 3 - 7 0 7 - 0 0 8 - 9 Pentru Jill, Katie şi Clementine Mulţumiri Aş dori să le mulţumesc soţiei mele Jill şi fiicelor mele, Katie şi Clementine, pentru răbdarea lor şi pentru sprijinul afectuos fără care această carte nu ar fi fost posibilă. Îi datorez mulţumiri şi agentului meu literar Caradoc King, pentru......

Words: 100674 - Pages: 403