Premium Essay

Araling Panlipunan

In: Science

Submitted By DarkIce
Words 586
Pages 3
Josephine F. Khonghun Special Education Center
Wawandue, Subic, Zambales

THE FEASIBILITTY OF BANANA (MUSA PARADISIACA) PEEL AS AN ALTERNATIVE SOURCE OF FLOORWAX

Milanio, Rinoa Jane T.
Grade 7 Einstein

ABSTRACT

The researcher conduct this study due to economics crisis nowadays. It's aim to create a product of floorwax which is cheaper and could give the same quality which the commercial one could give through banana.

Chapter I – Introduction

Background of the Study
As of now, our country is facing a great crisis in economy. The researcher found out that in the houses, floor wax is being used to make their floor shiny.
And the researcher found out that they using an expensive ready-made-floor wax. So, the researcher decided to make an affordable floor wax that can give an equal quality.

Statement of the Problem
The researcher’s problem is:
Can a banana peel be an effective source of making floor wax?

Hypothesis
If you will use just made banana peel floor wax, then you can save more money.

Significance of the Study
This study can give benefits to the people specially to the poor people, to have a good business and also to save money to buy their needs. Specially to the parents who needs to buy their needs.

Scope and Limitations
The researcher chose this study for further investigation if the banana peel can be an effective source of floor wax.

Definition of Terms
Floor wax – a substance used for shining floors
Kerosene – a hydrocarbon liquid widely used as a fuel in industry and household
Banana – a tropical fruit
Musa - is one of two or three genera in the family Musaceae
Pseudostem – is the part of the banana plant that looks like a...

Similar Documents

Free Essay

Araling Panlipunan

...ARALING PANLIPUNAN III: Pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig I. Sa araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang: A. Maipaliliwanag ang papel na ginampanan ng bansang Hapon noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. B. Maibabahagi ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kapayapaan at pagkakaunawaan sa pagitan ng mga bansa. C. Makapagsusulat ng isang reaction paper tungkol sa pelikulang panonoorin at talakayang kanilang napakinggan. II. Nilalaman A. Paksa: Panahon ng Pananakop ng mga Hapones B. Pagpapahalaga: Kapayapaan, Pagkakaunawaan, Pagbibigayan, Katapangan C. Kagamitan: VCD, VCD Player, LCD Projector, mga larawan D. Sanggunian: A History of the World – nila Perry, et.al. pahina 708-710 Kasaysayan at Pamahalaang Pilipino- nila Gonzales, et.al. pah. 339-347 III. Pamamaraan A. Lunsaran 1. Magpapaskil ang guro ng mga larawan sa pisara at itatanong sa mga mag-aaral kung ano ang kanilang nakikita sa mga larawang ito. 2. Manonood ang mga mag-aaral ng isang pelikulang pinamagatan na “Pearl Harbor”. Itanong sa mga mag-aaral kung tungkol saan ang pelikula at kung bakit binomba ng mga Hapones ang Pearl Harbor. B. Paglinang ng Aralin 1. Pagkakaroon ng isang talakayang panel tungkol sa mga pangyayaring naganap noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig dito sa Pilipinas at kung ano ang papel na ginampanan ng mga Hapones sa digmaang ito. May mga piling mag-aaral na gaganap na historyador bilang si Douglas McArthur, si Sergio...

Words: 386 - Pages: 2

Free Essay

Araling Panlipunan

...Aljohn Louise S. dela Roca Ma’am Rosie R. Goot Grade 9 June 30, 2016 Araling Panlipunan Activity No. 1 “Paglutas ng Suliranin” SULIRANIN: Iba’t-ibang krimen na lumalaganap sa Pilipinas gaya ng panghoholdup, kidnap, panggagahasa, pagpatay, pagnanakaw at iba pa. Ngunit sa ngayon, mas pagtutuunan muna natin ng pansin ang krimeng ukol sa pagpatay. HYPOTHESIS: Ang pagpatay ng lahi o henosidyo (mula sa Kastilang genocidio at Ingles na genocide) ay ang planado at sistematikong pagkitil, sa kabuuhan o parte man lang, ng isang pangkat etniya, lahi, relihiyon, o bansa. Nangangahulugan din itong anihilasyon ng isang grupo ng tao, o sistematiko at sinadyang pagpapapatay, paglipol o pagpuksa sa isang lipi, grupong pampolitika o kultura. Mga Impormasyon: Unang balita: Suspek sa pagpatay sa 2 dalagita sa Caloocan, umamin sa krimen. Lasing umano sa alak at naka-marijuana ang suspek nang patayin nito sa saksak ang dalawang menor de edad na magpinsang babae sa Caloocan City noong Linggo. Iniharap sa media nitong Sabado ni Chief Superintendent Leonardo Espina, hepe ng National Capitol Regional Police Office (NCRPO), ang suspek na si Gilbert Fulloso, na nadakip sa Albay nitong Biyernes. Inamin sa harap ng media ni Fulloso na siya ang pumatay kina Diana Rose Liza, 15-anyos, at Joanna Marie Coronado, 10-anyos, ayon sa ulat ni John Consulta sa GMA News TV's Balitanghali nitong......

Words: 1150 - Pages: 5

Premium Essay

Araling Panlipunan

...Josephine F. Khonghun Special Education Center Wawandue, Subic, Zambales THE FEASIBILITTY OF BANANA (MUSA PARADISIACA) PEEL AS AN ALTERNATIVE SOURCE OF FLOORWAX Milanio, Rinoa Jane T. Grade 7 Einstein ABSTRACT The researcher conduct this study due to economics crisis nowadays. It's aim to create a product of floorwax which is cheaper and could give the same quality which the commercial one could give through banana. Chapter I – Introduction Background of the Study As of now, our country is facing a great crisis in economy. The researcher found out that in the houses, floor wax is being used to make their floor shiny. And the researcher found out that they using an expensive ready-made-floor wax. So, the researcher decided to make an affordable floor wax that can give an equal quality. Statement of the Problem The researcher’s problem is: Can a banana peel be an effective source of making floor wax? Hypothesis If you will use just made banana peel floor wax, then you can save more money. Significance of the Study This study can give benefits to the people specially to the poor people, to have a good business and also to save money to buy their needs. Specially to the parents who needs to buy their needs. Scope and Limitations The researcher chose this study for further investigation if the banana peel can ......

Words: 586 - Pages: 3

Free Essay

Araling Panlipunan Terms

...Aralin 39: Pagpaparami ng Armas * Agent orange – may kakayahang kalbuhin ang kagubatan * Alan B. Shephard(1961) – unang Amerikano na nakarating sa kalawakan sakay ng Freedom 7 sa ilalim ng Mercury Program ng US * Chlorine Gas & Mustard Gas – nakasusunog o nakapipinsala ng baga * Deterrence – isang patakarang naglalayong maiwasan ang pagsiklab ng digmaan sa magakabilang panig * Friendship 7 – isang spacecraft sa ilalim ng programang Mercury ng National Aeronautics and Space Administration ng Estados Unidos * John Glenn Jr.(1962) – tatlong beses na naikot ang mundo sakay ng Friendship 7 * Programang Apollo II(Hulyo 20, 1969) – isang malaking tagumpay ng US nang makapagpadala sila ng unang tao(Neil Armstrong & Edwin Aldrin) sa buwan sakay ng Lunar Module * Sarin Gas – nagdudulot ng paralisis at kamatayan * Sputnik (USSR) – kauna-unahang sasakyan na nakarating sa kalawakan at lumibot sa daigdig * Yuri Gagarin – isang cosmonaut, ang unang tao na nakalibot sa labas ng daigdig Mga pagsisikap tungo sa Pagbabawas ng Armas * Intermediate-range Nuclear Forces Treaty – nilagdaan nila Pangulong Ronald Reagan ng Estados Uniodos & Kalihim Mikhail Gorbachev ng USSR noong Dec. 8, 1987 * Strategic Arms Limitation Talks I(1972) – Pangulong Richard Nixon ng Estados Unidos & Leonid Brezhnev ng USSR * Strategic Arms Limitaion Talks II(1979) – Pangulong Jimmy Carter ng Estados Unidos & Brezhnev ng USSR ......

Words: 439 - Pages: 2

Free Essay

The Effects of the Adaptive Learning Package in Araling Panlipunan I to the First Year Student of Liceo de San Pedro

...MEL ANTHONY P. LIBOON MAT SOC. SCI Title: ADAPTIVE LEARNING PACKAGE IN ARALING PANLIPUNAN I: ITS EFFECTS ON THE PERFORMANCE OF FIRST YEAR STUDENTS OF LICEO DE SAN PEDRO SY 2010-2011 Statement of the Problem: 1. What is the status of the provided learning package in Araling Panlipunan I in terms of: 1.1 Objectives 1.2 Content 1.3 Instruction 1.4 Values? 2. What is the mean level of the performance in Social Studies I of the first students of Liceo de san Pedro S.Y. 2010-2011? 3. Is there a significant effect of the provided learning package in Araling Panlipunan I on the academic performance of first year students of Liceo de San Pedro S.Y. 2010-2011? Research Paradigm IV DV Frame I Frame II Significance of the Study To the FAPE: this will give them idea on the effects of learning package to the institution, teachers as well as the students. This will also make them to realize that certain adjustments are to be made so that this can be adapted in the perspective of the different schools. To the School Board: This will give them insights regarding the effects of the learning packages provided by the FAPE and later help them to decide whether to use it or not. To administrators:......

Words: 378 - Pages: 2

Premium Essay

The Effects of the Adaptive Learning Package in Araling Panlipunan I to the First Year Student of Liceo de San Pedro

...The Effects Of The Adaptive LearnIng Package In aralIng Panlipunan i To The First Year StuDent Of Liceo De San Pedro The Effects Of The Adaptive LearnIng Package In aralIng Panlipunan i To The First Year StuDent Of Liceo De San Pedro MEL ANTHONY P. LIBOON MAT SOC. SCI Title: ADAPTIVE LEARNING PACKAGE IN ARALING PANLIPUNAN I: ITS EFFECTS ON THE PERFORMANCE OF FIRST YEAR STUDENTS OF LICEO DE SAN PEDRO SY 2010-2011 Statement of the Problem: 1. What is the status of the provided learning package in Araling Panlipunan I in terms of: 1.1 Objectives 1.2 Content 1.3 Instruction 1.4 Values? 2. What is the mean level of the performance in Social Studies I of the first students of Liceo de san Pedro S.Y. 2010-2011? 3. Is there a significant effect of the provided learning package in Araling Panlipunan I on the academic performance of first year students of Liceo de San Pedro S.Y. 2010-2011? Research Paradigm IV DV Frame I Frame II Significance of the Study To the FAPE: this will give them idea on the effects of learning package to the institution, teachers as well as the students. This will also make them to realize that certain adjustments are to be made so that this can be adapted in the perspective of the different schools. To the School Board: This will give them insights regarding the effects of the learning packages provided by the FAPE and later help them to decide whether to use it or not. To administrators: This will provide basis for......

Words: 347 - Pages: 2

Premium Essay

Attitude Towards English, Filipino and Fil – English Code Switching Amongst Grade - 10 Students of Gonzaga, Cagayan

...ARALING PANLIPUNAN ANXIETY AND COMPETENCY LEVELS OF FOURTH YEAR STUDENTS IN ABULUG ________________________ A Proposed Thesis Presented to the Faculty of the Graduate School CAGAYAN STATE UNIVERSITY Aparri, Cagayan _______________________ In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Arts in Educational Management _______________________ by MICHEL T. URBI March, 2015 Chapter 1 THE PROBLEM AND ITS BACKGROUND Introduction Social Studies play a very important role in the modernization of mankind. It is therefore that students should acquire sufficient knowledge on it. Over the past years, social studies as a subject, educators have noted that students in many schools in the Philippines are still considered low in their achievements. Empirical studies like the Ramos, R. Survey (1980) show that there has been deterioration in the students’ achievement because of the focus in dealing with the subject social studies. The Ramos, R Survey by a group of Filipinos researchers found that pupils in elementary Sibika at Kultura in 1979 are more behind, and the high school students of Araling Panlipunan are years behind their counterparts in history of mankind, early civilization, government, taxation and economics in dealing with reasoning as a logic and explaining through what is happened to connect to the present times. Interested in the subject is being encouraged by teachers, but despite the resultant increase in......

Words: 7504 - Pages: 31

Free Essay

Journal Field Study2

...Dyurnal Bilang 1 Pebrero 15, 2016 1:00-2:00 Araling Panlipunan Ikawalong taon- Masikap Ito ang unang araw ng aking pag-oobserba sa mga mag-aaral ng Maa National High School at naging malugod ang pagtanggap nila sa akin. Inumpisahan ng kanilang student teacher ang klase sa pamamagitan ng pagbati sa mga ito at sinundan ng pagdadasal. Nagkaroon ng pagtatala ng liban sa mga estudyante. Upang mas maintindihan at may partisipasyon ang mga mag-aaral sa paksang tatalakayin, hinati ang buong klase sa tatlong grupo at binigyan ng kanya-kanyang topik. Ang bawat representante ng grupo ay pupunta sa ibang grupo at tatalakayin ang nakuhang topik hanggang sa matapos ito. Tinatawag itong moving discussion o jigsaw tungkol sa Ideolohiya, cold war at neo kolonyanismo. Naging madali at maayos ang talakayan dahil sa naturang aktibiti. Dyurnal Bilang 2 Pebrero 15,2016 2:00-3:00 Araling Panlipunan Ikawalong taon- Matiyaga Mainit na pagbati galing sa mga mag-aaral ang sumalubong sa aking pag-pasok sa silid-aralan na ito. Pati rin ang kanilang student teacher ay masiglang binati ang mga mag-aaral. Dito, hinati ng kanilang student teacher ang klase sa limang grupo, bawat grupo ay gagawa ng isang graphic organization tungkol sa sanhi at epekto ng Ideolohiya, Cold war at Neokolonyanismo. Ito ang magsisilbi nilang attendance para sa araw na iyon. Habang abala ang bawat grupo, ang kanilang student teacher ay lumilibot sa bawat grupo upang magabayan ang mga mag-aaral sakaling mayroon......

Words: 2142 - Pages: 9

Premium Essay

Sample of Blah

...|CS Form Bo. 122-D |(To be attached to every appointment issued) | |(POSITION DESCRIPTION FORM | | | | | |REPUBLIC OF THE PHILIPPINES | |CIVIL SERVICE COMMISSION | |Manila | |1. Name of Employee (print or Type) |2. Position/Title | | | | |PLAZA CLEOPATRA AÑIZ |HEAD TEACHER III | |( LAST) (FIRST ) ( MIDDLE ) |______New ______Existing | |3. Salary ...

Words: 517 - Pages: 3

Free Essay

Filipino

...kaalaman  MGA TEKSTO SA AGHAM PANLIPUNAN Ang mga Agham Panlipunan ay isang pangkat ng ma disiplinang akademiko sa pinagpaaralan ang mga aspeto ng tao sa mundo nag bibigay din sa paggamit ng kaparaang agham at mahigpit na mga pamantayan ng ebidensiya sa pag-aaral ng sangkatauhan. Pabasa ng Tekstong Propesyonal TEKSTONG SA TEKNOLOHIYA MGA TEKSTONG SA AGHAM ,TEKNOLOHIYA AT MATEMATIKA TEKSTO SA AGHAM Pagbasa at Pagsulat TEKSTO? Ang Teksto ay isang babasahin na puno ng mga ideya ng ibat-ibang tao at  impormasyon HALIMBAWA NG MGA TEKSTO TUNGKOL SA Agham Panlipunan Kasaysayan Ekonominks Sosyolohiya  At iba pa .Ay tumutukoy sa mga tekstong may kinalaman sa propesyon o kursong kinuha ng isang mag-aaral sa kolehiyo o pamantasan. Kaugnay dito ang tekstong pang Medisina Abogasya Inhinyera  Edukasyon Narsing Computer courses TEKSTONG PROPESYONAL Ito ay ang pag-aaral sa mga bagay o ebidensya, proseso kung saan ito nag mula. Ang tekstong ito ay patungkol sa mga teknolohiyang -nakakatulong sa pang-araw-araw na gawain ng mga tao upang mapadali. MATEMATIKA 1 + 4+ 3 TEKSTONG HUMANIDADES Ilan sa mga halimbawa ng mga disiplina na may kaugnayan sa humanidades ang mga pag-aaral ng mga sinauna at makabagong mga wika, panitikan, kasaysayan, pilosopiya, pananampalataya, biswal na sining (napagmamasdang sining), at mga sining na isinasagawa (performing arts, kung saan kasama ang musika.) Karagdagan dito ang mga paksang paminsan-minsan nauugnay sa mga araling pantao: tulad ng......

Words: 373 - Pages: 2

Free Essay

Narrative Report

...TUGDAN NATIONAL HIGH SCHOOL Tugdan, Alcantara, Romblon NARRATIVE REPORT ON THE CONDUCT OF THE CLEAN-UP DRIVE SPONSORED BY ARALING PANLIPUNAN GRADE 7 STUDENTS On Saturday July 11, 2015, students of Tugdan National High School particularly Grade 7 Araling Panlipunan class conducted a community service along the barangay roads and coastal area near the runway in Barangay Tugdan, Alcantara, Romblon. Grade 7 comprises of two sections, namely Rizal and Mabini with a total number of 78 students. The cleanup started at exactly 7:30 in the morning and ended at 11:00 with the utmost participation of the class willing to contribute progress and change in the community. The activity is in line with the lesson “Ang Likas na Yaman ng Asya” wherein the proponent would like to instill the importance of community as part of the natural resources and the proper way of taking care of the environment. Cleanup activity includes sweeping the streets, cut tall grasses, picking up litters and waste near the streets and coastline. Participating students also remove muds and soil piled in the gutter and road canals where it obstructs the water ways that causes flood. Students in Action Students in Action Road clean-up Road clean-up Removing domestic and agricultural waste Removing domestic and agricultural waste Road canal recovery & clean-up Road canal recovery & clean-up Picking up plastic wrapper in the coastline Picking up plastic wrapper in the......

Words: 345 - Pages: 2

Free Essay

Apinh

...____________________________________________________________________. b. Leo The Great= ________________________________________________________________ ____________________________________________________________________. c. Gregory I= ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________. d. Gregory II= ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________. IV. Pamumuno ng Monghe A. Anu-ano ang mga nagawa ng mga monghe sa pagpapalakas ng Simbahan? a. b. c. @mb2015 Pangalan: __________________________________ Seksyon: _______________ Petsa: __________ Gawain sa Araling Panlipunan 9 ANG BANAL na IMPERYONG ROMANO Panuto: Ilarawan ang pamunuan ng Banal na Imperyong Romano sa pamamagitan ng pagbibigay ng ilang mga detalye sa mga namuno sa imperyo. Banal na Imperyong Romano CLOVIS Mayor ng Palasyo...

Words: 934 - Pages: 4

Free Essay

The Unions Demand for Recognition and Bargaining Rights

...Dr. Arcadio Santos National High School Km. 15, East Service Rd. SSHW SMDP, Parañaque City Supreme Student Government Officers School Year 2015-2016 Position | Name | Address | Contact Number/s | President | John Lloyd S. Ballesteros | #22 Sta. Teresa Camp NDH, Taguig City | 09101328779/09187220439 | Vice-President | Ma. Angelica T. Burgos | Blk 65 Lot 12 Upper Bicutan, Taguig City | 09309752216/ 09282938212 | Secretary | Janalyn A. Villafranca | 347 Tenement Bldg. Western Bicutan, Taguig City | 09062306778/09172700764 | Assistant Secretary | Vera Lou A. Arinuelo | Blk 60 Lot 13 P-2 Reposar St. Upper Bicutan, Taguig City | 09186232972/09193591016 | Treasurer | Tiara Veronica C. Arriesgado | Blk 12 Lot 16 P-7 Bagong Tanyag, Taguig City | 09235555228/09234198699 | Auditor | Jenny M. Rodriguez | Blk 137 Lot 32-9 Upper Bicutan, Taguig City | 09996610286/09092956980 | Public Information Officers | Kristal V. Lucero | 255 Sitio Sto. Niño SMDP, Parañaque City | 09488457954/09099481185 | | Paolo A. Binasbas | 109 Lot 7 San Lorenzo Ruiz, BLS, Parañaque City | 09367975774/984-98-68 | Peace Officers | Christian T. Sumagang | 32-D Champaca St. Western Bicutan, Taguig City | 09078887974/09771212009 | | Stephanie Anne Lykah G. Terrones | #12 Rd. 39 NDH, Taguig City | 09489745174/09086192864 | Grade X Representatives | Monaliza C. Fabrigar | K.A. 184 Bougainvilla St. Katipunan Village Western Bicutan, Taguig City | 09307238443/09355176841 | | Billy......

Words: 411 - Pages: 2

Free Essay

Swizzleswizzle

...Paril Elementary School Paril, Cebu City Class Program S.Y 2015 – 2016 nursery TIME | ACTIVITY | SKILLS TO BE DEVELOPED | 8:00 – 8:15 | Free Play | Interpersonal Skills | 8:15 – 8:25 | Flag Ceremony And Opening Prayer | | 8:25 – 8:30 | Exercise and Greeting Time | Fine And Gross Motor SkillsSocial Skills | 8:30 – 8:40 | New Sharing | Learning Skills | 8:40 – 8:50 | Music Time | Personal/ Interpersonal Skills | 8:50 – 9:00 | Arts And Crafts | Writing And Learning | 9:00 – 9:15 | Supervised Recess | Eating Manner | 9:15 – 9:20 | Nap Time | | 9:20 – 9:35 | Story Time | Listening Skills | 9:35 – 9:50 | Group Game | Social Skills | 9:50 – 9:55 | Reminders And Clean Up | Listening Skills, Grooming Skills | 9:55 – 10:00 | Dismissal | Self Regulation Skills | MS. REYSAN CODIZAR Teacher Paril Elementary School Paril, Cebu City Class Program S.Y 2015 – 2016 kindergarten TIME | ACTIVITY | SKILLS TO BE DEELOPED | 7:30 – 7:40 | Routinary Activities | Social And EmotionalInterpersonal | 7:40 – 8:10 | Language/Filipino | Learning Skills | 8:10 – 8:30 | Free Play | Interpersonal Skills | 8:30 – 9:00 | Math/Science | Numeracy Skills/Scientific Skills | 9:00 – 9:15 | Recess Time | Eating Manner | 9:15 - 9:25 | Music Time | Personal/ Interpersonal Skills | 9:25 – 9:40 | Arts And Crafts |......

Words: 679 - Pages: 3

Free Essay

Me and Myself

...EKONOMIKS Araling Panlipunan Modyul para sa Mag-aaral DEPED COPY Ang aklat na ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan, kolehiyo, at/o unibersidad. Hinihikayat namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng kanilang puna at mungkahi sa Kagawaran ng Edukasyon sa action@deped.gov.ph. Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi. Kagawaran ng Edukasyon Republika ng Pilipinas i All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means electronic or mechanical including photocopying without written permission from the DepEd Central Office. EKONOMIKS 10 Araling Panlipunan – Modyul para sa Mag-aaral Unang Edisyon 2015 Isinasaad ng Batas Republika 8293, seksiyon 176 na “Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-ari (sipi) sa anumang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayunman, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito’y pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang pagtakda ng kaukulang bayad.” Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand names, tatak o trademarks, palabas sa telebisyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa aklat na ito ay sa nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagtibay ng isang kasunduan ng Kagawaran ng Edukasyon at Filipinas Copyright Licensing Society (FILCOLS), Inc. na...

Words: 19642 - Pages: 79