Free Essay

Asdasdas

In: Historical Events

Submitted By flappymamon
Words 1673
Pages 7
Kasaysayan ng Indang Indang (orihinal na tinatawag na Indan) ito ay itinatag bilang iang bayan noong 1655. Nang minsan ito ya pinaghiwalay mula sa katapat na bayan ng Silang, Kabite. Ang pangalang “Indan”. Ay hango mula sa salitang “ Indang” o “inrang”. Isang puno na lumago doon. Bilang bahagi ng Silang ng mahigit pitumpung taon, ang munisipalidad ng Indang ay naayos sa isang prominentang lokal, Juan Dimabiling , bilang unang Gobernadorcillo. Ang distansya sa pagitan ng mga baryo ng Indang at mga poblacion ng Silang ay nagging sanhi ng mga residente upang ito ay humantong sa pagpipitesyon ng mas mataas na awtoridad para sa pagpalit ng baryo sa isang hiwalay na munisipalidad. Ang petisyon ay ipinagkaloob at ang Indang ay nagging isang bayan ng Kabite. Sa panahon ng rebolusyon ng Pilipinas, “Indan” ay kilala sa pamamagitan ng pangalan na Katipunan “ walang tinag”. Sa panahong iyon ang titik “g” ay idinagdag sa pangaln nito kaya ito ay tinatawag na ngayong Indang. Ito ay kabilang sa pangkat ng Magdiwang na kumakalaban sa pangkat Magdalo sa pangunguna ni Emilio Aguinaldo. Sa barangay Limbon ay naaresto si Andres Bonifacio matapos matalo sa Tejeros Convention at humadlang ito na muling gawin ang kanyang kontra rebolusyonaryo n aplano upang magtayo ng isang hiwalay na pamahalaan at hukbo ayonhulimng saksi nagdala sa pamahalaan Aguinaldo. Isa sa mga testigo ay si Don Severino De Las Alas, isang residente ng bayan, na inakusahan Andres Bonifacio na sinubukan niyang sunugin ang Iglesia ng Indang, na inalay kay San Gregorio Magno, na binuo sa ika-17 na siglo at isa sa pinakamatagal na probinsya . siya ay nagserbisyo sa pamahalaang Aguinlado bilang Kalihim Pangloob.

Kasaysayan ng Trece Martires Ang lungsod ng Trece Martires ay isang ika-apat n aklaseng lungsod sa lalawigan ng Kabite, Pilipinas. Ito ay “Kabisera ng Kabite”. Ayon sa senso noong 2010, mayroong itong 104,559 na papulasyon. Ito ay ipinangalan sa labintatlong Martir ng Kabite na pinapatay ng mga Kastila noong Setyembre 12, 1986. Dito rin matatagpuan ang kapitolyo ng lalawigan ng Kabite. Ang ugnayan at transaksyong panlalawigan ay ginagawa sa lungsod sa kabila ng pagdedeklara nitong kabisera ay Imus, Kabite. Ang Trece Martires ay ang pinakabatang lungsod sa Kabite. Sa buwan ng Mayo 24, 1989 ito ay naging tatlongputlimang gulang. Ito ay naipatayo noong May 24., 1954 sa ilalim ng “Republic Act No. 981”. Ang “charter” ng Trece Martires City ay inaprobahan ng dating pangulo na si Ramon Magsaysay. Sa pagiging kabisera ng Trece Martires, ito ay may interes na sulat, sa tatlong paraan, Una, sa ilalim ng “Republic Act No. 981”, ang bagong lungsod ay sumasakop ng teritoryo na hindi lalagpas sa isang libong hectarya , ito ay matatagpuan sa interseksyon ng Tanza-Indang road at ng Naik-Dasmariñas road sa probinsya ng kabite. Pangalawa, noong Hunyo 22 , 1957 ang orihinal na batas ay pinapatupad sa pamamagitan ng “Republic Act 1912” , ito ay dinadagdagan ang teritoryo ng 3,917 hectarya. Samakatuwid , ang munisipalidad ng Indang at General Trias ay masasakop ng pagdadagdag ng teritoryo. At ang huli, noong Abril 7, 1959 “Republic Act 2139” ito ay inaprobahan ang “Congress of the Philippines” na ito ay binibigay sa Trece Martires City administrasyon “jurisdiction” na hindi hihigit sa 100 metro ng lupa at kasama ang apat na national roads , para sa pagpapalawak ng “teritorial limit” na sampung kilometro.

Kasaysayan ng Maragondon Ang pangalang Maragondon ay nakuha sa salitang tagalog ng “Madagundong” o “Maugong” , na nangangahulugang maraming tunog. Sa totoo ang tunog ay nagmula sa ingay ng ilog na tinatawag na “Kay Albaran” sa baryon g Capantayan. Ang salitang madagundong ay hindi maganda sa ating tenga, kaya ang mga tao ay kanilang pinalitan ng “Marigundong” sa honor ng town`s patron saint, “Nuestra Señora Maria Asuncion. (Our Lady of the Assumption). Matapos ang pagpapatayo ng “American regime”, ni Lope K. Santos, ang awtoridad ng wikang Filipino at ang myembro ng geographic committee ay naglikha ng imbestigasyon at pagsasaayos ng mga pangalan ng mga nayonat probinsya ng Pilipinas , nirekomenda na baguhin ang Marigundongat gawing “Maragondon” ito ay mas maganda pakinggan sa tenga. At ito ngayon ang pangalan ng nayon. Sa panahon ng nineteenth century ang mga nayon ng Ternate, Magallanes, Bailen, Alfonso,at Naik, na kalapit baryon ng Maragondon. Ang Ternate ay nahiwalay sa Maragondon noong March 31, 1857 sa ilalim ng kasunduan sa pinirmahan ni Tomas de Leon, Felix Nigosa, Pablo de Leon, Florencio Ninofranco at Juan Ramos para sa mga ternateños. At nina Roman Riego de Dios, Cazinto Riel, Pabio Dino, Eulalio Lizardo, at ni Francisco Villafranca para naman sa maragondon. Sumunod din, si Bailen (si Heneral Aguinaldo) at si Alfonso na dumating sa Maragondon noong 1858. Ang Magallanes ay sumunod sa “suit” noong Hulyo 15, 1879 sa ilalim ng kasunduan na pinirmahan ni Crisostomo Riel na nagrerepresenta ng Maragondon at ni Isidro Bello at ang kompanya na nagrerepresenta ng Magallanes.

Depinisyon
ALAMAT
Ang alamat ay isang uri ng kwentong bayan at panitikan na nagkukuwento tungkol sa mga pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig. Karaniwang nagsasalaysay ang mga ito ng mga pangyayari hinggil sa tunay na mga tao at pook, at mayroong pinagbatayan sa kasaysayan.Kaugnay ang alamat ng mga mito at kuwentong-bayan. Ang salitang alamat ay panumbas sa salitang "legend" ng ingles. Hinggil sa mga kuwento ng mga bayani, kalimitang may ginaganapang importanteng tungkulin at bahagi ang mga diyos, at iba pang mga itinuturing na banal na mganilalang. Maaaring ipinananggalang nila o kaya sinasaktan ang bayani ng alamat. Katulad na lamang ng sa paglalakbay ni Odysseus sa Ang Odyssey, tinulungan siya ng diyosang si Athena at sinasaktan ng diyos na si Poseidon. Kung minsan, ang bayani ang siya mismong inkarnasyon, o nasa kaanyuhang tao, ng isang diyos. Maaari ring anak o ampon ng isang diyos ang isang bayaning pang-alamat, na kalimitang may namanang mga katangian mula sa isang magulang, karaniwang mula sa ama. ang mga alamat ay kawili-wiling basahin lalo’t mahusay ang pagkakasulat. Isa sa mga paksang malimit pagbatayan ng mga alamat ay ang paglalang sa daigdig at ang pinagmulan ng mga unang tao sa ibabaw ng lupa. Ang lahat ng bansa halos ay may mgaalamat ukol diyan. Iba’t ibang paraan ang hinahabi sa guniguni ng mga nagsisisulat at nagsisikatha ng mga alamat upang maging kawili-wili ang kanilang pagsasalasay.
Karamihan sa mga alamat ay hindi nasusulat o kung nasusulat ma’y nito na lamang mga huling panahon napatitik. Mga salaysay na nagpasalin-salin sa mga bibig ng mga magulang at mga anak, ng mga nuno at mga apo, ang marami sa mga alamat na ating pinananabikang basahin ngayon. Sa bawat pagkasalin, sa bawat bibig na pagdaanan, ang isang alamat ay karaniwan nang nagdaragdag ng kariktan, palibhasa ang bawat isa’y nagpapasok ng inaakala niyang lalo pang pampaganda sa kanyang kuwento.

PAGSUSURI:

INDANG
I. Kasaysayan ng Indang
II. ito ay nagpapatunay sa pamagat dahil ito ay tumutukoy sa kasaysayan ng Indang kung saan nagmula ang salitang Indang
III. Mga Heneral ng Indang
IV. Dahil sila ang nagpatatag ng Indang at nagging matapat at mapagmahal sila sa nayon ng indang.
V. Ito ay hindi na nangyayari sa panahon ngayon dahil ito ay kasaysayan lamang .
VI. Hindi ko na ito maaaring dagdagan p dahil ito ay kasaysayan lamang at kung maaari gusto ko mangyari sa nayon ng Indang maging masagana at maasenso na nayon ng kabite.

TRECE MARTIRES CITY
I. Kasaysayan ng Trece Martires City
II. Ito ay nagpapatunay dahil ito ay tumutukoy sa pinagmulan ng Trece Martires City at ang kasaysayan nito.
III. Kabisera
IV. Dahil ang Trece Martires City ay ang kabisera ng lalawigan ng kabite na siyang nagind dahilan kaya nagging kilala ang Trece.
V. Ito ay maaaring mangyari sa ibang nayon dahil ang pagiging isang kabisera ay nangyayari at patuloy na nagaganap sa panahon ngayon.
VI. Ang Trece Martires ay maaaring maging takbuhan ng mga kabiteño dahil ito ang kapitolyo ng kabite.

MARAGONDON
I. Kasaysayan ng Maragondon
II. ito ay nagpapatunay dahil ito ay tumutukoy sa nakaraan ng Maragondon.
III. Ilog
IV. dahil sa ilog ng kay albaran nagsimula ang pangalan ng Maragondon.
V. Maaari din tong mangyari sa ibang nayon dahil ito ay normallamang sa pagbibigay ng pangalan sa isang nayon na wala pang pangalan. At ito ay pinagkukuha sa pangalan ng isang bagay o tao.
VI. Maging masagana at maasenso at maging isa sa dahilan sa pagiging magandang lalawigan ng kabite.

BUOD:

Indang (orihinal na tinatawag na Indan) ito ay itinatag bilang iang bayan noong 1655. Nang minsan ito ya pinaghiwalay mula sa katapat na bayan ng Silang, Kabite. Ang pangalang “Indan”. Ay hango mula sa salitang “ Indang” o “inrang”. Isang puno na lumago doon. . Ang petisyon ay ipinagkaloob at ang Indang ay nagging isang bayan ng Kabite. Sa panahon ng rebolusyon ng Pilipinas, “Indan” ay kilala sa pamamagitan ng pangalan na Katipunan “ walang tinag”. Sa panahong iyon ang titik “g” ay idinagdag sa pangaln nito kaya ito ay tinatawag na ngayong Indang. Ang lungsod ng Trece Martires ay isang ika-apat n aklaseng lungsod sa lalawigan ng Kabite, Pilipinas. Ito ay “Kabisera ng Kabite”. Ayon sa senso noong 2010, mayroong itong 104,559 na papulasyon. Ito ay ipinangalan sa labintatlong Martir ng Kabite na pinapatay ng mga Kastila noong Setyembre 12, 1986. Dito rin matatagpuan ang kapitolyo ng lalawigan ng Kabite. . Ang Trece Martires ay ang pinakabatang lungsod sa Kabite. Sa buwan ng Mayo 24, 1989 ito ay naging tatlongputlimang gulang. Ito ay naipatayo noong May 24., 1954 sa ilalim ng “Republic Act No. 981”. Ang pangalang Maragondon ay nakuha sa salitang tagalog ng “Madagundong” o “Maugong” , na nangangahulugang maraming tunog. Sa totoo ang tunog ay nagmula sa ingay ng ilog na tinatawag na “Kay Albaran” sa baryon g Capantayan. Ang salitang madagundong ay hindi maganda sa ating tenga, kaya ang mga tao ay kanilang pinalitan ng “Marigundong” sa honor ng town`s patron saint, “Nuestra Señora Maria Asuncion. (Our Lady of the Assumption). Matapos ang pagpapatayo ng “American regime”, ni Lope K. Santos, ang awtoridad ng wikang Filipino at ang myembro ng geographic committee ay naglikha ng imbestigasyon at pagsasaayos ng mga pangalan ng mga nayonat probinsya ng Pilipinas , nirekomenda na baguhin ang Marigundongat gawing “Maragondon”.

Similar Documents

Free Essay

Asdasdas

...Assignment 2: Why We Buy There were many things that captured my attention in the assigned chapters. One of the first was how many stores were calculating their conversion rate (the percentage of people who entered the store and actually bought something) by simply counting the number of people that came in, and how many people bought something. Not only did they have inaccurate information, but they also didn’t know how to draw conclusions from their data. Their information was inaccurate because they were not taking into consideration how many people came in groups. The example used was a family of four walking into an electronics store and buying one flat screen TV. It is extremely unlikely that all four of them were going to buy a flat screen TV, they were simply going with one person to buy one item. One of the main topics covered in this chapter is time that a customer spends shopping. It has been proven time and time again that the more time a shopper spends in the store, generally the more they buy. The placement of the products and the layout of the store greatly influences how much time a customer will spend in the store. This is not always true however. If the placement of an item is so bad that the customer cannot find it, they will become aggravated and leave. Even though the customer spent a lot of time in the store, since the layout of the store was so terrible, they gave up and left without buying anything. The best example from the reading was of the......

Words: 695 - Pages: 3

Free Essay

Asdasdas

...Company: H&M Industry: Clothing Retail Target market: Australia Market Trend Economic Factor * Half the money that Australian households spend on goods and services goes on housing, food and transport, according to a major survey released today by the Australian Bureau of Statistics (ABS). * The latest Household Expenditure Survey (HES) showed the average Australian household spent $1,236 per week on goods and services in 2009–10, an increase of 38% ($343 per week) from the previous 2003–04 survey. In contrast, prices as measured by the consumer price index (CPI) increased by 19%, indicating a rise in real living standards over the five years * The clothing and footwear group rose in the June quarter 2013. The main contributors to the rise were garments for men (+7.1%) and garments for infants and children (+6.0%). Over the twelve months to the June quarter 2013, the clothing and footwear group fell 0.3%. The main contributor to the fall was garments for women (–3.1%). This fall was partially offset by a rise in garments for men (+5.2%). * In current prices, the trend estimate for Clothing, footwear and personal accessory retailing fell 0.2% in June 2013. The seasonally adjusted estimate fell 0.2%. By industry subgroup, the trend estimate fell for Footwear and other personal accessory retailing (-1.0%) and rose for Clothing retailing (0.3%). The seasonally adjusted estimate fell for Clothing retailing (-0.7%) and rose for Footwear and other personal......

Words: 323 - Pages: 2

Free Essay

Asdasda

...LTE/WiMax PATENT LICENSING STATEMENT (December 2008) Throughout its existence, Qualcomm has led the wireless industry in the research and development (R&D) required to move from analog technology into second and third generation digital wireless technologies and beyond. These advances have been largely based upon Qualcomm's patented enabling inventions making it possible to apply code division multiple access (CDMA) technology to commercial cellular wireless networks. More recently, Qualcomm has been a leading developer of the technology enabling high speed data extensions of 3G networks and orthogonal frequency division multiple access (OFDMA)-based 4G systems and standards. As a result, Qualcomm owns an extremely valuable patent portfolio that includes patents that are essential, and others that are commercially useful, to all commercial wireless standards based upon CDMA and OFDMA-based systems and standards currently under development. Qualcomm has had a long standing policy of broadly offering to license its standards essential patents for CDMA-based telecommunications standards on terms and conditions that are fair, reasonable, and free from unfair discrimination (FRAND), subject to reciprocity. FRAND is a well-established principle that appropriately balances the interests of patent holders to obtain a fair return on their innovations and those of implementers to obtain access to such innovations through good faith bilateral negotiations of licensing terms and......

Words: 1173 - Pages: 5

Premium Essay

Asdasdas

...FILMORE FURNITURE LTD Filmore Furniture Ltd. manufactures colonial maple furniture. The company was incorporated in 1970 by Fred Filmore, who had been the sole proprietor prior to that. In 1983, Fred Filmore retired and sold his business to his only son Phil, age 38, for a small sum. That year, annual sales totalled $1,300,000. Phil Filmore was an aggressive manager and strategist. He modernized the plant, introduced new product designs and accessories such as mirrors and lamps, and implemented new marketing strategies and merchandising ideas. These innovations were quite successful, and helped the company to establish a good reputation in the furniture industry. From 1983 to 1993, sales income increased to $5,100,000, and the company had 58 full-time employees on the payroll. While sales grew quite strongly, the highly competitive nature of the furniture business held profits to relatively low levels. In 1998, the company's after-tax profit amounted to $204,000, or 4.0 percent of sales income, which was very close to the industry average. Phil Filmore was clearly in charge of the key activities of the business, including all of the strategic decisions mentioned earlier. The company employed five sales representatives who called upon the smaller accounts, but Phil personally handled the responsibility of calling on the major accounts. Of particular importance were the company's relationships with major chain stores that Phil had developed in the years after he......

Words: 1326 - Pages: 6

Premium Essay

Asdasda

...Ishan Bharadwaj Article 1 Rupee slumps to an all time low of 56.67 against US Dollar Indian rupee suffered its worst devaluation this week. The Indian rupee has depreciated by in excess of 20 per cent to close to 55-a-dollar mark currently from its near 44-level against the US currency at the end of May 2012 due to sustained dollar demand from banks and importers in view of the firm dollar sentiment fueled by Euro zone crisis. The weakening of Indian rupee against other foreign currencies, especially dollar, is not good news for the Indian government and also importers. A depreciating rupee may compound the macroeconomic problems as prices of imported goods will surge and worsen the current account deficit. India won't be able to take advantage even if commodity prices ease due to global slowdown. The value of various currencies moves relative to the sense of balance of trade between countries and the intensity of sovereign risk. India may be bare to a number of influences such as accessibility of raw materials, fuel and food and the level of international borrowing as well as withdrawing markets for their exports. The ongoing rupee weakness is basically due to the European crisis coupled with crisis in domestic economy. Due to the up trending crisis in Europe, large banks, investors and financial institutions started selling euro and bought dollar, thus dollar appreciated against all major currencies including rupee. Domestic economy adds fuel to this crisis due...

Words: 259 - Pages: 2

Premium Essay

Asdasdas

...weStJet mini case a great guest experience As the filled-to-capacity Boeing 737 taxis to the ramp at Maui’s Kahului Airport, 200 weary travellers are brought back to life by the a capella stylings of the lead flight attendant’s playful rendition of “Over the Rainbow.” Customers, or “guests” as WestJet prefers to call them, quickly realize that they are now part of another unique WestJet moment. They chuckle as the WestJetter cleverly integrates local time, temperature, and gate information into the lyrics, but he earns genuine LOLs when he works in the verse, “flying to Hawaii is free when you’re a WestJet employee.” Thus, despite being awake since 4:30 a.m., boarding a plane in Calgary in the dead of a prairie winter, and enduring a seven-hour flight with two young children who refused to sleep, these “guests” are ready to embrace the magic of Maui. The travellers may never know the reason for the improv performance, but maybe it was just another example of what the advertisements have been telling us for the better part of a decade: “Owners care,” a slogan communicating how the airline’s employee stock option package motivates participating WestJetters to go just a little bit further to please. WestJet’s philosophy of creating customer value is not based in its industry-leading turnaround times, modern fleet of planes, or even its competitively priced fares. Customer value stems from the core of a corporate culture, something only achievable when your people are engaged...

Words: 6853 - Pages: 28

Free Essay

Asdasdas

...TAALEÑA RESTAURANT AND BAR TAGAYTAY CITY, CAVITE A Narrative Report on On-the-Job - Training Submitted to the Faculty of Management and Hospitality Department Cavite State University – Naic Campus Bucana, Naic, Cavite In Partial Fulfillment Of the Requirement for the Degree, Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management JUDY ANNE P. MARANAN April 2014 Republic of the Philippines CAVITE STATE UNIVERSITY-NAIC Tel. No. (046) 856-0401/856-0943/697-9530 Fax. No. (046) 856-0942 Website: http://www.cvsu-naic.edu.ph E-mail:cvsu_naic@yahoo.com MANAGEMENT AND HOSPITALITY DEPARTMENT Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management Author : JUDY ANNE P. MARANAN Title : NARRATIVE REPORT TO ON THE JOB TRAINNING Linkage Institution: TAALEÑA RESTAURANT AND BAR TAGAYTAY CITY APPROVED: MARILYN L. TESORERO _________ Technical Critic/OJT Coordinator/Department Chair Date CvSU-Naic Towards Another Milestone After 50 BIOGRAPHICAL DATA Judy Anne P. Maranan was born on July 26, 1996. He is residing at Caingin, Maragondon, Cavite. She is the eldest among the two children of Teody Maranan and Eder Maranan. She took her primary education at Maragondon Elementary School and finished her secondary education in Maragondon National High School in Maragondon, Cavite. She took up Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management at Cavite State University-Naic Campus.......

Words: 620 - Pages: 3

Premium Essay

Asdasdas

...SYPHILIS DEFINITION Syphilis is a highly contagious disease spread primarily by sexual activity, including oral and anal sex. Occasionally, the disease can be passed to another person through prolonged kissing or close bodily contact. Although this disease is spread from sores, the vast majority of those sores go unrecognized. The infected person is often unaware of the disease and unknowingly passes it on to his or her sexual partner. It is caused by a spirochete and is acquired through sexual contact. It may also be congenital in nature. ETIOLOGIC AGENT The infection is caused by a spirochete, Treponema pallidum. * T. pallidum has no other host but man. * From a fresh smear taken from a lesion, T. pallidum appears as a shiny, twirling thread twisting its way in a wave-like corkscrew motion through the debris in the smear. * it is believed that the spirochete can pass through the mucosa even through a crack on its surface may not be visible at the site of entry. 4. The organism is also able to pass through the plancenta and infect the developing fetus within the body of a syphilitic mother. 5. The spirochete does not withstand drying, but withstand considerable temperature variation. 6. Based on studies, the organism has been found alive in a drinking glass a half-hour after the glass has been rinsed with cold water. SOURCES OF INFECTION * Discharges from ovious or concealed lesions of the skin or mucous membranes. * The semen,......

Words: 1110 - Pages: 5

Free Essay

Asdasdas

...The  Purdue  OWL:  Citation  Chart     Category   General  Approach   MLA   The  Modern  Language  Association   (MLA)  provides  a  method  for  source   documentation  that  is  used  in  most   humanities  courses.  The  humanities   place  emphasis  on  authorship,  so  most   MLA  citation  involves  recording  the   author’s  name  in  the  physical  text.  The   author’s  name  is  also  the  first  to  appear   in  the  “Works  Cited”  page  at  the  end  of   an  essay.  The  most  recent  MLA   formatting  can  be  found  in  the  seventh   edition  of  the  MLA  manual.   APA   The  American  Psychological  Association   (APA)  provides  a  method  for  source   documentation  that  is  used  in  most   social  sciences  courses.  The  social   sciences  place  emphasis  on  the  date  a   work  was  created,  so  most  APA  citation   involves  recording  the  date  of  a   particular  work  in  the  physical  text.  The   date  is  usually  placed  immediately  after   the  author’s  name  in  the  “References”   page  at  the ......

Words: 4982 - Pages: 20

Premium Essay

Asdasdas

...CHILD DEVELOPMENT Toddlers (12–24 months) Physical * Weight is now approximately 3 times the child's birth weight. * Respiration rate varies with emotional state and activity. * Rate of growth slows * Head size increases slowly; grows approximately 1.3 cm every six months; anterior fontanelle is nearly closed at eighteen months as bones of the skull thicken. * Chest circumference is larger than head circumference. * Legs may still appear bowed. * Toddler will begin to lose the "Baby Fat" once he/she begins walking. * Body shape changes; takes on more adult-like appearance; still appears top-heavy; abdomen protrudes, back is swayed. Motor development * Crawls skillfully and quickly. * Stands alone with feet spread apart, legs stiffened, and arms extended for support. * Gets to feet unaided. * Most children walk unassisted near the end of this period; falls often; not always able to maneuver around obstacles, such as furniture or toys. * Uses furniture to lower self to floor; collapses backwards into a sitting position or falls forward on hands and then sits. * Enjoys pushing or pulling toys while walking. * Repeatedly picks up objects and throws them; direction becomes more deliberate. * Attempts to run; has difficulty stopping and usually just drops to the floor. * Crawls up stairs on all fours; goes down stairs in same position. * Sits in a small chair. * Carries toys from place to place. *......

Words: 3903 - Pages: 16

Premium Essay

Asdasdas

...Do you think the current takeover offers are justifiable? What might Ben & Jerry’s be worth to the bidders? Do you think the current takeover offers are justifiable? What might Ben & Jerry’s be worth to the bidders? Do you think the current takeover offers are justifiable? What might Ben & Jerry’s be worth to the bidders? Do you think the current takeover offers are justifiable? What might Ben & Jerry’s be worth to the bidders? Do you think the current takeover offers are justifiable? What might Ben & Jerry’s be worth to the bidders? Do you think the current takeover offers are justifiable? What might Ben & Jerry’s be worth to the bidders? Do you think the current takeover offers are justifiable? What might Ben & Jerry’s be worth to the bidders? Do you think the current takeover offers are justifiable? What might Ben & Jerry’s be worth to the bidders? Do you think the current takeover offers are justifiable? What might Ben & Jerry’s be worth to the bidders? Do you think the current takeover offers are justifiable? What might Ben & Jerry’s be worth to the bidders? Do you think the current takeover offers are justifiable? What might Ben & Jerry’s be worth to the bidders? Do you think the current takeover offers are justifiable? What might Ben & Jerry’s be worth to the bidders? Do you ......

Words: 1084 - Pages: 5

Premium Essay

Asdasdas

...Analysis of Competition in the Mobile Phone Markets of the United States and Europe International Business Master's thesis Mika Husso 2011 Department of Management and International Business Aalto University School of Economics AALTO UNIVERSITY SCHOOL OF ECONOMICS Department of Management and International business Master’s thesis ABSTRACT ANALYSIS OF COMPETITION IN THE MOBILE PHONE MARKETS OF THE UNITED STATES AND EUROPE Competition in an economic context is a widely studied phenomenon with a significant body of accumulated research and theory. However, competition in the mobile phone industry, despite its prevalence in public discussion, has received significantly less attention in academic research. Within the international business (IB) context there are very few academic studies that seek to analyze and compare the different geographical mobile phone markets from the viewpoint of competition. This thesis examines competition in the mobile phone markets of the United States and Europe in light of interviews and secondary data covering years 2002 - 2011. The framework used for the analysis is founded on concepts drawn primarily from industrial organization (IO) economics, IB theory and microeconomics. The first part of the thesis gives an overview of the U.S. and European mobile phone markets and the second part focuses specifically on Nokia, its actions and performance on the U.S. market. The findings reveal that the U.S. and European mobile phone markets are......

Words: 30791 - Pages: 124

Free Essay

Asdasda

...Język włoski - Rodzajnik Rodzajniki w języku włoskim są bardzo ważne, ponieważ określają rodzaj i liczbę rzeczownika, przed którym najczęściej występują. Dzielą się one na określone (il, lo, l’, la, i, gli, le) i nieokreślone (un, uno, una) zgodnie z poniższą tabelą: | |rodzajniki określone |rodzajniki nieokreślone | | |l. pojedyncza |l. mnoga |l. pojedyncza | |rodzaj męski |il |i |un | | |lo |gli |uno | | |l’ |gli |un | |rodzaj żeński |la |le |una | | |l’ |le |un’ | Użycie rodzajników określonych: - rodzaj męski il, iprzed spółgłoskami: il cane (pies) – i cani (psy) lo, gli przed:s + spółgłoska, x, y, z, gn, ps, pn:lo zaino (plecak) – gli zaini (plecaki)  l’, gli przed samogłoskami i h niemym: l’amico (przyjaciel) – gli amici(przyjaciele), l’hotel – gli hotel - rodzaj żeński  la, le- przed spółgłoskami: la rivista (magazyn) – le riviste (magazyny) l’, le - przed samogłoskami: l’edicola (kiosk) – le......

Words: 564 - Pages: 3

Free Essay

Asdasda

...http://www.youtube.com/watch?v=dMdjQY3b7BI&feature=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=dMdjQY3b7BI&feature=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=dMdjQY3b7BI&feature=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=dMdjQY3b7BI&feature=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=dMdjQY3b7BI&feature=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=dMdjQY3b7BI&feature=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=dMdjQY3b7BI&feature=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=dMdjQY3b7BI&feature=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=dMdjQY3b7BI&feature=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=dMdjQY3b7BI&feature=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=dMdjQY3b7BI&feature=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=dMdjQY3b7BI&feature=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=dMdjQY3b7BI&feature=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=dMdjQY3b7BI&feature=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=dMdjQY3b7BI&feature=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=dMdjQY3b7BI&feature=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=dMdjQY3b7BI&feature=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=dMdjQY3b7BI&feature=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=dMdjQY3b7BI&feature=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=dMdjQY3b7BI&feature=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=dMdjQY3b7BI&feature=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=dMdjQY3b7BI&feature=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=dMdjQY3b7BI&feature=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=dMdjQY3b7BI&feat......

Words: 391 - Pages: 2

Premium Essay

Asdasdas

...Age: Gender: Year and Course: The following survey was published by a research study at the Iowa State University conducted by Douglas Gentile, PhD [1]. The following questions are based on diagnostic criteria for addictive gambling behavior: Questions | Yes | No | 1. 1. Over time, have you been spending much more time playing video games, learning about video game playing, or planning the next opportunity to play? | | | 2. 2. Do you need to spend more time and money on video games in order to feel the same amount of excitement as other activities in your life? | | | 3. 3. Have you tried to play video games for shorter durations of times but have been unsuccessful? | | | 4. 4. Do you become restless or irritable when you attempt to cut down or stop playing video games? | | | 5. 5. Have you played video games as a way to escape problems or negative feelings? | | | 6. 6. Have you lied to family or friends about how much you play video games? | | | 7. 7. Have you ever stolen a video game from a store or a friend, or stolen money to buy a video game? 8. | | | 9. 8. Do you sometimes skip household chores in order to play more video games? | | | 10. 9. Do you sometimes skip homework or work in order to play more video games? | | | 11. 10. Have you ever done poorly on a school assignment, test, or work assignment because you have spent so much time playing video games? | | | 12. 11. Have......

Words: 527 - Pages: 3