Free Essay

At - Oldtidskunskab Og Idræt

In: Religion Topics

Submitted By mammi
Words 2136
Pages 9
Idræt og Oldtidskundskab

Idræt og Oldtidskundskab

AT6 Kampen for det gode liv – den ideale krop
AT6 Kampen for det gode liv – den ideale krop

Catarina N. Larson og Ziba H. Nouri
3. D
Catarina N. Larson og Ziba H. Nouri
3. D

Oneliner 3 Underspørgsmål 3 Diskussion af metoder, materiale og teori 3 Anvendte metoder Anvendt teori uNDERSPØRGSMÅL OG DELKONKLUSIONER 4-6 Hvordan så den ideale krop ud i antikken? Hvilke midler anvendte man til at opnå denne krop? Hvordan ser den ideale krop ud i dag? Hvilke midler anvender man, i dag, for at opnå denne krop? Hvilke af disse anvendte midler er sundest? Sammenfattende konklusion 6 Litteraturliste 7

BILAG___________________________________________________________8__ Perspektivering til studierapport 9

Oneliner:

I hvor høj grad kan den ideale krop opnås?

Underspørgsmål:
1. Hvordan så den ideale krop ud i antikken?

2. Hvilke midler anvendte man til at opnå denne krop?

3. Hvordan ser den ideale krop ud i dag?

4. Hvilke midler anvender man, i dag, for at opnå denne krop?

5. Hvilke af disse anvendte midler er sundest?

I AT6 har vi brugt fagene Oldtidskundskab og Idræt. Disse fag har hver nogle metoder som vi har anvendt for at kunne svare på underspørgsmålene og onelineren. Indenfor har Idræt vi brugt kvantitative metode, hvilket vil sige vi har brugt data fra forskellige kilder. Vi har samtidig også brugt den kvalitative metode, da vi har brugt specifikke cases til at få et overordnet syn på problemstillingen. I Oldtidskunstskab har vi overordnet set brugt den hermeneutiske metode. Indenfor har denne metode vi brugt den social – og kulturhistorisk analysemetode og monument analyse. Vi har også brugt forskellige empiri i form af tekster fra ressourcerummet, og bøger fra Rødkilde Gymnasiums bibliotek.
Disse to metoder og vores empiri har gjort det muligt for os at analyse de forskellige værker (kilder og skulpturer), for derved at besvare underspørgsmålene og onelineren.

I dette AT-forløb fik vi emnet ”Det gode liv” og dertil ”Den ideale krop”. Vi har lagt at lægge vægt på mandekroppen i antikken og i nutiden for at beskrive den ideale krop.

Hvordan så den ideale krop ud i antikken?
Når man i antikken snakkede om den ideale krop, snakkede man om en atlet krop.
Den ideale krop, atlet kroppen, blev bl.a. vist gennem skulpturer. En af disse skulpturer som er blevet set igennem tiden som den ideale mandekrop, er skulpturen Spydbæreren, denne skulpturer er kreeret af Polykleitos.
Skulpturens helhed udstråler maskulinitet, liv, naturlighed, anonymitet og skønhed. Man kan konkludere dette på baggrund af dens (ansigts)udtryk og dens position. Spydbæreren står med sin vægt på det højre ben og står afslappet med det venstre ben hvilket medfører der er kontrapost i hans hofte. Samtidig er der også en balance i hvordan nogle legemer muskler er spændt og nogle er afslappet. Det højre ben, den venstre arm, maveregionen og halsen er de dele af Spydbærerens krop der er spændt, mens det venstre ben, den højre arm, brystet, og ansigtet er afslappet. Kroppen er opbygget på baggrund af Polykleitos’ kanon, hvilket vil sige at kroppen er bygget med en højde af otte hoveder. Dette medføre at skulpturen ser proportioneret ud mht. højden. Spydbæreren ser også proportioneret ud mht. resten af kroppen, hvilket vil sige at torsoen i forhold til benene og armene er af en realistisk størrelse. Dette giver en følelse af behersket harmoni. Ansigtet er den del af kroppen der giver en følelse af anonymitet. Polykleitos ønskede ikke, da han skabte Spydbæreren, at skabe en smuk mand, han ønskede derimod at indfange, i skulpturen, begrebet af skønhed. Derfor tillod han sig selv at gøre ansigtet anonymt, nærmest tomt, så alle mand kunne forestille sig de havde denne ideale krop.

Hvilke midler anvendte man til at opnå denne krop?
Staten er en tekst skrevet af Platon som omhandler samfundsklasser.
I teksten hører man om tre samfundsklasser; lederne, vogterne og arbejderne. I teksten hører man også om vigtigheden af at have en balance mellem det spirituelle åndelige og det fysiske.
Lederne er den klasse i samfundet som hovedsagelig bruger deres hjerne, det betyder at lederne er de spirituelle/filosoffer og dem som prøver at udvikle sig for derved at udvikle samfundet. Arbejderne er den klasse i samfundet som hovedsageligt bruger deres krop, de er den slags mennesker som tænker med den dyriske side af hjernen, og de er styret af lyster.
Vogterne er de personer som bruger både hjernen og kroppen. Ifølge Platon er vogterne de ideale mennesker, da det er mennesker som har formået at finde balancen mellem det spirituelle åndelige og det fysiske. I Staten er denne balance beskrevet som en man får, når man hører musik (filosofere for at blive et godt menneske) og træner ens krop (træner for at blive smuk), dette kaldes også kalokagathia. Men vogterne var ikke kun de ideale mennesker, det var også mennesker som havde den ideale krop.

Hvordan ser den ideale krop ud i dag?
For at beskrive nutidens ideale krop har vi valgt at tage udgangspunkt i David Beckham.
Bilag 2 er et billede, hvor der er tre billeder som er sammensat, som viser David Beckham.
Man kan se at han har en trænet maveregion, hvilket vi i dag kender som en six pack. Man kan se at hans brystmuskulatur samt arme og lår er veltrænet. Vi kan se på bilag 2 at positionerne tillader nogle af legemerne musklerne at være afslappet mens andre er spændte. Vi kan se på det første og sidste billede hvordan maven, lårene og armene er spændte. På det midterste billede kan man se hvordan hans position tillader ham, overordnet, at være mere afslappet, men at han stadig spænder i den højre arm, lårene og underlivet.
Vi kan se i på det midterste billede, at der går en linje fra venstre lår op til højre skulder og fra højre lår op til venstre skulder, disse linjer danner et tydeligt ”X” og dette kalder man for ”Khaisme”. Beckhams ansigts position forstærker hans bevægelse og får hans krop til at se harmonisk ud. Hans ansigtsudtryk er nærmest udtryksløst, dette skyldes man ønsker at fokusere på kroppen.
David Beckhams krop er definitionen på den ideale krop, da den har den rette balance mellem at være afslappet og spændstig, samtidig med den er smuk.

Hvilke midler anvender man, i dag, for at opnå denne krop?
Mange mænd, i nutiden, bruger træning for at opnå den ideale krop. Men mange bruger samtidig et supplement for denne træning, et af de mere udbredte supplementer er steroider.
Anabolske steroider er i nutiden meget brugt blandt teenagedrenge og unge mænd, som fristes til en hurtig genvej i bestræbelserne på at opnå den ideale krop. Men sådan har det ikke altid været, under 2. Verdenskrig blev anabolske steroider brugt for at gøre soldaterne mere aggressive (hvilket er en af bivirkningerne ved anabolske steroider).
Anabolske steroider, i sin opbygning, ligner meget det mandelige kønshormon testatoren. Det er derfor kvinder som anvender det, som reelt får mørkere stemme, skægvækst og forstørret klitoris.
Men grunden til dette stof er så anvendt, er fordi når man træner musklerne nedbryder man dem og indtil næste gang man træner, restituere musklerne. Men anabolske steroider tillader at man kan træne musklerne hårdere, men at deres restitution sker hurtigere og mere effektivt.
Der er også andre anvendte supplementer til træning, bl.a. brystimplantater.
Nogle mænd er født med kvindeligt arvæv, hvilket betyder nogle mænd igennem teenageårene udvikler bryster. Hvis en mand ønsker at få fjernet dem, og få et mere mandeligt brystmuskulatur, kan han vælge at få lagt brystimplantater ind, hvilket gør brystet fyldigere og mere muskuløs. Der er flere relaterede muskel implantat kirurgi, der kan supplere brystet implantater, såsom biceps og triceps implantater. Alle disse operationer er typisk udført på begge sider på en gang at sikre, at begge sider er symmetriske og naturligt udseende.

Hvilke af disse anvendte midler er sundest?
Kroppen er et levende legeme som er skabt til bevægelse.
Da neandertalerne, denisovanerne, Cro-Magnonmenneskerne levede var det nødvendigt for menneskets overlevelse at jage og derved være fysisk aktiv. Dette betyder at det er et fundamentalt element i mennesket natur at bevæge sig.
I antikken brugte man bevægelse og idræt for at skabe den ideale krop, hvor man i dag har større tendens til at bruge andre midler til at supplere den fysiske udfoldelse.
Steroider, som er anvendt i nutiden, er et stof som efterligner testatoren men det kan stadig være farligt at benytte. Idræt er derimod sundt for kroppen, da det er med til at stimulere musklerne, gøre led og ledbånd mere smidige, det er med til at opbygge nye celler og samtidig styrker det vores immunforsvar. Idræt er sundt, men hvis man overdriver udøvelsen af dette kan det samtidig skade kroppen, men det er dog kun i ekstreme tilfælde.
Derfor ville det være naturligt at konkludere at det sundeste middel at bruge, for at opnå den ideale krop, er fysisk udfoldelse.

Denne ideale krop har været eftertragtet i århundreder, på trods af den har ændret sig i gennen årene. I antikken lige så vel som i dag er den ideale mandekrop en trænet, spændstig, afslappet og smuk krop. Principielt kan alle opnå den ideale krop, da det kun kræver træning, men i praksis er det en helt anden snak. For på trods af nogle bruger flere år på at træne sin krop, vil den aldrig blive den ideale, da den ideale krop kun kan opnås ved træning og gode gener. Det er derfor man i nutiden tilbyder samtlige kosmetiske operationer, til dem der ikke mener deres krop kan blive ideal med de gener de har.

Litteraturliste

H. Nielsen, Lars og Wolf, Troels. 2006-2007. Idræt teori og træning, 3. udgave.

Planton, Staten 410b-412a

Thiedecke, Johnny. 2007. Antikkens skulptur og dens efterliv. 1. udgave, 2. oplag.

SMITH SQUIRE, ALISON. 23 sep 2013. http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/woman/5155309/Meet-the-men-who-decide-to-have-Botox-with-their-missus.html Borup Sørensen, Anders. 24. mar. 2011. http://ekstrabladet.dk/nationen/article1524990.ece Scharfe, Morten. 21. feb. 2012 kl. 08.56. http://politiken.dk/tjek/sundhedogmotion/velvaere/ECE1545906/hver-tiende-mand-overvejer-plastikkirurgi/ Lystrup, Katrine. 29 jul. 2011. http://stylekatblog.com/2011/07/29/david-beckham-og-hm-modens-nyeste-partnerskab/ Bilag:

Bilag 1

Bilag 2 http://stylekatblog.com/2011/07/29/david-beckham-og-hm-modens-nyeste-partnerskab/

Perspektivering til studierapporten:
I AT6 har vi brugt Idræt og Oldtidskunstskab. Vi har også førhen skrevet i Idræt (AT1). Vi har begge gange brugt den kvantitative metode, men i dette AT-forløb har vi også brugt den kvalitative metode, dette betyder at vi i AT6 har brugt en mere samfundsfaglig vinkel end i AT1.
Vi har aldrig før skrevet i Oldtidskunstskab, men vi har dog brugt den hermeneutiske metode før. Det gjorde vi bl.a. i AT2 og AT3. I AT2 gjorde vi det i Engelsk, og der brugte vi metoden til at analysere og fortolke forskellige litterære tekster. I AT3 brugte vi den hermeneutiske metode i form af Historie til at forstå og fortolke kilder.

RETTEARK til AT6 | JA | DELVIST | NEJ | Har synopsen et omfang på 3-5 sider? | X | | | Er der angivet titel på emne og fagkombination?LS: Husk at angive niveau ved fagangivelsen | X | | | Er der en god Oneliner (problemformulering)? | X | | | Er der underspørgsmål, der gør det muligt at besvare onelineren? Kommentar: | X | | | Er der delkonklusioner på arbejdet med de enkelte underspørgsmål?Kommentar:LS: Husk at lave kildehenvisninger i fodnoter (ligesom i DHO, SRO og SRP) – så kan modtageren hele tiden kontrollere, hvorfra I har jeres oplysninger. | X | | | Er der en diskussion af, hvilke materialer, metoder og teorier der er relevante i arbejdet med underspørgsmålene?LS: Husk her at nævne helt specifikt, hvilket materiale I har arbejdet med (fx hvilken skulptur?), og husk at anføre, hvilket fakultet de valgte fag tilhører. Endelig er det vigtigt, at I forholder jer mere diskuterende i dette afsnit. Det er ikke tilstrækkeligt blot at opliste de metoder, I har anvendt – I skal også diskutere/vurdere deres anvendelighed. | | X | | Er der en sammenfattende konklusion, som er klart relateret til onelineren (problemformulering), herunder spørgsmål til videre undersøgelse?Kommentar:LS: I mangler en overskrift på jeres konklusion, og I mangler spørgsmål til videre undersøgelse. | | X | | Er der i synopsen en perspektivering til studierapporten (problemstillinger, teorier og metoder fra tidligere forløb)?Kommentar:LS: Placér dette afsnit umiddelbart efter konklusionen. | X | | | Er litteraturliste og formalia i orden?Kommentar:LS: Husk at lave kildehenvisninger i fodnoter (ligesom i DHO, SRO og SRP) – så kan modtageren hele tiden kontrollere, hvorfra I har jeres oplysninger. Vær obs på, at formalia i litteraturlisten er overholdt. | | X | | Er begge fag vægtet i tilstrækkelig grad i synopsen, og bringes fagene i samspil?Kommentar:LS: Jeg savner lidt mere tværfaglighed. | | X | | Samlet bedømmelse:Generelt godt arbejde, men jeg har svært ved at se, hvordan I har brugt den kvantitative og den kvalitative metode i idræt. |

Similar Documents

Free Essay

Idyl Og Virkelighed

...Idyl og virkelighed Den ene digter er Erik Knudsen, som har skrevet ”sagn”, og digteren som har skrevet ”Genrebillede” er J. P. Jacobsen. Digtet stammer fra hans værk ”Samlede skrifter” fra 1888, men er dog citeret fra udgaven fra 1928. ”Genrebillede” ”Genrebillede” handler om en person i digtet, som prøver at skrive et kærlighedsdigt til sin elskede, men ikke kan finde de rette ord og derfor bliver vred og frustreret. Det er svært at bedømme om det er en mand eller kvinde, da man ikke hører noget, der ville kunne karakterisere, så man ville kunne bedømme. Der er ingen ydre personkarakteristik, men det er højst sandsynligt en mand, da man meget sjældent har læst kærlighedsdigte af kvinder, især i slutningen af 1800-tallet, hvor dette digt er fra, da kvinder slet ikke kunne publicere nogen form for litteratur, så ud fra dette konkluderer jeg at personen i teksten er en mand. Der er én strofe i digtet med 12 vers. Det er svært at sige,hvilken tid digtet foregår i, da det kan være for flere hundrede år tilbage, da der bliver skrevet at vedkommende sidder højt i tårnet (l. 1), men det kan også tolkes som at vedkommende er højtstillet i samfundet og derfor sidder højt og hævet over andre. I teksten indgår der kun én enkelt person. Der er er rim i teksten, men de ligger dog rimelig spredt, så rimet kommer til at have denne komposition; A-B-A-C-D-D-E-F-G-H-I-H, det er hverken er hvert vers eller hver anden der rimer. Sproget er gammelt, hvilket man kan se på......

Words: 1167 - Pages: 5

Free Essay

Liljen Og Dugdråben

...Liljen og Dugdråben ------------------------------------------------- Digt analyse og fortolkning Dansk Indledning Liljen og dugdråben er et romantisk digt, som beskriver menneskets higen efter det guddommelige, men har svært ved at få fat på det. Liljen og Dugdråben er symboler på det virkelig liv. Resume af ”Linjen og Dugdråben” Digtet ”Linjen og Dugdråben” er skrevet af Schack von Staffeldt i 1808. Digtet handler om en dugdråbe der havner i linjen og linjen lukker sig sammen og dugdråben er fanget. Liljen byder dugdråben velkommen og siger at nu skal den blive her, og at hvis den altid vil elske den så skal liljen også altid elske den. Men dugdråben kan og vil ikke blive, den vil tilbage til himmelen, op til skyerne. Solen stå atter op og linjen åbner sine blade igen og dugdråben stiger op til himmelen igen og liljen dør, men dugdråben er lykkelig for at slippe vær fra liljens jordiske fængsel. Analyse og fortolkning af ”Liljen og Dugdråben” Temaet i digtet er længsel, idet at dugdråben længes efter at komme fri fra linjens ”fængsel” og komme tilbage til hvor den hører til. I digtet er der 7 strofer i digtet og de har hver 6 vers. Så antallet af vers er regelmæssigt, og det er et prosadigt, da der ikke er lige mange stavelser i hver linje. I digtet er der enderim, fx i strofe 7, linje 4-5 : flød-Skjød. Men det gennemgående mønster i digtet er: a-a-b-c-c-b, som man kan se i strofe 2. Digtet foregår over ca. én nat da dugdråben forlader......

Words: 700 - Pages: 3

Free Essay

Imperialismen Og Afrika

...Imperialismen og Afrika IMPERIALISME: 1. Nævn nogle af de lande der tog kolonier i Afrika. I det 19. århundrede blev Afrika et kontinent der næsten helt blev koloniseret. Undtagen Etiopien og Liberia • Frankrig besætte områder i vest, nord og Madagaskar. • Storbritannien besætte områder i syd, øst, langs Nilen og Nigeria. • Tyskland fik kolonier i Østafrika, Sydvestafrika og Cameroon. • Portugal fik kolonier i Guinea-Bissau, Angola og Mozambique. • Belgien fik en koloni i Congo. • Italien fik en koloni i Libyen og Eritrea • Spanien fik en koloni i Vestsahara. 2. Hvorfor tog europæiske stormagter kolonier i Afrika? I begyndelsen af 1800-tallet blev slavehandelen forbudt. Afrikanerne blev behandlet for grov og for dårligt, så derfor vil man nu hjælpe dem ud af de mørke hændelser, der var sket med dem. De skulle lære at være gode kristne, men man skulle først finde ud af hvordan Afrika så ud. Derfor blev der sendt opdagelsesrejsende og missionærer af sted til Afrika. I løbet af 50 år blev størstedelen af Afrika kortlagt. Men med at Afrika blev kortlagt, fandt man ud af at jorden kunne opdyrkes og klimaet ikke var så slemt til, at europæerne kunne leve der. Så sendte Tyskland folk af sted for, at kolonisere nogle lande, men det gad Frankrig og England ikke finde sig i, derfor begyndte kampløbet om Afrika. På mindre end 30 år havde......

Words: 950 - Pages: 4

Free Essay

Arbeids- Og Organisasjonspsykologi

...Arbeids- og organisasjonspsykologi - Innleveringsoppgave 1 1.1 Som oppgaveteksten forteller oss er humanistisk psykologi motstrømmen til behaviorismen. Hvor behaviorismen kun fokuserte på å observere og kartlegge det man faktisk kunne se, er humanistisk psykologi opptatt av personlige følelser, bevissthet og personlige opplevelser. Carl Rogers var en sentral mann innen humanistisk psykologi. Han utviklet en teori om begrepet ”selvet”. Med ”selvet” mente han senteret av oss selv; senteret av forståelse for oss selv som person og om det vi befinner oss rundt. Carl Rogers hevdet at det var av ytterst viktighet for hver enkelt å opprettholde en form for stabilitet i sin egen selvopplevelse. Dette kaller vi for konsistensen. Det interessante her er hvordan denne konsistensen samsvarer med faktiske begivenheter(kongruens). Rogers var imidlertid spesielt interessert i inkongruensen. Med inkongruens mener vi at det er en ubalanse i ens egen opplevelse av selvet og de faktiske hendelsene rundt en selv. Abraham Maslow kom fra en overbevisning av humanistisk psykologi da han kom opp med behovspyramiden sin. I denne behovspyramiden prøver Maslow å definere forskjellige stadier av behov et menneske har - og i hvilken grad dette påvirker motivasjon. Maslow mente at et hvert trinn (et minstekrav) i pyramiden måtte oppfylles før en fikk motivasjon til å tilfredsstille behovene i neste trinn. 1.2 Når det kommer til min egen motivasjon vil jeg påstå at en god belønning for......

Words: 966 - Pages: 4

Free Essay

Hans Og Grete

...fattig brændehugger med sin kone og sine to børn. Drengen hed Hans og pigen bed Grete. De havde kun lidt at bide og brænde og engang, da der var dyrtid i landet, vidste manden slet ikke, hvordan han skulle skaffe det daglige brød. Om aftenen, da han var kommet i seng og lå og tænkte over sin ulykke, sukkede han og sagde til sin kone: "Hvad skal der dog blive af os. Vi har slet ingen mad til børnene, knap nok til os selv." - "Ved du hvad," sagde konen, "i morgen tidlig følger vi børnene ind i den tætte skov, og tænder et bål der. Vi giver dem hver et stykke brød, og så går vi på arbejde. De kan ikke finde hjem igen, og så er vi af med dem." - "Nej, det gør jeg ikke," sagde manden, "jeg kan virkelig ikke nænne at lade mine børn blive ganske alene i den store skov. De bliver jo ædt af de vilde dyr." - "Du er et rigtigt tossehovede," sagde hans kone vredt, "vi dør jo allesammen af sult. Du kan såmænd godt begynde at tømre kisterne sammen." Hun blev ved at plage ham, til han gav efter. "Men det gør mig dog skrækkelig ondt for de stakkels børn," sagde han. De to børn havde ikke kunnet sove af sult og havde hørt, hvad deres mor havde sagt. Grete græd og sagde til Hans: "Nu er det ude med os." - "Vær stille, Grete," svarede han, "jeg skal nok finde på råd." Da de gamle var faldet i søvn, stod han op og listede sig ud. Månen skinnede klart, og de hvide kiselstene, der lå udenfor på vejen, lyste som sølv. Han stoppede sine lommer fulde af dem og gik hjem igen og sagde til Grete:......

Words: 883 - Pages: 4

Free Essay

Kongruens Og Ordstilling

...Aflevering KONGRUENS & ORDSTILLING |Sæt kryds (subjekt) og bolle (verballed) under den danske sætning. | |Oversæt sætningen til engelsk, idet du holder øje med, om du overholder reglerne for ordstilling og kongruens på engelsk (se Fejlstøvsugeren side| |11-12 + side 19-21). | |Sæt kryds og bolle under den oversatte, engelske sætning. | |Skriv en kort forklaring på dansk til hver sætning, hvor du begrunder din ordstilling (X & O-rækkefølge). | |Forklar også kort ved hver sætning din bøjning af verballeddet (hvorfor –s på fx) i den oversatte, engelske sætning. | 1. De siger ikke noget, hvorimod han siger en helt masse. a) Analyse: b) Oversættelse: c) Analyse: d) Ang. ordstilling: e) Ang. kongruens: 2. Der er kun ganske få mennesker, som ved det her. a) Analyse: b) Oversættelse: c) Analyse: d) Ang. ordstilling: e) Ang. kongruens: 3. Ingen ved, hvor svært det er. a) Analyse: b) Oversættelse: c) Analyse: d) Ang. ordstilling: e) Ang. kongruens: 4. Nyhederne var forfærdelige. a) Analyse: b) Oversættelse: c) Analyse: d) Ang. ordstilling: e) Ang.......

Words: 276 - Pages: 2

Free Essay

Og Mandino

...Quote: "Always do your best. What you plant now, you will harvest later." Og Mandino had lost his mother at a tough time in his life. Because of this, he passed on going to college and decided to join the Army. After serving time during World War II, he miraculously found a job as an insurance salesmen. With this job, he found himself in bars during later hours of the day. This turned him into an alcoholic. He could not keep a steady job, which, in turn, led to his wife and first child leaving him. Suicidal, Og went to a library in an attempt to read anything to get his spirits up. This became a trend as Og began reading tirelessly. He eventually began writing his own motivational books and became a speaker. I believe Og's inspiration for this quote came when he was beginning to write his books on motivation. "He read hundreds of books that dealt with success, a pastime that helped him alleviate his alcoholism. It was in a library in Concord, New Hampshire, where he found W. Clement Stone's classic, Success Through a Positive Mental Attitude, a book that changed Og for the better. Og eventually became a successful writer and speaker." The countless number of books Og read is what I believe inspired him to say this quote. I believe the message of the quote is to never give less than 100% effort in life because what you do now will eventually reflect what your life is like in the future. What Og meant is that the choices we make everyday will affect us later and that is......

Words: 369 - Pages: 2

Free Essay

Fordøjelse, Næringsstoffer Og Blodsukker

...: Fordøjelse, næringsstoffer og blodsukker Fordøjelsen: 1. Hvor i fordøjelseskanalen sker optagelsen af næringsstoffer? De optages gennem tyndtarmvæggen og via blodet ud til cellerne. 2. Hvad kaldes de små enheder, som kulhydrat, fedt og protein skal spaltes til, før de kan optages gennem tarmvæggen? Først disakkarider og derefter monosakkarider. 3. Hvilke stoffer optages af tyktarmen? Vand og salte, da de flest næringsstoffer allerede er optaget i tyndtarmen. 4. Hvad er mavesyrens funktion? Mavesyren holder miljøet i maven ved den pH, hvor mange af fordøjelsesenzymerne fungerer bedst. Dræber også bakterierne. Kulhydrater: 5. Hvad hedder enzymet, som spalter stivelse? Amylase. 6. Hvilket disakkarid fremkommer når stivelse spaltes af dette enzym? Maltose. 7. Hvorfor er det nødvendigt at tilsætte enzymet amylase to forskellige steder i fordøjelseskanalen? Så næringsstofferne nedbrydes helt. (først i munden → videre til mavesækken → og så igen i bugspytkirtlen. Proteiner: 8. Hvor i fordøjelseskanalen sker spaltningen af proteiner? I maven. Pepsin enzymer fra bugespytkirtlen (pepsilase) 9. Hvad er fordelen ved, at enzymer, som spalter større proteiner, ikke findes overalt i fordøjelseskanalen? Hvis de fandtes i hele kroppen, ville de nedbryde kroppen (proteiner). Fedtstoffer: 10. Hvilke stoffer hjælper med til fedtfordøjelsen? Lipase. (galde) Blodsukker: 11. Hvad hedder hormonet, som udskilles efter et måltid? Insulin. 12.......

Words: 288 - Pages: 2

Free Essay

Innkjop Og Forsyningskjedeledelse

...BSTR2020K - Innkjøp- og forsyningskjedeledelse INNLEDNING Kurset er en innføringskurs og tar for seg grunnleggende elementer innen logistikk og innkjøp sett fra et økonomisk og ledelse perspektiv. Fokusert er på betydningen av logistikk og innkjøp for en bedrift. Logistikk er et tillempet fag der den praktiske forståelsen og helheten er viktig. 1.LÆRINGSUTBYTTE Emnet skal bidra til at studenten oppnår følgende læringsutbytte: KUNNSKAP Kunnskap om hvorfor logistikk og forsyningskjeder er viktige (ofte avgjørende) faktorer for å øke bedriftenes konkurranseevne og lønnsomhet. Kunnskap om hvordan fagområdet handler om å få virksomhetens material- og varestrøm til å fungere på en kostnadseffektiv og kundetilpasset/serviceorientert måte. Kunnskap om viktigheten av å studere systemet som helhet, ikke bare de enkelte deler/ funksjoner samt praktiske og miljømessige tilnærminger. Kunnskap om grunnleggende oppgaver, metoder, praksis og utfordringer i innkjøps- og anskaffelsesprosessene, materialforsyningen, produksjon og lager, distribusjon og transport. FERDIGHETER Kunne utlede planer for virksomhetens anskaffelses- og logistikksystem for å øke virksomhetens konkurransedyktighet. Kunne utlede og gjennomføre logistikkanalyser og endringsprosjekter, herunder nøkkeltalls-beregninger, lagernivåer, kapitalbinding, ledetidsanalyser og analyser med segmentering og differensiert styring. Kunne bedømme hovedprinsippene i administrative oppgaver i innkjøpsarbeidet (tilbud,......

Words: 1319 - Pages: 6

Free Essay

Journalistik Og Politik

... Kristensen   Side  1  af  6   Tilsynsførendes   signatur:       Journalistik  og  politik     En  ny  tendens  i  journalistikken  har  siden  90’erne  taget  sit  indtog  i  Danmark.  politikken  og   journalistikken  har  indtaget  en  ny  diskurs,  hvori  der  er  mere  fokus  på  individet  end  hvad   dette  står  for.     Politikerne  er  som  oftest  blevet  genstand  for  megen  kritik  gennem  medierne.  Kritikken  er   som  oftest  personligt.  Er  dette  en  uheldig  diskurs  som  forårsager  at  de  klogeste  fravælger   politikken  fordi  det  simpelthen  ikke  er  det  værd?     Det  mener  DR’s  nyhedschef  Ulrik  Haagerup,  som  under  et  sommerferieoplæg  på  Rødding   højskole  cementerede  sin  påstand  at  de  klogeste  fravælger  politik  og  journalistik,  fordi   lønningerne  og  kvaliteten  af  disse  simpelthen  er  for  lav  i  forhold  til  de  arbejdsforhold  de  får   præsenteret.  Men  er  dette  rimeligt?     Peter  Bro,  medieforsker  og  leder  af  center  for  Journalistik  på  Syddansk  Universitet,  sætter ......

Words: 1956 - Pages: 8

Free Essay

Haremad Og Glatvejbred

...Haremad og Glat vejbred Vi var i en biologi time ude for at finde planter, vi kunne sammenligne og fremlægge om for klassen. Vi fandt en Haremad langs vejen, op ad en mur, midt i solen. Vi fandt også en glat vejbred langs vejen, mellem en masse andet ukrudt. Vi kunne godt tænke os at vide hvor de to planter lever bedst, hvordan deres rødder ser ud, hvordan de formere sig og hvad de er for nogle planter? For at finde resultaterne på vores problemstilling, læste vi i en bog, jeg er ikke helt sikker på hvad den hedder men tror det er ”Flora i farver” og vi søgte på nogle forskellige hjemmesider, som kan findes under Kilder Haremad - Lapsana communis Vi fandt ud af at Haremad er en tokimbladede plante og den hører til kurvblomstfamilien. Dens kendetegn er at den er ret spinkel og det er en etårig kurvplante, hvis stængel er ret og forgrenet. Stænglen er stivhåret forneden og glat foroven. Den kan blive op til en meter høj. Bladende på planten sidder ret spredt. De nederste blade er fjersnitdelte med stort endeafsnit og få små sidelapper, de øverste blade er æglanchetformede med uregelmæssigt takket rand. Blomsterne er gule og små. Planten har kun mellem 8 – 12 blomster som alle har tungformede kroner. Roden på en Haremad er en pælerod. Det er meget praktisk hvis den står på en mark omringet af andre planter, så kan den stikke roden længere ned og få vand. Det er også grunden til at den er så høj. Den kan nå op over andre planter og få sollys. Haremad er som sagt......

Words: 700 - Pages: 3

Free Essay

Bioteknologi Og Genteknologi

...Bioteknologi og genteknologi- kapittel 7 Proteinsyntesen- versjon 1 1. En kopi av et gen lages DNA-molekylene inne i cellekjernen som inneholder genet blir kopiert. Kopien kalles m-RNA 2. m-RNA sendes ut i cytoplasmaet Genet m-RNA beveger seg i kjernemembranen gjennom porer og legger seg på et ribosom i cytoplasmaet. En kode blir dannet for en aminosyre: tre og tre av nitrogenbasene i m-RNA. Slik blir DNA-molekylet fortsatt værende i kjernen, og det unngås å bli ødelagt i cytoplasmaet. 3. t-RNA er transportmolekyl som aminosyrene bindes til Aminosyrer finnes i store mengder i cellen, for det blir hele tiden tilført aminosyrer fra maten vi spiser. Disse aminosyrene binder seg til transportmolekylet t-RNA. Det finnes minst én type t-RNA for hver av de 20 aminosyrer. 4. t-RNA bringer aminosyrene inn på riktig plass Proteinsyntesen- versjon 2 Genene i DNA molekylet inneholder informasjon om hvordan proteiner skal bygges opp. Informasjonen overføres til et m-RNA-molekyl som transporteres ut av cellekjernen og binder seg til et ribosom. Tre og tre nitrogenbaser i m-RNA er en kode for en aminosyre. Aminosyrer bringes inn på riktig plass og i riktig rekkefølge av t-RNA-molekyler etter hvert som m-RNA beveger seg bortover ribosomet. Genene i DNA-molekylet inneholder informasjon om hvordan proteiner skal bygges opp. Genene i Dna-molekylet inneholder info om hvordan proteiner skal bygges opp. Infoen overføres til et m-RNA-molekyl som transporteres ut av cellekjernen......

Words: 2142 - Pages: 9

Free Essay

Syre Og Baser

...Syrer og Baser: Hvad er en syre? En syrer er en betegnelse for alt der har en pH-værdi på under 7 når den når over 7 kommer der normalt en basisk reaktion. En syrer har en masse H+-ioner som den kan afgive. Altså det hydrogen en syrer kan afgive kaldes syrerbrint. Med hensyn til syrer kan de enten være stærke og svage det er meget forskelligt. Citronsyre, kulsyre(H2CO3) og eddikesyre(CH3COOH) er svage, mens saltsyrer(HCL), salpetersyre(HNO3) og svovlsyrer(H2SO4) er nogle stærke syre. Der findes ikke kun stærke og svage syrer. De kan også være mellemstærke og mellemsvage, en fosforsyrer(H3PO4) er eks. middelstærk. Forskellen med svage og stærke syrer er at de stærke, afgiver let H+-ioner mens en svage H+-ioner holder bedre på dem. En eddikesyre(CH3COOH) som er en svag syrer og den afgiver eks. kun 1 % H+-ioner til vandmolekylerne. Man må aldrig komme til at skylle eller hælde vand på syrer. For når eks. eddikesyrer kommer i kontakt med syrer bliver vandet(fordi den har en mindre massefylde end syrer) liggende øverst i syren. Men når syren reagerer med vandet, kan temperaturen stige så voldsomt og det derfor kan begynde at sprutkoge. Så det syren sprøjter ud til alle sider. Hvis man nu fortynder en stærk syre med vand, skal man altid huske at hælde syren ned i vandet i en lang tynd stråle, for så fordeler syren sig og temperaturen stiger dog ikke så voldsomt. Hvad er en base? En base er et stof der kan optage H+-ioner(alle slags syrer indeholder H+-ioner).......

Words: 1008 - Pages: 5

Free Essay

Syrien Og Intervention

...Syrien og intervention 2) Sammenligning af opfattelser omkring konflikten i Syrien og intervention Bilag 1: Jan Øberg – ”Sådan svigter vi Syrien” Bilag 2: Mathias Koch Stræde og Niels Ivar Larsen – ”Intervenere vi ikke, risikerer vi at forære Syrien til al-Qaeda” Bilag 3: Karin Leukefeld – ”Militær intervention i Syrien vil sætte regionen i brand” Holdning til konflikthåndtering Der bliver i de tre bilag fremstillet forskellige syn på konflikthåndtering og intentionen bag den, som jeg her vil komme ind på. Jan Øberg (”Sådan svigter vi Syrien”) har en negativ og ironisk tilgang til den tidligere førte politik og konflikthåndtering. Og starter ud med at spørge direkte ”Gad vide, hvor mange mislykkede krige vi endnu skal igennem, før især politikerne og medierne opdager det indlysende faktum, at der findes et temmelig bredt spektrum af handlingsmuligheder mellem at gøre ingenting og at smadre et land, når konflikten dukker op?” (side 12, linje 1-3) Det er altså her tydeligt, at Øberg er utilfreds og stærkt uenig i at man skal blande sig i et lands konflikter med militære midler. Han mener at den bedste konflikthåndtering gøres med fredelige midler så som samtale og styrkelse af demokratiet. Han mener fred kan læres, og det skal gøres nu når vi har med et land at gøre, hvor en civil befolkning på 98% ikke griber til vold, men netop ønsker fred. Derfor kan demokratiet med fordel styrkes og derved mindske den militæret, som i øvrigt ville spare verden for 1700......

Words: 1115 - Pages: 5

Free Essay

Træningsprojekt I Idræt

...Træningsprojekt Cooper-test og benpres Træningsprojektet gik ud på at vi skulle se hvor stor en forbedring vi kunne præstere gennem træning. Vi havde 7 uger til at træne mellem den første og anden test. Vores træning skulle vi selv stå for og selv tilrettelægge så den var optimal til at forbedre vores anden test. Testene var en benpres-test som skulle visse dynamisk styrke og en Cooper-test som skulle vise vores evne til aerob arbejde. Resultaterne af første og anden test blev som følgende: Cooper 1: 2.020 m Benpres 1: 100 kg Cooper 2: 2.290 m Benpres 2: 220 kg %-vis forbedring i Cooper-testen; %-vis forbedring i benpres: 2.290 m -2.020 m = 270 m ( 220 kg – 100 kg = 120 kg ( 270 m / 2.020 m x 100 % = 13,4 % 120 kg / 220 kg x 100 % = 120 % Jeg havde egentlig håbet på at jeg kunne forbedre mit løb til 2.500 m, hvilket måske også var at sætte det til en ret stor forbedring, mens jeg havde regnet med at jeg kun ville kunne lave en forbedring på 20 kg i benpres. Dog er resultatet af benpressen ikke meget værd, da de to tests er taget på to forskellige maskiner, hvor den første maskine havde et max på 100 kg, og jeg derfor ikke kan vide hvor meget mere jeg ville have kunne tage ved den første test. Dog må det formodes at jeg ville have været i stand til at tage noget mere end 100 kg, da en forbedring på 120 kg på kun 7 uger må ses som næsten umuligt, især når jeg ikke har trænet så voldsomt meget ben. Ud fra mine to testresultater i mine Cooper-tester......

Words: 3281 - Pages: 14