Free Essay

Banks

In: Business and Management

Submitted By Dalyte
Words 4948
Pages 20
Turinys
Įvadas...............................................................................................................2
1. Bankų teikiamų paslaugų fiziniams asmenims lyginamoji analizė.................4
1.1. Bankų apžvalga...........................................................................................4
1.1.1. AB SEB Vilniaus bankas.........................................................................5
1.1.2. „Swedbank“ bankas.................................................................................6
1.1.3. Medicinos bankas....................................................................................7
1.2. Pasirinktų bankinių paslaugų apžvalga.......................................................8
1.2.1. SMS bankininkystė..................................................................................9
1.2.2. Internetinė bankininkystė..........................................................................14
1.2.3. Aplikacijų bankininkystė išmaniesiems telefonams..................................21
Išvados.............................................................................................................23
Literatūros sąrašas..............................................................................................24

Įvadas

Komercinis bankas - finansų įstaiga atliekanti įvairių tipų funkcijas. Jis atitinka finansinius poreikius sektoriuose, pavyzdžiui, žemės ūkio, pramonės, prekybos, bendravimo ir t.t. Tai reiškia, kad jie vaidina labai svarbų vaidmenį ekonomikoje, socialiniuose dalykuose. Bankų atliekamos funkcijos kinta pagal laiko kitimą ir neseniai jie tapo orientuoti į klientą bei pradėjo plėsti savo funkcijas. Paprastai komercinių bankų funkcijos yra skirstomos į dvi kategorijas: pagrindinės funkcijos ir antrinės funkcijos.

1 pav. Supaprastintos komercinio banko funkcijos
Komerciniai bankai atlieka įvairias pirmines funkcijas, kai kurios iš jų yra pateiktos žemiau:
1. Komercinis bankas priima įvairių rūšių indėlių iš visuomenės, ypač iš savo klientų. Ji apima taupymo sąskaitos indėlius, pasikartojančių sąskaitų indėliai, terminuotieji indeliai ir t.t. Jų gražinimas vyksta per numatytą laikotarpį.
2. Komerciniai bankai teikia įvairių formų paskolas ir avansus. Tai apima kreditus grynaisiais, vekselių diskontavimas, ir t.t. Jie taip pat suteikia saugias terminuotas paskolas visiems klientams.
3. Kredito suteikimas: tai svarbiausia komercinių bankų funkcija. Komercinis bankas sukuria galimybę klientui išsigryninti pinigus iš jam sukurtos sąskaitos, lygiai taip pat kaip ir vėl į ją sumokėti trūkstamą sumą.
Kartu su pagrindinių funkcijų kiekvienas komercinis bankas turi atlikti keletą antrinių funkcijų. Tai apima daug agentūrų funkcijas arba bendrąsias komunalines funkcijas. Antriniai komercinių bankų funkcijos gali būti skirstomos į agentūrų funkcijas ir naudingumo funkcijų.
a. Agentūros funkcijos: Įvairios komercinių bankų funkcijos yra:
1.Rrinkti ir išgryninti čekius, suteikti dividendus ir palūkanas.
2.Atlikti mokėjimus, draudimo įmokos, ir t.t.
3.Spręsti užsienio valiutų keitimo sandorius.
4.Pirkti ir parduoti vertybinius popierius.
5.Veikti kaip garantas ir vykdytojas.
6.Priimti mokesčių pajamos ir mokesčių deklaracijas.
b. Bendrosios komercinių bankų naudingumo funkcijos:
1.Teikti saugyklos paslaugas klientams.
2.Teikti pinigų pervedimo paslaugą.
3.Spręsti kelionės čekių klausimus.
4.Veikti kaip arbitras.
5.Priimti įvairius mokesčius už mokėjimo pvz., telefono sąskaitas, dujų sąskaitas, vandens vekseliai ir kt.
6.Suteikti prekybinės bankininkystės galimybe.
7.Teikia įvairias korteles, pavyzdžiui, kredito korteles, debeto korteles, intelektinių kortelių ir t.t.
Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 2 str. 1 d. nurodo, jog banku laikomas komercinis bankas ir specializuotas bankas. Tas pats įstatymas nustato, jog komercinis bankas – tai Lietuvos Respublikoje įsteigta kredito įstaiga, kuri turi licenciją verstis ir verčiasi indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš neprofesionalių rinkos dalyvių ir jų skolinimu bei prisiima su tuo susijusią riziką ir atsakomybę. Specializuotas bankas - Lietuvos Respublikoje įsteigta kredito įstaiga, kuriai išduota licencija suteikia teisę išleisti ir tvarkyti elektroninius pinigus.
1. Bankų teikiamų paslaugų fiziniams asmenims lyginamoji analizė

1.1. Bankų apžvalga

Darbe pasirinkta analizuoti tris bankus: AB „SWEDBANK“ banką, SEB Vilniaus banką ir AS „Medicinos banką“:
1. AB „SWEDBANK“ bankas pasirinktas kaip didžiausią rinkos dalį užimantis bankas.
2. SEB Vilniaus bankas – kaip „SWEDBANK“ banko pagrindinis konkurentas.
3. Medicinos banką“ – kaip mažiausią rinkos dalį užimantis bankas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AB "Citadele" Bankas | Danske Bank A/S Lietuvos filialas | AB DnB bankas | UAB Medicinos bankas | Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius | AB SEB bankas | AB „Swedbank“ | AB Šiaulių bankas | AS UniCredit Bank Lietuvos skyrius | AB Ūkio bankas | Bankai | Skyrių skaičius (klientų aptarnavimo vietos) | 9 | 13 | 79 | 58 | 15 | 48 | 84 | 52 | 3 | 59 | 420 | Darbuotojų skaičius (Finansinė grupė) | 360 | 471 | 1.371 | 506 | 349 | 1.963 | 2.359 | 551 | 66 | 726 | 8.722 | - iš jų darbuotojų skaičius banke | 342 | 471 | 1.365 | 502 | 349 | 1.909 | 2.212 | 487 | 66 | 634 | 8.337 | Mokėjimo kortelių skaičius | 31.619 | 76.391 | 493.221 | 0 | 94.145 | 991.409 | 1.824.239 | 55.176 | 145 | 95.892 | 3.662.237 | Bankomatų skaičius** | 267 | 267 | 176 | 0 | 267 | 364 | 488 | 267 | 0 | 267 | 1.295 | Mokėjimo kortelių skaitytuvų skaičius | 10.832 | 0 | 1.974 | 0 | 336 | 12.749 | 11.512 | 0 | 0 | 483 | 37.886 | Klientų skaičius* | 76.643 | 97.380 | 560.280 | 13782 | 152.221 | 1.093.380 | 1.378.880 | 149.078 | 1.205 | 150.597 | 3.673.446 | - iš jų fizinių asmenų | 69.789 | 89.588 | 519.719 | 12471 | 145.913 | 1.047.292 | 1.336.502 | 139.154 | 368 | 141.436 | 3.502.232 | - iš jų juridinių asmenų | 6.854 | 7.792 | 40.561 | 1311 | 6.308 | 46.088 | 42.378 | 9.924 | 837 | 9.161 | 171.214 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * - Aktyvių klientų, t.y. tokių, kurių sąskaitose per ataskaitinį ketvirtį vyko bet koks judėjimas, išskyrus aptarnavimo mokestį | ** - AB "Citadele" bankas, Danske Bank A/S Lietuvos filialas,AB Ūkio bankas, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius ir AB Šiaulių bankas naudojasi bendru bankomatų tinklu |

2 pav. Bendra bankų sektoriaus informacija 2012 m. I ketv. pabaigoje

Šie bankai buvo pasirinkti todėl, kad „SWEDBANK“ ir SEB Vilniaus bankas yra pagrindiniai konkurentai dėl didesnės rinkos dalies. Remiantis Lietuvos bankų asociacija aktyvus konkuravimas vyksta jau keletą metų.

3.pav Procentinis bankų rinkos pasiskirstymas

Toks pasirinkimas leis išsamiai išnagrinėti bankų teikiamų paslaugų fiziniams asmenims kokybę, kainų skirtumus. Skirtingų lygių pagal užimamą rinkos dalį ir konkurencingų tarpusavyje bankų pasirinkimas padės plačiau pažvelgti į paslaugų rinką, parodys kas labiau lemia paslaugų kainą ir kokybę: konkurencija ar siekis augti.

1.1.1. AB SEB Vilniaus bankas

Šiaurės šalių finansų grupės SEB narys SEB bankas yra didžiausias komercinis bankas Lietuvoje, konsultuojantis klientus finansų klausimais ir teikiantis jiems universalias bankininkystės paslaugas.
Banko grupę Lietuvoje sudaro AB SEB bankas ir trys bendrovės: UAB „SEB investicijų valdymas“, AB „SEB lizingas“, UAB „SEB Venture Capital“. Taip pat Lietuvoje veikia tarptautinei SEB grupei priklausanti bendrovė „SEB gyvybės draudimas“, teikianti šalyje gyvybės draudimo paslaugas, „SEB Enskilda“ – pirmaujantis investicinis bankas Šiaurės ir Baltijos šalyse, teikiantis paslaugas įmonių finansų (įskaitant įsigijimus ir susiliejimus), kapitalo rinkų, kapitalo rinkų tyrimų ir akcijų kapitalo rinkų (įskaitant IPO) srityse, bendrovė „Litectus“ – specializuota nekilnojamojo turto valdymo bendrovė, kurios paskirtis yra užtikrinti grupei priklausančio nekilnojamojo turto valdymą, plėtrą ir realizavimą, „Skandinaviska Enskilda Banken AB“ Vilniaus filialas, įkurtas 2008 metais ir vykdantis dalies SEB klientų Švedijoje sąskaitų tvarkymo operacijas.
SEB bankas (iki 2008 m. sausio 21 d. – SEB Vilniaus bankas), Lietuvoje įkurtas 1990 metais, buvo vienas iš pažangios komercinės bankininkystės Lietuvoje pradininkų. Nuo savo veiklos pradžios bankas diegė naujas bankų paslaugas, skatino ilgalaikius ryšius su klientais ir darė didelę įtaką bankininkystės rinkos plėtrai šalyje.
„Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“ valdo 100 proc. AB SEB banko Lietuvoje akcijų.

1.1.2. Swedbank bankas

„Swedbank“ šaknys glūdi Švedijos taupomojo banko tradicijose, susiformavusiose dar 1820 m. Nuo pat pradžių mums svarbiausia buvo glaudus bendradarbiavimas su klientais ir vietos bendruomene. Mūsų tikslas – skatinti stiprią ir tvarią daugelio gyventojų ir įmonių finansinę padėtį. Tai apima subalansuotos ekonomikos kūrimą, garantuojantį kiekvieno žmogaus ir visos visuomenės gerovę.
„Swedbank“ teikia visas bankines paslaugas privatiems asmenims ir įmonėms savo namų rinkose Švedijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Mūsų pagrindinė veikla apima paslaugų teikimą daugeliui privačių asmenų ir mažosioms bei vidutinėms įmonėms. Mes tikime tradicinės bankininkystės modeliu, kurio pagrindas – glaudūs ryšiai su klientu ir individualus konsultavimas. Mums svarbiausia ne mūsų produktai, o mūsų klientų poreikiai ir norai.
2012 m. kovo 31 d. duomenimis „Swedbank“ grupė aptarnauja 7,8 mln. privačių ir 600 000 verslo klientų ir turi 315 skyrius Švedijoje bei 200 skyrius Baltijos šalyse. Grupė taip pat vykdo veiklą Kopenhagoje, Helsinkyje, Kaliningrade, Liuksemburge, Marbeloje, Maskvoje, Niujorke, Osle, Šanchajuje, Sankt Peterburge ir Ukrainoje. 2012 m. kovo 31 mėn. mūsų balansas siekė 1 889 mln. SEK.
„Swedbank" šaknys siejamos su 1820 m. Švedijoje pradėjusiais veikti taupomaisiais bankais. Švedijoje taupomieji bankai susikūrė tam, kad padėtų žmonėms siekti aukštesnio gyvenimo lygio ir užtikrintų didesnį jų finansinį saugumą. „Swedbank" savo veikla siekia to paties tikslo: prisidėti prie daugelio žmonių ir įmonių finansinio stabilumo užtikrinimo. Tai reiškia subalansuotą ekonomiką, kuri lemia individo ir visos visuomenės gerovę. Sakydami „daugelio", norime pabrėžti, kad „Swedbank" rūpinasi dauguma gyventojų ir įmonių, neapsiribodami išskirtiniais klientais. Savo veikloje rūpinamės ir privačiais klientais, ir mažomis bei vidutinėms įmonėms. Mes tikime tradicinės bankininkystės modeliu, orientuotu į glaudų bendradarbiavimą su klientais ir jų konsultavimą. „Swedbank" darbuotojai yra atidūs klientų norams ir veikia į juos atsižvelgdami. Mes turime orientuotis į savo klientų poreikius, ne į produktus.

1.1.3. Medicinos bankas

Medicinos bankas - finansų institucija, teikianti banko paslaugas privatiems asmenims ir verslo klientams. Bankas savo veiklą pradėjo 1992 metų lapkričio 24 dieną Vilniaus mieste. Pagrindinė banko buveinė nuo 1995 metų yra Vilniuje, Pamėnkalnio g. 40. Bankas plėtoja komercinio banko veiklą: priima indėlius, teikia paskolas, vykdo piniginius ir dokumentinius atsiskaitymus, keičia valiutą, teikia garantijas savo klientams ir kita. Šiuo metu Medicinos bankas turi 91 klientų aptarnavimo padalinį visoje Lietuvoje: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės, Alytaus, Tauragės, Telšių ir Utenos apskrityse. Visą banko tinklą sudaro 6 filialai, 54 klientų aptarnavimo skyriai ir poskyriai ir 31 valiutos keitykla. Pagrindiniai banko klientai: smulkios, mažos ir vidutinės įmonės, taip pat privatūs asmenys. Medicinos bankas vienas iš pirmųjų bankų Lietuvoje klientams pradėjo teikti internetinės bankininkystės paslaugą. Pagrindinis banko akcininkas - Saulius Karosas valdo 87,82 % Medicinos banko akcijų. „Western Petroleum Ltd“ 9,87 %, kiti akcininkai valdo 2,31 % banko įstatinio kapitalo. Misija - padėti klientams kurti bei vystyti nuosavą verslą finansuojant jo augimą. Pagrindinis konkurencinis pranašumas - kokybiškas ir operatyvus klientų aptarnavimas, greitas reagavimas į pokyčius finansų rinkose. Banko tikslas - užtikrinti pelningą ir stabilią banko veiklą, prioritetą teikiant smulkaus ir vidutinio verslo aptarnavimui. |
1.2. Pasirinktų bankinių paslaugų apžvalga

2012 metai rengiamoje International Consumer Electronics parodoje (CES), kurioje pristatomos visos naujausios technologijos bei išradimai buvo visko: Neperšlampamos smartfon dangos, dietos raiščiai ir socialiniai tinklai, kurie įspėja vairuotojus apie greičio spąstus.
Bankininkystės srityje naujausių technologijų sprendimų taip pat netrūksta. Viename didžiausių pasaulyje bankų technologijų apžvalgos žurnale “Banking technology” analizuojama naujausia idėja – elektroninė sąskaita faktūra. Sukurtos programos ataskaita turėtų apimti sąskaitų faktūrų siuntėjus ir gavėjus, kurie nori pakeisti brangius ir popieriaus turintys sąskaitą faktūrą procesus modernius automatinius procesus. Ji apima svarbiausius numeriai ir informacija apie rinką. Be faktų apie rinkos plėtrą ir atitinkamas iniciatyvas, pavyzdžiui, standartus ir reglamentus, ataskaitoje taip pat apima kokybines analizes ir daug informacijos apie kelių pardavėjų sprendimus.
Darbe aptariamos naujausiomis technologijom paremtas paslaugas: SMS bankininkystė, internetinė bankininkystė ir aplikacijų bankininkystė išmaniesiems telefonams.
Lietuvos bankų sistema per pastaruosius ketverius metus išgyveno du didžiulius sisteminius sukrėtimus, kurie negalėjo neturėti įtakos vidiniams procesams, bankų strategijai, rizikos vertinimui ir požiūriui į klientą. 2008 metų pasaulinė finansinė krizė, kurios griaunamąją jėgą bankai pajuto 2009 metais, paveikė bankų požiūrį į verslo ir fizinių asmenų finansavimo rizikos vertinimą, privertė peržiūrėti vidinius procesus, išryškino anksčiau daromas klaidas. Bankai dar niekada nebuvo patyrę tokių didžiulių finansinių nuostolių, o pagal neveiksnių paskolų dalį portfelyje Lietuva dar 2010 metais pirmavo visoje Europoje. Gynybiniai bankų veiksmai išprovokavo iki tol neregėtą polemiką su verslu, o jos atgarsiai dar jaučiami iki šiol. Pasitikėjimas bankais per krizę sumenko dvigubai, tačiau bendromis pastangomis iki 2011 metų jį beveik buvo pavykę atstatyti. Apibendrinant galima pasakyti, kad krizė privertė bankus susitelkti, užimti gynybinę poziciją ir daryti viską, kad situacija būtų stabilizuota. Vienas iš būdų – naujausių technologijų parmetu paslaugų įvedimas ir populiarinimas. Reikia pripažinti, kad „Snoras“ buvo gana aktyvus naujųjų technologijų diegėjas, turėjęs apie 10 proc. visos rinkos internetinės bankininkystės naudotojų. Palyginti su pirmuoju 2011 metų ketvirčiu, šiemet internetinės bankininkystės klientų bankuose sumažėjo 84,4 tūkst. Ir buvo 3,52 milijono. Tačiau, palyginti su šių metų pradžios duomenimis, internetinės bankininkystės klientų skaičius palengva didėja.
Šiemet sustojo SMS mobiliosios bankininkystės plėtra, tačiau šis rodiklis neatspindi sparčiai populiarėjančių bankinių aplikacijų išmaniesiems telefonams. Kitaip tariant, SMS bankininkystę keičia aplikacijų bankininkystė, tiesa, kol kas šis rodiklis neatsispindi statistikoje.

1.2.1. SMS bankininkystė

Lietuvos bankų asociacijos (LBA) iniciatyva atliktas vartotojų tyrimas parodė, kad SMS bankininkystės paslaugą teigiamai vertina 80 proc. apklaustųjų. Gyventojų vertinimu, tai – patogus būdas sekti savo pajamas ir išlaidas. Tiesa, nors Lietuvoje mobiliųjų telefonų yra daugiau nei gyventojų, mobiliosios arba SMS bankininkystės galimybėmis šiuo metu naudojamasi dar ne taip dažnai. 2011 m. I ketvirčio LBA duomenimis, Lietuvos bankuose yra daugiau nei 1 mln. mobiliosios SMS bankininkystės registruotų vartotojų – 19 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai ir beveik du kartus daugiau negu prieš trejus metus. Kas trečias internetinės bankininkystės vartotojas yra užsisakęs ir mobiliosios bankininkystės paslaugas, tačiau didžioji jų dalis nėra aktyvūs vartotojai. Šią paslaugą savo klientams siūlo 10 mokėjimo korteles gyventojams išduodančių bankų.
Pagrindiniai SMS bankininkystės privalumai * Iškart sužinote apie pervestą atlyginimą, pašalpą, kitas įplaukas; * Jus gali informuoti, jeigu kortelėje liko pvz. tik tiek lėšų, kiek reikia paskolos įmokai; * Netenka eiti ieškoti bankomato – likutį, išlaidas, įplaukas galite sužinoti bet kur; * Apsipirkdami visada galite sužinoti, kiek pinigų yra virtualioje piniginėje; * Galite pasirinkti užsiprenumeruoti žinutes apie konkrečias arba apie visas operacijas; * SMS žinutes galima siųsti ir gauti visą parą.

4 pav. Mobiliosios (SMS) bankininkystės registruotų vartotojų skaičius

„Swedbank“ teikia šią paslaugą pavadinimu „Mobilusis bankas“. Paslauga, leidžianti SMS žinutėmis sužinoti apie savo įmonės sąskaitas banke, atliktas finansines operacijas ar pasikeitusius valiutų kursus. Savo mobilųjį telefoną galite panaudoti reikiamai informacijai apie sąskaitas gauti bet kuriuo metu bet kurioje vietoje. Šia paslauga gali naudotis bet kurio Lietuvos mobiliojo ryšio abonentai visame pasaulyje GSM ryšio zonoje.
Gaukite informaciją SMS žinute apie: * sąskaitos likutį, jo pasikeitimą ar lėšų sumažėjimą iki tam tikros sumos; * sąskaitoje įvykdytas operacijas, lėšų įskaitymą arba nurašymą; * įvykusius ar neįvykusius paskolos ir tiesioginio debeto mokėjimus, kortelės galiojimo pabaigą; * valiutų kursus ar jų pasikeitimus realiu laiku;
Kaip tapti „Mobiliojo banko“ naudotoju. * Reikia turėti mobilųjį telefoną su trumpųjų žinučių (SMS) gavimo ir siuntimo galimybe, būti „Bitė Lietuva“, „Omnitel“ ar „Tele2“ abonentu arba naudotis šių mobiliojo ryšio operatorių išankstinio mokėjimo kortelėmis. * Atvykite į „Swedbank“ klientų aptarnavimo padalinį ir pasirašykite paslaugos teikimo sutartį bei užsisakykite automatinius pranešimus. * Reikia turėti juridinio asmens registracijos dokumentus ir juridinio asmens atstovo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.
Kainoraštis
* Nėra sutarties pasirašymo ir mėnesinių mokesčių. * Kiekviena iš banko gauta SMS žinutė kainuoja 0,45 Lt.
Kiekviena bankui išsiųsta žinutė kainuoja pagal jūsų mobiliojo ryšio mokėjimo plano tarifus.
SEB Vilniaus bankas. Pateikia išsamią instrukciją, kaip tapti mobiliosios bankininkystės paslaugų naudotoju: * Prisijunkite prie banko paslaugų internetu sistemos (https://ebankas.seb.lt/); * Pasirinkite meniu punktą Sutartys ir prašymai; * Atsidariusiame puslapyje, nurodykite mobiliojo telefono numerį, į kurį norite gauti banko siunčiamas trumpąsias žinutes; * Taip pat nurodykite sąskaitą, iš kurios norėtumėte, kad būtų apmokama už gaunamas žinutes.
Gaunamos paslaugos:
Prisijungus prie banko paslaugų internetu sistemos skiltyje Sutartys ir prašymai pažymėkite, kokią informaciją apie savo sąskaitą pageidaujate gauti: * sąskaitos likutį; * įplaukas; * išlaidas; * atliktus ar atmestus mokėjimus tiesioginiu debetu; * banko valiutų kursų pasikeitimus; * sąskaitų ir užsakytų paslaugų sąrašą.
Jums reikiamą mobiliosios bankininkystės paslaugą galite bet kada užsisakyti ir atsisakyti vienu klavišo paspaudimu.
Mobiliuosius telefonus turintys SEB banko klientai, banko informaciją gali gauti SMS žinutėmis.
Paslaugomis mobiliuoju telefonu gali naudotis visų Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių klientai. Ypač patogu tai, kad šia paslauga galima naudotis ir užsienyje – visur, kur yra mobilusis ryšys.
Naudodamiesi mobiliuoju telefonu galėsite: * pasitikrinti savo banko ir mokamųjų kortelių likučius; * gauti banko pranešimus apie įskaitytas ar nurašytas lėšas: pervestą atlyginimą, apmokėtą sąskaitą ar kitus pasikeitimus sąskaitoje; * gauti banko pranešimus apie atliktas ar atmestas tiesioginio debeto operacijas; * gauti banko ar mokamosios kortelės sąskaitų operacijų ataskaitą; * sužinoti SEB banko valiutų kursus ir kursų pasikeitimus; * gauti savo banko sąskaitų ir užsakytų paslaugų sąrašą.
Kaip tapti paslaugų naudotoju: * atvykite į bet kurį SEB banko filialą ir sudarykite elektroninių paslaugų teikimo sutartį. Reikia turėti Lietuvos Respublikos piliečio pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą; * susipažinkite su paslaugų mobiliuoju telefonu teikimo sąlygomis.
Įkainiai:
Iš banko gautos žinutės kaina – 0,30 Lt, Jūsų siųstos žinutės bankui – pagal mokėjimo planą. Mokestis nurašomas už praėjusią parą išsiųstas žinutes iš sutartyje nurodytos banko ar mokamosios kortelės sąskaitos.
Medicinos banko klientams, turintiems mobilųjį telefoną siūlome naudotis banko teikiama SMS žinučių paslauga.
Išsiuntę specialią SMS žinutę galite sužinoti:
•sąskaitų likučius;
•sąskaitų likučių pasikeitimus;
•paskutines (penkias) įskaitytas į sąskaitą sumas;
•paskutines (penkias) nurašytas iš sąskaitos sumas;
•paskutines įskaitytas į sąskaitą sumas virš nurodytos sumos;
•paskutines nurašytas iš sąskaitos sumas virš nurodytos sumos.
Kaip pradėti naudotis SMS žinučių paslauga:
Jei norite naudotis SMS žinučių paslauga, turite atvykti į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių arba filialą ir sudaryti informacijos teikimo apie sąskaitas SMS ir elektroninėmis žinutėmis sutartį. Būtina turėti asmens tapatybę liudijančius dokumentus. SMS pranešimo išsiuntimas klientui 0,30 Lt už kiekvieną pranešimą.

5 pav. SMS bankininkystės kainų sulyginimas Pagal sudarytą lentelę ir bankų siūlomą informaciją jų elektroniniuose puslapiuose brangiausiai už SMS bankininkystę moka SWEDBANK klientai. SWEDBANK kaip užimantis stipriausias pozicijas šioje rinkoje brangiausiai apmokestina savo klientus. SEB Vilniaus banko ir Medicinos banko įkainis yra toks pats.

6pav. SMS bankininkystės paslaugų lentelė

Pasirinktų bankų internetiniuose puslapiuose nurodomos labai panašios arba tokios pat SMS bankininkystės paslaugos. Medicinos bankas šią paslaugą apibūdina trumpaisiai ir glausčiausiai.

1.2.2. Internetinė bankininkystė

Lietuvoje internetinės bankininkystės paslaugomis kiekvienais metais naudojasi vis daugiau gyventojų. Nepertraukiamai teikiama paslauga leidžia turėti išsamią finansinę informaciją bei saugiai vykdyti mokėjimų pavedimus. Jūs atliekate mokėjimus patogiu laiku, galite sumažinti naudojimosi bankų paslaugomis kaštus ir sutaupyti daugiau laisvalaikiui.
Kaip apsaugoti savo turtą nuo sukčių ir vagių bei saugiau naudotis internetine bankininkyste bei mokėjimo kortelėmis klientams pataria kiekvienas Lietuvos bankas savo internetiniuose tinklalapiuose.
Bankinėms operacijos atlikti yra patogu naudoti internetą. Jūs galite pasinaudoti paslaugomis bet kurioje vietoje ir bet kuriuo metu. Tačiau atminkite, kad jūsų kompiuteris turėtų būti apsaugotas ir jūs niekam neturėtumėte suteikti asmeninės informacijos, tokios kaip asmens kodas ar kortelės numeris.

7. pav. Internetinės bankinikystės registruotų vartotojų skaičius

SWEDBANK Elektroninės bankininkystės programa - tai paprasta ir saugi „Swedbank“ elektroninė sąskaitų tvarkymo programa, leidžianti atlikti banko operacijas ir gauti reikiamą informaciją tiesiog darbo vietoje. Norint naudotis programa , reikia į Jūsų kompiuterį arba tinklą įdiegti atskirą duomenų bazę. Programa veikia bet kurioje „Windows“ operacinėje sistemoje.
Naudodamiesi elektroninės bankininkystės programa, jau šiandien galite:
•atlikti vietinius ir tarptautinius mokėjimus;
•atlikti grupinius mokėjimus (patogu pervesti darbo užmokestį);
•atlikti debeto pavedimus;
•siųsti patvirtintus (autentiškus) tekstinius pranešimus arba laiškus bankui;
•sužinoti Lietuvos banko ir „Swedbank“ valiutų kursus;
•konvertuoti valiutą;
•siųsti ir gauti e.sąskaitas apmokėjimui;
•gauti banko sąskaitos likutį bei norimo laikotarpio išrašą;
•gauti informaciją apie ateinančius į banką tarptautinius pavedimus iš kitų bankų ir kita.
Elektronine bankininkyste saugu naudotis nes:
•Programoje yra įdiegta vartotojų teisių sistema, įdiegti originalus elektroniniai raktai, t.y. vartotojo „parašas“ yra diskelyje.
•Visa siunčiama ir gaunama iš „Swedbank“ informacija įslaptinama pažangiausiomis kodavimo technologijomis.
•Ryšys su banku trunka tik tol, kol Jūs perduodate ar gaunate paruoštus dokumentus. Vėliau dirbama atsijungus nuo išorinio tinklo, t.y. įprastoje aplinkoje.
•Pasirašant paslaugos sutartį su „Swedbanku“, pasirenkami vietinių ir tarptautinių mokėjimų limitai. Bankas, gavęs nurodymus iš Jūsų, visada tikrins, ar šie limitai neviršijami. Jei pavedimo suma viršys maksimalius operacijos limitus - banko darbuotojas susisieks su Jumis telefonu ir pasitikslins, ar vykdyti šį mokėjimą. Tai papildoma apsauga nuo atsitiktinių klaidų.
Kaip tapti elektroninės bankininkystės programos naudotoju:
•Atvykite į artimiausią „Swedbank“ klientų aptarnavimo padalinį ir pasirašykite paslaugos teikimo sutartį.
•Pasirašant sutartį, paprašysime pasirinkti kainų paketą (Kainų paketas1 ar Kainų paketas2) bei vykdomų operacijų limitus.
•Norint naudotis programa, reikia turėti „Swedbank“ banko sąskaitą . Jei dar neturite, banko sąskaitą atidarysime nemokamai.
•Taip pat būtina pasirašyti su banku skaitmeninio parašo naudojimo ir skaitmeninio parašo sutartis.
Jei įsigyjant elektroninės bankininkystės programą jums prireiktų pagalbos - informuokite jus aptarnaujantį banko darbuotoją, ir kvalifikuoti „Swedbank“ specialistai padės įdiegti programą bei išmokys jus bei jūsų įmonės darbuotojus ja naudotis.
Kainų paketas 1 1.1 Vienkartinis instaliavimo mokestis: | 150 Lt | 1.2 Palaikymo mokestis | 80 Lt per mėnesį | 1.3 Vietinis lėšų pervedimas litais: | banko viduje į savo sąskaitas | nemokamai | banko viduje į kitų banko klientų sąskaitas | 0,60 Lt | į kitus Lietuvoje registruotus bankus paprastas | 1,2 Lt | į kitus Lietuvoje registruotus bankus skubus | 4 Lt | 1.4 Tarptautinis paprastas lėšų pervedimas užsienio valiuta, kai kitų bankų mokesčius sumoka siuntėjas (OUR) | 80 Lt | 1.5 Debeto pavedimo pateikimas ir išsiuntimas, kai mokėtojo sąskaita yra Banke | 1 Lt | 1.6 Debeto pavedimo pateikimas ir išsiuntimas, kai mokėtojo sąskaita yra kitame Lietuvoje veikiančiame banke | 1,5 Lt | 1.7 Grupinis mokėjimo pavedimas litais banko viduje | nemokamai |
Kainų paketas 2 2.1 Vienkartinis instaliavimo mokestis: | 150 Lt | 2.2 Palaikymo mokestis | 30 Lt per mėnesį | 2.3 Vietinis lėšų pervedimas litais: | banko viduje į savo sąskaitas | nemokamai | banko viduje į kitų banko klientų sąskaitas | 0,80 Lt | į kitus Lietuvos bankus paprastas | 1,40 Lt | į kitus Lietuvos bankus skubus | 4 Lt | 2.4 Tarptautinis paprastas lėšų pervedimas užsienio valiuta, kai kitų bankų mokesčius sumoka siuntėjas (OUR) | 85 Lt | 2.5 Debeto pavedimo pateikimas ir išsiuntimas, kai mokėtojo sąskaita yra Banke | 1 Lt | 2.6 Debeto pavedimo pateikimas ir išsiuntimas, kai mokėtojo sąskaita yra kitame Lietuvoje veikiančiame banke | 1,5 Lt | 2.7 Grupinis mokėjimo pavedimas litais banko viduje | nemokamai | Kitos elektronine bankininkystės programa atliekamos operacijos apmokestinamos pagal galiojančius Banko įkainius |

SEB Vilniaus bankas Banko paslaugų internetu svetainėje galite:
•sužinoti banko ir mokėjimo kortelių sąskaitų likučius, tvarkyti sąskaitas;
•pervesti pinigus iš savo sąskaitos į kitas sąskaitas Lietuvoje ir užsienyje;
•užsisakyti mokėjimo korteles;
•padėti indėlius, valdyti investicijas, sužinoti savo investicijų vertę;
•pateikti kredito paraiškas;
•prisijungti prie Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Registrų centro elektroninių sistemų, gauti deklaravimo pažymas;
•atsiskaityti už internetinėse parduotuvėse įsigyjamas prekes ir t. t.
Taip pat galite siųsti bankui pranešimus ir pageidavimus bei keisti savo Elektroninių paslaugų teikimo sutarties sąlygas.

Slaptažodžių kortelės išdavimas | nemokamai | Prarastos slaptažodžių kortelės pakeitimas | 5 Lt | Slaptažodžių generatoriaus išdavimas | 19 Lt | Slaptažodžių generatoriaus pakeitimas, kai generatorius pamestas ar nepataisomai sugadintas | 19 Lt |

Naudodamiesi Medicinos banko internetine bankine sistema Jūs galite tvarkyti savo sąskaitas iš Jums patogios vietos ir Jums patogiu laiku.
Internetinėje bankinėje sistemoje Jūs galite:
•atlikti mokėjimo pervedimus tarp Medicinos banko sąskaitų;
•atlikti mokėjimo pervedimus į kitus Lietuvos bankus;
•atlikti tarptautinius mokėjimo pervedimus;
•mokėti mokesčius už paslaugas;
•paruošti periodinius mokėjimus;
•atsispausdinti mokėjimo nurodymą ir sąskaitų išrašus;
•užsakyti automatinį asmeninės sąskaitos ar kitų sąskaitų papildymą;
•padėti indėlį, papildyti, išmokėti dalį indėlio, nutraukti ir pakeisti pratęsimo būdą;
•matyti informaciją apie Medicinos banke laikomus indėlius;
•vykdyti užsienio valiutos pirkimą–pardavimą;
•siųsti užklausas ir gauti pranešimus apie įvykdytas operacijas banke;
•sužinoti sąskaitos likutį;
•gauti pranešimus apie sąskaitos likučio pasikeitimus SMS žinutėmis arba elektroniniu paštu;
•sužinoti oficialius Lietuvos banko valiutų kursus;
•sužinoti Medicinos banko valiutos pirkimo ir pardavimo kursus;
•importuoti paruoštus mokėjimo nurodymus iš įmonėje naudojamos buhalterinės programos;
•sudaryti pinigų gavėjų duomenų bazę;
•prisijungti prie Nacionalinės mokėjimo agentūros portalo ir užpildyti paraiškas, pažymas;
•prisijungti prie Registrų centro portalo;
•prisijungti prie Kauno miesto savivaldybės portalo (EPS);
•prisijungti prie Vilniaus miesto savivaldybės portalo;
•prisijungti prie Elektroninės valdžios vartų portalo;
•užpildyti ir pateikti deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai;
•prisijungti prie VSDFV portalo (EDAS) ir teikti socialinio draudimo pranešimus ir prašymus bei gauti informaciją iš „Sodros“ duomenų bazės;
•sumokėti už e. parduotuvėse įsigytas prekes ir suteiktas paslaugas.
Informuojame, kad Medicinos banko internetinė bankinė sistema buvo atnaujintabei patobulinta siekiant užtikrinti klientams greitą ir patogų elektroninių banko operacijų atlikimą.
Internetinė bankinė sistema veikia visą parą. Nereikia specialių programų ar įrangos. Pakanka kompiuterio, turinčio interneto ryšį ir įprastų interneto naršyklių, naudojančių HTML sąsają ir leidžiančių internetu perduoti šifruotus duomenis 128 bitų ilgio raktu. Internetinė bankinė sistema dirba greitai ir patikimai, galima pasirinkti įvairias kalbas.

Klientas atsako už vartotojų teisių paskyrimą. Sąskaitos valdymas internetu | pagal atskirai patvirtintus įkainius | Pakartotinis TAN kodų kortelės išdavimas | 4 Lt | PIN ir TAN kodų kortelės išdavimas praradus | 10 Lt | Mokėjimo, įvykdyto internetinėje bankinėje sistemoje, dokumento tvirtinimas banke | 2 Lt |

Internetinės bankininkystės paslaugas teikia visi trys bankai. Kiekvienas jų pabrėžia teikiantis labai panašias paslaugas. Bankas Medicinos bankas pateikia labai platų paslaugos apibūdinimą.

8pav. Internetinės bankininkystės paslaugos

Visi trys bankai Internetinės bankininkystės paslaugas teikia labai panašiais įkainiais, kurie lyginant su kitomis Europos Sąjungos šalimis yra pakankamai maži. Kainų skirtumai tarp pasirinktų bankų paslaugų svyruoja apie 2-3%.

1.2.3. Aplikacijų bankininkystė išmaniesiems telefonams

Aplikacijos sutinkamos kiekviename žingsnyje ir įgauna vis didesnę reikšmę ne tik smulkiųjų verslų, bet ir didžiųjų kompanijų veikloje. Sparčiai augant išmaniųjų telefonų populiarumui, mobiliosios aplikacijos tampa neatsiejama kiekvieno vartotojo kasdienio gyvenimo dalimi. Vienos aplikacijos leidžia mums greitai ir nesunkiai atlikti tam tikras užduotis, kitos palengvina komunikaciją, trečios tiesiog suteikia galimybę atsipalaiduoti.
Pasaulio tendencijos rodo, kad mobiliųjų aplikacijų pranašumus palyginti dažnai išnaudoja bankai suteikdami klientams galimybę tvarkyti savo internetinę bankininkystę mobiliajame telefone. Tyrimų bendrovė „Yankee Group“ prognozuoja, kad iki 2015 metų pasaulyje daugiau kaip 500 mln. vartotojų naudosis mobiliosios bankininkystės paslaugomis. Lietuvoje šias paslaugas teikia ir didieji šalies bankai. „Ekonomika.lt“ paprašyti pakomentuoti savo sprendimą susikurti mobiliosios bankininkystės aplikaciją „Swedbank“ atstovai teigė, kad tai daryti paskatino pasaulio prognozės, kad iki 2014 metų prisijungimo prie interneto skaičius iš mobiliųjų įrenginių pralenks prisijungimus iš asmeninių kompiuterių. Pastaruoju metu galima matyti vis daugiau bankų klientų duomenų vagysčių, tačiau „Swedbank“ patikino, kad jungiantis prie banko per išmaniąją programėlę naudojamos moderniausios apsaugos technologijos. „Didžiausias duomenų saugumo pavojus slypi ne technologijose, o kiekvieno vartotojo elgesyje saugant asmeninius bankininkystės duomenis“, – komentavo „Swedbank“ atstovas spaudai Saulius Abraškevičius.
Išmaniesiems telefonams pritaikyta interneto banko programėlė SEB Vilniaus banke skirta išmaniųjų telefonų „iPhone“ ir „Android“ turėtojams, atsisiuntę vieną nemokamą programėlę, gali greičiau ir patogiau naudotis SEB banko paslaugomis ir susisiekti su banku
Naudojantis naująja programėle, galima prisijungti prie išmaniesiems telefonams pritaikytos SEB banko paslaugų internetu svetainės ir: * pervesti pinigus į savo sąskaitas; * pervesti pinigus kitiems gavėjams; * tikrinti sąskaitų likučius; * pažiūrėti atliktų operacijų istoriją; * naudotis sukurtais mokėjimo nurodymų ruošiniais.
Kaina naudojantis aplikacija yra nurodoma tokia pati kaip ir naudojantis internetine bankininkyste.
Medicinos bankas savo oficialiame puslapyje taip pat ir paskambinus telefonu pranešė, jog apie išmaniesiems telefonams skirtų aplikacijų šiuo metu dar neturi, tačiau artimoje ateityje planuoja sukurti ir aktyviai naudoti.
Internetinių aplikacijų rinkoje daugiausiai pažengę yra trys didžiausi Lietuvos bankai, nes jie yra suinteresuoti patenkinti kuo platesnį vartotojų ratą, taip pat siekti tobulėti ir įsidiegti kuo daugiau naujovių. Tai padeda našiau dirbti bei patenkinti visus klientų poreikius.

Išvados

Komercinis bankas - finansų įstaiga atliekanti įvairių tipų funkcijas. Jis atitinka finansinius poreikius sektoriuose, pavyzdžiui, žemės ūkio, pramonės, prekybos, bendravimo ir t.t. Tai reiškia, kad jie vaidina labai svarbų vaidmenį ekonomikoje, socialiniuose dalykuose.
Darbe pasirinkta analizuoti tris bankus: AB „SWEDBANK“ banką, SEB Vilniaus banką ir AS „Medicinos banką“: AB „SWEDBANK“ bankas pasirinktas kaip didžiausią rinkos dalį užimantis bankas. SEB Vilniaus bankas – kaip „SWEDBANK“ banko pagrindinis konkurentas. Medicinos banką“ – kaip mažiausią rinkos dalį užimantis bankas.
Kiekviename sektoriuje vienas pagrindinių varomųjų jėgų yra inovacijos. Bankininkystės srityje naujausių technologijų sprendimų taip pat netrūksta. Darbe aptariamos naujausiomis technologijom paremtas paslaugas: SMS bankininkystė, internetinė bankininkystė ir aplikacijų bankininkystė išmaniesiems telefonams.
Lietuvoje mobiliųjų telefonų yra daugiau nei gyventojų, mobiliosios arba SMS bankininkystės galimybėmis šiuo metu naudojamasi dar ne taip dažnai. Už SMS bankininkystę moka SWEDBANK klientai. SWEDBANK kaip užimantis stipriausias pozicijas šioje rinkoje brangiausiai apmokestina savo klientus. SEB Vilniaus banko ir Medicinos banko įkainis yra toks pats. Pasirinktų bankų internetiniuose puslapiuose nurodomos labai panašios arba tokios pat SMS bankininkystės paslaugos. Medicinos bankas šią paslaugą apibūdina trumpaisiai ir glausčiausiai.
Lietuvoje internetinės bankininkystės paslaugomis kiekvienais metais naudojasi vis daugiau gyventojų. Internetinės bankininkystės paslaugas teikia visi trys bankai. Kiekvienas jų pabrėžia teikiantis labai panašias paslaugas. Bankas Medicinos bankas pateikia labai platų paslaugos apibūdinimą, taip jie siekia pritraukti kuo daugiau ir kuo platesnį vartotojų ratą. Visi trys bankai Internetinės bankininkystės paslaugas teikia labai panašiais įkainiais
Pasaulio tendencijos rodo, kad mobiliųjų aplikacijų pranašumus palyginti dažnai išnaudoja bankai suteikdami klientams galimybę tvarkyti savo internetinę bankininkystę mobiliajame telefone. Internetinių aplikacijų rinkoje daugiausiai pažengę yra trys didžiausi Lietuvos bankai, nes jie yra suinteresuoti patenkinti kuo platesnį vartotojų ratą, taip pat siekti tobulėti ir įsidiegti kuo daugiau naujovių. Tai padeda našiau dirbti bei patenkinti visus klientų poreikius.

Literatūros sąrašas

1. Howells P., Bain K. Financial markets and Institutions. NY: Prentice Hall, 2000. 2. Fabozi. F., Modigliani F., Jones F., Ferri M. G. Foundations of financial markets and institutions. Upper Saddle River: Prentice-Hall, 2002. 3. http://kalyan-city.blogspot.com/2010/09/commercial-banks-definitions-primary.html 4. http://forex.lt/bankai/lietuvos-bankai 5. http://www.lba.lt/go.php/lit/2012_m._/2505 6. http://www.seb.lt/pow/wcp/seblt.asp?lang=lt&website=TAB4 7. http://www.swedbank.lt/lt/pages/apie/swedbank_verslo_filosofija 8. http://www.medbank.lt/apie-medicinos-banka/48-apie-banka/60-misija.html 9. http://www.bbc.co.uk/news/technology-16469003 10. http://www.bankingtech.com/bankingtech/article.do?articleid=20000223642 11. http://www.lba.lt/go.php/lit/Lietuvos_bankininkyste_po_Snoro_pamokos_/497 12. http://www.lba.lt/go.php/lit/SMS_bankininkystes_populiarumas_turetu_a/491 13. http://www.lba.lt/go.php/lit/2012_m/2507 14. http://www.swedbank.lt/lt/pages/verslo/mobilusis_bankas 15. http://www.seb.lt/pow/wcp/seblt.asp?ss=/pow/wcp/templates/sebarticle.cfmc.asp%3FDUID%3DDUID_0DD5BF4AB9333AA9C1256F9C00278E6B%26xsl%3Dlt%26sitekey%3Dseb.lt 16. http://www.lba.lt/go.php/pinigu_saugumas 17. http://www.lba.lt/go.php/lit/2012_m/2507 18. http://www.swedbank.lt/lt/pages/verslo/elektronines_bankininkystes_programa 19. http://www.seb.lt/pow/wcp/seblt.asp?ss=/pow/wcp/templates/sebarticle.cfmc.asp%3FDUID%3DDUID_0DD5BF4AB9333AA9C1256F9C00278E6B%26xsl%3Dlt%26sitekey%3Dseb.lt 20. http://itbaze.lt/mobilusis-pasaulis/mobiliosios-aplikacijos-ar-lietuviai-i%C5%A1naudos-galimybes 21. http://www.seb.lt/pow/wcp/seblt.asp?ss=/pow/wcp/templates/sebarticle.cfmc.asp%3FDUID%3DDUID_0DD5BF4AB9333AA9C1256F9C00278E6B%26xsl%3Dlt%26sitekey%3Dseb.lt

--------------------------------------------
[ 1 ]. http://kalyan-city.blogspot.com/2010/09/commercial-banks-definitions-primary.html
[ 2 ]. http://forex.lt/bankai/lietuvos-bankai
[ 3 ]. http://www.lba.lt/go.php/lit/2012_m._/2505
[ 4 ]. http://www.seb.lt/pow/wcp/seblt.asp?lang=lt&website=TAB4
[ 5 ]. http://www.swedbank.lt/lt/pages/apie/swedbank_verslo_filosofija
[ 6 ]. http://www.medbank.lt/apie-medicinos-banka/48-apie-banka/60-misija.html
[ 7 ]. http://www.bbc.co.uk/news/technology-16469003
[ 8 ]. http://www.bankingtech.com/bankingtech/article.do?articleid=20000223642
[ 9 ]. http://www.lba.lt/go.php/lit/Lietuvos_bankininkyste_po_Snoro_pamokos_/497
[ 10 ]. http://www.lba.lt/go.php/lit/SMS_bankininkystes_populiarumas_turetu_a/491
[ 11 ]. http://www.lba.lt/go.php/lit/2012_m/2507
[ 12 ]. http://www.swedbank.lt/lt/pages/verslo/mobilusis_bankas
[ 13 ]. http://www.seb.lt/pow/wcp/seblt.asp?ss=/pow/wcp/templates/sebarticle.cfmc.asp%3FDUID%3DDUID_0DD5BF4AB9333AA9C1256F9C00278E6B%26xsl%3Dlt%26sitekey%3Dseb.lt
[ 14 ]. http://www.lba.lt/go.php/pinigu_saugumas
[ 15 ]. http://www.lba.lt/go.php/lit/2012_m/2507
[ 16 ]. http://www.swedbank.lt/lt/pages/verslo/elektronines_bankininkystes_programa
[ 17 ]. http://www.seb.lt/pow/wcp/seblt.asp?ss=/pow/wcp/templates/sebarticle.cfmc.asp%3FDUID%3DDUID_0DD5BF4AB9333AA9C1256F9C00278E6B%26xsl%3Dlt%26sitekey%3Dseb.lt
[ 18 ]. http://itbaze.lt/mobilusis-pasaulis/mobiliosios-aplikacijos-ar-lietuviai-i%C5%A1naudos-galimybes
[ 19 ]. http://www.seb.lt/pow/wcp/seblt.asp?ss=/pow/wcp/templates/sebarticle.cfmc.asp%3FDUID%3DDUID_0DD5BF4AB9333AA9C1256F9C00278E6B%26xsl%3Dlt%26sitekey%3Dseb.lt

Similar Documents

Premium Essay

Bank

...United Kingdom (UK) Company named NRB Community Bank which provides international recognition and credentials for fund raising and management as well as investing in Bangladesh. NRB Community Bank will focus on providing services to the High Net Worth (HNW) clients and Small & Medium Enterprises (SME) in the UK and from Bangladesh and will carry on other regulated retail bank activities as appropriate. The NRB Community Bank will go into a partnership arrangement with an existing retail bank and offer the banking services in a “white-label” arrangement where the NRB Community Bank will market and target the community in utilizing the retail banks products and services similar to what has been done by Tesco Bank and Sainsbury’s Bank. NRB Community Bank will make all the investments and acquire the retail customers from the target community and share the revenue with the retail bank partner. NRB Community Bank will be the first Bangladeshi commercial company formed and operating in the UK under the Financial Services Authority (FSA) regulations and fully transparent and accountable to the UK companies’ laws and compliances. The primary objective of the Company will be to service to the Non Resident Bangladeshis (NRB) in the UK and Europe and invest in portfolio of projects in Bangladesh that provides significant return to the investors and shareholders. NRB Community Bank will seek to provide investment products and retail bank services to the Non Resident Bangladeshi......

Words: 842 - Pages: 4

Premium Essay

Bank

...When the business is half the world away, however, lending can be a riskier proposition. One way to resolve this issue is the use of banker’s acceptances. These are time drafts that a business can order from the bank. The financial institution promises to pay the exporting firm a specific amount on a specific date, at which time it recoups its money by debiting the importer’s account. A banker’s acceptance, or BA, works much like a post-dated check, which is simply an order for a bank to pay a specified party at a later date. The holder may choose to sell the BA for a discounted price on a secondary market, giving investors a relatively safe, short-term investment. BAs are frequently used in international trade because of advantages for both sides. Exporters often feel safer relying on payment from a reputable bank than a business with which it has little if any history. Once the bank verifies, or “accepts”, a time draft, it becomes a primary obligation of that institution. The importer may turn to a banker’s acceptance when it has trouble obtaining other forms of financing, or when a BA is the least expensive option. The advantage of borrowing is that it receives the goods and has the opportunity to resell them before making payment to the bank. Discounting the Acceptance To understand banker’s acceptances as an investment, it’s important to understand how businesses use them in global trade. Here’s one fairly typical example. An American company,......

Words: 1068 - Pages: 5

Premium Essay

Bank

...Services offered by Nepalese Commercial Banks Introduction The term bank is either derived from old Italian word banca or from a French word banque both mean a Bench or money exchange table. In olden days, European money lenders or money changers used to display (show) coins of different countries in big heaps (quantity) on benches or tables for the purpose of lending or exchanging. A bank is a financial institution which deals with deposits and advances and other related services. It receives money from those who want to save in the form of deposits and it lends money to those who need it. A financial institution licensed as a receiver of deposits. There are two types of banks: commercial/retail banks and investment banks. In most countries, banks are regulated by the national government or central bank. Commercial banks are mainly concerned with managing withdrawals and deposits as well as supplying short-term loans to individuals and small businesses. Consumers primarily use these banks for basic checking and savings accounts, certificates of deposit and sometimes for home mortgages. Investment banks focus on providing services such as underwriting and corporate reorganization to institutional clients. According to Nepal Company Act 2031 B.S, a commercial bank refers to such type of bank which deals in money exchange accepting deposit advance loan and commercial transaction except specific banking related to co-operative agriculture industry and other objective.......

Words: 1485 - Pages: 6

Premium Essay

Bank

...Departments In A Bank As soon as it becomes necessary, on account of volume of business, to divide the work in a bank into divisions, each employing a group of clerks, such division is organized into a department having a department head who is usually a teller, a head bookkeeper, or perhaps a junior officer. In the very large banks the executive staff is itself organized into groups, and there may be a vice - president and one or two assistant cashiers in charge of each important department. The work of a department in a large bank is nothing more nor less than the work of a single man in a small bank, apportioned among several men. For example, the receiving teller in a five-man bank will take the deposit, count the cash, examine the checks, assort them as to place payable, enter them upon the proper records and make a settlement or proof at the end of the day. In a large bank each of these operations is performed by a different man or group of clerks under the direction of the receiving teller, who is head of the department. It may be that he himself will do very little if any of the detail work. He becomes the manager. Frequently we find a department within a department, as for example, the money department within the paying teller's department. The ordinary departments, classified as to group, may be described as follows: Paying Teller's Department (Teller): Pays or certifies checks. In charge of the signature book or cards bearing the authorized signatures of all......

Words: 767 - Pages: 4

Premium Essay

Bank

...Deposit-taking institutions that accept and manage deposits and make loans, including banks, building societies, credit unions, trust companies, and mortgage loan companies; • Insurance companies and pension funds; • Brokers, underwriters and investment funds. Functions of a Financial Institution: The functions of Financial Institutions are: • Financial institutions provide service as intermediaries of the capital and debt markets. • They are responsible for transferring funds from investors to companies in need of those funds. • Financial institutions facilitate the flow of money through the economy. To do so, savings a risk brought to provide funds for loans. Such is the primary means for depository institutions to develop revenue. Should the yield curve become inverse, firms in this arena will offer additional fee-generating services including securities underwriting, and pre. Regulation Structures of Financial Institutions: Financial institutions in most countries operate in a heavily regulated environment as they are critical parts of countries' economies. Regulation structures differ in each country, but typically involve prudential regulation as well as consumer protection and market stability. Some countries have one consolidated agency that regulates all financial institutions while other have separate agencies for different types of institutions such as banks, insurance companies and brokers....

Words: 15567 - Pages: 63

Premium Essay

Bank

...services have launched by some multinationals and new local private commercial banks. Electronic banking is one of the most demanded and latest technologies in banking sector. This paper tried to unearth the present status of electronic banking in banking sector in Bangladesh. Keywords: Electronic Banking, Bank, Bangladesh Introduction: In Bangladesh, multinational banks are operating for long besides our nationalized, private and specialized banks. However, much of the resulting research has concentrated on providing evidence of the association between consumers’ usage patterns of ATMs and their demographic profiles (Hood, 1979; Murphy, 1983) and, more recently, consumer psychographic profiles (Stevens et al., 1986). Besides, the banking services of nationalized, private, and multinationals are different by quality of their services. Multinational banks are offering better services than others. They offer better customer services, personal financial services, corporate facilities, trade services with the help of efficient operational department, credit department, information technology department and the most important department is the marketing department. Presently they are thinking to offer door-to-door services, 24 hours banking services with electronic banking, pay and cash management through internet services. Moreover, waiting to introduce intensive e banking of the multinational banks in Bangladesh. Customer always demands better services, security, and round......

Words: 3626 - Pages: 15

Premium Essay

Bank

...INTERNSHIP REPORT ON GENERAL BANKING ACTIVITIES OF PUBALI BANK LIMITED: A STUDY ON SADARGHAT BRANCH, DHAKA Prepared for Mr.Sheikh Md. Abdur Rahim Assistant Professor and Head Department of Real Estate and Department of Commerce Faculty of Business and Economics Daffodil International University Prepared by Rajib Dutta ID No.: 102-11-1571 th BBA 26 Batch(Major: HRM) Faculty of Business & Economics Daffodil International University Date of Submission: 7 December 2014 LETTER OF TRANSMITTAL 7 December 2014 Mr.Sheikh Md. Abdur Rahim Assistant Professor and Head Department of Real Estate and Department of Commerce Faculty of Business and Economics Daffodil International University Subject: Submission of the internship report. Dear Sir, It is my great pleasure to submit the Internship report entitled “General Banking Activities of Pubali Bank Limited: A Study on Sadarghat Branch,Dhaka’’. As per requirement of BBA, I have completed the Internship in Pubali Bank Limited. I have tried to exert all the knowledge that I gathered through my working with this branch of PBL. Working for three months (6th august to 6th November) in the Pubali Bank Limited, Sadarghat Branch helped me to fulfill the requirements of obtaining practical learning and subsequently prepare of this report. My internship in Pubali Bank Limited was a worthwhile experience and the exposure of such an organization would be valuable for me. Before facing the real business world...

Words: 8943 - Pages: 36

Premium Essay

Bank

...Different Modes of Investment of Islami Bank Bangladesh Limited [pic] Islami Bank Bangladesh Limited Date of submission: 19th May, 2011 Different Modes of Investment of Islami Bank Bangladesh Limited Kawran Bazar Branch and Its Performance Prepared By www.AssignmentPoint.com Student Declaration I hereby declare that report entitled Different Modes of Investment of Islami Bank Bangladesh Limited Kawran Bazar Branch and Its Investment Submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree of Bachelors of Business Administration (BBA) Is my original work and not submitted for the award of any other Degree, Diploma Fellowship or other similar title or prizes ________________________________ www.AssignmentPoint.com Certification This is to certify that the internship Report titled Different Modes of Investment of Islami Bank Bangladesh Limited Kawran Bazar Branch and Its Investment Submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree of Bachelor of Business Administration (BBA) is approved and accepted in form and quality. ________________ ____________________ Supervisor ...

Words: 16295 - Pages: 66

Premium Essay

Bank

...integral part of BBA degree requirement, I was sent to IFIC bank, Lalmatia Brunch to take real life exposure of the activities of financial institution from 01, June 2014. 1.2 Background of the Study: Modern banks play an important part in promoting economic development of a country. Banks provide necessary funds for executing various programs underway in the process of economic development. Economy of Bangladesh is in the group of world’s most underdeveloped economies. One of the reasons may be its underdeveloped banking system. Government as well as different international organizations have also identified that underdeveloped banking system causes some obstacles to the process of economic development. So they have highly recommended for reforming financial sector. Since 1990, Bangladesh Government has taken a lot of financial sector reform measurements for making financial sector as well as banking sector more transparent, and formulation and implementations of these reform activities has also been participated by different international organization like World Bank, IMF etc. I was placed in IFIC Bank Limited, for 12 weeks long Internship Program to acquire practical knowledge. This is an orientation to the entire banking procedures of IFIC Bank Limited and finally a study on a particular area. 1.3: Objective of the Study: The primary objective of this report is to comply with the requirement of the IFIC Bank Ltd. However, the objective behind this study is......

Words: 5565 - Pages: 23

Premium Essay

Bank

...Meaning of Bank Bank is a financial intuition, which is engaged in monitory transaction. Bank has always been the most importance and largest financial intermediates. A bank is an institution, which deals with money and credit. It accepts deposits from the public and mobilizes the fund to productive sectors. It also provides the remittance facility to transfer money from one place to another. Bank is therefore, known as a dealer of money. In addition to this, bank may be engaged in different types of functions such as exchange currency, joint venture, underwriting, bank guarantee, discounting bills etc. Bank is also the principal source of credit for individuals, organization and government. Finally, we can say that bank is the financial institution providing all kind of monetary services that is necessary for the industrialization and development of a country. Importance meanings are as follows According to Walter leaf "A bank is that institution or individual who is always ready to service money on Deposit to be returned against the cheque of their depositor.” According to Prof. Kinley “A bank is an established which makes to individuals such advances of money as may be required safer made and to which individuals entrust money when not required for use.” According to Harace White “Bank is a manufactures of credit and machine for facilitating exchanges” According to Dr. H.L. Hart“A bank is one who in the ordinary course of his business receives money which he repays...

Words: 344 - Pages: 2

Premium Essay

Banks

...What are Banks? Banks are the largest lending institutions through out the globe; the basic purpose of banks is to secure money of the people/organizations and to lend the money to the people/organizations as a creditor/lender. When they start returning money back to the bank either at once or in portions take interest on it. This interest is the prime source of the banks profit; interest is also known as “Usury”. The History of Banks The history of banks is old, but it is not exactly in that form which today we have, as we developed the way of banking and other related features are also changed. Initially people store money in the royal palaces and temples, at that time there were no concept of money they secure their grains and other commodities into it, the reason behind this they feel that these places are very secure and the chance of robbery or theft is very less as compare to secure in there own houses. Banking Today Today banks are playing very essential role in our country economy as well as in global economy; they are giving loans to the organization and individuals, trying to make humans life easier and developed. Without bank we cannot even think to live, for example how do you feel if someone says that I have one million or ten million dollar save in my cupboard locker, obviously you can laugh over the person wisdom? Now banks are providing greater facilities and constantly improving their standards day by day, Stronger security, locker facilities......

Words: 2772 - Pages: 12

Premium Essay

Bank

...Internship Report On Janata Bank Limited and Its General Banking Activities Internship Report On Janata Bank Limited and Its General Banking Activities Supervised by: Niluthpaul Sarker Assistant Professor Department of Accounting and Information systems Jagannath University Prepared by: Akash Kumar Ghosh ID: 114599(BBA) 6th Batch Department of Accounting and Information systems Jagannath University Date of Submission: 5th November, 2015 Letter of Transmittal Date: November 05, 2015 Niluthpaul Sarker Assistant Professor Department of Accounting and Information Systems Jagannath University Subject: Submission of internship report. Dear Sir, I would like to inform you that I have completed my internship report on the topic“General banking activities of Janata bank Ltd” of Bangladesh. I have completed my internship attachment period with Janata Bank Ltd. Preparing this report, I have collected information from all available sources in the most realistic and professional way. In writing this report, I have followed the instructions of my organization while at the same time consulting my institute supervisor. I have endeavored to the utmost potential and limited constraints to project the report as reflective as possible. I earnestly hope that this report will meet your specification would be delighted to furnish you with any clarification if required. Thanks and Regards Yours......

Words: 10042 - Pages: 41

Premium Essay

Bank

...for knowing about the performance of a bank.. Nowadays Banking companies are in a competitive market. They are choosing the differentiation strategy to be a market leader because cost leadership is not a good tool for competition due to oligopolistic market. By analyzing bank information system, this paper investigates the service quality perceptions of bank account holders. This paper also examine the relationship between relative importance allocated by respondents to each of the five SERVQUAL dimensions as measured by the points allocated to that dimensions the ratings provided for the individual items of the dimension.  In the SERVQUAL questionnaire there are 22 questions from five different dimensions. These are Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance and Empathy. These questions measure the gap between employees’ expectations and perceptions .After conducting the survey I have found some values. I have made an analysis with these values. I have calculated the weighted average scores of these values from the perspective of these branches. Then it has been seen that the gap between the employees’ expectations and perceptions about the services is lower for the customers. In my report I got reliability, responsibility and assurance is very much valuable to customers compare to others. Company Profile COMPANY BACKGROUND   Dutch-Bangla Bank Limited (the Bank) is a scheduled commercial bank. The Bank was established under the Bank Companies Act 1991 and incorporated......

Words: 48046 - Pages: 193

Premium Essay

Bank

...interdependence. as well as it is a time of fulfilling the all expectation by having cards facility( Credit card and ATM card) and loan(Car loan, Personal loan and Home loan). Now a day taking loan has become a medium for buying the comfort and with this thought Dhaka Bank LTD. (DBL) is offering passive offer towards the customers compare to the other commercial bank, so that DBL can contribute over the desirability of the customer .and it has become possible through offering lower inertest rate over the asset produce and higher interest rate over the liability product. Credit card is an electronic based plastic card bearing an account number assigned to a cardholder with a credit limit that can be used to purchase goods and pay for services with a credit facility and without cash/currency note transactions. Dhaka Bank Ltd (DBL) offers the Dhaka Bank – VISA co-branded credit card and is considering the potentiality to grow in its existing credit card Business. The report has been prepared by focusing over the analyzing the performance of the Retail Banking Division. 2. BROAD OBJECTIVE The broad objective of the study is to raise the real picture of retail banking division, moreover draw a comparative picture of Dhaka Bank credit card and identify the trend of the credit card customers to find the loop hole of the existing service provided by the DBL. 3. SPECIFIC...

Words: 14210 - Pages: 57

Premium Essay

Bank

...money just thru ATM to ATM. Despite all of the good thing of the banking service. I’ve experience the worse one. If I’m not mistaken, on Thursday, August 23, 2007 around 15:46 pm, I make cash withdrawals at ATMs BNI (Bank Negara Indonesia or Indonesian Bank) branch Klampis Surabaya Rp1,000,000, but it was came out only Rp950.000, though my bank account already count 1,000,000 as withdrawal. I report directly to the customer service BNI branch Klampis and asked to complete written reports. On Monday, August 27, 2007, when I have some savings on print book teller BNI, listed 50,000 refund on August 24, 2007. But, August 28, 2007 when I re-requested printed, 50,000 of money, it has taken / credited back. According to customer service BNI, it happened because it was considered there was no difference in the ATM transaction otherwise altered so successful and did not return my money. Although there were not many, but nevertheless I still impaired by ATM BNI. Previously, I have also experienced a similar ugly incident at the ATM BCA (Bank Central Asia) with a lack of money is greater. Around May 15, 2009, I withdraw cash at BCA ATM in Jakarta about Rp1,000,000 but in fact, money that comes out just Rp250,000 or less Rp750,000 whereas the contents of my bank account has been reduced Rp1.000.0000. I immediately make a report by phone to the BCA Access Center. Furthermore, I also suggested make repeated telephone and written report on the BCA branch, the exact location......

Words: 431 - Pages: 2