Free Essay

Banks

In: Business and Management

Submitted By Dalyte
Words 4948
Pages 20
Turinys
Įvadas...............................................................................................................2
1. Bankų teikiamų paslaugų fiziniams asmenims lyginamoji analizė.................4
1.1. Bankų apžvalga...........................................................................................4
1.1.1. AB SEB Vilniaus bankas.........................................................................5
1.1.2. „Swedbank“ bankas.................................................................................6
1.1.3. Medicinos bankas....................................................................................7
1.2. Pasirinktų bankinių paslaugų apžvalga.......................................................8
1.2.1. SMS bankininkystė..................................................................................9
1.2.2. Internetinė bankininkystė..........................................................................14
1.2.3. Aplikacijų bankininkystė išmaniesiems telefonams..................................21
Išvados.............................................................................................................23
Literatūros sąrašas..............................................................................................24

Įvadas

Komercinis bankas - finansų įstaiga atliekanti įvairių tipų funkcijas. Jis atitinka finansinius poreikius sektoriuose, pavyzdžiui, žemės ūkio, pramonės, prekybos, bendravimo ir t.t. Tai reiškia, kad jie vaidina labai svarbų vaidmenį ekonomikoje, socialiniuose dalykuose. Bankų atliekamos funkcijos kinta pagal laiko kitimą ir neseniai jie tapo orientuoti į klientą bei pradėjo plėsti savo funkcijas. Paprastai komercinių bankų funkcijos yra skirstomos į dvi kategorijas: pagrindinės funkcijos ir antrinės funkcijos.

1 pav. Supaprastintos komercinio banko funkcijos
Komerciniai bankai atlieka įvairias pirmines funkcijas, kai kurios iš jų yra pateiktos žemiau:
1. Komercinis bankas priima įvairių rūšių indėlių iš visuomenės, ypač iš savo klientų. Ji apima taupymo sąskaitos indėlius, pasikartojančių sąskaitų indėliai, terminuotieji indeliai ir t.t. Jų gražinimas vyksta per numatytą laikotarpį.
2. Komerciniai bankai teikia įvairių formų paskolas ir avansus. Tai apima kreditus grynaisiais, vekselių diskontavimas, ir t.t. Jie taip pat suteikia saugias terminuotas paskolas visiems klientams.
3. Kredito suteikimas: tai svarbiausia komercinių bankų funkcija. Komercinis bankas sukuria galimybę klientui išsigryninti pinigus iš jam sukurtos sąskaitos, lygiai taip pat kaip ir vėl į ją sumokėti trūkstamą sumą.
Kartu su pagrindinių funkcijų kiekvienas komercinis bankas turi atlikti keletą antrinių funkcijų. Tai apima daug agentūrų funkcijas arba bendrąsias komunalines funkcijas. Antriniai komercinių bankų funkcijos gali būti skirstomos į agentūrų funkcijas ir naudingumo funkcijų.
a. Agentūros funkcijos: Įvairios komercinių bankų funkcijos yra:
1.Rrinkti ir išgryninti čekius, suteikti dividendus ir palūkanas.
2.Atlikti mokėjimus, draudimo įmokos, ir t.t.
3.Spręsti užsienio valiutų keitimo sandorius.
4.Pirkti ir parduoti vertybinius popierius.
5.Veikti kaip garantas ir vykdytojas.
6.Priimti mokesčių pajamos ir mokesčių deklaracijas.
b. Bendrosios komercinių bankų naudingumo funkcijos:
1.Teikti saugyklos paslaugas klientams.
2.Teikti pinigų pervedimo paslaugą.
3.Spręsti kelionės čekių klausimus.
4.Veikti kaip arbitras.
5.Priimti įvairius mokesčius už mokėjimo pvz., telefono sąskaitas, dujų sąskaitas, vandens vekseliai ir kt.
6.Suteikti prekybinės bankininkystės galimybe.
7.Teikia įvairias korteles, pavyzdžiui, kredito korteles, debeto korteles, intelektinių kortelių ir t.t.
Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 2 str. 1 d. nurodo, jog banku laikomas komercinis bankas ir specializuotas bankas. Tas pats įstatymas nustato, jog komercinis bankas – tai Lietuvos Respublikoje įsteigta kredito įstaiga, kuri turi licenciją verstis ir verčiasi indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš neprofesionalių rinkos dalyvių ir jų skolinimu bei prisiima su tuo susijusią riziką ir atsakomybę. Specializuotas bankas - Lietuvos Respublikoje įsteigta kredito įstaiga, kuriai išduota licencija suteikia teisę išleisti ir tvarkyti elektroninius pinigus.
1. Bankų teikiamų paslaugų fiziniams asmenims lyginamoji analizė

1.1. Bankų apžvalga

Darbe pasirinkta analizuoti tris bankus: AB „SWEDBANK“ banką, SEB Vilniaus banką ir AS „Medicinos banką“:
1. AB „SWEDBANK“ bankas pasirinktas kaip didžiausią rinkos dalį užimantis bankas.
2. SEB Vilniaus bankas – kaip „SWEDBANK“ banko pagrindinis konkurentas.
3. Medicinos banką“ – kaip mažiausią rinkos dalį užimantis bankas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AB "Citadele" Bankas | Danske Bank A/S Lietuvos filialas | AB DnB bankas | UAB Medicinos bankas | Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius | AB SEB bankas | AB „Swedbank“ | AB Šiaulių bankas | AS UniCredit Bank Lietuvos skyrius | AB Ūkio bankas | Bankai | Skyrių skaičius (klientų aptarnavimo vietos) | 9 | 13 | 79 | 58 | 15 | 48 | 84 | 52 | 3 | 59 | 420 | Darbuotojų skaičius (Finansinė grupė) | 360 | 471 | 1.371 | 506 | 349 | 1.963 | 2.359 | 551 | 66 | 726 | 8.722 | - iš jų darbuotojų skaičius banke | 342 | 471 | 1.365 | 502 | 349 | 1.909 | 2.212 | 487 | 66 | 634 | 8.337 | Mokėjimo kortelių skaičius | 31.619 | 76.391 | 493.221 | 0 | 94.145 | 991.409 | 1.824.239 | 55.176 | 145 | 95.892 | 3.662.237 | Bankomatų skaičius** | 267 | 267 | 176 | 0 | 267 | 364 | 488 | 267 | 0 | 267 | 1.295 | Mokėjimo kortelių skaitytuvų skaičius | 10.832 | 0 | 1.974 | 0 | 336 | 12.749 | 11.512 | 0 | 0 | 483 | 37.886 | Klientų skaičius* | 76.643 | 97.380 | 560.280 | 13782 | 152.221 | 1.093.380 | 1.378.880 | 149.078 | 1.205 | 150.597 | 3.673.446 | - iš jų fizinių asmenų | 69.789 | 89.588 | 519.719 | 12471 | 145.913 | 1.047.292 | 1.336.502 | 139.154 | 368 | 141.436 | 3.502.232 | - iš jų juridinių asmenų | 6.854 | 7.792 | 40.561 | 1311 | 6.308 | 46.088 | 42.378 | 9.924 | 837 | 9.161 | 171.214 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * - Aktyvių klientų, t.y. tokių, kurių sąskaitose per ataskaitinį ketvirtį vyko bet koks judėjimas, išskyrus aptarnavimo mokestį | ** - AB "Citadele" bankas, Danske Bank A/S Lietuvos filialas,AB Ūkio bankas, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius ir AB Šiaulių bankas naudojasi bendru bankomatų tinklu |

2 pav. Bendra bankų sektoriaus informacija 2012 m. I ketv. pabaigoje

Šie bankai buvo pasirinkti todėl, kad „SWEDBANK“ ir SEB Vilniaus bankas yra pagrindiniai konkurentai dėl didesnės rinkos dalies. Remiantis Lietuvos bankų asociacija aktyvus konkuravimas vyksta jau keletą metų.

3.pav Procentinis bankų rinkos pasiskirstymas

Toks pasirinkimas leis išsamiai išnagrinėti bankų teikiamų paslaugų fiziniams asmenims kokybę, kainų skirtumus. Skirtingų lygių pagal užimamą rinkos dalį ir konkurencingų tarpusavyje bankų pasirinkimas padės plačiau pažvelgti į paslaugų rinką, parodys kas labiau lemia paslaugų kainą ir kokybę: konkurencija ar siekis augti.

1.1.1. AB SEB Vilniaus bankas

Šiaurės šalių finansų grupės SEB narys SEB bankas yra didžiausias komercinis bankas Lietuvoje, konsultuojantis klientus finansų klausimais ir teikiantis jiems universalias bankininkystės paslaugas.
Banko grupę Lietuvoje sudaro AB SEB bankas ir trys bendrovės: UAB „SEB investicijų valdymas“, AB „SEB lizingas“, UAB „SEB Venture Capital“. Taip pat Lietuvoje veikia tarptautinei SEB grupei priklausanti bendrovė „SEB gyvybės draudimas“, teikianti šalyje gyvybės draudimo paslaugas, „SEB Enskilda“ – pirmaujantis investicinis bankas Šiaurės ir Baltijos šalyse, teikiantis paslaugas įmonių finansų (įskaitant įsigijimus ir susiliejimus), kapitalo rinkų, kapitalo rinkų tyrimų ir akcijų kapitalo rinkų (įskaitant IPO) srityse, bendrovė „Litectus“ – specializuota nekilnojamojo turto valdymo bendrovė, kurios paskirtis yra užtikrinti grupei priklausančio nekilnojamojo turto valdymą, plėtrą ir realizavimą, „Skandinaviska Enskilda Banken AB“ Vilniaus filialas, įkurtas 2008 metais ir vykdantis dalies SEB klientų Švedijoje sąskaitų tvarkymo operacijas.
SEB bankas (iki 2008 m. sausio 21 d. – SEB Vilniaus bankas), Lietuvoje įkurtas 1990 metais, buvo vienas iš pažangios komercinės bankininkystės Lietuvoje pradininkų. Nuo savo veiklos pradžios bankas diegė naujas bankų paslaugas, skatino ilgalaikius ryšius su klientais ir darė didelę įtaką bankininkystės rinkos plėtrai šalyje.
„Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“ valdo 100 proc. AB SEB banko Lietuvoje akcijų.

1.1.2. Swedbank bankas

„Swedbank“ šaknys glūdi Švedijos taupomojo banko tradicijose, susiformavusiose dar 1820 m. Nuo pat pradžių mums svarbiausia buvo glaudus bendradarbiavimas su klientais ir vietos bendruomene. Mūsų tikslas – skatinti stiprią ir tvarią daugelio gyventojų ir įmonių finansinę padėtį. Tai apima subalansuotos ekonomikos kūrimą, garantuojantį kiekvieno žmogaus ir visos visuomenės gerovę.
„Swedbank“ teikia visas bankines paslaugas privatiems asmenims ir įmonėms savo namų rinkose Švedijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Mūsų pagrindinė veikla apima paslaugų teikimą daugeliui privačių asmenų ir mažosioms bei vidutinėms įmonėms. Mes tikime tradicinės bankininkystės modeliu, kurio pagrindas – glaudūs ryšiai su klientu ir individualus konsultavimas. Mums svarbiausia ne mūsų produktai, o mūsų klientų poreikiai ir norai.
2012 m. kovo 31 d. duomenimis „Swedbank“ grupė aptarnauja 7,8 mln. privačių ir 600 000 verslo klientų ir turi 315 skyrius Švedijoje bei 200 skyrius Baltijos šalyse. Grupė taip pat vykdo veiklą Kopenhagoje, Helsinkyje, Kaliningrade, Liuksemburge, Marbeloje, Maskvoje, Niujorke, Osle, Šanchajuje, Sankt Peterburge ir Ukrainoje. 2012 m. kovo 31 mėn. mūsų balansas siekė 1 889 mln. SEK.
„Swedbank" šaknys siejamos su 1820 m. Švedijoje pradėjusiais veikti taupomaisiais bankais. Švedijoje taupomieji bankai susikūrė tam, kad padėtų žmonėms siekti aukštesnio gyvenimo lygio ir užtikrintų didesnį jų finansinį saugumą. „Swedbank" savo veikla siekia to paties tikslo: prisidėti prie daugelio žmonių ir įmonių finansinio stabilumo užtikrinimo. Tai reiškia subalansuotą ekonomiką, kuri lemia individo ir visos visuomenės gerovę. Sakydami „daugelio", norime pabrėžti, kad „Swedbank" rūpinasi dauguma gyventojų ir įmonių, neapsiribodami išskirtiniais klientais. Savo veikloje rūpinamės ir privačiais klientais, ir mažomis bei vidutinėms įmonėms. Mes tikime tradicinės bankininkystės modeliu, orientuotu į glaudų bendradarbiavimą su klientais ir jų konsultavimą. „Swedbank" darbuotojai yra atidūs klientų norams ir veikia į juos atsižvelgdami. Mes turime orientuotis į savo klientų poreikius, ne į produktus.

1.1.3. Medicinos bankas

Medicinos bankas - finansų institucija, teikianti banko paslaugas privatiems asmenims ir verslo klientams. Bankas savo veiklą pradėjo 1992 metų lapkričio 24 dieną Vilniaus mieste. Pagrindinė banko buveinė nuo 1995 metų yra Vilniuje, Pamėnkalnio g. 40. Bankas plėtoja komercinio banko veiklą: priima indėlius, teikia paskolas, vykdo piniginius ir dokumentinius atsiskaitymus, keičia valiutą, teikia garantijas savo klientams ir kita. Šiuo metu Medicinos bankas turi 91 klientų aptarnavimo padalinį visoje Lietuvoje: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės, Alytaus, Tauragės, Telšių ir Utenos apskrityse. Visą banko tinklą sudaro 6 filialai, 54 klientų aptarnavimo skyriai ir poskyriai ir 31 valiutos keitykla. Pagrindiniai banko klientai: smulkios, mažos ir vidutinės įmonės, taip pat privatūs asmenys. Medicinos bankas vienas iš pirmųjų bankų Lietuvoje klientams pradėjo teikti internetinės bankininkystės paslaugą. Pagrindinis banko akcininkas - Saulius Karosas valdo 87,82 % Medicinos banko akcijų. „Western Petroleum Ltd“ 9,87 %, kiti akcininkai valdo 2,31 % banko įstatinio kapitalo. Misija - padėti klientams kurti bei vystyti nuosavą verslą finansuojant jo augimą. Pagrindinis konkurencinis pranašumas - kokybiškas ir operatyvus klientų aptarnavimas, greitas reagavimas į pokyčius finansų rinkose. Banko tikslas - užtikrinti pelningą ir stabilią banko veiklą, prioritetą teikiant smulkaus ir vidutinio verslo aptarnavimui. |
1.2. Pasirinktų bankinių paslaugų apžvalga

2012 metai rengiamoje International Consumer Electronics parodoje (CES), kurioje pristatomos visos naujausios technologijos bei išradimai buvo visko: Neperšlampamos smartfon dangos, dietos raiščiai ir socialiniai tinklai, kurie įspėja vairuotojus apie greičio spąstus.
Bankininkystės srityje naujausių technologijų sprendimų taip pat netrūksta. Viename didžiausių pasaulyje bankų technologijų apžvalgos žurnale “Banking technology” analizuojama naujausia idėja – elektroninė sąskaita faktūra. Sukurtos programos ataskaita turėtų apimti sąskaitų faktūrų siuntėjus ir gavėjus, kurie nori pakeisti brangius ir popieriaus turintys sąskaitą faktūrą procesus modernius automatinius procesus. Ji apima svarbiausius numeriai ir informacija apie rinką. Be faktų apie rinkos plėtrą ir atitinkamas iniciatyvas, pavyzdžiui, standartus ir reglamentus, ataskaitoje taip pat apima kokybines analizes ir daug informacijos apie kelių pardavėjų sprendimus.
Darbe aptariamos naujausiomis technologijom paremtas paslaugas: SMS bankininkystė, internetinė bankininkystė ir aplikacijų bankininkystė išmaniesiems telefonams.
Lietuvos bankų sistema per pastaruosius ketverius metus išgyveno du didžiulius sisteminius sukrėtimus, kurie negalėjo neturėti įtakos vidiniams procesams, bankų strategijai, rizikos vertinimui ir požiūriui į klientą. 2008 metų pasaulinė finansinė krizė, kurios griaunamąją jėgą bankai pajuto 2009 metais, paveikė bankų požiūrį į verslo ir fizinių asmenų finansavimo rizikos vertinimą, privertė peržiūrėti vidinius procesus, išryškino anksčiau daromas klaidas. Bankai dar niekada nebuvo patyrę tokių didžiulių finansinių nuostolių, o pagal neveiksnių paskolų dalį portfelyje Lietuva dar 2010 metais pirmavo visoje Europoje. Gynybiniai bankų veiksmai išprovokavo iki tol neregėtą polemiką su verslu, o jos atgarsiai dar jaučiami iki šiol. Pasitikėjimas bankais per krizę sumenko dvigubai, tačiau bendromis pastangomis iki 2011 metų jį beveik buvo pavykę atstatyti. Apibendrinant galima pasakyti, kad krizė privertė bankus susitelkti, užimti gynybinę poziciją ir daryti viską, kad situacija būtų stabilizuota. Vienas iš būdų – naujausių technologijų parmetu paslaugų įvedimas ir populiarinimas. Reikia pripažinti, kad „Snoras“ buvo gana aktyvus naujųjų technologijų diegėjas, turėjęs apie 10 proc. visos rinkos internetinės bankininkystės naudotojų. Palyginti su pirmuoju 2011 metų ketvirčiu, šiemet internetinės bankininkystės klientų bankuose sumažėjo 84,4 tūkst. Ir buvo 3,52 milijono. Tačiau, palyginti su šių metų pradžios duomenimis, internetinės bankininkystės klientų skaičius palengva didėja.
Šiemet sustojo SMS mobiliosios bankininkystės plėtra, tačiau šis rodiklis neatspindi sparčiai populiarėjančių bankinių aplikacijų išmaniesiems telefonams. Kitaip tariant, SMS bankininkystę keičia aplikacijų bankininkystė, tiesa, kol kas šis rodiklis neatsispindi statistikoje.

1.2.1. SMS bankininkystė

Lietuvos bankų asociacijos (LBA) iniciatyva atliktas vartotojų tyrimas parodė, kad SMS bankininkystės paslaugą teigiamai vertina 80 proc. apklaustųjų. Gyventojų vertinimu, tai – patogus būdas sekti savo pajamas ir išlaidas. Tiesa, nors Lietuvoje mobiliųjų telefonų yra daugiau nei gyventojų, mobiliosios arba SMS bankininkystės galimybėmis šiuo metu naudojamasi dar ne taip dažnai. 2011 m. I ketvirčio LBA duomenimis, Lietuvos bankuose yra daugiau nei 1 mln. mobiliosios SMS bankininkystės registruotų vartotojų – 19 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai ir beveik du kartus daugiau negu prieš trejus metus. Kas trečias internetinės bankininkystės vartotojas yra užsisakęs ir mobiliosios bankininkystės paslaugas, tačiau didžioji jų dalis nėra aktyvūs vartotojai. Šią paslaugą savo klientams siūlo 10 mokėjimo korteles gyventojams išduodančių bankų.
Pagrindiniai SMS bankininkystės privalumai * Iškart sužinote apie pervestą atlyginimą, pašalpą, kitas įplaukas; * Jus gali informuoti, jeigu kortelėje liko pvz. tik tiek lėšų, kiek reikia paskolos įmokai; * Netenka eiti ieškoti bankomato – likutį, išlaidas, įplaukas galite sužinoti bet kur; * Apsipirkdami visada galite sužinoti, kiek pinigų yra virtualioje piniginėje; * Galite pasirinkti užsiprenumeruoti žinutes apie konkrečias arba apie visas operacijas; * SMS žinutes galima siųsti ir gauti visą parą.

4 pav. Mobiliosios (SMS) bankininkystės registruotų vartotojų skaičius

„Swedbank“ teikia šią paslaugą pavadinimu „Mobilusis bankas“. Paslauga, leidžianti SMS žinutėmis sužinoti apie savo įmonės sąskaitas banke, atliktas finansines operacijas ar pasikeitusius valiutų kursus. Savo mobilųjį telefoną galite panaudoti reikiamai informacijai apie sąskaitas gauti bet kuriuo metu bet kurioje vietoje. Šia paslauga gali naudotis bet kurio Lietuvos mobiliojo ryšio abonentai visame pasaulyje GSM ryšio zonoje.
Gaukite informaciją SMS žinute apie: * sąskaitos likutį, jo pasikeitimą ar lėšų sumažėjimą iki tam tikros sumos; * sąskaitoje įvykdytas operacijas, lėšų įskaitymą arba nurašymą; * įvykusius ar neįvykusius paskolos ir tiesioginio debeto mokėjimus, kortelės galiojimo pabaigą; * valiutų kursus ar jų pasikeitimus realiu laiku;
Kaip tapti „Mobiliojo banko“ naudotoju. * Reikia turėti mobilųjį telefoną su trumpųjų žinučių (SMS) gavimo ir siuntimo galimybe, būti „Bitė Lietuva“, „Omnitel“ ar „Tele2“ abonentu arba naudotis šių mobiliojo ryšio operatorių išankstinio mokėjimo kortelėmis. * Atvykite į „Swedbank“ klientų aptarnavimo padalinį ir pasirašykite paslaugos teikimo sutartį bei užsisakykite automatinius pranešimus. * Reikia turėti juridinio asmens registracijos dokumentus ir juridinio asmens atstovo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.
Kainoraštis
* Nėra sutarties pasirašymo ir mėnesinių mokesčių. * Kiekviena iš banko gauta SMS žinutė kainuoja 0,45 Lt.
Kiekviena bankui išsiųsta žinutė kainuoja pagal jūsų mobiliojo ryšio mokėjimo plano tarifus.
SEB Vilniaus bankas. Pateikia išsamią instrukciją, kaip tapti mobiliosios bankininkystės paslaugų naudotoju: * Prisijunkite prie banko paslaugų internetu sistemos (https://ebankas.seb.lt/); * Pasirinkite meniu punktą Sutartys ir prašymai; * Atsidariusiame puslapyje, nurodykite mobiliojo telefono numerį, į kurį norite gauti banko siunčiamas trumpąsias žinutes; * Taip pat nurodykite sąskaitą, iš kurios norėtumėte, kad būtų apmokama už gaunamas žinutes.
Gaunamos paslaugos:
Prisijungus prie banko paslaugų internetu sistemos skiltyje Sutartys ir prašymai pažymėkite, kokią informaciją apie savo sąskaitą pageidaujate gauti: * sąskaitos likutį; * įplaukas; * išlaidas; * atliktus ar atmestus mokėjimus tiesioginiu debetu; * banko valiutų kursų pasikeitimus; * sąskaitų ir užsakytų paslaugų sąrašą.
Jums reikiamą mobiliosios bankininkystės paslaugą galite bet kada užsisakyti ir atsisakyti vienu klavišo paspaudimu.
Mobiliuosius telefonus turintys SEB banko klientai, banko informaciją gali gauti SMS žinutėmis.
Paslaugomis mobiliuoju telefonu gali naudotis visų Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių klientai. Ypač patogu tai, kad šia paslauga galima naudotis ir užsienyje – visur, kur yra mobilusis ryšys.
Naudodamiesi mobiliuoju telefonu galėsite: * pasitikrinti savo banko ir mokamųjų kortelių likučius; * gauti banko pranešimus apie įskaitytas ar nurašytas lėšas: pervestą atlyginimą, apmokėtą sąskaitą ar kitus pasikeitimus sąskaitoje; * gauti banko pranešimus apie atliktas ar atmestas tiesioginio debeto operacijas; * gauti banko ar mokamosios kortelės sąskaitų operacijų ataskaitą; * sužinoti SEB banko valiutų kursus ir kursų pasikeitimus; * gauti savo banko sąskaitų ir užsakytų paslaugų sąrašą.
Kaip tapti paslaugų naudotoju: * atvykite į bet kurį SEB banko filialą ir sudarykite elektroninių paslaugų teikimo sutartį. Reikia turėti Lietuvos Respublikos piliečio pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą; * susipažinkite su paslaugų mobiliuoju telefonu teikimo sąlygomis.
Įkainiai:
Iš banko gautos žinutės kaina – 0,30 Lt, Jūsų siųstos žinutės bankui – pagal mokėjimo planą. Mokestis nurašomas už praėjusią parą išsiųstas žinutes iš sutartyje nurodytos banko ar mokamosios kortelės sąskaitos.
Medicinos banko klientams, turintiems mobilųjį telefoną siūlome naudotis banko teikiama SMS žinučių paslauga.
Išsiuntę specialią SMS žinutę galite sužinoti:
•sąskaitų likučius;
•sąskaitų likučių pasikeitimus;
•paskutines (penkias) įskaitytas į sąskaitą sumas;
•paskutines (penkias) nurašytas iš sąskaitos sumas;
•paskutines įskaitytas į sąskaitą sumas virš nurodytos sumos;
•paskutines nurašytas iš sąskaitos sumas virš nurodytos sumos.
Kaip pradėti naudotis SMS žinučių paslauga:
Jei norite naudotis SMS žinučių paslauga, turite atvykti į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių arba filialą ir sudaryti informacijos teikimo apie sąskaitas SMS ir elektroninėmis žinutėmis sutartį. Būtina turėti asmens tapatybę liudijančius dokumentus. SMS pranešimo išsiuntimas klientui 0,30 Lt už kiekvieną pranešimą.

5 pav. SMS bankininkystės kainų sulyginimas Pagal sudarytą lentelę ir bankų siūlomą informaciją jų elektroniniuose puslapiuose brangiausiai už SMS bankininkystę moka SWEDBANK klientai. SWEDBANK kaip užimantis stipriausias pozicijas šioje rinkoje brangiausiai apmokestina savo klientus. SEB Vilniaus banko ir Medicinos banko įkainis yra toks pats.

6pav. SMS bankininkystės paslaugų lentelė

Pasirinktų bankų internetiniuose puslapiuose nurodomos labai panašios arba tokios pat SMS bankininkystės paslaugos. Medicinos bankas šią paslaugą apibūdina trumpaisiai ir glausčiausiai.

1.2.2. Internetinė bankininkystė

Lietuvoje internetinės bankininkystės paslaugomis kiekvienais metais naudojasi vis daugiau gyventojų. Nepertraukiamai teikiama paslauga leidžia turėti išsamią finansinę informaciją bei saugiai vykdyti mokėjimų pavedimus. Jūs atliekate mokėjimus patogiu laiku, galite sumažinti naudojimosi bankų paslaugomis kaštus ir sutaupyti daugiau laisvalaikiui.
Kaip apsaugoti savo turtą nuo sukčių ir vagių bei saugiau naudotis internetine bankininkyste bei mokėjimo kortelėmis klientams pataria kiekvienas Lietuvos bankas savo internetiniuose tinklalapiuose.
Bankinėms operacijos atlikti yra patogu naudoti internetą. Jūs galite pasinaudoti paslaugomis bet kurioje vietoje ir bet kuriuo metu. Tačiau atminkite, kad jūsų kompiuteris turėtų būti apsaugotas ir jūs niekam neturėtumėte suteikti asmeninės informacijos, tokios kaip asmens kodas ar kortelės numeris.

7. pav. Internetinės bankinikystės registruotų vartotojų skaičius

SWEDBANK Elektroninės bankininkystės programa - tai paprasta ir saugi „Swedbank“ elektroninė sąskaitų tvarkymo programa, leidžianti atlikti banko operacijas ir gauti reikiamą informaciją tiesiog darbo vietoje. Norint naudotis programa , reikia į Jūsų kompiuterį arba tinklą įdiegti atskirą duomenų bazę. Programa veikia bet kurioje „Windows“ operacinėje sistemoje.
Naudodamiesi elektroninės bankininkystės programa, jau šiandien galite:
•atlikti vietinius ir tarptautinius mokėjimus;
•atlikti grupinius mokėjimus (patogu pervesti darbo užmokestį);
•atlikti debeto pavedimus;
•siųsti patvirtintus (autentiškus) tekstinius pranešimus arba laiškus bankui;
•sužinoti Lietuvos banko ir „Swedbank“ valiutų kursus;
•konvertuoti valiutą;
•siųsti ir gauti e.sąskaitas apmokėjimui;
•gauti banko sąskaitos likutį bei norimo laikotarpio išrašą;
•gauti informaciją apie ateinančius į banką tarptautinius pavedimus iš kitų bankų ir kita.
Elektronine bankininkyste saugu naudotis nes:
•Programoje yra įdiegta vartotojų teisių sistema, įdiegti originalus elektroniniai raktai, t.y. vartotojo „parašas“ yra diskelyje.
•Visa siunčiama ir gaunama iš „Swedbank“ informacija įslaptinama pažangiausiomis kodavimo technologijomis.
•Ryšys su banku trunka tik tol, kol Jūs perduodate ar gaunate paruoštus dokumentus. Vėliau dirbama atsijungus nuo išorinio tinklo, t.y. įprastoje aplinkoje.
•Pasirašant paslaugos sutartį su „Swedbanku“, pasirenkami vietinių ir tarptautinių mokėjimų limitai. Bankas, gavęs nurodymus iš Jūsų, visada tikrins, ar šie limitai neviršijami. Jei pavedimo suma viršys maksimalius operacijos limitus - banko darbuotojas susisieks su Jumis telefonu ir pasitikslins, ar vykdyti šį mokėjimą. Tai papildoma apsauga nuo atsitiktinių klaidų.
Kaip tapti elektroninės bankininkystės programos naudotoju:
•Atvykite į artimiausią „Swedbank“ klientų aptarnavimo padalinį ir pasirašykite paslaugos teikimo sutartį.
•Pasirašant sutartį, paprašysime pasirinkti kainų paketą (Kainų paketas1 ar Kainų paketas2) bei vykdomų operacijų limitus.
•Norint naudotis programa, reikia turėti „Swedbank“ banko sąskaitą . Jei dar neturite, banko sąskaitą atidarysime nemokamai.
•Taip pat būtina pasirašyti su banku skaitmeninio parašo naudojimo ir skaitmeninio parašo sutartis.
Jei įsigyjant elektroninės bankininkystės programą jums prireiktų pagalbos - informuokite jus aptarnaujantį banko darbuotoją, ir kvalifikuoti „Swedbank“ specialistai padės įdiegti programą bei išmokys jus bei jūsų įmonės darbuotojus ja naudotis.
Kainų paketas 1 1.1 Vienkartinis instaliavimo mokestis: | 150 Lt | 1.2 Palaikymo mokestis | 80 Lt per mėnesį | 1.3 Vietinis lėšų pervedimas litais: | banko viduje į savo sąskaitas | nemokamai | banko viduje į kitų banko klientų sąskaitas | 0,60 Lt | į kitus Lietuvoje registruotus bankus paprastas | 1,2 Lt | į kitus Lietuvoje registruotus bankus skubus | 4 Lt | 1.4 Tarptautinis paprastas lėšų pervedimas užsienio valiuta, kai kitų bankų mokesčius sumoka siuntėjas (OUR) | 80 Lt | 1.5 Debeto pavedimo pateikimas ir išsiuntimas, kai mokėtojo sąskaita yra Banke | 1 Lt | 1.6 Debeto pavedimo pateikimas ir išsiuntimas, kai mokėtojo sąskaita yra kitame Lietuvoje veikiančiame banke | 1,5 Lt | 1.7 Grupinis mokėjimo pavedimas litais banko viduje | nemokamai |
Kainų paketas 2 2.1 Vienkartinis instaliavimo mokestis: | 150 Lt | 2.2 Palaikymo mokestis | 30 Lt per mėnesį | 2.3 Vietinis lėšų pervedimas litais: | banko viduje į savo sąskaitas | nemokamai | banko viduje į kitų banko klientų sąskaitas | 0,80 Lt | į kitus Lietuvos bankus paprastas | 1,40 Lt | į kitus Lietuvos bankus skubus | 4 Lt | 2.4 Tarptautinis paprastas lėšų pervedimas užsienio valiuta, kai kitų bankų mokesčius sumoka siuntėjas (OUR) | 85 Lt | 2.5 Debeto pavedimo pateikimas ir išsiuntimas, kai mokėtojo sąskaita yra Banke | 1 Lt | 2.6 Debeto pavedimo pateikimas ir išsiuntimas, kai mokėtojo sąskaita yra kitame Lietuvoje veikiančiame banke | 1,5 Lt | 2.7 Grupinis mokėjimo pavedimas litais banko viduje | nemokamai | Kitos elektronine bankininkystės programa atliekamos operacijos apmokestinamos pagal galiojančius Banko įkainius |

SEB Vilniaus bankas Banko paslaugų internetu svetainėje galite:
•sužinoti banko ir mokėjimo kortelių sąskaitų likučius, tvarkyti sąskaitas;
•pervesti pinigus iš savo sąskaitos į kitas sąskaitas Lietuvoje ir užsienyje;
•užsisakyti mokėjimo korteles;
•padėti indėlius, valdyti investicijas, sužinoti savo investicijų vertę;
•pateikti kredito paraiškas;
•prisijungti prie Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Registrų centro elektroninių sistemų, gauti deklaravimo pažymas;
•atsiskaityti už internetinėse parduotuvėse įsigyjamas prekes ir t. t.
Taip pat galite siųsti bankui pranešimus ir pageidavimus bei keisti savo Elektroninių paslaugų teikimo sutarties sąlygas.

Slaptažodžių kortelės išdavimas | nemokamai | Prarastos slaptažodžių kortelės pakeitimas | 5 Lt | Slaptažodžių generatoriaus išdavimas | 19 Lt | Slaptažodžių generatoriaus pakeitimas, kai generatorius pamestas ar nepataisomai sugadintas | 19 Lt |

Naudodamiesi Medicinos banko internetine bankine sistema Jūs galite tvarkyti savo sąskaitas iš Jums patogios vietos ir Jums patogiu laiku.
Internetinėje bankinėje sistemoje Jūs galite:
•atlikti mokėjimo pervedimus tarp Medicinos banko sąskaitų;
•atlikti mokėjimo pervedimus į kitus Lietuvos bankus;
•atlikti tarptautinius mokėjimo pervedimus;
•mokėti mokesčius už paslaugas;
•paruošti periodinius mokėjimus;
•atsispausdinti mokėjimo nurodymą ir sąskaitų išrašus;
•užsakyti automatinį asmeninės sąskaitos ar kitų sąskaitų papildymą;
•padėti indėlį, papildyti, išmokėti dalį indėlio, nutraukti ir pakeisti pratęsimo būdą;
•matyti informaciją apie Medicinos banke laikomus indėlius;
•vykdyti užsienio valiutos pirkimą–pardavimą;
•siųsti užklausas ir gauti pranešimus apie įvykdytas operacijas banke;
•sužinoti sąskaitos likutį;
•gauti pranešimus apie sąskaitos likučio pasikeitimus SMS žinutėmis arba elektroniniu paštu;
•sužinoti oficialius Lietuvos banko valiutų kursus;
•sužinoti Medicinos banko valiutos pirkimo ir pardavimo kursus;
•importuoti paruoštus mokėjimo nurodymus iš įmonėje naudojamos buhalterinės programos;
•sudaryti pinigų gavėjų duomenų bazę;
•prisijungti prie Nacionalinės mokėjimo agentūros portalo ir užpildyti paraiškas, pažymas;
•prisijungti prie Registrų centro portalo;
•prisijungti prie Kauno miesto savivaldybės portalo (EPS);
•prisijungti prie Vilniaus miesto savivaldybės portalo;
•prisijungti prie Elektroninės valdžios vartų portalo;
•užpildyti ir pateikti deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai;
•prisijungti prie VSDFV portalo (EDAS) ir teikti socialinio draudimo pranešimus ir prašymus bei gauti informaciją iš „Sodros“ duomenų bazės;
•sumokėti už e. parduotuvėse įsigytas prekes ir suteiktas paslaugas.
Informuojame, kad Medicinos banko internetinė bankinė sistema buvo atnaujintabei patobulinta siekiant užtikrinti klientams greitą ir patogų elektroninių banko operacijų atlikimą.
Internetinė bankinė sistema veikia visą parą. Nereikia specialių programų ar įrangos. Pakanka kompiuterio, turinčio interneto ryšį ir įprastų interneto naršyklių, naudojančių HTML sąsają ir leidžiančių internetu perduoti šifruotus duomenis 128 bitų ilgio raktu. Internetinė bankinė sistema dirba greitai ir patikimai, galima pasirinkti įvairias kalbas.

Klientas atsako už vartotojų teisių paskyrimą. Sąskaitos valdymas internetu | pagal atskirai patvirtintus įkainius | Pakartotinis TAN kodų kortelės išdavimas | 4 Lt | PIN ir TAN kodų kortelės išdavimas praradus | 10 Lt | Mokėjimo, įvykdyto internetinėje bankinėje sistemoje, dokumento tvirtinimas banke | 2 Lt |

Internetinės bankininkystės paslaugas teikia visi trys bankai. Kiekvienas jų pabrėžia teikiantis labai panašias paslaugas. Bankas Medicinos bankas pateikia labai platų paslaugos apibūdinimą.

8pav. Internetinės bankininkystės paslaugos

Visi trys bankai Internetinės bankininkystės paslaugas teikia labai panašiais įkainiais, kurie lyginant su kitomis Europos Sąjungos šalimis yra pakankamai maži. Kainų skirtumai tarp pasirinktų bankų paslaugų svyruoja apie 2-3%.

1.2.3. Aplikacijų bankininkystė išmaniesiems telefonams

Aplikacijos sutinkamos kiekviename žingsnyje ir įgauna vis didesnę reikšmę ne tik smulkiųjų verslų, bet ir didžiųjų kompanijų veikloje. Sparčiai augant išmaniųjų telefonų populiarumui, mobiliosios aplikacijos tampa neatsiejama kiekvieno vartotojo kasdienio gyvenimo dalimi. Vienos aplikacijos leidžia mums greitai ir nesunkiai atlikti tam tikras užduotis, kitos palengvina komunikaciją, trečios tiesiog suteikia galimybę atsipalaiduoti.
Pasaulio tendencijos rodo, kad mobiliųjų aplikacijų pranašumus palyginti dažnai išnaudoja bankai suteikdami klientams galimybę tvarkyti savo internetinę bankininkystę mobiliajame telefone. Tyrimų bendrovė „Yankee Group“ prognozuoja, kad iki 2015 metų pasaulyje daugiau kaip 500 mln. vartotojų naudosis mobiliosios bankininkystės paslaugomis. Lietuvoje šias paslaugas teikia ir didieji šalies bankai. „Ekonomika.lt“ paprašyti pakomentuoti savo sprendimą susikurti mobiliosios bankininkystės aplikaciją „Swedbank“ atstovai teigė, kad tai daryti paskatino pasaulio prognozės, kad iki 2014 metų prisijungimo prie interneto skaičius iš mobiliųjų įrenginių pralenks prisijungimus iš asmeninių kompiuterių. Pastaruoju metu galima matyti vis daugiau bankų klientų duomenų vagysčių, tačiau „Swedbank“ patikino, kad jungiantis prie banko per išmaniąją programėlę naudojamos moderniausios apsaugos technologijos. „Didžiausias duomenų saugumo pavojus slypi ne technologijose, o kiekvieno vartotojo elgesyje saugant asmeninius bankininkystės duomenis“, – komentavo „Swedbank“ atstovas spaudai Saulius Abraškevičius.
Išmaniesiems telefonams pritaikyta interneto banko programėlė SEB Vilniaus banke skirta išmaniųjų telefonų „iPhone“ ir „Android“ turėtojams, atsisiuntę vieną nemokamą programėlę, gali greičiau ir patogiau naudotis SEB banko paslaugomis ir susisiekti su banku
Naudojantis naująja programėle, galima prisijungti prie išmaniesiems telefonams pritaikytos SEB banko paslaugų internetu svetainės ir: * pervesti pinigus į savo sąskaitas; * pervesti pinigus kitiems gavėjams; * tikrinti sąskaitų likučius; * pažiūrėti atliktų operacijų istoriją; * naudotis sukurtais mokėjimo nurodymų ruošiniais.
Kaina naudojantis aplikacija yra nurodoma tokia pati kaip ir naudojantis internetine bankininkyste.
Medicinos bankas savo oficialiame puslapyje taip pat ir paskambinus telefonu pranešė, jog apie išmaniesiems telefonams skirtų aplikacijų šiuo metu dar neturi, tačiau artimoje ateityje planuoja sukurti ir aktyviai naudoti.
Internetinių aplikacijų rinkoje daugiausiai pažengę yra trys didžiausi Lietuvos bankai, nes jie yra suinteresuoti patenkinti kuo platesnį vartotojų ratą, taip pat siekti tobulėti ir įsidiegti kuo daugiau naujovių. Tai padeda našiau dirbti bei patenkinti visus klientų poreikius.

Išvados

Komercinis bankas - finansų įstaiga atliekanti įvairių tipų funkcijas. Jis atitinka finansinius poreikius sektoriuose, pavyzdžiui, žemės ūkio, pramonės, prekybos, bendravimo ir t.t. Tai reiškia, kad jie vaidina labai svarbų vaidmenį ekonomikoje, socialiniuose dalykuose.
Darbe pasirinkta analizuoti tris bankus: AB „SWEDBANK“ banką, SEB Vilniaus banką ir AS „Medicinos banką“: AB „SWEDBANK“ bankas pasirinktas kaip didžiausią rinkos dalį užimantis bankas. SEB Vilniaus bankas – kaip „SWEDBANK“ banko pagrindinis konkurentas. Medicinos banką“ – kaip mažiausią rinkos dalį užimantis bankas.
Kiekviename sektoriuje vienas pagrindinių varomųjų jėgų yra inovacijos. Bankininkystės srityje naujausių technologijų sprendimų taip pat netrūksta. Darbe aptariamos naujausiomis technologijom paremtas paslaugas: SMS bankininkystė, internetinė bankininkystė ir aplikacijų bankininkystė išmaniesiems telefonams.
Lietuvoje mobiliųjų telefonų yra daugiau nei gyventojų, mobiliosios arba SMS bankininkystės galimybėmis šiuo metu naudojamasi dar ne taip dažnai. Už SMS bankininkystę moka SWEDBANK klientai. SWEDBANK kaip užimantis stipriausias pozicijas šioje rinkoje brangiausiai apmokestina savo klientus. SEB Vilniaus banko ir Medicinos banko įkainis yra toks pats. Pasirinktų bankų internetiniuose puslapiuose nurodomos labai panašios arba tokios pat SMS bankininkystės paslaugos. Medicinos bankas šią paslaugą apibūdina trumpaisiai ir glausčiausiai.
Lietuvoje internetinės bankininkystės paslaugomis kiekvienais metais naudojasi vis daugiau gyventojų. Internetinės bankininkystės paslaugas teikia visi trys bankai. Kiekvienas jų pabrėžia teikiantis labai panašias paslaugas. Bankas Medicinos bankas pateikia labai platų paslaugos apibūdinimą, taip jie siekia pritraukti kuo daugiau ir kuo platesnį vartotojų ratą. Visi trys bankai Internetinės bankininkystės paslaugas teikia labai panašiais įkainiais
Pasaulio tendencijos rodo, kad mobiliųjų aplikacijų pranašumus palyginti dažnai išnaudoja bankai suteikdami klientams galimybę tvarkyti savo internetinę bankininkystę mobiliajame telefone. Internetinių aplikacijų rinkoje daugiausiai pažengę yra trys didžiausi Lietuvos bankai, nes jie yra suinteresuoti patenkinti kuo platesnį vartotojų ratą, taip pat siekti tobulėti ir įsidiegti kuo daugiau naujovių. Tai padeda našiau dirbti bei patenkinti visus klientų poreikius.

Literatūros sąrašas

1. Howells P., Bain K. Financial markets and Institutions. NY: Prentice Hall, 2000. 2. Fabozi. F., Modigliani F., Jones F., Ferri M. G. Foundations of financial markets and institutions. Upper Saddle River: Prentice-Hall, 2002. 3. http://kalyan-city.blogspot.com/2010/09/commercial-banks-definitions-primary.html 4. http://forex.lt/bankai/lietuvos-bankai 5. http://www.lba.lt/go.php/lit/2012_m._/2505 6. http://www.seb.lt/pow/wcp/seblt.asp?lang=lt&website=TAB4 7. http://www.swedbank.lt/lt/pages/apie/swedbank_verslo_filosofija 8. http://www.medbank.lt/apie-medicinos-banka/48-apie-banka/60-misija.html 9. http://www.bbc.co.uk/news/technology-16469003 10. http://www.bankingtech.com/bankingtech/article.do?articleid=20000223642 11. http://www.lba.lt/go.php/lit/Lietuvos_bankininkyste_po_Snoro_pamokos_/497 12. http://www.lba.lt/go.php/lit/SMS_bankininkystes_populiarumas_turetu_a/491 13. http://www.lba.lt/go.php/lit/2012_m/2507 14. http://www.swedbank.lt/lt/pages/verslo/mobilusis_bankas 15. http://www.seb.lt/pow/wcp/seblt.asp?ss=/pow/wcp/templates/sebarticle.cfmc.asp%3FDUID%3DDUID_0DD5BF4AB9333AA9C1256F9C00278E6B%26xsl%3Dlt%26sitekey%3Dseb.lt 16. http://www.lba.lt/go.php/pinigu_saugumas 17. http://www.lba.lt/go.php/lit/2012_m/2507 18. http://www.swedbank.lt/lt/pages/verslo/elektronines_bankininkystes_programa 19. http://www.seb.lt/pow/wcp/seblt.asp?ss=/pow/wcp/templates/sebarticle.cfmc.asp%3FDUID%3DDUID_0DD5BF4AB9333AA9C1256F9C00278E6B%26xsl%3Dlt%26sitekey%3Dseb.lt 20. http://itbaze.lt/mobilusis-pasaulis/mobiliosios-aplikacijos-ar-lietuviai-i%C5%A1naudos-galimybes 21. http://www.seb.lt/pow/wcp/seblt.asp?ss=/pow/wcp/templates/sebarticle.cfmc.asp%3FDUID%3DDUID_0DD5BF4AB9333AA9C1256F9C00278E6B%26xsl%3Dlt%26sitekey%3Dseb.lt

--------------------------------------------
[ 1 ]. http://kalyan-city.blogspot.com/2010/09/commercial-banks-definitions-primary.html
[ 2 ]. http://forex.lt/bankai/lietuvos-bankai
[ 3 ]. http://www.lba.lt/go.php/lit/2012_m._/2505
[ 4 ]. http://www.seb.lt/pow/wcp/seblt.asp?lang=lt&website=TAB4
[ 5 ]. http://www.swedbank.lt/lt/pages/apie/swedbank_verslo_filosofija
[ 6 ]. http://www.medbank.lt/apie-medicinos-banka/48-apie-banka/60-misija.html
[ 7 ]. http://www.bbc.co.uk/news/technology-16469003
[ 8 ]. http://www.bankingtech.com/bankingtech/article.do?articleid=20000223642
[ 9 ]. http://www.lba.lt/go.php/lit/Lietuvos_bankininkyste_po_Snoro_pamokos_/497
[ 10 ]. http://www.lba.lt/go.php/lit/SMS_bankininkystes_populiarumas_turetu_a/491
[ 11 ]. http://www.lba.lt/go.php/lit/2012_m/2507
[ 12 ]. http://www.swedbank.lt/lt/pages/verslo/mobilusis_bankas
[ 13 ]. http://www.seb.lt/pow/wcp/seblt.asp?ss=/pow/wcp/templates/sebarticle.cfmc.asp%3FDUID%3DDUID_0DD5BF4AB9333AA9C1256F9C00278E6B%26xsl%3Dlt%26sitekey%3Dseb.lt
[ 14 ]. http://www.lba.lt/go.php/pinigu_saugumas
[ 15 ]. http://www.lba.lt/go.php/lit/2012_m/2507
[ 16 ]. http://www.swedbank.lt/lt/pages/verslo/elektronines_bankininkystes_programa
[ 17 ]. http://www.seb.lt/pow/wcp/seblt.asp?ss=/pow/wcp/templates/sebarticle.cfmc.asp%3FDUID%3DDUID_0DD5BF4AB9333AA9C1256F9C00278E6B%26xsl%3Dlt%26sitekey%3Dseb.lt
[ 18 ]. http://itbaze.lt/mobilusis-pasaulis/mobiliosios-aplikacijos-ar-lietuviai-i%C5%A1naudos-galimybes
[ 19 ]. http://www.seb.lt/pow/wcp/seblt.asp?ss=/pow/wcp/templates/sebarticle.cfmc.asp%3FDUID%3DDUID_0DD5BF4AB9333AA9C1256F9C00278E6B%26xsl%3Dlt%26sitekey%3Dseb.lt

Similar Documents

Premium Essay

Bank

...United Kingdom (UK) Company named NRB Community Bank which provides international recognition and credentials for fund raising and management as well as investing in Bangladesh. NRB Community Bank will focus on providing services to the High Net Worth (HNW) clients and Small & Medium Enterprises (SME) in the UK and from Bangladesh and will carry on other regulated retail bank activities as appropriate. The NRB Community Bank will go into a partnership arrangement with an existing retail bank and offer the banking services in a “white-label” arrangement where the NRB Community Bank will market and target the community in utilizing the retail banks products and services similar to what has been done by Tesco Bank and Sainsbury’s Bank. NRB Community Bank will make all the investments and acquire the retail customers from the target community and share the revenue with the retail bank partner. NRB Community Bank will be the first Bangladeshi commercial company formed and operating in the UK under the Financial Services Authority (FSA) regulations and fully transparent and accountable to the UK companies’ laws and compliances. The primary objective of the Company will be to service to the Non Resident Bangladeshis (NRB) in the UK and Europe and invest in portfolio of projects in Bangladesh that provides significant return to the investors and shareholders. NRB Community Bank will seek to provide investment products and retail bank services to the Non Resident Bangladeshi......

Words: 842 - Pages: 4

Free Essay

Bank

...LESSON 14: CASH BOOK, PASS BOOK, BANK RECONCILIATION STATEMENT Dr. Jyotsna Sethi, Rekha Rani STRUCTURE 14.1 Introduction 14.2 Objectives 14.3 Cash Book 14.4 Types of Cash Book 14.4.1 Simple Cash Book 14.4.2 Two Column Cash Book 14.4.3 Three Column Cash Book 14.5 Petty Cash Book. 14.5.1. Imprest System of Petty Cash Book. 14.5.2 Advantages of Petty Cash Book 14.6 Pass Book 14.7. Bank Reconciliation Statement 14.7.1 Meaning 14.7.2. Causes for difference between Cash Book Balance and Pass Book Balance. 14.7.3. Need and importance of Bank Reconciliation Statement 14.7.4 Procedure for preparation of Bank Reconciliation Statement. 14.8. 14.9. Summary Glossary 14.10. Self Assessment Questions 14.11. Answer to check your progress 14.12. Further Readings 14.1. INTRODUCTION Every entrepreneur should have knowledge of cash book and pass book as from these books, he may check how much balance is available to him for meeting his expenses and liabilities and what are the details of receipts and payments of a particular period. With the details of payments it can be checked that whether the payments are of reasonable amount or not. If the expanses are unreasonably high he may take steps to control them. An 211 entrepreneur who regularly checks his cash and bank balances would never face problems like dishonor of cheques or cash crisis etc. Entrepreneur, who doesn’t distinguish between his revenue and profits, may spend all his receipts for his personal purposes......

Words: 3838 - Pages: 16

Premium Essay

Bank

...Deposit-taking institutions that accept and manage deposits and make loans, including banks, building societies, credit unions, trust companies, and mortgage loan companies; • Insurance companies and pension funds; • Brokers, underwriters and investment funds. Functions of a Financial Institution: The functions of Financial Institutions are: • Financial institutions provide service as intermediaries of the capital and debt markets. • They are responsible for transferring funds from investors to companies in need of those funds. • Financial institutions facilitate the flow of money through the economy. To do so, savings a risk brought to provide funds for loans. Such is the primary means for depository institutions to develop revenue. Should the yield curve become inverse, firms in this arena will offer additional fee-generating services including securities underwriting, and pre. Regulation Structures of Financial Institutions: Financial institutions in most countries operate in a heavily regulated environment as they are critical parts of countries' economies. Regulation structures differ in each country, but typically involve prudential regulation as well as consumer protection and market stability. Some countries have one consolidated agency that regulates all financial institutions while other have separate agencies for different types of institutions such as banks, insurance companies and brokers. Countries that have separate agencies......

Words: 15567 - Pages: 63

Premium Essay

Bank

...local private commercial banks. Electronic banking is one of the most demanded and latest technologies in banking sector. This paper tried to unearth the present status of electronic banking in banking sector in Bangladesh. Keywords: Electronic Banking, Bank, Bangladesh Introduction: In Bangladesh, multinational banks are operating for long besides our nationalized, private and specialized banks. However, much of the resulting research has concentrated on providing evidence of the association between consumers’ usage patterns of ATMs and their demographic profiles (Hood, 1979; Murphy, 1983) and, more recently, consumer psychographic profiles (Stevens et al., 1986). Besides, the banking services of nationalized, private, and multinationals are different by quality of their services. Multinational banks are offering better services than others. They offer better customer services, personal financial services, corporate facilities, trade services with the help of efficient operational department, credit department, information technology department and the most important department is the marketing department. Presently they are thinking to offer door-to-door services, 24 hours banking services with electronic banking, pay and cash management through internet services. Moreover, waiting to introduce intensive e banking of the multinational banks in Bangladesh. Customer always demands better services, security, and round the clock banking. Multinational banks are......

Words: 3626 - Pages: 15

Premium Essay

Bank

...business can order from the bank. The financial institution promises to pay the exporting firm a specific amount on a specific date, at which time it recoups its money by debiting the importer’s account. A banker’s acceptance, or BA, works much like a post-dated check, which is simply an order for a bank to pay a specified party at a later date. The holder may choose to sell the BA for a discounted price on a secondary market, giving investors a relatively safe, short-term investment. BAs are frequently used in international trade because of advantages for both sides. Exporters often feel safer relying on payment from a reputable bank than a business with which it has little if any history. Once the bank verifies, or “accepts”, a time draft, it becomes a primary obligation of that institution. The importer may turn to a banker’s acceptance when it has trouble obtaining other forms of financing, or when a BA is the least expensive option. The advantage of borrowing is that it receives the goods and has the opportunity to resell them before making payment to the bank. Discounting the Acceptance To understand banker’s acceptances as an investment, it’s important to understand how businesses use them in global trade. Here’s one fairly typical example. An American company, Clear Signal Electronics, decides to purchase 100 televisions from Dresner Trading, a German exporter. After completing a trade agreement, Clear Signal approaches its bank for a letter of......

Words: 1068 - Pages: 5

Premium Essay

Bank

...INTERNSHIP REPORT ON GENERAL BANKING ACTIVITIES OF PUBALI BANK LIMITED: A STUDY ON SADARGHAT BRANCH, DHAKA Prepared for Mr.Sheikh Md. Abdur Rahim Assistant Professor and Head Department of Real Estate and Department of Commerce Faculty of Business and Economics Daffodil International University Prepared by Rajib Dutta ID No.: 102-11-1571 th BBA 26 Batch(Major: HRM) Faculty of Business & Economics Daffodil International University Date of Submission: 7 December 2014 LETTER OF TRANSMITTAL 7 December 2014 Mr.Sheikh Md. Abdur Rahim Assistant Professor and Head Department of Real Estate and Department of Commerce Faculty of Business and Economics Daffodil International University Subject: Submission of the internship report. Dear Sir, It is my great pleasure to submit the Internship report entitled “General Banking Activities of Pubali Bank Limited: A Study on Sadarghat Branch,Dhaka’’. As per requirement of BBA, I have completed the Internship in Pubali Bank Limited. I have tried to exert all the knowledge that I gathered through my working with this branch of PBL. Working for three months (6th august to 6th November) in the Pubali Bank Limited, Sadarghat Branch helped me to fulfill the requirements of obtaining practical learning and subsequently prepare of this report. My internship in Pubali Bank Limited was a worthwhile experience and the exposure of such an organization would be valuable for me. Before facing the real business world...

Words: 8943 - Pages: 36

Premium Essay

Bank

...AmSouth Bank it is designed as a financial institution which is involved in borrowing and lending money. Banks take customer deposits in return for an annual interest payment. The function of the environment is that the bank that uses the majority of these deposits to lend to other customers for a variety of loans. The difference between the two interest rates is effectively the profit margin for banks. The floor plan of the AmSouth Bank is one you enter there are guards that greet. Than once you go inside of the banks there are tellers and armed guards (Bank Liability for Employee Parking and Safety) present at each entrance. There are cameras present at each intersection. When dealing with the different floor plans it makes it harder or easier to commit crime a crime at the AmSouth Bank. Some of the known common threats are when the bank is getting robbed or it depends on the floor plan. It has been times were bank tellers are put on the line because it is money being established inside of the building. That’s why every bank receives the necessary training every month to know how to be able to handle a siuation of robbery. A risk assessment for each threat –I would make sure every corner of the AmSouth Bank inside and out has the silent alarms installed. I would have them hooked up a way that once the alarm is triggered it be connected to law-enforcement immediately. I would make sure security guards are present at every entrance of the AmSouth......

Words: 1055 - Pages: 5

Premium Essay

Bank

...Different Modes of Investment of Islami Bank Bangladesh Limited [pic] Islami Bank Bangladesh Limited Date of submission: 19th May, 2011 Different Modes of Investment of Islami Bank Bangladesh Limited Kawran Bazar Branch and Its Performance Prepared By www.AssignmentPoint.com Student Declaration I hereby declare that report entitled Different Modes of Investment of Islami Bank Bangladesh Limited Kawran Bazar Branch and Its Investment Submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree of Bachelors of Business Administration (BBA) Is my original work and not submitted for the award of any other Degree, Diploma Fellowship or other similar title or prizes ________________________________ www.AssignmentPoint.com Certification This is to certify that the internship Report titled Different Modes of Investment of Islami Bank Bangladesh Limited Kawran Bazar Branch and Its Investment Submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree of Bachelor of Business Administration (BBA) is approved and accepted in form and quality. ________________ ____________________ Supervisor ...

Words: 16295 - Pages: 66

Free Essay

Bank

... With a minimum subscription of RM5,000, the Fund has an approved fund size of 100 million units which is priced at RM1.00 per unit during the initial offer period. Distributed by CIMB Bank, CIMB Private Banking, CIMB Investment-Retail Equities, CWA and Citibank, the Fund is available for subscription until 9 March 2011. | http://www.cimb.com/index.php?ch=g2_mc&pg=g2_mc_news&ac=8&tpt=cimb_group CIMB Bank seals a deal with MATTA in providing foreign currency exchange service for travellers 04 August 2011 Kuala Lumpur: CIMB Bank today has signed a memorandum of understanding (MOU) with the Malaysian Association of Tour and Travel Agents (MATTA) in providing foreign currency exchange services for travellers, named Pick & Pack Currency Service. Endorsed by MATTA, travel agents registered with the Association can now sign up and become CIMB Bank authorised agents to provide foreign currency exchange services to their customers. A ceremony was held earlier this morning to commemorate the agreement. Signing on behalf of the Bank was Abdul Karim Md. Lassim, Deputy Head, Retail Financial Services, CIMB Bank and Dato’ Mohd Khalid Harun, President of MATTA. Commenting on the MOU sealed today, Karim said, “We are pleased to collaborate with MATTA in being the first bank to come up with such an innovative service. With 29 foreign currencies available to be exchanged at competitive rates, this service is designed for travel agents to be a one-stop tour and......

Words: 8133 - Pages: 33

Premium Essay

Banks

...LIST OF COOPERATIVE BANK * Agusan del Norte Cooperative Bank * Bataan Cooperative Bank * Camiguin Cooperative Bank * Capiz Settlers Cooperative Bank * Cooperative Bank of Agusan del Sur * Cooperative Bank of Aklan * Cooperative Bank of Aurora * Cooperative Bank of Benguet * Cooperative Bank of Bohol * Cooperative Bank of Bukidnon * Cooperative Bank of Bulacan * Cooperative Bank of Cagayan * Cooperative Bank of Camarines Norte * Cooperative Bank of Camarines Sur * Cooperative Bank of Cavite * Cooperative Bank of Cebu * Cooperative Bank of Davao del Sur * Cooperative Bank of Ilocos Norte * Cooperative Bank of Iloilo * Cooperative Bank of La Union * Cooperative Bank of Lanao del Norte * Cooperative Bank of Misamis Oriental * Cooperative Bank of Mountain Province * Cooperative Bank of Negros Oriental * Cooperative Bank of Cotabato * Cooperative Bank of Nueva Ecija * Cooperative Bank of Palawan * Cooperative Bank of Pampanga * Cooperative Bank of Quezon Province * Cooperative Bank of Surigao del Sur * [Cooperative Bank of Tarlac] * Cooperative Bank of Zambales * Cooperative Bank of Zamboanga del Norte * Cooperative Bank of Zamboanga del Sur * Countryside Cooperative of Batangas * First Isabela Cooperative Bank * Ilocos Sur Cooperative Bank * Leyte Cooperative Bank * Metro South Cooperative Bank * National Teachers and Employees Cooperative Bank * Occidental Mindoro Cooperative Bank * Samahang Nayon Cooperative Bank of Nueva Vizcaya *......

Words: 1925 - Pages: 8

Premium Essay

Bank

...Services offered by Nepalese Commercial Banks Introduction The term bank is either derived from old Italian word banca or from a French word banque both mean a Bench or money exchange table. In olden days, European money lenders or money changers used to display (show) coins of different countries in big heaps (quantity) on benches or tables for the purpose of lending or exchanging. A bank is a financial institution which deals with deposits and advances and other related services. It receives money from those who want to save in the form of deposits and it lends money to those who need it. A financial institution licensed as a receiver of deposits. There are two types of banks: commercial/retail banks and investment banks. In most countries, banks are regulated by the national government or central bank. Commercial banks are mainly concerned with managing withdrawals and deposits as well as supplying short-term loans to individuals and small businesses. Consumers primarily use these banks for basic checking and savings accounts, certificates of deposit and sometimes for home mortgages. Investment banks focus on providing services such as underwriting and corporate reorganization to institutional clients. According to Nepal Company Act 2031 B.S, a commercial bank refers to such type of bank which deals in money exchange accepting deposit advance loan and commercial transaction except specific banking related to co-operative agriculture industry and other objective.......

Words: 1485 - Pages: 6

Premium Essay

Banks

...What are Banks? Banks are the largest lending institutions through out the globe; the basic purpose of banks is to secure money of the people/organizations and to lend the money to the people/organizations as a creditor/lender. When they start returning money back to the bank either at once or in portions take interest on it. This interest is the prime source of the banks profit; interest is also known as “Usury”. The History of Banks The history of banks is old, but it is not exactly in that form which today we have, as we developed the way of banking and other related features are also changed. Initially people store money in the royal palaces and temples, at that time there were no concept of money they secure their grains and other commodities into it, the reason behind this they feel that these places are very secure and the chance of robbery or theft is very less as compare to secure in there own houses. Banking Today Today banks are playing very essential role in our country economy as well as in global economy; they are giving loans to the organization and individuals, trying to make humans life easier and developed. Without bank we cannot even think to live, for example how do you feel if someone says that I have one million or ten million dollar save in my cupboard locker, obviously you can laugh over the person wisdom? Now banks are providing greater facilities and constantly improving their standards day by day, Stronger security, locker facilities......

Words: 2772 - Pages: 12

Premium Essay

Bank

...Internship Report On Janata Bank Limited and Its General Banking Activities Internship Report On Janata Bank Limited and Its General Banking Activities Supervised by: Niluthpaul Sarker Assistant Professor Department of Accounting and Information systems Jagannath University Prepared by: Akash Kumar Ghosh ID: 114599(BBA) 6th Batch Department of Accounting and Information systems Jagannath University Date of Submission: 5th November, 2015 Letter of Transmittal Date: November 05, 2015 Niluthpaul Sarker Assistant Professor Department of Accounting and Information Systems Jagannath University Subject: Submission of internship report. Dear Sir, I would like to inform you that I have completed my internship report on the topic“General banking activities of Janata bank Ltd” of Bangladesh. I have completed my internship attachment period with Janata Bank Ltd. Preparing this report, I have collected information from all available sources in the most realistic and professional way. In writing this report, I have followed the instructions of my organization while at the same time consulting my institute supervisor. I have endeavored to the utmost potential and limited constraints to project the report as reflective as possible. I earnestly hope that this report will meet your specification would be delighted to furnish you with any clarification if required. Thanks and Regards Yours......

Words: 10042 - Pages: 41

Premium Essay

Banks

...This paper examines the service quality dimensions of Indian private banks dealing with retail banking. Overall service quality level acts as an antecedent for customer satisfaction. The factors extracted give perceived service quality dimensions which correlate with overall attitudinal loyalty. Overall service quality further tested for any significant relationship with attitudinal loyalty, which is considered to be an important component of retaining valued customers. The data has been collected from 100 valued customers of two private retail banks of Tiruchirapalli. A questionnaireelicited information on socio-demographic variables along with SERVQUAL dimensions of service quality added with three extra contemporary validated variables and attitudinal loyalty variables. The results suggest that responsiveness and reliability of service quality dimensions determine customer satisfaction more than the assurance, empathy and tangible aspects (SERVQUAL score analyzed using Factor Analysis and Multiple Regressions). Overall perceived service quality fosters customer’s attitudinal loyalty through latent customer satisfaction (Tested using Chi-Square Statistics and Correlation Analysis). Increase in service quality of the banks can satisfy and develop attitudinal loyalty which ultimately retains valued customers. Introduction Financial liberalization has led to intense competitive pressures and private banks dealing in retail banking are consequently directing their......

Words: 6745 - Pages: 27

Premium Essay

Bank

...for knowing about the performance of a bank.. Nowadays Banking companies are in a competitive market. They are choosing the differentiation strategy to be a market leader because cost leadership is not a good tool for competition due to oligopolistic market. By analyzing bank information system, this paper investigates the service quality perceptions of bank account holders. This paper also examine the relationship between relative importance allocated by respondents to each of the five SERVQUAL dimensions as measured by the points allocated to that dimensions the ratings provided for the individual items of the dimension.  In the SERVQUAL questionnaire there are 22 questions from five different dimensions. These are Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance and Empathy. These questions measure the gap between employees’ expectations and perceptions .After conducting the survey I have found some values. I have made an analysis with these values. I have calculated the weighted average scores of these values from the perspective of these branches. Then it has been seen that the gap between the employees’ expectations and perceptions about the services is lower for the customers. In my report I got reliability, responsibility and assurance is very much valuable to customers compare to others. Company Profile COMPANY BACKGROUND   Dutch-Bangla Bank Limited (the Bank) is a scheduled commercial bank. The Bank was established under the Bank Companies Act 1991 and incorporated......

Words: 48046 - Pages: 193