Free Essay

Beer Marketing

In: Business and Management

Submitted By bburger
Words 871
Pages 4
Kutatási eredmények
Képes tesztek eredményei
A képes tesztekből kiderült, hogy a Gössert és Drehert az emberek inkább a komolyabb hangvételi képekkel azonosítják az emberek. A családdal kapcsolatos képeket is ezzel a két márkával azonosították többségben, továbbá az idősebb és középkorú embereket ábrázoló képek esetében is az említett márkák kerültek szóba.

A legbulisabb és fiatalosabb sörnek a Sopronit választották. Ezt bizonyítja, hogy a bulizó fiatalokat ábrázoló képhez a megkérdezettek több mint a fele kötötte a Sopronit.

Az Arany Ászok is hasonló eredményeket hozott, mint a Soproni, mivel ezt a márkát is a fiatalos és társasági képekhez kötötték a legtöbben. A szurkolókat ábrázoló képet 34%-ban kötötték az Arany Ászokhoz, amit a Soproni követett 25%-kal a dobogó alsó fokára pedig a Borsodi került 24%-kal. Egy fiatal párt ábrázoló képhez kiemelkedően szintén az Arany Ászokat választották.

Érdekesség, hogy a Borsodi a tesztünkben, egyetlen kategóriában sem kapott kiemelkedő szavazatokat. Majdnem minden kategóriában megbújt az Arany Ászok- Soproni vagy a Dreher- Gösser páros mögött.

A Dreher 24 értékelése
A teszt egyik célja a Dreher 24 sportos pozicionálásának megítélése volt. Ehhez is készítettünk képes felmérést. Több kép is ábrázolt sportos szituációt különböző környezetben. Azonban minden esetben ezeket a képeket azonosították a legkevésbé a Dreher 24-el. Az ábrán is jól látszik, hogy az 1-5-ig terjedő skálán legtöbben a legkisebb mértékben azonosították a lenti képet a Dreher 24-el. Későbbi eredményeinknek némileg ellent mond, hogy a nyári hangulatot ábrázoló képet is legtöbben nem tudták azonosítani a Dreher 24-el, azonban itt a válaszok megoszlása között kicsi eltérés tapasztalható. A képes tesztből még kiderült, hogy a Drehert nem tartották a válaszadók fiatalosnak semmilyen környezetben.
Fogyasztói szokások
Az íz hatása (6-os jelenti a legfontosabbbat
Az íz hatása (6-os jelenti a legfontosabbbat
A kérdőív alapján sörök kiválasztásakor a legfontosabb tényező az íz, a válaszadók 35%-a tartotta ezt nagyon fontosnak. Az ár végzett a második helyen, így az árazásnak is nagy szerepe van az íz mellett a fogyasztók választásának befolyásolásában. De ezt csak 8%-ban választották a legfontosabb választási tényezőnek, azonban közel 60%-ban választották a második legfontosabbnak.

Ezeket mellett mások javaslatát jelölték még sokan jelentős választási tényezőnek (37%-ban 5-ös szavazat). A z árhoz hasonló jelentőséget csatoltak a válaszadók a márkához, a márkát sokan tartják fontosnak sörvásárlás során.
A kutatásból kiderült még, hogy a csomagolás nem olyan jelentős vásárlási tényező, de alacsony százalékkal a dobozos sört kedvelők nyertek az üveges sört kedvelőkkel szemben (55%-45%).
Megerősített minket, hogy a sörözés egy társasági tevékenység, mivel a válaszadók nagy százaléka társaságban szeret sörözni és egyedül pedig egyáltalán nem. Azonban az nem teljesen egyértelmű, hogy vendéglátóhelyen vagy pedig boltban vásárolnak szívesebben, az eredmények alapján mind a kettő vagy egyik sem. A két ábrából jól látszik, hogy egyiket se választották igazán jellemzőnek.

Boltban vásárol sört?
Boltban vásárol sört?
Vendéglátóban vásárol sört?
Vendéglátóban vásárol sört?

Milyen ízű sört szeretünk a legjobban?

A válaszokból kiderül, hogy az egyértelmű győztes a citromos sör, 73%-kal. Azonban a Dreher által is forgalmazott grapefruitot is kedvelik a fogyasztók. A következő ízek között nincs nagy különbség. A Dreher ízesített sörei között többnyire keverékeket árusít, ami megkülönbözteti versenytársaitól és olyan ízesített söröket árul, amit mások korábban nem. A megkérdezettek 47%-ban válaszoltál azt, hogy nyitottak az újdonságokra is. Így ez a megkülönböztetés jogos.

Sör és sport.
. Az ízesített sört fogyasztók 20%-ot tesznek ki, aminek a fele férfi.

Az ábrán jól látszik, hogy az ízesített sört fogyasztók nagy százalékban (35%) csak nyáron fogyasztanak ízesített sört, ennek 60%-a férfi. A válaszadók közel 40%-a fogyaszt gyakrabban (hetente vagy havonta) ízesített sört, ezek között is nők túlnyomó részben. A férfiak 18%-a egyáltalán nem fogyaszt ízesített söröket, míg a nők csak 6%-ban. . A válaszadók 10%-a fogyaszt hetente ízesített sört, aminek közel 70%-a nő.

A válaszokból kiderült, hogy azok a férfiak, akik aktívan sportolnak, kevésbé isznak ízesített söröket. Azonban a nők kis százaléka sportol naponta, de ők se fogyasztanak ízesített sört. A hobbisportolók (hetente, heti néhány alkalommal sportolók) nemtől függetlenül szívesen fogyasztanak ízesített söröket nyáron vagy havonta egy alkalommal. A hölgyek körében, akik nem sportolnak egyáltalán, azok fogyasztanak leggyakrabban ízesített söröket.

Konklúzió
A Dreher 24 ízesített söreinek sportos pozícionálása nem sikerült túl jól. A pozícionálásnak némi alapja lehet, mivel a válaszadók között többségben sportolnak és egyszerre sört is fogyasztanak. A hobbisportolók közül sokan fogyasztanak ízesített söröket, de inkább csak nyáron. A másik oldalról leggyakrabban azok a nők fogyasztanak ízesített söröket, akik nem sportolnak.
Ennek megfelelően a Dreher 24-nek sokkal inkább a nőkre kellene pozícionálniuk magát, hiszen rájuk számíthatnak inkább, mint folytonos fogyasztókra, akikre egész évben támaszkodhat. Azonban szezonális szinten, nyaranta a Dreher 24 kiterjeszthetné célközönségét, hiszen ilyenkor sokkal szívesebben fogyasztanak sört a fogyasztók minden rétegében. De a sportos életmód megcélzását nem szabad folytatni. A fogyasztók nehezen kötik össze a sportot és a sörözést. A márka pozicionálását a márka gyenge kommunikációja sem segítette, hiszen a válaszok alapján a fogyasztók nem érzékelték ezt. Továbbá a sör élettani hatásait sem ismerik a fogyasztók, amelynek tudatában esetleg a sportos vagy egészséges életmódhoz kapcsolhatnák az ízesített söröket.
Felmérésünk alapján kiderült, hogy a fogyasztók nyitottak az újdonságokra. Ezért a Dreher 24 egyedi ízekkel való megjelenése jó lépés, de nem elégséges. A válaszadók a citromos söröket szeretik a legjobban (73%), ezért ezt az ízt nem kellene kihagyni portfólióból.

Similar Documents

Premium Essay

Beer

...History Beer began to be exported to India in the early days of the British Empire, including porter and India Pale Ale, also known as IPA. Although as alcohols are not unknown to India thousands of years ago.It is mentioned in some epics of India like The Mahabharatha, called "sura paniyam", which means a liquid that can potentially make the drinker unconscious. The first brewery in India was set up in Kasauli, in the Himalaya mountains, near Shimla, in the late 1820s by the Englishman Edward Dyer. Dyer's brewery produced Asia's first beer, called Lion. The brewery was soon shifted to nearby Solan (close to the British summer capital Shimla), as there was an abundant supply of fresh spring water there. The Kasauli brewery site was converted to a distillery which Mohan Meakin Ltd. still operates. Dyer set up more breweries at Shimla, Murree,Rawalpindi and Mandalay. Another entrepreneur, H G Meakin, moved to India and bought the old Shimla and Solan Breweries from Edward Dyer and added more at Ranikhet, Dalhousie, Chakrata, Darjeeling and Kirkee. In 1937, when Burma was separated from India, the company was restructured with its Indian assets as Dyer Meakin Breweries, a public company on the London Stock Exchange. Following independence, in 1949 N.N. Mohan took over management of the company and the name was changed to Mohan Meakin Ltd. The company continues to produce beer across India to this day and Lion is still available in northern India. Lion was changed from an......

Words: 2841 - Pages: 12

Premium Essay

Beer

...that brewed one beer, Mountain Man Lager, also known as “West Virginia's beer”. Mountain Man Lager held the top position among lagers in West Virgina for almost 50 years and had respectable market share in most states. The company over the years relied on its history and its status as an independent, family owned brewery to create an aura of authencity and position the beer with its core drinker – blue collar, middle to lower income men over age 45. However, Mountain Man Lager was a legacy brew in a mature business. By 2005 Mountain Man generated revenue of just over $50 million and primarily distributed Lager in Illionis, Michigan, Ohio and its native West Virgina. However, the recent changes in the beer drinkers' preferences, the company is experiencing decline in sales. Over the previous six years light beer sales in the United States had grown at a annual rate of 4% while traditional premium beer sales had declined annually by same percentage. With this on going trend Mountain Man Brewing Co. was set to loose 2% each year annually, see section A. for projections for next 4 years. In the lights of such industry trend Chris Prangel, needs to decided whether to produce Mountain Man Light, a light beer formulation of Mountain Man Lager, in the hopes of attracting younger drinkers to the brand. Alternatives Mountain Man Brewing Co. has been facing serious challenges from maturing market and new products which threaten to steal its customer based. Light beer is sweeping......

Words: 1368 - Pages: 6

Premium Essay

Beer

...a quality beer. Enable to meet the needs of the consumers. Reduce take-up risk by customers Easy to convince retailers to stock your beer extensions. Introductory marketing need not create awareness. Possible packaging and labeling efficiencies. Brand loyalty With a rate of 53% in the East Central region. Mountain Man brand loyalty rate is higher than that of competitors (42% Budweiser and 36% for Bud light) Strong associations to Mountain Man Lager Brand Defined as for working-class, tough, down-to-earth and not ‘corporate’ but local, authentic brand with strong heritage. The young would not like to be associated with a “tough” and “old brand, while the old would not like to be associated with the young drinking “tasteless” beer. Weaknesses Limited economic resources Limited geographic coverage Strategy is not updated to the current market needs to reach Is this essay helpful? Join OPPapers to read more and access more than 650,000 just like it! get better grades out to potential customers. Grass-root marketing in building brand awareness. Mountain Man had always relied on grass roots marketing to spread its beer quality message by word of mouth. Opportunities New product (light beer) Overall shift of market to light beer due to changes in beer drinkers’ preferences. Light Beer grows with 4% CAGR. Light beer could re-invigorate lager. Light beer could dilute lager equity. Potential for cannibalizations of brand. Light beer could......

Words: 328 - Pages: 2

Premium Essay

The Marketing of Samuel Adams Beer

...MRKT 5000 Marketing September 04, 2011 Jim Koch And The Marketing of Samuel Adams Beer Executive Summary Currently, the United States beer market is segmented into many segments. The two largest domestic brewers, brewers located within the United States, are Anheuser-Busch and Miller. These two companies control 50 percent and 29 percent of domestic beer sales, respectively. With 80 percent of the beer market controlled by the two megabrewers the United States is a tough environment for a small craft brewer like Samuel Adams to survive. The U.S. population is over 311 million people, the world’s third largest population after China and India. American consumes nearly 200 million barrels of beer a year, or 20 gallons per person, second only to China which has four times the amount of people the United States. Samuel Adams Boston Lager is brewed by the Boston Beer Company and founded by 1984 by Jim Koch using his great–great–grandfather’s 1870 beer recipe. Due to the economic downturn and other environmental forces the general beer market has been flat in recent years, yet quality craft beers like Samuel Adams has seen double-digit growth. The craft brewing industry has had a strong growth curve over the past decade and Samuel Adams has been positioned perfectly to capture this momentum. Technological advances have been a positive development for the Samuel Adams brewing and......

Words: 4464 - Pages: 18

Premium Essay

Beer

...|Business 120:Introduction to Marketing | | | |Wei Zhang, Cameron Fraser, Manni Brar | |11/25/2012 | Table of Contents The history of Stanley Park Brewery 2 SWOT Analysis: 3 Newswire.ca 6 Insidevancouver.ca 7 Goodlifevancouver.com 8 Target Market 9 Product Classification and Description. 10 Channels of the distribution 11 Promotional Strategies 13 Social Responsible Behavior 15 Recommendations 16 Appendix 18 Bibliography 19 The history of Stanley Park Brewery Stanley Park Brewery, which is actually based in Delta, has opened what may be Canada’s first sustainable brewery. A 110-foot- tall wind turbine provides the energy for the state-of-the-art complex, which uses less water and energy than a conventional brewery. The brewery’s somewhat confusing name refers to the original Stanley Park Brewery, which was established way back in 1897 on the shores of the park’s Lost Lagoon by Belgian pioneer and brew master Frank Foulbert. (Green beer) The brewery is actually......

Words: 3774 - Pages: 16

Premium Essay

Beer

...Classification of Beer What's more refreshing on a hot summer day than a nice cold beer? Or how about drinking a nice cold one with some buddies after work at a local bar, sound nice doesn?t it? Beer has been around for many years and will probably be around for many more. A beer is any variety of alcoholic beverages produced by the fermentation of starchy material derived from grains or other plant sources. The production of beer and some other alcoholic beverages is often called brewing. Most every culture has there own tradition and the own take on beer, thus producing many different styles and variations. Simply put, a beer style is a label given to a beer that describes its overall character and often times its origin. It's a name badge that has been achieved over many centuries of brewing, trial and error, marketing, and consumer acceptance. There are many different types of beer, each of which is said to belong to a particular style. A beer's style is a label that describes the overall flavour and often the origin of a beer, according to a system that has evolved by trial and error over many centuries. According to the type of yeast that is used in the beer's fermentation process, most beer styles fall into one of two large families: ale or lager. Beers that blend the characteristics of ales and lagers are referred to as hybrids. An ale is any beer that is brewed using only top-fermenting yeasts, and typically at higher temperatures than lager yeast.......

Words: 1336 - Pages: 6

Premium Essay

Aldrige Beer

...widespread market demand for craft beer was set to explode. He and the team had steadily developed their premium-quality handmade ales for nearly fifteen years, and their loyal customer base was strong. In the last year alone, he’d forged alliances with both Starbucks (for the purposes of co- branding a coffee- flavored brew) and A-B that had purchased a capped 25% interest in AB in exchange for access to its national distribution networks and accounting systems. Shipman had overseen significant capacity increases, with plans on the horizon for yet another brewery in Portsmouth, New Hampshire. He had worked hard to position AB favorably for expansion, and the public offering would provide the necessary capital. But how would the “microbrew” feel of AB translate to the largescale commercialization and growth pressures of the open market? Producing and distributing microbrews on a large scale was a new concept—and like any new concept, it would have to be sold. Shipman hoped to sell craft beer—and lots of it—in the heartland of America. Revolutionary Beginnings Shipman thought back through the determined, tumultuous beginnings of the company he had helped to found after graduating from the Darden School of Business at the University of Virginia in 1980. AB was brought to life in 1981 in Seattle, Washington by Shipman and his friend Gordon Bowker, who had previously founded and run Starbucks for twelve years and who wanted try his hand at beer. Their first investor was Bowker’s......

Words: 5809 - Pages: 24

Premium Essay

Corona Beer

...Corona Beer "A multi-country strategy is appropriate for industries where multi-country competition dominates and local responsiveness is essential. A global strategy works best in markets that are globally competitive or beginning to globalize." Corona Extra has been the world’s fourth best selling beer in terms of volume in 2005 due to its strategy in differentiation. Corona marketing campaign of “fun in the sun” and its light and citrus flavor helps products to expand its target customers far beyond its competitors. However due to merger and acquisition that occur in the industry, Corona needs to adjust itself in order to sustain its growth and improve its competitive position. 5-Force Analysis Rivalry (High Threat) * There is competition from both domestic products and import products as well as threat from merger and acquisition which large company may dominate the industry as they might gain advantages from cost efficiency and market share after merging. New Entrants (Low Threat) * There is low threat from emerging entrants since the large companies will have advantages in economy of scale. Also new entrants will need to have heavy start-up cost of capital. Substitute (High Threat) * High threat from substitute because there are various kinds of liquor in the market. Altogether with non-liquor drinks in the market are also considered as substitutes for beer. Consumer (Moderate) * Since there is price sensitive for beer in the market, company needs......

Words: 417 - Pages: 2

Premium Essay

Beer

... Assignments 1. Beer Return Design Please read the paper “beer distribution in China” and find relevant information online. You are asked to find the channel structure for bottle return as well as cap return in China. Use Beijing market as an example. * Please describe the difference between the bottle return channel and cap return channel. * Please draw two channel flow structures for cap return: the product return flow and financial/cash flow 2. Lenovo Channel Management Lenovo, a famous PC maker, is now entering the smarthphone business. Please note that the computer channel is different from the cell phone channel in China. Please describe possible channel conflicts in Lenovo’s new addition of cell phones channel into its traditional PC channel. E.g.: Conflicts with whom? What kind of conflicts? 3. Rougement Case Question What decision criteria would you use to evaluate each of the 3 distribution channel alternatives for Rougement? Based on your list of criteria, assess each distribution channel alternative. Which alternative would you choose and why? Course Assignments Due Date Schedule Week | Date | Individual Assignment | Group Assignment | 5 | 10.8 | | Project Ideas (one-page) | 6 | 10.15 | Rougement Case Report (<=2 pages) | Group Project Discussion with Rui | 7 | 10.22 | | Beer Return Design Group Project Idea Presentation | 8 | 10.29 | | Gino Case Report (To be Determined)Project Proposal (one-page) | 9 | 11.5 | Lenovo Channel......

Words: 256 - Pages: 2

Premium Essay

Tiger Beer

...Individual Written Report: Tiger Beer AB112 Marketing Nanyang Business School Tutor: Mr Craig Ewan Done By: Eufratia Raissa Mandhela 1. Company Introduction Tiger Beer was first introduced in October 1932 by the Malayan Breweries which was first established in 1930. Despite its modest starting point, Tiger Beer has expanded vastly and can be found in over 70 countries today. It is also brewed it 11 different countries such as Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam, Cambodia, China, New Zealand, Papua New Guinea, Sri Lanka, India – more than any other Asian beer brand. Tiger Beer has grown from a local brand into a globally recognized icon at present. Through its history, the brew has won more than 40 awards internationally. Tiger Beer received its first Bronze medal in 1939 for Bottle Beer Competition in London. Over the years Tiger picked up many more achievements and the most outstanding includes winning the Gold Medal for Brewing Industry International Award in 1998 (London, UK), that can be considered as winning Oscar Award for the industry. Most recently it has also won another Gold Medal at the 2004 World Beer Cup that is equivalent of winning the Olympic in beer industry. Today Tiger Beer is acknowledged as the leading global brand through its active participation in the sponsorship of many sports events and vibrant brand campaigns. As recognition to the brand, Tiger was awarded as a leading brand in UK Cool Brand Leader for 3 consecutive......

Words: 2816 - Pages: 12

Premium Essay

Beer Industry

...systemic way 4 Create innovation that delights consumers 5 5 Drive Heineken® brand as a competitive advantage Be unapologetically execution-driven in brand building work 1 Heineken®: A competitive advantage  Highest beer brand equity in the world(1)  Heineken®: Consistently outperforms Outperforming the International Premium Segment (IPS), which is outperforming the beer market  4.0% 3.2% 2.5% Leading brand in IPS (20.5%), twice the size of nearest competitor  (Volume Growth: CAGR 2006-2011*) Outpacing growth in emerging markets Beer Market IPS Heineken® Heineken®: Outpacing growth in emerging markets (Volume Growth: CAGR 2006 -2011*)  37% World class marketing 21% 8.3% 6.2% 5.5% Africa & Middle East 6 (1) Millward Brown: Brandz™ Global Equity Study 2012 Source: Plato, July 2012 *2011: Plato estimate (IPS: volume sold outside home market) 3.6% Asia Pacific Beer Market 16% 11% 12% IPS Latin America Heineken® Leveraging scale through global brands and innovations 2 Global consumer needs and motivations underpin global portfolio development Global Programmes* as a proportion of total Group beer organic volume growth 2008 Wind up Global Programmes 24% Global Programmes 45% Other 55% Other 76% For us For me 2012 YTD Sept Revenue per HL of Global Programmes* (indexed) vs. Group(1) 145 100 Wind......

Words: 2296 - Pages: 10

Premium Essay

Corona Beer

...Case Analysis for Corona Beer (Modelo) BUS599 Identify and discuss the trends in the global beer markets There is a common item found at sporting events, entertainment venues, restaurants, bars, and mainly in the refrigerators of Americans. This item is beer. Of the 67% of Americans who consume alcohol 42% prefer beer (Frank Newport, 2010). Beer consumption is continuously increasing not only in the United States but also globally. There are several trends within the global beer market which accounts for the potentials seen throughout the industry. One of the main trends of the global beer industry is the growth rate. The growth rate globally over the past five years is reported at 3.5%. “The largest contributors to this growth have been China (now the world's largest beer market), Africa and Eastern Europe” (SABMiller Investors, 2011). Another trend seen in the industry is consolidation. At the beginning of the twenty first century there were ten major brewers accounting for one third of the beer sales. Today there are four top brewers which include “Anheuser-Busch InBev, SABMiller, Heineken and Carlsberg – accounting for almost 50% of beer sales volumes and up to 75% of the global profit pool” (SABMiller Investors, 2011). This is due to the increase in consolidation. Another trend in the beer industry is premiumisation. This term refers to the sales of premium beer brands. “As economies improve, the trend towards premium will resume as consumers......

Words: 1526 - Pages: 7

Free Essay

De Beers

...n previous years De Beers owned a key resource for diamond production – mines. The monopoly’s power stemmed from the company’s ability to collect the world’s rough diamonds and send them out again, anonymously and bereft of origin. Because of turmoil which the company was facing on all fronts: illegal flow of diamonds from Sierra Leone and Angola, Russia’s diamond fiefdoms, etc; the formerly closely-held corporation had to undergo some rapid changes. Today De Beers maintains its monopoly power through marketing activities such as active advertising, e.g. the millennial campaign which was the company’s first attempt to brand gems, to sell a “De Beers diamond” rather than a regular diamond. De Beers tries to remove substitutes for its product and to make it unique in order to increase its market power. The possible substitutes for diamonds can be emeralds, rubies and sapphires. If people view them as diamond’s substitute, De Beer’s market power will be relatively little. On the other hand, if the company tries to increase the price for its product, some people can switch to other gemstones. That’s why De Beer’s makes so much effort to distinguish its product from any others and to support its image of a scarce and unique product. De Beers supports a symbiotic relationship between production and sales. The formation of a single marketing channel contributed to the diamonds price increase. In the past two and a half decades, rough diamonds have out-performed commodities such as...

Words: 256 - Pages: 2

Premium Essay

Corona Beer

...Case 13: Corona Beer: From a Local Mexican Player to a Global Brand 05/17/12 Identify and discuss the trends in the global beer markets. The global trends in beer markets once were to brew, market, and sell locally. Now, in the global world we live in, the trends are to expand worldwide. International beer sales have shown a steady growth in consumption and sales. With a small downturn in 2009, due to the economic crisis, sales in 2010 have seen increase once again. Global beer market trends also indicate consolidation is a major factor. The four largest brewers produce about half of all beer and claim almost 70% of profits. Africa, Asia, and Latin America have experienced smaller consolidations. (SABMiller, 2011) The global beer market has expanded into other countries with China seeing the largest increase. Until 2003, the United States had the largest beer market in the world, then China gained a larger percentage of the market, even though America recorded six times the consumption rate per capita than did China. (Thompson, 2009) “Beer consumption continues to rise in Africa, Latin America and Asia, driven by growth in population and incomes and improvements in beer quality and appearance.” (SABMiller, 2011) In these emerging countries, commercial beers are seeing an increase in market share over home or local brews. Despite the economic downturn, “over the past five years, the global beer category has maintained an......

Words: 1517 - Pages: 7

Premium Essay

Boston Beer

...1 The Boston Beer Company, Inc. Making a buck at craft brewing has been as easy as falling off a barstool the last few years. So Wall Street is now bellying up for a couple of IPO brewers. They’d better start chugging; the party won’t last long. The intoxicating roundup of offerings began in August when Redhook Brewing, a specialty beermaker started in Seattle by former wine marketer Paul Shipman and Starbucks co-founder Gordan Bowker, tapped the market. The stock was priced at $17, never traded below $24.75 and was recently at $27.25. Again, investors went on a bender last month when Pete’s Brewing Company hit the market. The stock, priced at $18 a share, closed its first day of trading at $25.25 and hasn’t sold below $23.75 yet. Boston Beer, of Sam Adams fame, will roll out in mid-December; the Northwest’s Hart Brewing, which makes Pyramid Ales, is not far behind. 1 Eileen Gunn Fortune Magazine, December 11, 1995 Company Background History Boston Beer Company (BBC) was founded in 1984 by Jim Koch, who was the sixth generation of his German family to become a brewmeister. During the early 1980’s, Koch observed the changing tastes of American beer drinkers toward more flavorful, bitter tasting beers which were offered initially only by import companies. Convinced by what he viewed as a compelling market opportunity and inspired by his family’s tradition, Koch decided to leave his $250,000 per year consulting job and start his own domestic beer company......

Words: 1542 - Pages: 7