Premium Essay

Blabla

In: English and Literature

Submitted By viggo120
Words 591
Pages 3
Away In Airdrie

Summary
”Away in Airdrie” Is a short story by James Kelman. It´s situated in Scotland and deals with football. In the story we meet three characters. Danny, Uncle Archie, and Betty, Danny’s mother. In this short story, Danny is the narrator and we are reading the story from his point of view.

Danny is going to Airdrie along with his uncle Archie to watch Glasgow Rangers play at Broomfield Park. Danny is ashamed of uncle Archie, who is an alcoholic football fan. Even though he is irresponsible he is also really generous to Danny. The point of no return is where Danny accepts to go to the café by himself, meanwhile Uncle Archie decides to go drink some beers with his fellows at a pub. Archie forgets about Danny and therefore he ends up taking the train home alone, and as the story ends, the train crashes.

1. Where does the story take place?
The story “Away In Airdrie” Takes place in the land of Scotland in a city called Airdrie. Airdrie is a city in the Southern Scotland with 37.000 citizens.

2. Who are the most important characters in the story? Describe them
Uncle Archie
- Uncle Archie is a really important character in the story, because the conflict in the story is Uncle Archie and his life problems, which becomes a bigger problem for nephew Danny, when Archie can´t control his weakness for alcohol and dumps Danny to hang out with his fellows at a pub. Uncle Archie´s Irresponsibility ends up costing Danny his life. Even though Archie was really irresponsible and immature he honestly cared for Danny, He was really impressed and proud with his nephew as Danny plays football for the local school team.
Danny
- Danny is the main character. He is a Teenager who plays soccer for the local school team. He does smoke cigarettes and he lives home with his mum, dad and a brother. Danny is happy for his uncle Archie, but at the end of the short story…...

Similar Documents

Free Essay

Blabla

...Analyse ”Min mor siger” Opbygning Første del – Side 1 Monologer fra en søhest I – Side 26 Hun snakker om hvordan hun mener hjertet er opbygget, hun forklarer hjertet som et ”støvet museum af knuste hjerter og fortidige forelskelser”, hvor hver gammel forelskelse bliver husket efter årstal. Udover det snakker hun om hvordan hun bedst husker sine egen tidligere forelskelser. Og forsøger at sætte dem ind i kronologisk rækkefølge. Hvorfor hun forelskede sig i dem, og i hvilken sammenhæng, f.eks. siger hun ”der er en afdeling for sommerforelskelserne”. Så er der også dem hun vil undskylde til ”VIP-afdelingen” som hun siger. Monologer fra en søhest II – Side 33 I dette afsnit har hun mest fokus på en enkelt person omkring øret, hun beskriver de mange ting som hun elsker ved hende. Men i nogle få linjer sammenligner hun hende med de andre kvinder hun har været sammen med, sammenligner dem med hende, hvilke egenskaber hun har, som andre ikke har hun kan lide. Monologer fra en søhest III – Side 45 Hun snakker meget om mellemgulvet og hvordan hun tænker at andre folk mener og snakker om hende, hun kommer ind på meget omkring musik, og om hvordan hun forestiller sig sammenligningen mellem hende og musik. Og hvor ensformigt kærlighed kan være, og hvor svært det kan være at skelne folk fra hinanden, da hun har været sammen med nok til en fest. Monologer fra en søhest IV – Side 55 Hun snakker om solar plexus og hvordan alle hendes forskellige smerter, skyldes hendes tidligere......

Words: 630 - Pages: 3

Free Essay

Blabla

...3 pitfalls Commitment: Commitment to planning engenders commitment to strategies and to the process of strategy making. Nature of planning fosters managerial commitment to itself Whether planning is committed to management. Change: Process of planning tends to evoke resistance to serious change in organizations Planning tends to favor short term over long term Politics: Planning is a biased form of objectivity and enforces political resistance. Aggravates the conflict between line and staff 3 fallacies Predetermination: To make strategic planning successful, an organization has to control or predict the course of the environment. Detachment managers are detached from the very things they are supposed to make strategies about Formalization Grand falacy: Soft analysis: Informal visionary and learning processes of line managers. Strategic planning is not the same as strategy making should have been called strategic programming Promoted as a process to formalize, when necessary, the consequences of strategies already developed instead of making new strategies Learning myopia: Why experience is a poor teacher. Experience is often a poor teacher, because it involves inferences from information and there are cognitive limits. Additionally, the experience is not as complex as the actual account. Experiences from others and politics influence your experience as well. Finally learning in the neighborhood of current experiences in the short-run restricts......

Words: 837 - Pages: 4

Free Essay

Blabla

...Georg Brandes (1842–1927): af hans ”Indledningsforelæsning” (1871) Tekstkommentar Den 3.11.1871 besteg en ung mand universitetets talerstol. Salen var fyldt, og den efterfølgende forelæsningsrække blev et tilløbsstykke og startskuddet til det, vi kalder det moderne gennembrud. Den unge mand var Georg Brandes, nyuddannet litteraturmagister, der efter en inspirationsrejse til Frankrig havde indledt et forskningsprojekt, der kom til at bære titlen Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Literatur. I Frankrig havde Brandes lært, at også forfatteren måtte gå videnskabeligt og kritisk til værks. Men sådan så den danske litteratur overhovedet ikke ud. Mens den europæiske litteratur forholdt sig til tilværelsens barske realiteter, skrev danskerne harmløse eventyr, nydelige naturdigte, salmer og vaudeviller. Det er her, Brandes ønsker at sætte ind: Det, at en litteratur lever, viser sig i, at den sætter problemer under debat. Og det var netop det, den romantiske litteratur undlod. Det var især den herskende (dobbelt)moral, Brandes var ude på at få ændret, og som ateist fik han fra starten den samlede folkekirke imod sig. På grund af sine synspunkter fik Brandes ikke det professorat på universitetet, som blev ledigt i 1872, og i protest flyttede han til Berlin i perioden 1877-82. Professor blev han dog. Efter det politiske systemskifte i 1901 var de tanker, Brandes havde hentet med hjem fra udlandet, modnet i folks bevidsthed, og det gjorde, at man gav ham status af professor......

Words: 1146 - Pages: 5

Free Essay

Blabla

...18 is a composite number [ a number with more than two factors] The factors [ one of two or more whole numbers that are multiplied to get a product] of 18 are 1,2,3,6,9,18 18 is not a square number [a number that is a result of the product of a number multiplied by itself] 6 and 3 is a factor pair [ two whole numbers that are multiplied to get a product] of 18 18 is a multiple [the product of given whole number and another whole number ] of 6 18 is a divisor [a number that divides a given number leaving a zero remainder] of 162 18 is a common factor [a factor that two or more numbers share] for 36and 54 18 is not a relatively prime number [a pair of numbers with no common factor except for one] 18 is a even number[ a number that can be divided by 2] 18 is not a odd number[ a number that cannot be divided by 2] You get your license at 18 October 18 is Edward Winslow’s birthday and he was the founder of the Plymouth colony The wide receiver for my favorite team the patriots has a jersey number of 18 18 century fur was a very good trade You can vote You are an adult 18 is the only number that is twice the sum of its digits You are in college You graduate high school You can make your own decisions You can live by yourself You get your license 18 You can order stuff online You can order advertisements That are on television Some golf courses have 18 holes Our family car’s license number has an 18 in it...

Words: 288 - Pages: 2

Free Essay

Blabla

...TUGAS AKHIR KELOMPOK PENELANTARAN ANAK ARSITEKTUR FAKULTAS DESIGN DAN TEKNIK PERENCANAAN UNIVERSITAS PELITAS HARAPAN 2011 -2012 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Tentunya kita semua mengetahui bahwa di jaman sekarang ini kehidupan perekonomian di Jakarta semakin memburuk dan susah. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Kondisi perekonomian ini tentunya mempengaruhi berbagai hal. Misalnya, masalah kesehatan, pendidikan, dan memberikan dampak yang besar bagi kehidupan keluarga. Kondisi perekonomian sangat mempengaruhi banyak orang pada kalangan bawah, terutama sebuah keluarga. Misalnya, orang tua yang menyiksa, menjual, ataupun menelantarkan anaknya. Pada saat ini, masalah penelantaran anak ini sudah tidak asing lagi. Kasus penelantaran anak oleh orang tua semakin meningkat setiap tahunnya. Umumnya anak yang ditelantarkan itu lantaran orang tua mereka berpisah atau bercerai. Masih banyak lagi faktor lainnya, misalnya faktor kemiskinan, anak yang lahir tidak sesuai keinginan, atau ada cacat fisik maupun mental, serta anak yang lahir dari hubungan di luar nikah. 1.2 Identifikasi Masalah • Penelantaran anak. Penelantaran anak adalah perbuatan orang dewasa atau orang tua atas wali yang secara hukum bertanggung jawab bagi kesejahteaan si anak selama pengasuhannya dengan tidak memberi atau menyediakan kebutuhan asah-asih-asuh, meskipun sebenarnya sumber untuk pemenuhan kebutuhan tersebut tersedia.......

Words: 827 - Pages: 4

Free Essay

Blabla

...CRT atau The Caux Round Table merupakan sebuah prinsip etika bisnis yang dilahirkan oleh Amerika Serikat, bertanggung jawab menetapkan norma etika yang akan dilakukan oleh para pelaku bisnis. Kepercayaan dan keyakinan menjadi sebuah kunci terhadap tantangan yang akan dimiliki sebentar lagi seperti pasar bebas dan praktik bisnis saat ini. Namun dalam berbisnis juga terdapat penyimpangan dalam integritas bisnis baik secara minor ataupun major, yang akhirnya bisnis dikatakan tidak hanya bermodalkan kepercayaan serta keyakinan. Seperti yang terjadi pada krisis keuangan ditahun 2009, yang akhirnya pemerintah menyerukan perlunya praktik etika bisnis secara terstruktur. Penyimpangan yang terjadi biasanya tidak hanya pada negara, tapi juga pada pihak individu. Biasanya terjadi kasus seperti mengejar keuntungan sendiri tanpa memperdulikan pihak yang bekerja sama olehnya, yang sebenarnya berada diluar kekuasaan pemerintah karena bersifat individual. Akibatnya para pemimpin bisnis harus bisa menegaskan kepemimpinannya secara etika agar dapat melindungi kondisi bisnis yang dimilikinya untuk kedepan nanti. Prinsip CRT sendiri mengakui bahwa hukum dan kekuatan pasar sangat diperlukan dalam berbisnis, karena etika dari pemimpin tidak mencukupi sebagai panduan mereka untuk melakukan bisnis. Prinisip yang diberikan berakar dari tiga etika bisnis yang bertanggungjawab terhadap masyarakat yang adil dan berfungsi secara umum : pelayanan yang bertanggung jawab, hidup dan bekerja untuk......

Words: 310 - Pages: 2

Premium Essay

Blabla

...BIOLOGY I TUTORIAL 2 BASIC MOLECULES OF CELLS II Student’s Guide: At university level, the tutor facilitates student learning without spoon-feeding. Therefore, you are expected to: • Read your textbook, attempt the questions before the tutorial • You may enter the class and sign your attendance after showing your tutor that all tutorial questions have been completed; even if you don’t know how to do, write something - you’re not advised to leave answers blank in the finals. • Write answers on board if you wish to receive tutor feedback (no answer, no feedback) • Be independent: consult textbooks or dictionaries on your own first before asking the tutor • All questions are compulsory. 1 mark may reflect 1 answer point. (No half mark is awarded in the finals marks) (Source: Final examination, Dec 2012) Q1. (a) Amino acids are the building blocks of proteins. Figure 1.1 shows the dipeptide molecule. [pic] Figure 1.1 i) Briefly explain the formation of dipeptide from two amino acids. (3 marks) ii) Name the molecular unit that could determine the structure of a protein. (1 mark) (Source: Final examination, Apr 2012) Q2 (a) Figure 2.1 shows a representation of a phospholipid molecule and Figure 2.2 shows the detailed structure of a fat molecule. [pic] [pic] Figure 2.1 Figure 2.2 (i) Based on......

Words: 659 - Pages: 3

Free Essay

Blabla

...WWW.SAMENVATTINGEN.NL 1 van 77 Principes van Marketing – Kotler, Armstrong, Saunders & Wong Hoofdstuk 1, Marketing in een veranderende wereld 1.1 Wat is Marketing Marketing is een sociaal en managementproces waarin individuen en groepen verkrijgen wat zij nodig hebben en wensen door producten en waarde te creëren en deze met anderen uit te wisselen. Verkoop en promotie en deel van de Marketingmix. Ring : zie figuur 1.1 Marketing is gebaseerd op menselijke behoefte : fysieke, sociale en individuele in je aard Ook menselijke wensen: concrete behoefte in vorm van object in bepaalde cultuur en persoon. Ontwikkeldere samenleving, meer wensen door wensbevredigende producten en diensten. Koopkracht, dan wordt de wens v raag. Consument kiest beste pakket voor geld. Een product is alles dat op de markt aangeboden wordt om in een behoefte/wens te voorzien. Het gaat om de benefits die consument krijgt, bijv. geen honger meer. Goederen, diensten, persoenen, plaatsen, organisaties, activiteiten en ideeën. Product ook oplossing, middel of aanbod genoemd, het vertegenwoordigt een waarde. Fysiek product bedoelt voor oplossen probleem. Als aanbieder dit vergeet: Marketingbijziendheid Klantwaarde: Het vermogen van het product om in de behoefte te voorzien (klant), wat geeft grootste benefit voor bestede geld. (Waarde en bevrediging) Ruil: men verwerft gewenst object door iets anders aan te bieden. Twee partijen nodig en bereidheid tot samenwerking. Akkoord......

Words: 39745 - Pages: 159

Premium Essay

Blabla

...Personality Psychology Paper This assignment requires you to write a five- page paper on one of the topics listed below. Or, you may choose your own topic, as long as it’s approved by me (by November 15th) and has to do with personality. The paper is due December 1st. If a paper is late, five points will be deducted each day. Late is defined as anytime after the class period on December 1st. The paper must be typed, double spaced, and include a reference section. You must cite your sources and have a minimum of four references. At least four references need to be from peer-reviewed journals, although you may include references from other sources in addition to the four journal articles. You also need to supply me with a copy of your articles when you hand in the paper, although you may ask for these back by the final. Copies on CD or emailed copies are fine. Your paper may be longer than five pages but please note that longer papers will not earn higher grades for this feature alone. Papers shorter than five pages, with excessively large print, or poor grammar will be docked points. Also, if you need help with APA style you are more than welcome to use my manual when I am in my office, or to ask me for help. APA style is not required; however, whatever format you use (e.g. MLA) all paper sources must be cited both within the text and within a reference section. Topics 1) Altruism: Is it character or circumstance? *Samual Oliner has done......

Words: 582 - Pages: 3

Free Essay

Blabla

...PRÉ CALENDRIER ACADÉMIQUE 2014-2015 PRE ACADEMIC CALENDAR 2014-2015 EDHEC GRANDE ÉCOLE/ MSc – LILLE CAMPUS RENTRÉE/WELCOME DAY BACHELOR IC (MIM & MSc) INCOMING M2/MSc M1 TICD M2/MSc 01.09.2014 – 13H30 29.08 & 01.09.2014 28.08.2014 - 08H30 02.09.2014 - 15H00 02.09.2014 - 13H30 En attente NUIT DE LA CRÉATIVITÉ – CREATIVITY NIGHT BACHELOR 11.09.2014 – à partir de 13H00 EXAMENS/EXAMS MID TERM SEMESTRE 1 22-23-24.10.2014 BACHELOR & M1 BACHELOR M1 M2 REVISIONS 11-12.12.2014 11-12.12.2014 08-09.12.2014 VACANCES/HOLIDAYS TOUSSAINT/FALL NOEL/CHRISTMAS HIVER/WINTER PRINTEMPS/ SPRING EXAMENS S1 15/18.12.2014 15/18.12.12.2014 10/13.12.2014 SEMESTRE 2 19-20.02.2015 REVISIONS 11-12.05.2015 11-12.05.2015 16-17.04.2015 EXAMENS S2 13/15.05.2015 13/15.05.2015 20-24.04.2015 Du 27.10.14/31.10.2014 Reprise des cours/ Courses restart on 03.11.2014 Du 22.12.2014 / 02.01.2015 Reprise des cours /Courses restart on 05.01.2015 B3-M1-M2/MSc Du 15.12.2014 / 02.01.2015 Reprise des cours/Courses restart on 05.01.2015 Du 23.02.2015 / 27.02.2015 Reprise des cours/ Courses restart on 02.03.2015 Du 20.04.2014 / 01.05.2015 Reprise des cours/ Courses restart on 04.05.2015 M2/MSc JOURNÉE PARENTS/PARENTS DAY : 20.09.2014 B3-M1 B3-M1-M2/MSc B3-M1 PARCOURS APPRENTISSAGE / MSc – PARIS CAMPUS RENTRÉE/WELCOME DAY M2/MSc M1 08.12.2014 Pré- rentrée : 22.01.2015 Cours :......

Words: 462 - Pages: 2

Free Essay

Blabla

... BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KẾ HOẠCH KINH DOANH Nhóm 3: 1. Lý Hoàng Thu Ngân 2. Lê Thị Thúy Phượng 3. Ngô Thị Mỹ Trâm 4. Ngô Thị Trang 5. Võ Thị Huỳnh Như 6. Hoàng Mai I. Ý tưởng kinh doanh: Kinh doanh bánh tráng mỡ hành hến. II. Mục đích: vốn ít, lợi nhuận cao. III. Địa điểm kinh doanh dự tính: Trường Tiểu Học, THCS, THPT. * Hình thức: * Bán trên xe đẩy. * Bán trên xe đạp. * Bán trên một bàn ăn nhựa nhỏ. IV. Nguyên liệu đầu vào qua khảo sát: Nguyên liệu | Gía vốn | Địa chỉ | 1. Bánh tráng cắt sẵn | 21.000/kg | Phạm Văn Chiêu, Q. Gò Vấp | 2. Hến luộc sẵn | 55.000/kg | Chợ Đầu Mối, Hóc Môn | 3. Muối Tây Ninh xay nhuyễn | 60.000/kg | Gần nhà thờ Chợ Cầu, Q.12 | 4. Hành lá | 22.000/kg | Chợ Đầu Mối, Hóc Môn | 5. Dầu ăn | 25.000/lit | Siêu thị, đại lý, tạp hóa bán lẻ | 6. Trứng cút | 5.500/ 10 trứng | Chợ Tân Hưng. Q.12 | 7. Ớt tươi | 5.000 | Chợ Tân Hưng. Q.12 | 8. Đậu phộng | 25.000/kg | Chợ Tân Hưng. Q.12 | V. Dụng cụ: * 1 bếp ga mini. * 1 cái nồi nhỏ dùng để xào hến.( xào hến tại chỗ, không làm sẵn để tránh trường hợp không hợp vệ sinh) * 1 cái muỗng xào hến. * Đũa tre sử dụng 1 lần.( 13.000/ 40 đôi) * Bịch ni lông đựng bánh tráng: 5.000/lạng * 1 cái bàn hay 1 chiếc xe đạp. VI. Bán kèm theo: * Các loại bánh tráng bịch sẵn. giá vốn: 5000 đồng, giá bán: 6000 đồng. VII.......

Words: 383 - Pages: 2

Free Essay

Blabla

...Türkiye’de Reyting Ölçümleri ve TNS Türkiye’deki güncel reyting ölçümünden bahsetmeden önce ilk olarak geçmişte nasıl bir reyting ölçümü kullanıldığından,reytingin ne işe yaradığından ve nasıl kullanıldığından bahsetmekte fayda vardır. Reyting televizyon izleyicilerinin, özellikle seçilmiş bazı ailelerin evlerine konulan people meter denilen cihaz ile ölçülür. Ve bu reyting ölçme cihazlarının nerede olduğu, hangi yerlere bağlı olduğu bilinmez. Ve yaklaşık 2200 civarı bir hanede reyting ölçmektedir. Bu hanelerde dediğimiz gibi nerede olduğu bilinmiyor. Bu 2200 ailede ölçülen veriler toplanıyor ve o verilerde hangi programın daha çok izlendiği, hangi programın daha az izlendiğini ortaya çıkarıyor. 1 reyting bugün 400.000 rakama tekabül etmektedir. Ve 10 reyting 4 milyon gibi bir rakam olmakta. Reyting tamamen o gece hangi programın ne kadar izlendiğini, kaç  milyon kişiye ulaştığını, kaç haneye girdiğini ve bunlar arasında ki sıralamayı düzenleyen bir sistemdir. Ancak Televizyon İzleme Araştırmaları Komitesi (TİAK ) 1989'dan beri reyting ölçümü yapan ve son dönemde denek listelerini yapımcılara sızdırmakla suçlanan AGB ile reyting ölçüm sözleşmesini feshetti. Daha sonrasında TNS şirketiyle anlaşılmıştır. Bu arada TRT kanalı AGB’nin güvenilirliğinden şüphe duyup kendi ölçümlerini SBT analiz firmasıyla yapmaya başlamıştır. Televizyon İzleme Araştırmaları Komitesi (TİAK )’nin görevinden bahsetmek gerekirse; ...

Words: 2030 - Pages: 9

Free Essay

Blabla

...HOW I DID IT to incur losses and our ability to service the `1,750 crore debt in our books suffered. We defaulted and lenders began harassing us. Such was the condition that we had to curtail production due to lack of working capital. We sold Vishnu Cements, which we acquired along with Raasi Cements, hoping it would ease pressure. But that was not enough. We realised we were in a hole and opted for a corporate debt restructuring (CDR) scheme, which came into effect from January 2003. The CDR bought us time to focus on operations. We shed manpower (about 1,000 employees), cut production costs, sold our ships and some land. ANU AGA P68 business. We recognised – much ahead of the competition – that rural India would become a key growth driver. A blueprint was chalked out to target this consumer class and widen our distribution footprint in the hinterland, a move that is paying dividends even today. While launching new products and upgrading packaging to remain contemporary, I felt it was also time to expand our horizons and took on the MNCS on their home turf and in overseas markets. This was a big game-changer for Dabur. Before 2000, Dabur’s overseas business was limited to exporting a limited number of products for the Indian diaspora in select markets. We felt DABUR INDIA BREACHING BORDERS THE CASE Bought companies with debt. Could not repay when cement prices crashed BY SUNIL DUGGAL THE CASE Despite high demand for consumer products, Dabur was not......

Words: 998 - Pages: 4

Premium Essay

Blabla

...Why Is There a Need to Have an OJT? Some Straight Talk About Starting Your Career There are a lot of interns in the Philippines who are absorbed by the company and get to instantly start their career the way they want to. These people are wise enough to be very clear about what they want to get out of their OJT and so they were able to find exactly what they were looking for. No one wants to put on an office attire, commute an hour to get to the office and only make sure that the coffee is made and all the files are stapled to perfection. College students, especially those who are taking their internships have a lot to offer, and no one wants an internship that is menial or boring. As much as possible, they want to be able to use everything they learned in school and apply it to a real job—a chance to test the waters, if you must say. So if you want to make sure that your internship is going to give you the experience you are looking for to jump start your career as early as now, here are key tips to make it happen, from finding the right jobs in the Philippines to making sure you stick to it. First of all, determine exactly what you want to get out of your internship. Achieving a goal is easy if you have it written down or at least have it clearly figured out. It;s difficult to go to battle without a strategy or objective, and so is joining the workforce without any goal in mind. You should figure out if you are looking for jobs in which you’ll be able to utilize......

Words: 689 - Pages: 3

Premium Essay

Blabla

...The Coimbatore city’s rich flora- fauna and numerous water bodies stand threatened by the rapid rate of urbanization, primarily due to indiscriminate disposal of solid wastes across the city . This situated has been further complicated by poor solid waste management practises followed by the Coimbatore Municipal Corporation(CMC) in the past decade. This situation assumes even more importance, as more floating population find their way into city due to its fast rate of urbanization. The CMC, taking cognizance of this situation, has initiated a massive revamp of Solid waste management (SWM) under the JNNURM scheme for SWM. However, to manage solid waste effectively: • Solid wastes needs to be segregated at source as wet, dry( recyclable) and hazardous, to be carried on for processing it accordingly. • Also indiscriminate littering in open spaces needs to be stopped, as it makes managing wastes all the more difficult. So, in order to drive home these points and create public awareness and participation for the same, the Coimbatore Municipal Corporation has initiated a massive source segregation and litter collection campaign, jointly organized and executed with the help of NGO’s, corporate and some members of the Home Guards. This whole campaign will run on two fronts. One is the source segregation campaign, that will educate households from all the constituent 100 wards to segregate wastes at source. The project entails, coordinating with a ward counsellor, sanitary......

Words: 351 - Pages: 2