Free Essay

Boek Verslag

In: English and Literature

Submitted By rith777
Words 1288
Pages 6
Het Gouden Eihttp://www.marktplaza.nl/images/1/52/Krabbe-Tim-Het-gouden-ei-8194752.jpg
In het nederlands les lazen we Het Gouden Ei. Het werd door Tim Krabbe geschreven en het won een aantal prijzen, zoals de Gouden Kalf en diepzee prijs. Hij schreef ook andere boeken, zoals de grot, de renner enz. Uitgegeven in 1984 was het een hit thriller die werd opnieuw gemaakt in zowel Nederlands als Engels. De titel is verbonden op veel manieren om het boek en deze kleine functies maken het boek nog interessanter. Voor mij was het een goed boek, want het had een andere chronologische volgorde. Het had ook veel spanning in het en het is ook een page turner. Ik zal dit alles later uitleggen, maar laat ik eerst vertellen een korte samenvatting over het boek.
Synopsis
Rex en Saskia zijn op weg naar hun vakantiebestemming aan de Middellandse Zee. Onderweg stoppen ze bij een benzinestation om even uit te rusten. Saskia gaat naar het toilet en iets te drinken halen. Rex denkt aan de vakantie van drie jaar geleden. Op een gegeven moment was de benzine op. Saskia heeft toen drie uur in de auto moeten wachten, totdat Rex met brandstof terugkwam. Ze was toen helemaal overstuur. Als kind had ze een nachtmerrie gehad, waarin ze opgesloten zat in een Gouden Ei. Tijdens haar verblijf in de auto was deze nachtmerrie weer naar boven gekomen. Inmiddels wacht Rex al een hele tijd op haar, maar ook de medewerkers weten niet waar zij is. Daarna belt hij de politie en het hotel waar ze naar toe zouden gaan, maar niemand kan hem helpen.
Raymond Lemorne blijkt al zijn hele leven vreemde gedachten te hebben. Toen hij zestien was ging hij van een flat springen. Om er achter te komen, denkt hij dit gewoon te proberen. Het resultaat is, dat hij zes weken in het ziekenhuis moet liggen. Eenentwintig jaar later is hij scheikundeleraar. Hij is getrouwd en heeft twee dochters. Er komt weer een absurde gedachte in hem op.
Nadat hij een kind van de verdrinken heeft gered, vraagt hij zichzelf dat ook kan en misdaad doen. Op dat moment begint hij met de voorbereidingen voor de misdaad. Hij doet net alsof hij zijn afgelegen vakantiehuisje gaat reparieren. Hij heeft Saskia als slachtoffer uitgekozen en hij heeft haar gevraagt als zij helpt met de afhangwagen helpt. Als Saskia in de auto zit, Heeft hij haar om een doek met chloroform in haar gezicht waardoor ze bewusteloos raakt en hij neemt haar dan mee.
Acht jaar later gaat het verhaal weer verder. Rex is met Lieneke op vakantie in Italie. Als hij met Lieneke wil trouwen merkt hij dat hij nog steeds niet over Saskia heen is. Hij vertelt Lieneke eerlijk hoe hij over Saskia denkt. Lieneke merkt dat Rex ’s nachts een nachtmerrie heeft over het Gouden Ei. Rex start na deze vakantie een nieuwe zoekactie naar Saskia in Frankrijk. Hij plaatst advertenties en krijgt daar veel ongeloofwaardige reacties op. Na een aantal dagen meldt een Franse man zich. Rex herkent deze man van acht jaar geleden bij het benzinestation. Het is Raymond Lemome die Rex vertelt dat hij wel wil zeggen wat er met Saskia is gebeurd, maar alleen als Rex hetzelfde ondergaat. Rex stemt toe, terwijl hij weet dat hij dan zal sterven. Lemorne neemt hem mee naar het tankstation en geeft hem een slaapmiddel. Dan vertelt hij wat er is gebeurd waarna Rex in slaap valt. Als hij wakker wordt merkt hij dat hij levend is begraven in een houten kist onder de grond. Nu weet hij wat Saskia heeft doorgemaakt. Lieneke zoekt nog naar Rex, maar Rex en Saskia zijn beide voorgoed van de aarde verdwenen.

Personages
Rex HofmanNegen jaar ouder dan zijn vriendin Saskia Ehlvest. Probeert altijd zijn vriendin te plagen. Wil altijd proberen hoe ver hij kan gaan. Als zijn vriendin verdwijnt wil hij alles opgeven in zijn leven om er achter te komen wat er met haar is gebeurd. Hij is en rond karakter want hij doet het meeste dingen in het boek.
Saskia EhlvestDe vriendin van Rex Hofman, is negen jaar jonger. In de ogen van hem een aanstelster. Had als klein kind nachtmerries over het gouden ei en heeft sindsdien last van claustrofobie. Verdwijnt al snel in het verhaal om daarna niet meer terug te komen. Zij is en rond karakter in het boek omdat het boek draait om haar heen.
Raymond Lemorne37 jaar, getrouwd, heeft twee dochters, één van 13 en één van 11 jaar oud. Hij is en scheikunde leraar op een gymnasium. Woont in Autun, in Frankrijk. Heeft grijsblond haar. Nadat hij van iemand het leven heeft gered wilt hij ook weten hoe het is om iemand te vermoorden. Na en tijd ontvoert hij Saskia. Hij biedt Rex de kans er achter te komen wat er met Saskia gebeurd is. Lemorne is ook en rond karakter want hij heeft de verhaal begonnen. Zonder is er geen verhaal.
Motief
Het motief heeft een verband met saskia's droom en het nummer 8. Ergens in het boek Saskia vertelt dat haar geluksgetal is 8. Het getal 8 lijkt veel functies, zoals de droom waar de twee gouden eieren botsen. De 2 eieren maken een 8. Ook in het boek lienike leest pagina 127. Als je die nummer toevoegen krijg je 8. Het motief in het verhaal is niet alleen interessant, maar ook maar raar. Het motief verbindt alles in het boek is het in, tenzij het is niet relevant. Het motief kan het adrenaline laten stijgen wanneer het boek is in zijn saaie gedeelte Ik was ook geschokt en bang door de motieven, omdat ze indirect vertelde me dat er iets ging gebeuren passend bij het motieven.
Chronologie
De chronologie van het boek dacht ik was een beetje raar omdat verlies van Saskia kwam voor Lemorne zat te denken om iemand te ontvoering. De chronologische volgorde van het verhaal geeft de lezer ook spanning. Als de auteur schreef het hele verhaal op een normale manier dan zouden we weten dat Saskia was gaan krijgen ontvoerd en het zou niet interessant zijn geweest. Maar de auteur eerst de ontvoering voorop te stellen dus we zouden niet hebben geweten wat er met haar gebeurd.
Perspective
Het perspectief was ook anders. Het eerste perspectief was Rex's, de tweede was Lemorne's en het gemengd in het verhaal was de alwetende verteller. Ik vond niet dat het echt uit in het einde en ik zou het boek graag meer als het had slechts een van deze drie. Dit soort verhaal alleen maakt de plot ingewikkelder. Het enige voordeel van dit type verhaal is dat je de dingen al deze charecter hebben doorgemaakt en waarom namen ze bepaalde beslissingen.
Mijn mening
Ik denk dat het boek was oke. Het einde was echt schokkend voor mij want ik was gewoon verwacht Lemorne om hem zichzelf te doden. De rest van het boek dacht ik was niet realistisch omdat in het echte leven zou je niet willen zo veel risico te zetten bij het vinden van uw verloren vriendin. Ik vond ook de weg Lemorne ontvoerd Saskia was zeer goed doordacht. Maar ik kan nog steeds niet begrijpen waarom Lemorne zo'n wreed ding zou doen, alleen maar omdat hij iemand gered. Algemeen zou ik dit boek geven een 8 van 10.
Conclusie
Het perspectief, het motief en het chronologie. van dit boek zijn verschillend van wat ik ooit heb gelezen tevoren. Ik denk dat dat is wat dit boek is speciaal voor mij. Ik zou dit boek aanraden, niet alleen voor alle van het literaire functies, maar om zijn plezierige plot. Veel meer functies in dit boek voor u klaar om naar te kijken en studie.

Similar Documents

Free Essay

Sefffie

...Verwerkingsopdracht Boek.   Deze opdracht bestaat uit een aantal onderdelen. 1. Naam, Klas en datum van inlevering. 2. titel en schrijver van het boek. 3. verwerkingsopdracht (2 stuks, te kiezen uit onderstaande lijst) 4. boekverslag. Je kunt hiervoor dezelfde punten als bij Nederlands gebruiken. (Deze punten tref je hieronder nogmaals aan.) Lever je werk in via teletop in 1 document. Noem je document boek-naam-klas. Dus bijv. Boek-henk-h4q.   Verwerkingsopdrachten: In verwerkingsopdrachten laat je zien hoe het lezen van het boek jouw kijk op de schrijver of het onderwerp heeft beïnvloed en wat je ervan hebt geleerd. Vervolgens lezen we graag wat jij zelf van dit boek vond.   1. Kies een van de hoofdpersonen uit je boek. Houd een diepte-interview met deze persoon waarbij je vraagt naar motieven e.d. voor zijn/haar gedrag. Schrijf vragen en antwoorden zodanig uit in een A4'tje alsof het een verslag van een echt interview was. 2. Maak een top drie van de mooiste of de beste fragmenten uit je boek. Licht je top drie toe in een A4'tje. 3. Jouw boek is (misschien) ooit al eens verfilmd. Maak van wat jij het belangrijkste hoofdstuk van het boek vindt een filmscript. Geef daarbij zoveel mogelijk aanwijzingen voor de cameraman/vrouw. 4. Maak duidelijk wat de gevolgen voor dit verhaal zouden zijn als het zich op een andere plaats zou afspelen. 5. Schrijf een door jou gekozen gedeelte van het verhaal vanuit een ander vertelperspectief....

Words: 457 - Pages: 2

Free Essay

Free

...Richtlijnen meesterstuk Master SEN 1. Richtlijnen over kopieren uit eigen eerder werk 2 2. Richtlijnen over samenwerken aan het meesterstuk 2 3. Richtlijnen over de begeleiding van het meesterstuk 2 4. Richtlijnen over omvang van het meesterstuk 2 5. Richtlijnen over de indeling van het meesterstuk 3 Titelblad 3 Samenvatting 3 Een erkentelijkheidspagina 3 Inhoudsopgave 3 Hoofdstuk 1: Introductie 3 Hoofdstuk 2: situering 3 Hoofdstuk 3: het onderzoek 4 Hoofdstuk 4: datapresentatie 4 Hoofdstuk 5: Analyse 4 Hoofdstuk 6: reflectie, aanbevelingen, toekomst 5 Literatuurlijst 5 Bijlagen 5 6. Ethische aspecten van onderzoek 5 8. Richtlijnen literatuurverwijzing 8 9. Richtlijnen over opgave geraadpleegde literatuur 8 10. Achtergrondinformatie over methodologie, methoden en technieken 11 Methodologie: positivistisch en interpretatief onderzoek. 12 Kwantitatief onderzoek 13 Voor- en nadelen kwantitatief onderzoek 14 Kwalitatief onderzoek 15 Diepte-interviews 15 Groepsdiscussies 16 11. Naslag: een aantal nuttige websites.........................................................................................17 J. Bergkamp MA Ed, samenstelling en......

Words: 6814 - Pages: 28

Free Essay

Maatschappijleer

...van der Kaaden (dys) & Wouter Donkers Inhoud Het probleem 2 Onze motivatie: 2 Is het echt een maatschappelijk probleem? 2 De feiten: 3 Voorspelling bevolkingsgroei: 4 De betrokkenen 5 Belangen van betrokkenen 6 Oplossingen 7 Samenvatting 8 Conclusie 9 Het probleem Wij hebben gekozen om het probleem van overbevolking te behandelen. Hiermee bedoelen wij niet het probleem van te weinig plaats voor de mens om te leven, we gaan het eigenlijk vooral hebben over het tekort aan voedsel dat overbevolking met zich mee brengt. Onze motivatie: Wij hebben voor dit onderwerp gekozen na het lezen van het boek ‘Inferno’, een boek geschreven door Dan Brown. In dit boek wordt overbevolking neergezet als een probleem wat zou kunnen leiden tot het einden van de mens. Wij wouden dus graag weten of het probleem nu echt zo groot is zoals in het boek wordt gesuggereerd. Is het echt een maatschappelijk probleem? Om te weten of het wel een echt maatschappelijk probleem is, moet het probleem een paar typische kenmerken hebben. Een van deze kenmerken is dat het probleem grote groepen mensen aangaat, dit is uiteraard het geval bij overbevolking aangezien het over bijna de hele mensheid gaat, het is geen persoonlijk probleem aangezien het probleem door iedereen wordt veroorzaakt, wat dus betekent dat één persoon er niks aan kan veranderen. Verder veroorzaakt overbevolking ook vele anderen problemen, overbevolking zorgt er namelijk ook voor dat er een tekort aan......

Words: 2812 - Pages: 12

Free Essay

Lang Leve de Lezer

...discussie 18 Referentielijst 19 Bijlagen 21 Bijlage 1: lijst van de geraadpleegde catalogi en databanken 22 Bijlage 2: lijst van de gebruikte zoektermen 23 Bijlage 3: inhoudsfiches 24 Inleiding “Because in my limited experience as a teacher, I’ve noticed in the last 10 years that students are no less intelligent, no less ambitious but there are two big differences: Reading habits have slipped, along with general knowledge. You can quote me on this: You guys don’t know anything.” (Bauerlein, 2004) De jeugd leest niet meer, daar zijn veel mensen het er wel mee eens. Studies omtrent het leesgedrag van jongeren zijn alomtegenwoordig. De bovengenoemde Bauerlein is professor Engels aan de Emory-universiteit. Hij schreef het boek The Dumbest Generation: How the Digital Age Stupefies Young Americans and Jeopardizes Our Future (Or, Don't Trust Anyone Under 30). Ook werkte hij mee aan een...

Words: 14202 - Pages: 57

Free Essay

Projectmanagement

...Projectmanagement Bronvermelding: Titel: Projectmanagement Vijfde druk, 2008 Auteur: Roel Grit Uitgever: Wolters-Noordhoff ISBN: 978-90-01-80262-2 Aantal pagina’s boek: 192 Aantal hoofdstukken boek: 12 De inhoud van dit uittreksel is met de grootste zorg samengesteld. Incidentele onjuistheden kunnen niettemin voorkomen. Je dient niet aan te nemen dat de informatie die Students Only B.V. biedt foutloos is, hoewel Students Only B.V. dat wel nastreeft. Dit uittreksel is voor persoonlijk gebruik en is bedoeld als wegwijzer bij het originele boek. Wij raden altijd aan het bijbehorende studieboek erbij te kopen en dit uittreksel als naslagwerk erbij te houden. In dit uittreksel worden diverse verwijzingen gemaakt naar het studieboek op basis waarvan dit uittreksel is gemaakt. Dit uittreksel is een uitgave van Students Only B.V. Copyright © 2008 StudentsOnly B.V. Alle rechten voorbehouden. De uitgever van het studieboek is op generlei wijze betrokken bij het vervaardigen van dit uittreksel. Voor vragen kan je je wenden per email aan info@studentsonly.nl. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Hoofdstuk 12 Het project Mensen en projecten Het project van begin tot eind De planning Maken van plan van aanpak Vergaderen Een interview afnemen Een brief schrijven Een rapport schrijven Een presentatie houden Een managementsamenvatting maken Een offerte maken pag.3 pag.6......

Words: 6381 - Pages: 26

Free Essay

Paper

...Periodeboek jaar 1 Periode 3 ‘Oriëntatie op communicatiemanagement’ T.R.A. de Waal- de Boer Rotterdam, februari 2013 Studiejaar 2012-2013 Periodeboek jaar 1 Periode 3 ‘Oriëntatie op communicatiemanagement’ T.R.A. de Waal- de Boer Rotterdam, februari 2013 Studiejaar 2012-2013 Voorwoord Zo, je bent al in periode 3 beland! De een met, de ander zonder veel moeite. Hoe dan ook, je hebt al veel geleerd, vaak veel meer dan je bewust van bent. Dat heb je maar mooi binnen. Je heb in de afgelopen periode kennis gemaakt met creativiteit, grafische technieken, professioneel schrijven en recht. Je hebt geoefend in het schrijven voor het web. JDoor het maken van je Free- Publicityplan heb je al echt contact gelegd met ‘buitenwereld’. Outside in, Inside Out, dat is waar de HR naar streeft. Met Studieloopbaanbegeleiding werk je gestaag aan je eigen persoonlijke effectiviteit, onderzoek je wat je leuk vindt aan het vak en kijk je naar je eigen competenties. Waar liggen jouw kwaliteiten en ambities? De inhoud van SLB heb je grotendeels zelf in de hand. Zie het als een kans en doe er je voordeel mee. Je krijgt steeds beter zicht op het communicatieberoep. We nemen je nu mee en zetten weer een stap vooruit. We gaan met elkaar kijken hoe communicatie ingezet wordt als een instrument om beleidsdoelen te bereiken. ‘Communicatiemanagement’ is het thema van deze periode. We hopen en verwachten dat jij je ook deze periode weer open stelt......

Words: 15085 - Pages: 61

Free Essay

Project Handleiding

...[pic] 1 DEM duaalHES Hogeschool voor Economische Studies Afdeling Duaal Handboek projectonderwijs Propedeuse, semester 1 Datum van uitgave : 298 aAugustus 2010098 Collegeursusjaar : 2010089 - 201109 Studierichtingen : Alle Studiejaar : Propedeuse ( DEMHES Hogeschool voor Economische studies - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige manier, zonder voorafgaande toestemming van de afdeling DEM Duaal van de HES Hogeschool voor Economische Studies. Inhoudsopgave 1. Inleiding……………………………………………………………………………………………..…….2 21. Projectopzet………………..………………………………………………………………………3 21.1 Leerdoelen………….………………………………….……………………………………….3 12.2 Projectgroep……………………………………………………………………………………3 12.3 Fasering………………………………………………………………………………………...3 12.4 Blokplanning……………………………………………………………………………………4 12.5 Literatuur………………………………………………………………………………………..45 12.6 Ondersteuning………………………………………………………………………………….5 12.6.1 Projectbegeleiding………………………………………………………………………...56 12.6.2 Projectvaardigheden………………………………………………………………………6 12.6.3 Ondersteunend onderwijs………………………………………………………………..67 12.6.4 Consult……………………………………………………………………………………..7 21.7 Vergaderen……………………………………………………………………………………..7 32. Op te leveren producten…………………………………………………………………………..89 32.1 ......

Words: 7152 - Pages: 29

Free Essay

Product Placement

...er allemaal? Ook door een enquête aan leeftijdsgenoten proberen wij uit te zoeken, hoe de gemiddelde tiener beïnvloed wordt. Groetjes Marlot Stuiver en Carlijne Peeks Inhoudsopgave Voorwoord……………………………………………………………………………………..1 Inhoudsopgave……………………………………………………………………………….2 Inleiding P.P…………………………………………………………………………………….3 Geschiedenis reclame……………………………………………………………………..5 Krantenartikelen………………………………………………………………………………6 Deelvraag 1……………………………………………………………………………………..10 Deelvraag 2……………………………………………………………………………………..14 Anatomie van de verleiding…………………………………………………………….17 Deelvraag 3……………………………………………………………………………………..22 Krantenartikelen incl. Apple…………………………………………………………….28 Golden globes nominaties……………………………………………………………….32 Film verslag ‘the greatest movie ever sold’……………………………………..34 Deelvraag 4………………………………………………………………………………………40 Gouden Loekies……………………………………………………………………………....45 Conclusie………………………………………………………………………………………….47 Bronnenlijst……………………………………………………………………………………..48 Logboeken M+C……………………………………………………………………………….49 Enquête……………………………………………………………………………………………51 Waar gaat het hier eigenlijk allemaal over? Over product placement. Of te wel in het Nederlands Sluikreclame. De media word steeds commerciëler er word nu veel meer gebruikt gemaakt van reclame dan vroeger. Maar de adverteerders zijn gaan...

Words: 14921 - Pages: 60

Free Essay

Leisure de Kuip Rotterdam

...mijn leisure-opdracht is gevallen op De Kuip. Bij het zoeken naar een onderwerp heb ik gekeken naar mijn eigen interesses. Ik kwam daarbij al snel uit bij het voetbal. Als Feyenoord-fan is dit dan ook de uitgelezen kans om me eens meer te verdiepen in het stadion, en vooral de plannen van het stadion voor de toekomst. Ondanks het aantal grote artiesten die in het verleden in de Kuip een optreden hebben gegeven, staat De Kuip de afgelopen jaren bekend als een Voetbalstadion, maar ook niet meer dan dat. Hoe komt dit? Hoe kan dit worden opgelost? En wat zijn de plannen voor de toekomst? Aan de hand van deze vragen ben ik onderzoek gaan zoen. Mijn bevindingen heb ik in dit rapport uitgewerkt. Ondanks dat ik hier een boek over zou kunnen schrijven heb ik het verslag moeten beperken tot 4 pagina’s. Mijn eigen visie heb ik als bijlage toegevoegd. Algemeen Op 23 Juli 1936 is Stadion Feijenoord opgeleverd. Door de opvallende architectuur werd het stadion al snel ‘De Kuip’ genoemd. Het stadion bood plaats aan ongeveer 65.000 toeschouwers. De meeste bezoekers op één dag was in 1968, waar de wedstrijd Feyenoord-Twente bijna 65.500 bezoekers trok. Rond de jaren 80 in de vorige eeuw ontstonden de eerste twijfels over de Kuip. Er was veel achterstallig onderhoud en het stadion was slechts aan één zijde overdekt. Daarnaast kwamen er uit Amsterdam steeds meer geruchten over de bouw van een nieuw stadion, wat veel moderner zou zijn dan de Rotterdamse Kuip. Hierdoor dreigde De......

Words: 2199 - Pages: 9

Free Essay

Stijn Streuvels En Ausonius' Mosella

...grammatica’s en tekstboekjes veel humaniorastudenten in de vorige eeuw de oude talen studeerden. Zijn lijst van Nederlandse vertalingen verscheen in 1924, vier jaar na het tweede luik van Streuvels’ Genoveva, en vermeldt de vijf fragmenten uit Ausonius’ Moezelgedicht. De Rynck en Welkenhuysen geven als aanvulling tussen haakjes: ‘uit het Duits vertaald’. De roman had ik toen nog niet gelezen. En wellicht was en ben ik niet de enige, ondanks mijn grote belangstelling voor Streuvels. Het werk was niet eens opgenomen in het tweede deel van Volledig werk dat in 1972 bij Orion verschenen was. In zijn inleiding had Marcel Janssens het over ‘notities van cultuurhistorische aard, die zijn bewerking tot vervelens toe overladen’, ‘het overgedetailleerde boek’ en ‘documentaire uiteenzettingen die naar de steekkaartendoos ruiken.’ Die vermelding van een intermediaire vertaling van Ausonius via het Duits nam mijn aanvankelijke...

Words: 6024 - Pages: 25

Free Essay

Sanoma Factsheet

...Media B.V. INHOUD VERSLAG: Inleiding DESTEP Formulier Factsheet. Inleiding Naar aanleiding van de gegeven informatie en door het maken van de opdrachten heb ik van mezelf geleerd, dat ik niet van nature tech-savvy ben. Het heeft mij enig tijd gekost om de databases te begrijpen en gebruiken. Eenmaal onder de knie vond ik het echter heel leuk om te doen, vooral het Lexisnexis krantenbak was handig en ik zie het nut er van. Ik heb niet zoveel tijd in de bronnen gestoken als waarschijnlijk de bedoeling was omdat ik ermee worstelde, maar het resultaat mag er hopenlijk zijn. Stap 1: Bepaal de branche Bepaal hier de omgeving waarin de organisatie die je gekozen hebt thuishoort. Soms is dat rechtstreeks uit de REACH-classificatiecode af te leiden. REACH gebruikt SBI (SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling 2008 (voorheen BIK) en is opgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zij gebruiken dit om bedrijven in te delen naar hun hoofdactiviteiten), en die code wordt ook door de KvK en REACH gebruikt. Handig voor je onderzoek, dus! Voorbeeld: Stichting buurtzorg Nederland is een middelgrote onderneming in SBI 88101 Branchecode jouw organisatie | SBI 5814 | Stap 2: Stel onderzoeksvragen op Invulschema: Wie | Zijn de concurrentenIs het doelgroep voor rapportIs onze minister(ie)Zijn deskundigen bij branche & bij Sanoma | Wat | Is het branche codeZijn de grootste actuele ontwikkelingenIs het doel van dit verslag/rapportZijn de......

Words: 6626 - Pages: 27

Free Essay

Logivisie Adviesrapportage Aurora

...|Document: Adviesrapport Bedrijf: Logivisi projectontwikkeling adviesbureau | |Auteur: Groep 8 | [pic] Projectleden: |Wilhelm,Ruud |083085 |L&E | |Groeneveld, Marco |090747 |LTV | |Vissers, Sjors |072200 |LTV | |Buijs, Martijn |082149 |L&E | |Buitenhuis, Bas |090270 |L&E | |Aanraad, Erik |080800 |L&E | Begeleider: Bogers.Marijke Betrokken partijen: NHTV, Mgr. Hopmansstraat 1 te Breda Aurora Uitgevoerd voor: Academie Stedenbouw, Logistiek en Mobiliteit van het ‘NHTV’ te Breda Rechten voorbehouden aan de academie SLM van het NHTV te Breda. Datum uitvoering profilering 10-2009/ 01-2010 Voorwoord Dit rapport is tot stand gekomen naar aanleiding van het project Aurora, uitgevoerd door Bas Buitenhuis, Erik Aanraad, Ruud Wilhelm, Marco Groeneveld, Sjors Vissers en Martijn Buijs. In dit rapport word een advies uitgebracht aan Aurora over...

Words: 9324 - Pages: 38

Free Essay

Marketing

...Inleiding Marketing draait om de juiste vragen stellen. Dit is een interessant gegeven en het lijkt me leuk om mij in marketing te verdiepen. Daarom heb ik dit onderwerp gekozen. Ook lijkt mij het beroep marketingmanager een leuk beroep. Ik wil meer over dit beroep weten en door dit verslag te maken krijg ik al een beetje met het beroep te maken. Ik wil op deze manier uitvinden of deze branche bij mij past. Daarom ga ik een interview houden met een marketingmanager. Ik wil uitvinden hoe een marketingplan in elkaar wordt gezet en ik wil proberen een marketingplan voor een nieuw product op te zetten. Ik ga allerlei dingen over marketing uitzoeken, zodat ik een goed marketingplan kan opzetten. Zo ga ik uitzoeken wat marketing precies is, wat de marketingmix is, hoe een marktonderzoek wordt gedaan en of er beperkingen zijn bij marketing door regels van de overheid. Ik ben van plan de meeste informatie voor mijn verslag op internet te vinden. Daarnaast lees ik marketingboeken en probeer daar veel informatie uit te halen. Ook volg ik het nieuws, zodat ik nieuwe ontwikkelingen van de marketing kan volgen. Wat is marketing en waarom is marketing zo belangrijk voor bedrijven? Sommige mensen denken dat marketing reclame is, of verkoop. Maar marketing is veel meer dan dat. Bij marketing wordt ingespeeld op de wensen en behoeften van de klant, en zo probeert een onderneming haar positie op de markt te verbeteren. Marketing kan op 3 niveaus uitgevoerd worden: -......

Words: 6646 - Pages: 27

Free Essay

Meten Is Weten

...Kritische Prestatie Indicatoren voor DICTU ‘Meten is weten’ Sander van den Hoogen 16 juni 2008 Kritische Prestatie Indicatoren voor DICTU Pagina 1 Kritische Prestatie Indicatoren voor DICTU ‘Meten is weten’ Sander van den Hoogen Studentnummer: 20042659 Den Haag 16 juni 2008 Ministerie van LNV – Dienst ICT Uitvoering Docent: dhr. J. Beers Kritische Prestatie Indicatoren voor DICTU Pagina 2 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven in het kader van mijn afstudeeropdracht bij de Dienst ICT Uitvoering van het ministerie van LNV. De afgelopen vier maanden heb ik bij deze dienst aan mijn opdracht gewerkt. Ik studeer Bedrijfseconomie aan de Haagse Hogeschool. Op dit moment zit ik in het vierde en laatste jaar. Deze afstudeeropdracht is het laatste onderdeel van mijn studie. Dit rapport is bestemd voor het managementteam (MT) van de Dienst ICT Uitvoering. Op het moment dat zij de KPI´s daadwerkelijk gaan implementeren zullen zij mijn rapport, dat als advies geldt, daarbij gebruiken. In het bijzonder wil ik mijn stagebegeleider Luuk Wilson bedanken. Samen met hem heb ik de probleemstelling opgesteld en hij heeft mij begeleid bij de uitvoering. Daarnaast wil ik al mijn collega’s bedanken bij LNV waarmee ik met veel plezier heb samengewerkt tijdens mijn stageperiode. Kritische Prestatie Indicatoren voor DICTU Pagina 3 Samenvatting De organisatie waarvoor ik mijn afstudeeropdracht heb uitgevoerd is Dienst ICT Uitvoering, afgekort DICTU. Dit is een......

Words: 13880 - Pages: 56

Free Essay

Events

...© - 2008 Deadline Entertainment Group VOORWOORD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . InleIDInG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Het FeStIValteRReIn . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 6 De papIeRWInkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 3.1 BeGROtInG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 3.2 SaBaM en BIllIjke VeRGOeDInG . . . . . . . . . 36 3.2.1 SABAM 3.2.2 De Billijke Vergoeding 3.3 Het nIeuWe aRtIeStenStatuut . . . . . . . . . 38 3.4 COntRaCten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 1.1 teRReInGeSCHIktHeID . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.2 alGeMene SCHetS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.2.1 In- en uitgang 1.2.2 Podium 1.2.3 Drank- en eetbonnetjesstand 1.2.4 Drank- en eetstand 1.2.5 Licht- en geluidstoren of PA 1.2.6 Veiligheidsbuffer 1.2.7 Signeerstand 1.2.8 EHBO 1.2.9 Merchandising 1.2.10 Sponsors 1.2.11 Sanitair 1.2.12 Bewegwijzering en informatie 1.2.13 Backstage 1.3 Denk OOk eenS aan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1.3.1 Ecologisch festival 1.3.2 Toegankelijkheid gehandicapten WeRkplan StReSSFaCtOR 4.1.1 Unit algemene organistatie 4.1.2 Unit stagehands 4.1.3 Unit catering 4.1.4 Unit techniek 4.1.5 Unit security 4.1.6 Unit PR 4.1.7 Unit sponsoring en subsidies 4.1.8 Unit backstage . . . . . . . . . . 40 4.1 De GROte VOORBeReIDInGen . . . . . . . . . . . 41 4.2 De laatSte alGeMene VeRGaDeRInG . . . . . 49 4.3 ‘le MOMent SupRèMe’: De FeStIValDaG . . .......

Words: 34628 - Pages: 139