Free Essay

Books Code

In: Business and Management

Submitted By reppaskyr
Words 797
Pages 4
Γενικές επισημάνσεις

-- Ο χρόνος ενημέρωσής τους είναι πρωτογενής και κατά κανόνα άμεσος, γιατί ουσιαστικά χρησιμοποιούνται σαν βιβλία καταχώρησης γεγονότων που συνδέονται με συναλλαγές (π.χ. είσοδος αυτοκινήτου, άφιξη πελάτη, εγγραφή μαθητή κ.λπ.).
--Η εκτύπωσή τους, όταν τηρούνται μηχανογραφικά, δεν επιτρέπεται να γίνεται σε Mεταγενέστερο χρόνο από τον χρόνο ενημέρωσης, με εξαίρεση τα βιβλία που ενημερώνονται βάσει εκδιδόμενων παραστατικών, όπως είναι το βιβλίο αποθήκευσης, το βιβλίο προσωρινής εναπόθεσης και το βιβλίο κίνησης οχημάτων, τα οποία εκτυπώνονται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου που αφορούν οι πράξεις (άρθρο 24 παράγραφος 6 του ΚΒΣ).
--Σε περίπτωση μηχανογραφικής τήρησής τους, επιτρέπεται να αναγράφεται χειρόγραφα σε αυτά ο α/α καθώς και η αξία του σχετικού στοιχείου.
--Οι υπόχρεοι επιτηδευματίες εφόσον παρέχουν υπηρεσίες εκδίδουν για τις συναλλαγές που έχουν καταχωρηθεί σε αυτά, απόδειξη παροχής υπηρεσιών (ΑΠΥ) τόσο σε επιτηδευματίες όσο και σε ιδιώτες (άρθρο 13 παράγραφος 2 του ΚΒΣ).
--Όσοι τηρούν πρόσθετα βιβλία του άρθρου 10 παράγραφος 5 του ΚΒΣ, απαλλάσσονται της θεώρησης μόνον των φορολογικών στοιχείων αξίας του ΚΒΣ, στα οποία απεικονίζονται συναλλαγές που καταχωρούνται στα τηρούμενα πρόσθετα βιβλία και με την προϋπόθεση ότι σ' αυτά αναγράφεται η αξία και ο αύξων αριθμός του εκδοθέντος φορολογικού στοιχείου, μέχρι το τέλος της επόμενης μέρας από την έκδοσή του. (σχετ. η Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003).
--Επίσης, όταν η αμοιβή δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α. (π.χ. φροντιστήρια -εκπαιδευτήρια κ.λπ.), έχει γίνει δεκτό να αναγράφεται στα πρόσθετα βιβλία μόνο ο α/α του φορολογικού στοιχείου (ΑΠΥ), όχι όμως και το ποσό (σχετ.ΠΟΛ.1137/7.4.2000).
--Όσοι τηρούν πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 5 του ΚΒΣ και από σχετικές αποφάσεις, απαλλάσσονται από την υποχρεωτική χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. (σχετ.Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1284/2002).

Σημειώνεται:

1. Από την 01/01/2003 με τον ν.3052/2002, καταργήθηκε η τήρηση των πρόσθετων βιβλίων που τηρούσαν
- τα εκκοκκιστήρια (βιβλίο πρέσας),
- οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και
- το πρόσθετο βιβλίο εισόδου - εξόδου ασθενών των κλινικών ενσωματώθηκε στο βιβλίο ασθενών.

2. Από την 22/12/2006 με το νόμο 3522/2006:
--καταργήθηκε η τήρηση του βιβλίου συνδρομητών και του βιβλίου παραγγελιών προκατασκευασμένων οικιών ή άλλων προκατασκευασμένων κτισμάτων,
--διαχωρίστηκε το βιβλίο εισερχομένων που τηρείται από συνεργεία και λοιπές συναφείς επιχειρήσεις και από τους πωλητές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, σε βιβλίο εισερχομένων οχημάτων και σε βιβλίο μεταχειρισμένων αγαθών,
--επήλθαν μεταβολές ως προς το βιβλίο μεριδολογίου γιατρών και ως προς το βιβλίο επίσκεψης ασθενών που τηρούν τα διαγνωστικά κέντρα,
--επεκτάθηκε η τήρηση του βιβλίου ποσοτικής παραλαβής και για άλλες περιπτώσεις (πάγια, φύλαξη, διαμεσολάβηση, αποθήκευση κ.λπ.).

3. Από την 01/03/2007 με το ν.3522/2006, προστέθηκε το βιβλίο εκπαιδευομένων οδηγών και για τους εκπαιδευτές μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών.

4. Από την 22/12/2006, με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 30 του ν.3522/2006, παρέχεται η δυνατότητα μετά από γνωστοποίηση στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. τήρησης ιδιαίτερης σειράς για ορισμένα πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του ΚΒΣ, όταν παρέχονται διαρκείς υπηρεσίες, με την προϋπόθεση ότι τα βιβλία θα θεωρούνται με την ένδειξη «Διαρκής παροχή υπηρεσίας».

Τα πρόσθετα βιβλία για τα οποία μπορεί να τηρηθεί ιδιαίτερη σειρά για τη διαρκή παροχή υπηρεσίας με βάση τις ισχύουσες διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του ΚΒΣ είναι:

- το βιβλίο πελατών της περίπτωσης ε' που τηρείται από τα κέντρα αισθητικήςκ.λ.π.
- το βιβλίο πελατών της περίπτωσης ιδ' που τηρείται από τους φυσιοθεραπευτές και τους ασκούντες παραϊατρικά επαγγέλματα
- το βιβλίο στάθμευσης της περίπτωσης ιστ' που τηρείται από τον εκμεταλλευτή χώρου στάθμευσης ή φύλαξης σκαφών θαλάσσης
- το βιβλίο στάθμευσης της περίπτωσης θ' που τηρείται από τον εκμεταλλευτή χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων.

Αυτονόητο είναι ότι τα στοιχεία μπορεί να εκδίδονται σε περισσότερες σειρές για κάθε είδος στοιχείου εφόσον πέραν του διακριτικού της σειράς έχουν ιδιαίτερη ενιαία αρίθμηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 18 του ΚΒΣ (σχετ. εγκ.ΠΟΛ.1024/15.2.2007, παρ.30.6).

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Σκοπός της καθιέρωσης υποχρέωσης τήρησης πρόσθετων βιβλίων για ορισμένες δραστηριότητες, είναι η παροχή κυρίως στον προληπτικό έλεγχο δυνατότητας άμεσου

ελέγχου της εμφάνισης συναλλαγών της επιχείρησης ή του επιτηδευματία και κατ'επέκταση της έκδοσης των αντίστοιχων στοιχείων εσόδων.
Ο έλεγχος των βιβλίων αυτών είναι απλός και συνίσταται κατά βάση:

α. Στην πιστοποίηση της ακριβούς καταγραφής σ' αυτό συναλλαγών ή άλλων γεγονότων που σχετίζονται με τα έσοδα της επιχείρησης
β. Στη διαπίστωση έκδοσης αντίστοιχων στοιχείων εσόδων για όλες τις εγγραφές που έγιναν στα πρόσθετα βιβλία.
Αυτονόητο είναι ότι, βασικό μέλημα του ελέγχου είναι περαιτέρω η εξακρίβωση της ακρίβειας των εγγραφών και κυρίως σε ότι αφορά τις εμφανιζόμενες αμοιβές, αφού είναι γνωστό ότι σε αρκετές περιπτώσεις γίνονται εγγραφές στα πρόσθετα βιβλία, αλλά στη συνέχεια εκδίδονται υποτιμολογημένα (ανακριβή) στοιχεία (ΑΠΥ) ή δεν εκδίδονται καθόλου στοιχεία για μερικές εγγραφές.

Similar Documents

Premium Essay

The Dark Game Vs Code Book Analysis

...Comparing and contrasting is differing between two of something as well as the similarities. Contrasting is telling the differences between something. Comparing is telling the similarities. The Dark Game is about Elizabeth Van Lew, an aristocrat whose hatred of slavery drove her to be one of the most successful spies in the Civil War; the Choctaw code talkers, who are Native Americans. The Code Book describes some illustrative highlights in the history of cryptography, drawn from both of its principal branches, codes and ciphers. The both explore code breaking and use historical examples. The Code Book is more scientific than The Dark Game because it is written differently. The Code Book tells you more about why things go the way they do and how it is easier now a days to get hacked because of the internet. While with The Dark Game it is more about the events that took place and about the spying events. The Dark Game talk about more historical people that The Code Book....

Words: 481 - Pages: 2

Premium Essay

Patient Coding: A Case Study

...As medical assistants, it is not our job to diagnose patients, but when the doctor comes up with a diagnosis, we must write the code for the patient's billing. We must pay close attention to all details when writing anything down. Within the coding, prices are determined to see how much a procedure will cost that the patient will need. Coding is one of the most important things we should pay attention to. Coding is the actual diagnosis of the patient. If there are any errors when writing down the codes, we could misdiagnose the patient. A misdiagnosis could lead to the patient undergoing a procedure that was not even necessary or pertained to anything they had initially. Also, a misdiagnosis can lead to malpractice, and then there would be...

Words: 270 - Pages: 2

Premium Essay

Healthcare Coding and Compliance Task 1

...incidences a numerical (sometimes alphanumeric) value that is universal across insurance companies to collect payment for services rendered. Inpatient Coder- An inpatient coder is an individual that initiates requests for payments and reimbursement for procedures performed on a patient during a hospital stay on behalf of the medical facility. Inpatient Coders will deal more with ICD-9(10) or Diagnosis Codes than with CPT Procedure Codes. Inpatient coding could be considered to be more complex than outpatient coding because of the vast possibilities of different diseases, encounters and procedures. Outpatient Coder- An outpatient coder is an indiviual that initiates requests for payments for procedures performed either in a doctor's office or hospital outpatient department. Any procedure performed that does not require for the patient to stay more than 24 hours is considered outpatient. Outpatient coders typically deal more with CPT Procedure codes versus ICD 9(10) Diagnosis Codes. Outpatient coders that operate within doctor's offices are usually exposed to the same codes on a regular basis which is why many inpatient coders start off in an outpatient setting. Front Office Clerk The front office clerk is a job title that can differ in many different office settings. In this particular scenario, the front office clerk is responsible for basic clerical duties as well as processing health record requests and filing. In this position the clerk should be able to be HIPAA......

Words: 2216 - Pages: 9

Free Essay

Referencing

...third bracket er moddhe and seshe Dot Puro Weblink sathe suru hobe less than sesh hobe greater than symbol diye. Available at word and colon thakbe Obossoi Third bracket er moddhe online word likhte hobe 2. For Book (With One Author+First Edition hoile--Example): Town or City.Country na kintu. Publication place Colon Dot Book kobe publish korechen tini Publisher ke Dot Book Name in Italic Dot Comma Jodi name er sathe kono initial thake aivabe likhben..jemon S.M.Hasan..ai khetre hobe Hasan,S.M., Comma Author Name Baron, D. P., 2008. Business and the organisation. Chester: Pearson. 3. For Book (With One Author+Second ba Third Edition hoile--Example): Town or City.Country na kintu. Publication place Colon Dot Dot Book kobe publish korechen tini Book Name in Italic Dot Comma Jodi name er sathe kono initial thake aivabe likhben..jemon S.M.Hasan..ai khetre hobe Hasan,S.M., Comma Author Name Baron, D. P., 2008. Business and the organisation. 3rd ed.Chester: Pearson. Publisher Publication Place Dekhen just edition add kore diyechi 4. and dilam jehetu second author ache but same book For Book(Two Authors but one book hoile---Example): Dot(First author done) First Author Name Comma Book Title in Italic format Weiss, T.D. and Coatie,...

Words: 724 - Pages: 3

Premium Essay

Aasacsa

...Task 1 1. As a supplier for Wal-Mart, what decisions you need to consider before making the business with Wal-Mart regarding to its supply chain management? If I want to make the business with Wal-Mart, I should consider several factors. The first thing is the price. The Wal-Mart succeeds for many years in the supermarket industry because low price enter the market. Therefore, I should consider whether my price meets the requirement of Wal-Mart. In order to obtain the lowest price, Wal-Mart adopts open bidding to the world, their purchase embranchments spread all over the South American, Europe, Asian and so on, and they build up their competitive advantage of price due to economic globalization. Wal-Mart insists on open and transparent competition mode, in the same condition, they choose the lowest price supplier to make the business. Wal-Mart rely on their strength obtain bargaining power. Also Wal-Mart purchase goods from manufacturer to avoid some intermediate links. So I if can cooperate with Wal-Mart, I should confer with my raw material supplier to reach a better price for us. So Wal-Mart put the pressure to all suppliers. The next key factor is the quality. Wal-Mart requires their suppliers that the product must attain the standard of government regulation. Wal-Mart will supervise supplier’s processing room and transportation process. Also, the professional staff check selling food hygiene standard. Wal-Mart has also attached great importance to environmental...

Words: 2162 - Pages: 9

Premium Essay

Library Management System Research Paper

...of the books in the certain racks where they are placed. To overcome this difficulty library management with identification of the specific racks is implemented. The deadline of the book to be returned is also intimated to the user by means of an intimation message from the management system through the GSM module. The RFID tag is used to store the information of the user who has...

Words: 1456 - Pages: 6

Free Essay

Downloading Sunflower

...Public Library We’re pleased to offer audio books available for download from the Internet starting July 1. This new service is made available in conjunction with Sunflower Audio, a national audio book supplier. Library patrons are invited to select from Sunflower Audio’s ever growing collection of unabridged titles. A wide variety of genres are available, with more titles added every week. HOW DO I SEARCH FOR THE BOOKS I WANT WITH SUNFLOWER AUDIO? To access Sunflower Audio, you need a computer with access to the Internet. You start by downloading and installing the Sunflower Audio interface from the library’s home page. An illustrated PDF file with complete instructions for installing and using the interface is also available. After you’ve installed the interface, click Get Books to access the Sunflower Audio database. HOW DO I DOWNLOAD A BOOK FROM SUNFLOWER AUDIO? After you’ve found the book you want, enter your library card code (including the three-letter preface) in the Checkout box, select Florentina Public Library in the Library list box, and then click Download. At that point, you’ll see instructions explaining how to complete the download process. Download times vary by connection and computer types. Patrons with dial-up connections may find that they are not able to use this service reliably due to the size of the audio files and the time required to download those files. HOW DO I LISTEN TO A DOWNLOADED BOOK? Books downloaded from Sunflower Audio can be......

Words: 356 - Pages: 2

Premium Essay

Personal Narrative-Rent-Anything-Online Store

...Thanks, those were some good answers. I knew a little about the stripe payments part but wasn't sure where to start with the information about the product code and javascript restriction stuff. For the most part, yes, your correct in the goal of site. Many students rent books from popular companies like Chegg and eCampus. These may be relatively cheap options (some textbooks can still charge > $50), however they are at fixed prices and time periods based on the company's choice (semester or year-long). I also read that the average college student spends $1,100/year on textbooks. (http://mashable.com/2010/06/15/how-to-rent-anything-online/#ymC9NlqNRmq3) Reentz (still working on a the name) is a win-win for the renter and lender. It is...

Words: 755 - Pages: 4

Premium Essay

Making a System Report

...utilizing its collection-make the true meaning of the library as an INFORMATION SERVICE. The history was silent regarding the year in which the school actually started to have a library. II. The Old System The business functions of the libraries are the borrowing/loaning and returning of books. They record the students who entered the library using a log book in which students write down respective names and courses. It is to be noted that a borrower’s card is given to all library users at the beginning of the school year. In borrowing, students are expected to present their borrower’s card to the librarian assigned (for writing the book title and stamp the due date therein). After that the student/s can already take home the book borrowed. On returning of books, the student/s should make sure that the card was signed by the librarian before getting it back. III. The Problem So it is evident that the library has a problem on recording of these transactions because operating on a manual way is very inefficient from the perspective of the system analysts. As much as possible, every employee as well as the students want a very efficient and fast way of loaning and borrowing of books. In line with this, in order to operate...

Words: 1580 - Pages: 7

Free Essay

Library Management System

...have done this project of Library management system under the guidance of Miss. Satindar Kaur. This is my great experience of C programming to submit this synopsis. Miss. Satindar Kaur (Lect. Found. of comp.) INTRODUCTION ‘C’ is a programming language developed at AT &T’s bell laboratories of USA in 1972.It was deigned by Dennis Retchie. This project of “LIBRARY MANAGEMENT SYSTEM” gives us the complete information about the library.We can enter the record of new books and retrieve the details of books available in the library .We can issue the books to the student and maintain their records and can also check how many books are issued and stock available in the library. The library Management system is designed & developed for a receipt and issuance of books in the library along with the student’s details.The books received in the library are entered in books entry form.When the student wants to get the desired books the same is issued on the availability basis to the student. This program helps us to do many further aspects in the future.~~~~!!!!!! Advantages:-- There are many advantages of this system whose name is Library management System This system process made computerized...

Words: 1406 - Pages: 6

Free Essay

Art History

...OMIS 462 Spring 2013 Visual Basic Assignment 4 Due: April 25rd 100 points Title: University Book Store Learning Objectives After completing this project, you will be able to: 1. Create a database in VB, use the data in an application, and create queries. 2. Build an application using multiple forms, and pass data between forms. Description Build a simple University Bookstore system. This system will have a one-table Inventory database for books. For this system, each book will have only one author. Here are the main things you must do in your application: 1. Using the Golf Tutorial as a guide, create a database containing an Inventory table. The inventory table should have the following attributes: BookID, Title, Author (just last name), ISBN and edition. Enter data for at least 5 books. Include two books written by Dickens, and at least three others of your choice. 2. Create a query to allow the user to enter the author name to find all books by that author. 3. The first form should allow the user to search for the author by name (the query created above), displaying all the details except BookID. Once the user finds the desired book, the user should be able to click a button to put the selected book on a book order on a new form. Also add a Quit button. 4. On the order form, display the values shown. Have a button to Place the Order. Clicking this button should display a “Thank you for your order”......

Words: 403 - Pages: 2

Premium Essay

Innovation at Apple

... http://www.openinnovation.eu/06-12-2011/what-steve-jobs-did-not-do-for-open-innovation/ http://www.asianbc.dk/Findings/Fast-and-frequent/Radical-or-incremental-innovation.aspx http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10278-009-9242-4?LI=true# http://ubiquity.acm.org.v-ezproxy.brunel.ac.uk:2048/article.cfm?id=358977 http://www.computeractive.co.uk/ca/computeractive-blog/2219721/why-apple-needs-the-ipad-mini-to-succeed Apple Case Study: Apple Case (2011) Innovation at Apple Case Study, Case Code: BSTR396,   ICMR, Available at:- http://www.icmrindia.org/casestudies/catalogue/Business%20Strategy/BSTR396.htm Books: 1 R&D Management 1. Volume 38, Issue 3, pages 278–289, June 2008 Article first published online: 13 FEB 2008 Pia Hurmelinna-Laukkanen1,2, Liisa-Maija Sainio2, Tiina Jauhiainen2 BOOKS 2 Name: Exploring Innovation Edition: 2nd Edition Author: David Smith Published Year: 2010 Published by: Mc Graw Hill Companies Book 3 Managing Innovation and Change Edition: 3rd Author: David Mayle Page: 36 Publisher: SAGE publication...

Words: 288 - Pages: 2

Premium Essay

St.Matthew Academy of Cavite Library Management System

... INTRODUCTION In today’s modern age where computer has become a way of life, it is evident that a majority of country’s institution still do not adapt high technology. Particularly in some schools, library transactions are still done on paper. We all know that modern school libraries are operating at great pace striving to serve as many students as possible with the best of their abilities. But as the years rolled by, the number of study has grown and the manual method of managing student and book records is no longer practical. A Library Management System is a system that makes use of information technology to perform managerial objects. The main goal of a library management information system is to store, organize, share and retrieve vital information needed to perform daily operational functions of the library. St. Matthew Academy of Cavite does not have one. Since library has a very large number of books and large number of members, it is impossible for librarians to handle day to day activities manually. Therefore, a library management system is used to facilitate the tasks in the library. With growing population and high demand of students, St. Matthew Academy of Cavite is in need of such system. And so this is the reason why the proponents came up with the idea of developing the system. By means of obtaining good performance of such system for the library, the level of production and effectiveness...

Words: 2715 - Pages: 11

Premium Essay

The Alchemist

...Please list three books, along with their authors, that have been particularly meaningful to you. For each book, please include a sentence explaining their influence upon you. Please note that your response is not limited to math, science or school-assigned texts. Waiting by Ha Jin reminded me of a theme of life that youth is the time to experiment and that one should not wait for another time for his/her passions to flourish. The Alchemist by Paulo Coelho opened my eyes to the treasures within myself as the invention or discovery can be right beside you, but you hunt the whole world for it. The Kingdom of the Golden Dragon by Isabel Allende is a book that I still vividly remember even after five years; it taught me the power of writing...

Words: 1488 - Pages: 6

Premium Essay

Launch of a New Book Author

...Launch of a New Children’s Book Author Without some form of promotional advertising, intended customers would not be reached. Using sales promotion, personal relations, publicity and personal selling are communications tools that are required to market new products and bring success. Addressed will be these tools and how essential they are to launching new products. Jamie Donaldson, a new inspiring children’s book author has launched a three book series titled, “Golden Rules for Girls”. The subtitles are; Stage Fright, Friends and Drama Queens and The New Girl, the publisher of her books are Random House Publisher. Jamie Donaldson was born and raised in Paterson, New Jersey. She currently lives in Syracuse, New York with her husband, Cedric Donaldson. When she was twelve years old, she became an avid reader of children’s books. As a child she was very shy and experienced a lot of difficulty conversing with children of her age, because of this she was inspired to help children to overcome their fears. After finishing graduate school she gathered the courage to start writing children’s books. She has a BA and an MA in creative writing, and a PH.D. in English. Sales Promotion Sales promotion is any initiative undertaken by an organization for a limited period of time to promote an increase in sales, usage or trial of a product or service (marketing teacher 2000-2010). Promotional activities used to launch the new children’s book will be buy-one-get-one-1/2 off. A......

Words: 1158 - Pages: 5