Free Essay

Bruh

In: Business and Management

Submitted By dengdengdeng
Words 565
Pages 3
Sirena Lyrics by: Gloc9 ft.Ebe Dancel

[Ebe Dancel]
Ako'y isang sirena
Kahit anong sabihin nila ako ay ubod ng ganda
Ako'y isang sirena
Kahit anong gawin nila bandera ko'y di tutumba
Drum na may tubig ang sinisisid
Naglalakihang mga braso, saki'y dumidikdik
Drum na may tubig ang sinisisid
Sa patagalan ng paghinga, sa'kin kayo ay bibilib

[Gloc 9]
Simula pa nang bata pa ako,
Halata mo na kapag naglalaro
Kaya parang lahat ay nalilito,
Magaling sa chinese garter at piko
Mga labi ko'y pulang pula,
Sa bubble gum na sinapa
Palakad-lakad sa harapan ng salamin,
Sinasabi sa sarili "ano'ng panama nila?"
Habang kumekembot ang bewang,
Mga hikaw na gumegewang
Gamit ang pulbos na binili kay Aling Bebang
Upang matakpan ang mga pasa sa mukha
Na galing sa aking ama
Na tila di natutuwa sa tuwing ako'y nasisilayan
Laging nalalatayan,
Sa paglipas ng panahon ay di ko namamalayan
Na imbes na tumigas ay tila lalong lumambot
Ang puso kong mapagmahal
Parang pilikmatang kulot.

[Ebe Dancel]
Ako'y isang sirena
Kahit anong sabihin nila ako ay ubod ng ganda
Ako'y isang sirena
Kahit anong gawin nila bandera ko'y di tutumba
Drum na may tubig ang sinisisid
Naglalakihang mga braso, saki'y dumidikdik
Drum na may tubig ang sinisisid
Sa patagalan ng paghinga, sa'kin kayo ay bibilib
[ Lyrics from: http://www.lyricsmode.com/lyrics/g/gloc_9/sirena.html ]
[Gloc 9]
Hanggang sa naging binata na ako
Teka muna mali, dalaga na pala 'to
Pero bakit parang lahat ay nalilito pa rin
Ano bang mga problema nyo?
Dahil ba ang mga kilos ko'y iba,
Sa dapat makita ng inyong mata
Sa tuwing nanonood ng liga laging natutulala
Kahit di pumasok ang bola ako'y tuwang-tuwa
Kahit kinalyo na sa tapang, kasi ganun na lamang
Akong paluin ng tubo kahit kinakalawang
Tama na naman itay, di na po ako pasaway
Di ko na po isusuot ang lumang saya ni inay
Kapag ako'y naiiyak ay sumusugod sa ambon
Iniisip ko na lamang na baka ako'y ampon
Kasi araw-araw na lamang ay walang humpay na banat
Ang inaabot ng ganda kong pang-ilalim ng dagat

[Ebe Dancel]
Ako'y isang sirena
Kahit anong sabihin nila ako ay ubod ng ganda
Ako'y isang sirena
Kahit anong gawin nila bandera ko'y di tutumba
Drum na may tubig ang sinisisid
Naglalakihang mga braso, sa'kin dumidikdik
Drum na may tubig ang sinisisid
Sa patagalan ng paghinga, sa'kin kayo ay bibilib

[Gloc 9]
Lumipas ang mga taon, nangagsipag-asawa
Aking mga kapatid, lahat sila'y sumama
Nagpakalayo-layo ni hindi makabisita
Kakain na po itay, nakahanda na'ng lamesita
Akay-akay sa paglakad paisa isang hakbang
Ngayo'y buto't balat ang dati matipunong katawan
Kaya sa iyong kaarawan, Susubukan kong palitan
Ang lungkot na nadarama, wag na po nating balikan
Kahit medyo naiinis hindi dahil sa nagka-cancer
Kasi dahil ang tagapag-alaga mo'y naka-duster
Isang gabi, ako'y iyong tinawag, lumapit
Ako sa'yong tabi ika'y tumangan, kumapit
Ka sa aking kamay kahit hirap magsalita
Anak, patawad sana sa lahat ng aking nagawa
Di sinusukat ang tapang at ang bigote sa mukha
Dahil kung minsan mas lalaki pa sa lalaki ang bakla

[Ebe Dancel]
Drum na may tubig ang sinisisid
Naglalakihang mga braso, saki'y dumidikdik
Drum na may tubig ang sinisisid
Sa patagalan ng paghinga,
Sa'kin kayo ay bibilib
Ako'y isang sirena
Kahit anong gawin nila
Bandera ko'y di tutumba...

More lyrics: http://www.lyricsmode.com/lyrics/g/gloc_9/#share

Similar Documents

Free Essay

Bruh

...Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh......

Words: 769 - Pages: 4

Free Essay

Bruh

...Detective Dakota and The B-Bomb Scene One ! “Finally.” I said sighing with relief. The plane roared as it took it’s first steps into the sky. “It seems we are a little late, should I push tomorrows meeting to the day after?” said Mya Slava, my assistant. “No, I shall arrive on time. Wake me with my coffee two sugars and one milk Mya.” I mumbled sleepily. We had been at the Manchester airport for six hours before we got out flight and I was just about tired out. I had checked my pager then blacked out.! ! “Your coffee sir.” Mya hands me my coffee. I take a sip and scald my throat with the hot rich brown liquid. “I’m so sorry sir!” Mya exclaimed. She reached for some napkins and patted the coffee droplets away. I did not like the fact that I had been transferred to America. Tensions were high everywhere and being in one of the most populated states in a very hated country did not help my nerves. “Have a new suit brought to me freshly pressed Mya” I didn't mean to always be so bossy and harsh to the girl but she must learn early that being methodical and precise has its advantages. I paced around the room, my face a mask of curiosity, why had I been transferred here, I was doing just fine back in England. My lab needs me and there are no particular reasons I am aware of, that dictated the movement of Mya and myself. ! ! Fiorello H. LaGuardia Airport is not the most pleasant place. It combines many things that I find to make situations quite grueling. The bustled......

Words: 673 - Pages: 3

Premium Essay

Bruh

...Race Relations in The United States A Brief History Slavery begins in the southern B.N.A. colonies (now 1600’s known as the United States. As people come to the new world and begin large scale agriculture, they realize that they need a large, cheap workforce to work in the cotton and rice fields. They begin to purchase African slaves from slave traders. - 1776 Slavery is widespread and widely accepted in the 1600’s United States. Whites are given absolute power and authority over black slaves. (white men could not be held accountable for killing a black servant) white people believed that blacks were naturally inferior and were not capable of rational thought,theref ore should be treated as animals. - The colonies fought for and gained independence from 1776 Britain and became the United States of America. The newly formed country issued “The Declaration of Independence.” This document made it illegal for citizens to buy and sell slaves. However, although the Declaration outlawed the salve trade, slavery did not stop. Those still owning slaves could continue to practice slavery. - Conditions of A Slave: -Most slaves were given very little in the way of food or clothing by their masters. -Slaves worked long hours with very few breaks. -Slaves were often bought and sold and families were broken up. -Slaves who refused to comply with all orders were beaten and punished cruelly. 1836 The American Civil War ended with the Emancipation Proclamation.......

Words: 322 - Pages: 2

Premium Essay

Bruh

...Cfuyubvguk uguiguig gugg hh h h h h h h h h h h h h h h huhui huihuig uhjugh hnbhj b b hh h h nhh hbh hbhghy y gg hjg g hjghjgj jhgj ghj jgjg ghgj jghj jbghjg hjghj j gfghdg cy v f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f Cfuyubvguk uguiguig gugg hh h h h h h h h h h h h h h h huhui huihuig uhjugh hnbhj b b hh h h nhh hbh hbhghy y gg hjg g hjghjgj jhgj ghj jgjg ghgj jghj jbghjg hjghj j gfghdg cy v f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f Cfuyubvguk uguiguig gugg hh h h h h h h h h h h h h h h huhui huihuig uhjugh hnbhj b b hh h h nhh hbh hbhghy y gg hjg g hjghjgj jhgj ghj jgjg ghgj jghj jbghjg hjghj j gfghdg cy v f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f Cfuyubvguk uguiguig gugg hh h h h h h h h h h h h h h h huhui huihuig uhjugh hnbhj b b hh h h nhh hbh hbhghy y gg hjg g hjghjgj jhgj ghj jgjg ghgj jghj jbghjg hjghj j gfghdg cy v f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f Cfuyubvguk uguiguig gugg hh h h h h h h h h h h h h h h huhui huihuig uhjugh hnbhj b b hh h h nhh hbh hbhghy y gg hjg g hjghjgj jhgj ghj jgjg ghgj jghj jbghjg hjghj j gfghdg cy v f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f...

Words: 425 - Pages: 2

Premium Essay

Bruh

...Review & Critical Thinking Questions Review Questions: 1. What are diagnostics? How is this related to the health sciences? -Diagnostics covers the identification of diseases, illnesses, and other conditions and the process by which the identification is made. -This is related to the area of health sciences in the way that it’s helping you to understand what is wrong with you and your body. 2. What is trepanation? Why was this used? -Trepanation is drilling a hole into the skull of the patient in order to release intracranial pressure and other reasons. - Trepanation was used in an attempt to help people suffering from migraines, epilepsy, mental disorders, and head injuries. 3. Describe three ways that healthcare is funded. -Three ways that healthcare is funded is by federal, state, and local governments. 4. What are private healthcare sites? What are their characteristics? -Private healthcare sites are those where the hospital or office is owned by a for-profit company. -The focus for the site is on making a profit, similar to other for-profit companies that we find in other business sectors. 5. What is patient-centered care? - Patient- centered care is the part of the where the patient becomes active for their care and treatment regimen. They are also increasingly being included in planning and decision-making regarding health care policy and program development. Critical Thinking Questions 1. Private health insurance is a common......

Words: 573 - Pages: 3

Premium Essay

Bruh

...1. The Industrial Revolution was a period of time between the mid 18th century and the mid 19th century where dramatic and unprecedented changes happened in the English society. A feature that characterised this period in time included the introduction of new technologies which in turn caused social and economic issues. The Industrial Revolution made leaps and bounds in technological development. These technologies emerged between the 18th and 19th century, As England began to drift towards machine-based manufacturing. The introduction of steam power, the catalyst of the Industrial Revolution, led to steam machines being implemented in a wide array of machinery. Steam power replaced manual labour due to its cost efficiency, and this in turn developed into my next feature; transformation of English society. The technological innovation brought about in the British industrial revolution also brought about rapid social transformation. Population boomed as people flocked to urban centres to search for work. The working classes had to live in destitute conditions while children were forced to work. These changes in social realities created pressure for political change as well, with demands for labour rights and equality. Technological transformation in the Industrial Revolution also caused the economic development happening in England. With mass-industrialisation came an unprecedented growth in the economy of Great Britain, fostered by the development of steam......

Words: 938 - Pages: 4

Free Essay

Bruh

...Loyalty Bear true faith and allegiance to the U.S. constitution, the Army, and other soldiers. Be loyal to the nation and its heritage. The Decision at the Marias. The men thought the route ran to the northwest up the Marias River, while both Lewis and Clark thought the main river channel ran to the southwest. The men agreed to go along with the decision of the captains to proceed to the southwest, which was indeed the Missouri River. Duty Fulfill your obligations. Accept responsibility for your own actions and those entrusted to your care. Find opportunities to improve oneself for the good of the group. Fulfilling the Letter and Intent of Jefferson's Order. The Corps of Discovery never wavered from its mission. Additionally, Lewis, Clark, and several of the men kept journals. Sergeant Ordway was the only one to make daily entries. Respect Rely upon the golden rule. How we consider others reflects upon each of us, both personally and as a professional organization. Diplomats with the Indians. The Corps of Discovery honored with dignity and respect all the tribes it met, offering gifts as a symbol of friendship and peace. Selfless Service Put the welfare of the nation, the Army, and your subordinates before your own. Selfless service leads to organizational teamwork and encompasses discipline, self-control and faith in the system. Adversity Along the Way. Hard physical labor characterized every day, but the Corps of Discovery conquered......

Words: 422 - Pages: 2

Free Essay

Bruh

...FOCAL LENGTH OF A LENS AIM: The aim of this experiment is to determine the focal length (f) of a convex lens by two methods. YOU WILL NEED: A 10 cm focal length bi-convex lens, lens holder, screen (a wooden block with a white painted side is ideal), ruler, light source (mounted clear bulb), power supply suitable for the lamp. An optical bench is ideal if one is available. WHAT TO DO: (a) Minimum distance method Set up the lamp, lens and screen so that a clear image of the lamp filament is formed on the screen. Measure the object and image distances (u and v). Repeat the experiment for a series of values over the range u+v = 45 cm to 100 cm. ANALYSIS AND CONCLUSION: Plot a graph of u+v against u. The minimum point on the graph is at a point u+v = 4f, u = 2f (b) Two position method Set up the lamp, lens and screen 0.6m apart. Find the TWO positions where a clearly focused image of the lamp may be obtained. (one of these will give a large image and the other a small image). Measure the separation of lamp and screen (d) and the distance between the two positions of the lens (a) Repeat the procedure for other values of d between 0. 5m and 1m ANALYSIS AND CONCLUSION: The focal length of the lens may be calculated from the formula: f = [d2 – a2]/4d ----------------------- a v2 d u1 2...

Words: 251 - Pages: 2

Premium Essay

Bruh

...My name is Jovanny Morales. I created a fictional interview about interviewing an immigrant that went through naturalization. The name of person I’m interviewing is Addarren. Addarren has been an American citizen for 15 years. What inspired you to become a U.S. Citizen? Addarren: When I was younger, I would listen to my family talking about how America has a good economy and how Americans have great lives. So I decided that I would go to the states when I get old enough. What steps did you have to take as part of the naturalization process? A: I had to take a Citizenship test. I also had to learn how to speak English, but, I had already learned English at a young age. I had to do a fingerprint stamp, and answer questions about my personal background. And after all that I had to pledge my loyalty to America. How would you describe how you felt about the process? A: I was nervous, but, I was more excited than nervous. How has gaining citizenship changed your life? Is your daily life different because of gaining citizenship? A: It changed my life, but it was pretty hard in the beginning. You know finding a good job and all that. But eventually it all worked out and now im doing good, so yeah my daily life is different now. Do you feel the process was worthwhile? A: Well it was kind of long but it was worth it. Would you it again if you had to? A: If I had to yes. Like if my citizenship depended on it then yeah, of course. But I wouldn’t willingly do it. Were you...

Words: 446 - Pages: 2

Free Essay

Bruh

...Hvad handler visen om? Agnete og Havmanden handler om en ung pige, Der bliver startet med at man præsentere Agnete som ganger på højlands bro. Agnete møder en havmand, der spørger om hendes hånd. Agnete følger med ham til hans hjem under havet, hvor hun bor der i otte år sammen med havmanden og de 7 sønner de sammen har fået. Men en dag hører Agnete kirkeklokkerne ringe, og hun opdager, at hun længes efter kirken, hendes familie, og i det hele taget det liv hun havde efterladt på landjorden. Hun spørger havmanden om hun må få lov til at gå kirke, og han siger at det må hun godt, så længe hun lover at komme tilbage til sine børn igen (anden version, hun må ikke slå håret ud, bøje sig for præsten eller sidde ved siden af sin mor). Det lover Agnete, men da hun kommer op i kirken, overholder hun intet af det. Hun taler med sin mor, og fortæller om, hvor hun har været i alle de år, og om de fine ting havmanden har foræret hende. I samme øjeblik kommer han gående ind gennem kirkedøren, og beder hende om at komme med tilbage til havet, da hendes børn savner hende. Hun afslår, og havmanden tilbyder hende 12 tønder guld for at følge med. Dette afslår Agnete også, og han må tage tilbage til havet alene. Folkeviser: Ikke skrevet af en forfatter, men er opstået ved, at folk har fortalt historierne videre. Viserne har derfor af og til forskellige versioner. De er typisk opdelt i tre faser - hjem, ude, hjem. Den første fase er der hvor man nogenlunde får et billede af hvordan......

Words: 1520 - Pages: 7

Free Essay

Bruh

...SUNDAY 13TH FEBRUARY, 1965 We arrived to the Home of the Wiradjuri people, Wellington. The bus trip was about one hour and the scenery was AMAZING! During the ride as a group we discussed about what we wanted to achieve and it was clear that the majority of us aimed to bring attention to the poor state and lack of Aboriginal health, their houses and the children’s education. I had a chat with Bob Gallagher and David Pepper (two of my good friends right now) and we felt that we strongly wanted to minimize the socially discriminated barriers which existed between the Aboriginals and the whites. Personally for me, this whole ‘Freedoms Riders’ hasn’t fully sunk into my head yet. Who knew at the age of nineteen, I would be given the chance to help make a change, so I guess this is a massive step for me, if not all of us. The first thing I noticed was that the town was overcrowded and congested. A large amount of the kids had eye diseases and the ground was three-quarters mud. The houses were made out of tin and the river was dirty and contaminated. I know I am a man but a few tears had slipped into my eyes seeing all this. It isn’t fair for these people to be here, especially these children. I thought the conditions in Orange were bad, but this was way worse. More people really need to get out here and see this for themselves. We conducted surveys with the Indigenous and non-indigenous people to find out what they thought about these living conditions. I could see that the......

Words: 1284 - Pages: 6

Premium Essay

Suck Deze Nuts Bruh

...Lol nah bruh 4/20 blaze it fslfiherkjd ngvjk vdthrnhj gbghbgg hgj,,bgulb kj brbdb dbgh bng gg j jk ghghb g g hng hjg jhv jfvd jfvd fvd fvd vf vf vfd vfd kvfd kvfd kfvd kfv kvf kvf f v vhh v hf hf hv hhfhfh vfhf h fh fhf h fh fh fhf hfh fhh f hf hf hfhxg bh hh h hh h h h hh h h hh h hh h h h hh h hh hh h hh h h h h h ehdh d hh dh dh d hh dh d hdh d hd h dhd h dh dhd h d hd h dhd hd hd hd hd h d hd hd h dhdh d hd h dh dh dh dh dh dh dhd hdh d hd hd hd h Lol nah bruh 4/20 blaze it fslfiherkjd ngvjk vdthrnhj gbghbgg hgj,,bgulb kj brbdb dbgh bng gg j jk ghghb g g hng hjg jhv jfvd jfvd fvd fvd vf vf vfd vfd kvfd kvfd kfvd kfv kvf kvf f v vhh v hf hf hv hhfhfh vfhf h fh fhf h fh fh fhf hfh fhh f hf hf hfhxg bh hh h hh h h h hh h h hh h hh h h h hh h hh hh h hh h h h h h ehdh d hh dh dh d hh dh d hdh d hd h dhd h dh dhd h d hd h dhd hd hd hd hd h d hd hd h dhdh d hd h dh dh dh dh dh dh dhd hdh d hd hd hd h Lol nah bruh 4/20 blaze it fslfiherkjd ngvjk vdthrnhj gbghbgg hgj,,bgulb kj brbdb dbgh bng gg j jk ghghb g g hng hjg jhv jfvd jfvd fvd fvd vf vf vfd vfd kvfd kvfd kfvd kfv kvf kvf f v vhh v hf hf hv hhfhfh vfhf h fh fhf h fh fh fhf hfh fhh f hf hf hfhxg bh hh h hh h h h hh h h hh h hh h h h hh h hh hh h hh h h h h h ehdh d hh dh dh d hh dh d hdh d hd h dhd h dh dhd h d hd h dhd hd hd hd hd h d hd hd h dhdh d hd h dh dh dh dh dh dh dhd hdh d hd hd hd...

Words: 411 - Pages: 2

Premium Essay

Bruh Its Chill

...Mesoamerica Notes * The moon is normally represented as female * Lots of rulers in the Olmec period were expressed with gender ambiguity * Shamanism is basically the representation of trance state through art * All the Mesoamerican peoples were using the same ingredients in their cooking because there was interaction over distance Reading Notes 1/31/16 * Traits of Mesoamerica * Food via cultivation * Basic crops * Corn * Beans * Squash * Avocado * Papaya * Animals * Fattened voiceless dog (I cry everytime) * Duck * Economic Practices and Materials * Industries and tools * Construction of stone or clay * Ceramics * Stonepolishing of obsidian * Metallurgy * Textiles and basketry * Exchange * Markets * Transport * Hanging bridges * Gourd rafts * Military organization and gear * Wars for purpose of sacrifice victims * Ritual Practices and Materials * Deities: a series of divinities, ie “Tlaloc” * Sacrifice-related practices * Human sacrifice * Removing the heart form living persons * Head trophies * Canabalism * Some kinds of self-sacrifice * Ritual use of paper......

Words: 534 - Pages: 3

Free Essay

English Bruh

...Luis Miguel D. Velasco 3-J English I. Research Topics : Social media plays a crucial role in a teenager’s life. II. Thesis Statement : Social media reveals the true character or identity of a teenagers either be popular or full of negative feedbacks, these highly affect how teen’s look and value their lives. III. Research Proposal : A. Research Purpose 1) To observe if teens get distracted with schooling (grades/academics) 2) To determine if teens struggle with friends in school and outside (social events & extra-curricular) 3) To identify how teen’s look at life (affected, positive or negative) due to social media. B. Research Questions 1) Do online social networks corrupt values and morals of a teen or every social media user in general? 2) Do teenagers be cautions in posting or sharing information about themselves in social networks? 3) Do teenagers spend more time browsing & surfing social media networks rather than studying academics for school? 4) Does social media affect relationships between children / teenagers and their parents? 5) Can cyberbullying be present to teens in social media networks? IV. Annotated Bibliography Subject guides. (2015, February 3). Retrieved February 17, 2015, from http://subjectguides.fortlewis.edu/content_mobile.php?pid=435944&Sid=3604900 Niemer, E. (2012, February 1). Teenagers and social media. Retrieved February 17, 2015, from......

Words: 469 - Pages: 2

Premium Essay

I Adore Life

...The leaves are turning brown again. Cool and brisk, the wind blows up the torn sweater the old man wears. Visibly shaking and uncertain of his surroundings, he’s a husk of his former self. His eyes dilate, his face is melting. Literally melting. He collapses into a small dirty heap, his eyes shut and a final breath escapes his lips. A young boy walks by and asks for money, he too broke and dirty. Another shows up and prods his silent corpse. This is where our story begins. Set in Detroit, MI during the great recession, it’s a story based on the collapse of the withering economic catastrophe known as the Automotive Industry. I would like to ask for a possibility to build a film around the concept of the desolation felt in that town and of this place. But with only $500 in hand and an old VHS video recorder, there’s only so much I can create with these limited resources. It’ll be set in front of a Party Plus Market Off of Wyoming St, an area of town notorious for its high and violent crime rate. Its daring for sure, but I wish to capture the true feeling of a desperate environment in one of the most violent and crime riddled cities in America. If there’s a chance to negotiate an advance of at least $1000 to put towards filming expenses, it’d be greatly appreciated. Thank you for your time. EXT. LIQUOR STORE: It’s dark outside. Street lights dimly glow on the entrance of a local liquor store. An old man in tattered clothes and a Walmart welcome vest is......

Words: 1328 - Pages: 6