Free Essay

Bshrm

In: Business and Management

Submitted By KEANNA
Words 747
Pages 3
KABANATA I

Panimula
Madaming kurso sa ating bansa ang pwedeng kunin ng mga estudyante subalit bawat isa sa mga estudyante ay nahihirapan pumili ng kanilang kursong kukunin dahil sila ay apektado sa anumang kurso na kanilang kukunin. Ang Hotel and Restaurant Management o “BSHRM” ay isa pangunahing kursong pinipili ng mga Pilipinong estudyanteng nasa ikaapat na baitang sa Maynila sa panahong ito.
Ang paksang ito ay tumatalakay sa isa pangunahing kursong pinipili ng mga Pilipinong estudyante sa Maynila para sa kolehiyo sa panahong ito. Bakit nga ba ito ang kadalasang kurso na pinipili ng mga Pilipinong estudyante sa Maynila? Ano ba ang mga iniaalok ng kursong ito? Paano nga ba pumipili ang mga estudyanteng ito ng kursong kanilang kukunin sa kolehiyo? Ano ang kanilang mga basehan sa pagpili? Maaaring isa sa mga dahilan dito ang malaking sweldong nakukuha sa mga propesiyong ito. Ang pagiging “in demand” ng ganitong propesiyon ay maaaring isa sa mga batayan ng mga estudyante sa pagpili ng kurso. Para mas matukoy ang mga sagot sa mga katanungang ito, ang mga mananaliksik ay nagsagawa ng masusing pag-aaral ukol dito. Ang pagdami ng mga estudyante sa kolehiyo sa kursong Hotel and Restaurant Management ang nag-udyok sa mga mananaliksik na magsagawa ng pag-aaral ukol dito. Nais din naming madagdagan at ma-update ang mga naunang pag-aaral tungkol dito.

Kaligirang pangkasaysayan
Ito ang napili naming paksa pra saliksikin dahil isa din kme sa nka-raranas at maaring makaranas pa ng sulirang ng mga estudyanteng kumukuha ng kursong BSHRM. Maari rin naming matulungan ang mga nais pang kumuha ng kursong nabanggit. Kami ring estudyante ng kumukuha nito ay dumadaan din sa hirap lalo na sa usaping pinansyal dahil kme ay nabibilang sa hindi mayamang pamilya. Mayroon sa amin na ang magulang ay nagta-trabaho pa sa ibang bansa , mayroon ding ang lola pa ang nagpapaaral na hindi tulad ng iba na kayang kaya nila . Maaring makatulong kme sa ibang bagay di man sa usaping pera kundi sa mga bagay at salitang mkapagbibigay ng inspirasyon sa ibang mag-aaral na nais kumuha ng kursong ito.

Balangkas Teoritikal
Sa pananaliksik naming ito ay may mga kamag-aral na din kameng huminto sa pag-aaral sa kadahilanang sila ay pinapaaral ng ibang tao na hindi na kinaya ang gastos nung nasa unang taon at unang semester kami. Pag-abot naming sa ikalawang semester ay bawas na kami, gayundin sa ikalawang taon naming ay muling nabawasan sa kadahilanang ninais nilang magtrabaho at makatulong muna sa magulang at hindi kaya nang iskedyul nila sa trabaho.

Balangkas konseptuwal
Palarawang paraang pasebey at obserbasyon * Interbyu * Talatanungan * Lifestyle * Kaibigan * Kapaligiran * Trabaho ng magulang

Paglalahad ng suliranin
Bibigyang kasagutan sa pag-aaral na ito ang mga tiyak na katanungan. 1. Ano ang propayl ng mga kabataan kukuha ng kursong BSHRM base sa: a. Edad b. Kasarian c. Trabaho ng magulang at katayuan sa buhay

2. Bakit ang mga estudyanteng kumukuha ng kursong ito ang tumitigil sa pag-aaral?

3. Anu-ano ang mga nka-aapekto sa mga mag-aaral para huminto?

4.
Haypotesis
Sa aming palagay wala sa problema at suliranin ang hindi kyang lampas ang hindi kayang lampasan ng isang estudyante kung alam nila ang tama sa mali sa pamamagitan nito ay maaring makatulong sa kanila na malampasan ang mga darating na problema. Nasa pag-sisikap at pagaging matyaga ang susi sa tagumpay at may mga pagkakataon na ang mga problema na dumadating sa kanila ay nagiging inspirasyon para makamit ang inaasam na tagumpay.

Kahalagahan ng pag-aaral
Makatutulong ang pag-aaral na ito upang mabatid ang mga dahilan ng mga estudyanteng himihinto sapag-aaral.
Mahalaga ang pag-aaral na ito sa mga sumusunod :
Sa mga mag-aaral, Upang maipabatid sa susunod na henerasyon ang mga suliraning maari nilang kaharapin.
Sa mga magulang, Upang gabayan ang kanilang mga anak, bigyan ng lakas ng loob at mag silbing inspirasyon ng kanilang mga anak sa pagbuo ng pag-aaral na ito.
Sa mga guro, Upang gabayan ang kanilang mga estudyante sa pag-aaral na kanilang ginagawa, Bilang pangalawang magulang layunin nilang itama at gabayan ang kanilang mga gawain.
Sa kapwa mananaliksik, Maaring maging gabay nila ito upang bumuo ng sarili nilang pag-aaral hingil sa kanilang napiling paksa.

Saklaw at limitasyon ng pag-aaral
Ang saklaw ng aming pag-aaral ay ukol sa suliranin na maaring kaharapin ng kumukuha ng kursong Hotel and Restaurant Management o “BSHRM”. Maliban sa mga ito ay ang mga natitira pa ay ang limitasyon na ng pag-aaral.

Similar Documents

Premium Essay

Bshrm

...PARTIDO STATE UNIVERSITY SAN JOSE LAGONOY CAMPUS SAN JOSE CAMARINES,SUR MOTIVATION OF BSHRM STUDENT TOWARD HRM COURSE In partial Fulfillment in the requirement for Eng2 Writing in the discipline for the degree of Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management Presented: Mrs.Kuh Paterno Instructor Exequiel Pilapil Jr. Researcher (Inter) Sept.2015 Chapter 1 THE PROBLEM AND ITS SETTINGS What is Motivation? The act or an instance of motivating, or providing with a reason to acting a certain way. Internal and external factors that stimulate desire and energy in people to be continually interested and committed to a job, role or subject, or to make an effort to attain a goal. What is BSHRM? The Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management (BSHRM) program is geared towards equipping students with the necessary knowledge, skills and attitude to provide quality service in the hospitality industry. The program contains subjects that will address the needs of different sectors in the hospitality industry, such as culinary, front office, tourism, resort and hotel operations. Its primary concentration is on the development of practical and management skills which are achieved through the combination of theoretical classes, practicum exercises and experiential learning.  Graduates of this course will possess business management and accounting skills to be able to compute daily sales, recipe costing/cost control and inventory management. The program also helps......

Words: 923 - Pages: 4

Free Essay

Expectations of Bshrm Students

...INTRODUCTION In this fast growing generation, students study hard to finished their degree and deserve to live the life they dreamed, They are expecting that life will be easier after earning a degree as they open a door for a new chapter of life after graduation. In the year 2008 according to POEA, minimum wage of salary was hard to come and graduates who want to go abroad but they can not immediately qualify for employment overseas due to lack of the necessary experience required by foreign employers. This 2013, Hospitality Industry encourage students to be a part of them as they face the economy with their growing and developing industry modernized lodging establishments and newly ways of serving customers are the stepping stone of the said industry. And as one of the major contributor of the 5 star Hotel Manila in Alabang believes that the “Time is ripe for a tourism booms in the Philippines.” Hoteliers promotes Philippines as the number one Hospitality Industry country and there’s no doubt by that through their performance showed through out this year. Company urged students to be skillful and knowledgeable as they enter in a world of Hospitality Industry. Hospitality environments are very dynamic and no matter what area appeals to you, opportunities are waiting for you to fill them. Students are ......

Words: 1204 - Pages: 5

Premium Essay

Curriculum Relevance Bshrm

...ABSTRACT This study aimed to determine the status of the BS HRM curriculum as evaluated by the 4th year BS HRM students. There were seventy (70) purposively selected respondents. A descriptive evaluative research design was used in the study. With the essential information needed to answer this study, the researchers employed questionnaires as the instruments in the data gathering procedure. The questionnaires consist of thirty-one (31) statements that evaluated the curriculum of the BS HRM. The researchers used frequency and weighted mean to analyze and accurately interpret the data gathered. The results of this study revealed that the respondents agreed on the positive aspects of the program content of BS HRM. There are also areas of the curriculum that needed to be revised, removed and added to the program. With the results of the study conducted, it is recommended that the Administrator of this program must give more attention on the curriculum in order for the students to be able to acquire the necessary learning for the course, as well as to lessen the subjects that are important. Furthermore, it is recommended for the future researchers to use this study in assessing the employment rate of students who graduated from the BS HRM program and to verify if the objectives stated from the program have been attained 1. Introduction Changing of curriculum for the past years is very usual and common in the academe. From the first curriculum of......

Words: 2376 - Pages: 10

Premium Essay

Career Preference of Bshrm Students of Spui

...CAREER PREFERENCES OF BSHRM STUDENTS OF ST. PAUL UNIVERSITY ILOILO A Research Proposal Presented to the College of HRM and Tourism and Nutrition In Partial Fulfillment of The Requirements In Research 2 Rob Bryan C. Leocario July 2012 Chapter 1 THE PROBLEM Introduction What to do after college? a question that a college student is frequently asking themselves. With so many career possibilities waiting, it’s a dilemma for most students what to career to pursue. The Hospitality industry is a growing industry here in the Philippines, according to a report in 2008 by JD Cruz , Despite the increase in available rooms this year, hotel occupancy in Metro Manila for April this year was at 74.7%, a little higher than the record for same period last year. The March record (74.7%) also surpassed the 2007 performance (71.5%) all due to the higher number of tourists coming in. The economy hotels had an average occupancy rate of 70.8 percent, compared to 66.5 percent last year. The standard hotels reported 76.2 percent against 72 percent last year. In terms of deluxe room occupancy and length of stay, the figure for April 2008 also showed an improvement (74.6% from 66.3%). However, the eight first class hotels registered a slowdown with a performance rate of 72.9 percent, compared to last year's 76.1 percent. January and February 2008 registered an average of 73.4% and 79% respectively (......

Words: 2148 - Pages: 9

Free Essay

Factors That Affects the Study Habits of Bshrm

...Chapter 1 Introduction “A STUDY PROBLEM AFFECTS THE STUDY HABITS OF THE STUDENTS” A study habit is vital to every student’s life. It plays an essential role not only in the academic field, but also in every areas that require understanding and learning. Observance of a good study habit will ensure that success in every academic endeavour is achieved. A good study habit is founded on the very idea that the person engaged is focused on what he is studying. It also entails that the environment is peaceful and free from any disturbances. Most importantly, it requires focus. Focus would mean that the student’s mind is free from any worries and problems such that his or her concentration is centered on the study materials. To speak about habit is to speak about consistently doing something on a regular basis. It also means following certain guidelines to ensure a successful outcome. However, it cannot be ignored that there are certain factors that could affect study habits. To name a few, these are: online games/social networking, gadgets, peer factors, teacher factor, student factor and financial problems Given the high tech age, online games such as Dota and social networking like Facebook can highly affect a good study habit. It consumes the time of every student. Undeniably, majority of the time that is supposedly be devoted to studying is spent instead navigating the internet. Gadgets such as PSP and playstation are also disturbances .......

Words: 771 - Pages: 4

Premium Essay

Marketability of Bshrm Among Senior High School

...How Marketable is BSHRM Program among H.E. Strand Senior High School? Today’s competitive world offers a wide array of challenges not only to the graduating students and degree holders, but as well as to the educational institutions that offers various programs aimed at preparing their students for the job-seeking competition. At present, the country’s many ongoing educational reforms to include the enhanced basic education curriculum through the K – 12 will surely bring a positive paradigm shift in the needed learning competencies. This would require a major turn in the curricula and in the course offerings of higher educational institutions. With the demands of the changing times and in response to educational reforms, higher educational institutions like LCC-C should review and assess its program offerings. One of the courses offered by La Consolacion College Caloocan is Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management (BSHRM). To measure the relevance of this program, or any program offerings of any educational institutions, we need to analyze the interests of the future high school graduates. The questions we need to ask are: • Are they interested to pursue a college degree? • What is the overall state of interest or preference given to BSHRM by incoming college students? • What is the chance for BSHRM program of LCC-C be chosen by Senior High School in college? • Will the demand for people with good working knowledge of the hospitality industry......

Words: 313 - Pages: 2

Premium Essay

Thesis About English Proficiency Among Bshrm Students

...Level of English Proficiency and Communication Skills among BSHRM CSTA Students: an Assessment A Thesis Proposal Presented to the Faculty of the Colegio De Sta. Teresa De Avila Foundation Inc. In Partial Fulfillment of the Requirements of Degree Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management By: Wendell Galapate Mau Bryan Calimlim Alvin Pancito Robert Charles Magno Rodrigo Tinaja Jr. Heizel Bisnan Lea Sojor Jenelyn Soriano Aisha Valencia Clarisse Hipolito Ian Victo APPROVAL SHEET In partial fulfillment of the requirement for the degree of Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management, this thesis proposal entitled “LEVEL OF ENGLISH PROFICIENCY AND COMMUNICATION SKILLS AMONG BSHRM STUDENTS: AN ASSESSMENT has been prepared and submitted by Wendell Galapate, Mau Bryan, Alvin Pancito, Robert Charles Magno,RodrigoTinojaJr., , , are hereby recommended for this deliberation. Edelitha L. Dancel Thesis Adviser  Approved as partial fulfillment of the requirements for the degree of Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management by the panelists. _________________________ ___________________________ PanelistPanelist _________________________ Panelist Accepted in partial fulfillment of the requirements for the degree Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management. ACKNOWLEDGMENT Several people played an......

Words: 10771 - Pages: 44

Premium Essay

Job Performance of Practicumers of Bshrm Student

...Chapter 1 The Problem and Its Settings Introduction Competence is defined as the skills, knowledge and other attributes that lead to success in a chosen area. One of the major factors for students to ponder upon after graduation in college is whether they became competent to the different challenges of the global market. Acquiring techniques or knowledge for new trends is a head start for being a competent employee which can be learned through quality education. Job qualification for Hotel industry is essential in finding a competitive work in the Philippines or even in other countries. Due to the rampant growth in hospitality industry, there has been a major concern for the Hotel and Restaurant Management students to be highly competitive or highly qualified in terms of hotel and restaurant preferences and standards. The job market in the hospitality industry is very competitive, employers will always want new graduates who are ready to “jump in” and start working immediately. Equipped with knowledge on the new trends for today’s hospitality industry, in order to be competitive in this market, newly graduates must possess the maximum skills required to perform efficiently and effectively in the hospitality industry. Industry professionals often claim that what educators teach in the classroom is out dated (Kang, Wu, & Gould, 2005). Technology, the workforce, hospitality and tourism products, and customers are constantly changing. As a result, relevant......

Words: 12996 - Pages: 52

Free Essay

Reasons of Students for Choosing Bshrm as Their Course

...Aklan State University
 College of Teacher Education
 Banga, Aklan Effect of Relationship Status on Academic Performance In Partial Fulfillment 
 of the Requirements for 
 EDUC 103 - Methods of Research 1 
 Submitted by: 
 Gemma M. Fernandez
 MAEd-Mathematics 
 Submitted to: 
 Dr. Celedonia Hilario
 Professor ACKNOWLEDGMENT This commitment research and output dedication is of the the product of researcher. invested Hence, the author wishes to express thanks to the following people who helped tremendously for the completion of the research study. Special thanks to Dr. Celedonia Hilario for sharing her vast wisdom and knowledge in the field of research and for creating opportunities such as this for the researcher to enhance her skills. The researcher also wishes to express her gratitude to the Tourism students who gave their time to respond to the questionnaire. Last and most importantly, the researcher deeply appreciates her family for the unwavering support in all her endeavors. With all sincerity, thank you. G. M. F.
 !i ABSTRACT An important concern for parents and students alike is whether getting into a relationship would hinder or inspire students in their education. This study was conducted to determine whether being in a relationship has a significant effect on a student's academic performance. The study was conducted from......

Words: 2713 - Pages: 11

Free Essay

Factors Affecting the Academic Performan of Bshrm Students

...SINO BA KASI YANG ‘SOMEONE BETTER’ NA YAN? Nagpunta akong department store para balikan yung nakita kong sapatos nung isang linggo. Hindi ko agad yun binili dati dahil andami kong bitbit. Kaya sabi ko, sa isang araw na lang. Pagbalik ko, parang dinikdik yung damdamin ko nung narinig kong out of stock na daw.  "Minsan lang ako makakita ng gusto ko nawala agad." Habang inaayos ni ateng saleslady yung mga sapatos dun sa estante, sumagot siya, "Sir. Baka po hindi talaga para sa’yo." < insert teleserye soundtrack ni Angeline Quinto > —— Kainis no? Minsan ka na nga lang magkagusto pero bakit dun sa kokonting yun hirap na hirap pang ibigay. Tapos dudugtungan pa ng pampalubag loob na, " coz you deserve something better." Letche. Parang binigyan ka pa ng trophy. Sarap sumigaw ng, “Baket? Sino ba yang something better na yan? Tiyahin ni ‘Someone Like You’? Apo sa singit ni ‘Somebody that I used to Know’? Sinabi ko bang gusto ko ng better? Yun lang ang gusto ko. Walang labis. Walang sobra. Yun lang!”  < insert teleserye soundtrack ni Angeline Quinto > Kapag sinabi mo kasing you deserve something better, parang di mo inaako yung pagkakamali mo. Parang tinatakasan mo kung ano yung mga naging pagkukulang mo. Kapag di mo nakuha ang gusto mo, hindi yun nangangahulugan na hindi ‘yon para sa’yo. Wow naman ha. Sa’yo talaga ‘yon. Ang totoo, may parte diyan na nagkulang ka, at yun ang kailangan mong tanggapin. Whatever you are currently in right now… is the one you deserve....

Words: 343 - Pages: 2

Premium Essay

Factors That Affect in Choosing Hotel and Restaurant Course as Perceived by the Bshrm Students of Trinity University of Asia

...CHAPTER 1 THE PROBLEM AND ITS BACKGROUND This chapter presents the Introduction, Statement of the Problem, Hypothesis/Assumption, Scope and Delimitation of the study, Significance of the study and the definition of terms. Introduction Many incoming students face these factors that might affect in choosing Hotel and Restaurant Management course from other courses available. Some students choose HRM course because they think that it is easy and a fast way to graduate because some of the mindset of the students are just to graduate and get a job like being a waiter or bartender, without thinking that the knowledge that they learned wasn’t put into good use. On the recent enrollment on Trinity University of Asia, students of Hotel and Restaurant Management course gradually increased, this shows that many students are giving interest in the course and because of that, the course is now being recognized as one of the top courses to be taken in the Philippines. One of the benefits of choosing the course is that you can learn about knowing the right managerial skills in handling a Hotel and Restaurant and also learning about the different kinds of foods that you can cook. One of the factors in choosing the course, is being chosen and going out of the country to train and learn more about the industry that you have chosen. The experience that you gain will be a valuable asset in finding a job or taking up your Master’s Degree. The importance of choosing Hotel and Restaurant......

Words: 931 - Pages: 4

Free Essay

Factors That Affect in Choosing Hotel and Restaurant Course as Perceived by the Bshrm Students of Trinity University of Asia

...Vol. 7, No. 2. ISSN: 1473-8376 www.heacademy.ac.uk/johlste ACADEMIC PAPER Perceptions of hospitality and tourism students towards study motivations and preferences: a study of Hong Kong students Myong Jae Lee (mjlee@csupomona.edu) The Collins College of Hospitality Management, California State Polytechnic University 3801 West Temple Avenue, Pomona, CA91768, USA Samuel Seongseop Kim (sskim@sejong.ac.kr) Department of Hospitality and Tourism Management, Sejong University, Seoul, Korea Ada Lo (hmada@polyu.edu.hk) School of Hotel and Tourism Management, The Hong Kong Polytechnic University, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong DOI:10.3794/johlste.72.178 ©Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education Abstract This study identifies reasons why college students in Hong Kong want to study hospitality and tourism management (HTM) and why they want to pursue HTM degrees abroad. It also aims to identify students’ preferred HTM study areas. An empirical study of a cohort of 384 HTM students was conducted to determine their motives for their choice of HTM. The results indicate that there were five motivational factors among HTM students: self-actualisation, job opportunity, field attractiveness, ease of study, and scholastic achievement. Detailed information on the motivational factors along with preferred overseas study destinations and HTM study areas are discussed. Keywords: Hospitality and tourism management (HTM); Study motivations; Study......

Words: 8653 - Pages: 35

Premium Essay

Factors That Affect in Choosing Hotel and Restaurant Course as Perceived by the Bshrm Students of Trinity University of Asia

...Money - Medium of exchange - an object that is generally used in exchange for goods and services. If it didn't exist we would need to barter. - Unit of account - an agreed measure for stating the prices of goods and services. - Store of value - money can be held for a time and used later in exchange for goods and services.  The importance of money in any economy can be seen from the role it plays: 1. Money acts as a medium of exchange. It allows society to make unlimited exchanges and transactions so goods can move around the economy. Money also allowed individuals and firms to generate wealth and increase it. This is achieved when one can readily purchase produced items and sell them for a higher value than they were purchased. The existence of money allows goods and services to get to the people who need them. 2. Money also acts as a store of value, this is where one can sell a commodity, in return for money and be able to be reliably saved, stored, and retrieved. 3. The most important role money plays is it acts as a unit of account. This is a common standard by which all the market value of goods, services, and other transactions can be measured and compared. Without this the value of an economy could not be calculated. 4. With gold completely divorced from money, initially the British pound sterling was the world's reserve currency after World War II. With Britain's demise on the international scene the US and its dollar become the......

Words: 1071 - Pages: 5

Free Essay

Factors That Affect in Choosing Hotel and Restaurant Course as Perceived by the Bshrm Students of Trinity University of Asia

...History of the Hospitality Industry Origins Caring for travelers has been a fundamental element of civilized societies since long before the birth of the hospitality company or the Holiday Inn Express. In ancient Greece, guest rights were one of the few established sets of conventions that were universally accepted amongst diverse cultures within the Greek world. Likewise, stewardship towards guests can be seen extensively in biblical passages. Hospitality did not begin in the Bible or in Greece; it has existed since man first established permanent settlements. Before then, the concept of hospitality could not exist as everyone was nomadic. Ever since, hospitality has become more than an isolated cultural establishment-- but a worldwide occurrence reflective of basic humanity. In the Dark Ages travelers had little choice except to stay in monasteries that offered food and shelter. Throughout the Middle Ages, local lords would take turns hosting the king and his royal court as they traveled. The idea of hosting travelers was taken even further when trade and commerce began to boom, prompting taverns and inns to arise, especially in ports cities. History of the Hospitality Industry History of the Hospitality Industry Hospitality has since evolved into a highly competitive industry. The word itself has taken on a whole new meaning now that leisure time and travel are available to the masses. Hospitality is no longer just about getting from point A to point B, but also......

Words: 634 - Pages: 3

Free Essay

Research

...CHAPTER I. THE PROBLEM AND ITS BACKGROUND The Perception of selected BSHRM students towards career path in CvSU Main Campus for the year 2012-2013 Introduction Students must choose a course of their choice for the career that they like to take in the future. It is also the advice from the parents and teachers from them to be happy in their chosen course. Every student has his own perception of what career path he will take. But first what is a career path? A career path refers to the career available to you after you complete certain studies and entry level jobs within a company (http://www.wiki.answers .com). It is also defined as a career path is a map from point “A” to point “B” (http://www.careerpath.com). Basically, the students choose courses base at what career path they want to pursue. The school that has the specialization in that certain course must be considered next. One at the top courses nowadays is HRM or Hotel and Restaurant Management. HRM is the overall managing and handling at all departments in Restaurant and Hotels (http://wiki.answers.com). It becomes more popular when the news stated that the HRM graduate students are in-demand abroad. The works that an HRM graduate can have are front desk clerk, hotel manager, restaurant manager, and the most well known is Chef. CvSU or Cavite State University Main Campus in Indang is one of the universities in Cavite that offers HRM. And now it has large number of HRM students. This......

Words: 1182 - Pages: 5