Free Essay

Buhay Ni Pol Lito Koh

In: Social Issues

Submitted By aeolusang
Words 753
Pages 4
BUHAY ni
POL LITO KOH

Ni : aeolusang

O Bakit kaya

Napakaraming malambing magsalita

Sa mga taong nagdurusa

Sa panahon ng pangangampanya?

____________ _________ _________ _________ _________ _________ _

Mayroon akong kababayan

Pol Lito Koh ang ngalan

Napakabilis sa takbuhan

Napakahusay sa gulangan

Makikipaglaban hanggang kamatayan

Alang-alang sa limpak-limpak na kitaan

Itong si Lito

Ay isang palalo

Ibubuwis ang lahat

Para sa matamis na "oo"

Naglalatag ng pangako

Magpapakitang tao

Alingasaw ng pagkamaligno

Agad-agad niyang maitatago

Bawat makakasalubong

Ituturing niyang kaibigan

Hangga't mayroong bubong

Kanyang lalapitan

At dahan-dahang ibubulong

"Ako ay inyong maaasahan"

Ito naman si tanga

Agad-agad naniniwala

Sa binitiwang kataga

Ni Lito na sugapa

Kaya ngayon ikaw ay nagdurusa

At ang tanging magawa

Ay ibato ang sisi sa iba

Mayroon akong inaasahan

Pol Lito Koh ang ngalan

Siya ay buong puso kong pinagkatiwalaan

Dahil sikmura ko'y mahapdi't walang laman

Masasabi bang katangahan

Nang tulad kong dukha na pag-asa ang sandalan?

Sapagka't wala kaming pinag-aralan

Likas ang maniwala kaninuman

Para sa ikatatakas at ikapupunan

Ng aming katauhan

Dito sa mundo nang walang katapusan

Na kahirapan

Pag-asa ang tangi naming sandata

Paniniwala ang siya naming Allah

Huwag sanang pandirihan

Kung kami'y nagkasala

Pagpili ng tama

Ay aming pinagsawalang bahala

Inyo sanang makita

Kami rin ay biktima

O nasaan na Lito

Ang iyong pangako?

Na ikaw ay malalapitan

sa oras ng kagipitan ko

ako ngayo'y nagsusumamo

Humihiyaw sa kirot

Panambitan kong hindi mailusot

Sa utak mong kakarampot

Ikaw ngayon sa akin ay bangungot na salot

Mayroon akong kaibigan

Pol Lito Koh ang ngalan

Nung panahon ng kanyang pakikipag-kamayan

Akin siyang tinutulungan

Kaya't ngayon ay nagsibukasan

Bank account ko na dating walang laman

Kaya akong mayaman

Patuloy ang karangyaan

Mayroon akong dinadaing

Pol Lito Koh ang ngalan

Noong panahon ng bilangan

Lubha akong pawisan

Paulit-ulit lang ang kinahihinatnan

Nang tulad kong guro na bayani ng bayan

Sana'y dusa nami'y matuldukan

Ng mga high-tech na kagamitan

Meron akong dinadalangin

Pol Lito Koh ang ngalan

Na sana si Inang Bayan

Magkaroon ng katarungan at kalayaan

Na hanggang pagbigkas na lang sa panatang makabayan ang kinahihinatnan

Panginoong Hesukristo

Kami ay iyong disipolo

Dasal namin ay malayo

Malakas pa sa pwersa ng sundalo

Kinatatakutan kumpara sa binabalak na Martial Law

Ngunit paano makararating

Ang dalangin at pangaral naming hiling

Kung ang mga ulo

Ng bayang ito

Ay may sungay na ng demonyo

Meron akong kinaiinisan

Pol Lito Koh ang ngalan

Matapos ang kalokohan

Ngayon siya ay nagpapayaman

Hindi pa nakuntento

Itong malaking lokoloko

Sa haba ng pagkakaupo sa trono

Nagyon ay magdaraos pa ng salo-salo

Sayawan na lilinlangin ang sangkatauhan

Saan kaya mapupunta

Ang pag-indak ni Lito ng Cha-Cha?

Ito kaya ay para sa masa?

O para sa ilang nagpapakasasa?

Ito ay isang malinaw na mitsa

Ng pagbagsak ng demokrasya

Ako si Pol Lito Koh

Isang biktima ng maling pagkukuro

Nadamay sa marka ng mga hudyo

Na walang ibang alam gawin kundi manloko

Huwag sanang biglain

Ang pagtingin sa amin

Maiging kilatisin

Ang tunay na Lider

Na Nakikipagbanggaan sa pader

Kahit iharap pa ay kanser

Hatid ko ay serbisyong totoo

Alay aking buong puso

Dahil ako ay isang Pilipino

Makatao at hindi siraulo

Ako si Pol Lito Koh

Hangad ko'y para sa aking bangko

Madali kong malulusutan kahit anung kaso

Dahil nasa pwesto ang hustisya mga katoto

Milyun-milyon aking nilaan

Sa paglabas ng mukha ko'y inagahan

Upang mapagpapansin sa taong bayan

At iluklok nang madalian

Nang ako'y manalo

Laban sa mga sanggano

Ako'y walang pagod totoo

Dahil gamit ko ay eroplano

Hakot dito

Hakot doon

Hanggang may milyon

Abot kamay aking ambisyon

Mayroon akong kinagisnan

Pol Lito Koh ang turan

Sa katulad kong kabataan

Hindi ito mahirap subaybayan

Kami ang susunod na henerasyon

Mapagmamasdan iba't-ibang mukha ng eleksyon

Hindi lingid sa aming imahinasyon

Ang pasakit ng katiwalian at korapsyon

Tinig man nami'y mumunti

Utak at pang-unawa ay sadyang kay laki

Hindi namin kailangan ng "Glori"

Mula sa angkan ng takot magpahuli

Hindi isang laro ang pagboto

Hindi ito kasing dali ng mini-mini-mayni- mo

Mag-ingat sa tulad ni Lito

Na patay-gutom sa trono

Kilalaning maigi ang kandidato

Ihalal ang tao

Hindi ang Dyablo

Dahil ang bawat desisyon mo

Ay may kaakibat na PAGBABAGO.

____________ _________ _________ _________ _________ ____

O bakit kaya

Napakaraming nagkakandarapa

Sumulong sa mundo ng pulitika?

Hindi tuluyang maiwaksi sa aking mga mata

Ang pagdududa

Na habol lang nila ay pera.

#

Similar Documents