Free Essay

Business and Managment

In: Business and Management

Submitted By yonat
Words 725
Pages 3
המכללה האקדמית ספיר
בית-הספר לאמנויות הקול והמסך

ז'אנר הערפד:
השינויים בדמותו של הערפד לאורך השנים

שם הקורס: כתיבה אקדמית א'
מרצה: מיכל לביא

מגישה: יונת פרנקל
ת.ז: 305143851
תאריך: 12.04.15

בעבודה זו אבחן את הטענה שז'אנריים קולנועיים משתנים ומתפתחים עם השנים לפי דרישת הקהל. אתמקד בז'אנר הערפד, תוך התייחסות למאמרו של חוקר הקולנוע תומאס שץ (Schatz). אדון בשינויים שחלו בדמות הערפד הקולנועי במשך השנים, תוך התייחסות לאב הטיפוס הקולנועי ולערפד ה"חדש", העכשווי.
שץ, בספרו Hollywood Genres, טוען "The end of a genre's classic stage can be viewed as that point at which the genre's straightforward message has 'saturated' the audience". (Schatz 38) כלומר, השינוי שחל בז'אנריים קולנועיים לאורך השנים, נובע מהרצון והצורך של הקהל להתפתח. הצופה מחפש מורכבות בסרט, גם מבחינה ויזואלית וגם מבחינה תמטית. החברה מתפתחת ומשתנה ואיתה ביחד גם הקולנוע. הצופה מצפה שיאתגרו אותו ושיחדשו לו גם אם מדובר בסרטים באותו הז'אנר, שקו העלילה הכללי כמעט תמיד זהה.
הערפד הופיע לראשונה בסרטו של פרידריך וילהלם מורנאו (Murnao), נוספרטו: סימפוניית האימה (Nosferatu: eine Symphonie des Grauens) בשנת 1922. סרט זה עיצב כמה מהמוסכמות הבולטות של ז'אנר סרטי האימה וז'אנר סרטי הערפד בפרט. בסרט זה ניתן לראות בבירור את הדמיון בין דמותו של הערפד לקריקטורות קלאסיות של יהודים בתקופה שקדמה למחה"ע השניה, התנהגותו הזרה והמוזרה של הערפד בסרט מחזקת את הדימוי. חיים בראשית, במאמרו "ז'אנר הערפד: סימונו של האחר באמצעות הדם" טוען שהערפד מייצג בעיקר את היהודים אך גם את החלשים האחרים שקיימים בחברה. הערפד של מורנאו הוא רשע ואכזרי, הוא בעל תכונות אנושיות ומפלצתיות יחד. הוא גורם לצופה להיווכח כי הפחד מהרוע מוצדק. לפי בראשית, ז'אנר הערפד הוא המקום הקולנועי של השיח על האחר, השונה בחברה. (בראשית 156)
כיום תעשיית הקולנוע מוצפת בסרטי ערפדים והצופים רוצים לראות משהו חדש ומרענן, דמותו של הערפד משתנה ומתאימה את עצמה למצב הנוכחי. בשנת 2008 יצא סרטו של הבמאי השוודי תומאס אלפרדסון (Alferdson), Let the Right One In. הערפד בסרטו היא ערפדית בשם אלי שתקועה לנצח בגיל 12. אלי שונה מהערפדים שאנו רגילים לראות, היא עדינה ותמימה. היא אמנם הורגת אנשים, אך יש לה מצפון והיא מנסה להשתלט על היצרים הרעים שבה ומנסה להדחיק אותם. בתחילת הסרט מוצגת בפנינו דמות של גבר מבוגר שנראה שהוא חבר של אלי, מן דמות אב. הוא יוצא "לצוד" בשבילה אנשים, רוצח אותם ומביא לה את דמם. היא לא זאת שרוצחת, בניגוד לערפדים בסרטים אחרים שהם עצמם יוצאים להשיג דם בצורה אלימה ובדר"כ גם מינית. אצל אלי הערפדית זה כמעט ולא נראה, היא נמנעת מלהרוג אנשים ומחפשת קירבה ואהבה.

אפשר להבין מסרטו של אלפרדסון שז'אנר הערפד השתנה מאוד וזה לא מקרי. ז'אנר הערפד כפי שהכרנו מיצה את עצמו. התרבות משתנה ומתפתחת, החברה נעשית מהירה יותר ומתוחכמת יותר וכך גם הצופים מצפים שיאתגרו אותם, שיפתיעו אותם, שיגרמו להם לחשוב. אלי, הערפדית של אלפרדסון, מייצגת את המוסלמים באירופה. בשנים האחרונות יותר ויותר מוסלמים מהגרים למדינות שונות באירופה ומנסים להשתלב בחברה האירופאית אך ללא הרבה הצלחה. הופעתם החיצונית שונה מאוד מהנוף האירופאי, לבושם, אמונתם והמנהגים השונים מקשים עליהם להשתלב לגמרי בחברה האירופאית. בסרט מציגים לנו את אוסקר, הגיבור, הילד השוודי הבנאלי, בלונדיני עם עיניים כחולות, בדיוק כמו שהיינו מצפים לראות. לעומתו אלי, בעלת שיער שחור ועיניים חומות. היא שונה מכל שאר הדמויות בסרט, ושונה מאוד מהילדים השוודים שאנו רגילים לראות. היא מאוד רוצה להשתלב ולהיות חלק מהחברה, היא רוצה להיות ילדה רגילה אך היא לא מצליחה להתגבר על השוני הרב בינה לבין הסביבה. האם זה בגלל המנהגים והדרכים שלה, או שהבעיה היא בחברה שלא עוזרת לזר, לאחר, לשונה להשתלב?
לסיכום, ניתן להסיק שדמות הערפד השתנתה כלכך לאורך השנים בגלל השינוי הגדול בחברה. אם בעבר היהודים היו האיום העיקרי על החברה האירופאית והוצגו כערפדים מוצצי דם, היום המוסלמים הם הערפד החדש של הקולנוע. הם הזרים, השונים המאיימים להשתלט על העולם. הערפד הוא כבר לא המפלצת שגרה בטירה מרוחקת ומאיימת מרחוק, הוא מגיע בדמות של ילדה תמימה שגרה בבניין רגיל בשכונה, משתלבת בין התושבים ומסתובבת חופשי בחברה. הצורך בשינוי הז'אנר מגיע מהשינויים שעוברים בחברה ובהתאמת הציפיות של הצופה. הערפד המודרני הוא מתוחכם יותר, קשה להבדיל אותו משאר האוכלוסיה ולכן הוא אולי אפילו מאיים יותר.

ביבליוגרפיה
בראשית, חיים. "ז'אנר הערפד-סימונו של האחר באמצעות הדם". קולנוע וזכרון-יחסים מסוכנים. חיים בראשית, שלמה זנד, משה צימרמן. ירושלים: מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, 2004. 153-168.

Schatz, Thomas. “Film Genres and the Genre Film”. Hollywood Genres, Philadelphia: Temple U P, 1981, 14-41.

פילמוגרפיה
Nosferatu: eine Symphonie des Grauens. Friedrich Wilhelm Murnau. Germany, 1922

Let the Right One In. Tomas Alfredson. Sweden, 2008.

Similar Documents

Free Essay

Business Managment

...African Journal of Biotechnology Vol. 8 (14), pp. 3369-3376, 20 July, 2009 Available online at http://www.academicjournals.org/AJB ISSN 1684–5315 © 2009 Academic Journals Full Length Research Paper Effect of Bacillus subtilis on the growth and survival rate of shrimp (Litopenaeus vannamei) Hadi Zokaei Far1, Che Roos B. Saad1*, Hassan Mohd Daud2, Sharr Azni Harmin1 and Shahram Shakibazadeh1 1 Department of Aquaculture, Faculty of Agriculture, University Putra Malaysia, 43400 Serdang, Selangor, Malaysia. Department of Veterinary Clinical Studies, Faculty of Veterinary Medicine, university Putra Malaysia, 43400 Serdang, Selangor, Malaysia. 2 Accepted 17 March, 2009 The effect of Bacillus subtilis, isolated from digestive tract of Macrobrachium rosenbergii was investigated on growth and survival rate of Litopenaeus vannamei during 60 days of culture. Sixteen aquaria with four replicates were used for treatments and controls. Treatment groups were consisted of ) shrimp fed diet with B. subtilis (T1), and ii) shrimp fed diet mixed with B. subtilis and commercial probiotic (T2). Control groups were consisted of ) shrimp fed diet with commercial probiotic as positive control, and ii) shrimp fed unaltered diet as negative control. Results showed that B. subtilis was proliferated in digestive tract of treated shrimps, and the number of Vibrio spp. was reduced in digestive tract during the cultural period. Survival rate, 75.5± 4.62 %, and yields of......

Words: 3477 - Pages: 14

Free Essay

Business Managment

...Business management (1) Georgia Lazenby believes a current liability is a debt that can be expected to be paid in one year. Is Georgia correct? Explain. Yes Georgia is correct. A current liability is a debt that a company reasonably expects to pay (1) from existing current assets or through the creation of other current liabilities, and (2) within one year or the operating cycle; whichever is longer (Kimmel, 2007). (7) What are long-term liabilities? Give two examples. What is a bond? Long-term liabilities are obligations that a company expects to pay after one year (Kimmel, 2007). Property, plants, and equipment are examples of long term liabilities. Bonds are a form of interest-bearing note payable issued by corporations, universities, and governmental agencies (Kimmel, 2007). (8) Contrast these types of bonds: (a) Secured and unsecured. (b) Convertible and callable. Secured bonds are bonds that have specific assets of the issuer pledged as collateral. Unsecured bonds are bonds that are issued against the general credit of the borrower. Large corporations with good credit ratings use unsecured bonds extensively (Kimmel, 2007). Bonds that can be converted into common stock at the bondholder’s option are convertible bonds. Bonds that the issuing company can retire at a stated dollar amount prior to maturity are callable bonds. Convertible bonds have features that are attractive both to bondholders and to the issuer (Kimmel, 2007). (19) Valentin......

Words: 419 - Pages: 2

Free Essay

Business Managment

...Sistema Universitario Ana G. Méndez School for Professional Studies Florida Campuses Universidad del Este, Universidad Metropolitana, Universidad del Turabo MANA 321 Leadership and Supervision Supervisión y Liderazgo © Sistema Universitario Ana G. Méndez, 2007 Derechos Reservados. © Ana G. Méndez University System, 2007. All rights reserved. MANA 321 Leadership and Supervision 2 TABLA DE CONTENIDO/TABLE OF CONTENTS Páginas/Pages Prontuario/Study Guide .....................................................................................3 Taller Uno/Workshop One ................................................................................20 Taller Dos/Workshop Two ................................................................................23 Taller Tres/Workshop Three.............................................................................27 Taller Cuatro/Workshop Four ...........................................................................30 Taller Cinco/Workshop Five .............................................................................34 Anejo A/Appendix A..........................................................................................38 Anejo B/Appendix B..........................................................................................39 Anejo C/Appendix C .........................................................................................41 Anejo D/Appendix D ...........................................................

Words: 14177 - Pages: 57

Premium Essay

Business Managment

...Student Name | | Course and Section Number | Program of Study | | | Principles of Management MAN2021 Week 7 Individual Work Analyze Your Management Style Assignment Instructions | To complete this assignment: 1. Answer all of the questions below in the space provided. 2. Reflect on the information presented in this week’s lesson and provide an insightful response to each question writing no more than two paragraphs. 3. An example of an excellent response is given for you. | Save and Submit to Dropbox | 1. Save your work as a Microsoft Word 2010 (.docx) file that includes your name, course code, and title in the file name. For example: JaneSmith_MAN2021_Week7.docx. 2. To submit your assignment, go to the Dropbox and click "Submit Assignment." 3. Click on the drop-down menu to select the Week 7: Individual Work basket in the Dropbox. | Objective: Analyze your own management style and how it can be effectively utilized to maximize results EXAMPLE: Analyze your own management style and determine how it can be effectively utilized to maximize results. Review Exhibit 12.3 on page 411. Which of the five leadership styles best describes you? | Example answer: My management style is considered to be most like the team management style. I am very concerned about getting the work done, yet I want to make sure my staff members are committed, yet happy in doing their work. Working relationships are very important. If we don’t get......

Words: 589 - Pages: 3

Premium Essay

Business and Managment

...Chapter Managers and Management Copyright ©2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall. Who Are Managers? Where Do They Work? • Organization – A deliberate arrangement of people brought together to accomplish a specific purpose. • Common Characteristics of Organizations – Distinct purpose – People working together – A deliberate systematic structure Copyright ©2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall. 1-2 Copyright ©2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall. 1-3 How Are Managers Different from Nonmanagerial Employees? • Nonmanagerial Employees – People who work directly on a job or task and have no responsibility for overseeing the work of others. – Examples, associates, team members • Managers – Individuals in organizations who direct the activities of others. Copyright ©2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall. 1-4 Copyright ©2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall. 1-5 What Titles Do Managers Have? • Top Managers – Responsible for making decisions about the direction of the organization. – Examples; President, Chief Executive Officer, VicePresident • Middle Managers – Manage the activities of other managers. – Examples; District Manager, Division Manager • First-line Managers – Responsible for directing nonmanagerial employees – Examples; Supervisor, Team Leader Copyright ©2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall. 1-6 ...

Words: 1233 - Pages: 5

Premium Essay

Business Managment

...Walnut Street Four should be granted. The partnership is being forced in an involuntary bankruptcy by its creditor which in this case the partner Bernan is filing bankruptcy. The partner Bernan, as a good chance of the case being file because the general partnership owes their business more than $10,775. The Walnut Street Four fits into the group that can file bankruptcy since it’s either a farmer, nonprofits, banks, insurance companies, credit union or saving and loan institutions. The group as missed many payments at a large amount. In order for most case to process a debtor has two have twelve or more creditor and three of them has to sign the petition for bankruptcy. In this case the creditor is filing because the partnership stop making payments and now is in debt over $380,000. Since the other two partnership choose to not make payments it makes sense for Bernen to file Chapter 7 to completely dissolve the business. When filing a Chapter 7 in bankruptcy this involves closing shop and liquidating a debtor assets. ** Case 11 Richard P. Friese Chapter 11 is a way for a person to reorganize their personal finances under to the watch of the courts. In most cases the debtor can operate business while going through the bankruptcy procedures; this called debtor-in-possession. In this case the court cannot confirm Mr.Friese plan of reorganization. Since none of the creditor has agreed to the term the acceptance method is rejected. In order for the court to......

Words: 328 - Pages: 2

Premium Essay

Business Managment

...Chapter 1: Taking Risks and Making Profits within the Dynamic Business Environment Te`Maria Ford Latisha Cottingham May 31, 2016 Learning Goal 01-01 The differences between profit and risk profit is the amount of money a business earns above and beyond what it spends for salaries and other expenses. * Entrepreneurship and wealthy building 1) Loss-Business expenses are more than revenues 2) Goods- computers, clothing, cars, appliances, food 3) Services- Education, health care, insurance Entrepreneur-a person who risks time and money to start and manage a business 1) needs reliable accountant, lawyer, strong employees and managers 2) Business losses money over time, it will close Revenues, Profits, & Losses Revenue-total amount of money a business takes in during a given period by selling goods and services Profit-the amount of money a business earns above and beyond what it spends for salaries and other expenses. Loss-80,000 businesses in USA close each year * Risk with Profit Risk-the chance an entrepreneur takes of losing time and money on a business that may not prove profitable. * Big Risks, Big Profits * Standards for......

Words: 601 - Pages: 3

Free Essay

Business Managment

...John Doe 18 Pineapple Lane Cambridge, MA 02246 Jd123@yahoo.com 555-555-5555 [pic] Education School of Hard Knocks Studied: Nothing much actually. Recess and lunch were usually my favorite subjects! Employment History 2012 - Present Jack in the Box Not So Fine Dining Contrary to popular belief, this place is not where they make Jack in the Box toys. Now I know why they asked me if I knew how to cook a hamburger in the interview! 2012 - 2013 Sumo Wrestler I pursued my dream of Sumo Wrestling, only to find out that the minimum weight limit was 300 pounds. Sadly, my Sumo career did not last but I have high hopes for returning to my passion in the near future. 2009 - 2011 Local Taste Tester Every day I went to my local Whole Foods and did quality control on all samples. Eventually it was found that I was in fact not on the payroll, so I was escorted from the building. I even worked weekends! Fortunately, the restraining order will be lifted soon and I will be able to return from my hiatus. 2004 - 2009 Babysitter I was forced to babysit my little brother for years while my parents worked. He used to cry constantly, but I guess I would too if my older brother sat on me. • Interests: Bagels, Ballpoint pens, Ponies, Hammocks, Dolphins and Disney Princesses. • Computer Skills: I love Paint! I am usually available on AIM, if not, I always leave an away message. • Personality Traits: Boring, creepy, enthusiastic, sleepy, and...

Words: 258 - Pages: 2

Free Essay

Business Managment

...Marketing Strategy: The Cheesecake Factory Grantham University BA181: Foundations of Marketing December 16, 2013 Marketing Strategy: The Cheesecake Factory Introduction The Cheesecake Factory had a small beginning by a woman named Evelyn Overton in the 1940s in the city of Detroit. She had created the cheesecakes recipes on her own and would supply various restaurants. In 1971 her and her husband moved to Los Angles to see if they would do better with the restaurant there. They struggled for years and then in 1975 Evelyn decided to open the business into a large bakery, which allowed Evelyn to create a variety of different cheesecakes. Evelyn son David opened up a restaurant in Beverly Hills call “Cheesecake Factory Restaurant” that served large portions of food and had various choices of fresh ingredients on the menu. He created a warm comfortable environment for the customers to dine. Of course the Cheesecake Factory Restaurant also offered Evelyn’s wonderful cheesecake recipes with over 32 types to choose from. This is how the Cheesecake Factory Restaurant was born. The Cheesecake Factory’s mission statement is “To create an environment where absolute guest satisfaction is our highest priority”. The mission statement is represented by the large variety of items on their menu from appetizers, salads, pasta, pizza and specialty dinners and all served in large portions a comfortable environment is a must. They also have a vision statement “Through a shared......

Words: 501 - Pages: 3

Free Essay

Business Managment

...1. State the administrative agency which controls the regulation. Explain why this agency and your proposed regulation interest you (briefly). Will this proposed regulation affect you or the business in which you are working? If so, how? I chose the proposal which was posted on September 17, 2010 by the agency of HHS. HHA also known as Unites States Department of Health and Human Services. The subject of proposed regulation is “National Vaccine Injury Compensation Program: Revisions to the Vaccine Injury Table”. HHS is working to protect the health of America. I think as a person Health is the first thing you should one should take care. That is why; I wanted to choose regulations from the HHA agency. And the purpose of selecting this specific regulation is because of our new generations. It is our duty to protect the health of our children. As a parent, we should be aware of all the side effects of vaccines. We are not doctors or scientists. It is not possible for us to know the technical terms of all the effects and of vaccines. These changes on the table will help us to understand. 2. Describe the proposal/change. The Secretary of HHA is proposing to change the Vaccine Injury Table. The change will create distinct and separate listings for Hepatitis A, Trivalent Influenza, Meningococcal and Human Papillomavirus Vaccines. The Table includes a list of covered vaccines under the National Vaccine Injury Compensation Program (VICP). The VICP provides a system of......

Words: 844 - Pages: 4

Premium Essay

Business Managment

...In this assignment I will present internal business information using three types of communication methods which are appropriate to a user’s needs. The three types of methods I have chosen have chosen are written, on screen multimedia presentation and verbal presentations, within this task I will use Asda as my template to the different communications I will write about. Asda is one of the leading supermarkets in the U.K that sells groceries, electrical equipment, general home appliances, toys and clothing. A leading chain like Asda will use different methods of sharing internal business information to its staff and the hierarchy of the business. Written Communication – This involves any type of interaction that makes a user use the form of written word. It is one of the most common types of communication within a business. Types of written communication involve reports, letters, instructions, agreements, memos and policies. Written communication is the most commonly used when detailed instructions are required, when something specific needs to be documented or when a person is too far away to verbally communicate with them. Asda uses this type of communication to pass information or notices to the hierarchy part of the company or even to customers. It is appropriate to the user’s needs because written communication is precise and on a document. It allows an easy method of contact between parts of the business which allows communication without hassle. On-screen......

Words: 476 - Pages: 2

Premium Essay

Business Managment

...Topic: Select one organization of choice to evaluate the forces of change affecting the chosen organization in achieving its organizational goals and objective Recommend how management could further enhance their response to opportunities and threats associated with organizational change. Introduction In today’s fast growing global business environment, change is needed to keep up with competition, to innovate products or services to meet the global needs in business. The Group choose AB smart industries a manufacturing company to understand the issues and need of change and how the change is managed and achieved Company Background: AB smart industries established in 1998 it is the only screw rivet producer in Bangladesh. AB smart industries is a manufacturing company which manufactures fasteners screws nails rivets clams etc Research Objective: -To identify the issue of organizational change -How OCM strategy will facilitate the company -Appropriate recommendation on how management could improve their response to the opportunities and threats associated with organizational change. Overview: Fasteners are screws, bolts rivets, nuts, washers, and pins etc. These are needed to assemble doors vehicle, machine, equipments even toys. From the most sophisticated space missile to the simplest of children's toys. Fasteners are usually needed in large quantities. These are produced by most countries in the world......

Words: 1641 - Pages: 7

Free Essay

Business Managment

...The FSEU Director of Human Resources states several reasons why the State should not be able to privatize the Department of Transportation Information Systems management department. After analyzing this passage and applying critical thinking, I am able to breakdown the eleven steps used in the book “Asking the Right Questions. To an average thinker, there is ample information within this document that could be used to agree with Ms. Glenn’s’ point of view. To a critical thinker, the information and reasoning must be analyzed as to whether it is considered valid enough to call a “reason”. This document is a perceptive issue because it discusses whether or not something should be opposed, and if this matter is considered right or wrong. Just because this document is a perceptive issue, it does not mean that there are not descriptive assumptions associated. The first step in deciding to agree with the author’s argument is to locate the issue and then find the conclusion. The conclusion in any article, essay or document, is the premise to any other information provided. All facts and reasoning should be based off the conclusion. In finding the conclusion a critical thinker must ask what is Ms. Barbara Glenn trying to prove and what is the main issue? She stated “We must oppose to this act now or we do a disservice to our members and will regret it later.” ( ) this statement helps me narrow down the main issue which leads me to the conclusion. Ms. Glenn is stating a demand......

Words: 2931 - Pages: 12

Premium Essay

Business and Managment

...January 2013| Sunday|Monday|Tuesday|Wednesday|Thursday|Friday|Saturday| ||1New Year’s Day|2|3|4|5| 6|7|8|9|10|11|12| 13|14|15|16|17|18|19| 20|21|22|23|24|25|26| 27|28|29|30|31||| February 2013| Sunday|Monday|Tuesday|Wednesday|Thursday|Friday|Saturday| |||||1|2| 3|4|5|6|7|8|9| 10|11|12|13|14|15|16| 17|18|19|20|21|22|23| 24|25|26|27|28||| March 2013| Sunday|Monday|Tuesday|Wednesday|Thursday|Friday|Saturday| |||||1|2| 3|4|5|6|7|8|9| 10|11|12|13|14|15|16| 17|18|19|20|21|22|23| 24|25|26|27|28|29Good Friday|30| 31||||||| April 2013| Sunday|Monday|Tuesday|Wednesday|Thursday|Friday|Saturday| |1|2|3|4|5|6| 7|8|9|10|11|12|13| 14|15|16|17|18|19|20| 21|22|23|24|25|26|27| 28|29|30||||| May 2013| Sunday|Monday|Tuesday|Wednesday|Thursday|Friday|Saturday| |||1|2|3|4| 5|6|7|8|9|10|11| 12Mother’s Day|13|14|15|16|17|18| 19|20|21|22|23|24|25| 26|27|28|29|30|31|| June 2013| Sunday|Monday|Tuesday|Wednesday|Thursday|Friday|Saturday| ||||||1| 2|3|4|5|6|7|8| 9|10|11|12|13|14|15| 16Father’s Day|17|18|19|20|21|22| 23|24|25|26|27|28|29| 30||||||| July 2013| Sunday|Monday|Tuesday|Wednesday|Thursday|Friday|Saturday| |1|2|3|4|5|6| 7|8|9|10|11|12|13| 14|15|16|17|18|19|20| 21|22|23|24|25|26|27| 28|29|30|31|||| August 2013| Sunday|Monday|Tuesday|Wednesday|Thursday|Friday|Saturday| ||||1|2|3| 4|5|6|7|8|9|10| 11|12|13|14|15|16|17| 18|19|20|21|22|23|24| 25|26|27|28|29|30|31| September......

Words: 615 - Pages: 3

Premium Essay

Business and Managment

...It is a long-overdue manifesto for the mobile lifestyle, and Tim Ferriss is the ideal ambassador. This will be huge." —JACK CANFIELD, cocreator of Chicken Soup for the Soul®, 100+ million copies sold "Stunning and amazing. From mini-retirements to outsourcing your life, it's all here. Whether you're a wage slave or a Fortune 500 CEO, this book will change your life!" —PHIL TOWN, New York Times bestselling author of Rule #/ "The 4-Hour Workweek is a new way of solving a very old problem: just how can we work to live and prevent our lives from being all about work? A world of infinite options awaits those who would read this book and be inspired by it!" —MICHAEL E. GERBER, founder and chairman of E-Myth Worldwide and the world's #1 small business guru "This is a whole new ball game. Highly recommended."—DR. STEWART D. FRIEDMAN, adviser to Jack Welch and former Vice President Al Gore on work/ family issues and director of the Work/Life Integration Program at the Wharton School, University of Pennsylvania "Timothy has packed more lives into his 29 years than Steve Jobs has in his 51." —TOM FOREMSKI, journalist and publisher of SiliconValleyWatcher.com "If you want to live life on your own terms, this is your blueprint." —MIKE MAPLES, cofounder of Motive Communications (IPO to $260M market cap) and founding executive of Tivoli (sold to IBM for $750M) "Thanks to Tim Ferriss, I have more time in my life to travel, spend time with family, and write book blurbs. This is a dazzling...

Words: 47316 - Pages: 190