Free Essay

Cacat

In: Historical Events

Submitted By spartan20
Words 4738
Pages 19
Cuprins

1. Prezentarea societăţii……………………………………………………………………….4
1.1. Coordonatele afacerii……………………………………………………………...4
1.2. Forma juridică de constituire…………………………………………………..….4
1.3. Obiectul de activitate…………………….……………………………………..…5
1.4. Natura capitalului…………………………………………………………….....…5
1.5. Capitalul social………………………………………………………………….…5
1.6. Cifra de afaceri din anul precedent……………………………………………..…6
2. Istoricul afacerii…………………………………………………………………….....……6
2.1. Evoluţia firmei……………………………………………………………….……6
2.2. Experienţa practică……………………………………………………………..…7
2.3. Cunoştinţele/experienţa care contribuie la succesul afacerii……………….…..…7
2.4. Sediul firmei………………………………………………………………...….…7
2.5. Necesarul de resurse umane………………………………………………………8
2.6. Calificarea personalului………………………………………………………...…8
2.7. Structura organizatorică………………………………………………………...…8
2.8. Localizarea afacerii……………………………………………………….....……11
2.9. Produsele/serviciile pe care firma le-a dezvoltat/vȃndut pe piaţă…….………….11
3. Descrierea pieții………………………………………………………………………...…15
3.1. Clienții………………………………………………………………………...…15 3.1.1. Segmentul de clienți………………………………………………...……16 3.1.2. Plan de acțiune pentru atragerea clienților…………………...……….…16 3.1.3. Evoluția vânzărilor…………………………………………….……….…17 3.1.4. Riscuri legate de succesul firmei………………………………..…………17
3.2. Concurența…………………………………………………………………….…18 3.2.1. Concurența……………………………………………………………..…18 3.2.2. Principalii concurenți………………………………………………..……20 3.2.3. Puncte tari si puncte slabe ale concurenților………………………...……20 3.2.4. Diferențe între produsele firmei si concurență……………….....….…..…22 3.2.5. Cotele de piață ale concurenței……………………………………....……23 3.2.6. Avantaje competitive ale concurenței……………………………..……..…23 3.2.7. Strategii de preț ale concurenței………………………………………...…24 3.2.8. Strategii de comunicare utilizate……………………………………......……25

1. Prezentarea societăţii

S.C. Prestigio SRL. este o firmă a cărei principală afacere este în sectorul terțiar (servicii), respectiv o pizzerie. Acesta este deschisă în orasul Iași și vă oferă servicii de o calitate deosebită față de cele ale pizzeriilor concurente. Obiectivul proiectului îl constituie aprofundarea cunoștințelor dobândite la curs și seminar, precum și dezvoltarea abilităților de întreprinzători. Structura proiectului urmează toate etapele de bază ale înființării și analizei unei societăți, urmărindu-se principalele aspecte, după cum urmează:

2.1. Coordonatele afacerii

Fiecare societate, indiferent de mărimea și domeniul ei de activitate, are o cultură de management proprie. Prin aceasta, societățile se diferențiază una de cealaltă prin anumite componente: simbol, slogan, imn, evenimente și sisteme de valori.
Sigla firmei are o formă rotundă, având în centru un bucătar cu o pizza, alături de numele pizzeriei. Bineînțeles, nu putea lipsi steagul Italiei, țara de origine a acestui preparat .
Ca și slogan am ales expresia: ”Nu e singura, dar e cea mai bună!”.
Fiind inspirați de un vechi proverb și din dorința de a atrage câți mai mulți clienți, motto-ul firmei este: ”Orice om sănătos poate rezista fără mâncare 2 zile, dar nu fără Pizza Prestigio”.
Cu prilejul diferitelor evenimente, am organizat la anumite perioade de timp petreceri pentru acordarea de premii salariaților noștri, datorită rezultatelor meritoase si comportamentului etic deosebit.

2.2. Forma juridică de constituire

Forma juridică de constituire a firmei este SRL. Am considerat-o potrivită pentru afacerea noastră din urmatoarele motive: raspundere limitată a asociatilor, capitalul social al firmei este distinct de cel al asociaților, formulare simplă la constituire și capital social redus. Dezavantajul principal prezentat de o astfel de forma juridica este dat de obiectul limitat de activitate,dar acesta nu constituie un impediment pentru scopul propus.

2.3. Obiectul de activitate

S.C. Prestigio S.R.L. este persoană juridică de drept romȃn și ȋşi desfăşoară activitatea conform prevederilor legale referitoare la societaţile comerciale. Sediul societăţii este in Romania, județul Iasi, oraş cu grad de dezvoltare ridicat.
Obiectul de activitate al socității îl constituie derularea unor activități specifice pentru “restaurante și alimentație publică”, conform codului CAEN.Pe parcursul activității sale, afacerea deținută de societate și-a mărit si consolidat nivelul de clienți,gradul de utilizare a capacității de servire evoluând de la 24% în anul 2008 la aprox. 73% în anul 2010.

2.4. Natura capitalului

Societatea s-a constituit cu un capital social în numerar de 200.00 lei. Capitalul social subscris a fost vărsat în întregime la data constituirii societății.

2.5. Capitalul social

Capitalul social reprezintă valoarea totală a aporturilor pentru care asociaţii s-au obligat să contribuie la constituirea societăţii. Capitalul vărsat este valoarea totală a aporturilor efectuate şi care au intrat în patrimoniul societăţii.Capitalul necesar inițierii afacerii a fost evaluat la 214000RON(cheltuieli de lansare,costul utilajelor, a echipamentelor, a mobilierului și mijlocului de transport), obtinuți din autofinanțare și din finanțare externă prin credite bancare ce dețin o proporție de 27% din capitalul social.

2.6. Cifra de afaceri din anul precedent
Cifra de afaceri reprezintă totalul vânzărilor realizate (facturate) pe parcursul unui exercițiu fiscal. Cifra de afaceri cuprinde suma totală a veniturilor din vânzarea de mărfuri și produse într-o perioadă de timp determinată. În funcție de prețul mediu al unui meniu, de numărul zilelor de deschidere, de profitul înregistrat și de frecvența clienților, în anul 2009, cifra de afacere a firmei este de 157.845 RON. Achiziționarea materiilor prime și salariile angajaților reprezintă câte 30% din cifra de afaceri. An | Cifra de afaceri (RON) | Venituri (RON) | Cheltuieli (RON) | Datorii (RON) | Profit brut (RON) | Profit net (RON) | Pierdere bruta (RON) | Pierdere neta (RON) | Nr. mediu angajati | 2008 | 134.070 | 134.178 | 147.874 | 35.540 | - | - | 13.696 | 17.719 | 7 | 2009 | 157.845 | 158.215 | 206.736 | 105.710 | - | - | 48.521 | 48.521 | 21 |
Tabel 1

2. Istoricul afacerii

3.7. Evoluţia firmei

Suntem o firmă cu capital integral privat înființată în anul 2008 in Iași. S.C PRESTIGIO S.R.L a fost orientată încă de la înființare spre client, spre nevoile acestuia, calitate și respect față de serviciile prestate, în condițiile asigurării unei dezvoltări dinamice. Activitatea firmei noastre a debutat în anul 2008 prin deschiderea unei pizzerii intr-un spațiu închiriat în Iași. În prezent, venim în întâmpinarea clienților noștri cu produsele si serviciile oferite prin intermediul pizzeriei localizată pe B-dul Carol, nr. 60. Suntem preocupați de lărgirea continuă a gamei de produse si îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor oferite clienților.
Efectuăm servicii de transport la domiciliu, prin intermediul mașinilor personale deținute de societate.

3.8. Experienţa practică

La începutul activității,firma noastră era specializată doar pe un singur preparat și anume pizza.Ulterior, pentru sporirea și dezvoltarea afacerii am decis să variem gama de produse, prin adaugarea unor noi sortimente de mâncare.În acest sens, am îndrumat o parte din personal spre diferite cursuri de perfecționare si practici culinare, cu scopul de a satisface nevoile clienților.
Am dobandit de-a lungul celor 3 ani de activitate suficientă experiență practică în organizarea diferitelor evenimente (mese festive, zile de naștere) astfel reușind să atingem un nivel mai înalt de pregătire.

3.9. Cunoştinţele/experienţa care contribuie la succesul afacerii

Succesul firmei a fost obținut și se datorează în primul rând energiei, aspirației către perfecționare, a conducerii.

3.10. Sediul firmei

În sediul firmei sunt amplasate birourile departamentelor: juridic, economic și de resurse umane. Sediul este localizat pe strada Sărărie, nr.38 în complexul Solomon’s Invest.
Harta nr.1 1
2.5. Necesarul de resurse umane

Planificarea resurselor umane cuprinde întregul sistem de resurse umane și are ca obiectiv dezvoltarea unui ansamblu coerent de politici și programe, menite să servească atingerea atât a obiectivelor organizaționale, cât și a celor din domeniul resurselor umane. Resursele umane presupun abordarea diferitelor aspecte ale acestora, cum ar fi: planificarea necesarului de personal, planificarea dezvoltarii personalului, motivarea și stimularea personalului și multe alte aspecte.

2.6. Calificarea personalului

Pentru satisfacerea nevoilor clienților și pentru maximizarea profiturilor, am recurs la următoarele procese: * organizarea procesului de pregătire și calificare a resurselor umane necesare firmei și de perfecțioanare a pregătirii profesionale a salariaților; * organizarea și efectuarea testării anuale a cunoștințelor profesionale a tuturor angajaților firmei; * elaborarea proiectului planului anual și perspective de formare a salariaților; * stabilirea necesității perfectionarii, pregătirii profesioanale a angajaților pe niveluri de studii, meserii, specialități și funcții în raport cu cerințele prezente și de perspective ale firmei;

2.7. Structura organizatorică

Strategia organizațională aleasă de noi menține organizația activă, dinamică si cu un nivel ridicat al forței competiționale.
Această strategie are ca obiectiv dezvoltarea produsului său, respectiv îmbunătățirea serviciului sau si a meniurilor. Conducerea firmei este asigurată de un manager angajat care administrază firma si care prezentă periodic un raport de activitate. Principalele trăsături ale managerului după care a fost selectat sunt:
• asumarea responsabilității;
• puterea ridicată de muncă;
• plăcerea de a lucra în domeniu;
• pricepere organizatorică;
• originalitate în gândire;
• sinceritate si loialitate;
• spirit inovator. Ca importanță, al doilea după administrator este bucătarul-șef al pizzeriei.Acesta este absolvent al unor unor cursuri de specialitate și face dovadă priceperii sale, în arta culinară. Postul de economist, al treilea în piramida ierarhică, este ocupat de o persoană cu experiență, absolvent de Stiințe Economice.
Restul posturilor nu necesită personal cu o pregătire înaltă, bucătarii si chelnerii sunt absolvenți ai unui liceu de profil sau ai unor cursuri de specialitate.
Îndatoririle si responsabilitățile fiecăruia dintre angajați sunt prevăzute în fișa postului astfel:
Administrator:
• execută aprovizionarea;
• primește și recepționează mărfurile;
• pune la punct cu bucătarul-șef planul-meniu;
• inițiază introducerea unor sortimente noi;
• execută prezența și efectuează instructajul profesional;
• verifică ținuta zilnică și vestimentația;
• controlează zilnic aparatele de casă, obiectele de inventar;
• întreține discuții cu consumatorii, recomandă unele preparate;
• solicită părerea acestora asupra calității preparatelor.

Bucătar-sef:
• îndrumă, supraveghează și controlează întreaga activitate profesională;
• organizează activitatea de producție culinară în baza planului de producție culinară;
• răspunde de calitatea și cantitățile preparate;
• supraveghează modul în care se montează preparatele în vesela de servire;
• verifică personalul din secția de producție.

Ospătar-şef:
• organizează și răspunde de întreaga activitate din procesul de servire;
• verifică prezența și ținuta personalului;
• verifică starea de curățenie și de igienă a salonului de servire;
• verifică și întocmește meniul cu administratorul și bucătarul-șef;
• primește comanda și servește consumatorii mai importanți;
• supravegheză modul în care ospătarii și barmanul își execută serviciul;
• efectuează demonstrații de pregătire, prezentare și servire a diferitelor specialități culinare;
• rezolvă operativ sesizările clienților;
• instruiește personalul.

Ospătar:
• execută activitatea de pregătire a salonului de deservire;
• verifică starea de curățenie a salonului;
• execută aranjarea meselor;
• servește consumatorii.

Barman:
• efectuează operațiile de servire a clienților cu băuturi specifice;
• verifică stocul zilnic si valoric al gestiunii;
• se aprovizionează cu toate sortimentele de băuturi;
• se dotează cu toate tipurile de pahare.

Organigrama firmei S.C.Prestigio S.R.L.
Figură 1

2.8. Localizarea afacerii

Firma S.C.Prestigio S.R.L este amplasată intr-o zonă centrală, loc în care se poate dezvolta cu success o afacere. Calitatea, modul de prezentare al preparatelor, serviciul si amabilitatea personalului si nu în ultimul rând amplasarea sunt atuurile acestei pizzerii.
Harta nr. 2

2.9. Produsele/serviciile pe care firma le-a dezvoltat/vȃndut pe piaţă

Concret produsul afacerii este din sfera serviciilor, respectiv serviciu de alimentaţie publică, acesta satisfăcând nu doar necesităţi vitale dar si morale.Specialităţile culinare si băuturile oferite se individualizează prin calitate si mod de prezentare.Meniul pizzeriei este variat, pe gustul şi bugetul fiecăruia.

Pizza Pizza | Ingrediente | Medie(30cm) | Mare(40cm) | Prestigio (specialitatea casei) | sos roșii, mozzarella, ciuperci, șuncă, salam uscat, ceapa roşie, oregano | 11,00 lei | 12,50 lei | Funghi | sos roșii, mozzarella, ciuperci | 10,70 lei | 11,60 lei | Prosciutto | sos roșii, mozzarella, șuncă | 11,80 lei | 12,70 lei | Prosciutto Funghi | sos roșii, mozzarella, ciuperci, șuncă | 11,80 lei | 12,70 lei | Salsice | sos roșii, mozzarella, ciuperci, șuncă, cârnaţi | 12,30 lei | 13,20 lei | Al Pacino | sos roșii, mozzarella, șuncă, salam, ceapă, gogoșari, costiță | 12,90 lei | 13,80 lei | Quattro Stagioni | sos roșii, mozzarella, șuncă, ciuperci, porumb, măsline | 13,10 lei | 14,00 lei | Calzone | sos roșii, mozzarella, ciuperci, șuncă, gogoșari, măsline, usturoi | 12,00 lei | 12,90 lei | Fiore | Sos de roșii, mozzarella, ciuperci,șuncă, salam, măsline, cârnați,ou fiert, roșii, mazăre | 14,20 lei | 15,10 lei | Vegetariana | sos roșii, mozzarella, ciuperci, gogoșari, măsline, roșii, mazăre, telemea, anghinare | 13,80 lei | 14,70 lei | Vulcano | sos roșii, mozzarella, șuncă, salam, gogoșari, costiță, cârnați, ardei iuți, tabasco | 13,80 lei | 14,70 lei | Hawaii | ketchup, mozzarella, șuncă, ananas, piersică | 13,70 lei | 14,60 lei | Pollo | mozzarella, roșii, carne pui, sos indian | 13,40 lei | 14,30 lei | Margherita | sos roșii, mozzarella | 10,40 lei | 11,30 lei |
Meniu nr.1 1

Salate Salate | Ingrediente | Preţ | Salată asortată | salată verde, roşii, castraveţi, ceapă, ardei gras, varză | 6,00 lei | Salată de varză asortată | varză albă, varză roşie | 4,00 lei | Salată prestigio | salată verde, şuncă, mozzarela, ardei gras, roşii, castraveţi, piept de pui, sos cocktail | 10,00 lei | Salată cu ton | salată verde, porumb, ton, lamâie,masline, castraveţi, roşii | 10,00 lei | Salată grecescă | salată veerde, roşii, castraveţi, branză feta, măsline,ceapă roşie, oregano | 9,00 lei | Salată bulgărească | salată verde, roşii, castraveţi, ardei gras, telemea, ouă, măsline, ceapă roşie | 10,00 lei | Meniu nr. 1.2Garrnituri | | | Garrnituri | Gramaj | Preţ | Cartofi prăjiţi | 200g | 4,00 lei | Cartofi natur | 200g | 3,50 lei | Cartofi tărăneşti | 200g | 5,50 lei | Cartofi picanţi | 200g | 4,50 lei | Ciuperci la grătar | 200g | 5,00 lei | Ciuperci cu usturoi | 200g | 5,00 leiMeniu nr. 1.3 |
Preparate pui Preparate pui | Ingrediente | Preţ | Aripioare crocante | Aripioare, garnitură cartofi alegere,castraveţi muraţi | 12,00 lei | Copănele cu susan | Copănele, , garnitură cartofi alegere,castraveţi muraţi | 13,00 lei | Crispy (farfurie) | Piept de pui, garnitură cartofi alegere, sos maioneză cu usturoi | 13,00 lei | Crispy( la lipie) | Piept de pui, garnitură cartofi alegere, sos maioneză cu usturoi | 7,50 lei | Shaorma pui (la lipie) | Piept de pui, garnitură cartofi la alegere, sos de maioneză cu usturoi | 13,00 lei | Pui vienez | Piept de pui, ciuperci, cartofi, ceapă, smântână, caşcaval | 12,50 lei | Pui tărănesc | Piept de pui, legume la tigaie, sos de usturoi, mămăliguţă | 14,50 lei | Pui cu smântână | Piept de pui, smântână, ciuperci,mămăliguţă, sos usturoi | 16,00 lei | Ficăţei | Fiţei de pui, garnitură cartofi la alegere, mămăliguţă, brânză burduf | 15,00 lei | Pept de pui la grătar | | 10,00 lei | Frigărui de pui la grătar | | 11,50 leiMeniu nr. 1.4 |
Paste
Paste | Ingrediente | Preţ | Carbonara | paste kaizer, ou, caşcaval | 10,00 lei | Carbonara cu smântână | paste kaizer, ou, caşcaval, smântână | 10,00 lei | Al tonno | paste, ton, sos de rosii | 10,00 lei | Bollognese | paste,caşcaval, sos ragu | 10,00 lei | Piccantina | paste, carnaţi, sos de roşii picant | 10,00 lei | Rossa | paste, roşii, sos de roşii, | 10,00 lei | Funghi | paste,ciuperci,sos de roşii | 10,00 lei | Al forno afumicata | paste, caşcaval, cârnaţi, kaizer, sos de roşii | 12,00 lei | Lasagna al ragu | paste, caşcaval, sos ragu, sos bechamel | 14,00 lei | Quatro salsice | paste, patru sortimente de cârnaţi, sos de roşii | 10,00 lei |
Meniu nr. 1.5

Realizarea pizzei la comandă este efectuată de câteva persoane cu ajutorul a 2 autoturisme . Toate pizzele sunt ambalate, ce permite pastrarea gustului și calității. Livrarea este efectuată de către 2 persoane angajate. În caz că automobilul este ocupat cu o comandă, sau clientul nu se găsește departe de pizzeria, comanda va putea fi înfăptuită pe jos sau cu bicicleta. Întreprinderea lucrează intre 8-12 ore în fiecare zi a săptămânii.

3. Descrierea pieții

4.11. Clienții

Consumatorii vizați de afacere se deosebesc prin comportament si ocupație. Calitatea acestor clienți potențiali este dată deposibilitățile lor financiare si de disponibilitatea lor de a cheltui pentru a-si oferi un serviciu de bună calitate.Motivațiile cumpărării serviciului-produs oferit ar putea fi de Pizzeria Prestigio următoarele: * Petrecerea unei seri plăcute în compania persoanei/persoanelor care îi însoțesc; * Servirea unei mese bune într-o atmosferă linițtită; * Discuții/întâlniri între oameni de afaceri; * Oferirea unei seri romantice persoanei iubite.

4.12.1. Segmentul de clienți

Clientii potentiali ai intreprinderii sunt persoane de toate varstele, incepand cu copiii de la 5 ani pana la oamenii in varsta. Totusi piata tinta a intreprinderii constituie persoanele varsta carora este intre 15-40 ani. Pentru ai determina pe clientii sa cumpere produsele fabricate de intreprindere, conducerea va pune accentul, in primul rand, pe calitatea deosebita a serviciilor prestate, pretul convenabil, amabilitatea la indeplinirea comenzii, noutatea serviciului si produsului.

4.12.2. Plan de acțiune pentru atragerea clienților

Punctele de atracție care pot influența decizia potențialilor clienți în vederea cumpărarii serviciului sunt: calitatea deosebită a preparatelor, comportamentul plăcut si amabil al personalului, curățenia, lumina si designul interior, atmosfera aparte.Specialitățile culinare si băuturile oferite se individualizează prin calitate și mod de prezentare. Asocierea serviciului oferit cu decorațiile interioare, atmosfera și profesionalismul personalului constituie un portofoliu de avantaje în raport cu pizeeriile deja existente în orasul Iași.

4.12.3. Evoluția vânzărilor

“Migrarea” clientelei cuprinsă între 16-25 ani în perioada caldă a anului, pentru a-și petrece vacanțele și diminuarea activității economice, va reprezenta “o pierdere” temporară pentru afacere si realizarea unor profituri mai mici.În perioada octombrie-iunie înregistrăm cele mai mari vânzări, care duce la majorarea semnificativă a profitului.
Figură 2
3.1.4. Riscuri legate de succesul firmei

Asupra desfășurării normale a afacerii pot interveni o serie de factori de destabilizare, influențând negativ mărimea încasărilor și chiar imaginea firmei. Pe parcursul anului se anticipă fluctuații ale cererii, date de numărul variabil de consumatori.Asa cum am arătat în subcapitolul “Clienți” ponderea principală o vor deține clienții cu disponibilități bănești ridicate. Inflația ar influența afacerea, dar nu reprezintă un factor prea important, datorită segmentului căruia i se adresează oferta acestui restaurant. Inflația are o influența destul de redusă asupra profitului(cresterea costurilor de producție) și nu asupra numărului de clienți. Actualmente sistemul politic din România, concretizat prin reglementările sale guvernamentale și legislative, nu este un factor de risc. Dimpotrivă, anticiparea unor măsuri favorabile, cum ar fi facilitățile acordate întreprinzătorilor mici si mijlocii sunt factori pozitivi care ar putea ajuta din plin la desfășurarea normală și la dezvoltarea rapidă a afacerii.
Pe lângă toate acestea se va încerca, permanent, o îmbunătățire a activității de management, ridicarea profesionalismului personalului și executarea, la intervale regulate, a instructajului de protecția muncii. O altă grupă de riscuri, cum sunt incendii și inundațiile se vor evita prin asigurarea mijloacelor fixe și a utilajelor din cadrul firmei.

4.12. Concurența

3.2.1. Concurența

Concurența în mediul de afaceri reprezintă totalitatea relațiilor dintre cei care acționează pe aceeași piață pentru realizarea propriilor interese in conditii de libertate economica. Mai sistematizat concurența presupune rivalitatea dintre diferiții ofertanți pentru a câștiga clienți.
Concurentul este persoana (fizică sau juridică) ce concurează cu o alta (sau altele) in vederea atingerii acelorași obiective de afaceri. Antreprenorul deseori activează pe piaţă în condiţii de concurenţă. Pentru a-i atrage pe consumatorii potenţiali, e necesar a crea priorităţi de concurenţă a întreprinderii şi a elabora strategii de atingere a competitivităţii acesteia în raport cu concurenţii.Sarcina constă în găsirea posibilităţilor de activitate pe baza studierei părţilor slabe ale concurenţilor şi reieşind din reacţia posibilă a acestora.
Exista mai multe clasificări ale concurenței. Una dintre acestea face diferențierea între concurența loială și cea neloială. Concurența loială are loc in condițiile respectării de către concurenți a normelor și mijloacelor considerate corecte și recunoscute ca atare prin reglementările în vigoare din fiecare țară. Concurența neloială este orice fapt sau act contrar uzantelor cinstite în activitatea comercială.
O alta clasificare a concurenței, care ne va interesa în cele ce vor urma, este aceea care face distincția între concurența directă, indirectă și potentială. Concurenții direcți sunt aceia care oferă produse și servicii similare cu ale noastre. Aceștia pot fi primari (cei mai puternici: Mamma Mia,Dopo Poco) sau secundari (care nu exercită o presiune considerabilă asupra fimei noastre:Pronto Pizza,Pizzeria Alila).Concurența indirectă este cea care oferă pe piață produsele și serviciile ce se pot substitui acelora puse la dispoziție de către noi .
Firma S.C. Prestigio S.R.L. cu obiectul de activitate „Industria alimentară / Industria Food & Beverage ” este intr-o concurență pură pe piață deoarece este prezentă prin multele entități cu același obiect de activitate și care dorește a se diferenția prin ofertele active și satisfacerea clienților la cel mai inalt nivel.
În literatura de specialitate sunt prezentate diferite tipuri de concurenţă: concurenţă pură, concurenţă monopolistă, monopolul, oligopolul.
Aceste tipuri de concurență sunt prezentate mai detaliat in tabelul de mai jos :

Trăsăturile caracteristice | Tipurile de concurenţă | | Concurenţă pură | Concurenţă monopolistă | Concurenţă oligopolistă | Monopolul | Numărul de întreprinderi | Foarte mare | Numeroasă | Câteva | Una | Tipul produsului | Standardizat | Diferenţiat | Standardizat sau diferenţiat | Unical (nu are înlocuitori) | Controlul asupra preţului | Lipseşte | În limite înguste | Dependenţă reciprocă limitată | Important | Condiţiile intrării în ramură | Foarte uşor, fără obstacole | Comparaţie uşoară | Există obstacole esenţiale | Sunt blocate | Apartenenţa | Întreprinderi cu proprietate privată (individuale, gospodăriile ţărăneşti, societăţile cu răspundere limitată) | Întreprinderi de producere (a încălţămintei, etc.) | Întreprinderi de producere a mărfurilor de uz casnic etc. | Întreprinderi locale (energetice, termice, servicii comunale) pentru deservirea societăţii) |
Figură 3

Concurenţii principali potenţiali îi reprezintă fastfood-urile, restaurantele, precum şi celelalte pizzerii. Faptul că ele deja există și şi-au format o oarecare reputaţie, au o clientelă oarecum fidelă, sunt câteva din avantajele concurenţiale pe care aceste afaceri le prezintă. Chiar dacă nu este un concurent direct, restaurantul MacDonald acaparează o parte a clienţilor, datorită faptului că are un nume de marcă foarte cunoscut, preţuri relativ rezonabile în raport cu calitatea produselor, noutatea absolută în orasul Iași a serviciului de o factură aparte.
Totusi atragerea acestor clienţi nu reprezintă pentru afacere “o lovitură”.
Partea de piaţă “furată” de MacDonald este constituită din tineri (maxim 30 de ani) și studenţi cu o putere de cumpărare mai ridicată decât media. Această “pierdere”, practic nu este observabilă, aceasta fiind estompată de ritmul de creștere firesc de la începutul anului.

3.2.2. Principalii concurenți

Principalii concurenţi locali sunt: Pizza Mamma Mia, Pizza Hut, Pizza Dopo Poco. Principalii concureți indirecți sunt:Pizza Family,Magic Pizza,Casa Albă,Krispy,Moara de Foc,Pizzeria Alila,Pizzeria Lord,La Dolce Vita,La Valletta și Pizza House.

3.2.3. Puncte tari și puncte slabe ale concurenților

Punctele forte ale concurenților sunt:
Pizzeria Mamma Mia: * oferă transport la domiciliu pentru o comandă minimă de 25 lei, * prezintă un meniu diversivicat cu multe preparate, * are un număr mare de parteneri, * are în program și o serie de concursuri cu premii mari, atât săptămânale cât și zilnice, * prezintă oferte atractibile (4 Pizza Extralarge + 1 Mamma Mia Regular GRATIS), * publicitate atât în mass media cât și pe internet, * permite comanda on-line, * experiența mare, * amplasament favorabil, * rețea de comercializare.

Pizzeria Hut : * oferă transport la domiciliu la o comandă minimă de 25 lei, * oferte atractibile („Mănânci pizze câte poți cu 19.90 lei”), * meniu diversificat, * acționând sub un contract de franciză este activă în mai multe zone alte țării, * publicitate atât în mass media cât și pe internet, * permite și plata cu tichete de masă, * permite crearea combinației preferate de paste, * are un număr mare de parteneri, * rețea de comercializare, * calitate relativ scăzută.

Pizzeria DopoPoco : * oferă transport gratuit, * acceptă parteneriat cu alte societăți, * oferte atractibile (Comanzi una,primesti două!), * permite și plata cu tichete de masă, * meniu diversificat, * activă în 4 zone alte țării, * prețul atractiv, * asortiment redus.
Punctele slabe ale concurenților :

Pizzeria Mamma Mia : * acoperire redusă (doar Iași), * datorită acestei acoperiri, cota de piață este mică, existând alte firme concurente cu cota de piață mai mare, * dotări tehnice modeste, * capacitate de producție mică, * utilaj învechit.

Pizzeria Hut : * nu permite comandă on-line, * preţuri relativ ridicate, * raportul cantitate-preț este scăzut .

Pizzeria DopoPoco : * prețuri mari, * o gamă slabă de băuturi în comparație cu Mamma Mia si Hut, * nu permite comandă on-line, * timp mare de așteptare.

3.2.4 Diferențe între produsele firmei și concurență

Produsele pizzeriei noastre sunt cele mai gustoase și de cea mai bună calitate. Specialitatea casei, Pizza Prestigio, are la bază o rețetă originară din Italia, bucătarul nostru șef preparând-o folosind un ingredient propriu ce face din acest produs o delicatesa cu totul aparte.Ea prezintă un aspect deosebit prin blatul subțire și crocant și gustul nemaipomenit. Celelalte preparate care se regăsesc în meniul nostru se prezintă într-o nuanță superioară față de produsele concurenței intrucât rețetele provin de la bucatari pricepuți. Personalul specializat în arta culinară și aparatura de ultimă generație contribuie la realizarea acestor delicii.

3.4.5 Cotele de piata ale concurenței

Cota de piaţă a unei întreprinderi sau a unui produs se determină ca raport între vânzările întreprinderii sau ale produsului şi vânzările totale înregistrate pe piaţa respectivă, într-o anumită perioadă.
Cotele de piață a celor 3 firme concurente din anul 2010 sunt : * Pizza Mamma Mia :12% * Pizza Hut :23 % * Pizza Dopo Poco : 10 % * Alte pizzerii : 55 %

Figură 4

3.2.6. Avantaje competitive ale concurenței

Pizzeria Hut:
Pizza Hut a luat naștere în România încă din anul 1995, în București. De 15 ani incearcă să ne surprindă cu diferite sortimente de pizza, salate gustoase și paste delicioase. Pizza Hut a reușit să se extindă în cei 15 ani din Timișoara la Constanța, trecând prin Cluj și până la Iași fiind în final ca o mare familie.Principalele avantaje ale Pizeeriei Hut sunt:vechimea pe piață care a dus la o creștere a veniturilor totale și a cifrei de afaceri, flexibilitatea ridicată, calificarea ridicată a forței de muncă și reputația internă în cei 15 ani și internațională de peste 41 ani.

Pizzeria Mamma Mia : A luat naștere acum 6 ani și are un real success printre consumatorii ieșeni. Principalele avantaje ale Pizeeriei Mamma Mia sunt: interiorul localului are o capacitate mare cu 200 de locuri, iar la exterior deține și o terasă cu 80 de locuri; spațiul de servire este compartimentat: salonul de nefumători, aerul condiţionat şi, mai ales, amabilitatea personalului transformă o simplă masă într-o experienţă culinară desăvârşită,este promovată constant de calitatea produselor, seriozitatea staff-ului şi reacţia promtă la cerinţele pieţii; are o bucătărie de 300m2, utilată la standarde europene, cu patiserie şi atelier cofetărie proprie, maşini dotate conform normelor.

Pizzeria DopoPoco :
Pizza Dopo Poco a luat naștere în anul 1889, în Italia, la Napoli. Era chiar ziua în care regina Margareta avea să viziteze oraşul, iar faimosul pizzaiolo, Raffaele Esposito îşi trezi soţia dis-de-dimineaţă şi se puseră pe treabă. Era felul lor de a-şi arăta respectul - o pizza în cinstea vizitei reginei.Avantajele pizzeriei sunt: personalul calificat, dotările moderne la standardele europene și acceptă parteneriat cu alte firme (ex: bar, cafenea, pub).

3.2.7. Strategii de preț ale concurenței

Cele trei firme concurente utilizează diferite strategii ale prețurilor și anume: 1. Strategii de preț corelate cu cererea. Se realizează pornind de la cunoașterea nu doar a cheltuielilor de producție ci și a elasticității cererii față de preț, comportamentului consumatorului, prețului psihologic (de accesibilitate). 2. Strategii de preț corelate cu concurența.Ele presupun stabilirea prețurilor în raport cu prețurile concurenților, tinând seama de o serie de factori ca: loialitate, calitate, imagine. În aceasta categorie de strategii se include: strategia prețului înalt și strategia prețului de penetrare. 3. Strategii de stabilire a prețului unui nou produs. Atunci când produsul prezintă similitudini cu produsele existente pe piață si trebuie să-l poziționeze, se utilizează: strategia prețului de excepție, strategia prețurilor minime, strategia bazată pe valoarea produsului și strategia asupra prețului. Exemplu: apariția unui nou sortiment de pizza care presupune un nou preț. 4. Strategii de preț pe termen lung, concretizate în :strategia prețurilor de stratificare, strategia prețului de penetrare, strategia prețului de final și strategia prețului discriminatoriu. 5. Strategii de preț pe termen scurt, concretizate în tactici care se concentrează pe: a) Incasări, cum ar fi :prețurile diferențiate,prețul momeală și prețurile speciale; b) Volum, cum ar fi: discountul și prețurile promoționale ; c) Concurența, care folosește : prețuri de paritate,hărțuială ți controlare a prețurilor.

3.2.8. Strategii de comunicare utilizate

Strategia comunicării face parte din strategia organizației și este sarcina managerului să dezvolte si să aplice în practică o gândire strategică în legătură cu procesul de comunicare prin care se urmărește asigurarea unui climat optim,necear pentru buna desfașurare a muncii,elaborarea de tehnici pentru punerea in practică a strategiei schimbării și pentru creșterea performanței , emiterea unei imagini pozitive a organizației în fața clienților. Principalele avantaje a unei ale unei bune comunicări a organizației sunt:creșterea ratei de succes a organizației, dezvoltarea relațiilor cu segmentele cheie ale clienților,contribuția directă în evitarea conflictelor cu anumite segmente de public,prin prevenirea lor,creșterea profitului companiei prin menținerea unor relații strânse cu furnizorii,clienții și intermediarii.

--------------------------------------------
[ 1 ]. cod CAEN 5530 ( Restaurante)
Aceasta clasa include: prepararea si vanzarea la comanda, de mancaruri calde, inclusiv vanzarea de bauturi care insotesc masa, cu sau fara program distractiv. Aceste activitati se desfasoara prin: restaurante, restaurante cu autoservire, cafenele, restaurante si rulote fast-food, unitati de pregatire a hranei la pachet, standuri pentru vanzarea pestelui preparat si a cartofilor prajiti, tonete de inghetata, vagoane-restaurant.
[ 2 ]. http://www.fisa-postului.ro/

Similar Documents

Free Essay

Csr at Mercks

...DAFTAR TABEL .................................................................................................. iii DAFTAR GAMBAR ............................................................................................. iv KATA PENGANTAR ............................................................................................ v ABSTRAK ............................................................................................................. vi BAB I MUKADIMAH ........................................................................................... 1 Latar Belakang ............................................................................................... 2 Pengabaian Kaum Penyandang Cacat .................................................. 2 Penyandang Cacat dan Hukum yang Cacat.......................................... 5 Permasalahan ................................................................................................. 7 Tujuan Penelitian ........................................................................................... 7 Signifikansi Penelitian ................................................................................... 7 Ruang Lingkup Penelitian ............................................................................. 8 Metode Penelitian .......................................................................................... 8 Sistematika Penulisan......

Words: 28399 - Pages: 114

Free Essay

Science

...BAB I PENDAHULUAN Kemajuan teknologi telah membawa dampak yang positif bagi kehidupan manusia, berbagai peralatan elektronik diciptakan untuk dapat menggantikan berbagai fungsi organ atau menyelidiki fungsi dan penyimpangan pada organ tubuh manusia. Apakah yang dimaksud dengan alat optik? Alat optik adalah alat-alat yang salah satu atau lebih komponennya menggunakan benda optik, seperti: cermin, lensa, serat optik atau prisma. Prinsip kerja dari alat optik adalah dengan memanfaatkan prinsip pemantulan cahaya dan pembiasan cahaya. Pemantulan cahaya adalah peristiwa pengembalian arah rambat cahaya pada reflektor. Pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan arah rambat cahaya karena cahaya melalui bidang batas antara dua zat bening yang berbeda kerapatannya. Jenis alat optik yang akan kita pelajari dalam konteks ini adalah mata. Alat Optik Alami Adalah Mata. Kita hidup didunia ini merupakan berkah dari Tuhan maha pencipta, dan kita dijadikan manusia ini merupakan makhluk yang paling sempurna. Kita juga diberi Panca indra yang dapat kita fungsikan sesuai keguanaannya masing-masing, salah satunya adalah mata yang berguna sebagai alat optik alami . BAB II PEMBAHASAN A. Fungsi Mata Fungsi Mata Sebagai Alat Optik, karena mata merupakan salah satu contoh alat optik, karena dalam pemakaiannya mata membutuhkan berbagai benda-benda optik seperti lensa. B. Bagian-bagian Mata 1. Alis, yaitu rambut-rambut halus yang terdapat diatas mata. Alis berfungsi......

Words: 2919 - Pages: 12

Free Essay

Six Sigma

...ABSTRAK Metodologi Six sigma untuk peningkatan kualitas adalah sebuah sistem yang banyak konsep, tools, dan prinsip-prinsip yang dapat membantu perusahaan fokus pada pengembangan dan membuat produk dan layanan yang mendekati sangat sempurna. Hal itu berdasarkan pekerjaan statistik Joseph Juran, seorang Rumania yang lahir di US sebagai perintis manajemen mutu. Kata Sigma adalah huruf Yunani yang digunakan untuk area statistik yang mengukur seberapa jauh suatu proses menyimpang dari kesempurnaan (Standar Deviasi). Semakin tinggi angka sigma, kesempurnaan semakin dekat. Six sigma sendiri merupakan suatu target untuk mencapai 3,4 kegagalan per satu juta kesempatan. Ide utama di balik Six sigma adalah bahwa jika kita dapat mengukur berapa banyak cacat yang ada dalam proses, secara sistematis dapat mencari cara untuk menghilangkan...

Words: 7500 - Pages: 30

Free Essay

Essays

...EHD96 DIPLOMA PENGURUSAN HOTEL POLITEKNIK POLITEKNIK MERLIMAU, MELAKA Pilihan 3 BE040 SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM) (SKM TAHAP 2 & 3) Pilihan 4 GKK01 PEARSON BTEC LEVEL 5 DIPLOMA IN ELECTRONIC ENGINEERING ILP Pilihan 5 Pusat Temu Duga (Jika memilih program yang ada temu duga sahaja) : B. Maklumat Peribadi 02. No. Kad Pengenalan/MyKAD 03. No. Kad Pengenalan/MyKAD a. No. KP Pemohon b. No. KP Bapa/ Penjaga c. No. KP Ibu 04. Nama 05. Tarikh Lahir 06. Tempat Lahir 07. Alamat Surat - Menyurat : 971102135291 (Semasa pendaftaran peperiksaan) 08. Bandar 09. Poskod 10. Negeri 11. No. Telefon Rumah 12. No. Telefon Bimbit 13. Emel 14. Taraf Perkahwinan 15. Kecacatan a. Adakah anda cacat? b. Jika YA, Sila Pilih c. Jika CACAT LAIN, Sila Nyatakan d. No. Pendaftaran OKU (jika ada) e. Keterangan Cacat (jika ada) : KUCHING : 93050 : SARAWAK : 0165755892 : 0138471529 : amelko.manyud@gmail.com : BUJANG : 971102135291 : 640411135483 : 710501135162 : AMELKO ANAK MANYUD : 02-11-1997 : SARAWAK : NO 408 BLOCK N DEMAK LAUT JALAN BAKO - TIDAK - TIADA - C. Maklumat Pekerjaan & Pendapatan Keluarga 16....

Words: 570 - Pages: 3

Free Essay

World of Technology

...A. Maklumat Pilihan Program 01. Pilihan Program Pengajian Mengikut Keutamaan : PILIHAN Pilihan 1 Pilihan 2 Pilihan 3 Pilihan 4 Pilihan 5 Pilihan 6 Pilihan 7 Pilihan 8 02. Pilihan Bidang Mengikut Keutamaan Bidang 1 : FARMASI Bidang 2 : SAINS KESIHATAN/ SAINS BERSEKUTU Bidang 3 : PERGIGIAN 03. Adakah anda bersetuju menerima tawaran selain pilihan anda di atas? : TIDAK B. Maklumat Peribadi 04. No. Kad Pengenalan/MyKAD 05. No. Kad Pengenalan/MyKAD a. Pemohon b. Bapa/ Penjaga c. Ibu 06. Nama 07. Tarikh Lahir 08. Tempat Lahir 09. Alamat Surat - Menyurat 10. Bandar 11. Poskod 12. Negeri 13. No. Telefon Rumah 14. No. Telefon Bimbit 15. Emel 16. Taraf Perkahwinan 17. Kecacatan a. Adakah anda cacat? b. Jika YA, Sila Pilih c. Jika CACAT LAIN, Sila Nyatakan d. No. Pendaftaran OKU (jika ada) e. Keterangan Cacat (jika ada) : 950418136087 (Semasa pendaftaran peperiksaan) : 950418136087 : 640219135539 : 651029135494 : ANDY LAU SIE PING : 18-04-1995 : SARAWAK : LOT1460,LORONG DESA SENADIN,1C-1,98000, MIRI,SARAWAK : MIRI : 98000 : SARAWAK : 085555574401 : 0148865333 : deadgod95@hotmail.com : BUJANG - TIDAK KOD Q0080 Q0070 A2000 E2060 TAMHIDI PERUBATAN TAMHIDI PERGIGIAN DIPLOMA SAINS DIPLOMA FARMASI (TERBUKA KEPADA BUMIPUTERA SAHAJA) PROGRAM PENGAJIAN IPTA/POLITEKNIK USIM USIM UPSI UiTM C. Maklumat Pekerjaan & Pendapatan Keluarga 18. Status Pekerjaan a. Bapa / Penjaga :...

Words: 708 - Pages: 3

Free Essay

Ffff

...Subject | Stok Opname – Tahunan | Created by | Okt | Updated On | 2014 | Updated by | Okt | * Urgent | For review | * Please Comment | * Please reply | * Please recycle | Penjelasan umum: proses perhitungan stok fisik atas semua barang yang nilainya dicocokan dengan perhitungan pencatatan transaksi di komputer hingga menghasilkan selisih opname. Nilai selisih harus dipertanggung jawabkan 00 ke 11 setiap tahun. 90% dari keberhasilan opname terletak pada proses persiapan, sisanya adalah pelaksanaan. Workflow Diagram Stok opname - Tahunan: Stok Opname - Tahunan 1 | Penjelasan | Panitia opname 00 | Stok 11 | | A ACC? Pengajuan Mulai Persiapan fisik gudang Tidak Ya A Fisik Siap? B B Update Kode rak Inventarisir kd. rak C D Tidak Ya A ACC? Pengajuan Mulai Persiapan fisik gudang Tidak Ya A Fisik Siap? B B Update Kode rak Inventarisir kd. rak C D Tidak Ya | 1) Buat dokumen Pengajuan Stok Opaname Tahunan. Isinya adalah: a) Kepanitian: personil hitung, pengawas area, operator input, penanggung jawab. b) Rincian rencana persiapan opname. (lihat rincian diproses Persiapan) c) Jadwal batas terakhir update transaksi. d) Jadwal pelaksanaan opname. e) Jadwal transfer dan laporan ke 11 2) periksa kelayakan: apakah pengajuan opname tahuna diACC? f) Tidak: minta 00 koreksi. g) Ya: proses selanjutnya 3) Buat cek list dan pastikan: h) Barang: i) Tidak ada yang......

Words: 2433 - Pages: 10

Free Essay

Samyeong Cable Company Case

...OPERATIONS AND PROCESS MANAGEMENT   CASE: SAMYEONG CABLE COMPANY    SEJARAH DAN LATAR BELAKANG Bulan   Tahun ......

Words: 2447 - Pages: 10

Free Essay

Drama 1400

...peminangannya ditolak. Walaupun begitu dengan kekayaanya Dollah telah membina empayar yang luas dengan membeli tanah orang kampung. Dollah juga telah berkahwin dengan Intan Siti Rahimah yang beriman dan baik perangainya. Sikap Intan Siti Rahimah itu menyebabkan dia disayangi oleh orang surau dan orang kampung. Sebaliknya Dollah dibenci orang kampung kerana Dollah menindas orang kampung dan memelihara kuda yang banyak serta mengotorkan sungai dengan najis kuda yang menjadi sumber air penduduk kampung. Akibat pencemaran tersebut, penyakit merebak dan ramai penduduk kampung yang menggunakan air sungai yang tercemar itu mendapat zuriat yang cacat. Dollah suka berburu, dia gembira dengan kehamilan isterinya dan meminta Intan Siti Rahimah makan makanan yang baik sahaja dan tidak mengambil makanan dari kampung tersebut. Apabila anaknya lahir, anak itu cacat. Anak tersebut dibuang dan isterinya dihalau. Dollah telah bertemu dengan mayat ibunya yang minta dia bertaubat. Akhirnya semua harta kekayaannya hilang dan balik kepada keadaan asal. Dollah bertemu semula dengan isterinya di kampung lain yang memperjuangkan Islam. Akhirnya Dollah hilang di laut dan Siti Rahimah mendoakan keselamatannya. Tema Kekayaan mengubah sikap manusia ke arah kemungkaran dan menindas golongan yang lemah. Dollah seorang pemuda yang asalnya miskin dan capik. Dia dipandang hina oleh masyarakat . justeru dia berazam...

Words: 842 - Pages: 4

Free Essay

Akuntansi Manajemen Lanjutan

...Tugas Akuntansi Manajemen Lanjutan JOHN DEREE COMPONENT WORKS Oleh : Claudia Astika Putri Mayangsari Fincy Annisa Irhash Ardhianta Program Profesi Akuntansi 24 STIE YKPN Yogyakarta 2014 JOHN DEREE COMPONENT WORKS A. Latar belakang Perusahaan John Deere telah beroperasi di industri peralatan pertanian selama 162 tahun. Seiring meningkatnya permintaan disektor produksi, pada tahun 1970-an perusahaan John Deree membuka divisi baru yang diberi nama John Deere Component Works. Divisi tersebut dibentuk sebagai produsen utama suku cadang untuk peralatan Deere terutama traktor. Oleh karena itu John Deere Component Works harus menghasilkan berbagai macam suku cadang yang volumenya relatif rendah. Selama pertengahan 1980-an JDCW melakukan produksi dengan kapasitas yang rendah karena proses ini diperlukan mesin lebih otomatis dan biaya yang besar harus dikeluarkan untuk proses produksi, tetapi dengan begitu JDCW tetap menawarkan kualitas hasil produksi yang menjanjikan terutama dibagian-bagian suku cadang mesin yang kompleks. Hal itu dilakukan Sebagai bagian dari strategi untuk memasarkan suku cadang hasil produksi mereka di pasar global. Mereka harus segera menemukan solusi bahwa harga yang mereka tawarkan harus bersaing dengan para kompetitior yang lain karena kunci persaingan sukses di pasar global adalah harga, jadi JDCW harus memikirkan kembali strategi penetapan harganya. B. Pernyataan Masalah: Permintaan akan produk John Deere Komponen Work...

Words: 922 - Pages: 4

Free Essay

Quality Nissan

...Kualitas produk adalah apa yang memungkinkan pelanggan untuk mendorong mobil mereka dalam kenyamanan dan ketenangan pikiran dalam jangka panjang. Untuk mengaktifkan perbaikan nyata dalam kualitas produk, tidak hanya desain fase dan tahap produksi, tetapi juga melalui kemitraan yang kuat dengan pemasok, Nissan adalah meningkatkan komponen kualitas dengan komponen. Nissan melakukan inspeksi tindak lanjut pada kendaraan yang telah di pasar untuk beberapa tahun untuk mengukur daya tahan mereka. Memperkuat baik desain dan produksi untuk memotong jumlah cacat yang terjadi dalam waktu tiga bulan pembelian. kualitas desain upgrade Mobil memiliki sejumlah besar bagian. Sekitar 65 persen dari mereka memiliki nol cacat di masa lalu, dan dari sisa 35 persen telah menyebabkan masalah. Meningkatkan kualitas desain sebelum produksi dimulai adalah salah satu cara penting untuk meningkatkan persentase produk tanpa masalah ke tingkat maksimum. Meningkatkan presisi komponen dalam diagram desain meningkatkan kualitas orang-orang yang masuk ke produksi massal. Nissan menggunakan metode yang disebut desain review (DR) untuk mengembangkan kualitas tinggi bagian. Selama proses DR, ahli desain bekerja sama untuk meninjau potensi risiko untuk setiap bagian, dan menemukan cara-cara untuk mencegah masalah secara proaktif. Nissan telah mengadopsi metode DR baru yang memungkinkan inspeksi desain lebih cepat dan lebih akurat. Ini telah secara luas memperluas wilayah DR, dan didukung......

Words: 1403 - Pages: 6

Free Essay

Proposal Etos N Pancasila

...PROPOSAL ETIKA SOSIAL DISUSUN OLEH : * Elizabeth A (2443012012) * Hendrianto (2443012018) * Yufita R. (2443012038) * Felicia A. (2443012039) * Lanny H. (2443012043) UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA Jl. Dinoyo No. 42- 44 Surabaya 1. JUDUL PROPOSAL Bekerja untuk Mendapatkan Sesuap Nasi 2. LATAR BELAKANG Di Indonesia banyak terjadi kesenjangan sosial terlihat dari beberapa tempat, terutama di Surabaya. Seringkali masyarakat yang hanya Lulusan SMP ataupun SMA atau yang tidak dapat bersekolah, yang sudah memasuki usia, bahkan orang-orang yang cacat fisik sulit mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang sesuai untuk kebutuhan hidup sehari-harinya. Oleh karena itu, mereka cenderung bekerja sebagai pengemis, pengamen, penjual koran, penjual mainan, penjual makanan, dan minuman di jalan-jalan raya. Sebagian besar dari mereka lebih memilih sebagai penjual koran. Karena pekerjaan itu lebih mudah dilakukanl dan sebagian besar dari masyarakat pasti membutuhkan koran itu. Walaupun gaji yang mereka peroleh dari pekerjaan yang mereka lakukan tidak dapat memenuhi semua kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya, mereka tetap ikhlas menjalaninya. rela bekerja panas-panas, terkena debu, menahan rasa lapar dan haus. Mereka menjadikan hal ini sebagai suatu pekerjaan yang wajib agar mereka dan keluarganya dapat bertahan hidup dari kerasnya kehidupan yang mereka alami demi mendapatkan sesuap nasi 3. TUJUAN 3.1 TUJUAN UMUM......

Words: 723 - Pages: 3

Free Essay

Jurnal Daminto

...ANALISIS PENGUKURAN PRODUKTIVITAS PADA CV. CITRA JEPARA FURNITURE Abstrak CV. Citra Jepara adalah perusahaan furnitur ekspor. Pada masa itu, perusahaan hanya melihat level keuntungan untuk mengkaji perusahaan telah berjalan lebih baik atau kebalikannya. Hasil persepsi membuat perusahaan hanya sedikit memperhatikan efisiensi pemakaian sumber daya yang dimiliki (input) sehingga perusahaan membutuhkan biaya besar untuk melakukan aktivitas perusahaan. Penelitian ini mempelajari evaluasi produktivitas perusahaan dan pengukuran serta hubungan antara level produktivitas dengan level profitabilitas (kemampuan perusahaan untuk menciptakan laba) yang dapat dicapai oleh perusahaan. Hasil penelitian ini tentang pengukuran produktivitas parsial memperlihatkan level produktivitas berubah-ubah dan masih memerlukan usaha peningkatan produktivitas parsial terutama dalam pemakaian masing-masing input dengan efisien. Level Total Factor Productivity selama perioda pengukuran memperlihatkan level pertumbuhan positif. Ini melukiskan perusahaan sukses dalam mengelola input tenaga kerja dan modal kolektif yang dimiliki. Level Total Productivity selama perioda pengukuran menunjukkan level pertumbuhan yang berubah-ubah. Ini melukiskan perusahaan itu belum dapat mengelola input yang dimiliki keseluruhan dengan sukses. Untuk melukiskan hubungan antara produktivitas total dengan profitabilitas dari hasil penelitian bisa diketahui faktor produktivitas (0,998) mempunyai......

Words: 3738 - Pages: 15

Free Essay

Akuntansi Biaya

...Latar Belakang Dewasa ini perekonomian dunia sedang menuju era globalisasi di mana barang dan jasa dari suatu negara semakin leluasa masuk ke negara lain. Hal ini mengakibatkan semakin ketatnya persaingan dalam dunia usaha, terutama pada sektor industri. Sektor industri mempunyai peranan yang penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, serta memperluas lapangan kerja karena mampu menyerap banyak tenaga kerja. Tingkat persaingan dunia usaha yang semakin tinggi membuat pengusaha harus semakin pandai dalam menerapkan strategi yang tepat untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketatnya tingkat persaingan membuat para pengusaha berupaya untuk lebih baik lagi menetapkan rencana yang tepat sebagai langkah awal untuk lebih memantapkan posisi perusahaan pada tingkat industri yang sejenis di tengah keadaan yang tidak menentu. Supaya dapat bersaing, bertahan hidup atau bahkan mengembangkan usahanya perusahaan harus mempunyai keunggulan, terutama dari sisi harga jual, karena pada umumnya harga jual merupakan pertimbangan penting bagi konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli atau tidak. Oleh karena itu, perusahaan sangat membutuhkan informasi tentang harga pokok produksi yang akurat, untuk dapat menentukan harga jual yang bersaing. Dengan berkembangnya aktivitas perusahaan menyebabkan pengawasan langsung oleh seorang manager terhadap seluruh kegiatan perusahaan tidak mungkin terpenuhi, seperti telah......

Words: 2493 - Pages: 10

Free Essay

Amax and Indus

...5-1 AMAX Automobiles Bagaimana sebaiknya AMAX diorganisasikan dan dikendalikan ? jawab 1.Dengan adanya suatu divisionalisasi, yang merupakan proses pemberian wewenang dalam bidang produksi dan pemasaran produk tertentu kepada suatu pusat pertanggungjawaban atau proses pembentukan pusat-pusat laba atau melimpahkan kewenangan yang lebih luas kepada manajer-manajer yang beroperasi, yaitu memiliki kendali atas pengembangan produk, proses produksi, dan pemasaran. 2.Berfokus pada pusat laba (profit center) yang memberikan informasi siap pakai bagi manajemen atas (top management) mengenai profitabilitas. 3.Berfokus pada margin laba yang memacu para manajer untuk memperkenalkan produk-produk baru. 4. Berfokus pada bottom line (laba/rugi akhir) yang memacu para manajer untuk menghasilkan keuntungan yang maksimum dari produk yang sekarang. 5. Mengukur kinerja proses manufaktur seperti pengendalian kualitas, penjadwalan produk, dan keputusan membuat atau membeli. 6. Mengukur profitabilitas dengan cara mengukur kinerja manajemen yang digunakan untuk perencanaan, koordinasi, dan mengontrol kegiatan sehari-hari dari pusat laba dan sebagai alat untuk memberikan motivasi yang tepat bagi manajer. Ketika kinerja finansial suatu pusat tanggung jawab diukur dalam ruang lingkup laba . kemudian fungsi – fungsi produksi dan pemasaran dapat dijadikan sebagai pusat laba. Lalu setelah itu fokuskan pada pengelolaan unit unit bisnis sebagai pusat laba. maka pusat ini disebut sebagai pusat laba.  Hampir...

Words: 826 - Pages: 4

Free Essay

Instant Removal of Non-Value Add for Pharmaceutical Industries

...Non-Value Add for Pharmaceutical Industries” sebagai bagian dari Lean Pharma Series. Acara yang dihadiri oleh plant dan production manager dari perusahaan-perusahaan farmasi terkemuka di Indonesia ini bertujuan untuk memunculkan urgensi untuk menghilangkan waste yang kerap terjadi dalam operasional pabrik obat dan produk kesehatan, dan meningkatkan efisiensi proses. Tujuan akhirnya adalah Operational Excellence, sustainability dan profitability. Pada seminar yang diselenggarakan di Harris Hotel Sentul ini, konsultan senior SSCX, Riyantono, membuka pembicaraan dengan menjelaskan tentang beberapa tantangan yang muncul di industri farmasi, seperti kerugian yang terjadi akibat pergantian mesin dan pembersihan mesin, kerugian yang terjadi akibat cacat produk dan pengerjaan ulang, kerugian akibat kerusakan mesin dan penurunan kecepatan kerja (idle/loss speed time), proses leadtime yang panjang, penumpukan inventori, serta biaya operasional yang tidak kompetitif. Sebagai bagian dari program eliminasi waste, dijabarkan pula mengenai value dan waste, termasuk 7 waste (inventory, motion, waiting time, defective products, transportation, overprocess, overproduction) yang merupakan non-value added activity. Riyantono menjelaskan mengenai Lean, yang merupakan metode solusi dalam menghilangkan kerugian-kerugian (waste) yang kerap terjadi di industri farmasi. Beberapa tool Lean yang disajikan antara lain Value Stream Map (VSM), yang berfungsi meningkatkan kegunaan dari proses mapping......

Words: 424 - Pages: 2