Free Essay

Callaway

In: Business and Management

Submitted By bunmam
Words 2489
Pages 10
Callaway Golf Company, through the use of technology, design and manufactures premium, innovative golf clubs that are demonstrably superior to, and pleasingly different from, its competiton.
Callaway Golf’s primary products, which incorporate the S2H2 design concept, currently include the Big Bertha® War Bird® Stainless Steel Metal Woods, Great Big Bertha® Titanium Metal Woods, Biggest Big BerthaTM Titanium Drivers, Big Bertha® X-12TM Iron and Great Big Bertha® Tungsten. TitaniumTM Irons. Callaway Golf’s wholly-owned subsidiary, Odyssey Golf, Inc., makes and sells Odyssey® putters and wedges with Stronomic® and LyconiteTM inserts.
2000

Callaway luôn tin rằng cách để phát triển môn golf này là làm nó thú vị hơn cho các tay golf. Đó là lý do tại sao chúng tôi luôn nỗ lực thiết kế, sáng tạo, xây dựng và bán nhiều gậy golf nhất trong lịch sử của trò này – trao cho các tay golf nhiều cơ hội để đạt thêm những cú “great” mỗi vòng. Chúng tôi dự định tiếp tục cố gắng phát triển trò này bằng cách giúp mọi người thưởng thức trò chơi. – Ely Callaway
2003
Công ty Callaway golf được điều khiển trở thành tổ chức thế giới về thiết kế, phát triển, tạo lập và mang lại màn biểu diễn vượt trội và những sản phẩm golf khác biệt đẹp mắt, kết hợp công nghệ đột phá lan sang những sản phẩm với dịch vụ khách hàng vượt trội đáng kể, và tạo ra lợi nhuận cho cổ đông vượt chi phí vốn, chúng tôi chia sẻ niềm đam mê của mỗi người chơi golf, cam kết với tài năng và công nghệ của chúng tôi làm tăng sự thỏa mãn và tận hưởng từ trò chơi này.

Each of these products embodies the innovation and technology.
As much as we look to the future with high expectations, we draw on our heritage for inspiration. Elly Callaway was a visionary who changed the golf landscape by applying technology to product development, recognizing that this would lead to differentiation in an industry where sameness was the rule. He loved big ideas and surrouded himself with people who shared his passion for product.
“ this is the essence of callaway golf – sound, vibrant and energized. The visible difference relected in our products and our people”
“Good ethics is good business.
The only thing more important than the products we make are the great people who make them.”

The core structure of Callaway Golf Co. Is extremely solid, yet we are continually looking for ways to improve our processes and discipline to make it stronger and more profitable.

Produces the most innovative and technologically advanced product in the game.
2008 Callaway Golf has a unique opportunity — the chance to be the unquestioned leader in bringing this wonderful game of ours to places all over the globe, to anywhere that people have a desire to play golf. One of Callaway’s legendary ambassadors, Arnold Palmer, once described golf as ‘deceptively simple and endlessly complicated; it satisfies the soul and frustrates the intellect. It is at the same time rewarding and maddening — and it is, without a doubt, the greatest game mankind has ever invented.’

Callaway Golf nắm trong tay một cơ hội duy nhất - cơ hội mà không bị các nhà lãnh đạo chất vấn khi mang trò chơi tuyệt vời của chúng ta ra mọi nơi trên toàn thế giới, đến bất cứ nơi nào mà mọi người có mong muốn chơi golf. Một trong những đại sứ huyền thoại Callaway, Arnold Palmer đã từng mô tả golf "có vẻ như đơn giản nhưng thật ra lại vô cùng phức tạp, nó thõa mãn khát vọng chiến thắng và đôi khi mang lại sự thát vọng cho người chơi. Đồng thời , nó là môn thể thao bổ ích và rất kích thích - không còn nghi ngờ gì nữa, golf là trò chơi của nhân loại vĩ đại nhất trong các trò chơi đã được phát minh

Our founder, Ely Callaway, started this Company with a simple mission: Make equipment that lets every golfer enjoy the game a little more. I can’t think of a better way to honor his legacy than spreading his passion all over the globe so everyone can Enjoy the Game.”
Người sáng lập của chúng tôi, Ely Callaway, bắt đầu công ty này với một sứ mệnh đơn giản: Chế tạo ra các thiết bị cho phép tất cả người chơi gôn tận hưởng trò chơi nhiều hơn một chút. Tôi không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn để tôn vinh di sản của ông ấy bằng việc chia sẻ niềm đam mê của ông ấy cho toàn thế giới và vì vậy mọi người có thể tận hưởng trò chơi. "

Our employees are the most talented, loyal, and dedicated group in the industry, and the envy of our competition

Nhân viên của chúng tôi là nhóm những người tài năng nhất, trung thành nhất và tận tâm nhất trong ngành, và điều đó khiến đối thủ cạnh tranh của chúng tôi phải ghen tị

2009 Currently about half of the |Company’s |revenues | are |generated |outside |the |U.S., |and |we |believe |our | international |business |will |be |one |of |our |biggest | | | growth |engines |for |the |future.”
Hiện nay, một nửa doanh thu của công ty phát sinh từ khu vực ngoài Hoa Kỳ, và chúng tôi tin rằng hoạt động kinh doanh trên thị trường quốc tế sẽ là một trong số phương tiện phát triển lớn nhất của chúng tôi trong tương lai

It’s no secret that technology is one of the most important foundations for success in the modern business world. With everything and everyone moving faster than ever, technology has been and will continue to be a cornerstone for Callaway Golf’s ongoing growth.
Không có gì là bí mật khi nói rằng công nghệ là một trong những nền tảng quan trọng nhất cho sự thành công trong thế giới kinh doanh hiện đại. Với tất cả mọi thứ và tất cả mọi người đang di chuyển nhanh hơn bao giờ hết, công nghệ đã, đang và sẽ tiếp tục là nền tảng cho sự phát triển liên tục của Callaway Golf

Golf is becoming a more global sport every year, and no other company invests as much as we do to stay on the cutting edge of innovation. It’s in our DNA. It’s what we do best. And it’s why we have the best performing equipment in the industry.

Golf đang trở thành một môn thể thao toàn cầu vào mỗi năm, và không có công ty nào đầu tư nhiều như chúng tôi đã đầu tư và kết quả là tạo ra sự vượt trội trong cải tiến. Nó nằm trong DNA của chúng tôi. Đó là những gì chúng tôi làm tốt nhất. Và đó là lý do tại sao chúng tôi có các thiết bị hiệu suất tốt nhất trong ngành

Our commitment to expanding the game internationally in regions where the sport is just beginning to blossom provides a substantial opportunity. There are potentially millions of new golfers out there just waiting to be exposed to a game that represents honesty, integrity and can be played at nearly any stage in life.

Chúng tôi cam kết sẽ mở rộng môn thể thao mang tính quốc tế này ra nhiều khu vực, nơi mà bộ môn này mới bắt đầu được biết đến và hứa hẹn sẽ cung cấp một cơ hội lớn. Có khả năng là hàng triệu người mới chơi golf ở ngoài kia chỉ chờ đợi để được tiếp xúc với một trò chơi mà nó là đại diện cho tính trung thực, tính cầu toàn và hầu như có thể chơi được ở mọi lứa tuổi.

One of the greatest masters of innovation, Thomas Edison, once said, ‘Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work.’
Một trong những bậc thầy vĩ đại nhất của sự đổi mới, Thomas Edison, từng nói: "Cơ hội bị bỏ lỡ bởi hầu hết mọi người vì nó được mặc những chiếc áo khoác và trông giống như công việc.

Our founder, Ely Callaway, believed that in order to be successful you can’t be afraid to stand up to tough obstacles. The fear of losing only inhibits progress.
Người sáng lập của chúng tôi, Ely Callaway, tin rằng để thành công bạn không thể sợ hãi để vượt qua mọi trở ngại. Sợ hãi sự thất bại chỉ ngăn chặn sự tiến bộ.

“Throughout last year this Company showed it can face any challenge, a heritage that has endured through the years and will continue to serve as an inspiration as we head into the future.” "
Năm vừa qua, công ty chúng tôi đã đương đầu với nhiều thử thách. Là một công ty được kế tục qua nhiều đời đã vượt qua không ít khó khăn và sẽ tiếp tục thỏa mãn được niềm đam mê của những người chơi golf như đã từng làm trước đó và còn tiếp tục trong tương lai.

“Another promising sign
Is that golfers’ passion
For the game remains
Alive and well.”

"Một dấu hiệu đầy hứa hẹn cho thấy một khi niềm đam mê của những người chơi golf vẫn còn thì nó sẽ tồn tại mãi mãi “

2010 The most complete brand in golf.

In the world of golf there are many brands, but there’s only one Callaway. we’re different from the others. different because we’ve always been about one thing — helping golfers achieve more personal wins. Built on a rich heritage of innovation, Callaway is dedicated to pushing beyond conventional thinking to develop authentic products for golfers, by golfers.

2010 Thương hiệu đứng đầu trong giới chơi golf.

Trong giới chơi golf có rất nhiều thương hiệu khác nhau, nhưng chỉ có duy nhất Callaway là khác biệt so với những thương hiệu khác. Nguyên nhân bởi lẽ, chúng tôi luôn hướng về một mục tiêu: giúp cho người chơi golf chinh phục bản thân nhiều hơn. Được xây dựng dựa trên thành tựu đổi mới, Callaway vượt qua những suy nghĩ thông thường, mang đến cho chúng ta những sản phẩm đích thực cho những người chơi golf hoặc bởi những người chơi golf cũng có thể tạo ra điều đó.

we never lay up. we’re for taking the big shots and talking the big smack. we’re for “no guts, no glory” golf. Back-of-the-cup putts that mean it. Teaching the pin a lesson. letting the big dog eat. and for those on-course golf babies who don’t go for it, we believe in calling them out — mercilessly.

Không bao giờ dừng chân tại chỗ, chúng tôi luôn cố gắng tạo ra những bước tiến lớn. Chúng tôi tâm niệm rằng “ không có quyết tâm sẽ không có vinh quang”.

2011 we at Callaway have a single aim: to deliver the best per-forming products the game has ever known—products that perform so well, they literally put the joy of the game in your hands. Because the thrills of golf are out there. And we believe everyone with passion for the game deserves the confdence to go out and experience them.

Năm 2011, công ty Callaway chúng tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất.: cung cấp những sản phẩm tốt nhất mà mọi người từng biết. Những sản phẩm này sẽ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi và làm chủ được hứng thú của người chơi bởi ngoài kia là một sân golf đầy thách thức. Chúng tôi cũng tin rằng những người thực sự đam mê môn thể thao này xứng đáng truyền thụ kinh nghiệm ra bên ngoài với sự tự tin của họ.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH &VIỄN CẢNH &SỨ MỆNH
1- Nghiên cứu lịch sử hình thành phát triển của công ty:
- Các giai đoạn phát triển:
+ Sứ mệnh và viễn cảnh được tuyên bố ở từng giai đoạn
+ Sự phát triển của các lĩnh vực kinh doanh
+ các thành tựu cơ bản
+ Kết luận: Các truyền thống đang được lưu giữ; các kỹ năng và khả năng đặc biệt, các giá trị, ....
- Bản tuyên bố sứ mệnh và viễn cảnh mà công ty đang theo đuổi:
+ Nguyên bản
+ Phân tích các nội dung
+ Ý nghĩa của các tuyên bố này trong quản trị chiến lược
Clubs: gậy golf nói chung
Wood: gậy gỗ, dùng để đánh bóng dài

Driver: Gậy driver hay còn gọi là gậy 1 gỗ Gậy Driver là gậy đánh cú xuất phát hay còn gọi là gậy gỗ số 1

Irons: gậy sắt, thường được sử dụng khi cách xa vùng Greenkhoảng 200 yard Wedges: một loại gậy sắt đặc biệt
Gậy sắt và gậy gỗ được đặt tên theo chất liệu cổ điển, hiện nay chúng được làm từ nhiều chất liệu khác nhau.
Putter: gậy gạt, dùng để đánh bóng vào lỗ gôn trong vùng Green
Hybrid: gậy lai đáp ứng chức năng của cả gậy gỗ và gậy sắt
PGA: Professional Golf Association - hiệp hội golf chuyên nghiệp
LPGA: Lady Professional Golf Association - hiệp hội golf chuyên nghiệp nữ
Forgiving: tính ổn định
Rule 35: tên loại bóng variable face thickness – VFT: công nghệ biến đổi độ dày bề mặt.

Wood: Gậy gỗ, ký hiệu W. Đánh xa nhất, thường dùng để phát bóng tại Tee; Tại điểm phát bóng, người ta đặt bóng lên một cọc gỗ nhỏ bằng ngón tay út gọi là Tee;
- Iron: Gậy sắt, ký hiệu là I, dùng đánh trung bình, đánh ở trên đường bóng Fairway; Fairway: đường dẫn từ Tee đến Green, cỏ ngắn và mịn;
- Putter: Gậy đẩy (gạt) ký hiệu là P, dùng để đánh (đẩy, gạt) bóng sệt, chỉ dùng để đẩy bóng tại Green; reen: vị trí cuối tình từ Tee(điểm phát bóng), Fairway (đường dẫn bóng), nơi này cỏ mịn nhất và là nơi các Golfer gạt bóng vào lỗ sau khi đã phát bóng và đánh từ Tee và Fairway tới;

The Callaway Golf Company Foundation strives to create healthy communities where our stakeholders live and work. Our focus is to support programs that improve lives and contribute to communities on a select basis. The Foundation also serves as a catalyst for our employees to become involved in and contribute to their communities.
The Callaway Golf Company Foundation has an excellent track record of identifying worthwhile causes and groups that fit its goals. It does not accept unsolicited requests for grants.
Những ngày quan trọng:
1984:
Ely Callaway mua Hickory Stick, mà sẽ trở thành Callaway Golf.
1991:
Công ty ra mắt gậy drive Big Bertha
1998:
Công ty tuyên bố khoảng 70% người chơi golf chuyên nghiệp trên toàn thế giới sử dụng gậy dánh gôn Callaway
2000: Quả bóng golf Callaway xuất hiện lần đầu
2001:
Người sáng lập Ely Callaway chết.

Similar Documents

Free Essay

Callaway Analysis

...Callaway’s loss of market share is that there are number of quality competitors, which have joined the industry since Callaway first began and they have been narrowing the gap in terms of a competitive product at a cost that is equal to, if not less than Callaway’s for a like product. Therefore, should Callaway continue to maintain their leading-edge technology, focus on average golfers target market and build strong relationship with retailers? Objectives: _Maintain customer value _Obtain a growth in sales _Maintain Premium pricing model _Increase brand awareness Alternatives: 1. Expand its operation in international markets 2. Focus on the baby boomer segment 3. Develop the variety of products in terms of golf accessories 4. Strengthen relationships with retailers 5. Sponsor golf camp and university or school tournaments. 6. Invest in R&D to maintain their leading-edge technology Consequences of alternatives: (Table 1) Callaway should focus their marketing programs on the baby boomer generation segment. One of this target segment’s characteristics is that people at the age of 50-60 have more time to play golf as they are retired and tend to remain brand loyal. Moreover, baby boomers have more disposable income, which makes them more likely willing to pay a premium for higher quality clubs. Another alternative for Callaway Golf Company is to develop its products in terms of accessories and create a star golfer model. By doing......

Words: 883 - Pages: 4

Premium Essay

Callaway Golf Marketing Plan

...Running head: GROWING THE GAME Growing the Game Callaway Golf (Marketing Plan) Abstract This proposal discusses the promotion of and the expanding of the Custom Club Fitting service to more markets. This proposal will also discuss and give a brief overview of the company’s history, overall philosophy, the current market condition, the competition, performance, customers, a SWOT analysis, marketing strategies, and marketing mix strategies. The objective of this proposal is to develop and implement an effective marketing plan to expand Custom Club Fitting to more markets to increase performance in the market. Growing the Game Contents Executive Summary……………………………………………………………………… 4 I Introduction 5 a. Background 5 b. Purpose and Objectives 6 II Analysis of the Environment 6 a. External Analysis 6 a.a. Market 7 a.b. Competition 7-8 b. Internal Analysis 8 b.a. Performance 8 b.b Customers 9 III SWOT Analysis 9 a. Opportunities 10-11 b. Threats 11-13 c. Strengths 13-14 d. Weaknesses 14-15 IV Fundamental Marketing Strategies 15 a. Positioning Strategies 16 b. Competition Strategies 16 V Marketing Mix Strategies 17 a. Product 17 b. Price 17 c. Place 17 d. Promotion 17 VI Implementation and Control 18 a. Implementation 18-19 b. Control 19 VII Conclusion 19 Executive Summary Every......

Words: 4054 - Pages: 17

Premium Essay

Callaway Golf

...1) One of the primary benefits of FX-1 product is to help respond to market demand which requires Callaway to come up with a revolutionary product. With FX-1, Callaway will have the chance to pair it with FT-i driver (existing product) and attract the attention of the golfers who seek ultimate course experience .It will also increase the company's revenues and enable it to gain further market share in a market where consumers report decreasing golfing. On the other hand, the introduction of FX-1 will cannibalize comparable top-end irons in its product portfolio. Additionally, FX-1 will require one-off investments for product development, manufacturing, and pre-marketing. 2) Gross profit margin comparison: FX-1: Callaway Golf: 3) Earnings and FCF analysis for FX-1 product are as follows: 4) At discount rate of 10.5% NPV of project FX-1 is USD 910,000 taking into consideration of potential cannibalization. Given that NPV is positive, the firm should take on the project. 5) Below is the NPV for 3 different scenarios. The implication here is that assuming that the 3 scenarios are reasonable, the actual project NPV is likely to end between a range of USD -0.6 million and USD 2.66 million. 6) Assuming all other assumptions are fixed at base scenario, project will break-even at the following number of units sold, per-unit wholesale price, and per-unit manufacturing cost value. 7) Because NPV of price reduction of 10% and sales increase...

Words: 309 - Pages: 2

Premium Essay

Callaway Golf

...Strategic Report for The Callaway Golf Company Innovation through Collaboration Scott Damassa Amy MacKinnon Alisher Saydalikhodjayev April 14, 2007 Harkness Consulting Table of Contents Executive Summary ................................................... 3 Company Background ................................................ 5 Competitive Analysis.................................................. 7 Internal Rivalry ................................................................ 8 Entry .............................................................................. 12 Substitutes & Complements ........................................... 13 Buyer & Supplier Power ................................................. 14 SWOT Analysis ..........................................................15 Strengths ....................................................................... 15 Weaknesses ................................................................... 15 Opportunities ................................................................. 16 Threats........................................................................... 16 Financial Analysis .....................................................16 Strategic Issues & Recommendations .......................21 References…………………………………………………………25 Harkness Consulting 2 Executive Summary Harkness Consulting has been asked by Callaway Golf to assess its strategic market position and to make recommendations for......

Words: 7472 - Pages: 30

Premium Essay

Callaway Golf

...Company Profile 3/5/12 2:00 AM Close Callaway Golf Co D-U-N-S® Number: Company Name: Mail Address: 05-557-1012 Callaway Golf Co 2180 Rutherford Rd Carlsbad, CA, USA 92008-7328 View Map San Diego San Diego-Carlsbad-San Marcos 1 760-931-1771 www.callawaygolf.com Location Type: Subsidiary Status: Manufacturing Indicator: Plant/Facility Size: Owns/Rents: Foreign Trade: Year Established: Ownership: Stock Ticker: Headquarters Non Subsidiary Manufacturer 135,000 Sq Ft Owns Import 1982 Public ELY County: MSA: Country Phone Code: Phone: Web Address: Employment: (Individual Site) Current Year: 2,126 1 Yr Prior: 2,126 | Trend: 0.00 2 Yr Prior: 2,126 | Trend: 0.00 3 Yr Prior: 2,126 | Trend: 0.00 Sales: (All Sites) Sales: (Individual Sites) $967,656,000 US (Actual) $967,656,000 US (Actual) Executives: Ms Bonnie Thacker - Management Ms Katy Tomak - Administrative Assistant Mari Wright - Services Mr Bruce Parker - President Mr George Fellows - President; Chief Executive Officer Mr Neil Howie - Managing Director Mr Brian P Lynch - Corporate Secretary; Vice President Mr Bob Penicka - Chief Operating Officer Mr David A Lverty - Chief Operating Officer Mr James Hill - Executive Officer Mr Steven C McCracken - Chief Administrator; Executive Ms Christine Rousseau - Executive Vice President; Chief Information Officer Mr Brad Holloway - Executive Vice President Mr William F Knees - Senior Vice President; Marketing Staff Mr Mike Rider - Senior Vice President Mr John F......

Words: 865 - Pages: 4

Premium Essay

Callaway Electronics Company

...Callaway Electronics Company Founded in the late 1970s by Phil Knight, a brilliant engineer, the Callaway Electronics Company has experienced tremendous growth as a producer of specialized components for the computer industry. But like many companies that have experienced this type of growth, Callaway has reached near-capacity conditions in its plant. Undertaking an expansion of new capacity will be at least sixteen months in the future. Known for its high quality and innovative approaches, Callaway has been forced to subcontract some work. Recently, one of the major computer manufacturers approached Callaway to design and build a subsystem. While capacity could be made available for almost all of the subsystem at the Callaway facility, it became apparent that one key component, a rather intricate and yet very inexpensive circuit board, would have to be subcontracted. The boards were under a government contract that would make Callaway a subcontractor. All of Callaway’s suppliers are also subcontractors. This would mean “tons of forms” to be sent to suppliers but would also give Callaway some leverage. Based on the projected value of the order, it would be necessary for each supplier to provide a cost and price breakdown on the SF 1491. From this breakdown, Callaway could estimate the reasonableness of the price. Callaway engineers would provide the design to meet the customer’s specs, and, in turn, it would be supply management’s responsibility to handle the contracting...

Words: 3377 - Pages: 14

Premium Essay

Callaway Golf Clubs

...Callaway Golf Clubs Term Paper Assignment Webster University Marketing 5000-02 Fall I 2010 Rashad A. Myers Executive Summary Callaway is a premium golf equipment company which focuses on increasing the overall experience of playing the game for those that use its products. The company will increase market share and profits by focusing on specific target markets over the next 12 months. Environmental Analysis Socio-Culturally, Callaway is affected by the fact that the majority of its customers are Caucasian and male. Further, this demographic is largely made up of male baby boomers, and this segment is aging rapidly, with many giving up the game due to health reasons. Also, children are not taking up the game with the numbers that they used to. Instead, they opt for video games and other sports. Politically, Callaway is not affected by legislation. Callaway is certainly impacted by what is going on economically. Golf is a relatively expensive sport to play with any regularity, when you take into consideration the equipment costs and green fees. One of the first activities that are limited is recreational spending in a down economy. The company will suffer if people’s discretionary spending is limited for extended periods of time. Callaway is affected by Legal and Regulatory forces because its governing body, the United States Golf Association (USGA) can make changes to equipment any time it wants to. Callaway incorporates technology heavily in......

Words: 2287 - Pages: 10

Free Essay

Marketing

...MARKETING MANAGEMENT (MK101) Term 1: Section D Week 2 4 July, 2012 2 Agenda • Session Contents • Levitt and Marketing Myopia 4 July, 2012 © Krishanu Rakshit, IIMC 3 MARKETING MYOPIA By Theodore Levitt, HBR, 1960, 1975, 2002, 2004 4 July, 2012 © Krishanu Rakshit, IIMC 4 Marketing Myopia • Few observations: • The Railroads are in trouble today not because that need was filled by others….. But because it was not filled up by the railroads themselves. • The history of every dead and dying ‘growth’ industry shows a selfdeceiving cycle of bountiful expansion and undetected decay • … then the absence of a problem leads to the absence of thinking. • Mass production does indeed generate great pressure to ‘move’ the product. But what usually gets emphasized, is selling, not Marketing. 4 July, 2012 © Krishanu Rakshit, IIMC 5 Marketing Myopia • Few observations: • The marketing effort is still viewed as a necessary consequence of the product- not vice versa, as it should be. • This is not what the engineer managers say, ……. and this accounts for their concentration on what they know and what they can controlnamely product research… • …. Organization must learn to think of itself not as producing goods or services but as buying customers … .. 4 July, 2012 © Krishanu Rakshit, IIMC 6 Marketing Myopia • So, where do successful businesses like American Railroads go wrong? • Narrow definition of their business ...

Words: 1939 - Pages: 8

Free Essay

Celie

...five slaves before journeying to Audrain County in the summer of 1850 to purchase Celia. Robert Newsom decides that he is going to be wealthy so he decides to move his family out of Virginia. This move for Newsom was “the promise of a better life that lends him and his family to Callaway County in Missouri” (p.2). When Newsom and his family arrive in Callaway between “1819 and 1822” (p. 2) he purchases land to help build his wealth. Missouri in 1855 was a slave state that was working towards becoming a free state. Life for Robert Newsom came to an end “June 23, 1855” (p.33) when his life is taken by Celia. Newsom and his family settle in Callaway Missouri and he builds his plantation and becomes wealthy. In the summer of 1850 he loses his wife. He is content because he is a “prosperous man, the owner of eight hundred acres according to the census” (p. 9). Newsom owns five male slaves. He realizes he needs a female companion to fulfill the womanly duties around his planation. He travels to Audrain County. Newsom purchases Celia so that she can cook, and clean. Celia becomes the property of Newsom. Celia does not know what Robert Newsom has in store for her and on their journey back to Callaway County she is raped by Newsom. Celia is continually raped until she is pregnant. Life on the plantation for Celia was different from the other slaves because she has to meet all his needs Celia has a cabin in the back of Newsom’s plantation. Robert Newsom walks to Celia’s cabin......

Words: 833 - Pages: 4

Premium Essay

Word

...What are the defining characteristics of the golf equipment industry? What is the industry like? The defining characteristics of the golf equipment industry are product performance, innovative technology and name brand recognition. Golf companies essentially sell the same products so they must differentiate their products through technological advances. Fortunately for golf companies, the sport attracts mainly upper-class individuals so the companies can focus on quality with the assurance of high-end sales. This industry is very competitive due to the regulations placed upon it and the diminishing growth in the number of players in the recent years. The technology and research that these companies have done is so advanced that the USGA feels the need to place regulations upon the professional players to that the game is fair all around. The industry can be separated into two parts: golf and sporting goods. 2.   What is competition like in the golf equipment industry? What competitive forces seem to have the greatest effect on industry attractiveness? What are the competitive weapons that rivals are using to try to outmaneuver one another in the marketplace? Is the pace of rivalry quickening and becoming more intense? Why or why not? There has been a great advancement in the equipment technology. Despite these advances in equipment, the average handicap according to the United States Golf Association for both males and females has not changed much. With......

Words: 818 - Pages: 4

Premium Essay

Cgc Marketing

...Callaway Golf Company Write-up Team Number: B6 Team Members: Chenyu Gu 00231 83681 Xizi Shen 00247 52182 Hui Shi 00226 01971 Xing Zhang 00253 54085 Zhengbang Zhang 00244 61131 Section Time: MW 10:30--11:45 Part I. Overarching Problems CGC, Callaway Golf Company, has always enjoyed a great reputation as one world-leading manufacturer of high-end golf clubs and accessories. It is specialized in its innovation of technology and premium quality products. However, in 1998, the magic started to fade and sales dropped, CGC experienced a loss of 27 million. During that time, CGC had several significant issues: its poor relationship with retailers, the growing R & D cost, and the problematic marketing strategy. First, retail stores are critically important to sales turnover. With a high turnover, CGC management team realized the product knowledge of retailers didn’t meet its expectations. Besides that, margin was another conflict between CGC and its retailers because CGC came up with critical finance policies which highly restricted retailers’ flexibility on setting up prices. In addition, CGC usually sold their products at higher prices than other companies in the same industry. Thus, it means that CGC has to keep developing and introducing new products in order to hold their old customers. Therefore, CGC has to spend much more on R & D to differentiate its products from other competitors. Moreover, Richard Helmester, who is in charge of CGC’s R & D department,......

Words: 1167 - Pages: 5

Free Essay

Review of Callaway Golf Company

...during 1988 to 1997. - IMPLEMENTATION of NEW TECHNOLOGY In 1986 Callaway hired Richard Helmstetter as the chief club designer. He initiated major developments in the research of clubs designed and marketed by the company. This culminated into Callaway establish a strong product portfolio. In 1987, Callaway became the first golf company to use computer controlled milling machines to produce innovative club designs. These clubs helped eliminate/reduce the impact of variables such as directional control, distance, etc. during the game thus making it easy to play. Callaway consistently produced innovative products at an impressive rate thus appealing to its present customers at the same time attracting new customers. Examples include: 1988 Introduced S2H2 technology 1991 Big Bertha club design is launched ruled the market in the 90s 1993 Big bertha Heavenwood club introduced 1994 Big Bertha stainless steel woods and Irons are introduced ACQUISITIONS: In 1997, Callaway acquired Odyssey which was one of the leading manufacturer of golf clubs at that time. This move of Callaway had several advantages: 1 This acquisition added more variety of clubs to the product portfolio. 2 Increased market share which is directly proportional to the increase in customer base 3 Reduced competition 4 More manufacturing capacity with Callaway can use Odyssey’s establishments GREAT CUSTOMER RELATIONS/ENDORSEMENTS: Callaway established great rapport with many leading golf......

Words: 848 - Pages: 4

Free Essay

Giới Thiệu Callaway Golf

...36k16.2 Châu Thị Phượng 36k16.2 Lê Thị Hằng Sương 36k16.2 Nguyễn Thị Thùy Giang 36k16.2 10/09/2013 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC MỤC LỤC 1.Tổng quan về Callaway Golf 2 1.1. Giới thiệu công ty 2 1.2. Vài nét về người sáng lập 2 1.3. Các sản phẩm chính của công ty 3 1.4. Các thành tựu về các giải thưởng đã đạt được 4 2.Lịch sử hình thành và quá trình phát triển 4 2.1. Lịch sử hình thành 4 2.2. Quá trình phát triển 4 3.PHÂN TÍCH SỨ MỆNH VIỄN CẢNH 5 3.1. Sứ mệnh 8 3.2. Viễn cảnh 10 1. Tổng quan về Callaway Golf Callaway Golf là công ty sản xuất gậy golf hàng đầu thế giới 1.1. Giới thiệu công ty * Thông tin chính * Tên đăng ký kinh doanh: CALLAWAY GOLF * Hình thức pháp lý: Công ty cổ phần * Thành lập: 1982 * Trụ sở chính: Carlsbad,California, Mỹ * Mã chứng khoán: ELY tại sàn New York * Lĩnh vực kinh doanh: Công ty chuyên thiết kế, sản xuất, và bán thiết bị , phụ kiện golf và các sản phẩm liên quan đến golf. Công ty thiết kế sản phẩm của mình dựa trên công nghệ tiên tiến. Sản phẩm của công ty được thiết kế cho người chơi golf ở tất cả các cấp độ kỹ năng cả nghiệp dư và chuyên nghiệp, và thường được thiết kế để phù hợp với các nguyên tắc của Hiệp hôi Golf Mỹ. * Dưới thương hiệu Callaway và Odyssey, Callaway sản xuất và bán gậy golf, bóng golf, và bán quần áo golf, giày dép và phụ kiện tại hơn 110 quốc gia trên toàn thế giới, với khoảng 2.300 nhân viên. * Các số liệu tài chính......

Words: 5805 - Pages: 24

Premium Essay

Callaway Golf Financial Analysis

...Questions: 1. Describe the company business. Is management pursuing strategies that you think will add value to shareholder wealth? Answer: Callaway Golf Company (ELY) is a company that produces high-end equipment for amateurs and professionals to play Golf. The company was created by Ely Callaway Jr. in 1982. With the increasing demands of hiring new specialists as well as increased capital demand, Callaway Golf Company decided to take their company public in 1992 on the New York Stock Exchange (NYSE) under the ticker ELY. Since then, ELY has focused primarily on the business-to-consumer market selling woods, irons, wedges, putters (Odyssey brand), golf balls, as well as accessories. Many golfers including myself hate to admit that it is nearly impossible to play golf all year round. Much of this is due to unplayable conditions during the late fall to early spring seasons. During this time period, the demand for Callaway’s products start to diminish. Several companies whose primary operations are dependent on Golf have suffered financially over the past few years because of a decrease of interest in the game as well as less than perfect economic conditions. From 2010 to mid 2013, Callaway has posted consistent net losses. These financial hits have caused Callaway to sell off some of its low-performing subsidiaries including Ben Hogan and Top Flite. From an investor’s standpoint, it has been difficult to find any successful cyclical business on an earnings per share...

Words: 3093 - Pages: 13

Premium Essay

Allied

...Callaway Golf Company — 2009 Case Analysis Peter Peter MGMT 637 Strategy Management Professor. Garcia, Edmundo, M.I.B.A Mitjans 1 From its initial existence R&D and innovative products had been the lifeline of CGC. When Callaway bought into the company his first initiative was to develop original products. Innovation and superior performing products are important in golf because equipment is thought to have a significant impact on player performance. Moreover, innovation was important because CGC had to be the technological leader to sell its products at premium price and continue to exceed customer expectations. The industry was also characterized as being driven by new product development because manufacturers were trying to bet each other to the next "best club" so CGC had to manufacture products that were differentiated from its own existing products as well as those of its competitors. The S2H2- introduced in 1988. This club redistributed weight to the striking area of the club head. The Big Bertha metal woods introduced in 1991. The innovative feature of Big Bertha was that it provided a larger "sweet spot". The oversized head made it easier to make contact with the ball so in turn made drivers more widely used by average golfers and revolutionized the way clubs were manufactured. The Great Big Bertha Titanium- launched in 1995. Titanium clubs increased the moment of inertia by moving material away from the......

Words: 933 - Pages: 4