Premium Essay

Carecter

In: Other Topics

Submitted By gurjit
Words 1001
Pages 5
WRITING TOPICS
Topics in the following list may appear in your actual test. You should become familiar with this list before you take the computer-based TOEFL test. Remember that when you take the test you will not have a choice of topics. You must write only on the topic that is assigned to you.
People attend college or university for many different reasons (for example, new experiences, career preparation, increased knowledge).
Why do you think people attend college or university? Use specific reasons and examples to support your answer.
Do you agree or disagree with the following statement? Parents are the best teachers. Use specific reasons and examples to support your answer.
Nowadays, food has become easier to prepare. Has this change improved the way people live? Use specific reasons and examples to support your answer. It has been said, “Not everything that is learned is contained in books.” Compare and contrast knowledge gained from experience with knowledge gained from books. In your opinion, which source is more important? Why?
A company has announced that it wishes to build a large factory near your community. Discuss the advantages and disadvantages of this new influence on your community. Do you support or oppose the factory?
Explain your position.
If you could change one important thing about your hometown, what would you change? Use reasons and specific examples to support your answer.
How do movies or television influence people’s behavior? Use reasons and specific examples to support your answer.
Do you agree or disagree with the following statement? Television has destroyed communication among friends and family. Use specific reasons and examples to support your opinion.
Some people prefer to live in a small town. Others prefer to live in a big city. Which place would you prefer to live in? Use specific reasons and...

Similar Documents

Free Essay

Proiect

...O altă tehnică a SIAD-urilor foloseşte pentru reprezentarea informaţiilor conceptul de procesor de tabele. Un procesor de tabele reprezintă un limbaj de modelare care permite utilizatorului să-şi conceapă modelele în vederea realizării analizelor specifice unui SIAD. Această metodă de să creeze şi să reprezinte relaţiile într-o formă matematică sau să localizeze legăturile dintre date, dar şi să manipuleze direct aceste legături şi să vizualizeze rezultatele finale. Mai mult decât atât, procesorul de tabele creează, afişează şi modifică informaţiile procedurale, şi, în plus, instruieşte sistemul în executarea instrucţiunilor pe care le conţine. ------------------------------------------------- Deoarece procesoarele de tabele, cum ar fi, Microsoft Excel, Lotus 1-2-3, Quattro Pro pot include sisteme „rudimentare” de gestiune a bazelor de date sau pot interfaţa veritabile SGBD-uri (Microsoft Access, Visual Fox-Pro, Approach, Paradox, etc.), pot aborda câteva facilităţi ale SIAD-urilor orientate pe baze de date, în special cele care privesc manipularea informaţiilor descriptive. M etoda utilizată de un procesor de tabele constă în introducerea unor valori într-un tablou matricial. Valorile introduse sunt modificabile şi sunt legate între ele prin intermediul unor formule simple sau complexe, care fac sau nu apel la funcţii predefinite sau definite de utilizator, pentru a da naştere unor noi valori. Modificarea unui parametru sau a unei valori ce provine dintr-o astfel de......

Words: 594 - Pages: 3