Free Essay

Chestii

In: Business and Management

Submitted By biutza
Words 700
Pages 3
DEPARTAMENTUL DE AFACERI INTERNATIONALE

LISTA ORIENTATIVĂ TEMELOR PROPUSE Pentru coordonarea LUCRǍRILOR DE DIPLOMĂ An universitar 2012-2013

Disciplina: Managementul afacerilor internaţionale
|Nr. crt. |Titlul orientativ / tema orientativă a lucrării de diplomă |Numele şi prenumele studentului |Specializarea/ Forma de |
| | |coordonat |învăţământ |
| |Influenţa corporațiilor multinaţionale asupra mediului | |AI/ licenta |
| |internaţional | | |
| |Modalitati de internaţionalizare a firmei - studii de caz | |AI/ licenta |
| |Societatea mixtă ca formă de internaţionalizare – studiu de | |AI/ licenta |
| |caz | | |
| |Strategia de externalizare a activităţilor – studiu de caz | |AI/ licenta |
| |Strategia implantării în străinătate (Studiu de caz). | |AI/ licenta |
| |Târguri și expoziții internaționale – studiu de caz | |AI/ licenta |
| |Promovarea pe piețele asiatice | |AI/ licenta |
| |Cooperarea internațională în domeniul serviciilor | |AI/ licenta |
| |Responsabilitatea socială – studiu de caz | |AI/ licenta |
| |Cooperarea în activitatea de cercetare şi dezvoltare | |AI/ licenta |
| |Alianţe de marcă între firme | |AI/ licenta |
| |Cartelul pe piaţa internaţională - studiu de caz | |AI/ licenta |
| |Strategii de negociere internațională | |AI/ licenta |
| |Impactul diferențelor culturale asupra afacerilor | |AI/ licenta |
| |internaționale | | |
| |Distribuţia internaţională a produselor şi/sau serviciilor – | |AI/ licenta |
| |studiu de caz | | |
| |Tendinţe în distribuţia internaţională | |AI/ licenta |

Disciplina: Tranzacţii internaţionale
|Nr. crt. |Titlul orientativ / tema orientativă a lucrării de diplomă |Numele şi prenumele studentului |Specializarea/ Forma de învăţământ |
| | |coordonat | |
| |Forme moderne de promovare ale exporturilor pe pieţe externe | |AI, ECTS, MK, MN, FB, CIG / licenta |
| |Manifestări comerciale internaţionale – studiu de caz | |AI, ECTS, MK, MN, FB, CIG / licenta |
| |Mediul internaţional de afaceri - studiu de caz | | |
| |Schimburile indirecte pe piața externă | |AI, ECTS, MK, MN, FB, CIG / licenta |
| |Intermediarii în comerţul exterior | | |
| |Tehnici de prospectare a pieţelor externe | | |
| |Formele politicii de produs pe piaţa externă | |AI, ECTS, MK, MN, FB, CIG / licenta |
| |Strategii şi tehnici de negociere pe plan mondial - studiu de| |AI, ECTS, MK, MN, FB, CIG / licenta |
| |caz. | | |
| |Case de expediţii – studiu de caz | |AI, ECTS, MK, MN, FB, CIG / licenta |
| |Reglementări în transportul rutier | |AI, ECTS, MK, MN, FB, CIG / licenta |
| |Transportul aerian – studii de caz | |AI, ECTS, MK, MN, FB, CIG / licenta |
| |Transportul multimodal | |AI, ECTS, MK, MN, FB, CIG / licenta |
| |Contractarea şi derularea unui transport în regim de grupaj: | |AI, ECTS, MK, MN, FB, CIG / licenta |
| |studiu de caz | | |
| |Compensaţiile bilaterale lărgite – studiu de caz | |AI, ECTS, MK, MN, FB, CIG / licenta |
| |Sistemul instituţional al contrapartidei în România | |AI, ECTS, MK, MN, FB, CIG / licenta |
| |Operaţiuni buy back - studiu de caz | |AI, ECTS, MK, MN, FB, CIG / licenta |
| |Efectele practicării reexportului | |AI, ECTS, MK, MN, FB, CIG / licenta |
| |Factorii de expansiune ale operaţiilor în contrapartidă | |AI, ECTS, MK, MN, FB, CIG / licenta |
| |Operaţiunile buy back -studiu de caz | |AI, ECTS, MK, MN, FB, CIG / licenta |
| |Tipologia operaţiunilor de reexport | |AI, ECTS, MK, MN, FB, CIG / licenta |
| |Serviciile de know – how pe piaţa SUA | |AI, ECTS, MK, MN, FB, CIG / licenta |
| |Cooperarea în cercetare – dezvoltare – forme, modalităţi de | |AI, ECTS, MK, MN, FB, CIG / licenta |
| |exapansiune | | |
| |Programe şi instituţii comune de dezvoltare – studiu de caz | |AI, ECTS, MK, MN, FB, CIG / licenta |
| |Coproducţia – studiu de caz | |AI, ECTS, MK, MN, FB, CIG / licenta |
| |Subproducţia – studiu de caz | |AI, ECTS, MK, MN, FB, CIG / licenta |

Disciplina: Managementul turismului rural
|Nr. crt. |Titlul orientativ / tema orientativă a lucrării de diplomă |Numele şi prenumele studentului |Specializarea/ Forma de |
| | |coordonat |învăţământ |
| |Relaţia turism – mediul rural | |ECTS/ licenta |
| |Problema amenajării şi dezvoltării rurale | |ECTS/ licenta |
| |Raportul turism ecologic – turism rural - agroturism | |ECTS/ licenta |
| |Ecoturismul - concept de dezvoltare durabilă | |ECTS/ licenta |
| |Arii rurale & arii urbane | |ECTS/ licenta |
| |Analiza comparativă a turismului urban / rural | |ECTS/ licenta |
| |Principii de acţiune în agroturism | |ECTS/ licenta |
| |Implicaţiile turismului rural asupra dezvoltării rurale | |ECTS/ licenta |
| |Rolul şi implicarea structurilor guvernamentale şi locale în | |ECTS/ licenta |
| |dezvoltarea agroturismului | | |
| |Turismul rural în Europa – studiu de caz | |ECTS/ licenta |
| |Rolul UE în dezvoltarea turismului rural | |ECTS/ licenta |
| |Turismul rural în emisfera nordică – studiu de caz | |ECTS/ licenta |
| |Turismul rural în emisfera sudică – studiu de caz | |ECTS/ licenta |
| |Nivelul şi potenţialul dezvoltării turismul rural în România | |ECTS/ licenta |
| |Elemente de condiţionare ale activităţii de planificare | |ECTS/ licenta |
| |Impactul culturii organizaţionale asupra turismului rural | |ECTS/ licenta |
|17 |Construirea unui model de management prin proiect în domeniul| |ECTS/ licenta |
| |agroturistic | | |
|18 |Modele de organizare ale turismului rural | |ECTS/ licenta |
| |Sprijinirea şi promovarea produsului agroturistic – studiu de| |ECTS/ licenta |
| |caz | | |

Conf. univ. dr. Nicoleta Bugnar
-----------------------
[pic]

Similar Documents

Free Essay

Chrome

...William Gibson Chrome vol. CHROME (Burning Chrome, 1986) Era zăpuşeală în noaptea când am pârlit-o pe Chrome. Afară, pe promenade şi în pieţe, fluturii se izbeau de neoane până ce mureau, dar în mansarda lui Bobby singura lumină venea de la ecranul unui monitor şi de la LED-urile verzi şi roşii de pe cadranul simulatorului matriceal. Cunoşteam pe dinafară fiecare cip din simulatorul lui Bobby; semăna cu clasicul Ono Sendai VII, „Ciberspaţiul şapte", însă îl refăcusem de atâtea ori, încât te-ai fi chinuit destul să găseşti un milimetru pătrat de circuit original prin tot siliciul ăla. Stăteam unul lângă celălalt în faţa consolei simulato-rului, aşteptând afişajul temporal din colţul inferior stâng al ecranului. — Bagă! am făcut eu, când a sosit momentul, dar Bobby era deja acolo, aplecându-se să împingă cu podul palmei programul rusesc în fanta lui. O făcu cu graţia naturală a unui puşti ce vâră monedele într-un joc video, sigur de câştig şi gata să primească o serie întreagă de jo-curi gratuite. În faţa ochilor mei se ridică un val argintiu de fosfene şi matricea începu să mi se deplieze în minte, o tablă de şah tri-D, infinită şi perfect transparentă. Când am intrat în grilă, programul rusesc păru că se clatină. Dacă altcine-va ar fi fost cuplat în partea aceea a matricei, ar fi putut zări un val de umbre pâlpâitoare, prelingându-se din pira-mida mică şi galbenă care reprezenta calculatorul nostru. Programul era o armă mimetică, destinată absorbirii culo-rii......

Words: 7853 - Pages: 32

Free Essay

Asads

...Suge-o, Ramona ! de Andrei Ciobanu SEZONUL I CAPITOLUL I Acum câțiva ani, am pățit o chestie ciudată. Eram în liceu și eram foarte îndrăgostit de o fată. Bine, ea nu știa că eu exist în viața reală pentru că relația dintre mine și ea se derula mai mult pe mess. În sensul că eu îi recomandam filme și ea mă mai băga în seamă doar când se certa cu iubitul ei, prietenele ei nu erau disponibile și maică-sa era la cumpărături și câinele ei dormea. Ideea este că s-a întâmplat la un moment dat să fim invitați la aceeași petrecere, fiind ziua de naștere a unui prieten comun, la o cabană. Știam că ăla e momentul meu și eram conștient că e ori atunci ori niciodată. Mi-am pregătit replicile de acasă, știam exact la ce oră o salut, la ce secundă o întreb ce face, în ce punct al serii o iau la dans, în ce moment o sărut, când o iau în brațe și mă vedeam deja urcând scările cu ea, în grabă, căutând o cameră liberă pentru a o face femeie cinstită. Ok, toate bune și frumoase, am ajuns acolo, s-a făcut seara, am început să dansăm, să bem shot-uri de tequila, să ne pipăim și toate lucrurile mergeau bine. Devenea din ce în ce mai clar că urmează să o posed în acea seară. Dar, după cum știm cu toții, norocul nu ține niciodată cu ăla care vrea să fută, așa că s-a întâmplat următorul lucru: eu am decis că trebuie să merg până la baie și în punctul ăsta s-a dus dracului totul. Am intrat acolo și în clipa în care senzorii mei olfactivi au trimis spre creier informația conform......

Words: 9033 - Pages: 37

Free Essay

Studii Caz Thr

...1. Raporturile de concurenţă pe piaţă X este un hotel de lux dintr-o capitală est-europeană. La puţină vreme după inaugurare, pentru perioada mai 1998-aprilie 2000, rata ocupării camerelor şi tariful mediu real/Average Daily Rate (în USD) estimate prin buget şi, respectiv, realizate pot fi reprezentate grafic după cum urmează: Figura 1.1 Figura 1.2 Pentru ultimele 7 luni ale perioadei menţionate, graficele următoare arată evoluţia ratei ocupării camerelor, nivelul pe zile din săptămână a ratei ocupării camerelor şi, respectiv, RevPAR pentru o zi (în USD) - vezi manualul. Calculaţi tariful mediu real pentru fiecare din lunile perioadei octombrie 1999-aprilie 2000, precum şi pe total perioadă. Figura 1.3 Figura 1.4 Figura 1.5 Hotelul Y, direct concurent, deja consacrat pe piaţă, a înregistrat următoarele niveluri ale ratei ocupării camerelor şi, respectiv, ale tarifului mediu real (în USD): Figura 1.6 Z este un alt hotel direct concurent, deschis înaintea hotelului X. Graficul următor prezintă distinct, pentru perioadele iunie-septembrie 1998, octombrie 1998-septembrie 1999 şi, respectiv, octombrie 1999-aprilie 2000, pentru cele trei hoteluri, rata calculată ca raport între cota deţinută de camerele ocupate ale fiecărui hotel în total camere ocupate ale celor trei hoteluri şi cota de piaţă a fiecărui hotel faţă de total camere disponibile. Cotele de piaţă ale celor trei hoteluri sunt de 25,67%, 31,77% şi, respectiv, 42,57%. Pentru fiecare......

Words: 32026 - Pages: 129

Free Essay

Beletristica

...Constantin Chiriţă Cavalerii florii de cireş CAPITOLUL I De aproape cincizeci de ani, orologiul cel mare din turnul şcolii supraveghea cu cadranele sale cele patru puncte cardinale; de aproape cincizeci de ani, acele sale enorme indicau fără greşeală ora exactă. Rareori, iarna, în timpul viscolelor, zăpada cotropitoare oprea mersul lor pe cadranul dinspre soare răsare, iar primăvara, hulubii sau ciorile sau alte zburătoare, în zbenguiala lor, grăbeau mersul vreunui minutar. Dar de fiecare dată, moş Timofte Păstrăvanu, paznicul şcolii, care-şi începuse meseria aceasta încă de pe vremea instalării marelui ornic, şi care, aşa cum spuneau elevii din clasele superioare, şi-o va încheia doar o dată cu oprirea definitivă a ceasului, se urca în turn, scutura scripeţii uriaşi şi începea să învârtească o manivelă cât oiştea carului. După ce asculta câteva clipe tic-tacul tunător şi clătina din cap a încuviinţare, moş Timofte scotea de la brâu o cutie rotundă de metal, cândva strălucitoare, o cutie mare cât o farfurie, o proptea pe genunchi şi o pocnea cu pumnul în creştet. Ca la comandă, cutia lepăda un capac pentru a dezveli un cadran de ceas cu aceleaşi disciplinate cifre romane care împodobeau feţele orologiului din turn. Paznicul scruta cu atenţie ora exactă şi potrivea întocmai acele “Gîngălăului”, pentru că aşa numea dânsul ceasul din turn. O dată treaba terminată, închidea cu câteva zdravene lovituri de pumn capacul “Ţîngălăului”, pentru că aşa numea dânsul ceasul de la......

Words: 118431 - Pages: 474