Free Essay

Cipd

In: Business and Management

Submitted By pinkitink
Words 5423
Pages 22
LICENCNI UGOVOR ZA MICROSOFTOV SOFTVER
WINDOWS 8.1 WITH BING
Hvala vam što ste odabrali Microsoft Windows 8.1 with Bing. Ovo je licencni ugovor između vas i tvrtke Microsoft Corporation (ili, ovisno o tome gdje živite, nekog od njezinih povezanih društava) koji opisuje vaše pravo na korištenje softvera Windows 8.1 with Bing. Iz praktičnih razloga podijelili smo ovaj ugovor na dva dijela. Prvi dio obuhvaća uvodne uvjete u obliku pitanja i odgovora, a iza toga slijede Dodatni uvjeti i Ograničeno jamstvo koji obuhvaćaju više pojedinosti. Pregledajte cijeli ugovor, uključujući sve povezane uvjete, jer su svi uvjeti važni i zajedno čine ovaj ugovor koji se primjenjuje na vas. Povezane uvjete možete pregledati tako da u prozor preglednika zalijepite vezu za prosljeđivanje nakon što pokrenete softver. Dodatni uvjeti sadrže obvezujuću klauzulu arbitraže i odricanje od prava na zajedničku tužbu. Ako živite u Sjedinjenim Američkim Državama, navedene odredbe utječu na vaša prava u svezi rješavanja sporova s Microsoftom pa biste ih trebali pažljivo pročitati.
Prihvaćanjem ovog ugovora ili korištenjem softvera pristajete na sve ove uvjete i dajete suglasnost za prijenos određenih podataka tijekom aktivacije i za internetske značajke softvera. Ako ne prihvaćate odredbe ovog ugovora i ne postupate u skladu s njima, niste ovlašteni koristiti softver ili njegove značajke. Trebali biste ga vratiti prodavaču koji će vam vratiti eventualno uplaćeni iznos.
Kako mogu koristiti softver? Mi ne prodajemo naš softver ili vašu kopiju našeg softvera – mi ga samo licenciramo. U sklopu naše licence dajemo vam pravo da instalirate i pokrećete tu jednu kopiju na jednom računalu (licenciranom računalu), koju istovremeno može koristiti jedna osoba, ali samo ako se pridržavate svih uvjeta ovog ugovora. To u pravilu znači da možete instalirati jednu kopiju softvera na osobno računalo i zatim možete koristiti softver na tom računalu. Softver nije licenciran za korištenje kao poslužiteljski softver ili za komercijalni hosting, tako da ne smijete softver učiniti dostupnim za istovremeno korištenje više korisnika putem mreže. Dodatne informacije o scenarijima s više korisnika i virtualizaciji potražite u odjeljku Dodatni uvjeti.
Smijem li izraditi sigurnosnu kopiju? Da, smijete izraditi jednu kopiju softvera za potrebe sigurnosnog kopiranja i koristiti tu sigurnosnu kopiju na načine opisane u nastavku.
Što je s nadogradnjom softvera? Softver obuhvaćen ovim ugovorom nadogradnja je postojećeg softvera operacijskog sustava, pa nadogradnja zamjenjuje izvorni softver koji nadograđujete. Nakon nadogradnje ne zadržavate nikakva prava na izvorni softver i ne smijete ga nastaviti koristiti niti ga na bilo koji način prenositi. Ovaj ugovor uređuje vaša prava korištenja nadograđenog softvera i zamjenjuje ugovor koji se primjenjivao na softver koji ste nadogradili. Nakon dovršetka nadogradnje neke se aplikacije možda neće prenijeti ili možda neće biti kompatibilne sa sustavom Windows 8.1 N with Bing i možda će biti potreban dodatni softver za reproduciranje ili snimanje određenih vrsta medija, što obuhvaća DVD-ove.
Smijem li prenijeti softver na drugo računalo ili na drugog korisnika? Softver smijete prenijeti na drugo računalo koje pripada vama. Softver smijete prenijeti (zajedno s licencom) i na tuđe računalo ako a) ste prvi licencirani korisnik softvera i b) novi korisnik prihvaća odredbe ovog ugovora. Da biste izvršili taj prijenos, morate na drugu osobu prenijeti izvorni instalacijski medij, potvrdu o autentičnosti, ključ proizvoda i dokaz o kupnji, bez zadržavanja kopija softvera. Za prijenos softvera smijete koristiti sigurnosnu kopiju koju smijete izraditi ili instalacijski medij na kojem ste dobili softver. Svaki put kada prenosite softver na novo računalo, morate ga ukloniti s prethodnog računala. Ne smijete prenijeti softver da biste licencu koristili na više računala. Softver Get Genuine Windows, Pro Pack ili Media Center Pack smijete prenijeti samo zajedno s licenciranim računalom.
Kako funkcionira aktivacija putem interneta? Kada se prvi put povežete s internetom tijekom korištenja softvera, softver će automatski kontaktirati Microsoft ili povezano društvo da bi potvrdio da je softver originalan i da je licenca povezana s licenciranim računalom. Taj se postupak zove „aktivacija“. Budući da je svrha aktivacije otkrivanje neovlaštenih promjena licencnih ili aktivacijskih funkcija softvera, kao i sprječavanje drugih oblika korištenja nelicenciranog softvera, nije dopušteno zaobilaženje postupka aktivacije.
Prikuplja li softver moje osobne podatke? Ako se vaše računalo povezuje s internetom, neke značajke softvera mogu se povezivati s Microsoftovim računalnim sustavima ili računalnim sustavima davatelja usluga kako bi slale ili primale informacije, uključujući osobne podatke. Možda nećete uvijek primiti posebnu obavijest prilikom njihova povezivanja. Ako odaberete korištenje bilo koje od tih značajki, pristajete na slanje i primanje tih podataka prilikom korištenja te značajke. Većinu tih značajki možete isključiti ili ih ne koristiti.
Kako koristimo vaše podatke? Microsoft podatke koje prikupi putem značajki softvera koristi za nadogradnju ili popravak softvera ili za druge načine poboljšanja svojih proizvoda i usluga. Pod određenim okolnostima dijelimo ih s drugima. Na primjer, dijelimo izvješća o pogreškama s relevantnim dobavljačima hardvera i softvera kako bi oni te podatke mogli iskoristiti u svrhu poboljšanja kompatibilnosti svojih proizvoda s Microsoftovim proizvodima. Dajete privolu za naše prikupljanje, korištenje i otkrivanje podataka na način kako je određeno u našoj Izjavi o zaštiti privatnosti na adresi go.microsoft.com/fwlink/?linkid=390723.
Na što se odnosi ovaj ugovor? Ovaj ugovor odnosi se na softver, instalacijski medij na kojem ste dobili softver i na sva Microsoftova ažuriranja, dodatke i usluge za softver, ako se na njih ne odnose drugi uvjeti. Odnosi se i na aplikacije sustava Windows koje su uključene u sustav Windows, a koje su zasebne od značajki softvera.
Postoji li nešto što ne smijem činiti sa softverom? Da. Budući da se softver licencira, a ne prodaje, Microsoft pridržava sva prava (kao što su prava prema zakonima o intelektualnom vlasništvu) koja nisu izričito dana u ovom ugovoru. Konkretno, ova licenca vam ne daje pravo na sljedeće i ne smijete: zasebno koristiti ili virtualizirati značajke softvera; objavljivati, kopirati (osim dopuštene sigurnosne kopije), iznajmljivati, davati u zakup ili posuđivati softver; prenositi softver (osim na način dopušten u ovom ugovoru); pokušati zaobići tehničke mjere zaštite u softveru, vršiti obrnuti inženjering, dekompilirati ili deasemblirati softver, osim ako zakoni tamo gdje živite to dopuštaju čak i kada to naš ugovor ne dopušta. U tom slučaju možete činiti samo ono što vaš zakon dopušta. Kada koristite internetske značajke ili Microsoftovu Obiteljsku sigurnost, ne smijete koristiti te značajke na bilo koji način koji bi mogao ometati njihovo korištenje od strane drugih osoba i ne smijete pokušati ostvariti pristup bilo kojoj usluzi, podacima, računu ili mreži na neovlašteni način.

DODATNI UVJETI
1. Licencna prava i scenariji s više korisnika a. Računalo. U ovom ugovoru „računalo” je hardverski sustav (fizički ili virtualni) s internim uređajem za pohranu na kojem je moguće pokrenuti softver. Hardverska particija ili blade smatra se računalom. Softver je licenciran za korištenje samo na jednom procesoru na licenciranom računalu. b. Više verzija. Softver obuhvaća više verzija (npr. 32-bitnu i 64-bitnu) i možete instalirati samo jednu od tih verzija. c. Više veza ili akumulirane veze. Hardver ili softver koji koristite za multipleksiranje ili akumuliranje veza ili za smanjenje broja uređaja ili korisnika koji pristupaju softveru ili ga koriste ne smanjuje broj potrebnih licenci. Takav hardver ili softver možete koristiti samo ako imate licencu za svaku kopiju softvera koju koristite. d. Povezivanje uređaja. Možete dopustiti pristup softveru instaliranom na licenciranom računalu za najviše 20 drugih uređaja radi korištenja usluga File Services, Print Services, Internet Information Services, Internet Connection Sharing i Telephony Services. Neograničenom broju uređaja možete dopustiti pristup softveru instaliranom na licenciranom računalu radi sinkronizacije podataka među uređajima. No ovaj članak ne znači da imate pravo na instalaciju softvera ili korištenje primarne funkcije softvera (osim značajki navedenih u ovom članku) na bilo kojem od tih drugih uređaja. e. Korištenje u virtualiziranom okruženju. Ako koristite virtualizacijski softver za stvaranje jednog ili više virtualnih računala na jednom računalnom hardverskom sustavu, prema ovom ugovoru svako virtualno računalo i fizičko računalo smatra se zasebnim računalom. Ova licenca omogućuje vam da instalirate jednu kopiju softvera za korištenje na jednom računalu, bilo da je to računalo fizičko ili virtualno. Ako želite koristiti softver na više virtualnih računala, morate nabaviti zasebne kopije softvera i zasebne licence za svaku kopiju. Sadržaj zaštićen tehnologijom za upravljanje digitalnim pravima ili drugom tehnologijom za šifriranje cijele jedinice diskovnog pogona može biti manje siguran u virtualiziranom okruženju. f. Daljinski pristup. Softver obuhvaća tehnologije udaljene radne površine i daljinske pomoći. · Udaljena radna površina (engl. Remote Desktop). Udaljena radna površina ili slične tehnologije licencirane su za odlazno korištenje na ovom računalu. Pomoću tehnologije udaljene radne površine možete s ovog uređaja pristupati određenim izdanjima softvera sustava Windows koja se koriste na zasebno licenciranom glavnom računalu. · Daljinska pomoć. Za zajedničko korištenje aktivne sesije možete koristiti funkciju daljinska pomoć ili druge slične tehnologije bez nabavljanja dodatnih licenci za softver. Daljinska pomoć omogućuje jednom korisniku da se izravno poveže s računalom drugog korisnika, obično radi rješavanja problema.
2. Obvezujuća arbitraža i odricanje od prava na zajedničku tužbu a. Primjena. Ako živite u SAD-u, ovaj Članak 2. odnosi se na sve sporove OSIM SPOROVA KOJI SE ODNOSE NA PROVEDBU I VALJANOST PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA KOJA PRIPADAJU VAMA, MICROSOFTU ILI BILO KOJEM OD NAŠIH DAVATELJA LICENCE. Spor označava bilo koji spor, radnju ili nesuglasicu između vas i Microsofta vezanu uz softver (uključujući njegovu cijenu) ili ovaj ugovor, bilo zbog samog ugovora, jamstva, izvanugovorne odgovornosti, zakona, propisa, pravilnika ili bilo koje druge zakonske ili nepristrane osnove. „Sporu” će se dati najšire moguće značenje koje dopušta zakon. b. Obavijest o sporu. U slučaju spora vi ili Microsoft morate drugoj strani dostaviti obavijest o sporu, pisanu izjavu s imenom, adresom i kontaktnim podacima strane koja je šalje, činjenicama zbog kojih se javio spor i traženom odštetom. Obavijest o sporu morate poslati poštom na adresu Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399. Obrazac je dostupan na adresi go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245499. Microsoft će vam poslati obavijest o sporu poštom na adresu ako je imamo ili na vašu adresu e-pošte. Vi i Microsoft pokušat ćete riješiti spor neformalnim pregovorima unutar 60 dana od slanja obavijesti o sporu. Nakon 60 dana vi ili Microsoft možete zatražiti arbitražu. c. Sud za mala potraživanja. Spor možete riješiti i na sudu za manja potraživanja u okrugu gdje živite ili u okrugu King County, Washington ako spor ispunjava sve uvjete za sud za manja potraživanja. Spor se može naći na sudu za manja potraživanja bez obzira na to je li prije toga bilo neformalnih pregovora ili ne. d. Obvezujuća arbitraža. Ako vi i Microsoft ne riješite spor neformalnim pregovorima ili na sudu za mala potraživanja, spor će se riješiti obvezujućom arbitražom sukladno Federalnom zakonu o arbitraži („FAA”). Odričete se prava na pokretanje sporova na sudu (ili sudjelovanja u njima kao strana ili član zajedničke tužbe) pred sucem ili porotom. Umjesto toga, svi sporovi rješavat će se pred neutralnim arbitrom čija će odluka biti konačna uz ograničeno pravo žalbe prema FAA. Svaki sud koji ima nadležnost nad stranama može provesti odluku arbitra. e. Odricanje od prava na zajedničku tužbu. Svi postupci u smjeru rješavanja bilo kojeg spora na bilo koji način poduzimat će se isključivo na pojedinačnoj osnovi. Ni vi ni Microsoft nećete pokretati spor kao zajedničku tužbu, opću tužbu privatnog odvjetnika ili bilo koji postupak u kojem bilo koja strana postupa ili namjerava postupati u funkciji predstavnika. Arbitraža ili postupak neće se kombinirati s drugim postupcima bez prethodnog pisanog pristanka svih strana na sve arbitraže ili postupke u pitanju. f. Postupak, troškovi, naknade i inicijative arbitraže. Arbitražu će voditi organizacija American Arbitration Association („AAA”) prema svojim Pravilima za trgovačku arbitražu. Ako ste pojedinac i softver koristite u osobne svrhe ili u kućanstvu ili ako je vrijednost spora 75.000 USD ili manje, bez obzira na to jeste li pojedinac i kako koristite softver, primjenjuju se i Dodatni postupci za Sporove vezane uz kupce te organizacije. Dodatne informacije potražite na adresi adr.org ili nazovite 1-800-778-7879. U sporovima do 75.000 USD ili manje Microsoft će u najkraćem roku nadoknaditi vaše troškove podizanja spora i platiti naknade organizaciji AAA i arbitru. Vi i Microsoft pristajete na uvjete koji vrijede za postupke, naknade i inicijative na adresi go.microsoft.com/fwlink/?linkid=281874. Da biste pokrenuli arbitražu, organizaciji AAA pošaljite obrazac koji je dostupan na adresi go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245497. Pristajete na pokretanje arbitraže samo u svojem okrugu ili u okrugu King County, Washington. Microsoft pristaje na pokretanje arbitraže samo u okrugu vašeg prebivališta. g. Potraživanja ili sporovi moraju se pokrenuti unutar jedne godine. Do mjere dopuštene zakonom sva potraživanja i sporovi na koje se odnosi Članak 2 moraju se pokrenuti unutar jedne godine na sudu za mala potraživanja (Članak 2.c) ili na arbitraži (Članak 2.d). Razdoblje od jedne godine počinje od onog trenutka kada se potraživanje ili spor prvi put mogao pokrenuti. Ako takvo potraživanje ili spor nije pokrenut unutar jedne godine, trajno zastarijeva. h. Djelomična nevaljanost. Ako se otkrije da je odricanje od prava na zajedničku tužbu u Članku 2.e nezakonito ili neovršivo zbog cijelog spora ili njegovih dijelova, Članak 2 (arbitraža) neće se odnositi na te dijelove. Umjesto toga, ti će se dijelovi proglasiti nevaljanim i procesuirati na sudu, a ostali dijelovi ići će u arbitražu. Ako se otkrije da je neka druga odredba Članka 2 nezakonita ili neizvršiva, ta odredba proglasit će se nevaljanom, a ostatak Članka 2 i dalje će biti u potpunosti valjan.
3. Odabir zakona
Zakoni savezne države ili države u kojoj živite mjerodavni su za sva druga potraživanja I sporove u vezi sa softverom (uključujući njegovu cijenu) ili ovim ugovorom, što obuhvaća i potraživanja zbog povrede ugovora i potraživanja na temelju zakona za zaštitu potrošača, zakona o nelojalnoj konkurenciji, zakona o prešutnom jamstvu, zbog stjecanja bez osnove i izvanugovorne odgovornosti, osim što FAA uređuje sve odredbe u vezi s arbitražom. Ako ste softver kupili u nekoj drugoj državi, primjenjuju se zakoni te države. Ovaj ugovor opisuje određena zakonska prava. Na temelju zakona važećih u vašoj državi možda imate i neka druga prava, uključujući potrošačka prava. Određena prava može vam ustupiti i strana od koje ste kupili softver. Ovim se ugovorom ne mijenjaju ta druga prava ako zakoni vaše savezne države ili države to ne dopuštaju.
4. Aktivacija a. Više o funkcioniranju aktivacije. Softver će vas obavijestiti je li instalirana kopija softvera ispravno licencirana. Softver će tijekom aktivacije Microsoftu poslati informacije o softveru i vašem računalu. Te informacije obuhvaćaju verziju, jezik i ključ proizvoda za softver, IP adresu računala te informacije izvedene iz hardverske konfiguracije računala. Dodatne informacije o aktivaciji potražite na adresi go.microsoft.com/fwlink/?linkid=390723. Ako je licencirano računalo povezano s internetom, softver će se automatski povezati s Microsoftom radi aktivacije. Softver možete aktivirati i ručno putem interneta ili telefona. U svakom slučaju, možda ćete morati podmiriti troškove korištenja interneta, odnosno telefona. b. Ponovna aktivacija. Možda ćete zbog nekih promjena računalnih komponenti ili softvera morati ponovo aktivirati softver. c. Neuspješna aktivacija. Ako se tijekom aktivacije na internetu otkrije da su softverske funkcije licenciranja ili aktivacije krivotvorene, neispravno licencirane ili sadrže neovlaštene izmjene, aktivacija neće uspjeti i softver će se pokušati sam popraviti zamjenom mijenjanog Microsoftova softvera originalnim Microsoftovim softverom. Softver će vas obavijestiti ako je instalirana kopija softvera neispravno licencirana ili sadrži neovlaštene izmjene. Osim toga, možda ćete primiti podsjetnike da pribavite ispravno licenciranu kopiju softvera. Možda nećete moći pribaviti određena ažuriranja ili nadogradnje od Microsofta ako se otkrije da vaša kopija nije ispravno licencirana.
5. Značajke temeljene na internetu; privatnost
Neke softverske značajke koriste internetske protokole koji Microsoftu (ili njegovim dobavljačima ili davateljima usluga) šalju podatke o računalu, kao što su vaša IP adresa, vrsta operacijskog sustava, preglednik, naziv i verzija softvera koji koristite te jezični kôd računala na koje ste instalirali softver. Microsoft navedene podatke koristi kako bi vam internetske značajke učinio dostupnima, a u skladu s Izjavom o zaštiti privatnosti koja se primjenjuje na korištenje sustava Windows, objavljenom na adresi go.microsoft.com/fwlink/?linkid=390723 i informacijama koje će vam se možda prikazati na korisničkom sučelju sustava Windows. Neke značajke temeljene na internetu mogu biti isporučene i ažurirane naknadno – ako, primjerice, nabavite aplikaciju koja se oslanja na jednu od takvih usluga ili kako bi se softver učinio sigurnijim i pouzdanijim. a. Windows Update. Ako u softveru koristite servis Windows Update, povremeno će biti potrebna ažuriranja ili preuzimanja za taj servis, a njihovo će se preuzimanje i instaliranje izvršiti bez prethodne obavijesti. b. Tehnologija upravljanja digitalnim pravima za Windows. Pojedini vlasnici sadržaja koriste tehnologije za upravljanje digitalnim pravima za Windows (DRM) radi zaštite autorskog prava i drugih prava intelektualnog vlasništva, što obuhvaća onemogućivanje softvera da reproducira zaštićeni sadržaj koji ne zadovolji provjeru putem DRM-a za Windows. Pristajete na to da Microsoft uz licence priloži i popis uskrata. c. Windows Media Player. Kada koristite Windows Media Player, on će na Microsoftovu web-mjestu potražiti kompatibilne internetske glazbene servise u vašoj regiji i nove verzije programa Windows Media Player smijete koristiti jedino na način opisan na adresi go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104605. d. Windows Defender. Windows Defender će, ako je uključen, na računalu tražiti mnoge vrste zlonamjernog softvera, uključujući viruse, crve, botove, rootkite, špijunski softver, softver za neželjene oglase i drugi potencijalno neželjeni softver. Ako prilikom prvog korištenja softvera odaberete „preporučene” sigurnosne postavke, takvi zlonamjerni programi i drugi potencijalno neželjeni softver čiji je rizik označen kao „visok” ili „ozbiljan” bit će automatski uklonjeni. To uklanjanje može rezultirati prestankom rada drugog softvera na vašem računalu ili povredom licence za korištenje tog softvera. Može se ukloniti ili onemogućiti softver koji nije neželjen. Ako koristite Windows Defender i Windows Update, Windows Defender redovito se ažurira putem servisa Windows Update. e. Uklanjanje zlonamjernog softvera. Softver može povremeno pretraživati i uklanjati zlonamjerni softver s vašeg računala pomoću najnovijeg alata za uklanjanje zlonamjernog softvera preuzetog na vaše računalo. Nakon dovršetka skeniranja i u redovitim intervalima Microsoftu se šalje izvješće sa specifičnim podacima o otkrivenim zlonamjernim programima, pogreškama i drugim informacijama o vašem računalu. Te se informacije koriste za zaštitu vašeg računala od zlonamjernog softvera, kao i za poboljšanje softvera i drugih Microsoftovih proizvoda. Funkciju izvješćivanja softvera možete onemogućiti prema uputama koje se nalaze na adresi go.microsoft.com/fwlink/?linkid=241725. f. SmartScreen filtar. Ako je omogućen, SmartScreen filtar usporedit će adrese web-stranica i preuzimanja koje pokušate prikazati s često obnavljanim popisom web-stranica i preuzimanja koja su prijavljena Microsoftu kao nesigurna i sumnjiva. SmartScreen će usporediti i preuzete programe koje pokušate pokrenuti s popisom često preuzimanih ili pokretanih programa kako bi vam pomogao da donesete informiranije odluke. Dodatne informacije možete pronaći u Izjavi o zaštiti privatnosti za Internet Explorer na adresi go.microsoft.com/fwlink/?linkid=280122. Omogućivanjem SmartScreen filtra u sustavu Windows ili pregledniku Internet Explorer dajete suglasnost za ovu značajku i slažete se da ćete koristiti SmartScreen filtar samo sa sustavom Windows ili preglednikom Internet Explorer. Ne smijete ručno, kao ni omogućivanjem ili ovlašćivanjem bilo kojeg softvera ili servisa kopirati, prikazivati, distribuirati, skupljati ili pohranjivati podatke koji su dobiveni pomoću SmartScreen filtra. g. Servis IPv6 Network Address Translation (NAT) Traversal (Teredo). Svaki put kad uključite svoje licencirano računalo, Teredo će pokušati pronaći javnu internetsku uslugu IP verzije 6 (IPv6). To se događa automatski kad je vaše licencirano računalo povezano s javnom ili privatnom mrežom, ali se ne događa na upravljanim mrežama kao što su domene tvrtke. Ako koristite program koji zahtijeva da Teredo koristi IPv6 povezivost ili konfigurirate svoj vatrozid da uvijek omogući IPv6 povezivost, Teredo će povremeno putem interneta kontaktirati Microsoftov servis Teredo. Jedini podaci koji se šalju Microsoftu standardni su podaci o računalu i naziv traženog servisa (na primjer, teredo.ipv6.microsoft.com). Podaci koje Teredo šalje s vašeg računala koriste se za određivanje je li vaše računalo povezano s internetom i može li pronaći javni IPv6 servis. Nakon što se servis pronađe, podaci se šalju kako bi se održala veza s IPv6 servisom. h. „Uključi-i-radi” te „uključi-i-radi”dodaci. Vaše računalo možda nema upravljačke programe potrebne za komunikaciju s hardverom koji se povezuje s vašim računalom. U tom slučaju, značajka ažuriranja softvera može od Microsofta nabaviti odgovarajući upravljački program i instalirati ga na računalo. Administrator može onemogućiti tu značajku ažuriranja. i. Digitalni certifikati. Softver koristi digitalne certifikate za potvrdu identiteta korisnika interneta slanjem šifriranih informacija koje se temelje na standardu X.509, za digitalno potpisivanje datoteka i makronaredbi te za provjeru integriteta i porijekla sadržaja datoteka. Softver putem interneta može primati i ažurirati certifikate, popise opozvanih certifikata i popis pouzdanih davatelja usluga certificiranja. j. Postojanje mreže. Ta značajka utvrđuje je li sustav povezan s mrežom pasivnim nadzorom mrežnog prometa ili aktivnim DNS ili HTTP upitima. Upit prenosi samo standardne TCP/IP ili DNS podatke u svrhe usmjeravanja. Značajku aktivnog upita možete isključiti putem postavke registra. k. Ubrzivači. Kada kliknete ubrzivač u programu Internet Explorer ili pomaknete miš preko njega, bilo što od sljedećeg šalje se primjenjivom davatelju usluge (koji ne mora biti Microsoft): naslov i puna web-adresa ili URL trenutne web-stranice, standardni podaci o računalu i bilo koji sadržaj koji ste odabrali. Dodatne informacije potražite na adresi go.microsoft.com/fwlink/?linkid=280122. l. Ažuriranje tražilice. Softver će preuzeti na vaše računalo ažurirane podatke o tražilici. To ažuriranje nadograđuje tražilicu najnovijim značajkama, kao što su nove ikone ili prijedlozi za pretraživanje. To je jednokratno ažuriranje, ali softver će ga pokušati izvesti nekoliko puta u slučaju neuspješnog preuzimanja ažuriranja. Dodatne informacije potražite na adresi go.microsoft.com/fwlink/?linkid=280122. m. Kolačići. Ako odaberete korištenje internetskih značajki softvera, kao što je internetska pomoć i podrška, možda će biti postavljeni kolačići. Da biste saznali kako blokirati kolačiće, kontrolirati ih i brisati, pročitajte odjeljak o kolačićima u Izjavi o zaštiti privatnosti na adresi go.microsoft.com/fwlink/?linkid=74170. n. Windows trgovina. Uz uvjete ugovora za internetske značajke, Windows trgovinu možete koristiti samo pod uvjetima dostupnim na adresi go.microsoft.com/fwlink/?linkid=246694. Ti uvjeti sadrže i podatke o usluzi obavještavanja sustava Windows. Windows aplikacije ili bilo koja prethodno instalirana aplikacija u izborniku Start možda koristi servis obavještavanja sustava Windows. Pristajete na naše slanje obavijesti kao što je opisano u našoj Izjavi o zaštiti privatnosti za Windows i uvjetima pružanja servisa Windows trgovina.
6. Windows Aplikacije
Windows aplikacije (kao što su Pošta, Kalendar i Ljudi) aplikacije su koje je razvio Microsoft, nalaze se u sustavu Windows i ovaj ugovor vam daje licencu za njih. Svakoj Windows aplikaciji možete pristupiti iz njezinog odgovarajućeg područja u izborniku Start. Neke Windows aplikacije pružaju pristupnu točku za internetske servise i na korištenje tih servisa ponekad se primjenjuju zasebni uvjeti i pravila zaštite privatnosti. Te uvjete i pravila možete vidjeti u postavkama aplikacije. Ako vam se ne prikažu drugi uvjeti u postavkama aplikacije, suglasni ste da za servise kojima pristupate iz Windows aplikacija vrijedi Microsoftov ugovor o usluzi na adresi go.microsoft.com/fwlink/?linkid=246338 ili za Windows aplikacije koje pristupaju Xbox servisima na adresi xbox.com/legal/livetou. Neprestano radimo na poboljšanju servisa i u bilo kojem trenutku možemo ih promijeniti. Servisi možda neće biti dostupni u određenim državama. U svakom trenutku možete deinstalirati bilo koju Windows aplikaciju, a možete i ponovno instalirati bilo koju aplikaciju njezinim preuzimanjem sa servisa Windows trgovina. Neke Windows aplikacije sadrže oglase. Personalizirano oglašavanje možete isključiti na adresi choice.live.com.
7. Dokaz O Licenci
Ako ste softver dobili na disku ili drugom fizičkom mediju, vaš dokaz o licenci je autentična Microsoftova naljepnica s potvrdom o autentičnosti, popratni autentični ključ proizvoda i vaš dokaz o kupnji. Ako ste softver nabavili na internetu i preuzeli ga, vaš je dokaz o licenci autentičan Microsoftov ključ proizvoda za softver.
8. Ažuriranja I Nadogradnje
Ažuriranja ili nadogradnje za softver možete preuzeti samo od Microsofta ili iz ovlaštenih izvora. Određene nadogradnje, podrška i drugi servisi mogu se ponuditi samo korisnicima originalnog Microsoftova softvera. Dodatne informacije o originalnom sustavu Windows potražite na adresi go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104612. Upute o prepoznavanju originalnog Microsoftova softvera potražite na adresi howtotell.com.
9. Verzije s ograničenim pravima
Neke verzije softvera, kao što su Not for Resale (nije za daljnju prodaju) i Academic Edition (akademsko izdanje), distribuiraju se u ograničene svrhe. Ne smijete prodavati softver označen kao „NFR”, odnosno „Not for Resale”, i morate biti kvalificirani obrazovni korisnik da biste koristili softver označen kao „Academic Edition” ili „AE”. Ako želite saznati više o akademskom softveru ili želite saznati spadate li u kategoriju kvalificiranih obrazovnih korisnika, dodatne informacije potražite na stranici www.microsoft.com/education ili se obratite Microsoftovu povezanom društvu u svojoj državi.
10. Fontovi, ikone, slike i zvukovi a. Komponente fontova. Dok je softver pokrenut, njegove fontove možete koristiti za prikaz i ispis sadržaja. Fontove možete privremeno preuzeti na pisač ili na drugi izlazni uređaj da biste ispisali sadržaj, a u sadržaj ih možete ugrađivati na način definiran ograničenjima za ugrađivanje fontova. b. Ikone, slike i zvukovi. Dok softver radi, s licenciranog računala smijete pristupati njegovim ikonama, slikama, zvukovima i medijskim sadržajima te ih koristiti. Ogledne slike, zvukove i medijski sadržaj isporučen sa softverom ne smijete dijeliti ili ih koristiti u neku drugu svrhu.
11. .NET Framework
Softver sadrži jednu ili više komponenti platforme .NET Framework koje smijete koristiti samo kako je opisano na adresi go.microsoft.com/fwlink/?linkid=66406 ako koristite komponente platforme .NET Framework za provođenje internog mjernog testa performansi.
12. Vizualni standardi H.264/AVC I MPEG-4 I videostandard VC-1
OVAJ JE PROIZVOD LICENCIRAN U SKLOPU PATENTNOG PORTFELJA VIDEOSTANDARDA AVC, VC-1, MPEG-4 PART 2 ZA KORISNIČKU OSOBNU I NEKOMERCIJALNU UPOTREBU ZA (i) KODIRANJE VIDEOZAPISA U SKLADU S GORE NAVEDENIM STANDARDIMA („VIDEOSTANDARDI“) I/ILI (ii) DEKODIRANJE AVC, VC-1 I MPEG-4 PART 2 VIDEOZAPISA KOJE JE KODIRAO KORISNIK U SVRHU OSOBNIH I NEKOMERCIJALNIH AKTIVNOSTI I/ILI JE NABAVLJEN OD DOBAVLJAČA VIDEOZAPISA KOJI IMA LICENCU ZA DOBAVU VIDEOSTANDARDA. LICENCA SE NE ODOBRAVA NITI SE PODRAZUMIJEVA ZA BILO KOJU DRUGU UPOTREBU. DODATNE INFORMACIJE ZATRAŽITE OD TVRTKE MPEG LA, L.L.C NA ADRESI WWW.MPEGLA.COM.
13. Adobe Flash Player
Softver može sadržavati verziju programa Adobe Flash Player. Pristajete da će za korištenje programa Adobe Flash Player vrijediti licencne odredbe za Adobe Systems Incorporated na adresi go.microsoft.com/fwlink/?linkid=248532. Adobe i Flash registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.
14. Programi trećih osoba
Ovaj softver sadrži i određene programe drugih proizvođača. Na vaše korištenje takvih programa primjenjuju se licencne odredbe koje ste dobili uz njih.
15. Zemljopisna ograničenja i ograničenja izvoza
Ako je na ambalaži softvera naznačeno zemljopisno područje, dopušteno vam je aktivirati taj softver samo na tom području. Morate se pridržavati svih lokalnih i međunarodnih izvoznih zakona i propisa primjenjivih na softver koji obuhvaćaju odredbe o ograničenjima u pogledu odredišta, krajnjih korisnika i krajnjeg korištenja. Dodatne informacije o zemljopisnim ograničenjima i ograničenjima izvoza potražite na adresama go.microsoft.com/fwlink/?linkid=141397 i microsoft.com/exporting.
16. Postupci podrške i povrata
Microsoft osigurava ograničene usluge podrške za ispravno licencirani softver kao što je opisano na web-mjestu support.microsoft.com/common/international.aspx.
Ako ste kupili softver od prodavača i tražite povrat plaćenog iznosa, a ne možete ga ostvariti na mjestu gdje ste kupili softver, dodatne informacije o Microsoftovim pravilima o povratu plaćenog iznosa zatražite od Microsofta. Pogledajte microsoft.com/worldwide, u Hrvatskoj nazovite Microsoftov centar na broj +385 800 300 300 ili posjetite web-mjesto microsoft.com/info/nareturns.htm.
17. Cijeli ugovor
Ovaj ugovor (i uvjeti koji se odnose na softverske dodatke, ažuriranja i usluge koje pruža Microsoft, a vi ih koristite) i uvjeti koji se nalaze na web-vezama navedenim u ovom ugovoru predstavljaju cjelokupan ugovor za softver i sve takve dodatke, ažuriranja i servise (ako Microsoft ne pruža druge uvjete s takvim dodacima, ažuriranjima ili servisima). Ovaj ugovor možete pregledati nakon što pokrenete softver tako da posjetite adresu microsoft.com/about/legal/en/us/intellectualproperty/useterms/default.aspx ili ako slijedite upute u Akcijskom centru-Aktivaciji sustava Windows unutar softvera. Uvjete možete pregledati i na bilo kojoj vezi u ovom ugovoru nakon što pokrenete softver tako da u adresnu traku preglednika upišete URL-ove i pristajete na to. Pristajete da ćete za svaki servis ili uključenu aplikaciju za koju vrijedi ovaj ugovor i određeni uvjeti koji se nalaze na vezama navedenim u ovom ugovoru prije korištenja servisa pročitati uvjete za taj servis. Razumijete da ćete korištenjem servisa prihvatiti ovaj ugovor i povezane uvjete. U ovom ugovoru nalaze se i veze s informacijama. Veze koje sadrže uvjete koji obvezuju vas i nas su: · go.microsoft.com/fwlink/?linkid=390723 (Izjava o zaštiti privatnosti za Windows) · go.microsoft.com/fwlink/?linkid=281874 (Postupak arbitraže) · go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104605 (Windows Media Player) · go.microsoft.com/fwlink/?linkid=246694 (Uvjeti korištenja Windows trgovine) · go.microsoft.com/fwlink/?linkid=246338 (Microsoftov ugovor o uslugama) · xbox.com/legal/livetou (Uvjeti korištenja usluge XBox Live) · go.microsoft.com/fwlink/?linkid=66406 (Uvjeti korištenja .NET Framework) · go.microsoft.com/fwlink/?linkid=248532 (Licencne odredbe za Adobe Flash Player)

OGRANIČENO JAMSTVO
Postoji li OGRANIČENO JAMSTVO za softver? Da. Microsoft jamči da će ispravno licencirani softver funkcionirati kao što je opisano u Microsoftovoj dokumentaciji koju ste dobili uz softver. Ovo ograničeno jamstvo ne obuhvaća probleme koji ste vi prouzročili ili koji su nastali jer niste slijedili upute ili su posljedica događaja na koje Microsoft ne može utjecati. Ograničeno jamstvo započinje kada prvi korisnik vaše kopije softvera nabavi tu kopiju i traje godinu dana. Ako tijekom te godine primite nadopune, ažuriranja ili zamjenski softver, na njih će se jamstvo primjenjivati do isteka jamstvenog roka ili roka od 30 dana, ovisno o tome koje je od ta dva razdoblja dulje. Prijenos softvera neće produžiti trajanje ograničenog jamstva. Microsoft ne daje nikakva druga izričita jamstva ni uvjete. Microsoft isključuje sva prešutna jamstva vezana uz potrebna svojstva za redovitu upotrebu ili promet, potrebna svojstva za naročitu upotrebu te jamstvo da prava trećih osoba nisu povrijeđena. Ako vaši lokalni zakoni ne dopuštaju isključenje prešutnih jamstava, prešutna jamstva ili uvjeti traju samo za vrijeme ograničenog jamstva i ograničeni su do mjere dopuštene vašim lokalnim zakonima. Ako vaši lokalni zakoni zahtijevaju duže razdoblje ograničenog jamstva, unatoč ovom ugovoru, onda će vrijediti to duže razdoblje, ali možete iskoristiti samo pravne lijekove koji su opisani u ovom ugovoru. Članak na kraju ovog ugovora objašnjava kako možete podnijeti zahtjev na temelju ograničenog jamstva.
Što ako Microsoft prekrši svoje jamstvo? Ako Microsoft prekrši svoje ograničeno jamstvo, vaš je jedini pravni lijek popravak ili zamjena softvera. Imamo također pravo da vam umjesto popravka ili zamjene vratimo iznos koji ste (eventualno) platili za softver. Prije povrata novca morate deinstalirati softver i vratiti ga Microsoftu zajedno s dokazom o kupnji.
Što ako Microsoft prekrši bilo koji dio ovog ugovora? Ako imate prema Microsoftu zahtjev po osnovi naknade štete, Microsoft će vam nadoknaditi samo izravnu štetu do iznosa koji ste platili za softver (ili do 50 USD ako ste softver dobili besplatno). Ne možete ostvariti naknadu drugih vrsta štete, uključujući posljedičnu štetu, izgubljenu zaradu, te posebnu, neizravnu i slučajnu štetu. Isključivanja i ograničenja štete u ovom ugovoru vrijede čak i ako popravak, zamjena ili povrat novca za softver nije u potpunosti nadoknadio svu štetu ili ako je Microsoft znao ili je trebao znati za mogućnost nastanka štete. Neke savezne države i države ne dopuštaju isključenje ili ograničenje odgovornosti za slučajne, posljedične ili druge štete, stoga gore navedena ograničenja ili isključenja ne moraju vrijediti za vas. Ako prema vašem nacionalnom pravu imate pravo na naknadu drugih vrsta štete od Microsofta, čak i ako nemate to pravo prema ovom ugovoru, ne možete dobiti naknadu veću od iznosa koji ste platili za softver (ili do 50 USD ako ste softver dobili besplatno).
POSTUPCI TRAŽENJA JAMSTVA
Da biste zatražili servis pod ograničenim jamstvom, potreban vam je dokaz o kupnji.
1. Sjedinjene Američke Države i Kanada. Servis pod ograničenim jamstvom i informacije o povratu novca koji ste platili za softver nabavljen u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi zatražite od Microsofta, i to pozivom na telefonski broj (800) MICROSOFT; poštom na poštansku adresu Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA; ili posjetite adresu microsoft.com/info/nareturns.htm.
2. Europa, Bliski istok i Afrika. Ako ste softver nabavili u Europi, na Bliskom istoku ili u Africi, za ograničeno jamstvo zadužena je tvrtka Microsoft Ireland Operations Limited. Da biste pokrenuli potraživanje na temelju ograničenog jamstva, morate kontaktirati ili Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland ili Microsoftovo povezano društvo u svojoj državi (pogledajte microsoft.com/worldwide).
3. Australija. Ako ste softver nabavili u Australiji, da biste podnijeli zahtjev, obratite se Microsoftu na telefonski broj 13 20 58 ili poštom na adresu Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde NSW 2113 Australia.
4. Ostale države. Ako ste softver nabavili u drugoj državi, obratite se Microsoftovu povezanom društvu u svojoj državi (pogledajte www.microsoft.com/worldwide).
EULAID:WinS14_R3_2_ED_CON_R_HR-HR

Similar Documents

Premium Essay

Cipd

...CIPD Assessment Activity |Title of unit/s |Developing Professional Practice | |Unit No/s |5DPP | |Level |5 | |Credit value |4 | |Assessment method |Written report | | |Written notes | | |CPD Plan | |Learning outcomes: | | | |Understand what is required to be an effective and efficient HR professional. | |Be able to apply CPD techniques to construct, implement and......

Words: 751 - Pages: 4

Premium Essay

Cipd

...Intermediate textbooks published by CIPD in September 2012 Many of our centres are providing students with all the resources required to succeed in their chosen qualification. CIPD offer bespoke textbook collections written by chief examiners and module authors to meet the needs of your students. To organise a collection specifically relevant for your students please email publishingmarketing@cipd.co.uk for more information. Introduction These three titles cover the content of the CIPD intermediate level core units in human resource management and development. The books are written and edited by CIPD accredited experts and offer a wealth of experience in teaching, writing and examining, whilst covering the unit learning outcomes. They also include a wide range of learning features such as reflective activities, annotated further reading, and case studies. Reviews Studying Human Resource Management ‘Through the successful collaboration of the core modules of the intermediate qualification into one text, a valuable resource to both learners and tutors has been created. It enhances the continuing alignment of educational objectives and the CIPD’s professional development framework to deliver and develop outstanding HR professionals.’ Ian Chapman, CIPD course leader, Warrington Collegiate ‘This is a clearly written text which successfully bridges the gap between theory and practice. Coverage of the core modules of the CIPD Intermediate qualification is......

Words: 34268 - Pages: 138

Premium Essay

Cipd

...uk/membership/professional/associate-membership.aspx About Associate member (Assoc CIPD) Associate is the first level of professional membership. Associate members are entitled to use the designation Assoc CIPD after their name to showcase their professional credentials. Associate members build their practical and technical HR knowledge to understand the breadth of HR, and its contribution to organisational performance. They carefully plan their own continuing professional development (CPD) by reflecting on their own performance and taking part in both formal and informal development to enhance their own professional skills and knowledge. Profile of an Associate member Typically an Associate member provides professional advice to managers across the business and delivers activities within the HR plan. Skills and knowledge focus Furthering interpersonal and technical skills and knowledge. Developing a practical understanding of an organisation from frontline experiences. Relationship with clients Advises individuals and managers. Builds a trusting and professional relationship with individuals. Impacts and measures Impacts individuals, customers, and stakeholders to meet service level targets. Benefits of Associate membership Showcases your ability to have a real impact in the workplace. Raises your profile. Use the letters Assoc CIPD after your name to demonstrate your professional......

Words: 891 - Pages: 4

Premium Essay

Cipd

...1.1 Explain the knowledge, skills and behaviours required to be effective in an identified HR or L&D role. The explanation should refer to the HRPM, and include a summary of the HRPM (particularly the 2 core professional areas) and an explanation of the activities and knowledge, at either band 1 or 2, of any one of the professional areas. The CIPD HR Profession Map specifies the activities, knowledge and behaviours involved in different HR/L&D roles. It’s a framework of things you need to do and know in order to be a successful HR professional. The HRPM is made up of 10 Professional Areas, the 4 Bands of Professional Competence and the 8 Behaviours. The two Core Professional Areas are Leading and managing and Insights, Strategy and Solutions. These areas are vital to all HR professionals. Insights, Strategy and Solutions - This area deals with the professional’s understanding and insight into an organisation. Through knowledge of how the business works an HR professional can put into practice strategic solutions to effectively manage an organisation’s specialist requirements. Leading HR - To effectively lead in HR one must act as a ‘role-model leader’. This includes developing yourself professionally, whilst also leading, supporting, and tracking others development. Adding value and making a positive difference with the organisation, and then evaluating this impact is also pivotal within this area. The remaining 8 professional areas cover specialist......

Words: 459 - Pages: 2

Premium Essay

Cipd

...Carillionplc | CIPD Intermediate Diploma | Using Information in Human Resources | CIPD Registration 2289477X | Twentyman April | 2/12/2015 | Contents 1. A brief description of the research project and issue under investigation and an analysis of good practice in relation to this issue………Page 3 2. Identification of the key stakeholders and why and how they might be interested in or affected by this study………………………………Page 5 3. The key sources of secondary research and an evaluation of their contribution to the study…………………………………………......Page 6 4. The key methods of collecting primary data and their relative strengths and weaknesses…………………………………………………......Page 7 5. An outline of how you might present the findings in order to persuade stakeholders to act on the results…………………………………Page 9 A brief description of the research project and issue under investigation and an analysis of good practice in relation to this issue. I would like to conduct a research project which will focus on employee engagement within Carillion Services, I can then evaluate the research information to look at the impact this has on the current staff turnover levels. Carillion FM Services has a wide range of hard and soft FM services ranging from engineers, site managers to cleaners, catering staff and caretakers, the turnover of employees has increased over the last year. Carillion have recently issued the results to their annual “Your Say Survey” and employee engagement has been...

Words: 3079 - Pages: 13

Premium Essay

Cipd

...REPORT TITLE: Overview of CIPD’s HR Profession Map DATE: 18th October 2012 1.0 Introduction This report has been produced for a new HR practitioner entering into Companies House. This report it outlines The Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) HR Profession Map and how this feeds into timely and effective service delivery from professional HR practitioners. The HR Profession Map (HRPM) developed by CIPD is a useful wide-ranging visionary tool of how HR can add value to the organisation it operates in. The map covers skills, behaviours and knowledge that HR people require in order to become a successful HR professional. It also helps to identify areas that people may need to be developed. The map provides support to individuals as they recognise development needs for their career progression which in turn helps the practitioner acquire the knowledge, skills and behaviours to deliver timely and effective HR services to its customers. The information for this report has been collected from the CIPD website and the HR map.     1.1 Findings     The HR Profession Map holds two professional core areas that cover insights,   strategy and solutions as well as Leading HR. Insights, Strategy and Solutions is where the professional fosters legitimate insights and solutions, which aid understanding in the business and how it works (or should work), and allows well-defined strategies to be developed and implemented in order to improve things. Leading HR is......

Words: 947 - Pages: 4

Free Essay

Cipd

...HUMAN Md. Shahidul Islam RESOURCES Program: MBA (Regular) MANAGEMENT Semester: Fall 2011 ID: 136-34-22 The Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD): The Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) is Europe's largest HR and development professional body. As an internationally recognised brand with over 135,000 members across 120 countries, we pride ourselves on supporting and developing those responsible for the management and development of people within organisations. We know what good HR looks like and what you need to know and do at every stage of your HR career, wherever you are in the world. With over 135,000 individual members we’re in the business of supporting you to keep up to date with the latest thinking and best practice, as well as providing you with products and services to help you do your job including: . CIPD has links with over 100 similar global institutions and associations and are active members of the World Federation of People Management Associations (WFPMA), the European Association for People Management (EAPM) and the International Federation of Training and Development Organisations CIPD is setting global standards for HR and supporting the development of HR professionals and building HR capability within organisations around the world. Our members represent over 120 countries throughout the world and are supported by a network of 48 branches, led by volunteers, in the UK and Ireland.......

Words: 1718 - Pages: 7

Premium Essay

Cipd

...1 1.1 There are many different reasons as to why an Organisation needs to collect HR data, one of these could be for Legal requirements. All Employers are required to ensure that all of their Employees have a Right to Work in the UK. This could be in the form of a valid UK Passport, an Employer would then have to check the original to ensure it is valid and keep a copy on record (Richter, 2014). Another reason would be for administration purposes, an Employer would need to store information such as addresses, phone numbers, and next of kin details to ensure that they are able to contact employees via telephone and letters and also contact family members if an emergency was to occur. 1.2 One type of data that is collected by HR is absence (Richter, 2014). This allows an organisation to monitor the leave taken by each employee. A manager can then ensure an employee is not taking too much or too little holiday and it can also highlight any trends showing in sickness absence. Other types of data collected by HR could be data relating to Recruitment, this may include where the candidate was recruitment from, whether it is an agency and if so what the recruitment cost was. You may also keep a record of the date a role has been signed off and how long it has taken to recruit and place a candidate. Logging this sort of information allows you to look back and see if there are any week areas within the recruitment process, you can then look at how to improve these and therefore...

Words: 627 - Pages: 3

Premium Essay

Cipd

...Activity 1 (part 1 of 2)
(Note: The CIPD Human Resources Profession Map (HRPM) can be accessed at: www.cipd.co.uk/cipd-hr-profession/hr-profession-map/explore-map.aspx )
Write a report in which you:  Briefly summarise the HRPM (i.e. the 2 core professional areas, the remaining professional areas, the bands and the behaviours) The (Human Resources Profession Map (HRMP) is designed to show what best practice might look like within all areas, and across all levels of Human Resources (HR) and Learning and Development (L&D). Information on this map is shown (below) by a circle made up of a core and 3 layers, and also 4 bands which are displayed to the side. Starting from the core, I’ll work my way out through the layers to the outer edge of the circle, and then discuss the bands, one by one. The core of the circle is applicable to all HR professionals, and is central to all roles. There are two aspects of the core – the very centre, labelled, ‘Insights, strategy and solutions, and the ring around this, which is defined as ‘Leading HR’. The centre reminds us that the HR professional have continuous awareness of business strategies and areas of weakness and have the skills and capability to provide genuine business solutions that fit with organisational values. Professionals should be able to consider a range of needs and factors, such as customer needs, financial constraints and political climate. This links closely to ‘Leading HR’ which follows, as to be in a......

Words: 1629 - Pages: 7

Premium Essay

Cipd

...2014 | |Your Tutor |Lisa Stevens | |Date of Submission |01/11/2015 | |Number of words used in this TMA (discount references and tables, charts and graphs) | | Save this document as Full name, Unit, Cohort, Assessment For example AngelaSample_3PRM_Jan15_Assessment It will be returned as AngelaSample_3PRM_Jan15_Assessment_Feedback CIPD Assessment Activity |Title of unit/s |Supporting Good Practice in Performance and Reward Management | |Unit No/s |3PRM | |Level |3 | |Credit value |6 | |Assessment method |Written report, Observation...

Words: 3300 - Pages: 14

Free Essay

Cipd

...[pic] Name: Shahira Omran Centre Name: ICS ICS Student Number: 20958283 CIPD Membership Number: 41483788 Qualification Title: Foundation Human Resource Practice Unit Title: Recording, Analysing and Using Human Resource Information Unit Code: 3RAI Assignment number:2 Candidate declaration: ‘I confirm that the work/evidence presented for assessment is my own unaided work.’ I have read the assessment regulations and understand that if I am found to have ‘copied’ from published work without acknowledgement, or from other candidate’s work, this may be regarded as plagiarism which is an offence against the assessment regulations and leads to failure in the relevant unit and formal disciplinary action. I agree to this work being subjected to scrutiny by textual analysis software if required. I understand that my work may be used for future academic/quality assurance purposes in accordance with the provisions of the Data Protection Act 1998. I understand that the work/evidence submitted for assessment may not be returned to me and that I have retained a copy for my records. I understand that until such time as the assessment grade has been ratified by internal and external quality assurance verifiers it is not final. Name: Shahira Omran Submission date: 2nd June 2014 Word count (excluding titles and bibliography): 1658 Task 1 Q1 The Organisation needs to keep records for employees for the following reasons: 1. To......

Words: 1960 - Pages: 8

Free Essay

Cipd

...1.1. and 1.2 Organizations need to collect HR/L&D data for numerous reasons, some being training effectiveness compliance and also for the legal requirements, this information can help make decisions for the direction of the company, two of which are discussed below. Type of data that is collected from the perspective of a learning and development practitioner are training evaluation forms from induction and company employee’s. Training evaluation forms are imperative to learning and development practitioners because they provide information needed when conducting training needs analysis. By doing this we can drill down through by analysis to possibly identify competency gaps that employees may have and to research on whether a skilled, knowledge or behavior training needs to be conducted. These evaluation forms will help learning and development practitioners understand the success rate of the training curriculum and the learning and development practitioners’ own performance. If all or most of the feed back obtained from these forms where negative, then this could be an indicator either the training curriculum needs updated or the learning and development practitioner needs to be assessed further. Every organization has legal requirements. Government departments have an impact on the HR data and can demand records. These could be to satisfy legal requirements, provide relevant information in decision-making and for consultation requirements. Others include......

Words: 507 - Pages: 3

Premium Essay

Cipd

...Employment Law * introduction The following report will explain Employment Law and how it is enforced, Tribunal and Courts system and the Legal procedures. Employment Law is the legal field that covers the relationship between employees and employers including what can an employer expect from you and ask you to do and the rights you have to work. (Law on the Web, 2015) There are two different types of employee rights – Statutory rights and the rights set up in your contact. 1.1 Explain the purpose of employment law and how it is enforced: “The purpose of employment law is to provide legal protection to employees and employers. The need for employment law became apparent when industrialization swept nations. Industrialization changes the face of any nation. Urban slums were suddenly over run with people willing to work, often found that the limited number of jobs available meant that the factory conditions worsened. Employers discovered that desperate people would be willing to work for very little in bad conditions. As the conditions became worse, the number of people willing to work increased. Governments were forced to take notice of the conditions that frequently resulted in death and dismemberment of employees.  When conditions of this nature exist, wages begin to go down. Required work hours go up, and some vulnerable members of the population are exploited. Historically, the first group to get exploited is women. Women worked twelve or more hours a......

Words: 555 - Pages: 3

Premium Essay

Cipd

...|Unit title |Supporting Good Practice in Performance and Reward Management | |Level |3[1] | |Credit value |6 | |Unit code |3PRM | |Unit review date |Sept. 2011 | Purpose and aim of unit This unit provides an introduction to the purpose and processes of performance and reward management and the role of human resources (HR) in promoting and supporting good practice. Studying this unit will enable learners to develop their understanding of how motivational theories and associated tools can be used within the context of performance and reward management and how these can have a positive impact on an organisation’s business objectives. It also provides an overview of appropriate skills and good practice associated with performance management reviews and follow-up and the data management aspects. Additionally learners will understand the role of financial and non-financial benefits and important determinants of reward decisions. On completion,......

Words: 1119 - Pages: 5

Free Essay

Cipd

...STUDENT: Clare Quinn |Unit Code |Learning outcomes and Assessment criteria |Assessor comments |Pass/ Refer/| | | |Provide rationale for judgements against each |Fail | |3PRM | |assessment criterion and identify areas for development| | |1 Identify and assess 4 | Explain the organisational benefits of a | | | |factors that affect an |diverse workforce | |PASS | |organisation’s approach | | | | |to both attracting talent| | | | |and recruitment and | | | | |selection. Identify and | | | | |explain 3 organisational | | | | |benefits of attracting | ...

Words: 552 - Pages: 3