Free Essay

Daaaaaaaaaaaaaaaa

In: Science

Submitted By qstefan
Words 422
Pages 2
Да се състави програма, която въвежда дробни / цели числа докато е изпълнено условие1 и

double x; // int x; do { cin>>x; } while( !(условие1) );

а/ извежда броя на въведените числа, за които е изпълнено условие2 (да не се отчита числото за край (тоест условие1)).

double x; // int x; int br=0; do { cin>>x; if (условие 2 && !( условие 1) br=br+1; } while( !( условие 1) ); cout<<"broqt e "<<br<<endl;

б/ извежда произведението на въведените числа, за които е изпълнено условие2 (да не се отчита числото за край (тоест условие1)).

double x; // int x; double p=1; do { cin>>x; if (условие 2 && !( условие 1)p=p*x; } while( !( условие 1) ); cout<<"proizwedenieto e "<<s<<endl;

в/ извежда сбора на въведените числа, за които е изпълнено условие2.
(да не се отчита числото за край (тоест условие1)).

double x; // int x; double s=0; do { cin>>x; if (условие 2 && !( условие 1)s=s+x; } while( !( условие 1) ); cout<<"sboryt e "<<s<<endl;

г/ извежда има или не числа, за които е изпълнено условие2. (да не се отчита числото за край (тоест условие1)).

double x; // int x; int br=0; do { cin>>x; if (условие 2 && !( условие 1)br=br+1; } while( !( условие 1) ); if(br==0)cout<<"nqma takiva chisla"<<endl; else cout<<"ima takiva chisla"<<endl;

д/ извежда най-малкото число от въведените (да не се отчита числото за край (тоест условие1)). double x; // int x; cin>>x; double min=x; do { cin>>x; if (x<min && !( условие1) )min=x; } while( !( условие1) ); cout<<"naj-malkoto chislo e "<<min<<endl;

условия:

х е положително х>0 х е отрицателно х<0 х е неположително х<=0 х е неотрицателно х>=0 х е по-голямо от 3 х>3 х не по-голямо от 3 х<=3 х е четно х%2==0 х е нечетно х%2!=0 х е се дели на 3 х%3==0 х е не се дели на 3 х%3!=0 х е кратно на 3 х%3==0 х не е кратно на 3 х%3!=0 х завършва на 3 х%10==3 х не завършва на 3 х%10!=3

Similar Documents