Free Essay

Dadat

In: Computers and Technology

Submitted By dadat
Words 301
Pages 2
dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat dadat
dadat

Similar Documents

Free Essay

Masusing Pag-Aaral Sa Pagyabong Ng Gay Lingo

...Nina Ricci (mula sa salitang Ingles na rich) na ang ibig sabihin ay mayaman ang salitang Gelli de Belen (mula sa salitang Ingles na jealous) na ang ibig sabihin ay naiinggit 10) ang salitang Oprah Winfrey mula sa huling pantig na prah na katunog ng salitang Ingles na promise 6 Marami sa mga gay words ay gumagamit naman ng mga dagdag na salita, pantig, o titik. Ang ilan naman ay binabawasan ng mga pantig o titik. Ang iba namang salita ay pinagsasama-sama. Narito ang ilang mga halimbawa: 1) ang salitang Crayola mula sa salitang cry 2) ang salitang pagoda mula sa salitang pagod 3) ang salitang tera mula sa salitang inggitera 4) ang salitang rita mula sa salitang naiirita 5) ang salitang rhapsody mula sa salitang sarap 6) ang salitang dadats mula sa salitang datung 7) ang salitang Aglipay (ugly at Pinay) na ang ibig sabihin ay pangit na Filipina 8) ang salitang Lucita Soriano (loser at sorry) na ang ibig sabihin ay loser na, sorry pa 9) ang salitang Rica Peralejo (Rica-rich at pera) na ang ibig sabihin ay mayaman 10) ang salitang Bebang Mayta (Bebang-babae at Mayta-maid) na ang ibig sabihin ay babaeng katulong Mula sa mga pagsusuring ito ay mahihinuha na ang mga gays ay may mga makukulay na paraan ng pagbuo ng kanilang mga salita. D. Konklusyon Sa pag-aaral na ito ay nakabuo ng mga sumusunod na konklusyon ang mga mananaliksik ukol sa gay lingo sa ating bansa. Ang pag-usbong ng gay lingo ay masasabing nagsimula noong nakaranas ang mga gay ng matinding diskriminasyon......

Words: 3469 - Pages: 14