Free Essay

Dansk

In: Business and Management

Submitted By Ak1997
Words 253
Pages 2
Afsætning.

Opgave 11.6
1. Hvad kaldes den konkurrenceform, som gælder for dagligvaremarkedet?
- Det er på det homogene marked, og ligger under fuldkommen konkurrence.
2. Redegør for, hvorledes supermarkederne og discountbutikkerne kan differentiere deres butikker og produkter fra hinanden.
- Irma differentiere sig fra en butik som fx Netto. Irma kører bl.a. højere kvalitet, som er grunden til den lidt højere pris end i Netto. Netto har lavere priser, men produkterne svarer heller ikke til den samme standard som bliver givet i Irma. Derfor Burde virksomheder som Irma reklamere for deres højere kvalitet og standard, hvor Netto skal reklamere med deres lave priser.
3. Forklar hvilke indtrængningsbarrierer der eksisterer for dagligvarebranchen.
-Produktdifferentiering (Der allerede er mange store butikskæder på markedet, som sælger de samme ting. Den nye butik vil højst sandsynligt sælge det samme, hvilket medfører en stor konkurrence.)
4. Udarbejd en brancheanalyse for dagligvarebranchen.
-Leverandøren har magten i forhold til den nye butik, da den endnu ikke har skabt et stort nok brand. Truslen fra de substituerende varer er et stort problem, og skaber stor konkurrence, da der som sagt er mange dagligvareudbydere på markedet allerede.
5. Forklar hvad en brancheanalyse kan anvendes til af marketingafdelingen.
-De kan anvende den til at få mere viden omkring hvor stor konkurrencen er på markedet og hvad de skal gøre for at differentiere sig fra de andre udbydere. De kan bl.a. allerede fra start af indføre deres egene discount varer, og måske gøre sortimentet lidt større end det måske er i de andre dagligvare butikker.

Similar Documents

Free Essay

Dansk

...findes ikke forskning, der entydigt viser, at læringen øges alene ved, at lærerne er mere sammen med eleverne. Der skal andet og meret til.” De mener ikke at man får luftet de kompetencer som der også er vigtige vha. Mere lærer-elevtid (Selvstædighed, Ansvarlighed, samarbejdsvilje og innovation). Så den ide de er kommet med, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og gymnasierektorerne, er at man skal anvende, anvendelsesorienteret undervisning, dette er et begreb som man man umulugt kan benægte, men det som de gerne vil få frem, er at det ikke kun er ”snæver faglig viden” som er anvendelses orienteret, de giver nogle eksempler ”Fysik alene bygger ingen bro. Og man kan heller ikke rense et vandløb eller lave en effektiv kampagne for Dansk Flygtningehjælp ved hjælp af viden fra de enkelte fag alene.” Så det de viser igen, er at man har brug for at lærer eleverne noget andet end fagligviden også (Selvstædighed, Ansvarlighed, samarbejdsvilje og innovation). Statsministeren brugte så fint et eksempel på en elev, ”Emil”, og fortalte om en dag på hans gymnasie, hvor han ikke kun blev udfordret fagligt, men udfordret på hans almene menneskelige koompentencer ( personlige autoritet, realistiske sans osv...) ekspels skulle han i tysk selv finde på en opgave, som der kunne træne hans tyske ordforråd, her fandt han så på et stafet på skolen, hvor de skulle finde ord og forklare dem på tysk. Statsministerens pointe med det her, er at han ikke kun bliver trænet på det......

Words: 573 - Pages: 3

Free Essay

Dansk Kultur

...Dansk kultur Er dansk kultur, som vi kender den, truet? Mit navn er Rasmus Johansen, og jeg vil i det næste stykke tid koncentrere mig om dette spørgsmål. Jeg vil fortælle om mine egne erfaringer, og ikke mindst ytre mine meninger og synspunkter. Kan vi som danskere se vores danske værdier, normer, vort danske sprog og vor historie forsvinde? Er vores kultur virkelig truet, eller er den i rivende udvikling sammen med den enkelte danskers personlige udvikling? Først skal vi fokusere på, hvad kultur egentligt er. Kultur for mig er den danske sportsånd. Danskere der er samlet på et fodboldstadion, for sammen at se det danske landshold spille. Kultur er en open air koncert på plænen i tivoli, med min familie og mine venner. Kultur er, hvad jeg er opvokset med, og jeg er opvokset med brun sovs og kartofler. Jeg er dog også opvokset med pizza, burger og andre ting som mine forældre ikke nødvendigvis er vokset op med. Min forståelse af kultur er kommet ind med modersmælken. Det jeg nu ser som normer, er noget jeg har lært fra min nærmeste familie, og mennesker jeg har omgået meget i min opvækst. Under min opdragelse har jeg altså fået en form for forståelse, for hvad man skal, og især hvad man bestemt ikke skal. Mine forældre og mine venner har sikker nogle andre idéer om, hvad kultur er for dem. Jeg tror dog, at vi danskere også har ting, som vi er enige om. F.eks. at vores historie og vores kunst er kultur, vi kan være stolt af. Generationer før mig ville sikkert have......

Words: 1124 - Pages: 5

Premium Essay

Dansk - Tiggersken Fra Locarno

...tilbage til Jesus’ genopstandelse, måske endda længerer tilbage. Siden da har der gået mange historier om spøgelser, som fx den hvide dame eller Yûrei. Gennem tiden er flere mennesker flygtet fra deres hjem, da de er sikre på at de har hørt et spøgelse eller set et og fænomenet har ført til stor diskussion om, hvorvidt at de findes. Eksistensen af spøgelser er dog aldrig blevet bevist, men heller ikke modbevist, så spørgsmålet findes stadig. Spøgelser har også gennem tiden ført til mange historier og Heinrich von Kleist’s novelle ”Tiggersken fra Locarno” danner også ramme om en spøgelses begivenhed. Teksten ”Tiggersken fra Locarno” blev første gang trykt i den tyske avis ”Berliner Abendblättern”, i 1810, den er efterfølgende blevet oversat til dansk i 1982, af Niels Brunse. Igennem en treleddet Harmoni-kaos-ny harmoni komposition følger vi en Marchese og de hændelser, som sker på hans slot. Vi følger hans kamp for at få solgt sit slot, hvorpå det spøger. Igennem hændelser følger vi, hvordan noget, som måske ikke er virkeligt, kan nedbryde en mands sindstilstand og fører ham ud i sindssyge. Teksten ”Tiggersken fra Locarno” er bygget op efter berettermodellen, som er meget normalt for noveller. Det ses dog i novellen at anslaget bliver undladt og novellen springer direkte til præsentationen, men man kan dog sige at overskriften ”Tiggersken fra Locarno”, giver os en ide om konflikten, da vi nu ved at vi har med en tiggerske at gøre. Tekstens starter dog med præsentationen,......

Words: 1177 - Pages: 5

Premium Essay

A/S Dansk Minox, Copenhagen

...A/S DANSK MINOX, COPENHAGEN Click Link Below To Buy: http://hwcampus.com/shop/as-dansk-minox-copenhagen-solution/ A/S Dansk Minox in Copenhagen, specializing in branded vacuum-packed meat and other food products, had for many years sold vacuum-packed sliced pork in gravy, a very popular dish in Denmark. In 1995 the product represented about 15% of the firm's total sales in the country in a product range which comprises 30 products. The Danish house-wife very often serves this dish together with a red cabbage salad. This salad is rather time-consuming to prepare at home and certain competitors of A/S Dansk Minox had recently introduced red cabbage salad in either vacuum-packed, canned, or frozen form. However, A/S Dansk Minox estimated that the major part of the red cabbage sold was still prepared at home, and although sales of ready-made red cabbage salad expanded rapidly, it was felt, and consumer research confirmed this, that there was still a great untapped potential for such a product. At the end of 1995 A/S Dansk Minox had not marketed vacuum-packed red cabbage salad, but in view of existing market potential, and since it was so often eaten together with sliced pork, company management also considered producing red cabbage salad. A/S Dansk Minox had during the last year considered introducing a specialty line of “complete meals”, which were to be sold in an attractive carton containing vacuum-sealed bags with the different ingredients for the meal. The......

Words: 2110 - Pages: 9

Free Essay

Dho Dansk Slavehandel

...Dansk Historie Opgave 1.g Elevnavn: Sebastian Mytaros LedgaardKlasse: 1.u Studieretning: Samfundsfag A/Engelsk A | Vejleder: Mikael Skou Hougaard Dansk | Vejleder: Jacob Theis Winther Jørgensen Historie | Område: Danmark og de andre 1. fag Historie | Niveau: A | 2. fag Dansk | Niveau: A | | Opgaveformulering: Hvordan endte Danmark som slavehandlende nation, og kan Danmarks færden i Vest Afrika retfærdiggøres?a. Redegør for den danske trekantshandel, samt Det Danske Slavehandelsforbud i 1792.b. Analyser tekstuddraget ”Slavernes Kyst” samt ”Forordning om Neger-handelen” .Vurder herefter hvordan teksten belyser den danske slavehandel, og hvordan de sorte portrætteres.c. Diskuter hvordan dansk slavehandel har påvirket eftertiden, og danskernes selvopfattelse. | Indholdsfortegnelse: Side 3-5 Side 6-7 Side 7-8 Side 8-9 Side 10-11 Side 3-5 Side 6-7 Side 7-8 Side 8-9 Side 10-11 Den danske trekantshandel samt slavehandels forbuddet i 1792. Analyse af ”Slavernes kyst”. Analyse af ”Forordning om negerhandlen”. Side Slavehandlens indflydelse påvirkning på eftertiden og danskernes selvforståelse. Litteraturliste. ...

Words: 2928 - Pages: 12

Free Essay

Nordvest Dansk Hf

...bliver værre med tiden og vores næste genaration står over for en stor udfordring. Jeg lægger ud med tage udgangspunkt i Michael Noers film Nordvest, som netop omhandler kriminalitet og bande aktivitet. Efter det har jeg taget mig til opgave at kigge lidt nærmere på hvad bande exit er. Overordnet vil jeg tage et kig på filmens handling med særligt fokus på bandemiljøet som vil fremstå i min redegørelse, og så vil jeg analysere de filmteknikske virkemidler og komme ind på mit diskuterende underspørgsmål omkring hvad bande exit er, som jeg tidligere har nævnt. Sidst men ikke mindst vil jeg komme med en konklusion vedrørende opgaven i sin helhed. Redegørelse af filmen med fokus på bandemiljø. Michael Noers film Nordkraft fra 2013 er et dansk action drama, hvor historien tager udgangspunkt i den 18 årige indbrudstyv Casper ”Gustav Dyekjær Giese”, der bor sammen med sin mor, bror og lillesøster i den berygtede bydel Nordvest. Hælervarerne sælger han sammen med sin makker Robin ”Nicholas Westwood Kidd” til den banderelateret indvandre Jamal ”Dulfi Al-Jabouri”. En dag støder Casper dog ind i den rockerrelateret alfons Bjørn ”Roland Møller”, og til at starte med vil Bjørn have Casper til at stjæle diverse ting til det sted hvor Bjørn køre sin forretning fra som alfons. Men Casper er hurtig og udtaler sig ”Det kender jeg ikke noget til” og dermed takker han nej til tilbuddet. Men efter som at Casper føler sig uretfærdigt behandlet at Jamal, fordi han ikke behandler ham ordenligt......

Words: 3360 - Pages: 14

Free Essay

Dansk Analyse Af Reklamer (Dk) (12)

...Analyse til raklamer Beskrivelse: Selve Tv-reklamen forgår selvfølgelig i Danmark fordi Tuborg er en dansk firma og sproget er Dansk. Miljøet indendørs ser da ikke ligefrem fattigt ud, men man kan godt se at de ikke ligefrem har mange penge, de konkrete ting der ses, er alle plakaterne på væggen og sengen og ølflasken og fjernbetjeningen. (0.32) Reklamen forgår muligvis en lidt sent aften i Januar – Februar måned pga. at personerne ikke ligefrem har shorts og t-shirts på, og manden (0.37) siger også selv, ’’når du nyder en grøn Tuborg i januar og februar måned støtter du musikken.’’ Der er 5 personer involverede, 4 mænd omkring de 30 år som har et heavy metal band, og er påklædt i SORT og kun sort, og de er påklædt som ’hårde typer.’ Deres personligheder udtrykkes også ret godt, de prøver at virke som hårde typer, og som meget rå typer som er meget aggressive. Den gamle mor som kommer ind, er meget rar, kærlig og hjælpsom, og hun er påklædt som en bedstemor og ikke som endnu en hård type. Handling: Meget kort fortalt, de 4 ejere af dette band, har brug for penge til at købe et bass anlæg, og beder så Lucifer til hjælp, de vil give deres sjæle til Lucifer, hvis han bare kan skaffe dem et bass anlæg. Så kommer bedstemoren ind, og de tror stræks at det er Lucifer, og så bliver det hele vendt på hovedet. Virkemidler: Den dominerende virkemiddel er helt klart lyden vil jeg sige, og kameraets stilling. Sproget virker hårdt når de taler, og så lydeffekterne gør det...

Words: 959 - Pages: 4

Premium Essay

Dansk

...interoffice memorandum to: ROLAND GUIDRY, PRESIDENT OF DESTIN BRASS from: global mba Monterrey team (Maria, Rocio, calixto, hector, ernesto) subject: PRODUCT COST´S ANALYSIS date: [ 8/3/2012 ] cc: dr. Jeff Schatzberg Following-up the estimates cost, we got product costs using the overhead cost activity analysis, and the estimate costs are, Valves $ 37.70 per unit, Pump $ 48.79 per unit and Flow controllers $ 100.76 per unit. Comparing standard unit cost vs the costs estimated by overhead cost activity analysis, we found that it would be losses in flow controllers of $177,020 in comparison with ABC, as well as a small loss of $1,078 in valves but these negatives effects would be counteracted by a gain vs ABC of $179,110 to come to net gain of $1,012 under standard costing. This favorable advantage of the standard costing is going to be lost if the price of pumps continues to come down plus Destin is losing money on every flow controllers. The reason for the negative effect on the flow controllers is because the product requires a lot of material handling cost under the cost activity analysis. For valves and pumps material handling is not impacting with a high cost per unit as Flow controllers. Valves selling price is spot on with the 35% profit margin target but pumps have 40% profit margin and could be lowered if the market asks for it until 35% profit margin is reached. Flow controllers are causing losses to the company due to a -4% profit margin and its price......

Words: 419 - Pages: 2

Free Essay

Dansk

...Døden i børnehøjde Udødelige? Er det, det vi skal forestille at være? Sådan et indtryk har børn ofte af døden i mine øjne. Børnene er pakket og rullet godt og grundigt ind i vat hvad det angår døden. De voksne er for gode(kald det slemme) til, at tale udenom realiteterne når det handler om døden og livets endestation. De voksne kan feje det af vejen lige meget om det er barnets bedstemor eller om det er barnets højtelskede hamster, som har sagt stop. Børn tror, at de er udødelige. Døden ér og vil altid være et ømt og vanskeligt emne for alle mennesker. Som regel forsøger vi at skjule denne for børn fordi vi mener, at de er for unge til at håndtere døden. Døden er så svært et begreb at håndtere for os og det at vanskeligt at forholde sig til det at miste. Men som vi ved, så ”skal vi alle dø”, der er ingen som slipper udenom. Dette absurde emne tager forfatteren Damian Arguimbau op i sin debatartikel ”Farlig Fiktion”, trykt i Weekendavisen den 27. Februar 2009. En konstant debat omkring at præsentere døden for børn og unge og man spørger sig selv, ”er det vigtigt for børn og unge, at lærer dem om død allerede i en tidlig alder?” Ifølge Damian Arguimbau så afspejler opmærksomheden omkring ”Mille-sagen”, den danske DR Tv-serie, som bliver sendt i primetime lørdag aften kl. 19:30 omkring Milles bedste veninde, som bliver dræbt i et trafikuheld, en kuriøs konflikt i samfundet. Som Damian Arguimbau skriver, så siger folk ofte at samfundet er blevet mere råt, men samtidig......

Words: 908 - Pages: 4

Premium Essay

Dansk

...In the short story “Low Visibility” written by Margaret Murphy the main character is called Laura. Laura is, because of her husband who has been repressing her for a long time, a very insecure person. She does not have the courage to fight back when he gives her orders. In the text it says, that she used to be a spirited person who “could make the whole room laugh” but because of her marriage with John that energy has slowly left her. John wanted to marry her because of her spirit but day by day she drifted in to the sad and hollow frame of mind John himself was trying to escape from. Laura has no liberty in their marriage and John sees her only as an object. In every healthy marriage there is love, but it does not show in this marriage. Perhaps there was a little spark in the beginning but that love is certainly gone. He hurts her both physically and mentally and of course she is not satisfied with this but she has become afraid of him and does not dare to go in his way. If she does oppose him he either yells at her or hits her. She feels as if she is invisible and she feels that no one can see that she is suffering. She is very troubled and it seems that only a small thing would push her over the edge into madness. In the story, Laura and John are watching TV. They are watching the news about the riots that are happening in the streets. In the streets all kinds of violence and crime are happening. People are clearly furious about something. John does not......

Words: 445 - Pages: 2

Premium Essay

Dansk

..."Christmas Day" redirects here. For other uses, see Christmas (disambiguation) and Christmas Day (disambiguation). Christmas A depiction of the Nativity with a Christmas tree backdrop. Also called Noel Nativity Yule Xmas Observed by Christians Many non-Christians[1] Type Christian, cultural Significance Traditional birthday of Jesus Date December 25 (alternatively, January 6, 7 or 19)[2][3][4] (see below) Observances Church services, gift giving, family and other social gatherings, symbolic decorating Related to Christmastide, Christmas Eve, Advent, Annunciation, Epiphany, Baptism of the Lord, Yule Christmas (Old English: Crīstesmæsse, literally "Christ's mass") is an annual commemoration of the birth of Jesus Christ,[5][6] celebrated generally on December 25[2][3][4] as a religious and cultural holiday by billions of people around the world. A feast central to the Christian liturgical year, it closes the Advent season and initiates the twelve days of Christmastide.[7] Christmas is a civil holiday in many of the world's nations,[8][9][10] is celebrated by an increasing number of non-Christians,[1][11][12] and is an integral part of the Christmas and holiday season. The precise date of Jesus' birth, which some historians place between 7 and 2 BC, is unknown.[13][14] By the early-to-mid 4th century, the Western Christian Church had placed Christmas (with the first Christmans at Rome "a few years after the Council of Nicaea")[15] on December 25, a date later......

Words: 441 - Pages: 2

Free Essay

Dansk

...Analyse af ”Liljen og Dugdraaben” ”Liljen og dugdraaben” er et digt som er skrevet af Shack von Staffeldts i år 1808. Digtet er et udpluk fra hans digtsamling ”Nye digte.”Digtet udkom i perioden der inden for litteraturen kaldes for romantikken. Romantikken er en periode der strækker sig fra 1800 til 1870. Nyplatonismen er ligger under perioden romantikken, her er det tale om to verdener. Nyplatonismen bygger på den græske dualist Platon som var filosof. Platon mener at verden er opdelt i to, den ene er det åndelige og den anden er det jordiske rige, som er idéerne og fænomenernes verden. Ifølge Platon lever vi i en skyggeverden, hvor kroppen er slave af sjælens begær. Staffeldt gik ind for dualismen, han mente at inden man bliver født er i ”ideernes verden” den åndelige verden, og efter døden vender man tilbage dertil. Digtet skildrer en dråbe der falder ned fra himlen og ind i en lilje. Englene græder da dråben er fængslet i en jordisk krop. Liljen byder dråben velkommen, da kroppen og sjælen vil være sammen i den jordiske verden. Liljen som skal forstille sig at være menneskekroppen er mere besat af smykker og perler, hvorimod dråben er sjælen, det åndelige som ikke vil fristes. Dråben glæder sig til solopgang, når liljen åbner sin krone så dråben kan komme op i himlen igen. For når solen er gået ned med afskedssmil så er det vådt hele natten, og når solen skinner og duggen kommer op igen fordamper den. Digtet tilhører genren centrallyirk, da det udtrykker jeg’ets......

Words: 1083 - Pages: 5

Free Essay

Dansk

...Kærlighed Jeg satte mig tilbage i sofaen efter et par lange timer, hos mine bedsteforældre. Mine forældre tvang mig afsted et par gange om ugen for at tjekke om de gamle har det godt, hvilket jeg i virkeligheden godt ved ikke er grunden. Det er i bund og grund kun fordi at min mor er nervøs, over at jeg er alene hjemme, nu når de er taget på en uges ferie til Gran Canaria. Hun ringer i forvejen 3 gange om dagen for at høre om jeg har det godt, hvorfor kan hun ikke bare stole på mig? Stole på at jeg er gammel nok til at kunne klare mig selv nogle dage. ”din mor elsker dig jo bare.” forklare min mormor altid når jeg brokker mig over hendes tilgang til tingene. Det har hun nok ret i, men det betyder vel ikke hun skal behandle mig som et lille barn mere? Jeg ved jo godt hun elsker mig. bare fordi jeg ikke går rundt med mine følelser ude på tøjet betyder ikke, at jeg ikke har nogen. Eller at jeg ikke kan elske nogen, for jeg elsker da mange mennesker, uden de selv ved det, tror jeg. Men så når det er sagt, hvad betyder at elske overhovedet? Eller hvad er kærlighed? Alle elsker, og er elsket på en eller anden måde. Det tror jeg. Jeg siger aldrig direkte om jeg elsker en person, jeg viser det nok mere indirekte i mine handlinger. Jeg vil gøre alt for de mennesker jeg elsker. Men så er spørgsmålet bare, hvem elsker jeg? Det tror jeg ikke der er svar på, for man kan elske på mange forskellige måder. Alle elsker vel på den ene eller den anden måde deres venner?......

Words: 842 - Pages: 4

Premium Essay

Dansk Stil

...1-13 The role of management accounting Consider the descriptions of management accounting provided in Exhibit 1-3 and in the remainder of the chapter. Discuss why the associated responsibilities are viewed as “accounting” and how people handling those responsibilities interface with other functional areas in fulfilling the stated responsibilities. What skills and knowledge does one need to fulfill the responsibilities? LO 1, 2, 3 1-14 Different information needs Consider the operation of a fast-food company with hundreds of retail outlets scattered about the country. Consider the descriptions of management accounting provided in Exhibit 1-3 and in the remainder of the chapter to identify management accounting information needs for the following: a. The manager of a local fast-food outlet that prepares food and serves it to customers who walk in or pick it up at a drive-through window b. The regional manager who supervises the operations of all the retail outlets in a three-state region c. Senior management located at the company’s corporate headquarters. Consider specifically the information needs of the president as well as the vice presidents of operations and marketing. Be sure to address the content, frequency, and level of aggregation of information needed by these different managers. LO 2 1-16 The elements of quality For each of the following products, suggest three measures of quality: a. television set b. university course ISBN 0-558-58506-X Management Accounting,......

Words: 2296 - Pages: 10

Free Essay

Psykologi, Dansk

...Synopsis i psykologi på B-niveau Når du skal til eksamen i psykologi på B-niveau, skal din fremlæggelse ske ud fra en synopsis. Dvs. du får ikke udleveret en tekst med spørgsmål på, ligesom på C-nivaeu. På B-niveau består din eksamensopgave i, at du får udleveret ca. 3 tekster/bilag, der har relation til et eller flere af de temaer, som du har arbejdet med i forløbet. Du skal så selv formulere spørgsmålene, som disse tekster inviterer til, og du skal selv vælge den teori ud, som du vil bruge i din besvarelse af de spørgsmål, som du har stillet dig selv. I det følgende forsøger jeg at uddybe forhold omkring synopsis-udformningen og besvare de spørgsmål, du kunne stille. Hvad er en synopsis? Betydning (græsk): En sammenfattende oversigt.  En synopsis er ikke en opgave, men en udvidet disposition / et talepapir til eksamen, der hjælper dig med at holde struktur i det stof, du skal fremlægge.  En synopsis kan karakteriseres som en tekst der ikke kan stå alene, idet den skal uddybes i en mundtlig præsentation.  En synopsis er en tekst, som er så kort (1-2 sider), at du kan overskue den. Kan udformes både i punktform og med opsummerende sætninger Synopsen indeholder det stof og de synsvinkler du vil fremlægge.  Synopsen er en slags disposition for din fremlæggelse. Hvorfor skal jeg arbejde med synopsis? - Du skal lære at tænke selvstændigt. - Du skal lære at strukturere et stofområde. - Arbejdet med synopser imødekommer den lærendes behov for og krav om at...

Words: 1487 - Pages: 6