Free Essay

Dash

In: Other Topics

Submitted By fraeidsal
Words 926
Pages 4
Eventyr
Eventyrgenren kan deles op i to hovedgrupper, folkeeventyr og kunsteventyr. Folkeeventyret er det anonyme oprindeligt mundtligt fortalte eventyr. Kunsteventyret er en forfatters skriftlige eventyr.
Folkeeventyret inddeles ofte i to store grupper, kaldt for trylleeventyr og skæmteeventyr. Der udover er der andre mindre grupper som knyttes til genren. Samme inddeling kan også bruges overfor kunsteventyret.
H.C. Andersen er den mest kendte af alle forfattere inden for emnet kunsteventyr. Kunsteventyr er som regel opstået i forfatterens egen fantasi, ofte inspireret af folkeeventyrene og forfatterens eget liv. Forskellen på folkeeventyr og kunsteventyr er, at kunsteventyret er ofte en meget mere levende fortælling i forhold til folkeeventyret. Sproget er forståligt, og der er detaljer. Der udover er der beskrivelser af personerne og beskrivelser af stederne i historien.
Hvis nu vi tager udgangspunkt i ”Slangen og den lille Pige”, af Svend Grundtvig. Eventyret handler om en lille pige, der skal bringe mad til sin far. I historien møder hun en gruelig stor slange, der tager pigen med til slottet. Om aften prøver slangen så, at kysse pigen og da det lykkes ham, forvandler slangen sig til den dejligste prins. Prinsen og pigen holdt bryllup sammen med hele deres familie på slottet, hvor de levede lykkeligt til deres dages ende.
Eventyr ”Slangen og den lille Pige” har 2 temaer. Disse to temaer er kærlighed og forbandelse. Overordnet er det sjovt, at læse eventyr, for børn og unge, men også voksne. Selvom det er noget der er opdigtet af forfatteren, ud fra deres egen fantasi. Moralen er der, og jeg som voksen person synes, at når man læser eventyr kommer man tilbage til sin barndom igen. Små børn ved ikke hvad virkeligheden indeholder, og for engangsskyld kan de få lov til, at nyde fantasi verden. Hvor alt er tilladt. Hvor dyrene kan tale menneskes sprog. Børn er børn, hvorfor skal de leve livet som et voksent menneske? Det jeg mener, er at alt kommer med tiden. Børn bliver ikke ved med, at være børn for evigt. En dag kommer de i vores alder, og så skal de til at lærer deres børn, det vi lærer dem nu.
Men samtidigt skal man huske på, at det kan være dårligt for børn, at få for meget af eventyrverden. Det er særdeles svært for nogle børn, at komme væk fra eventyrverden til sidst. For der er ting der ikke passer i den virkelige verden, så som dyr der kan tale og et kys der kan befri en prins/prinsesse fra forbandelsen.
Men hvis nu man ser bort fra dette, så handler hver enkelt eventyrhistorie om kærligheden og ondskab. Hvor der bliver fremvist forskellige former for kærlighed og ondskab. Desuden er det muligt, at børn ikke får den store viden inden fra eventyrhistorier. Men de får et kendskab til, at være ærlige, elske og blive elsket. Desuden får de at vide, at det onde findes, men det gode er det man skal holde sig til. På trods af dette vil jeg som voksen mene, at de fleste forældre læser eventyrhistorier op for deres børn. Men dette har ikke ens betydende med, at man ikke taler om hver enkelt handling der kommer frem i historien. Der udover forklarer de deres børn, at disse historier er opdigtet af en forfatter, og at dette ikke er virkeligheden.
H.C. Andersen (1805-1875) er den mest kendte forfatter inden for eventyrverden. H.C. Andersen har skrevet tusindevis af eventyr, for eksempel har han skrevet ”Den grimme Ælling”, og ”Den lille Havfrue” og ”Springfyrene”.
Hvis nu vi tager udgangspunkt i H.C. Andersens eventyr ”Springfyrene”. Dette eventyr handler om tre springfyre, ved navn Loppen, Græshoppen og Springgaasen. Udover dem er der en konge og en prinsesse. Eventyret handler om hvem af de tre springfyre der kan hoppe højst. Hvor kongen har lovet vinderen sin datter.
Loppen var den første der hoppede og han hoppede så højt, at ingen kunne se ham. Græshoppen var den næste, og hoppede halvt så højt som Loppen. Men Græshoppen sprang kongen lige i ansigtet. Til at starte med stod Springgaasen stille, men da han endeligt sprang, så sprang han skævt hen i skødet på prinsessen. Hvor kongen så gav prinsessen til Springgaasen og sagde til hele befolkningen, at springet til prinsessen er det højeste spring. Loppen husker kongen og de andre på, at det var ham der hoppede højest. Men han forlader stedet, og tager til krigstjeneste, hvor han blev slået ihjel. Græshoppen satte sig i en grøft, og gentog ”krop skal der til”.
Temaet i dette eventyr er, at lave det højeste spring og vinde prinsessen. Jeg vil nu ikke sige, at nogen af disse tre springfyre er forelsket i prinsessen, da det ikke handler om prinsessen til, at starte med. I starten vil disse springfyre fremvise hvem af dem der kan hoppe højest, og derfor invitere de hele verden til, at se på deres spring. Og det er først der kongen siger, at den der laver det højeste spring får prinsessen. Hvorefter Loppen og Græshoppen bliver interesseret i prinsessen, og ligefrem laver det højeste spring. Men Springgaasen som der ikke ligefrem tror, at han kan lave det højeste spring. Han får prinsessen alligevel, fordi han ikke bliver ivrig. ”Springfyre” giver en rigtig god eksempel på, at man ikke skal være grådig. Det kan godt være i mange tilfælde, at man vinder løbet men, at man ikke får præmien. Nogle gange handler det ikke om, at være den forreste i væddemålet, men om at fremvise hvor toldmodig man er selvom man taber. Men alligevel vinder alt, eksempel i ”Springfyre” eventyr vinder Springgaasen prinsessen.

Similar Documents

Free Essay

Ast Fger

...Dashes There are many uses of the en and em dash and also many ways to form these dashes using your computer. The following explanations offer the most common uses and methods for forming these dashes. En Dash An en dash, roughly the width of an n, is a little longer than a hyphen. It is used for periods of time when you might otherwise use to. Examples: The years 2001–2003 January–June An en dash is also used in place of a hyphen when combining open compounds. Examples: North Carolina–Virginia border a high school–college conference Most authorities recommend using no spaces before or after en or em dashes. To form an en dash with most PCs, type the first number or word, then hold down the ALT key while typing 0150 on the numerical pad on the right side of your keyboard. Then type the second number or word. An em-dash is typically used to act as a comma or parenthesis to separate out phrases—or even just a word—in a sentence for various reasons (i.e. an appositive). Examples where an em-dash should be used: School is based on the three R’s—reading, writing, and ’rithemtic. Against all odds, Pete—the unluckiest man alive—won the lottery. I sense something; a presence I've not felt since— An en-dash is used to connect values in a range or that are related. A good rule is to use it when you're expressing a "to" relationship. Examples where an en-dash should be used: in years 1939–1945 pages 31–32 may be relevant New......

Words: 789 - Pages: 4

Free Essay

Abc Art School

...Capital Letters 1. The first word in a sentence or direct quotation • The ice-cream man said, “Try a frozen bar. They’re delicious.” 2. The word “I” and people’s names • Because I was the first caller in the radio contest, I won two backstage passes to the Lincoln Park concert. My friend Mark Segard went with me. 3. Names of specific places, institutions, and languages • Tim, who lives in Houston and works as a lab technician at Herman Memorial Hospital, grew up on a farm in Woodstock, Ohio. • The signs in the airport terminal were written in Spanish, English, and French. 4. Product names: Capitalize the brand name of a product, but not the kind of product it is. • Every morning Joshua has Tropicana orange juice and Kellogg cereal with milk 5. Calendar names: Capitalize the names of the week, months, and holidays. • At first, Thanksgiving was celebrated on the last Thursday in November, but it was changed to the fourth Thursday of the month. 6. Titles: Capitalize the titles of books, television or stage shows, songs, magazines, movies, articles, poems, stories, paper, and so on. • Sitting in the waiting room, Dennis nervously paged through issues of Newsweek and People magazines. • Gwen wrote a paper titled “Portrayal of Women in Rap Music Videos” that was based on videos shown on MTV. Note: The words the, of, a, an, and, and other little, unstressed words are not capitalized when...

Words: 1220 - Pages: 5

Premium Essay

It350

...SQL Server Kaplan University IT350 May 18 2014 1.. Write a query using the Production.ProductReview table. Use CONTAINS to find all the rows that have the word socks in the Comments column. Return the ProductID and Comments columns Answer; Free text is used to look for columns that contain character-based data types for values that match the meaning and not the words in the search condition. Meanwhile the like operator is used to perform wildcard pattern matches. And also in the where clause of a select, insert, update and delete statements. SELECT ProductID, Comments FROM Production.ProductReview WHERE CONTAINS (Comments,'socks'); 2 Select all the columns and rows from the production.productlistprice, display output in order of lowest to highest price. Answer SELECT * FROM production.ProductListPriceHistory order by ListPrice; Q3. Write a query that returns the business entity ID and name columns (concatenated to show as 1 formatted column called Full Name) from the Person.Person table. Sort the results by Full Name . Make sure to account for Nulls. Answer; SELECT BusinessEntityID, FirstName + ' ' + MiddleName + ' ' + LastName AS "Full Name" FROM Person.Person; Q4. Write a query using the Sales.SpecialOffer table that multiplies the MaxQty column by the DiscountPct column. If the MaxQty value is NULL, replace it with the value 10. Include the SpecialOfferID and Description columns in the results. SELECT SpecialOfferID,Description, DiscountPct *......

Words: 527 - Pages: 3

Free Essay

Everlasting Youth

...Esteban Garcia ENG101W Sec. 1008 Ms. Dickerson 29 September 2011 Everlasting Youth In Josh Weil’s narrative “The Summer That Ended All Summers” he conveys the theme that liberty always ends along with youth. He uses several literary features, the most predominant being his vivid use of imagery in addition to his clever use of syntax, punctuation and tone. Weil manages to paint pictures that illustrate the sense of freedom and exploration. He then uses syntax along with certain punctuation to create a tone that mimics his imagery and expresses his sense of losing his liberty. The end result is a narrative that relays to its readers the theme that liberty ends along with youth. In Josh’s narrative he begins by alluding to what might have caused a spinal disk to burst and how it ended his summer in North Africa. Then he goes on to recounting the fun moments he had while a kid with his brother during summer. They would travel over the world. Some of the places Josh mentions in his narrative are,England, Scotland, France, Spain and even the city of light, Paris! Unfortunately this came to an end after Weil’s injury and now rests with his brother’s family, still thinking of exploration. The entire narrative is filled with imagery. In the beginning, Josh paints the image of freedom that he as a young person had. He begins by painting in the first paragraph vivid pictures pyramids and valiant scenes of men leaping from tussock to tussock. He does this throughout the his......

Words: 620 - Pages: 3

Free Essay

Dash

...Dash, Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash Dash......

Words: 325 - Pages: 2

Premium Essay

A Dash for Freedom

...A Dash for Freedom The short story, A Dash for Freedom, is about a normal middleclass family, with a mother, Eleanor, a father, Ray, and the daughter of the two, Penny. Ray is a normal accountant, who lives in an ordinary house, with his ordinary family. He wears a suit and tie every day, for that is required at a big insurance company, which he works at. (“He often day-dreamed about the life he could have lived, the actor he might have been, the drunken fights he might have been in! ) He is a dreamer, for that is all he can do now. He feels like his life has passed, and he regrets that he did not make the most of his teenage years. Therefore, when his daughter, Penny, comes home with a boy, Andy, he does not judge him at all. Andy is what most people would call a delinquent, black clothes, huge motorcycle, does not believe in exams (“Andy remarked he did not believe in exams anyway” ) However, Ray had taken a liking to him, and he found no malice in the boy (There was no malice in the boy ). He does not want to keep Penny locked up, because of how many exciting experiences she could enjoy, that he did not. Andy is very relaxed, when it comes to his life. He lives for the moment, and he does not care about what might come tomorrow. He makes money by moonlighting to afford his expensive clothes and motorbike. His motorbike is the symbol of his pride, his freedom, with it he can go anywhere and everywhere. This is what makes Ray like Andy so much, his laid-back......

Words: 491 - Pages: 2

Free Essay

Living on the Dash

...Living on the Dash Will the life you’ve lived on your short “-“(dash) speak for itself when the sun sets? In John Donne’s Hymn to God, My God, In My Sickness, the poet speaks to both the Lord and the reader as he lies on his death bed. Donne has been fine tuning himself for the triumph in Heaven. He admits that he has had both good and bad in his life, but asks the Lord to seek the good in him and embrace his soul. There is a direct correlation with the life you live here on Earth and with the next (afterlife). Donne is both the narrator and the character of this poem. He speaks of his experiences as he nears death. He realizes death is eminent, and he will soon rejoice with the “choirs of saints” (Donne line 2) in Heaven, but wonders what would he do when he reaches Heaven. Donne’s writing style of metaphysics is used in this poem and in several others. The narrator has an extensive interest in religion, cartography and geography. It is no wonder he shows interest in these areas as it was during this time in European civilization that they experienced the “New Age of Discovery”. There were explorations of new land; the replacing of the Ptolemaic model of an Earth-centered universe with Copernicus’s heliocentric (Sun-centered) model; the invention of Mariner’s compass; and various other developments and reformations. He writes, “...Whilst my physicians by their love are grown/ Cosmographers and I their map” (7) He equates his body to a map and his physicians to......

Words: 1186 - Pages: 5

Premium Essay

Dash

...Student Appeals Center – General Request Form (This document will be used as the coversheet and SAC form) This form should be used by all students requesting an academic policy exception. Example: general admissions, application of credits, concurrent course enrollment, waiving a prerequisite, directed study courses, etc. NOTE: This form is not to be used by students who were either: (1) Academically Disqualified, (2) Denied Admission after failing to meet the terms of their Provisional Admission, (3) General re-entry request, or (4) Course waiver requests. |Date: 02/20/2016 |IRN: 9052170836 | |Last Name: |Kumaramangalam |First Name: |Arwin |PG |1 | |This section must be completed by Student Services. | |Campus: Online | |Campus Contact: | |Campus Approver: | |Title: | | |Original Program: | |Version: |...

Words: 311 - Pages: 2

Premium Essay

Dash Diet

...consequences of living a life with high blood pressure can lead to heart and kidney disease, stroke and blindness. The DASH diet is often suggested to people suffering from hypertension and focuses on portion size, eating a variety of foods and getting the right amount of nutrients (Mayoclinic.org, 2013). DASH stands for Dietary Approaches to Stop Hypertension. The DASH eating plan has no special foods and hard to follow recipes. The diet follows out a simple daily servings table that is easy to follow. DASH diet is well known and encourages a reduction in sodium intake in a person’s diet and eat foods rich in nutrients that help lower blood pressure such as potassium, calcium and magnesium. The diet is in line with Dietary Recommendations to prevent osteoporosis, heart disease, stroke and diabetes (Mayoclinic.org, 2013). Vegetables, fruit, low-fat dairy with moderate amounts of whole grains, fish, poultry and nuts are the consistency of the diet. This diet is not geared to be a weight loss program, but a healthier way of living. Although eating healthier and purchasing the fresh foods and lean meats are more expensive, the end result is a healthier body and the chance of a longer life span. The diet is broken into two diet plans. The standard DASH diet is based on a 2,000 calorie/ day diet and consuming up to 2,000 mg/day of salt. The lower sodium DASH diet is based on a 1,600 calorie/ day diet and...

Words: 959 - Pages: 4

Free Essay

Clueless

...Clueless is a 1995 comedy directed by Amy Heckerling. Starring Alicia Silverstone and Stacey Dash; this film is about two girls Cher and Dionne, who were named after “the great singers of the past who now do infomercials,” Cher and Dionne, high school students must survive the struggle of adolescent life. Cher’s demeanor comes off as superficial but is hidden under her: charm, wit, and intelligence, which helps get through her relationships, friends, family, and school the most important things during teenage life. Cher and Dionne are pampered upper class girls, who could carless about anything else besides being the most popular, and having the most amazing outfits in school. Cher’s lives with her hardheaded father who is the “scariest” kind of litigator, and provides a beautiful living for her and her stepbrother; who is the complete opposite of Cher and enjoys helping out the less fortunate. This later on in the movie inspires Cher to do the same. Cher could talk anyone into doing just about anything. Cher’s debate teacher Mr. Hall gave her a C for a semester grade; Dionne also receiving the same grade was brutally upset. The drama queens came up with a plan to start a romantic interest for Mr. Hall. In hopes to make him happy so he would boost up their grades. They select another teacher miss. Geist and slip a fake love letter into her mailbox at school. They soon start dating and couldn’t be any happier they begin to ease up on their grading, Cher works up her grade to...

Words: 690 - Pages: 3

Premium Essay

A Dash of Nutrition

...CHAPTER 1 Text and its source A Dash of Nutrition By DIANE MARTINDA The fortification of salt with iodine is a global success story: with two out of three household in the developing world now consuming iodized salt, an estimated 82 million children are protected from thyroid disease and resultant learning disabilities every year. Still, people suffer from a lack of other micronutrients. For years, food scientists have looked for a way to fortify iodized salt to combat iron-deficiency anemia, which affects some two billion people, as well as vitamin A deficiency, which afflicts at least 100 million children in poor countries and is the leading cause of blindness among them. Canadian researchers have now developed practical way to double- and triple- fortify salt, which might also be more acceptable to people than genetically modified foods in tackling malnutrition. Adding iron to iodized salt is a simple idea that has proved difficult to execute. The chemicals are incompatible: when mixed together, iodine vaporizes and iron degrades. After more than a decade, Levente Doisady, a chemical engineer at the University of Toronto, finally solved the problem by borrowing a technique from the food industry referred to as microencapsulation. The process involves spraying iron particles with stearine, a vegetable fat, which creates a protective coat and prevents the iron from reacting with the iodine. Encapsulating the iron, however, was only part of the solution.......

Words: 2362 - Pages: 10

Premium Essay

The Dash Poem Summary

...“The Dash Poem” by Linda Ellis is a poem that only makes a person reevaluate life, but also gives the reader a reality check to not take life for granted, because you never know when one’s last day will be. This poem first begins with a guy giving a eulogy for his friend’s funeral. He then proceeds to say “what matters most of all was the dash between those years”. This quote from the poem doesn’t only make someone rethink about life but also makes people want to strive and succeed in life. Not only does the author appeal to the audience emotion but also starts to set the theme for the poem. Throughout the poem Linda Ellis focused on how human beings have become selfish and have got caught up with the wrong things in life. For example, people...

Words: 554 - Pages: 3

Premium Essay

Dash Diet for Diabetes

...DASH Diet for Preventing Diabetes The Dietary Approach to Stop Hypertension, DASH diet, is a diet intended to prevent hypertension. This diet is now recommended for all adults. It is a diet consisting of increased whole grain, fruits, vegetables, and low-fat dairy. It is high in fiber, antioxidants, and unsaturated fatty acids. Sodium is restricted on the DASH diet. Research shows that a diet such as this may improve insulin resistance and hyperglycemia, thereby decreasing the risk for the development of type 2 diabetes. Since type 2 diabetes is a worldwide health problem, this information could change the incidence of this disease significantly. Diet plays an important role in preventing and controlling diabetes. Nine random clinical trials were used to compile the information in this article. Six of these were from the United States, one was from the United Kingdom, and two were conducted in Iran. Included in these trials were 453 adult men and 786 adult women. All participants were between the ages of 21 and 69 years old. The random clinical trials lasted a range of 3-24 weeks total. The authors of the article used these nine trials to compile data on the effects of the DASH diet on three main components effecting the development of diabetes. Studies were done using information from these trials using data for fasting insulin, fasting blood glucose, and fasting HOMA-IR. These studies did not show a significant reduction of fasting blood glucose, nor......

Words: 671 - Pages: 3

Premium Essay

An Analysis Of Looney Tunes Dash

...Looney Tunes Dash is the most recent, taking fantastic Looney Tunes characters and setting them into natural parts where they'll have to bounce over snags, gather focuses, and continue running until you foul up. At last, its fundamentally the same sort of game we've played many times in the recent past, which is a disgrace truly, given the fabulous source material. Instead of essentially being relied upon to continue playing to the extent that this would be possible without a genuine objective as a top priority, at any rate Looney Tunes Dash does offer a few objectives for you to finish every time you play. One moment you may be gathering a set number of carrots, or the following you may be encouraged to go for a particular score. There...

Words: 329 - Pages: 2

Premium Essay

Geometry Dash Research Paper

...Geometry Dash uses a simple tapping/clicking system to control different vehicles that react when a player presses anywhere on the touchscreen (space/up key(s), mouse, or "A" button if playing on the PC version) and can be held down to constantly interact (on some vehicles). Users cannot control the speed at which the icon is moving, the only way to change speed is by touching a speed changing portal. The timing and rhythm of the in-game music are key parts of the game, often in relation to each other. The object of the game is to complete a level by reaching its end; however, if the player dies at an obstacle, they will have to start over from the beginning.[1] All levels (with the exception of the three Demon levels in the full version) are...

Words: 1266 - Pages: 6