Premium Essay

Deneme

In: Business and Management

Submitted By umuttozlu
Words 34267
Pages 138
TeAM YYeP BUSINESS G

Digitally signed by TeAM YYePG DN: cn=TeAM YYePG, c=US, o=TeAM YYePG, ou=TeAM YYePG, email=yyepg@msn.com Reason: I attest to the accuracy and integrity of this document Date: 2005.04.20 19:31:36 +08'00'

ECONOMICS AND MANAGERIAL DECISION MAKING
Trefor Jones
Manchester School of Management
UMIST

4

PART I g CORPORATE GOVERNANCE AND BUSINESS OBJECTIVES

INTRODUCTION Firms are major economic institutions in market economies. They come in all shapes and sizes, but have the following common characteristics: g g g g

g

g

Owners. Managers. Objectives. A pool of resources (labour, physical capital, ¢nancial capital and learned skills and competences) to be allocated roles by managers. Administrative or organizational structures through which production is organized. Performance assessment by owners, managers and other stakeholders.

Whatever its size, a ¢rm is owned by someone or some group of individuals or organizations. These are termed shareholders and they are able to determine the objectives and activities of the ¢rm. They also appoint the senior managers who will make day-to-day decisions. The owners bear the risks associated with operating the ¢rm and have the right to receive the residual income or pro¢ts. Where ownership rights are dispersed, control of the ¢rm may not lie with the shareholders but with senior managers. This divorce between ownership and control and its implication for the operation and performance of the ¢rm is at the centre of many of the issues dealt with in this book.

OWNERSHIP STRUCTURES The dominant model of the ¢rm in Western economies is the limited liability company owned by shareholders, but the form varies signi¢cantly between countries. In some countries the control rights of the owners are limited by powers given to stakeholders who may share in the appointment and supervision of...

Similar Documents

Free Essay

Deneme

...Company Questions: 1. While you are making a decision and planning, which process is applyed ? Managers and experts make meetings, review the data and than they make co-decisions. So there is a democratic environment in the company. 2. What is mission and vision state of the company ? 3. Which points do you take care about your customer relationships ? In our customer relationships loyality is very important. Because our customers are important for us, we take care their needs. Sustainability and quality are the points we take care in our customer relationships. 4. How do you contact with your customers ? We are a compnay that is about technology so we use web pages to contact our customers. 5. Which lines do you represent and which geographical areas do you serve ? Today, with 2 deep-sea and 1 short-sea container lines represented, door-to-door service is provided by linking Istanbul and Izmir Ports, with Far East, South and South East Asia, Black Sea and East Med Ports. 6. Who are your competitors ? We have strong competitors and there is a strong competition. Our main competitors are MSC, ARKAS, Yang Ming and Evergreen. 7. The crisis in 2008, how it affect your compnay ? The affects of the crisis still affect compnies. The frieght rates decreased and most of ship can't find cargo. 8. How do you choose your employees ? We are add young and well educated graduates to family and giving on job training. 9. Which problems dou you have in your operations ? The......

Words: 281 - Pages: 2

Free Essay

Deneme

...Güncelleme: 05.04.2013/17:00 HİZMETE ÖZEL s        TOKİ KONUT ÜRETİM RAPORU RAPRAPORU TC. 58.,59.,60.,61. Hükümetlerinin “Planlı Kentleşme ve Konut Üretimi Seferberliği” kapsamında; 81 İL VE 800 İLÇEDE, 2.598 ŞANTİYEDE, 579.211 KONUT RAKAMINA ULAŞILMIŞTIR.* Bu rakam 100 bin nüfuslu 22 adet şehir demektir.** Ürettiğimiz konutların 485.605’i (%85,28) SOSYAL KONUT niteliğindedir. Satılan konut sayısı 471.568’dir. Sosyal donatıları ve çevre düzenlemeleri ile birlikte 445.000 konut bitirilme aşamasındadır. Teslim edilen konut sayısı 417.869’dur. Yapım ve proje işleri aşamalarında 51 milyar (KDV dâhil) ¨’lik 4.942 ihale sonuçlandırılmıştır. KONUT UYGULAMALARI DAĞILIMI % Dar ve Orta Gelir Grubu 227.989 %40,04 Alt-Yoksul Gelir Grubu 143.411 %25,19 Gecekondu Dönüşüm 70.933 %12,46 %6,62 Afet Konutu Uygulaması 37.688 %0,98 Tarım Köy Uygulaması 5.584 TOP. SOSYAL KONUT 485.605 %85,28 %4,03 Kaynak Geliştirme(TOKİ) 22.974 %10,68 Kay. Gel.(E.G.Y.O+EPPY) 60.842 TOP. KAYNAK GELİŞTİR 83.816 %14,72 TOPLAM 569.421 Değerlendirme aşamasındakiler 1.771 Tarih almış İhaleler 8.019 GENEL TOPLAM 579.211 Plan. Aşama. Konut Sayısı 230.710  SOSYAL DONATI UYGULAMALARI TOKİ Protokol Toplam Okul 515 392 907 20.301 derslik. Spor Salonu 519 413 932 Yurt Pansiyon 4 130 134 46.328 kapasite. Sağlık Ocağı 90 4 94 Hastane 200 200 Ticaret Merk. 479 479 Cami 460 460 Kütüphane 41 41 Sevgi Evi 27 27 Eng.Yaş. Mer 20 20 Kamu Hiz.Bin 83 83 Stadyum 9 9        Yerel yönetimlerle......

Words: 513 - Pages: 3

Free Essay

Freud

...Sigmund Freud Vikipedi, özgür ansiklopedi Sigmund Freud Sigmund Freud, 1920 Mahlas Sigi Doğum 6 Mayıs 1856 Moravya Ölüm 23 Eylül 1939 (83 yaşında) Londra Milliyet Avusturya Meslek Nörolog Dönem 19-20. yy Tür Araştırma-psikoloji Konu Psikanaliz İlk eseri Studien über Hysterie, 1895 Sigmund Freud (okunuşu: zigmund froyd, nüfus kaydında Sigismund Scholomo Freud) (d. 6 Mayıs 1856, Příbor, Moravya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu (bugün Çek Cumhuriyeti) - ö. 23 Eylül 1939, Londra, Birleşik Krallık), psikanaliz öğretisini geliştirmiş olan Yahudi kökenli Avusturyalı nörolog. Kişiliğin 5 farklı dönemden geçerek geliştiğini öne süren Psikoanalitik Kuram'ın kurucusudur.Konu başlıkları [gizle] 1 Hayatı 2 Eserleri 3 Hayat kronolojisi 4 Kaynakça Hayatı [değiştir] Orta seviye bir Yahudi yün tüccarının, kırk yaşındayken, kendisinden yirmi yaş küçük bir kadınla yaptığı ikinci evliliğinden dünyaya geldi. Ekonomik bunalımdan dolayı ailesi Viyana'ya yerleşmek zorunda kaldıklarında, Freud henüz 4 yaşındaydı. 1938 yılına kadar burada yaşadı. Lisede Latince, Fransızca ve İngilizce öğrenirken kendi çabalarıyla da İbranice, İspanyolca ve İtalyanca öğrendi. Başarılı bir öğrenciydi. Başlangıçta istemediği halde Goethe'nın yapıtlarından etkilenerek tıp okumaya karar verdi. Üniversite yıllarında Yahudi düşmanlığıyla karşılaştı, okuldaki arkadaş çevresinden dışlandı. 1876 yılında fizyolojist Brücke'nin laboratuvarına girdi, burada anatomopatoloji ve insan sinir......

Words: 1649 - Pages: 7

Free Essay

Mohawk National Bank

...c. ‘MOHAWK NATIONAL BANK’ VAKA ÇALIŞMASI 1) Öncelikli olarak, departman müdürleri matriks örgüt yapısı için ikna edilmelidir. Daha sonra, fonksiyonel takım üyeleri, yeni sistemin ( matriks örgütlenme) başarılı olacağı, işe yarayacağı konusunda ikna edilmelidir. Bu çalışanlar kıdemli çalışanlar olduğu için değişimi reddetmektedir. Bu kişileri ikna etmek de süreçten sorumlu başkan ve başkan yardımcısına düşmektedir. 2) Çalışanların proje yöneticisi olmak istememesinin başlıca sebepleri: - Çalışan kişilerin alanlarında uzman kişiler olması ve bu kişiler uzun zamandır aynı bölümde çalıştıkları için ve işlerinden memnun oldukları için kariyerlerinde değişiklik yapmak istememeleri - Çalışanların, proje yöneticisi olduklarında, daha üst seviye yönetimle aralarındaki iletişimin kopacağını düşünmeleri - Çalışanların proje yöneticisi olduğunda başarısız olmalarından korkmaları - Çalışanların, proje yöneticisi özelliklerinin, kendi kişisel özelliklerine uygun olmadığını düşünmeleri - Çalışanların sistem değişikliğini sevmemeleri 3) İlk grup proje yöneticileri, şirket içindeki çalışanlardan seçilmelidir. Dışarıdan atanacak kişi, proje takımlarını tanımadığı için onları motive edemeyebilir. Bu yüzden sistem başarısız olabilir. Diğer çalışanlar, güvendikleri ve tanıdıkları proje yöneticisiyle çalışmak isteyecektir. Bu yüzden, mantıklı olan, proje yöneticilerini şirket içinden terfi yoluyla seçmektir. Bu......

Words: 655 - Pages: 3

Free Essay

Asasasa

...inceleme yaptıktan sonra işletmenin üretim faaliyetleri, kapasitesi, maliyet muhasebesi bilgileri ışığında kalite anlayışının üretime etkilerini rapor ettim. İşletmede bir ürünün hammadde aşamasından fabrikadan ayrılana kadar geçirdiği işlemleri gösteren bir süreç diyagramı hazırladım. Bu araştırmalarla birlikte işletme işleyişinin kavranması ve analizinde endüstri mühendisliği bakış açısını görmeyi amaçladım. 1.KURULUŞA AİT GENEL BİLGİLER 1.1 Adı Arçelik A.Ş. Ankara Bulaşık Makinesi İşletmesi 1.2 Kuruluş Tarihi Ocak 1992 yılında proje çalışmalarına başlanan Ankara Bulaşık Marinası İşletmesinin temeli, 22.09.1992 tarihinde atılmıştır. İşletme 1 yıldan daha az sürede imalata başlayarak 15.09.1993 tarihinde montaj bandında ilk deneme üretiminden sonra Çayırova işletmesinde bulunan Bulaşık Makinesi ile ilgili teçhizatın da Ankara işletmesine transfer edilmesi ile birlikte 20.10.1993 tarihinde seri üretime başlamıştır. Böylece bulaşık marinalarının tamamı Ankara işletmesinde üretilir hale getirilmiştir. 1.3 Kuruluşun Tarihçesi Arçelik, 1955 yılında Vehbi Koç ve Lütfi Doruk tarafından Sütlüce’de kurulmuştur. Türk Beyaz Eşya Sektöründe ilklerin öncüsü olan Arçelik 1959'da ilk çamaşır makinesini, 1960 ise ilk buzdolabını üretmiştir. 1968 yılında Çayırova tesislerine taşınmış, 1970'li ve 1980'li yıllarda ürün çeşidini hızla genişleterek 1975'de Eskişehir Buzdolabı, 1979'da İzmir Elektrikli Süpürge, 1993 yılında Ankara Bulaşık Makinesi işletmeleri faaliyete......

Words: 853 - Pages: 4

Premium Essay

Wd Elemonts

...WD SmartWare Pro READ ME  Free 30‐day Trial Software    읽어보기 30 일 무료 평가 소프트웨어  ‫ اﻗﺮأﻧﻲ‬LEES MIJ  ‫ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺠﺮﻳﺒﻲ ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻟﻤﺪة 03 ﻳﻮ ًﺎ‬Software gratis 30 dagen op proef  ‫ﻣ‬ ČTI MĚ  Bezplatná 30denní zkušební  verze softwaru    LES MEG  Gratis 30‐dagers prøveprogramvare  PRZECZYTAJ  Bezpłatna 30‐dniowa wersja  próbna programu    VIGTIGT  Gratis 30‐dages prøveversion    README  Kostenlose 30‐Tage‐Testsoftware    LEIA‐ME  Software de avaliação gratuita por 30 dias  CITEŞTE‐MĂ  Software cu perioadă de încercare  gratuită de 30 de zile  ΑΝΑΓΝΩΣΗ  Δωρεάν δοκιμαστική έκδοση  λογισμικού 30 ημερών    ПРОЧТИ МЕНЯ  LÉAME  Prueba gratuita de 30 días del software  Бесплатная пробная версия  программы на 30 дней      LUE MINUT  Maksuton 30 päivän kokeiluohjelma    ČÍTAJ MA  Bezplatná 30‐dňová skúšobná  verzia softvéru    LISEZ MOI  Version d'essai gratuit 30 jours    VIKTIG INFORMATION  Programvara med gratis  30‐dagars provperiod    OLVASS EL  30 napig ingyenes próbaverzió    BENİ OKU  30 Günlük Ücretsiz Denem Yazılımı  自述文件 LEGGIMI  Software in prova gratuita per 30 giorni  30 天免费试用软件    30   讀我 30 天免費試用軟體  4579-705092-800 Mar 2013 Free 30-day Trial WD SmartWare™ Pro Software Your WD Elements™ drive includes a free 30-day trial of the WD SmartWare Pro backup software. The WD SmartWare Pro backup software makes backups easy. The choice is yours: automatic, continuous backup; scheduled backup; or cloud backup. Choose the...

Words: 16169 - Pages: 65

Premium Essay

Nothing

...WD SmartWare Pro READ ME  Free 30‐day Trial Software  읽어보기 30 일 무료 평가 소프트웨어    ‫ اﻗﺮأﻧﻲ‬LEES MIJ  ‫ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺠﺮﻳﺒﻲ ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻟﻤﺪة 03 ﻳﻮ ًﺎ‬Software gratis 30 dagen op proef  ‫ﻣ‬ ČTI MĚ  Bezplatná 30denní zkušební  verze softwaru  LES MEG  Gratis 30‐dagers prøveprogramvare    VIGTIGT  Gratis 30‐dages prøveversion    PRZECZYTAJ  Bezpłatna 30‐dniowa wersja  próbna programu    README  Kostenlose 30‐Tage‐Testsoftware  LEIA‐ME  Software de avaliação gratuita por 30 dias    ΑΝΑΓΝΩΣΗ  Δωρεάν δοκιμαστική έκδοση  λογισμικού 30 ημερών  CITEŞTE‐MĂ  Software cu perioadă de încercare  gratuită de 30 de zile    ПРОЧТИ МЕНЯ  LÉAME  Prueba gratuita de 30 días del software  Бесплатная пробная версия  программы на 30 дней      LUE MINUT  Maksuton 30 päivän kokeiluohjelma    ČÍTAJ MA  Bezplatná 30‐dňová skúšobná  verzia softvéru    LISEZ MOI  Version d'essai gratuit 30 jours    VIKTIG INFORMATION  Programvara med gratis  30‐dagars provperiod    OLVASS EL  30 napig ingyenes próbaverzió  BENİ OKU  30 Günlük Ücretsiz Denem Yazılımı    自述文件 LEGGIMI  Software in prova gratuita per 30 giorni  30 天免费试用软件    はじめにお読みください 30 日間無料体験版ソフトウェア  讀我 30 天免費試用軟體  4579-705092-800 Mar 2013 Free 30-day Trial WD SmartWare™ Pro Software Your WD Elements™ drive includes a free 30-day trial of the WD SmartWare Pro backup software. The WD SmartWare Pro backup software makes backups easy. The choice is......

Words: 16258 - Pages: 66

Premium Essay

Chg Life Cunt

...WD SmartWare Pro READ ME  Free 30‐day Trial Software  읽어보기 30 일 무료 평가 소프트웨어    ‫ اﻗﺮأﻧﻲ‬LEES MIJ  ‫ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺠﺮﻳﺒﻲ ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻟﻤﺪة 03 ﻳﻮ ًﺎ‬Software gratis 30 dagen op proef  ‫ﻣ‬ ČTI MĚ  Bezplatná 30denní zkušební  verze softwaru  LES MEG  Gratis 30‐dagers prøveprogramvare    VIGTIGT  Gratis 30‐dages prøveversion    PRZECZYTAJ  Bezpłatna 30‐dniowa wersja  próbna programu    README  Kostenlose 30‐Tage‐Testsoftware  LEIA‐ME  Software de avaliação gratuita por 30 dias    ΑΝΑΓΝΩΣΗ  Δωρεάν δοκιμαστική έκδοση  λογισμικού 30 ημερών  CITEŞTE‐MĂ  Software cu perioadă de încercare  gratuită de 30 de zile    ПРОЧТИ МЕНЯ  LÉAME  Prueba gratuita de 30 días del software  Бесплатная пробная версия  программы на 30 дней      LUE MINUT  Maksuton 30 päivän kokeiluohjelma    ČÍTAJ MA  Bezplatná 30‐dňová skúšobná  verzia softvéru    LISEZ MOI  Version d'essai gratuit 30 jours    VIKTIG INFORMATION  Programvara med gratis  30‐dagars provperiod    OLVASS EL  30 napig ingyenes próbaverzió  BENİ OKU  30 Günlük Ücretsiz Denem Yazılımı    自述文件 LEGGIMI  Software in prova gratuita per 30 giorni  30 天免费试用软件    はじめにお読みください 30 日間無料体験版ソフトウェア  讀我 30 天免費試用軟體  4579-705092-800 Mar 2013 Free 30-day Trial WD SmartWare™ Pro Software Your WD Elements™ drive includes a free 30-day trial of the WD SmartWare Pro backup software. The WD SmartWare Pro backup software makes backups easy. The choice is......

Words: 16258 - Pages: 66

Free Essay

Fhdfhioqwefyhibvhbvskldbvhkig8Ow

...Dancing can be defined as: a series of movements that match the speed and rhythm of a piece of music. Dancing is also a particular sequence of steps and movements constituting a particular form of movements. ------------------------------------------------- Traditional Jazz / African-American vernacular dance[edit source | editbeta] * Black Bottom * Boogie-woogie * Cabbage patch * Cakewalk * Charleston * Chicago stepping * Detroit Ballroom * Drunken Sailor * Hand Dance / Bop * Jitterbug * Jazz dance * Lindy hop * Swing * Tap dance * Texas Swingout * Texas Tommy * Ballroom * Reggae * Calypso * Zumba * Reggaeton dance * Zouk dance * Compas dance * Salsa * Salsaton dance * Soca dance * Bernie[disambiguation needed] dance ------------------------------------------------- Dancehall dance[edit source | editbeta] * Skanking ------------------------------------------------- Experimental / freestyle[edit source | editbeta] * Boogie * Jump up[disambiguation needed] * dance de Gauthier * contemporary ------------------------------------------------- Folk dance[edit source | editbeta] regional dance like in India 1.mass 2,rajastani. 3.punjabi. 4.bhangra 5.dandiya and garba ------------------------------------------------- Hip-hop dance[edit source | editbeta] * Breaking * Bounce * Crip Walk (C-Walk) * Clown Walk * Crown......

Words: 2718 - Pages: 11

Free Essay

Ders

...İŞ KANUNU             Kanun Numarası              : 4857           Kabul Tarihi                     : 22/5/2003           Yayımlandığı R.Gazete     : Tarih :  10/6/2003   Sayı : 25134           Yayımlandığı Düstur         : Tertip : 5  Cilt : 42 Sayfa:   BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler             Amaç ve kapsam              Madde 1 - Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.              Bu Kanun, 4 üncü Maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.              İşyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler, 3 üncü maddedeki bildirim gününe bakılmaksızın bu Kanun hükümleri ile bağlı olurlar.              Tanımlar              Madde 2 - Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denir.              İşverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve......

Words: 15971 - Pages: 64

Free Essay

Pazarlama

...İngilizce Pazarlama ve Satış terimleri ABOVE THE LINE: Pazarlama bütçesinde yer alan medya reklamları. BELOW THE LINE: Satış Promosyonu, Doğrudan pazarlama, POP malzemeleri gibi harcamalar. CROSSING THE LINE: Entegre Pazarlama iletişimi. ACTIVITY GRID: Markanın medya planı, promosyon planı, yeni ürünler ve diğer önemli projelerini bir sayfada gösteren özet yıllık plan. ADCEPT BOARD: Konsept testlerinde kullanılan, üzerinde TV reklamını temsil eden bir resim ve markanın temel mesajının yer aldığı basılı malzeme. ADDRESS HYGIENE: Adres listesindeki bilgilerin doğruluğu(Tüketici) ADVERTISING CONTRACT: Reklamveren ile medya kuruluşu arasında yapılan reklam sözleşmesi. ADVERTORIAL: Advertisement ve editorial kelimelerinden türetilen, reklamın sanki o yayın organının normal sayfalarından biri gibi sunulmasıdır. AIDA(Attention Interest Desire Action): Başarılı iletişimin aşamalarını anlatan eski bir terim. AIDED RECALL: Yardımla hatırlama ALLOWANCE: Üretici firmanın brüt satış fiyatından aracı veya perakendecilere yaptığı indirimler. ANIMATIC: Sesli storyboard. ARTWORK: Reklam ve ambalaj baskısı için gerekli tüm malzemelerin (çizim, illüstrasyon, resim,..vb) toplamı. orjinal, basımdan bir önceki aşama. Ya da ART. ASP(Average Selling Price): Bir döneme ait birim başına net satış hasılatı. ATTITUDES: Tavır, tutum. Tüketicilerin değerlendirilen "şey" hakkındaki düşünceleri, duyguları ve aldıkları pozisyon. ATTRIBUTE: Bir ürünün- kategorinin...

Words: 3158 - Pages: 13

Free Essay

Yenileşme Dönemi

...11.sınıf Türk Edebiyatı Ders Notları YENİLEŞME DÖNEMİ www.edebiyatogretmeni.net Osmanlı Devleti'ndeki yenileşme hareketleri 17. yüzyılın sonundaki Karlofça Antlaşması (1699) ile başlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu, 17. yüzyıla dek dünyanın büyük devletlerinden biriydi. Ancak bu yüzyılın sonlarında ülke küçülmeye başladı. Karlofça antlaşmasıyla başlayan toprak kaybı, devlet adamlarını derin derin düşünmeye yöneltti. Toprak kayıplarının nedeni ordunun savaş alanlarında yenilmesiydi. Bu tespit, olgunun bir yüzünü, askerî yönünü dışa vuruyordu. Oysa sadece askeri örgütler değil devletin çeşitli kurumlan çağın ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaklaşmıştı. Ancak bunu görmek isteyenlerin sayısı son derece azdı. O nedenle Osmanlı İmparatorluğundaki çağdaşlaşma hareketi askerî alanda başlatıldı. Amaç imparatorluğu eski gücüne kavuşturmaktı. Tanzimat devrine gelinceye kadar ülkede bazı yenilik hareketlerine girişildi. Ancak bunlar planlı programlı çalışmalar olmadığı için, sadece yeniliği başlatan devlet adamının yaşamıyla özdeşleşti. Yenilikçi kişinin ölümü ile yenilikler de ortada kaldı. Paris ve Londra elçiliklerinde bulunmuş olan Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa, Osmanlı İmparatorluğu'nda Tanzimat Dönemi olarak tarihe geçecek bir olayı başlatmıştır. 3 Kasım 1839'da Gülhane Hatt-ı Hümayunu adı verilen bir belgeyi devlet ileri gelenlerinin, yabancı elçilerin, halkın önünde okumuştur. "Tanzimat ", düzenlemeler demektir. Her alanda düzenlemeler yapılacağının duyurulduğu......

Words: 7923 - Pages: 32

Free Essay

Marketing Analysis of Danone

...The Simple Marketing Analysis of... • Groupe Danone is a French food company that is challenging Nestlé’s world leadership position. It has claimed to be the world leader in the dairy products and bottled water markets. • The group’s turnover came to €14.982 billion in 2009. Turnover growth thus increased 3.2% in 2009 on a like-for-like basis, enabling the group to reach its growth targets and providing proof positive of the effectiveness of the strategy established in late 2008 to address the world economic crisis. The current operating margin of the group is up for the 15th consecutive year, firmly anchoring the global market positions. As a global leader in healthy food industry, • Danone has made €14,982 billion in sales in 2009. • Danone is the world’s number 1 in fresh dairy products. • The world’s number 2 in bottled waters (Nestlé is the #1) • The world’s number 2 in baby nutrition (Maed Johnson is the #1) • The European number 1 in medical nutrition. (global leader is Néstle) • In 2009 the group’s operating profit is €2.294 million, also the group’s operating margin is 15.31% and net current profit is €1.412 million. The Group’s total workforce as of 31/12/2009 is 80,976 people Key Brands Drive to Growth The BCG Matrix When we constructing the Boston Matrix… • We need two variables… • First, the Relative Market Share, expresses the ability of control over the market that the firm introduced • Second, the Market Growth Rate which shows......

Words: 3920 - Pages: 16

Free Essay

Servile Brands

...SERVILE BRANDS Ekim 2012 Trend Briefingi: Markalar için satışlarını arttırmanın yolu neden müşterilere daha fazla hizmet etmekten, yardım ve yağ yapmaktan geçiyor? trendwatching.com/tr/trends/servilebrands Tanım: SERVILE demek: Müşterilerinizin önce denemelerine izin vermek demek Müşterilerinizin takip etmesini kolaylaştırmak demek Müşterilerinizin aradıklarını gerçek zamanlı olarak bulmalarına yardımcı olmak demek Müşterilerinizin gerçek zamanlı olarak anlamalarına yardımcı olmak demek Onlar henüz bunun farkına varmamış olsalar bile, size gerçekten ihtiyaçları olduğu anda müşterilerinizin yanında olmak demek Devletin elinin yetmediği yerlerde sorumluluğu üstlenmekten kaçınmamak demek Müşterilerinizin tasarruf etmesine yardım etmek demek Müşterilerinizin güne iyi başlamalarına yardımcı olmak demek Müşterilerinizin anın tadını çıkarmasına yardımcı olmak demek Müşterilerinize mantıklı ve işe yarayan önerilerde bulunmak demek Kesintisiz hizmet vermek demek Evet, günümüzde tüketiciler her zamankinden daha talepkâr, zaman yoksunu, bilgi sahibi ve seçeneğe doymuş durumda (bunu bildiğinizin farkındayız). Bu durumu fırsata çevirmek isteyen markalar için çözüm yolu ise gayet basit: SERVILE olun. Müşteri hizmetlerinde harikalar yaratmanın çok ötesinde bir şeyden söz ediyoruz*.SERVILE olmak, markanızı, müşterilerinizin her türlü anlık ihtiyaç, arzu ve heveslerinin emrine amade bir hizmetkâra dönüştürmek demek. * Alışılmış anlamda iyi ‘müşteri hizmetleri’ sunmak......

Words: 4559 - Pages: 19

Free Essay

Statistics Introduction

...İSTATİSTİK DERS NOTLARI HAZIRLAYANLAR YDR.DOÇ.DR.ANDIM OBEN BALCE YRD.DOÇ.DR.SERDAR DEMİR PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMETRİ BÖLÜMÜ 2007, DENİZLİ BÖLÜM 1 GİRİŞ Günümüzde artık neredeyse her gün duyduğumuz “İSTATİSTİK” sözcüğü acaba gerçekte neyi ifade etmektedir? Özellikle medyada her gün bir kısım istatistiksel bilgiler sunulmakta, doğru ya da yanlış yorumlar yapılmaktadır. Ekonomik analizlerde, spor programlarında, seçim süreçlerinde, sağlık konularında ve daha birçok alanda sıkça kullanılan istatistik neden bu kadar önemlidir? Aklımıza gelen bu sorulara, bu bölümde kısaca cevap verilmeye çalışılacak, istatistiğin temel kavramları ele alınarak bir giriş yapılacaktır. İSTATİSTİK (STATISTICS) NEDİR? Yaşantımızın her anında bir karar verme durumu söz konusudur. Bu kararları verirken sahip olduğumuz bilgileri düşünce sürecinden geçirerek sonuca varmaya çalışırız. “Peki sahip olduğumuz bilgiler her zaman yeterli midir?, Bu bilgileri nasıl elde ediniriz?” v.b. sorulara vereceğimiz cevaplar bizi istatistiğe yönlendirecektir. yaşamda elbetteki alınacak kararların, içinde İhtimallerin bu kadar çok olduğu koşulların en iyi biçimde bulunulan değerlendirilerek alınması gerekmektedir. Bu değerlendirme sürecinde en güçlü yardımcı araçlardan birisi istatistiktir. İstatistik, matematiğe dayalı olan kuramını uygulamaya geçirerek her türlü alanda büyük katkılar sağlamaktadır. Günümüzde ekonomi, işletme, sağlık, spor, mühendislik, genetik,...

Words: 7724 - Pages: 31