Free Essay

Dna Artikel

In: Science

Submitted By sfeida
Words 1213
Pages 5
AT4 DNA
Dan/Eng/Bio

| | |

|

Livets grundsten

DNA revolutionere vores måde at se verdenen på:
Livets grundsten
Mændene bag DNA’et

Forskerne Watson og Crick fandt i 1953 DNA’s struktur. De havde hverken megen erfaring, godt udstyr eller overlegen intelligens, men de holdt fast i deres idé, og med hårdt arbejde lykkedes det dem at føre bevis for deres spiralmodel.

DNA er i dag et af de allermest attraktive emner at forske i. Siden 1953, hvor vi fandt DNA’s struktur, har vi kunne løse mange gåder om livet og effektivisere mange dele af vores samfund.

Robin Gablui Berg

DNA – livets byggeklodser
Alt liv fremtræder i den form det har på grund af DNA. DNA er et puslespil med utallige brikker. Hvis man kender alle brikkerne kan man finde en løsning til mange af livets store problemer og gåder. Efter mennesket i årtier har forsket i DNA’s opbygning, kan vi nu drage nytte af vores viden på rigtig mange områder.
Det er kun 60 år siden at vi blev bekendte DNA’s struktur, men i dag bruges afkodning af DNA både inden for politi, arkæologi og landbrug, samt til at bekæmpe sygdomme og afgøre familiære relationer. Dette skaber dog en del etiske problemer. Ens DNA er for mange mennesker noget af det mest private, og det betragtes som unaturligt at pille ved DNA’et.

Sygdomsbekæmpelse og arvelighed
Mange arvelige sygdomme kan spores gennem DNA. Derfor kan man finde ud af om ens barn har arvet en sygdom allerede mens det er i fosterstadiet. Dette skaber grobund for at kunne abortere et barn der ellers ville vokse op med en kronisk sygdom. På længere sigt kan det komme til at betyde at der næsten ikke vil blive født børn med genetiske sygdomme.
DNA bestemmer familieforhold
Med en elektroforese test kan man lave en DNA-profil, som derefter kan bruges til, at se om personer har nogen genetisk relation til hinanden.
En DNA test kan bruges til at bestemme et barns herkomst. Dette er for eksempel blevet brugt i sager hvor kvinden har krævet børnebidrag af en mand, som nægter at være faderen. Det kan også blive brugt den anden vej rundt, i sager hvor manden vil have forældremyndighed over et barn, hvis mor nægter at han er faderen. Samme undersøgelse bliver lavet når man forsøger at bevise slægtskab til børn født i et andet land. Dette sikrer at folk ikke prøver at få børn ind i landet på baggrund af en falsk påstand af slægtskab
DNA bruges i politiets efterforskning
Hos politiet bruger man DNA- prøver til at bevise skyld hos en mistænkt. En elektroforese test bruges til, at bestemme om den mistænktes DNA matcher det, der blev fundet på gerningsstedet. Testen kan dog aldrig være helt skudsikker, og vil derfor ikke kunne fælde en mistænkt alene.
Man bruger også DNA-profiler til at frikende ofre, der er blevet dømt før man kunne lave DNA profiler. Dette inkluderer også fanger, der har siddet på dødsgangen i længere tid.
For det tredje kan politiet også lave DNA-profiler af lig, der ellers ville være uidentificerbare.
I sager med mange mulige skyldige bruges DNA til, at begrænse antallet af mistænkte. Det kan hævdes at DNA er noget meget privat, og at sådan en form for masse indsamling af DNA krænker privatlivet på en unødvendig måde.
I 1980’erne, hvor politiet først begyndte at bruge DNA som en efterforskningsmetode, var de nødt til at finde f.eks. blod eller hår fra gerningsstedet for at kunne lave en DNA test. I det seneste årti er det dog blevet muligt at bruge meget mindre mængder DNA. Det kræver nu kun en enkelt berøring af en genstand på gerningsstedet, for at kunne finde det fældende bevis. Dette skyldes en teknik der kaldes polymerasekædereaktion. Hvis DNA-sporet er for lille, kan man ved denne teknik opformere dele af DNA’et og derved skabe et større og mere tydeligt spor.
DNA vil muligvis også kunne bruges til at bestemme morderens udseende, allerede før man har en mistænkt. Ny teknik giver os mulighed for atfinde enkelte træk i udseendet. Hollandske forskere har for nylig fundet en metode til at bestemme en persons hårfarve ud fra DNA-rester, og det er lykkedes for Retsmedicinsk Institut på Københavns Universitet at bruge DNA at bestemme en persons øjenfarve på samme måde. Forskningen går nu på, at kunne fastslå hudfarve og ansigtsform ud fra DNA. Indtil videre er metoderne dog ikke helt sikre, man kan kun få resultater med op til 90 % nøjagtighed.
For at brugen af DNA i kriminalsager skal være optimal, kræver det at man har så mange DNA-profiler som muligt. Det er dog ikke alle der er lige glade, for at have deres DNA registreret hos politiet.
Dette skyldes at man kan ende som mistænkt i en sag, der intet har med en at gøre ud over, at ens DNA minder om gerningsmanden.
DNA-bank i Danmark
I USA laver man et DNA-register over alle de forbrydere, der har begået alvorlige forbrydelser. Selv hvis man bare har været mistænk i en mordsag, kan man ende med at stå i politiets registre for evigt. Ifølge Donita, som selv er blevet bedt om at afgive en DNA test i forbindelse med en mordsag, skaber det problem og er, en invasion af hendes privatliv. I år 2000 oprettede Danmark et DNA register. Der står i dag 29.000 personer i registeret, men man regner med at registeret kan komme til at svare til fingeraftryksregisteret på 250.000 personer.
DNA-spor har blandt andet spille en stor rolle i en række uopklarede voldtægtssager fra midten af 1990’erne.
Det sygdomsfri supermenneske
DNA rummer koden til alle livets funktioner. Det er slet ikke usandsynligt at vi i fremtiden vil kunne forbedre mange aspekter af livet. Vi vil kunne fravælge børn med arvelige sygdomme, og med tiden kunne udrydde sygdommene fuldstændigt. Med den rette teknologi kan vi dog komme meget længere end det. I fremtiden vil vi ikke kun kunne begrænse os til at bekæmpe sygdomme, men man kan tænke sig at vi vil prøve at optimere mennesket. Den amerikanske fertilitetslæge, Dr. Jeffrey Steinberg som leder The LA Fertility Institutes, har i årevis hjulpet forældre til at bestemme deres barns køn. Fremover vil forældrene også få mulighed for at bestemme barnets udseende. De vil få mulighed for at bestemme barnets hårfarve og øjenfarve samt barnets benlængde.
Det er ikke sikkert at forældre stadig kun kan vælge barnets udseende i fremtiden. Man kan forestille sig at forældre vil kunne ændre på barnets intelligens og fysiske egenskaber, eller måske ligefrem vælge en egenskab fra en kendt person som man gerne vil give sit barn.
Men hvor går grænsen? Allerede når man taler om at vælge et barn fra på grund af sygdom, kommer der skarpe protester. Der er en heftig debat blandt amerikanske læger og etiske eksperter. De mener at man leger gud

Etiker Art Caplan mener ikke at der er noget vigtigere spørgsmål end, hvordan vi skal bruge og kontrollere genetisk design.

I USA er der dog ikke nogen love imod at bruge genmanipulation til at designe babyer.
Den udvælgelse der vil ske ved at forældre får mulighed for at designe deres barn vil skabe et forkert og unaturligt forhold til menneskets udseende. Der vil komme en opdeling mellem de perfekte genmanipulerede mennesker, og de naturlige uperfekte mennesker.

Similar Documents

Free Essay

At Darwin vs Religion

...Der er dog folk, der taler for, at man skal forbinde det videnskabelige, og religiøse. ”Min grundholdning er, at der ikke er nogen modsigelse mellem tanken om skabelse og evolution. Hvis troen skal have nogen realitet, må den forholde sig til naturvidenskabens indsigter, og det ser jeg ingen konflikt i” -Kees van Kooten Niekerk, forskningslektor på Det Teologiske Fakultet på Aarhus Universitet. Konkluderende må vi sige, det kommer an på hvem man spørger, da der ikke er nogen teorier, der kan give svaret på alt. Perspektivering: Litteraturliste: http://www.kristendom.dk/artikel/268012:Troens-hovedpersoner--Charles-Darwin--1809-1882 DNA giver Darwin ret fra Viden om. Darwin er blevet misforstået i hele 150 år fra Ritzaus Bureau. http://religion.systime.dk/index.php?id=765 http://www.kristendom.dk/artikel/266814:Kristendom--Evolution-og-skabelse http://www.kristendom.dk/artikel/315960:Bibelen--Hvad-er-kreationisme http://woview.infomedia.dk/?url=http://videnskab.dk/kultur-samfund/store-sammenstod-5-kreationisme-og-intelligent-design&OpointData=ca1afdbbdd4ff7239accf07dcfa5d719JmlkX3NpdGU9MTY1MDMmaWRfYXJ0aWNsZT0xMjY0NyZpZF91c2VyPTI4NDAmaWRfYXBwbGljYXRpb249MTAwMDM1OSZsYW5nPWVu...

Words: 546 - Pages: 3

Free Essay

Wwwwww

...dilakukan ekstraksi untuk mendapatkan senyawa bioaktif. Untuk mengetahui dan memilih isolat jamur yang paling unggul aktivitasnya sebagai antibakteri, ke-4 isolat jamur discreening dengan uji antagonis (pendahuluan) terhadap TB standar dengan konsentrasi daya hambat terendah. Setelah itu didapatkan satu isolat jamur yang paling unggul dan ekstrak jamur isolat unggulan di analisis dengan uji High Performance Liquid Cromatography (HPLC) untuk mengetahui senyawa apa saja yang berpotensi menghambat bakteri TB. Kemudian dilakukan Uji antagonis terhadap bakteri MDR TB dalam medium Lowen Stein Jensen. Hasil negatif dinyatakan jika tak ada pertumbuhan setelah 8 minggu. Identifikasi spesies mikroorganisme tersebut akan dilakukan dengan melakukan analisis DNA dengan menggunakan molekular PCR. 2 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Tuberkulosis merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacteriumtuberculosis dengan gejala umum batuk kronis. Angka kematian dan penyebaran penyakit initelah lebih jauh diperburuk karena bersinergi dengan penyakit HIV (Tjay dan Rahardja, 2007). Pengobatan TB memerlukan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Terapi pada penderita TB harus menggunakan kombinasi beberapa obat. Obat yang umum digunakan adalah isoniazid, rifampisin, etambutol dan pirazinamid (Depkes RI, 2002; Muchtar, 2006). Mycobacterium tuberculosis mudah mengalami resistensi pada pasien yang tidak teraturdalam mengkonsumsi obat, sehingga sulit untuk mengobati......

Words: 5083 - Pages: 21

Free Essay

Drones

............................................................................................................ 16 Juridisch kader ................................................................................................ 18 Complexiteit privacyregelgeving .............................................................................. 18 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens ...................................................... 19 Artikel 8 EVRM ................................................................................................. 19 Artikel 10 EVRM ............................................................................................... 21 Horizontale werking ........................................................................................... 22 Begrippen uit de uitspraken van het EHRM ...................................................... 24 Hoofdstuk 2: De verschillen tussen drones en andere filmmethoden ...................................... 15 Hoofdstuk 3 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3 3.4 Artikel 10 en 12 Grondwet ........................................................................................ 28 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).............................................................. 30 Persoonsgegevens ............................................................................................... 30 Verwerking ........................................................................................................

Words: 21410 - Pages: 86

Free Essay

Frog Muscle Disection

...alcohol-gevoelige moleculaire en cellulaire structuren die betrokken zijn bij proliferatie en migratie. Bijvoorbeeld, dergelijke gevoelig doelstellingen zijn groeifactoren, glutamaat receptoren, en neurale cel adhesiemoleculen en deze worden verder besproken in het artikel Groeifactoren die de proliferatie helpen Luo andMiller's [12] evaluatie bleek dat zowel in-vivo en in-vitro diermodellen tonen dat blootstelling aan alcohol tijdens CNS ontwikkeling van de resultaten in zowel de remming en stimulatie cel proliferation.Most van de studies rapporteerden zij gericht op de kleine hersenen, hippocampus en cerebrale cortex.Neurons en gliacellen zijn betrokken bij proliferatieve activiteit voor zowel dieren als mensen, en interactie met elkaar door polypeptides welke zijn gecategoriseerd als groeifactoren ook bekend als neurotrofinen (bijvoorbeeld zenuwen growth factor (NGF), van hersenen afgeleide groeifactor (BDNF), neurotrofine en 3 (NT-3)). In totaal celproliferatie vanwege mitogeen en proliferatieve groei factors.Mitogen is een eiwit dat celdeling [11] aangeeft. Embryo-ontwikkeling vereist celproliferatie en alcohol remt de groeifactoren verminderen celproliferatie, met name die de G1 fase (begin van DNA biosynthese en enzymsynthese) een cell [10] van de celcyclus te ontwikkelen. Alcohol lijkt ook interfereren met de groei inhiberende factoren (bijv transformeren groeifactor β1 (TGFB1)). Dit resulteert in de stimulatie van de donkercyclus van de dagritme......

Words: 2764 - Pages: 12

Free Essay

Paper

...ekonomis),  maka  tidak  berhak atas paten.  ‐ Penemuan tersebut merupakan penemuan yang tidak terduga sebelumnya (non  obvious).  Jadi  bila  sekedar  menggabungkan  dua  benda  tidak  dapat  dipatenkan.  Misalnya pensil + penghapus menjadi pensil dengan penghapus diatasnya. Hal ini  tidak bisa dipatenkan    Secara  umum,  ada  tiga  kategori  besar  mengenai  subjek  yang  dapat  dipatenkan  proses, mesin, dan barang yang diproduksi dan digunakan. Proses mencakup algoritma,  metode bisnis, sebagian besar perangkat lunak (software), teknik medis, teknik olahraga  dan  semacamnya.  Mesin  mencakup  alat  dan  aparatus.  Barang  yang  diproduksi  mencakup perangkat mekanik, perangkat elektronik dan komposisi materi seperti kimia,  obat‐obatan, DNA, RNA, dan sebagainya.    c. Peraturan perundang‐undangan tentang Paten  • • • • • • • • • • • Undang‐undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (UUP);  Undang‐undang  No.7  Tahun  1994  tentang  Agreement  Establishing  the  World  Trade Organization (persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);  Keputusan  Presiden  No.16  Tahun  1997  tentang  Pengesahan  PCT  and  Regulationsunder the PCT;  Keputusan  Presiden  No.15  Tahun  1997  tentang  Pengesahan  Paris  Convention  forthe Protection of Industrial Property;  Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten;  PeraturanPemerintah No.11 Tahun 1991 tentang Bentuk dan Isi Surat Paten; ......

Words: 3211 - Pages: 13

Free Essay

Srp - Saviour Siblings

...only reached up to his chest. Darkness, you know, is relative.” På den måde gør Jodi Picoult Jessie til en langt mere interessant karakter, for han får noget dybe og ikke bliver så en dimensional, som den vrede unge dreng karakteren nemt kan blive. Man indser han består af flere lag som Jodi Picoult også selv påpeger. Da Jesse fylder 16 flytter han ud, for at bo ovenpå familiens garage. Her gør han praktisk talt, hvad han vil uden at høre for det. Det er klart at forældrene syntes det er lettere at give op end at forsøge. Jesse føler sig nytteløs og ubrugelig, hvilket medvirker denne destruktive adfærd som resulterer i disse brande. Jesses syn på sig selv kommer af ikke at føle man kan bruges. I dette tilfælde meget bogstaveligt. Hans DNA profil matches ikke Kates og derfor ville han ikke fungerer som donor. Han ser sig selv som uden værdi og ikke brugbar. Dette er tydelig på den måde, han omtaler sig selv: ”(…) I’d consider being an organ martyr. I’m sure I’m worth a lot more dead than alive Brian Brian er far til de tre børn, Jesse, Anna og Kate. Han arbejder fuldtid som brandmand og han er meget fascineret af stjerner. Derfor får stjerner også en relativ stor betydning for det billedlige sprog i romanen. Flere gange sammenligner han stjerner og myter om stjerner med virkeligheden. Blandt andet Annas rigtige navn Andromeda, kommer fra en historie om stjerner. ”Anna’s real name is Andromeda. It’s on her birth certificate, honest to God. (…) The way I saw it, the......

Words: 7667 - Pages: 31

Free Essay

Noter 1.G

...En stol for lidt Argument: Jeg har fået tildelt denne opgave af min dansklærer. Jeg skal først skrive en disposition over stilen og derefter selveste stilen. Jeg vil gøre mit bedste, for at få en god stil ud af det. Problemer i skriftlig, d. 11. Oktober 2012 Typiske problemer i dansk stile: - Talesprog: Formulér dig præcist og undgå vage formuleringer. – Et klart budskab. - Læs korrektur! Vær opmærksom på slåfejl, stavefejl og fragmenter. - Nutids-r: Subjekt + verbum -> man kan prøve at lave en huskeregel. - Kommatering: Sæt komma, når du er sikker. Hvis man er i tvivl, kan man analysere sætningen. - Afsnit: Underafsnit trykkes på tabulatur (->) . Almindelige afsnit trykkes bare på enter. De tre genrer: Litterær artikel (analyserende). Kronik (avis) – holdninger og argumentationer i debatter. Essay – subjekt, spørgsmål, undring, overvejelser, refleksion -> vurderinger. AP, d. 15. november 2012 Ordstilling og kasus Helsætning: Selvstændig sætning som kan stå alene. Hovedsætning: Kan stå alene. Ledsætning: Uselvstændig sætning, som aldrig kan stå alene. Led i forhold til en anden sætning. Periode: En sætning mellem to punktummer. Ledsætnings-typer/art: 1. Substantiviske ledsætninger (subjekt, subjektsprædikat, objekt). 2. Adverbialled ledsætninger (tid, sted, årsag, følge). Den indledes oftest med; derfor, fordi, da, når, så. 3. Adjektiviske ledsætning er underled, som er en indskudt sætning der passer til et led. Den lægger sig......

Words: 21864 - Pages: 88

Free Essay

Agree

..." Re terdiam. Menyadari bahwa kata-kata temannya bisa jadi benar. Aku adalah manusia statistis. Statistik kita tidak bagus, Puteri. Aku adalah manusia yang butuh pengakuan. Tak kutemukan satu orang pun yang mengakui kita. Ia teringat ketika Ale menjemputnya tadi. Sebelum sahabatnya itu datang, Re tengah mengintip acara televisi, mencari tahu apakah sinetronnya sudah mulai atau belum. Sinetron tentang pria kedua. Kalau besok malam gilirannya Supernova Ia Sedang Kasmaran.. sinetron tentang wanita kedua. Semua sedang seru-serunya. Tokoh-tokoh itu dikisahkan sedang bingung memilih. Dan setiap kedua sinetron itu naik tayang. Re menonton tanpa berkedip. Di sofanya ada sejumlah majalah—penuh dengan tanda pembatas yang kesemuanya menandai artikel, cerpen, novelet, konsultasi—yang menceritakan gamangnya pernikahan karena kehadiran orang ketiga. Dulu, baginya semua itu sampah. Dampak mendramatisasi hidup yang sebenarnya dibikin-bikin sendiri. Sakaw-ny& manusia-manusia bumi yang kecanduan tragedi. Namun kini ia merasa ada kedekatan batin dengan semua kisah dan orang yang terlibat di dalamnya, yang dulu pernah ia sebut malang dan bodoh itu. Dan dari apa yang ia baca, dengar, tonton, termasuk diomeli dan dimaki Ale, semua mengatakan: ia kalah. Institusi dan rasa bersalah selalu keluar jadi pemenang, sementara ia selamanya akan dikategorikan sebagai antagonis. Ada macam-macam pula sebutan untuknya: "pesona sesaat", "pelarian kejenuhan pasutri", "intermeso pernikahan", dan......

Words: 53406 - Pages: 214

Free Essay

Piagam Madinah

...mukmin • Perkara 12- tiada diskriminasi 6. Bawah satu pemerintahan/undang • Nabi Muhammad s.a.w • Yang DiPertuan Agung 7. Warganegara berhak dapat perlindungan dan pertahankan hak masing-masing • Fasal 37- orang tak boleh dianggap bersalah kerana kesalahan dilakukan sekutunya • Perkara 7- tiada siapa pun dihukum kerana sesuatu perbuatan 1. Piagam Madinah = Sumber undang-undang berpandukan Al-Quran dan Sunnah Perlembagaan Malaysia = Meletakkan undang-undang tertinggi ialah perlembagaan itu sendiri perkara 4(1) 1. Bawa perubahan besar dan positif kepada masyarakat Madinah 2. Piagam paling ideal untuk dijadikan sebagai rujukan pemerintahan negara 3. Pemimpin perlu bijaksana dan adil dalam pentadbiran 4. Rakyat perlu menghayati dna mengambil iktibar pengorbanan dilakukan pejuang terdahulu 3. Persamaan dan perbezaan Tujuan Piagam Madinah : --Menghadapi dan menyatukan masyarakat majmuk Madinah. --Membentuk peraturan yang dipatuhi bersama semua penduduk. --Mewujudkan perdamaian dan melenyapkan permusuhan --Mewujudkan keamanan di Madinah --Menentukan hak-hak dan kewajipan Nabi Muhammad dan penduduk setempat. --Memberikan garis panduan pemulihan kehidupan kaum Muhajirin --Merangka persefahaman dengan penduduk bukan Islam, terutama Yahudi. ◊ 3 langkah untuk membentuk Piagam Madinah ◊ Aspek utama Piagam Madinah : • Rasulullah s.a.w sebagai ketua negara (Fasal 23, 42) • Hidup sebagai satu ummah yang bebas dari manusia lain (Fasal 2) • Bertanggungjawab......

Words: 11643 - Pages: 47

Free Essay

Test

...Software Media SK 02-676 Warsaw, Poland Postepu 17D email: en@sdjournal.org website: http://sdjournal.org/ Whilst every effort has been made to ensure the highest quality of the magazine, the editors make no warranty, expressed or implied, concerning the results of the content’s usage. All trademarks presented in the magazine were used for informative purposes only. All rights to trademarks presented in the magazine are reserved by the companies which own them. DISCLAIMER! [ GEEKED AT BIRTH ] The techniques described in our magazine may be used in private, local networks only. The editors hold no responsibility for the misuse of the techniques presented or any data loss. You can talk the talk. Can you walk the walk? [ IT’S IN YOUR DNA ] LEARN: Advancing Computer Science Arti cial Life Programming Digital Media Digital Video Enterprise Software Development Game Art and Animation Game Design Game Programming Human-Computer Interaction Network Engineering Network Security Open Source Technologies Robotics and Embedded Systems Serious Game and Simulation Strategic Technology Development Technology Forensics Technology Product Design Technology Studies Virtual Modeling and Design Web and Social Media Technologies www.uat.edu > 877.UAT.GEEK Please see www.uat.edu/fastfacts for the latest information about degree program performance, placement and costs. AngularJS Starter Kit Angular: The DOM API You Have Been Waiting For by Brad Davis Angular.js, a......

Words: 22760 - Pages: 92

Free Essay

National Report Germany

...Beteiligten nicht ausreichend informiert. Teilt beispielsweise eine weibliche Antragstellerin in der Anhörung mit, dass sie die Zusammenführung mit ihrem in einem anderen Mitgliedsstaat als Flüchtling anerkannten Ehemann wünscht, erhält sie keine Information darüber, ob überhaupt bzw. wann ein Übernahmeersuchen an den Mitgliedsstaat gerichtet wurde. Auch im umgekehrten Fall, wenn ein Mitgliedsstaat das Bundesamt um Übernahme eines Angehörigen bittet, informiert das Bundesamt die hier lebende Person nicht über die Anfrage und seine Antwort an den Mitgliedsstaat. So kommt es vor, dass Übernahmeersuchen durch das Bundesamt abgelehnt werden, weil kein DNA-Gutachten vorliege, das die Verwandtschaft beweise – ohne dass die Angehörigen darüber informiert worden wären, dass ein solches vorzulegen ist.25 25 DNA- Tests werden nicht immer verlangt, können aber verlangt werden - ohne die Hilfe einer Beratungsstelle oder Zehn Jahre Dublin – Kein Grund zum Feiern Frau Omar flüchtet mit ihrem Mann aus Somalia, doch auf dem Weg nach Europa werden sie getrennt. Ihm gelingt es, nach Norwegen zu gelangen, er wird dort rasch als Flüchtling anerkannt. Sie versucht, ihm zu folgen, wird jedoch in Deutschland von der Polizei aufgegriffen und in ein Flüchtlingslager gebracht. Sie gibt in der Anhörung an, dass ihrem Mann in Norwegen den Flüchtlingsstatus zuerkannt wurde, dass sie von ihm schwanger ist und so schnell wie möglich nach Norwegen reisen möchte. Der......

Words: 26351 - Pages: 106

Premium Essay

Private Brands

...According to Schiffman (2013) price perception has strong influence on purchase intention of PLBs .However if the consumer is uncertain about the quality of the product the less effect it has on the buying behavior (Urbany, J. E., Bearden, W. O., Kaicker, A., Borrero, M. S. D. , 1997) because they perceived risk. Some consumers perceived less risk buying the low price private label because they think some assortments have similar quality with other brands. These consumers benefit buying tradeoff of those assortments. ICA basic food products quality is carefully examined by the company. However the company has been also cheated by its supplier providing house meat instead of beef ("Radio sweden", 2013 ) . Therefore the company conducted DNA analyses of all of ICA private label food product that contain beef in order to make sure that they do not contain any horse meat .The company has working a lot for not making the same mistake and to minimize the risk .However, the company still did not have sufficient mechanism to protect fraud of suppliers. As a plan Per Strömberg CEO, ICA AB mentioned labeling of origin of food might have positive aspect in minimizing the risk (sustainability, 2013, p. 4). The company strategy concerning quality improvement has impact on consumer perception minimizing the risk. According to Richardson (1996) private labels are risker than the National brands because 45 ` higher product variability and lower quality makes consumer to be......

Words: 23561 - Pages: 95

Free Essay

Green

... 4407 INSTITUT M Ismatullah Jay PKMP PERTANIAN BOGOR 4408 INSTITUT Made Dirgantara PKMP PERTANIAN BOGOR 4409 Marisky Nur INSTITUT PERTANIAN BOGOR Adnin PKMP 4410 Mashita INSTITUT PERTANIAN BOGOR Yulistiani PKMP Inventarisasi Minyak Ikan di Pulau Jawa untuk Pembuatan Virgin Fish Oil No. Nama Perguruan Tinggi Nama Pengusul Program Kegiatan Judul Kegiatan POTENSI PRODUKSI PEWARNA ALAMI DAN MONACOLIN K SEBAGAI ANTI KOLESTEROL DARI MONASCUS PURPUREUS MENGGUNAKAN SUBSTRAT LIMBAH KELAPA SAWIT Khasiat Limbah Pelepah Pohon Aren (Arenga pinnata.merr) sebagai Inhibitor Enzim Tirosinase dalam Bedak Dingin Anti Jerawat Pengembangan Prosedur Efisien untuk Pengambilan dan Penyimpanan Sampel, serta Ekstraksi DNA Ubi Kayu (manihot esculenta Crantz) Pemberian Air Kelapa Melalui Pakan Dalam Produksi Populasi Monoseks Jantan Lobster Air Tawar (Cherax quadricarius) yang Ramah Lingkungan Serat Kapuk (Ceiba Pentandra) Sebagai Adsorban Untuk Pengendalian Pencemaran Limbah Minyak INSTITUT Michael 4411 PERTANIAN BOGOR Jefferson PKMP INSTITUT 4412 Mina Ervani PERTANIAN BOGOR PKMP 4413 INSTITUT Mirza PERTANIAN BOGOR Ramadhana P PKMP 4414 INSTITUT Mita Istifarini PERTANIAN BOGOR PKMP 4415 MOH ARIF INSTITUT ROHMATULLA PKMP PERTANIAN BOGOR H Muhamad INSTITUT Setiawan PERTANIAN BOGOR Pangale INSTITUT Muhammad PERTANIAN BOGOR Angga Saputra 4416 PKMP Pemanfaatan Limbah Tulang Ayam Sebagai Bahan Baku Perekat Alami COCO......

Words: 159309 - Pages: 638