Free Essay

Doctor

In: Business and Management

Submitted By Nutsman
Words 758
Pages 4
Beheermaatreëls vir Buite Kroeë
Castle Lager-laan
Voorraadbeheer
- Stelsel: Bar word vorige aand volledig gestock Lofti, barhulp en skoonmaker. Jacques mbv stocklys herbevestig en vul in, voeg by dag se geantisipeerde voorraad vroegoggend – begin voorraad. Kroegkaptein voorraad aanvra: Faktuurboekie * Lofti en Jacques se voorraadlys + Spanleier se faktuurboekie – voorraad verkope (till se volledige printout) = bepaalde geldwaarde (moet balanseer met Till slip en kontant ontvang nadat geld getel is)
Voorraad aanvra: 1. Kroegkaptein moet te alle tye groen faktuurboekie invul vir voorraadbestelling. 2. Gee afskrif van ingevulde faktuurboekie vir barhulp wat voorraad gaan haal by Jacques (dagskof) en Lofti (nagskof) 3. of SMS bestelling – Nieteenstaande moet ‘n afskrif van handgeskrewe faktuurboekie bestelling steeds aan Jacques/Lofti oorhandig word.
Algemene bedryf van Bar: 1. As sterkdrank + 1 of 2 tots mix slegs in 350ml glase 2. 500ml glase slegs vir draught bier 3. Geldnote met gesig na bo en in dieselfde rigting geplaas word. 4. Barpersoneel hou kroegtoonbank self skoon en netjies. 5. Kroegkaptein gee oopdrag aan skoonmaker en pakker tov netheid van tafels, vloer, kroeg, asook draughtmasjien se ysbank) 6. Plaas voortdurend druk op skoonmaker en rapporteer onmiddelik aan Byron/Jacques / George & Albert indien pakker of skoonmaker laks is. 7. Yskaste moet altyd toegehou word. 8. Kroegkaptein neem beheer van Brutal Slush-Masjien 9. Barkaptein in oorleg met pakker moet sorg dat yskaste deurgans volgehou word. 10. Pakker & skoonmaker nie om oop till rondbeweeg nie, of waar geld gebêre word. 11. Plaas bottels terug op dieselfde plek. 12. Moenie bottels sondermeer oopmaak terwyl daar reeds oopbottels staan nie. 13. Leë sterkdrankbottels moet nooit weggegooi word nie, plaas in bokse. 14. Bring eie botteloopmaker om nek hang. 15. Enige onsekerhede, vra eerste kroegkaptein, dan bestuurders. 16. Geen buitestaanders ooit agter kroegarea, insluitende kroegman wat van diens is. 17. Indien nodig - Kroegkaptein SMS bestuur om geld te kom haal ingeval baie raak. 18. Indien geld te veel raak in laaie – lig geldlaai op en plaas onder geldlaai. Sê/onthou net vir bestuur daarvan by 1ste besoek. 19. Geldsak en geldlaai plaas op veilige plek buite bereik van grypdiewe 20. Geld word nooit vir iemand anders as Albert, George, Bart, Jacques en Lofti gegee nie. 21. Kroegkaptein stuur SMS as kleingeld benodig word of spanleier gaan haal self. 22. Geen selfoon gesprekke tydens skof. 23. Kroegkaptein deel die kroeg in bepaalde seksies slegs vir wanneer dit besig gaan word. Bly in besige tye by jou kant en werk binne die area van links tot regs om te verhoed dat iemand uitgelaat word. 24. Geen sigaret in mond of hand terwyl jy bedien nie. (Mag andersins wel agter kroeg rook) 25. Geen etes/etery tydens skof nie. Doen dit voor of na skof. 26. Geen drankgebruik tydens skof. Moet ook nie aangeklam by die werk opdaag nie. 27. Moenie drank aangee of mors oor till nie. 28. As jy iets verkeerdelik oplui, druk Cancel + clear. 29. As jy reeds cash gedruk het en die transaksie afgehandel is, print ‘n strokie en skryf cancel met jou naam op die strokie. Plaas die gekanselleerde strokie in die R100 note hortjie. Druk dan die transaksie op die till weer van vooraf. 30. Verander self bottels wanneer leeg is en vul waterbekers. 31. Geen rekeninge nie. 32. Boemelaars en straatkinders steel leë glase en drank, aktiveer sekuriteit om hulle asap te verwyder. 33. Drank mag slegs binne afgesperde gebied gedrink word, check dat sekuriteit hul werk doen. 34. Wees altyd vriendelik en beleefd teenoor klante ongeag moontlike agtergronde. 35. Glas vir tips kan op kroegtoonbank geplaas word. Almal wat agter ‘n betrokke bar werk deel gewoonlik gemeenskaplik die tips. Bespreek onderling. 36. Valsgeld: check note voordat dit net gevat word. 37. Werk te alle tye korrek en eerlik teenoor werkgewer, klante, en mede-personeel.
Afsluiting van Kroeg snags 1. Geld word vir Bart in geldsak gegee. 2. Volledige Stock take word deur Lofti & Bart gedoen – elke bar afsonderlik. 3. Sterkdrank asook alle drank buite yskaste moet in Venter sleepwaentjies, of container gebêre word en as ‘n pakket bymekaar gehou word – omlyn en sit nr op 4. Kroegpersoneel help die Jacques stocker/cleaner met wegbêre proses. 5. Yskaste moet volgepak en gesluit word. 6. Stock voorraad in volgepakte yskaste word in laaste kolom bevestigend ingevul. 7. Sekuriteitswag se naam word elke aand gevra en neergeskryf ingeval iets na-uurs sou wegraak. Maak hom attent op spesifieke areas van toesig.
Kleredrag:
Dra oorhandigde T-hemp, ‘n short/demin en tekkies (plakkies word nie aanbeveel nie)
Sterkte en voorspoed: Albert, George, Bart, Tommie, Jacques & Lofti (Bestuurslede)

Similar Documents

Free Essay

Doctor

...Crucible Essay Exam task P.40 Beginning (He appears loaded down).... To P.42 ending (He starts for the bed) Explore the ways in which Miller presents authority in this passage. In your answer you must consider how the playwright uses literary, linguistic and rhetorical devices and conventions to create specific dramatic effects. Authority in this passage is crafted by Miller with the use of specific literary and linguistic devices. For example the use of stage directions and other characters reaction to certain types of authority play a big part in the way authority is either delivered or received. Prior to this passage, Putnam, Giles and Parris are talking about wanting to get reverend Hale involved in the events after the girls had been dancing. Before Hale even enters the audience already has a sense that he will bring authority with him, since he has the information everyone else desires. When Hale first enters in the scene, Parris is instantly ‘delighted’. Such a response to someone entering the scene shows a clear sense of relief upon the characters around Hale to know his presence is now there in the passage. Miller also crafts Hale’s utterances in a way that shows his authority subtly yet effectively. Phrases like ‘they must be’ and ‘we shall need some hard study’ shows how Miller is crafting these assertive declarative statements in order to show Hale’s commanding voice and authority upon those around him. Other characters modes of address towards......

Words: 549 - Pages: 3

Free Essay

Doctors Story

...A doctor entered the hospital in hurry after being called in for an urgent surgery. He answered the call ASAP, changed his clothes & went directly to the surgery block. He found the boy's father pacing in the hall waiting for the doctor. On seeing him, the dad yelled, "Why did you take all this time to come? Don't you know that my son's life is in danger? Don't you have any sense of responsibility?" The doctor smiled & said, "I am sorry, I wasn't in the hospital & I came as fast as I could after receiving the call...... And now, I wish you'd calm down so that I can do my work" "Calm down?! What if your son was in this room right now, would U calm down? If your own son dies now what will U do??" said the father angrily The doctor smiled again & replied: "I will say what Job said in the Holy Book "”From dust we came & to dust we return, blessed be the name of God". Doctors cannot prolong lives. Go & intercede for your son, we will do our best by God's grace" "Giving advises when we're not concerned is so easy" Murmured the father. The surgery took some hours after which the doctor went out happy, "Thank goodness!, your son is saved!" And without waiting for the father's reply he carried on his way running. "If U have any question, ask the nurse!!" "Why is he so arrogant? He couldn't wait some minutes so that I ask about my son's state" Commented the father when seeing the nurse minutes after the doctor left. The nurse answered, tears coming down her face:......

Words: 329 - Pages: 2

Free Essay

An Essay on "The Doctor and the Doctor's Wife"

...An Essay on ”The Doctor and the Doctor’s Wife” By Ernest Hemingway Seemingly, masculinity is a big part of men’s identity. Masculinity is usually associated with courage, independence, and assertiveness, and if a man’s pride is discriminated or somehow threatened, he will often do whatever is necessary to regain his pride. Thus, this might result in unethical behaviour. This is dealt with in Ernest Hemingway’s short story “The Doctor and the Doctor’s wife” from 1925 where masculinity is an overall theme and where he uses contrast and his iceberg technique to get his message across. Good intro (but remember to put two writing devices in) As stated, Hemingway illustrates the importance of masculinity for men’s identity in this short story. Firstly, Hemingway employs the importance of pride in male-to-male relationships by focusing on the interaction between the Doctor and the American Indian Dick Boulton. Secondly, Hemingway shows that a man’s pride comes above all, since the Doctor is dishonest to his wife regarding why he had a conflict with Boulton. Lastly, the use of contrast, e.g. the Doctor’s dishonesty as mentioned earlier, between the sexes empathize how masculinity is important to men, and this is what the following essay will be examining through the character of Nick’s father, the Doctor. In the beginning of the short story, the Doctor has hired three American Indians to cut some logs that broke free from a steamer and drifted on the beach. The three......

Words: 1183 - Pages: 5

Free Essay

Canonicity in Doctor Who

...his own question on the Outpost Gallifrey forums: what’s most likely to set Doctor Who fans at each other’s throats? If anything can, ‘canon’ can. It’s my belief, indeed, that that’s what ‘canon’ is for. That that’s all that it’s for. Because ‘canon’ is purely and simply about authority, real or assumed, and nothing else. Let me explain… Back in the mists of time, the fans of Sherlock Holmes thought it would be funny to refer to those stories about Holmes written by Sir Arthur Conan Doyle as being ‘part of the Canon’. They were thinking of the books that had been officially declared to be part of the Bible. They thereby confused two things, and it’s their fault we’ve been in a linguistic twist about this ever since. The canon they referred to was decreed by authority, the theological authority of a group of high clerics concerning how much truth and how much fan fiction was contained in a particular proto-Gospel. The Canon of Sherlock Holmes stories, on the other hand, wasn’t decided by authority after the fact, but by authorial authority. If Conan Doyle wrote it, it was in. If he didn’t, it was out. Sherlock Holmes fans could have no debates about what was and wasn’t ‘canonical’. ‘Written by Conan Doyle’ was what their new version of ‘canonical’ meant. That new definition of ‘canon’ works fine if you’re dealing with works by one author. It works not at all in any other frame of reference. Doctor Who was created by many people, over a long period of time, and they......

Words: 2822 - Pages: 12

Free Essay

Analyse Doctor in the House

...1. Richard Gordon is the pen name used by Gordon Ostlere (born Gordon Stanley Ostlere on 15 September 1921), an English surgeon and anaesthetist. As Richard Gordon, Ostlere has written numerous novels, screenplays for film and television and accounts of popular history, mostly dealing with the practice of medicine. He is best known for a long series of comic novels on a medical theme beginning with Doctor in the House, and the subsequent film, television, radio and stage adaptations. 2. The story is written in the form of narration with dialogue. 3. As it was said before the writer uses first person narrative, and out of methods of narration – description (e.g. the portrait of a girl, the process of exam), narration (e.g. how the main character is taking the exam) and dialogue (e.g. between that main character and Grimsdyke. The narrator since he is also the main character of the story is obviously intrusive. 4. The main idea conveyed by the author may be expressed as: the final examinations are reason for a great psychological pressure and a challenge for the students. This extract is constructed around the single theme, which can be formulated as procedure of the exams. Besides the basic theme, the text touches upon many very important secondary themes: the psychological types of students, cheating at the exams, students’ prejudice, disadvantage of women student at the exams, the psychological pressure of the process of the examination on the students etc. ...

Words: 1631 - Pages: 7

Free Essay

Doctor Straight White Male

...Doctor Straight White Male It is highly unlikely that you have never watched an episode of Doctor Who. It’s just part of being British, along with tea, sarcasm and aggressively insisting that you’re ‘fine’ even if your legs have just blown off. You either grow out of Doctor Who, or become an avid fan – there is no in-between. However, recently more and more fans have been switching off on a Saturday night, for one main reason – Steven Moffat. The showrunner has created some kind of Doctor Who formula, which is becoming increasingly over used, resulting in confusing story arcs and predictable characters, causing viewers to be bored and repelled by the show due to sexist undertones and lack of diversity. In the early days of the show, the female companions were there to look pretty, to attract the male gaze, but the 2005 reboot saw the Doctor’s companion’s become just as important, with just as much screen time and character development, causing many of these companions to be seen as role models for young girls, and rightly so. Rose Tyler, Martha Jones and Donna Noble, all proving that women are capable of anything despite their background, but now the characters are being recycled, and development is being lost inside complex story arcs. It is a shame, as there was so much potential in both Amy Pond and Clara Oswald. Moffat sees their positive traits as their ‘feistiness’ and ‘sexiness’ and admits that those features in Karen Gillan swayed his judgment – ‘’I saw Karen...

Words: 871 - Pages: 4

Premium Essay

Is It Ethical for Doctors to Refuse Futile Treatment?

...Should doctors be able to refuse demands for "futile" treatment? "Futile" treatment is when there is no medical benefit from the treatment they are receiving, and that there will be no improvement if they are in a permanent vegetative state. Although the concept of medical futility dates back in the Ancient Greek days with physician Hippocrates, it has only recently (in the past 40 years) become a controversial topic. The issue of medical futility is important because it deals with many issues such as patient-physician relationship, financial resources, and most importantly it deals with lives of people. The issues are controversial because it has alarmed many people that physicians may be taking it a step too far being able to pull the plug on a person with an incapacitating condition. The debate is over who has the right to make this decision - the patient's family or physician. There are two sides to this debate; the "Yes" side says that the physician is more qualified and is following what the patient's want to receive while the "No" side says that it should not be up to the physician to decide if the life is worth keeping or not. Steven Miles supports the idea that doctors should be able to refuse futile medical treatment. He maintains that physicians should be able to refuse futile medical treatment because it takes up too many resources, violates community standards, and it follows patient's wishes when what they expect is not what the treatment can achieve. The......

Words: 968 - Pages: 4

Premium Essay

Should Doctors Get Higher Pay

...Doctors should receive a higher pay than they are usually paid because they work a lot harder than most people do. Doctors are often underappreciated of their jobs and do not get the recognition they deserve. Doctors deserve a higher pay due to working harder than most people with any paying job does. Most people don’t really think highly of doctors. They often tend to think they only want their patient’s money. People don’t know that doctors spend most of their time in hospitals or clinics. They usually don’t get breaks because they’re busy trying to help all these patients get the right treatment they need. With a higher pay, doctors will get the salary they deserve and be able to afford to take care of their own families. Doctors having...

Words: 410 - Pages: 2

Premium Essay

Doctor

...Doctor In kindergarten, my class was asked, “What do you want to be when you grow up?” Crayons danced across sheets of paper to illustrate our dream occupations. Our drawings were hung in the hallway for our parents to see at Back to School Night. I remember looking down the line and seeing pictures of ballerinas dancing, firefighters putting out a blaze, and astronauts leaping across the moon, careers that were seen as typical dreams of five year olds. My picture showed a girl throwing a ball in the air, being a professional athlete, but as you can see my point of view of my future has changed. Now I want to be doctor because I want to cure cancer and do the impossible by helping people and not just work out and play my whole life. A question could be asked like why choose to be a doctor and not a professional athlete, well I believe a doctor can make a change, inspire people, be a leader and etc. Being a doctor you have to be able to be a directive, supportive, coaching, and delegating leader. A directive leader finds aspects to positively acknowledge and give direction, and ensures that those under their management understand what is expected of them in which a doctor must do his or her colleagues or patients. He or she must be able to coaxes ideas from those working under them, listens and encourages, and keeps the decision making process collaborative by asking open questions. They also have to be capable to find topics to praise, lead with novel ideas, explain the......

Words: 932 - Pages: 4

Free Essay

Doctor

...Northern Drilling Inc. Questions. Chapter 3 (External) 1. Does the industry offer attractive opportunities for growth? I believe that the industry does offer attractive opportunities for growth.Northern is a subsidiary of the worlds third largest exploration drilling contractor. In 2010 the exploration market worldwide was 10.68 billion and expected to increase. The exploration market in Canada was 1.4 Billion USD in 2010. The market is very cyclical and dependent on commodity prices yet is expected to increase over time.      2.  What kinds of competitive forces are industry members facing, and how strong is each force ? Rival Sellers:The industry is highly competitive and very fragmented.Canadian industry comprised about 80 drilling contractors, including many smaller owner operators with almost no overhead costs, these owner operators drive down industry prices by operating on relatively thin gross margins. Potential New Entrants: High start up costs, not likely to be too much of a threat. Customer Bargaining Power:This is a very price sensitive industry and customers shop around for the lowest price often.Northern was struggling to be competitive in the market. Problems may be because of the price relative to some of the commodity type drillers and owner operators Competition from Substitute products/Producers: See Rival Sellers. Low switching costs for customers. Supplier Bargaining Power: Low supplier bargaining power. From the information we know......

Words: 2982 - Pages: 12

Premium Essay

Doctor

...Fuck you okay….fldsahfkjdsahf adsjfhadskjfn ffsadffsd a fasd fasdf df dsf sadf sd f dsaf dsaf ads fsa df sf s fd sadf sad f dsfa f sad f sdf sd f sdf sd fsadf dsaf sd f sadf as df as df asd f sadf asdf dsf ads f dsf df sadf asd f d fsd f asdf a dsf ds f adsf dsa f dsaf sd gf h th ytj t wr wqre t yet jy jh fg j gf h j hkj hkj hl jj hkj hlk lh lkj ;lk jlk hlkj ;kj oh ikj nkn lknm, nkj hoi hj hj lhj h hj lk j kh , nl jl hjlk j lkj lkj kj nl nmlk n knsdfsdflknm odsfnoskdfmspodfm fmlkdsfmsdf on p fposfpoipsdfp poifpo ifpo ifpi pifpip isadp ifif ip ipofp idsp ipds ifpoi I idspo ip I ds if posa pifpo p poif ids I ipods ifpo aii podsif idsf sdfiif podsifpodspo ipo I if oifp pdso ififdpo pods fpodsfpoidsapof idspo Declare PCPrice, MonitorPrice, HDPrice, RAMPrice As Float Display a welcome message //Prompt for and input pc price: Write “Enter the pc price: “ Input PCPrice Call Monitor_Price module Call HD_Price module Call RAM_Price module End Program Monitor_Price Module This module displays a menu to allow the user to specify the type of monitor desired and then determines the cost of the monitor’s options as follows: Declare MonitorChoice as Character //Display the menu and input user selection: Write “1 – 17-inch monitor” Write “2 – 18.5-inch monitor” Write “3 – 19-inch monitor” Input MonitorChoice Determine the cost of the selected option as...

Words: 268 - Pages: 2

Premium Essay

Doctor

...To summarize, the balanced scorecard views the mission and strategy of the organization from four perspectives: • The business owners/shareholders (represented by the Financial perspective) • Customers and other stakeholders (represented by the Customer perspective) • Managers and process owners (represented by the Internal Business Processes perspective) • Employees and infrastructure capacity (represented by the Learning and Growth perspective) Within each perspective, the following elements are developed: • Strategic Objectives - what is the process that will be used to define strategic objectives and what are the strategic objectives that should be achieved using each perspective? • Measures - how will progress for each objective be measured? • Targets - what is the target value sought for each measure? • Initiatives or action plans - what will be done to facilitate the reaching of the targets? Why does all this matter? Well, the basic reason is that everything is connected to everything else, even though policies may be created by people in widely different corporate units; those connections are often full of unintended consequences. Here’s a classic example of the complications of integrating marketing strategy with human resource strategy. At one point, Proctor and Gamble had product managers who were paid based on how well their products performed. It sounded like a pretty good human resource strategy. Thinking about people as an investment and paying them......

Words: 920 - Pages: 4

Free Essay

Doctor

...Original Article Evaluation of initial stability and crestal bone loss in immediate implant placement: An in vivo study Durga Prasad Tadi, Soujanya Pinisetti1, Mahalakshmi Gujjalapudi2, Sampath Kakaraparthi3, Balaram Kolasani4, Sri Harsha Babu Vadapalli Department of Prosthodontics and Crown and Bridge, 1Oral Pathology and Microbiology, Drs. S and NR Siddhartha Institute of Dental Sciences, Chinaoutpally, Gannavaram, 2Department of Prosthodontics and Crown and Bridge, 4Department of Prosthodontics and Crown and Bridge, Dental Surgeon, Government Dental College and Hospital, Gunadala, Vijayawada, 3Department of Prosthodontics and Crown and Bridge, SIBAR Institute of Dental Sciences, Takkellapadu, Guntur, Andhra Pradesh, India Corresponding author (e‑mail: ) Prof. Durga Prasad Tadi, Department of Prosthodontics and Crown and Bridge, Drs. Sudha and Nageswara Rao Siddhartha Institute of Dental Sciences, Chinaoutpally, Gannavaram ‑ 521 101, Andhra Pradesh, India. Abstract Objectives: (1) To measure the crestal bone levels around implants immediately, and one month, three months, and six months after immediate implant placement, to evaluate the amount of bone level changes in six months. (2) To measure the initial stability in immediate implant placement. Materials and Methods: Ten patients were selected and a total of ten implants were placed in the immediate extraction sites. The change in the level of crestal bone was measured on standardized digital periapical......

Words: 3382 - Pages: 14

Premium Essay

Doctor

...Accounting is the most basic framework of business. People use accounting in their daily lives when they study financial statements to make investment decisions, assess interest rather to pay off their house mortgage and calculate rates for car payments. God himself recognize accounting, for he said in his Holy Bible that everyone would be accountable before him when this world comes to an end.(Matthew 12:36) The practice of accounting can be traced back to ancient times, with "accounting books" of various forms discovered as early as 3500 B. C. From the time of 3500 B. C., accounting has progressed slowly through the development of the modern double-entry system published by Luca Paciolo in the fifteenth century until the advent of the computer. In 1581 the first college of accountants was organized with power to regulate entry into the field. Along with the development of modern accounting, a stereotypical image of the accountant was developed, because of its task being routine and purity mathematical in function. The accountant is view as a dull person that is chain to his desk all day. A survey of college students proved that accounting is treated with mental formulaic concepts, thus it has a stereotype image. Accounting may be defined as an information system that provides reports to various individuals or groups about economic activities of an organization or other entity. Accounting is information sciences used to collect, classify, and manipulate financial data......

Words: 477 - Pages: 2

Premium Essay

The Doctor

...approached about not being able to talk to Anne, he really started to need Anne in which he relays to her shortly after his surgery. It is ok Jack, I have always wanted to slit your throat…now I have the chance to do just that. To Jack, it is very much a boys game sort of like a clique and if colleagues do not play the game his way, colleagues do not get respect. Jack has his “guys”, the ones whose back he covers and vice versa then he has his colleagues that he completely disrespects for the compassionate way they practice. It was not until he, as a patient, was treated how he initially treated his patients that he realized, compassion is such a big part of what he does on a daily basis. In the end, it is profound how he realizes that every doctor becomes a patient somewhere down the line. When he realizes that, it is no longer a boys’ game and he starts standing up for what is right, especially when he finds out his colleague, before performing...

Words: 906 - Pages: 4