Free Essay

Docx

In: Business and Management

Submitted By aytumenitsirhc30
Words 791
Pages 4
Published on The Varsitarian (http://www.varsitarian.net)
Home > Printer-friendly PDF > Printer-friendly PDF

Taguan at kamatayan
Ni M. J. U. Bantog
SINONG batang Pinoy ang hindi dumaan sa paglalaro ng taguan-pung? Bagaman isa itong sikat na larong pambata, hindi maituturing na pambatang babasahin ang Taguan-Pung at Manwal ng mga Napapagal (UST
Publishing House, 2006) ni Eros S. Atalia, isang propesor sa Filipino sa Faculty of Arts and Letters.
Tinatalakay nito ang mga morbid na isyu gaya ng pagpapakamatay.
Bukod sa ito ang unang libro ni Atalia, ito rin ang unang koleksiyon ng mga dagling katha o flash fiction sa
Filipino na binigyang buhay ng mga dibuho ni Jaime Pacena III, isang propesor sa College of Fine Arts and
Design. Karaniwang binubuo ng hindi hihigit sa 2,000 salita ang mga dagling katha, hindi katulad ng ordinaryong katha na binubuo ng 2,000 hanggang 20,000 salita.
Nahahati sa dalawang bahagi ang aklat: ang ?Taguan-Pung,? na binubuo ng 14 na dagling katha; at ang
?Manwal ng mga Napapagal,? isang ?gabay? sa pagpapatiwakal ayon sa karakter na si Karl Vlademir
Lennon ?Intoy? J. Villalobos.
Umiikot ang paksa ng ?Taguan-Pung? sa kabataan at sa mga nakakatuwang sitwasyong kanilang kinakaharap kahit sa paglalaro. Isang halimbawa nito ang kuwentong ?Cleanliness is Right Next to
Godliness,? kung saan kinailangang dakutin ng isang batang lalaki ang sariling duming umapaw mula sa baradong inidoro. Sa sitwasyong ito, wala siyang ibang maasahan sa kubeta kundi ang sarili.
Nakakaengganyong basahin ang mga kwento sa koleksiyong ito dahil sa sorpresang twist sa bandang huli, gaya na lamang sa ?Telebisyon: Kapuso ng Bawat Kapamilya.? Dahil sa panonood ng mga telenobela, nabuko ang relasyong namamagitan sa pagitan ng baklang ama at ninong ng bata. Ginawa ring nakakatawa ni Atalia ang mga kuwento, ngunit tila pagbabalat-kayo lamang ito sa tunay na implikasyon ng mga kuwento.
Nakababahala ang mga nais nitong ipahiwatig, tulad ng hindi pagsagot ng mga magulang sa mga tanong ng anak ukol sa relihiyon at gawain ng mga nakatatanda sa ?Mga Tanong Ko Kina Itay at Inay? at ?Ilan Pang
Tanong Uli sa Parent Ko.?
Sa ikalawang bahagi ng libro, ang ?Manwal ng mga Napapagal,? nagbigay si Intoy, isang taong ?trip? magpakamatay, ng iba?t ibang paraan ng pagpapatiwakal: mula sa solong pagpapakamatay hanggang sa pagdamay ng ibang tao. Sa una?y parang simpleng pagpapatawa lamang ang mga suhestiyon ni Intoy ukol sa pagpapatiwakal, ngunit unti-unti na pala nitong minumulat ang mga mambabasa sa mga pangyayari sa lipunan sa pamamagitan ng mga hirit ukol sa relihiyon, edukasyon, rutinaryo o paulit-ulit na gawain, hustisya,

at pulitika. Pinagmumuni-munihan ni Intoy ang mga kasagutan sa mga tanong niya sa buhay at kung ano ang magiging epekto ng pagpapakamatay niya sa ibang tao. ?Ika nga ni Intoy, ?Pilit ko talagang hinahanapan ng kahulugan ang buhay ko. Nating lahat. Kasi dun ko lang makikita ang kahulugan ng kamatayan eh. O baka naman baligtad. Sa kamatayan lang makikita ang kahulugan ng buhay.?
Kapansin-pansin ang hindi paggamit ni Atalia ng kumbensyonal na pagsulat sa Filipino. Unang-una, humiwalay siya sa mahahabang katha na nakasanayan ng ibang mga manunulat sa Filipino. Hindi rin siya gumamit ng purong Filipino at malalalim na salita. Bagkus, gumamit siya ng mga salitang ginagamit sa modernong panahon. Sa katunayan, ?Taglish? ang pagkakasulat niya sa ilang bahagi ng akda.
Wala ring pormal na pormang sinunod si Atalia. Mayroon siyang mga akdang isinulat sa anyong prosa, at mayroong iba na pa-dayalogo.
Tila kawangis ng pagsusulat ni Bob Ong ang pagsusulat ni Atalia dahil parehong pagpapatawa ang atake nila sa kanilang pagsusulat. Matalinghaga ang mga puna ni Atalia dahil gumamit siya ng prosa upang mailahad ang mga problema sa lipunan, partikular sa pamilyang Pilipino.
Hindi lamang katha ang sinusulat ni Atalia. Nagwagi si Atalia ng unang gantimpala sa Pambansang
Patimpalak sa Pagsulat ng Tula ng Pandaylipi Ink. noong 1995. Nasundan ito ng ikalawang gantimpalang banggit sa Komisyon ng Wikang Filipino, Talaang Ginto at ng Gawad Collantes sa Sanaysay noong 2004.
Maaaring isang hudyat ng bagong paraan ng pagkuwento ang pagdating ng ?Taguan-Pung? sa panitikang
Filipino. Ika nga ni Jun Cruz Reyes, patnugot ng aklat, ?Ito na ang panahon upang ihanda ang ating sarili sa mga darating pang tulad (ni Atalia na) magpapatikim ng bagong putahe sa pagkuwento.?
Tomo LXXVIII, Blg. 3 ? Agosto 18, 2006
Posted on 11/18/2008 - 00:16 www.varsitarian.net Editorial & Opinion | News | Sports | Special Reports
Sci-Tech | Features | Witness | Circle | Literary |
Filipino
Inkblots | Ustetika | Pautakan | CineVita
History | Staff | Contact Us

Let us know your insights, comments, views and suggestions. Email us at info [at] varsitarian [dot] net

© Copyright 2001 - 2012 | The Varsitarian | All Rights
Reserved.

Source URL (retrieved on 10/09/2015 - 13:42): http://www.varsitarian.net/literary/taguan_at_kamatayan

Similar Documents

Free Essay

Docx

...Docx Insomnia I woke up, bathed in sweat. Once again a nightmare disturbed my night´s sleep. It was too early to early to get up, but I was restless. I knew I would not be able to fall asleep again, doesn´t matter how hard I´d try. I hated to get up at an unearthly hour! I rolled out of bed and trudged into the kitchen to have some lemonade. It was still dark outside and the windy weather made the trees outside scratch against my windows. The thought about my nightmare disgusted me. I drank my glass of lemonade at one go. Afterwards I went to the bathroom to get some cold water in my face to refresh up a bit. I looked myself in the eyes in the mirror with dislike, wondering why such nightmares were torturing me night after night. I hated myself for that, but could not help it anyway. All day long at work I was absent and worn out. All I could think about was that I wanted some sleep. I felt like I did not sleep a wink last night. Pictures from the nightmare whirled around in my head like an infinite movie. The whole day was a pure nightmare too, people looked strangely at me like I was a sick person instead of asking how I felt. But on the other hand I would not like to answer if they did anyway. None of their business. That night I lay in my bed and stared around in the room for indefinite time. I felt so tired, but I was afraid of falling asleep to get hunted by nightmares again. I thought about how I could make an end of this riot. I was sick and tired of that......

Words: 404 - Pages: 2

Premium Essay

Docx

...Harry Liu Lori Runkle Language class 2A 25 October 2012 Is Starbucks a Good Choice? Let us set a certain setting, “It is a cold night during the winter. It is freezing cold outside, and you decide to buy a cup of coffee to keep warm. (It is always a good choice to buy a cup of coffee in the cold winter.) There are several choices including Starbucks, COSTA, Macafee , or perhaps some Nestle instant coffee.” I suppose most of those people who live in urban areas would probably choose Starbucks. As a matter of fact, I myself am a Starbucks’ fan. I have always had a weak point for their latte and cappuccino. But still, there are many people who suppose Starbucks is very costly and that instant coffee is just as good. So here comes the problem, is Starbucks a sensible choice? Starbucks may give you an impression that they did many beneficial things for the environment. Even at the back of their invoice, they print their so-called “Share Planet” project to contribute to help the environment. Starbucks™ Shared Planet™ means focusing on the core areas where we have the biggest influence – ethical sourcing, environmental stewardship and community involvement.(Starbucks share the planet project) But what have have done? The bizarre policy in Starbucks which is aimed at preventing germs developing in the taps in its 10,000 stores worldwide, has outraged environmental groups. Every Starbucks......

Words: 1347 - Pages: 6

Premium Essay

Docx

...ACKNOWLEDGEMENT I would like to convey my sincere thanks to ALLAH because he has given me the opportunity to complete my internship .The Almighty for whom we are living in this beautiful world and able to conduct our works. Off course, I acknowledge the support & assistance given by a number of people. I am grateful to many individuals for the completion of the report successfully. Stamford University Bangladesh & Islami Bank Bangladesh limited both provided enormous support & guidance for my internship program. I would like to acknowledge my honorable assistant lecturer “Mostofa Mahmud Hasan”. He sincerely helped me and has given necessary suggestions in preparing my internship report .I like to express my gratitude to my honorable course co-coordinator Mahmuda Sultana, for all of her guidance & co-operation throughout my internship program. I am thankful to Md. Mosiur Rahman, Assistant officer Md. Mamunur Rashid. Probationary officer for all their continuous co-operation in every step from beginning to end of preparing this report. I would also like to take this opportunity to express my whole hearted gratitude to my fellow friends near and dear ones who faired encouragement, information, inspiration and assistance during the course of constructing this internship report. Executive Summary: This report will give a clear idea about total activities and its performance. Especially this report focuses on the “Analysis of Different Modes of Investment of...

Words: 1304 - Pages: 6

Premium Essay

Docx

...In the later 19th century, Finance was a part of the Economics. But due to the globalization and more expansion of international trade, Finance plays the major role for the economic development. The development of a modern economy would not have been possible without the use of money. Bank is an important and essential financial institution for the necessity of the use of money and the protection of the money. Bangladesh is now integral part of global market. As such there is an urgent requirement for Bangladesh to place the traditional banking pretties in harness with the global trades of a free market economy by following international Banking customs, practices and standards. Today clients of a bank in Bangladesh are exposed as well as interNational markets. They have to stay update with their practice and standards to meet the demands of achieving harmony in the high standards of a free economy. Rationale of the Study: Now a days banking sector have built up as the most important player of the economy. Economists have observed that loan is of the most important aspects of economic activity because of its great role in establishing various projects that generates production and thus generating employment. The only important aspect of loan is economic and social development in addition to achieving a suitable profit margin. Islamic banks consider loan as the basic motivation for community development and a means to get rid of social and economic problems through......

Words: 3793 - Pages: 16

Premium Essay

Docx

...The 6th International Scientific Conference “DEFENSE RESOURCES MANAGEMENT IN THE 21st CENTURY” Braşov, December 02-03, 2011 ORGANIZATIONAL CULTURE LTC. Tirtan Catalin Army Academy “Nicolae Bălcescu”/ Sibiu/ Romania Abstract: This article examines the existing literature on relationships between an organization and its culture, processes and approaches, individual efforts of those involved from leaders to employee. The paper further argues that certain organizational cultural attributes contribute to the shaping of future courses of action, failure or not in achieving change, and considerate the goals and strategies of the business. Next, this article focuses on vision, values, and mission as core descriptive of an organization and the climate required for successful achievement of the mission statement and vision statement. Basically, organizational culture is the personality of the organization, and will drive the employee’s efficiency and company performance levels. Culture is comprised of the assumptions, values, norms and tangible signs (artifacts) of organization members and their behaviors, and leadership. Keywords: Organizational, vision, mission, culture, performance, culture of forgiveness, and leadership 1. Introduction Organizational culture can be described as “the personality of an organization”, or simply as “how things are done around here”. It shows how employees think, act, and feel. Organization culture is a key aspect to the organization's success...

Words: 3008 - Pages: 13

Premium Essay

Docx

...PROLOGUE GILGAMESH KING IN URUK I WILL proclaim to the world the deeds of Gilgamesh. This was the man to whom all things were known; this was the king who knew the countries of the world. He was wise, he saw mysteries and knew secret things, he brought us a tale of the days before the flood. He went on a long journey, was weary, worn-out with labour, returning he rested, he engraved on a stone the whole story. When the gods created Gilgamesh they gave him a perfect body. Shamash the glorious sun endowed him with beauty, Adad the god of the storm endowed him with courage, the great gods made his beauty perfect, surpassing all others, terrifying like a great wild bull. Two thirds they made him god and one third man. In Uruk he built walls, a great rampart, and the temple of blessed Eanna for the god of the firmament Anu, and for Ishtar the goddess of love. Look at it still today: the outer wall where the cornice runs, it shines with the brilliance of copper; and the inner wall, it has no equal. Touch the threshold, it is ancient. Approach Eanna the dwelling of Ishtar, our lady of love and war, the like of which no latter-day king, no man alive can equal. Climb upon the wall of Uruk; walk along it, I say; regard the foundation terrace and examine the. masonry: is it not burnt brick and good? The seven sages laid the foundations THE COMING OF ENKIDU GILGAMESH went abroad in the world, but he met with none who could withstand his arms till be came to Uruk. But the......

Words: 11097 - Pages: 45

Premium Essay

Docx

...Associate Level Material Bob Purcell Appendix B Price Elasticity and Supply & Demand Fill in the matrix below and describe how changes in price or quantity of the goods and services affect either supply or demand and the equilibrium price. Use the graphs from your book and the Tomlinson video tutorials as a tool to help you answer questions about the changes in price and quantity Event | Market affected by event | Shift in supply, demand, or both. Explain your answer. | Change in equilibrium | Frozen orange crops in California | Orange juice | Supply (left)—Not as many available oranges to offer consumers. | Price will increase and quantity will decrease. | Hurricanes in the Gulf Coast | Retail | Demand- food, water and emergency rescue. | Supply will increase and prices will decrease. | Cost of cotton decreases | cotton | Demand is higher due to lower prices and the supply lowers. | Price and quantity both decrease. | Technology improves efficiency in pasta manufacturing | pasta | Demand will remain the same and there will be little shift in supply. | Supply and demand are evenly balanced. | * 1. What do substitutes refer to in economics? Give an example of two substitutes. “When a fall in the price of one good reduces the demand for another good, the two goods are called substitutes” (Mankiw, 2007, p.68). Substitutes are goods that can be used to take the place of the other. For instance, if the price of Coca-Cola and Pepsi are high...

Words: 1022 - Pages: 5

Free Essay

Docx

...1. ------------------------------------------------- cupcake ------------------------------------------------- Ingredients • 2 1/4 cups all purpose flour • 1 1/3 cups sugar • 3 teaspoons baking powder • 1/2 teaspoon salt • 1/2 cup shortening • 1 cup milk • 1 teaspoon vanilla • 2 large eggs ------------------------------------------------- Easy Cupcake Recipe Directions Preheat oven to 350 degrees.  Line cupcake pans with paper liners. Combine flour, sugar, baking powder, and salt in a large mixing bowl.  Add shortening, milk, and vanilla.  Beat for 1 minute on medium speed.  Scrape side of bowl with a spatula. Add eggs to the mixture.  Beat for 1 minute on medium speed.  Scrape bowl again.  Beat on high speed for 1 minute 30 seconds until well mixed. Spoon cupcake batter into paper liners until 1/2 to 2/3 full. Bake for 20 to 25 minutes or until toothpick inserted in center comes out clean. Cool 5 minutes in pans then remove and place on wire racks to cool completely. Once cupcakes are completely cooled, frost with your favorite frosting recipe or decorate as you desire. 2. Cupcake ------------------------------------------------- Ingredients • 3 oz. unsweetened chocolate, melted • 1 teaspoon vanilla • 2 large eggs • 2/3 cup butter, softened • 1 and 1/4 cup water • 2 and 1/4 cup all purpose flour • 1 and 3/4 cup sugar • 1 teaspoon baking powder • 3/4 teaspoon baking soda • 1/4 teaspoon......

Words: 863 - Pages: 4

Free Essay

Docx

...Insomnia I woke up, bathed in sweat. Once again a nightmare disturbed my night´s sleep. It was too early to early to get up, but I was restless. I knew I would not be able to fall asleep again, doesn´t matter how hard I´d try. I hated to get up at an unearthly hour! I rolled out of bed and trudged into the kitchen to have some lemonade. It was still dark outside and the windy weather made the trees outside scratch against my windows. The thought about my nightmare disgusted me. I drank my glass of lemonade at one go. Afterwards I went to the bathroom to get some cold water in my face to refresh up a bit. I looked myself in the eyes in the mirror with dislike, wondering why such nightmares were torturing me night after night. I hated myself for that, but could not help it anyway. All day long at work I was absent and worn out. All I could think about was that I wanted some sleep. I felt like I did not sleep a wink last night. Pictures from the nightmare whirled around in my head like an infinite movie. The whole day was a pure nightmare too, people looked strangely at me like I was a sick person instead of asking how I felt. But on the other hand I would not like to answer if they did anyway. None of their business. That night I lay in my bed and stared around in the room for indefinite time. I felt so tired, but I was afraid of falling asleep to get hunted by nightmares again. I thought about how I could make an end of this riot. I was sick and tired of that......

Words: 1336 - Pages: 6

Premium Essay

Docx

...ALEXANDRIA UNIVERSITY FACULTY OF COMMERCE [pic] Organizational Behavior and Management Instructor: Dr. Aly A. Messallam Term Paper Impact of Motivation On Employee’s Performance & Turnover Prepared By: Amr A. Lotfy Table of content 1- Abstract ……………………………………………….3 2- Introduction………………………………………….4 3- Literature review………………………………….4 4- Motivation theories…………………………...…5 5- Turnover…………………………………..………….11 6- Performance Improvement and Appraisal for Employees……………..15 7- Existing situation………………………………..17 8- Conclusion and suggestions………………..18 9- References…………………………………………..19 1- Abstract In any organization employee motivation is the key factor for organizational performance. Since motivation influences productivity, managers need to understand what motivates employees to reach peak performance. It is not an easy task to increase employee motivation because employees respond in different ways to their jobs and their organization's practices. Managers pay a heavy price when employees have motivation problems. When high-performing employees have unresolved motivation issues, their performance either declines or they leave for another job. When poor-performing employees are not motivated to improve, they drag down results, reduce productivity among their team members and, worse, seldom leave because they have no place to go. Alexandria Mineral Oils Company (AMOC) is an industrial company working in the field of......

Words: 4227 - Pages: 17

Premium Essay

Docx

...Wiki Loves Monuments: Photograph a monument, help Wikipedia and win! Production theory From Wikipedia, the free encyclopedia Jump to: navigation, search Production theory is the study of production, or the economic process of converting inputs into outputs. Production uses resources to create a good or service that is suitable for use, gift-giving in a gift economy, or exchange in a market economy. This can include manufacturing, storing, shipping, and packaging. Some economists define production broadly as all economic activity other than consumption. They see every commercial activity other than the final purchase as some form of production. Production is a process, and as such it occurs through time and space. Because it is a flow concept, production is measured as a “rate of output per period of time”. There are three aspects to production processes: 1. the quantity of the good or service produced, 2. the form of the good or service created, 3. The temporal and spatial distribution of the good or service produced. A production process can be defined as any activity that increases the similarity between the pattern of demand for goods and services, and the quantity, form, shape, size, length and distribution of these goods and services available to the market place. Contents * 1 Neoclassical Theory of Production * 1.1 Factors of production * 1.2 Total, average, and marginal product * 1.3 Diminishing returns * 1.4 Diminishing marginal......

Words: 9401 - Pages: 38

Premium Essay

Docx

...Website: www.bangladesh-bank.org www.bangladeshbank.org.bd www.bb.org.bd Banking Regulation & Policy Department Bangladesh Bank Head Office Dhaka BRPD Circular No.02 Date: February 27, 2011 ---------------------Falgun 15, 1417 Chief Executives All Scheduled Banks in Bangladesh Policy Guidelines for Green Banking Introduction: We are aware that global warming is an issue that calls for a global response. The rapid change in climate will be too great to allow many eco-systems to suitably adapt, since the change have direct impact on biodiversity, agriculture, forestry, dry land, water resources and human health. Due to unusual weather pattern, rising greenhouse gas, declining air quality etc. society demands that business also take responsibility in safeguarding the planet. Green finance as a part of Green Banking makes great contribution to the transition to resource-efficient and low carbon industries i.e. green industry and green economy in general. Green banking is a component of the global initiative by a group of stakeholders to save environment. The state of environment in Bangladesh is rapidly deteriorating. The key areas of environmental degradation cover air pollution, water pollution and scarcity, encroachment of rivers, improper disposal of industrial medical and house-hold waste, deforestation, loss of open space and loss of biodiversity. In addition, Bangladesh is one of the most climate change vulnerable countries. In line with ...

Words: 2489 - Pages: 10

Free Essay

Docx

...Acknowledgements The authors wish to thank the entire OII team for their support of OxIS research. Our particular thanks to Prof. Helen Margetts, Dr Rebecca Eynon and Martin Dimov for their contributions to this report. We also wish to acknowledge Kunika Kono and David Sutcliffe for their design and editorial support of this report. For their early contributions to OxIS we would like to thank Prof. Richard Rose, Dr Adrian Shepherd, and Dr Corinna di Gennaro. All have helped shape the evolution of this research. We are grateful for the support of OxIS 2007 by the Higher Education Funding Council of England (HEFCE) and sponsorship of the OxIS 2007 Survey by The British Library, Cisco, Ofcom, and Talisma. Our colleagues from these sponsoring organisations have made valuable comments, helping to ensure that OxIS continues to address enduring as well as emerging issues of policy and practice. Please cite the source of text and data excerpts as: Dutton, W. and Helsper, E.J. (2007) The Internet in Britain: 2007. Oxford Internet Institute, University of Oxford (Oxford, UK). © The University of Oxford for the Oxford Internet Printed copies can be ordered from the enquiries assistant at: enquiries@oii.ox.ac.uk. Copies cost £5 each (to cover the cost of postage and handling). All orders should be sent along with full payment in UK Pounds Sterling to: Oxford Internet Institute, University of Oxford, 1 St Giles, Oxford OX1 3JS, United Kingdom. Please do not send cash. Cheques should be......

Words: 25235 - Pages: 101

Premium Essay

Docx

...Ozone Layer Depletion: Introduction Are we damaging our protective blanket? Sunlight contains some ultraviolet light, and when we expose ourselves to too much of it, we get a sunburn. Over time, too much exposure to ultraviolet light can lead to cataracts and skin cancer. The earth has a layer in the upper atmosphere, consisting mostly of ozone gas, that filters out most of the ultraviolet in the sun's radiation. Recently there has been scientific evidence that we have been releasing gases that damage this layer. Our country and others have reacted by invoking legislation that should eliminate these contaminants from the atmosphere.   What does the Ozone Layer do? * Ozone absorbs 99% of the harmful ultraviolet (UV) radiation. Without the Ozone Layer * Most of the harmful UV radiation will penetrate the atmosphere. The Ozone Layer The ozone layer is a layer in Earth's atmosphere which contains relatively high concentrations of ozone (O3). This layer absorbs 97-99% of the sun's high frequency ultraviolet light, which is potentially damaging to life on earth. Over 90% of ozone in earth's atmosphere is present here "Relatively high" means a few parts per million—much higher than the concentrations in the lower atmosphere but still small compared to the main components of the atmosphere. It is mainly located in the lower......

Words: 937 - Pages: 4

Premium Essay

Docx

...BINDURA UNIVERSITY OF SCIENCE EDUCATION FACULTY OF COMMERCE DEPARTMENT OF ECONOMICS COURSE OUTLINE FOR ECONOMIC PRINCIPLES1 – EC101 Lecturers : A.Chingarande (0776326638), F. Tafirei (0772757491) & M. Mzumara (0712737723) Emails : achingarande@buse.ac.zw, ftafirei@buse.ac.zw & mmzumara@buse.ac.zw Consulting Times: Tuesdays and Thursdays 0900 Hrs – 1100Hrs or by appointment Venue : Office No H8 (Clinic Office) Main Campus Course Aims:   Provide a basis of factual knowledge of economics; Encourage the student to develop:  a facility for self-expression, not only in writing but also in using additional aids, such as statistics and diagrams, where appropriate;  the habit of using works of reference as sources of data specific to economics;  the habit of reading critically to gain information about the changing economy we live in; and  an appreciation of the methods of study used by the economist, and of the most effective ways economic data may be analysed, correlated, discussed and presented. Course Objectives:      Demonstrate knowledge and understanding of the specified content; Interpret economic information presented in verbal, numerical or graphical form; Explain and analyse economic issues and arguments, using relevant economic concepts, theories and information; Evaluate economic information, arguments, proposals and policies, taking into consideration relevant information and theory, and distinguishing facts from hypothetical statements and......

Words: 1280 - Pages: 6