Free Essay

Dong Luan Chuyen Tien Te

In: Other Topics

Submitted By truonggiandon
Words 9931
Pages 40
Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường - vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

Phiên bản 2.5

Dự án khởi nghiệp 1$

Cho đi - nhận lại
Hệ thống luân chuyển sự giàu có
Mình vì mọi người - mọi người vì mình

M5 System

1

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

Phần 1

Mục lục
Phần 1: Dự án Khởi Nghiệp 1$ ……………………………………3
Phần 2: Quy chế của cộng đồng M5 - VPHP…………………..…13
Phần 3: Công thức 1 tuần lên M5……………………………..……18
Phần 4: 4 Cách phát triển……………………………………………21
Phần 5: Hướng dẫn quy trình PD - GD……………………….……24
Phần 6: Hướng dẫn thao tác trong website……………………….26
Phần 7: Hướng dẫn cách sử dụng USD-Bitcoin để mua PIN..…58
2

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường - vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

Phần 1: Dự án khởi nghiệp 1$

Phần 1: Dự án khởi nghiệp 1$

3

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

Phần 1

Nguồn gốc
Bắt nguồn từ cộng đồng Do Thái “Hệ thống luân chuyển sự giàu có” là hệ thống vận dụng dòng tiền hiệu quả bằng cách sử dụng “Lòng tin” và “sự giúp đỡ lẫn nhau” như cơ sở cốt lõi, cung cấp cho các thành viên trong cộng đồng đủ thu nhập hàng tháng. Tạo ra một chuỗi giá trị kinh tế rất lớn, để bảo vệ sự thịnh vượng lâu dài của cộng đồng Do Thái.
Website: vphp.biz
Nhà sáng lập: Nathan Meyer Rothschild.

4

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

Phần 1

VPHP là gì?
VPHP không phải là mô hình kinh doanh đa cấp - vì không bán hàng gì cả.
VPHP không phải là đầu tư tài chính - vì không bỏ tiền ra đầu tư vào ngành nghề nào để lấy lợi nhuận.
● VPHP không phải là ngân hàng - vì không thu tiền của bất kỳ một ai.
● VPHP không phải là tín dụng đen - vì không có ai vay tiền của ai cả.
● VPHP không phải là một công ty - vì không có ông chủ.
● VPHP không phải là một tổ chức - vì không có người đứng đầu hưởng lợi nhuận trên tất cả.
● VPHP là một phương thức kết nối cộng đồng, một mạng xã hội tài chính, nơi mọi người giúp đỡ lẫn nhau.
● VPHP cung cấp cho bạn một website, giúp hàng triệu người Việt Nam tham gia để sẵn sàng giúp đỡ người khác (PD) miễn phí, và đón nhận sự giúp đỡ của những người khác (GD) miễn phí, theo nguyên lý CHO TRƯỚC, NHẬN SAU.
● VPHP tồn tại nhờ phí giao dịch (PIN) (1 PIN = 6$)
● Đăng ký tham gia miễn phí!
● Cần các thông tin sau: Tên, Số điện thoại, Địa chỉ email, Số tài khoản ngân hàng:
Vietcombank, Sacombank, BIDV, Viettinbank
Các thông tin đăng ký không được trùng số điện thoại và số tài khoản ngân hàng!
-> Bạn có Username và mật khẩu5

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

Phần 1

1. Lãi tĩnh
Nguyễn Văn A

Đặt lệnh chờ giúp đỡ cộng đồng (PD)
Số tiền: 6tr6
Chưa xuất tiền Nhận tin nhắn SMS
Được cho đi

Tính lãi: 1%/ 1 ngày chờ

Phí gd: 1 PIN = 6$

Nguyễn Văn B

Số Tài Khoản ngân hàng

Nguyễn Văn C

Số điện thoại

Nguyễn Văn D

Chờ: 1 -> 30 ngày

Số tiền cần chuyển

3 -> 5 người
Mở băng:
Bị phạt tiền.
Đặt lệnh PD 5 lần mới được GD

Đóng băng tài khoản (Freezze)

48h


Không

Khóa tài khoản
(Block)

Không
Xác
nhận
Yêu cầu tiếp tục đặt lệnh chờ giúp cộng đồng (re-PD) trong 48h

Nhận tiền và xác nhận

Tổng số tiền chuyển: 6tr6

Thời gian chuyển tiền: 72h
Người
giới thiệu Không
Hoàn
thành

Mình

Số điện thoại

Nguyễn Văn U

Số điện thoại
Manager tuyến trên

Nguyễn Văn V

Số tiền phải chuyển đến

Hoàn thành Nguyễn Văn X
Nguyễn Văn Y

Tổng số tiền chuyển đến:
6tr6 gốc
Nguyễn Văn Z
+ 6tr6 x Số ngày đã chờ x 1%
5 -> 10 người

Thời gian nhận tiền: 72h

Đăng ký chờ cộng đồng giúp đỡ (GD)
Nhận tin nhắn SMS
Được nhận về 48h-72h
6

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

Phần 1

1. Lãi tĩnh


4 -> 9 ngày

1%/ ngày -> 30%/ tháng -> 360%/năm (tối đa)

72 h

Chờ 1 -> 30 ngày

48 h
- 72h

72 h

1%/ số tiền đăng ký/ ngày
Đăng ký
CHO ĐI
(PD)
Chưa xuất tiền nhỏ nhất 6tr6
Tối đa đăng ký 2 lần/ngày
4 lần/ tháng
Bắt đầu được tính lãi
Cần 1 PIN = 6$

Vd: chờ 30 ngày -> 30% lãi:

NHẬN
SMS & email (PD)
Xuất tiền

Đăng ký
NHẬN
VỀ- GD

NHẬN
VỀ (GD)
Nhận cả gốc lần lãi 72h để hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền.
Chuyển tiền cho 3 ->10 người theo danh sách.
Chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của người nhận

6tr6 xuất 4 -> 9 ngày

8tr580 nhận 7

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

Phần 1

2. Lãi động
Hoa hồng bảo trợ trực tiếp:
10% x Số tiền x số lần F1 cho đi suốt đời (cho đến khi họ
1.

không chơi nữa)

VD: 10% x 6tr6 x 4 lần x 10 người = 26tr4
2.

Hoa hồng Ranking - hưởng từ F1 đến Fn
Có 5 trực tiếp -> lên M1
3F1 lên M1
-> lên M2
3F1 lên M2
-> lên M3
M3
M2
M1
3F1 lên M3Basic -> lên M4
Member
3F1 lên M4
-> lên M5

0,1% -> 7%
Biểu tượng này có nghĩa là bạn đang ở M0

Biểu tượng này có nghĩa là bạn đang ở M2

0,1% đến 7% x tổng số thu nhập của F1 đến Fn (sâu vô tận) suốt đời (cho đến khi họ không chơi nữa)
8

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

Phần 1

Thu nhập theo từng cấp độ
Rank

Số tuyến dưới Số lần lập lệnh PD tối đa 1 ngày

Số lần lập lệnh PD tối đa 1 tháng

Hoa hồng trên

đồng cấp

Số tiền tối đa được nhận
GD / tuần
(7ngày)

Số tiền tối đa được nhận
GD /tháng
(28 ngày)

Số tiền
Số PIN phải thu nhập của chuyển tối đa dùng cho mỗi tầng sâu (F1 ->
Fn) 0,5% cho mỗi lần lần chuyển

M0

0

2

4

6tr6

1

0%

19tr8

79tr2

M1

5

4

8

13tr2

2

0,1%

44tr

176tr

M2

20

5

10

19tr8

3

0,5%

66tr

264tr

M3

65

5

15

26tr4

4

1%

110tr

440tr

M4

200

5

20

26tr4

5

3%

176tr

704tr

M5

605

5

25

26tr4

5

7%

220tr

880tr

9

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

Phần 1

Luật trừng phạt - không có khoan hồng
Nhận danh sách PD hoặc GD
Xuất tiền

72h thực hiên PD - GD

Chưa chuyển
Đối tác bấm Report

48h khắc phục

Chưa Xác nhận
Mức phạt khi mở băng (unfreeze):
Cấp M0: "Rwallet" = 2tr2 "Cwallet" = 500k
Cấp M1: "Rwallet" = 4tr4 "Cwallet" = 500k
Cấp M2: "Rwallet" = 6tr6 "Cwallet" = 500k
Cấp M3: ”Rwallet" = 8tr8 "Cwallet" = 1tr1
Cấp M4: ”Rwallet" = 9tr9 "Cwallet" = 1tr1
Cấp M5: ”Rwallet" = 10tr "Cwallet" = 1tr1
Mức phạt khi mở khóa lần 1 (unblock):
Cấp M0: "Rwallet" = 6tr6 "Cwallet" = 1tr1
Cấp M1: "Rwallet" = 13tr2 "Cwallet" =2tr2
Cấp M2: "Rwallet" = 19tr8 "Cwallet" =2tr2
Cấp M3: ”Rwallet" = 26tr4 "Cwallet" =2tr2
Cấp M4: ”Rwallet" = 33tr "Cwallet" =2tr2
Cấp M5: ”Rwallet" = 44tr "Cwallet" =2tr2
Mức phạt khi mở khóa lần 2 (unblock):
Cấp M0: "Rwallet" = 13tr2 "Cwallet" = 2tr2
Cấp M1: "Rwallet" = 26tr4 "Cwallet" =4tr4
Cấp M2: "Rwallet" = 39tr4 "Cwallet" =4tr4
Cấp M3: ”Rwallet" = 52tr8 "Cwallet" =4tr4
Cấp M4: ”Rwallet" = 66tr "Cwallet" =4tr4
Cấp M5: ”Rwallet" = 88tr "Cwallet" =4tr4
Bị khóa lần 3 sẽ Terminate (Xóa luôn tài khoản) Bị Report 3 lần sẽ bị Đóng băng tài khoản (Freeze)
Manager có 20% downline bị “Đóng băng” sẽ bị “Block” tài khoản.

Đóng băng tài khoản (Freezze)

48h
Khóa tài khoản
(Block)

Không re-PD (không bấm
PD khi hệ thống yêu cầu) Hoàn thành Người giới thiệu
Mình

Hệ thống bố trí người khác chuyển thay Tự động xác nhận cho người chuyển

Không chuyển Không xác nhận
10

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

Phần 1

So sánh rủi ro
Kinh doanh, đầu tư thông thường M5

Tỷ lệ thành viên rủi ro

90% - 100%

40% - 50%

Số tiền rủi ro

hàng trăm triệu - hàng tỷ

6 triệu6

Thời gian chiếm dụng vốn và phát hiện rủi ro

1 tháng - 6 tháng - 1 năm nhiều năm

4 -> 9 ngày

Kiểm soát rủi ro

Khó

Kiểm soát được

Nguyên lý rủi ro

Vào trước thắng trước

Ngẫu nhiên

Trách nhiệm của người làm thị trường với người bị rủi ro

100%

0%

Ai có thể kinh doanh

Có vốn - có kinh nghiệm

Tất cả mọi người - kể cả những người không có vốn không có kinh nghiệm 11

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

Nguyên lý của VPHP
Kinh doanh thông thường

VPHP
100% Tiền góp

100% Tiền tiêu dùng

Người tham gia
- khách hàng

Người tham gia
Công ty hưởng - thành viên

Công ty Sản 60 - 80% phẩm Công ty Dịch Vụ
Công ty tài chính
v.v……..

20 - 40% khách hàng
Chia nhau

Nguyên lý hình tháp
Người vào sau nuôi người vào trước Người vào sau mất tiền
Người vào trước và công ty được tiền
Không công bằng - mất chỉ có người vào sau mất

Nguyên Lý Tiêu Dùng

Phần 1

Website hưởng tiền PIN - 6$
(phí giao dịch)

VPHP - cộng đồng góp

100% thành viên
Chia nhau

Nguyên Lý Góp

Nguyên lý xếp hàng chờ tuần hoàn:
Người vào sau góp cho người vào trước
Người vào trước xếp hàng xuống cuối
Người vào trước góp cho người vào sau
Công bằng - mất cùng mất - được cùng được
PD

Chờ

GD
12

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

M5 System
Phần 2: Quy chế của cộng đồng M5

13

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

QUY CHẾ CỘNG ĐỒNG M5 - M5 System

Phần 2

1.

M5 là Cộng đồng những người chơi VPHP, hoặc những mô hình tương tự,M5 là mạng xã hội tài chính, những người tham gia giúp đỡ lần nhau, chuyển tiền cho nhau trực tiếp không qua trung gian, không có ưu tiên, hoàn toàn công bằng do đó yêu cầu tất cả thành viên đều phải có ý thức bảo vệ cộng đồng M5, bảo vệ website vphp.biz, bảo vệ những thành viên trong cộng đồng M5.

2.

Tuyệt đối không upload, đăng tải bất kỳ video, tài liệu, hình ảnh nào liên quan đến M5 trên mạng internet, mạng xã hội.

3.

Đăng ký thành viên bạn phải đăng ký và biết sử dụng Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking.

4.

Việc đăng ký thành viên là miễn phí, người giới thiệu không nhận bất kỳ khoản tài chính nào từ phía người tham gia và không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tài chính với người tham gia.

5.

Nếu không tham gia nữa bạn cần phải thông báo với người giời thiệu để họ thực hiện việc xóa bỏ tài khoản (Terminate) trong thời gian chờ từ lúc đăng ký PD đến trước khi nhận được danh sách chuyển tiền để không làm ảnh hưởng tới người giới thiệu.

6.

Tuyệt đối không nên tặng người, thả người cho người khác.

7.

Người giới thiệu của người thực hiện (PD), (GD) có nghĩa vụ nhắc nhở việc thực hiện (PD), (GD) của người đó.

8.

Nghiêm cấm mọi hành vi dụ dỗ, cướp thành viên của nhóm khác trong cộng đồng M5.

9.

Nghiêm cấm mọi hành vi cam kết, bảo lãnh, chịu trách nhiệm của người giới thiệu với người tham gia, tuyệt đối không ký mã chờ, lôi kéo, dụ dỗ người tham gia mà không phải là sự đồng ý, tự nguyện và hiểu biết của người tham gia.
14

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

QUY CHẾ CỘNG ĐỒNG M5 - M5 System

Phần 2

10. Tài khoản của bạn sẽ bị “Khóa hoàn toàn" sau 48h kể từ khi bạn bị đối tác bấm Report báo cáo việc không hoàn thành nhiệm vụ (PD) và (GD) của bạn, và hệ thống tự động tìm kiếm người thay thế thực hiện hành động bạn đã làm sai. Bạn sẽ không thể tham gia vào hệ thống được nữa.
Đồng thời tài khoản của người giới thiệu bị “Đóng băng". Để “mở băng” tài khoản họ bị:
a. Trừ 50% thu nhập đang có của bạn.
b. Thực hiện PD 5 lần liên tiếp mới được GD.
11. Đối với người mong muốn tham gia với M5 phải đọc và cam kết làm theo các điều kiện trước khi đưa ra quyết định có tham gia hay không. Và việc tham gia là hoàn toàn tự nguyện mà không có bất cứ sự bắt buộc, ràng buộc hay yêu cầu bồi hoàn nào với người giới thiệu và thành viên buộc phải tuân theo các điều kiện cũng như đáp ứng mọi nhiệm vụ được giao bởi hệ thống M5.
12. Nguy cơ và rủi do:


Không có bất kì đảm bảo và lời hứa nào với tài chính của bạn trong VPHP.Nói chung, bạn có thể mất tất cả tiền bạc của bạn. Luôn luôn nhớ về điều này khi tham gia và chỉ tham gia bằng khoản tiền dư của bạn hoặc không tham gia.Không có bất kỳ ai là ông chủ, người đứng đầu hay người chịu trách nhiệm chung với cộng đồng, tất cả chúng ta đều là ông chủ của cộng đồng này. Bạn phải tự chịu trách nhiệm với tài chính của bạn khi tham gia cộng đồng M5

13. Mọi thành viên của cộng đồng M5 đều có trách nhiệm hỗ trợ, đào tạo và nhắc nhở các thành viên khác được biết mọi điều trong Quy chế và Cẩm nang M5 để cùng nhau thực hiện.
15

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

QUY CHẾ CỘNG ĐỒNG M5 - M5 System

Phần 2

14. Đối với người thực hiện việc giúp đỡ cộng đồng - PD:
a.

Khi nhận được lệnh PD bạn cần gọi điện ngay lập tức cho những người bạn giúp đỡ để:
i.

Chúc mừng họ.

ii.

Thông báo cho họ ngày, giờ bạn sẽ chuyển tiền

iii. Yêu cầu họ gửi số tài khoản ngân hàng phù hợp hơn để chuyển khoản nhanh hơn nếu bạn và họ khác ngân hàng với nhau, hoặc thỏa thuận phương thức chuyển tiền phù hợp (tiền mặt, thẻ điện thoại v.v…)
b.

Nội dung chuyển tiền cần ghi như sau: PD

c.

Ngay sau khi chuyển tiền xong bạn cần chụp ảnh lại biên lai giao dịch, đăng nhập tài khoản, bấm nút Confim và Upload biên lai giao dịch lên website để admin làm chứng cho bạn.

d.

Sau đó bạn cần gọi điện, nhắn tin cho người nhận giúp đỡ để yêu cầu họ bấm Approve cho mình.
i.

Khi thời gian còn 48h: nhắn tin cho người nhận tiền nhắc nhở.

ii.

Khi thời gian còn 24h: gọi điện cho người chuyển tiền nhắc nhở.

iii. Khi thời gian còn 8h: bấm Report để báo cáo cho hệ thống sự việc và bấm Messege để nhắn tin cho người chuyển tiền lý do mình
Report họ.
e.

Thành viên cam kết phải chuyển tiền thành công đến những người trong danh sách PD trong khoản thời gian 72h kể từ khi nhận được danh sách. f.

Nghiêm cấm làm giả mạo biên lai ngân hàng hoặc chuyển không đủ số tiền cần chuyển.

g.

Nghiêm cấm vay tiền của bất kì ai trong cộng đồng M5 để thực hiện PD.

h.

Việc chuyển tiền của thành viên đến cho những người trong danh sách PD là hoàn toàn tự nguyện, không có bất cứ điều kiện hay ràng buộc và yêu cầu hoàn lại nào.

i.

Toàn bộ phí chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng đều phải do bên chuyển tiền (PD) chịu.

j.

Nếu tuyến dưới của bạn tuyên bố không chơi nữa khi nhận được danh sách bạn có 2 lựa chọn
i.

Mặc kệ cho tài khoản đó bị khóa và bạn bị đóng băng tài khoản.

ii.

Lấy lại tài khoản đó chuyển thay.
1.

Bước 1: Nhắn tin cho admin lấy lại Password

2.

Bước 2: vào tài khoản cần lấy đổi email, đổi tên, đổi số điện thoại, đổi Password

3.

Bước 3: Nhắn tin cho admin đổi thông tin tài khoản ngân hàng.

16

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

QUY CHẾ CỘNG ĐỒNG M5 - M5 System

Phần 2

15. Đối với người được nhận giúp đỡ - GD:
a.

Khi nhận được lệnh GD bạn cần gọi điện ngay lập tức cho những người giúp đỡ bạn để:
i.

Thông báo cho họ biết họ là người sẽ giúp bạn.

ii.

Cám ơn họ.

iii. Đề nghị gửi số tài khoản ngân hàng phù hợp hơn để giúp họ chuyển khoản nhanh hơn nếu bạn và họ khác ngân hàng với nhau, hoặc thỏa thuận phương thức chuyển tiền phù hợp (tiền mặt, thẻ điện thoại v.v…) iv. Nếu người GD nói từ chối chuyển tiền cho bạn vì bất kỳ lý do gì cần gọi điện thông báo ngay lập tức cho
Manager của họ (số điện thoại của Manager ngay phía dưới số điện thoại của họ)

b.

Bạn không được phép gọi điện nhắc nhở người PD trong khoảng thời gian từ 22h đến 7h.

c.

Yêu cầu nhắc nhở PD lịch sự, thể hiện tinh thần mong muốn được người PD giúp đỡ, tuyệt đối không được phép nhắc nhở theo kiểu vô văn hóa, đòi nợ, hay hăm dọa.
i.

Khi thời gian còn 48h: nhắn tin cho người chuyển tiền nhắc nhở.

ii.

Khi thời gian còn 24h: gọi điện cho người chuyển tiền nhắc nhở.

iii.

Khi thời gian còn 8h: bấm Report để báo cáo cho hệ thống sự việc và bấm Messege để nhắn tin cho người chuyển tiền lý do mình Report họ.

d.

Ngay sau khi nhận được tiền của giao dịch nào bạn cần đăng nhập tài khoản và bấm vào nút chấp nhận (Approve) luôn cho giao dịch đó ngay.

e.

Nếu bạn chưa thực sự nhận được tiền từ bất kỳ thành viên nào yêu cầu không bao giờ bấm Approve (xác nhận) cho người đó vì bất kỳ lý do gì.

f.

Sau khi hết thời gian đếm ngược (72h) bạn cần bấm nút Report để báo cáo ngay cho hệ thống để Đóng băng tài khoản của người không chuyển tiền cho bạn và bố trí người khác chuyển thay.

g.

Bất kỳ sự thiếu hụt nào về tài chính của bạn do không làm theo các nguyên tắc trên hoàn toàn do bạn chịu trách
17
nhiệm.

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

M5 System
Phần 3: Công thức 1 tuần lên M5

18

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

CÔNG THỨC 1 TUẦN LÊN M5 - M5 System

Phần 3

Ngày 1: Mình đi họp M1 - mình có thể là người mới, có người đã tham gia nhưng chưa có hệ thống, có hệ thống rồi những chưa chuẩn
Ngày 2: Mình dẫn 5 người đi họp M1 -> Lên M1 - bao giờ dẫn đủ 5 người thì lúc đó ngày thứ 2 mới hoàn thành
- Mình lấy giáo trình và học cách đào tạo.
Ngày 3: Mình + 5F1 + 25 F2 đi họp M1 -> Lên M2 - Mình đào tạo!
Ngày 4: Mình + 5F1 + 25F2 + 125 F3 đi họp M1 -> M3 - Mình đào tạo! F1 học cách đào tạo!
Ngày 5: Mình + 5F1 + 25F2 + 125 F3 + 625 F4 (3F1 + 9F2 + 27 F3 + 81 F4 tỷ lệ 15%) đi họp M1 mình lên M4 Nói chuyện với F1 của mình là ai đứng lên đào tạo! mình đi dự khán!
Ngày 6: Mình + 5F1 + 25F2 + 125 F3 + 625 F4 (3F1 + 9F2 + 27 F3 + 81 F4 tỷ lệ 15% ) đi họp M1 mình lên M5 F1 đào tạo, mình đi dự khán, F2 học đào tạo!
Ngày 7: Mình và 3 F1 đều lên M5 - F2, F3 đào tạo! Mình và F1 của mình đi dự khán.
Ngày thứ 2 sau khi nghe hết công thức phải hỏi luôn F1 của mình là làm hay ko làm, nếu làm thì tôi vs bạn cùng 7 ngày lên M5!
Làm liên tục đến khi có đủ 5f1
Ngày thứ 5 nhìn lại xem nếu đạt 3f1+9f2+27f3+81f4 thì là chắc chắn lên M5 thành công
Vậy thì hãy hỏi F1 của mình rằng nếu anh chị cam kết và nghiêm túc thì bắt tay tôi và chúng ta cùng lên M5 trong 1 tuần. Và nếu như ngày mai anh chị có 5 người hạt giống bắt tay các anh chị giống như anh chị đang bắt tay tôi ngày hôm nay thì tôi xin chúc mừng các anh chị chắc chắn sẽ thành công tại đây trong 1 tuần.
M5 giống như trại gà! Lớp đào tạo M1 giống như cái lò ấp trứng! Lò ấp trứng này là do tất cả chúng ta đều làm. 19

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

CÔNG THỨC 1 TUẦN LÊN M5 - M5 System

Phần 3

Để làm tốt công thức 1 tuần lên M5 bạn cần:
5 KHÔNG:
KHÔNG LÀM VIỆC VỚI F2 TRỞ XUỐNG
KHÔNG ĐÀO TẠO QUÁ 2 LẦN
KHÔNG ĐI 1 THỊ TRƯỜNG QUÁ 2 LẦN
KHÔNG CHIA SẺ HỘ QUÁ 2 LẦN
KHÔNG NGỪNG CHIA SẺ NGƯỜI MỚI
Để làm tốt công thức 1 tuần lên M5 bạn cần:
5 CHỈ:
CHỈ LÀM VIỆC VỚI F1
CHỈ ĐÀO TẠO 2 LẦN
CHỈ ĐI 1 THỊ TRƯỜNG 2 LẦN
CHỈ CHIA SẺ HỘ 2 LẦN
CHỈ NGỪNG CHIA SẺ NGƯỜI MỚI KHI ĐẠT MỤC TIÊU

20

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

M5 System
Phần 4: 4 Cách phát triển
Lưu ý: Đây là những lời khuyên giúp bạn lựa chọn phương pháp phát triển phù hợp - tuy nhiên nó chưa chắc là đúng đắn - hãy làm theo sự tính toán chủ động của bạn

21

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

4 CÁCH PHÁT TRIỂN

Phần 4

Phương pháp đặt lệnh thông minh đối với cấp M0: mỗi lệnh đặt cách nhau ít nhất 8 ngày (khả năng bị trùng lệnh - các lệnh nhận thông báo chuyển tiền cùng 1 ngày thấp nhất)
CÁCH 1: ít tiền và lười: 1 mình mình tự làm, tự luân chuyển, tự nhận.
Ký 1 tài khoản duy nhất.
Vốn trợ giúp cộng đồng/tháng: ít nhất (nếu không trùng lệnh nào) :
6tr6
nhiều nhất (nếu tất cả các lệnh đặt trùng nhau) : 6tr6 x 4 lệnh = 26tr4
Lợi nhuận cộng đồng giúp mình/tháng (giả sử số ngày chờ là 30 ngày):
Lãi tĩnh: 1tr980 x 4 lệnh
= 7tr920 (không tính gốc)
CÁCH 2: ít tiền, nhiều người: mình làm và giới thiệu nhiều người tham gia cộng đồng.
Ký 1 tài khoản và phát triển người và cắm hết vào tài khoản của mình để hưởng nhiều tiền trực tiếp:
Vốn trợ giúp cộng đồng/tháng: ít nhất (nếu không trùng lệnh nào) :
6tr6
nhiều nhất (nếu tất cả các lệnh đặt trùng nhau) : 6tr6 x 4 lệnh = 26tr4
Lợi nhuận cộng đồng giúp mình/ tháng:
= 7tr920
1. Lãi tĩnh: 1tr980 x 4 lệnh
= 26tr4
2. Trực tiếp: 10% x 10 thành viên x 6tr6 x 4 lệnh
Tổng lợi nhuận 1 tháng
= 34tr320 (tính cả gốc cả lợi nhuận)

Lưu ý: Đây là những lời khuyên giúp bạn lựa chọn phương pháp phát triển phù hợp - tuy nhiên nó chưa chắc là đúng đắn - hãy làm theo sự tính toán chủ động của bạn

22

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

4 CÁCH PHÁT TRIỂN

Phần 4

CÁCH 3: nhiều tiền, lười hoặc kiêu: 1 mình mình tự làm, tự luân chuyển, tự nhận.
Ký tất cả 6 tài khoản trong đó có 1 tài khoản chính bảo trợ 5 tài khoản phụ. (có thể lấy tên vợ, con, bố mẹ để đăng ký).
Vốn trợ giúp cộng đồng/tháng: ít nhất (nếu không trùng lệnh nào) :
6tr6 x 6 tài khoản = 39tr6 nhiều nhất (nếu tất cả các lệnh đặt trùng nhau) : 6tr6 x 4 lệnh x 6 tài khoản = 158tr4
Lợi nhuận cộng đồng giúp mình/tháng (giả sử số ngày chờ là 30 ngày):
= 47tr520
1. Lãi tĩnh: 1tr980 x 6 tài khoản x 4 lệnh
2. Trực tiếp: 10% x 5 tài khoản x 6tr6 x 4 lệnh = 13tr2
Tổng lợi nhuận 1 tháng
= 60tr720 (không tính gốc)
CÁCH 4: nhiều tiền, nhiều người: mình làm và giới thiệu nhiều người tham gia cộng đồng.
Ký tất cả 6 tài khoản trong đó có 1 tài khoản chính bảo trợ 5 tài khoản phụ. (có thể lấy tên vợ, con, bố mẹ để đăng ký).
Phát triển người và cắm hết vào 5 tài khoản phụ để 5 tài khoản phụ lên M5, tài khoản chính tự động lên M5.
Vốn trợ giúp cộng đồng/tháng (khi lên M5): ít nhất (nếu không trùng lệnh nào) :
6tr6 x 25 lệnh = 165tr nhiều nhất (nếu tất cả các lệnh đặt trùng nhau) :
6tr6 x 25 lệnh x 5 = 825tr
Lợi nhuận cộng đồng giúp mình/ tháng (giả sử số ngày chờ là 30 ngày):
= 47tr520
1. Lãi tĩnh: 1tr980 x 6 tài khoản x 4 lệnh
= 79tr2
2. Trực tiếp: 10% x 30 thành viên x 6tr6 x 4 lệnh
3. Tầng sâu: của 1 tài khoản: 7% x 605 thành viên x 6tr6 x 4 lệnh = 1 tỷ 112tr
Rút tối đa 880tr/ tháng x 6 tài khoản = 5 tỷ 280tr
Tổng lợi nhuận 1 tháng
= 5 tỷ 406tr720 (tính cả gốc cả lợi nhuận)
Lưu ý: Đây là những lời khuyên giúp bạn lựa chọn phương pháp phát triển phù hợp - tuy nhiên nó chưa chắc là đúng đắn - hãy làm theo sự tính toán chủ động của bạn

23

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

24

Phần 5: Hướng dẫn quy trình PD - GD

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

Đăng nhập web: vphp.biz

Phần25
5

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

Phần26
5

PD và GD
Nhiệm vụ của bạn:

Đầu tiên bạn cần “PD”: Bạn chuyển tiền của bạn đi giúp những người khác.

Sau đó bạn được “GD” tiền về để giúp đỡ bạn.

Các thành viên khác chuyển

“Mình vì Mọi người
Mọi người vì Mình”

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

Đăng ký cho đi (PD)
1. Mỗi “PD” sẽ cần một “PIN”
2. Bạn có thể yêu cầu người giới thiệu chuyển PIN cho bạn.
3. Click vào “Provide Donation” để bắt đầu.

Phần27
5

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

Phần28
5

Nhập số tiền mà bạn PD:

660

1.Nhập 660 vào “Amount" và mật khẩu bảo mật của bạn trong phần
“security password”

2. Bấm vào nút:
“Buy Unit"

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

Phần29
5

Chấp nhận lệnh PD:

Hiện ra ô Review

Bấm vào nút:
“Confrim"

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

Phần30
5

Kiểm tra lệnh PD:

1. Bấm vào nút:
“PD" trên hàng menu chính

PD Frame
2. Ở phía bên phải, nhìn thấy khung PD Frame.
3. Điều này có nghĩa là bạn đang ở trong DANH SÁCH CHỜ ĐỂ ĐƯỢC CHO ĐI.
4. Hệ thống sẽ sắp xếp danh sách “PD” của bạn từ 1 > 30 ngày.

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

Phần31
5

B3: Chờ 1->30 ngày cho đến khi nhận email hoặc SMS có nội dung như sau:
1. Kiểm tra email thấy hiện Mail như sau:
2. Nội dung email hoặc tin nhắn như sau:

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

Phần32
5

Bước 4: Chuyển tiền theo danh sách (người nhận tiền là người Việt Nam - đều là thành viên M5 - họ được nhận về vì trước đó đã cho đi rồi)

1. Đăng nhập vào Web, hiện ra danh sách 5 -10 người bạn phải chuyển tiền:
Người bạn phải chuyển tiền sẽ có đầy đủ các thông tin như:
Tên
Số điện thoại
Số tài khoản ngân hàng
Chi nhánh ngân hàng
v.v……
Tổng số tiền mà bạn phải chuyển cho lần đầu là

Số tiền cần chuyển

Bạn có thể in danh sách này ra
Thông tin người cần chuyển tiền

6tr6
2. Bạn phải hoàn thành việc chuyển tiền cho những người cần chuyển theo danh sách này trong vòng 72 giờ nếu không bạn sẽ bị đóng băng tài khoản Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

Phần33
5

Hướng dẫn chuyển tiền
Thông tin tài khoản ngân hàng

Khi nhận được lệnh PD bạn cần gọi điện ngay lập tức cho những người bạn giúp đỡ để:
Chúc mừng họ.
Thông báo cho họ ngày, giờ bạn sẽ chuyển tiền
Yêu cầu họ gửi số tài khoản ngân hàng phù hợp hơn để chuyển khoản nhanh hơn nếu bạn và họ khác ngân hàng với nhau, hoặc thỏa thuận phương thức chuyển tiền phù hợp
(tiền mặt, thẻ điện thoại v.v…)
Nội dung chuyển tiền cần ghi như sau: PD

Ngay sau khi chuyển tiền xong bạn cần chụp ảnh lại biên lai giao dịch, đăng nhập tài khoản, bấm nút
Confim và Upload biên lai giao dịch lên website để admin làm chứng cho bạn.

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

Phần34
5

Hướng dẫn chuyển tiền (PD)
Khi muốn thay đổi thông tin ngân hàng:
1. Bấm vào đây (Messege) để nhắn tin cho người nhận tiền yêu cầu họ cung cấp số tài khoản ngân hàng khác
2. Gọi điện hoặc nhắn tin cho họ yêu cầu họ trả lời
(Messege) của bạn

Khi thời gian còn 48h: nhắn tin cho người chuyển tiền nhắc nhở.
Khi thời gian còn 24h: gọi điện cho người chuyển tiền nhắc nhở.
Khi thời gian còn 8h: bấm Report để báo cáo cho hệ thống sự việc và bấm Messege để nhắn tin cho người chuyển tiền lý do mình Report họ.

Click vào đây để lựa chọn lý do Report
Lừa đảo
Sai thông tin ngân hàng
Bảng Report

Sai số điện thoại
Không thể giao dịch
Lý do khác

Nhập nội dung bằng Tiếng Việt trình bày rõ ở phần dưới này

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

Phần35
5

Sau khi chuyển tiền xong!
Sau khi bạn hoàn thành chuyển tiền bạn cần chờ xác nhận từ bên nhận tiền, hoặc nhắc nhở bên nhận tiền xác nhận.

2. Khi bạn thấy biểu tượng này

, có nghĩa là tiền đã được nhận và xác nhận.

3. Khi tất cả “PD” của bạn được thừa nhận

trong 72

giờ,

“PD” của bạn đã hoàn thành

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

Phần36
5

Bước 5: Đăng ký nhận về (GD)
Đợi thời gian đếm ngược chạy đủ 72h, số tiền mà bạn được nhận về sẽ hiện ra trong ví C-wallet và R-wallet, lúc này bạn sẽ bấm được vào nút Get Donation đề được nhận tiền về

Số tiền lãi tĩnh mà bạn được nhận là:
6 tr6 + 1% x n số ngày chờ)
Sẽ suất hiện trong ví R-Wallet của bạn.
Ví dụ Chờ 10 ngày: 6 tr6 + 660 = 7 tr260
Chờ 20 ngày: 6 tr6 + 1tr320 = 7 tr920

792

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

Phần37
5

Cách đăng ký GD
1.Click vào “GH”

màn hình sẽ xuất hiện:
1. Click chọn ví hoa hồng của bạn: • C-Wallet Hoa hồng hệ thống - Tối thiểu được Get
3tr3
• R-Wallet Hoa hồng tĩnh.Tối thiểu được Get 6tr6
2. Nhập vào ô số tiền bạn muốn nhận “GH”
Lưu ý: Chỉ nhập số chẵn, Ví dụ: 854 thì nhập là 850
3. Nhập Security Password của bạn và ấn vào”Proceed" Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

Phần38
5

• Xuất hiện GD frame
• Hệ thống cần thời gian để tính toán, bố trí 5-10 thành viên sẽ chuyển đủ số tiền bạn đăng ký vào tài khoản ngân hàng của bạn.
• Trong “24 - 48 giờ” hệ thống sẽ gửi SMS và email thông báo cho bạn danh sách những thành viên này.

GD
Frame

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

Phần39
5

B6: Chờ trong 24h - 48h bạn nhận email hoặc
SMS có nội dung như sau:
1. Kiểm tra email thấy hiện Mail như sau:
2. Nội dung email hoặc tin nhắn như sau:

Bước 7: Nhận danh sách GD: (danh sách những người phải chuyển tiền cho bạn - là người Việt Nam - đều là thành viên M5)

40

Bấm vào mục GD trên thanh công cụ
Bạn nhận được sanh sách những người sẽ phải chuyển tiền đến cho bạn như sau: Số tiền họ phải chuyển cho bạn bằng số tiền
Người phải
Tên thành viên bạn được nhận chuyển tiền cho bạn sẽ có đầy đủ các thông tin như: Tên
Số điện thoại
Số tài khoản ngân hàng
Chi nhánh ngân hàng
v.v……

Phần 5

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

Phần41
5

Hướng dẫn nhận tiền GD
Khi nhận được lệnh GD bạn cần gọi điện ngay lập tức cho những người giúp đỡ bạn để: Thông báo cho họ biết họ là người sẽ giúp bạn. Nhấn vào đây để hiển thị thông tin của người phải chuyển tiền

Cám ơn họ.
Đề nghị gửi số tài khoản ngân hàng phù hợp hơn để giúp họ chuyển khoản nhanh hơn nếu bạn và họ khác ngân hàng với nhau, hoặc thỏa thuận phương thức chuyển tiền phù hợp (tiền mặt, thẻ điện thoại v.v…)
Nếu người GD nói từ chối chuyển tiền cho bạn vì bất kỳ lý do gì cần gọi điện thông báo ngay lập tức cho Manager của họ (số điện thoại của Manager ngay phía dưới số điện thoại của họ)

Số điện thoại của người phải chuyển tiền cho bạn

Số điện thoại của Manager, hãy gọi điện thông báo cho người này nếu người chuyển tuyên bố không chuyển

Bạn không được phép gọi điện nhắc nhở người PD trong khoảng thời gian từ 22h đến 7h.
Yêu cầu nhắc nhở PD lịch sự, thể hiện tinh thần mong muốn được người PD giúp đỡ, tuyệt đối không được phép nhắc nhở theo kiểu vô văn hóa, đòi nợ, hay hăm dọa. Vui lòng kiểm tra thông báo từ ngân hàng của bạn.
Sau khi nhận được tiền và xác minh việc chuyển tiền, xin vui lòng bấm vào

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

Hướng dẫn nhận tiền GD
Khi muốn thay đổi thông tin ngân hàng:
1. Bấm vào đây (Messege) để nhắn tin cho người gửi tiền thông tin tài khoản ngân hàng khác của bạn
2. Gọi điện hoặc nhắn tin báo cho người chuyển tiền biết.

Phần42
5

Khi thời gian còn 48h: nhắn tin cho người chuyển tiền nhắc nhở.
Khi thời gian còn 24h: gọi điện cho người chuyển tiền nhắc nhở.
Khi thời gian còn 8h: bấm Report để báo cáo cho hệ thống sự việc và bấm Messege để nhắn tin cho người chuyển tiền lý do mình Report họ.

Click vào đây để lựa chọn lý do Report
Lừa đảo
Sai thông tin ngân hàng
Bảng Report

Sai số điện thoại
Không thể giao dịch
Lý do khác

Nhập nội dung bằng Tiếng Việt trình bày rõ ở phần dưới này

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

Phần43
5

Trong lúc CHỜ nhận tiền “lưu ý”
1. Nếu bạn nhìn thấy : chưa được chuyển.

2. Nếu bạn nhìn thấy : được chuyển và chờ xác nhận của bạn.

có nghĩa là tiền

có nghĩa là tiền đã

Sau 72h nếu bạn không nhận được tiền, xin vui lòng bấm vào

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

Phần44
5

Khi ĐÃ nhận được tiền “lưu ý”
Mỗi lần bạn nhận được một khoản tiền, bấm click

và nút

sẽ biến mất.

Trong 48h, nếu tất cả danh sách của bạn đều hiện biểu tượng

Xin chúc mừng
Tất cả các thành viên đã chuyển tiền đến cho bạn đủ tiền cùng với lãi suất.

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

45

Bước 8: re-PD (tái PD)
1. Hệ thống sẽ yêu cầu bạn bấm “PD” mới trong vòng 48 giờ tiếp theo sau khi bạn đã kết thúc một chu kỳ PD-GD hoặc khi bạn lên cấp.
2. Nếu bạn không “PD" trong vòng 48 giờ tài khoản của bạn sẽ bị đóng băng và sau đó bị block.
Nếu trong tài khoản của bạn bị hiện ra dòng chữ này bạn cần đặt lệnh chờ cho đi (PD) tiếp trước khi hết thời gian đếm ngược hoặc trước khi hết lệnh GD tiếp theo, nếu không tài khoản của bạn sẽ bị đóng băng sau đó bị khóa
Lời khuyên: Nếu có 2 lệnh nhận về cùng
1 lúc thì aprove xong từng lệnh 1 bạn nên bấm re PD tiếp luôn

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

46

Phần 6: Hướng dẫn thao tác bên trong Website

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

1. Cách đăng ký cho người mới:

Phần47
6

1. Bấm vào đây để đăng ký cho người mới

Nhập Username mà người mới muốn tạo
Username của người giới thiệu - mặc định là của bạn

Nhập mật khẩu đăng nhập tạo lần đầu cho người mới
Nhập lại mật khẩu bên trên
Nhập mật khẩu bảo mật tạo lần đầu cho người mới
Nhập lại mật khẩu bên trên

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

1. Cách đăng ký cho người mới:

Phần48
6

Nhập họ tên đầy đủ của người mới - có dấu
Nhập email của người mới
Nhập số điện thoại của người mới

Lựa chọn ngân hàng
Chi nhánh ngân hàng của người mới
Tên chủ tài khoản ngân hàng của người mới
Số tài khoản ngân hàng của người mới
Số điện thoại liên kết với ngân hàng của người mới

Bấm vào đây sau đó bảng Preview sẽ hiện ra và bạn bấm nút Confirm để hoàn tất
Nhập mật khẩu bảo mật của bạn

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

Phần49
6

2. Xóa tài khoản
1. Đăng nhập vào tài khoản cần xóa

3. Kéo xuống dưới cùng và bấm nút “Terminate"

2. Bấm vào “Profile” trong Menu chính

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

4. Bấm vào “Confirm”

5. Một email xác nhận việc xóa tài khoản được gửi đến email đã đăng ký trong tài khoản xóa.
6. Kiểm tra email và bấm vào đường link chấp nhận xóa.
7. Hiện ra câu hỏi xác nhận xóa lần cuối - bấm Confirm tài khoản được khóa

Phần50
6

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

Phần51
6

3. Cách lấy lại mật khẩu đăng nhập
1. Bấm vào dòng chữ “Forgot Password” để yêu cầu lấy lại mật khẩu đăng nhập

2. Nhập tên đăng nhập của bạn vào đây và bấm nút Submit.

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

Phần52
6

3. Cách lấy lại mật khẩu đăng nhập
3. Hiện ra dòng chữ màu đỏ này báo là kiểm tra email của bạn và làm theo hướng dẫn
4. Kiểm tra email sẽ thấy mail như này và bấm vào đường link này (nếu không thấy email hãy kiểm tra trong thư mục Spam mail) 5. Mục Reset Password hiện ra cho phép bạn tạo ra mật khẩu mới:

Nhập mật khẩu mới vô đây
Nhập lại mật khẩu bên trên

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

Phần53
6

4. Cách nhắn tin với Admin để lấy lại mật khẩu cấp 2 (security pass) hoặc thay đổi thông tin tài khoản hoặc hỏi bất kỳ điều gì

1. Bấm vào nút này để vào phần soạn tin nhắn Lưu ý: admin không chấp nhận các yêu cầu lấy lại mật khẩu cấp 1, yêu cầu đổi username, yêu cầu xóa tài khoản, hoặc những yêu cầu mà bạn có thể tự làm được và đã hướng dẫn ở trong cẩm nang này!

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

Phần54
6

4. Cách nhắn tin với Admin để lấy lại mật khẩu cấp 2 (security pass) hoặc thay đổi thông tin tài khoản hoặc hỏi bất kỳ điều gì

2. Bấm vào nút này để soạn tin nhắn

3. Nhập tiêu đề thư vào đây
4. Nhập vào nội dung thư vào đây!

amenity

Mẫu thay thông tin tài khoản gửi admin:
Làm ơn đổi thông tin thành:
Tên ngân hàng:...
Chi nhánh:
Tên chủ tài khoản:
Số tài khoản:
Số điện thoại liên kết với ngân hàng:
Số điện thoại di động:
Email:

5. Nhấn vào đây để gửi thư
Lưu ý: thông tin tài khoản chỉ được cập nhật vào bảng lệnh nhận về nếu thông tin đó được thay trước khi bạn bấm nút Get Donation.
Nếu bạn thay đổi thông tin sau khi đã bấm Get Donation thì thông tin hiện ra trong bảng lệnh nhận về sẽ là thông tin cũ

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

Phần55
6

4. Cách nhắn tin với Admin để lấy lại mật khẩu cấp 2 (security pass) hoặc thay đổi thông tin tài khoản hoặc hỏi bất kỳ điều gì

Sau khi bấm Gửi xong hiện ra phần màu xanh như thế này là gửi thành công!

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

Phần56
6

Đọc tin nhắn Admin gửi
Khi bạn có tin nhắn từ Admin chỗ này sẽ có số hiện ra như này
Bạn bấm vào đó

1. Bấm vào nút này để mở tin nhắn

2. Nhấn vào đây để đọc thư

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

Phần57
6

5. Xem tình trạng PD - GD của thành viên
Bấm vào đây để xem tình trạng PD-GD của bên dưới bạn

Bấm vào đây để xem GD

Bấm vào đây để xem PD

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

58

M5 System

Phần 7: Hướng dẫn Sử dụng USD-Bitcoin để mua PIN

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

Bước 1: Đăng ký Tạo Ví Online cho Bitcoin với
Blockchain (trên máy tính)

Phần59
7

Giới thiệu : Blockchain là 1 ví bitcoin trực tuyến miễn phí nơi bạn có thể sử dụng trên toàn thế giới, thanh toán cho bất kì ai hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi thực hiện thanh toán với bitcoin hoàn toàn dễ dàng và an toàn ở bất kì đâu bằng điện thoại hoặc máy tính của bạn
Bước 1.1: Truy cập vào Blockchain tại địa chỉ: https://blockchain.info/vi/wallet/

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

Bước 1: Đăng ký Tạo Ví Online cho Bitcoin với
Blockchain

Phần60
7

Bước 1.2: Điền đầy đủ các thông tin vào phần đăng ký. Lưu ý là Mật khẩu của bạn cần có tối thiểu 10 ký tự.

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

Bước 1: Đăng ký Tạo Ví Online cho Bitcoin với
Blockchain

Phần61
7

Bước 1.3: Thông báo đăng ký thành công hiện ra cùng một đoạn mã dùng để phục hồi tài khoản. Bạn hãy lưu trữ cẩn thận thông tin này. Tốt nhất bạn nên lưu vào một file text, gửi vào email hoặc in ra để đảm bảo không bị mất vì đây là thông tin rất quan trọng.

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

Bước 1: Đăng ký Tạo Ví Online cho Bitcoin với
Blockchain

Phần62
7

Bước 1.4: Kiểm tra email, tìm đường dẫn xác nhận (xem trong hình bên dưới) và click vào để xác nhận email.

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

Bước 1: Đăng ký Tạo Ví Online cho Bitcoin với
Blockchain

Phần63
7

Bước 1.5: Bạn sẽ nhận được email tiếp theo cho biết tên đăng nhập của mình, đây là một dãy số và nó không phải là địa chỉ bitcoin của bạn (phân biệt 2 khái niệm này ở phần tiếp theo). Chức năng mã SMS lúc này chưa cài đặt, bạn sẽ được chỉ dẫn kỹ hơn ở bên dưới.
Hãy tiến hành đăng nhập vào tài khoản của bạn ở địa chỉ: https://blockchain.info/vi/wallet/login

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

Bước 1: Đăng ký Tạo Ví Online cho Bitcoin với
Blockchain

Phần64
7

Bước 1.6: Sau khi đăng nhập, bạn sẽ nhìn thấy địa chỉ bitcoin của mình. Bạn sẽ sử dụng địa chỉ này trong các giao dịch. Để đảm bảo cho tài khoản của bạn, hãy tải về một bản backup của tài khoản bằng cách nhấn nút
“Download”, bạn cũng có thể sử dụng Dropbox, hoặc Google Drive để sao lưu tài khoản của mình.

Ở đây , phần mình tô màu vàng chính là số tài khoản ví Bitcoin của bạn, dùng để gửi cho khách hàng hoặc đối tác muốn chuyển Bitcoin sang cho bạn.

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

Bước 2: Mua Bitcoin và nhận Bitcoin.

Phần65
7

Bước 2.1: Vào một trong những website sau để mua Bitcoin:
Những Website này cho phép bạn dùng tiền từ ngân hàng Việt Nam để mua Bitcoin: http://vbtc.vn/ https://santienao.com/btc/buy
Website này cho phép bạn đổi tiền từ Pefect Money, Payeer và nhiều loại khác sang Bitcoin http://superchange.ru/ Hoặc đơn giản hơn là bạn có thể hỏi những người bạn của bạn có Bitcoin! bạn chuyển tiền mặt cho họ và họ chuyển bitcoin cho bạn!
Lưu ý: Có 2 khái niệm bạn cần hiểu là: Thanh toán bằng: Bitcoin và thanh toán bằng: USD- Bitcoin
Thanh toán bằng Bitcoin: có nghĩa là bên nhận thanh toán áp mức giá quy định là 1 hay 0,5 hay 0,1 Bitcoin cho 1 giao dịch.
Thanh toán bằng USD-Bitcoin: có nghĩa là bên nhận thanh toán áp mức giá quy định là 1 USD, 3 USD, 6
USD cho 1 giao dịch. Còn giá trị của Bitcoin ứng với mỗi 1 USD là bao nhiêu bên nhận thanh toán không quan tâm. Hiện nay tất cả các giao dịch mua PIN tại Việt Nam đều được Admin quy định Thanh toán bằng USD-Bitcoin, cụ thể là 6 USD-Bitcoin cho 1 PIN. Với phương thức thanh toán này các thành viên sẽ không phải lo lắng về mức giá lên xuống của Bitcoin, vì tỷ giá thanh toán được quy định bằng tỷ giá USD-Bitcoin.
Vì lẽ đó: khi mua Bitcoin bạn cần quy đổi ra USD để nhận được lượng USD-bitcoin đúng với nhu cầu mua
PIN của mình. Ví dụ hàng ngày bạn cần mua 20 PIN -> bạn cần mua 20 X 6 = 120 USD-bitcoin

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

Bước 2: Mua Bitcoin và nhận Bitcoin.

Phần66
7

Bước 2.2: Nhận Bitcoin:

Trong tab Nhận tiền, bạn sẽ thấy được các địa chỉ ( số tài khoản ) bitcoin. Bạn có thể tạo các địa chỉ khác nhau.
Bạn chỉ việc coppy số tài khoản này và gửi cho người sẽ gửi Bitcoin cho bạn!

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

Bước 3: Gửi Bitcoin.

Phần67
7

Bước 3.1:

Nhập tài khoản Bitcoin của người cần gửi

Không nhập số tiền ở đây
Nhập số tiền gửi vào phần có dấu $ này
Ví dụ: cần mua 10 PIN bạn nhập 60 USD

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

Bước 4: Kiểm tra lịch sử giao dịch.
Bấm vào đây để xem lịch sử giao dịch

Phần68
7

Bấm vào đây để lọc giao dịch

Đây là số tài khoản gửi đến cho bạn hoặc bạn đã chuyển đi
Lưu ý: sau khi chuyển Bitcoin xong bạn cần chụp ảnh lại lịch sử giao dịch này và gửi đến cho tuyến trên để xác minh và gửi PIN cho bạn!

Mọi dữ kiện đều có thể bị thay đổi tùy theo sự phát triển của thị trường, vui lòng cập nhật thường xuyên và không lấy tài liệu này là tiêu chuẩn chính xác

69

PD và GD mang lại sự Giàu có
Niềm tin mang lại Cuộc Sống
Tốt Hơn

Similar Documents

Free Essay

Use This Method If You'D Like to Upload a Document from Your Computer. We Support the Following File Types: Doc, Docx, Pdf, Wps, Rtf, Odt

...nghiên cứu – Đặc biệt là tập trung vào việc thực hiện được các tiểu luận, đề án, luận văn tốt nghiệp. Đánh giá: Làm tiểu luận (bài tập lớn): 30%. Thi cuối kì (tự luận): 70%. 2 Tài liệu tham khảo Giáo trình chính: 1. Hoàng Văn Huệ, Phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học, Trường đại học Công Nghiệp Thực Phẩm tp. Hồ Chí Minh, 2011. Tài liệu tham khảo: 1. Vũ Cao Đàm. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học. NXB Khoa học và Kỹ thuật. 2007. 2. Nguyễn Văn Tuấn. Đi vào nghiên cứu khoa học. NXB Tổng hợp TPHCM. 2011. 3. Nhật Từ, Cẩm nang viết khảo luận, luận văn, luận án. NXB tp.HCM, 2003. 4. Vũ Gia Hiền, Để viết bài luận văn tốt, NXB Lao Động, 2006. 3 Mở đầu: Đối tượng và ý nghĩa của phương pháp luận NCKH I. Đối tượng và nội dung nghiên cứu của phương pháp luận NCKH II. Ý nghĩa của nghiên cứu và nắm vững phương pháp luận NCKH Bốn lời khuyên vàng của Steven Weinberg 4 I. Đối tượng và nội dung nghiên cứu của phương pháp luận NCKH • Đối tượng nghiên cứu: + Tổng kết, phân loại, hệ thống hóa hoạt động NCKH + Khái quát cơ chế, phương pháp sáng tạo khoa học. + Tìm tòi biện pháp tổ chức, quản lý quá trình nghiên cứu khoa học.  Chính khoa học là đối tượng nghiên cứu. 5 • Nội dụng nghiên cứu của phương pháp luận NCKH: Là hệ thống lý thuyết về phương pháp nhận thức khoa học: + Các lý thuyết về cơ chế sáng tạo + Những quan điểm tiếp cận đối tượng khoa học. +Phương pháp kỹ thuật và logic để tiến hành nghiên cứu một công trình khoa học. +Phương pháp tổ chức và......

Words: 1434 - Pages: 6

Free Essay

Luan Van

...Công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần thiết bị y tế Hà Nội Phạm Tiến Cường Trường Đại học Kinh tế Luận văn ThS ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 60 34 05 Người hướng dẫn: PGS.TS. Hoàng Văn Hải Năm bảo vệ: 2010 Abstract: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác quản trị nguồn nhân lực. Khái quát về Công ty cổ phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội: quá trình hình thành phát triển, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và kết quả sản xuất. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực ở Công ty cổ phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo khả năng cạnh tranh trên thị trường của Công ty cổ phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội trong giai đoạn hiện tại và tương lai. Keywords: Quản trị kinh doanh; Nguồn nhân lực; Quản lý nhân sự; Hà Nội Content MỞ ĐẦU 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Việt Nam đang đứng trước các cơ hội về hội nhập kinh tế thế giới. Việc gia nhập vào các tổ chức kinh tế thế giới sẽ mang lại nhiều thuận lợi cho nước ta, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ở Việt Nam có thể giới thiệu và quảng bá sản phẩm của mình tới nhiều nước trên thế giới. Trong bối cảnh đó, để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải có hướng đi thích hợp, các doanh nghiệp phải đầu tư thêm kỹ thuật, công nghệ mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành. Nhưng điều quan trọng hơn cả đối với các doanh nghiệp hiện nay chính là đầu tư vào nguồn...

Words: 6258 - Pages: 26

Free Essay

Student

... LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ Biên soạn : CN. NGUYỄN QUANG HẠNH Lưu hành nội bộ HÀ NỘI - 2006 LỜI NÓI ĐẦU Trong mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của nước ta hiện nay, có sự vận dụng tổng hợp nhiều lý thuyết kinh tế và mô hình thực tiễn với nền tảng là chủ nghĩa MácLênin mà trước hết là học thuyết kinh tế chính trị Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Việc nghiên cứu lịch sử học thuyết kinh tế giúp chúng ta hiểu sâu rộng có nguồn gốc về các học thuyết kinh tế trong đó có kinh tế chính trị Mác- Lênin, mở rộng và nâng cao kiến thức về kinh tế nhằm trang bị cơ sở lí luận, để hiểu, lý giải về các hiện tượng kinh tế và các đường lối chính sách kinh tế hiện nay, phục vụ cho nghiên cứu các khoa học kinh tế và hoạt động thực tiễn. Mặt khác, giúp chúng ta thấy rõ hơn tính khoa học và cách mạng của học thuyết kinh tế chính trị Mác - Lênin. Với mục đích nghiên cứu sự ra đời, phát triển, đấu tranh và thay thế lẫn nhau của các học thuyết kinh tế nên ở đây chỉ nghiên cứu những tư tưởng kinh tế đã trở thành hệ thống lý luận kinh tế hoàn chỉnh. Do đó, chỉ bắt đầu nghiên cứu từ chủ nghĩa trọng thương (thế kỉ XVI) đến nay (những năm cuối của thế kỉ XX). Trong quá trình nghiên cứu có sự kết hợp lịch sử và lôgíc. Với mỗi trường phái kinh tế đều phân tích điều kiện ra đời, đặc điểm cơ bản của trường phái, các lý thuyết và đại biểu tiêu biểu cho mỗi trường phái và đánh giá về vai trò lịch sử của mỗi trường phái kinh tế trong hệ thống tư tưởng của......

Words: 61638 - Pages: 247

Free Essay

Economics

... LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ Biên soạn : CN. NGUYỄN QUANG HẠNH Lưu hành nội bộ HÀ NỘI - 2006 LỜI NÓI ĐẦU Trong mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của nước ta hiện nay, có sự vận dụng tổng hợp nhiều lý thuyết kinh tế và mô hình thực tiễn với nền tảng là chủ nghĩa MácLênin mà trước hết là học thuyết kinh tế chính trị Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Việc nghiên cứu lịch sử học thuyết kinh tế giúp chúng ta hiểu sâu rộng có nguồn gốc về các học thuyết kinh tế trong đó có kinh tế chính trị Mác- Lênin, mở rộng và nâng cao kiến thức về kinh tế nhằm trang bị cơ sở lí luận, để hiểu, lý giải về các hiện tượng kinh tế và các đường lối chính sách kinh tế hiện nay, phục vụ cho nghiên cứu các khoa học kinh tế và hoạt động thực tiễn. Mặt khác, giúp chúng ta thấy rõ hơn tính khoa học và cách mạng của học thuyết kinh tế chính trị Mác - Lênin. Với mục đích nghiên cứu sự ra đời, phát triển, đấu tranh và thay thế lẫn nhau của các học thuyết kinh tế nên ở đây chỉ nghiên cứu những tư tưởng kinh tế đã trở thành hệ thống lý luận kinh tế hoàn chỉnh. Do đó, chỉ bắt đầu nghiên cứu từ chủ nghĩa trọng thương (thế kỉ XVI) đến nay (những năm cuối của thế kỉ XX). Trong quá trình nghiên cứu có sự kết hợp lịch sử và lôgíc. Với mỗi trường phái kinh tế đều phân tích điều kiện ra đời, đặc điểm cơ bản của trường phái, các lý thuyết và đại biểu tiêu biểu cho mỗi trường phái và đánh giá về vai trò lịch sử của mỗi trường phái kinh tế trong hệ thống tư tưởng của......

Words: 61638 - Pages: 247

Free Essay

Ifm Final Exam

...quản trị tài chính quốc tế |Analyze Samsung and FPT F/S to understand the |- Read Chapter 1, 2, 3 | |1.1. Môi trường tài chính quốc tế |differences of a global ICT company and a local ICT |(Madura) | |Khái niệm |company. |Students/Groups may be asked | |Các yếu tố cấu thành môi trường tài chính quốc tế | |to present in the class. | |Các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường đầu tư quốc tế | | | |1.2. Quản trị tài chính quốc tế | |Teams in charge | |Các khái niệm |Câu hỏi thảo luận |Một nhóm trình bày, các nhóm | |Phân biệt quản trị tài chính quốc tế và quản trị tài chính nội địa |1.1. Theo bạn, SS tham gia vào thị trường VN theo lý |khác phản biện. | |Mục tiêu của quản trị tài chính quốc tế |thuyết nào? (đọc trang6-8, Ch1, Madura) | | |Chức năng của quản trị tài chính quốc tế ...

Words: 1265 - Pages: 6

Free Essay

XâY DựNg Và PháT TriểN VăN Hóa Vn

...(Mở bài nằm ở đây) Theo nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa VIII(7- 1998) về xây dựng và phát triển Văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, những quan điểm cơ bản nhằm xây dựng và phát triển văn hóa đã được nêu rất cụ thể. - Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội Văn hoá được tạo thành bởi một hệ các giá trị tạo nên bản sắc của mỗi dân tộc, các giá trị này đã được thấm nhuần trong mỗi con người Việt Nam, được tiếp nối qua các thế hệ cha ông ta đi trước, bền vững trong cấu trúc kinh tế xã hội nước ta. Văn hóa đã và đang tác động hàng ngày đến cuộc sống vật chất cũng như tinh thần của mọi thành viên bằng môi trường văn hoá xã hội Việt Nam. - Văn hoá là động lực thúc đẩy sự phát triển +Phải khẳng định rằng văn hoá là kết quả của sự sáng tạo con người, thể hiện tiềm năng sáng tạo của dân tộc. Chính vì lẽ đó nên ta có thể coi nó là nguồn nội lực cho sự phát triển của dân tộc. +Có thể thấy nhưng năm qua, trong thời kì đổi mới đã có những thành công, chứng minh cho luận điểm trên. + Trong nền kinh tế mở cửa (tri thức hay cl gì thì k biết, tài liệu ghi là tri thức) hiện nay, tri thức và kỹ năng trở thành nguồn lực tối quan trọng cho sự phát triển của quốc gia. + Vai trò động lực và điều tiết của văn hoá trong kinh tế thị trường + Vai trò động lực của văn hoá trong hội nhập và bảo vệ môi trường + Văn hoá có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bồi dưỡng, phát huy nhân tố con người và xây dựng XH mới - Văn hoá là một mục tiêu......

Words: 1705 - Pages: 7

Free Essay

Business Development

...MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (Bilingual) September Intake, 2009 Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (Hệ song ngữ) Nhập học: 09/2009 Subject code (Mã môn học) Subject name (Tên môn học) : MGT 510 : QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Student Name (Họ tên học viên) : NGUYỄN NGỌC QUYÊN TP.HỒ CHÍ MINH - 2010 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS. Đào Duy Huân TÓM TẮT ĐỀ TÀI Quản trị chiến lược có vai trò quan trọng trong sự phát triển tổ chức. Nền kinh tế cạnh tranh càng gay gắt thì quản trị chiến lược càng có giá trị. Hiện nay có nhiều mô hình quản trị chiến lược, trong đó có 3 mô hình được sử dụng phổ biến: Mô hình Delta, bản đồ chiến lược và chuỗi giá trị M.porter. Trong bối cảnh toàn cầu hoá kinh tế, môi trường thường xuyên thay đổi, để tồn tại và phát triển, Công ty Cổ phần Thương mại-Dịch vụ Bến Thành (Ben Thanh TSC) cần có chiến lược kinh doanh luôn phù hợp với môi trường. Xuất phát từ thực tế đó, tôi chọn đề tài “Phân tích, đánh giá và đề xuất chiến lược của Ben Thanh TSC giai đoạn 2011 – 2015”. Để hoàn thành đồ án, tôi sử dụng các phương pháp nghiên cứu: Thu thập dữ liệu thứ cấp qua các nguồn như báo chí, internet, tài liệu nội bộ…Thu thập dữ liệu sơ cấp thông qua bảng câu hỏi gửi đến đối tượng cần khảo sát để đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ của Ben Thanh TSC. Với phương pháp nghiên cứu đó tôi thu được các kết quả sau: (1) Khái quát các mô hình chiến lược: Delta, bản đồ chiến lược và chuỗi giá trị của M.Porter để làm khung lý......

Words: 15501 - Pages: 63

Free Essay

Sales Management

...THỐNG ĐỘNG VIÊN DỰA TRÊN THỊ PHẦN HAY MỘT HỆ THỐNG ĐỘNG VIÊN DỰA TRÊN DOANH THU? Phil Lehman , là một nhân viên bán hàng rất thành công , ông ấy bắt đầu làm việc cho công ty Lestron ngay khi ông ấy tốt nghiệp trường cao đẳng . phil giữ chức vụ là nhà sản xuất lớn về các thiết bị y tế đã tiệt trùng trong công ty lestron đã hơn 10 năm .Trong suốt 10 năm đầu làm việc với công ty, ông ấy đã giành được rất nhiều giải thưởng về bán hàng , là một nhà lãnh đạo với doanh số bán hàng trong hầu hết các loại sản phẩm và không bao giờ làm giảm chỉ tiêu bán hàng của mình mà còn gia tăng doanh số sắp sĩ 10% trên mỗi năm . Khách hàng của công ty là các bệnh viện lớn và các trung tâm y tế trên toàn quốc. công ty hiện nay có 40% thị phần trên nước Mỹ, nó gấp đôi các đối thủ cạnh tranh. Vùng lãnh thổ được chia theo từng vùng đô thị và tiền hoa hồng được trả dựa trên cơ sở khối lượng hàng tiêu thụ . Phil đã làm việc ở Atlanta , Georgia. Hai năm về trước vợ của phil , là một nhà vật lý học đã có cơ hội nhận một vị trí mới trong Milwaukee, Wisconsin. Vị trí này giúp cô ấy có quyền thực hiện nhiều nghiên cứu, đó là một trong các đam mê của cô .Với lời đề nghị đó thì thực tế phil và Marica đều đến từ vùng Milwaukee. Vì thế công ty của phil đã đông ý chuyển ông đến lãnh thổ Milwuakee mà gần đây mới được mở ra . Việc chuyển đến Milwaukee khởi đầu cho một sự tuyệt vời. Vợ của phil đã thích thú với công việc mới của cô ta và ông ta đã làm việc chăm chỉ để tạo mối liên hệ mới trong cộng đồng y......

Words: 916 - Pages: 4

Free Essay

Bao Cao Tai Chinh

...thoại Vân Chung Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội Tel: 04 3 5375995 Fax: 04 3 5376006 PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Các mục tiêu phân tích báo cáo tài chính Phân tích báo cáo tài chính xét theo nghĩa khái quát đề cập tới nghệ thuật phân tích và giải thích các báo cáo tài chính. Để áp dụng hiệu quả nghệ thuật này đòi hỏi phải thiết lập một quy trình có hệ thống và logic, có thể sử dụng làm cơ sở cho việc ra quyết định. Trong phân tích cuối cùng, việc ra quyết định là mục đích chủ yếu của phân tích báo cáo tài chính. Dù cho đó là nhà đầu tư cổ phần vốn có tiềm năng, một nhà cho vay tiềm tàng, hay một nhà phân tích tham mưu của một công ty đang được phân tích, thì mục tiêu cuối cùng đều như nhau - đó là cung cấp cơ sở cho việc ra quyết định hợp lý. Các quyết định xem nên mua hay bán cổ phần, nên cho vay hay từ chối hoặc nên lựa chọn giữa cách tiếp tục kiểu trước đây hay là chuyển sang một quy trình mới, tất cả sẽ phần lớn sẽ phụ thuộc vào các kết quả phân tích tài chính có chất lượng. Loại hình quyết định đang được xem xét sẽ là yếu tố quan trọng của phạm vi phân tích, nhưng mục tiêu ra quyết định là không thay đổi. Chẳng hạn, cả những người mua bán cổ phần lẫn nhà cho vay ngân hàng đều phân tích các báo cáo tài chính và coi đó như là một công việc hỗ trợ cho việc ra quyết định, tuy nhiên phạm vị chú ý chính trong những phân tích của họ sẽ khác nhau. Nhà cho vay ngân hàng có thể quan tâm nhiều hơn tới khả năng cơ động chuyển sang tiền mặt trong thời kỳ ngắn hạn......

Words: 8890 - Pages: 36

Free Essay

Phap Luan Cong

...phụ đạo Pháp Luân Đại Pháp 1. Trạm phụ đạo Pháp Luân Đại Pháp tại đâu cũng là các tổ chức có tính quần chúng chuyên nhất tổ chức thực tu phụ đạo tu luyện; kiên quyết không thành tổ chức kinh tế cũng như [không dùng] phương pháp quản lý cơ cấu hành chính. Không giữ tiền, vật, không có hoạt động trị bệnh. [Áp dụng phương pháp] quản lý lơi lỏng. 2. Trạm trưởng tổng trạm của Pháp Luân Đại Pháp cũng như các nhân viên công tác cần phải là những người thực tu chuyên nhất chỉ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. 3. Khi hoằng dương Pháp Luân Đại Pháp cần phải chiểu theo tư tưởng và hàm nghĩa trong Đại Pháp mà truyền; không được lấy quan điểm cá nhân hay phương pháp của công pháp khác mà truyền như là điều của Pháp Luân Đại Pháp, [nếu không sẽ] làm người tu luyện dẫn đến những suy nghĩ không đúng đắn. 4. Tổng trạm các nơi đều tuân thủ pháp luật quốc gia, không can thiệp đến chính trị; đề cao tâm tính người tu luyện là thực chất của tu luyện. 5. Trạm phụ đạo các nơi [nếu] có điều kiện cần phải liên hệ giao lưu tương hỗ, thúc đẩy những người tu luyện Đại Pháp đề cao toàn thể. Không cho phép có tư tưởng cục bộ bài ngoại; độ nhân không phân biệt địa phương, nhân chủng; đâu đâu cũng thể hiện tâm tính của đệ tử chân tu; [hễ] tu Đại Pháp thì đều là đệ tử đồng môn. 6. Kiên quyết phản đối các hành vi phá hoại nội dung của Đại Pháp; bất kể đệ tử nào cũng không được lấy điều mà ở tầng thấp của mình, chỗ [mình] thấy được, nghe được, cảm thụ ngộ được mà giảng nói như là nội dung của Pháp Luân Đại......

Words: 1383 - Pages: 6

Free Essay

Ahdlffl

...TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY KHOA KT-TC-NH | | |Hà Nội ngày 14 tháng 8 năm 2012 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN LỚP LTĐH PHÚ THỌ 1. NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 1- Hạch toán nghiệp vụ? Hạch toán thống kê? Hạch toán kế toán? Kỳ kế toán, các loại kỳ kế toán? 2- Đối tượng của hạch toán kế toán? (Bao gồm cả đối tượng chung, đối tượng cụ thể). 3- Khái niệm chứng từ gốc, chứng từ tổng hợp? 4- Khái niệm chứng từ mệnh lệnh? chứng từ chấp hành? chứng từ thủ tục? chứng từ liên hợp? 5- Những yếu tố của chứng từ kế toán? (Chứng từ gốc). 6- Khái niệm tài khoản kế toán? Số hiệu tài khoản kế toán? 7- Nêu kết cấu của tài khoản kế toán? Tài khoản phản ánh vốn? Tài khoản phản ánh nguồn vốn? Tài khoản phản ánh quá trình kinh doanh? Tài khoản điều chỉnh? 8- Tài khoản kế toán tổng hợp? Tài khoản kế toán chi tiết. 9- Cách ghi chép vào tài khoản kế toán?( cách ghi đơn, cách ghi kép: khái niệm, nội dung và những căn cứ ghi sổ kép). 10- Nêu các bước tiến hành định khoản kế toán? 11- Hạch toán kế toán tổng hợp? Hạch toán kế toán chi tiết? Mối quan hệ giữa hạch toán kế toán tổng hợp với hạch toán kế toán chi tiết. 12- Bảng đối chiếu số phát sinh( Bảng cân đối tài khoản): Mục đích, nội dung kết cấu,tác dụng của bảng, phương pháp lập bảng, phương pháp kiểm tra trên bảng? 13- Bảng chi tiết số phát sinh: Mục đích, nội dung kết cấu,tác dụng của bảng, phương pháp lập bảng, phương pháp kiểm tra trên bảng? 14- Nêu nguyên tắc tính giá: Tính giá của tài sản(tính giá nhập, xuất), tính giá thành......

Words: 7444 - Pages: 30

Free Essay

Differences Between Quantitative and Qualitative

...| | |2/ Lý thuyết: | | |- NCĐT theo hình thức quy nạp, tạo ra lý thuyết, phương pháp |NCĐL chủ yếu là kiểm dịch lý thuyết, sử dụng mô hình Khoa học tự | |nghiên cứu định tính còn sử dụng quan điểm diển giải, không |nhiên thực chứng luận, phương pháp NCĐL có thể chứng minh được | |chứng minh chỉ có giải thích và dùng thuyết kiến tạo trong |trong thực tế và theo chủ nghĩa khách quan | |nghiên cứu. | | |3/ Phương hướng thực hiện: | | |a/ Phỏng vấn sâu : |a/ Nghiên cứu thực nghiệm thông qua các biến. | |- phỏng vấn không cấu trúc. |b/ nghiên cứu đồng đại chéo có nghĩa là thiết kế n/c trong đó các | |- phỏng vấn bán cấu trúc....

Words: 1374 - Pages: 6

Free Essay

Supply Chain Management for Indor Wood Goods

...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HUỲNH THỊ THU SƯƠNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HỢP TÁC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG ĐỒ GỖ, TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU: VÙNG ĐÔNG NAM BỘ CHUYÊN NGÀNH: KINH DOANH THƯƠNG MẠI MÃ SỐ: 62.34.01.21 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HUỲNH THỊ THU SƯƠNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HỢP TÁC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG ĐỒ GỖ, TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU: VÙNG ĐÔNG NAM BỘ CHUYÊN NGÀNH: KINH DOANH THƯƠNG MẠI MÃ SỐ: 62.34.01.21 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC GS,TS. ĐOÀN THỊ HỒNG VÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2012 i CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án tiến sĩ kinh tế “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hợp tác trong chuỗi cung ứng đồ gỗ, trường hợp nghiên cứu: Vùng Đông Nam Bộ” là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nghiên cứu trong Luận án là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Nghiên cứu sinh Huỳnh Thị Thu Sương ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN PHẦN MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1 1. TÍNH CấP THIếT CủA Đề TÀI.............................................................................................. 1 2. MụC TIÊU NGHIÊN CứU ......................................

Words: 53936 - Pages: 216

Free Essay

Thithi

...11. Dòng di chuyển tự do của hàng hóa qua biên giới, sự hài hòa các tiêu chuẩn của sản phẩm, và sự đơn giản hóa chế độ thuế có thể giúp cho các công ty có trụ sở tại một khu vực tự do thương mại thực hiện nền kinh tế chi phí khổng lồ có khả năng sản xuất tập trung ở những địa điểm trong khu vực nơi sự kết hợp các yếu tố chi phí và kỹ năng là tối ưu. 12. Việc làm giảm các rào cản thương mại và đầu tư giữa các quốc gia trong một nhóm thương mại có thể sẽ được tiếp nối bằng việc gia tăng sự cạnh tranh về giá. Câu hỏi thảo luận va tư duy: 1. NAFTA đã tạo ra những lợi ích mạng lưới đáng kể cho các nền kinh tế của các nước Canada, Mexico và Hoa Kỳ. Thảo luận. 2. Những tranh luận về kinh tế và chính trị đối với sự hội nhập kinh tế khu vực là gì? Từ những tranh luận này, tại sao chúng ta không xem xét thêm nhiều ví dụ đáng kể nữa của sự hội nhập đối với nền kinh tế thế giới? 3. Ảnh hưởng nào là sự hình thành một thị trường và một đồng tiền duy nhất trong EU gần như tạo ra sự cạnh tranh trong EU? Tại sao? 4. Bạn có nghĩ rằng thật chính xác khi Ủy ban châu Âu hạn chế các sự sáp nhập giữa các công ty Mỹ kinh doanh ở châu Âu không?(ví dụ, Ủy ban châu Âu bác bỏ đề xuất sáp nhập giữa WorldCom và Sprint, cả hai công ty Mỹ, và nó cẩn thận xem xét việc sáp nhập giữa AOL và Time Warner, một lần nữa cả hai công ty Mỹ). 5. Một công ty Mỹ hiện đang chỉ xuất khẩu đển các nước ASEAN nên ứng phó thế nào với việc hình thành một thị trường duy nhất trong......

Words: 1933 - Pages: 8

Premium Essay

Hang

...Thất nghiệp là hiện tượng kinh tế vĩ mô ảnh hưởng sâu sắc và trực tiếp đến mọi người. Thất nghiệp đồng nghĩa với chất lượng cuộc sống giảm đi, tâm lý căng thẳng,... vì vậy có lẽ không ngạc nhiên lắm khi thấy thất nghiệp thường là chủ đề tranh luận giữa các nhà kinh tế cũng như những người lập chính sách kinh tế vĩ mô.  Việt Nam trong những năm gần đây nền kinh tế đang gặp không ít những khó khăn và chịu tác động mạnh mẽ của nền kinh tế toàn cầu, tình trạng suy giảm kinh tế toàn cầu khiến tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam ngày càng gia tăng. Thất nghiệp dẫn đến nhiều vấn đề bất ổn cho xã hội như : gia tăng tỷ lệ tội phạm, vấn đề tâm lý, tỷ lệ phân hóa giàu nghèo ngày càng sâu sắc,... cho nên vấn đề đặt ra cho đất nước ta hiện nay là giải quyết vấn đề thất nghiệp ổn thỏa đã và đang là vấn đề cấp bách và cần thiết đưa nền kinh tế đất nước đi lên. Tuy nhiên vấn đề này chưa được giải quyết thỏa đáng, đang còn là vấn đề được nhiều người quan tâm.  Mặt dù nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây có nhiều biến chuyển tốt nhưng tình trạng thất nghiệp vẫn chưa được đẩy lùi và có chiều hướng ngày càng gia tăng Theo các chuyên gia kinh tế nhận xét thì có nhiều nguyên nhân dẫn đến thất nghiệp như: do trình độ sản xuất ngày càng cao, áp dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật đòi hỏi một đội ngũ lao động có trình độ và chuyên môn cao,... chính vì vậy những người không đủ điều kiện dễ dàng bị sa thải.  Chính vì những lý do trên nghiên cứu “ Tình hình thất nghiệp ở Việt Nam” được thực hiện......

Words: 797 - Pages: 4