Free Essay

Efectele Crizei Economice Asupra Comerțului Internațional

In: Business and Management

Submitted By rednaxela40
Words 1209
Pages 5
Efectele crizei economice asupra comerțului internațional Comerțul internațional, care s-a contractat brusc, atât în volum cât și ca valoare, a constituit principalul canal prin care criza s-a răspândit pe plan mondial. Volumul comerțului internațional s-a prăbușit cu mai mult de 13% în 2009. Având în vedere scăderea generală în prețuri unitare a mărfurilor (aproape 11 procente), declinul în valoarea comerțului în dolari a fost și mai pronunțat, ajungând la aproape 23 de procente. Scăderea cererii interne, amplificată de natura sincronizată a încetinirii globale a creșterii încă din 2008, a constituit principal cauză a contractării comerțului internațional în 2009. Scăderea bruscă în veniturilor și așteptările gospodăriilor și firmelor a făcut ca acestea să-și reducă sau amâne cheltuielile, mai ales pe bunuri de folosință indelungată și investiții de capital, ce constituie un segment important al comerțului global. În plus, o producție industrială mai scăzută a determinat o cerere mai mică pentru energie și materii prime. Ca rezultat, toate țările și regiunile au înregistrat declinuri semnificative în exporturile de bunuri, cu scăderi mai semnificative în volum în țările dezvoltate și în tranziție, decât în cele în curs de dezvlotare. Din moment ce criza a afectat mai întîi cererea pentru bunurile de folosință îndelungată și investițiile de capital, nu e de mirare ca impactul a fost mai mare pentru țări ca Germania și Japonia. Totuși, dacă vorbim de valoarea exporturilor, cele mai lovite au fost țările exportatoare de petrol și cărbuni, pentru care nu numai volumul ci și, mai important, valoarea unitară a exporturilor a scăzut semnificativ. În toate regiunile, atât importurile cât și exporturile au scăzut. În unele cazuri, acest lucru s-a datorat parțial componentei mari de import a producției exportate, așa că acele țări care s-au confruntat cu o scădere a cererii pentru exporturile lor și-au redus automat cererea proprie pentru importuri. Privind la modul general, mișcările simultane ale exporturilor și importurilor în toate regiunile înfățișează caracterul simultan al contracției economice, aceea de scădere și contrastează cu episoadele anterioare de crize localizate și de mai mică amploare. În astfel de episoade, economiile lovite de recesiune și-au redus considerabil importurile dar nu și exporturile și în consecință, au găsit o formă de stimul economic prin intermediul comerțului extern care a menținut cererea pentru produsele interne. În prezenta criză, cei mai buni performeri au fost țările care au reușit să se bazeze pe propriile piețe sau pe cele regionale. Așadar, chiar dacă atât importurile cât și exporturile au scăzut pe plan mondial, gradul de scădere a variat în funcție de regiune. În America de Sud, Comunitatea Statelor Independente și în majoritatea țărilor exportatoare de petrol și cărbuni, volumul importurilor a scăzut mai mult decât cel al exporturilor datorită pierderilor din termenii de comerț. Sursa: Trade and Development Report 2010, UNCTAD În alte țări, volumul importurile a prezentat o scădere mai moderată decât cea a exporturilor, fie datorită faptului că o parte semnificativă din exporturi sunt finanțate din venituri ce nu sunt obținute din export, cum ar fi cheltuielile publice sau remiterilor firmelor (așa cum este cazul Africii Sub-Saharane și a Asiei de Sud) sau datorită faptului ca acele țări beneficiau de un excedent semnificativ al balanței comerciale și/sau rezerve valutare externe mari atunci când criza a izbucnit. În China, spre exemplu, diminuarea exporturilor a redus excedentul comercial dar a afectat puțin volumul importurilor. Din moment ce contracția bruscă a comerțului în 2009 a fost determinată în mare măsură de cerere, pe masură ce aceastea își revine la fel ar trebui și comerțul. De fapt, schimburile comerciale au început să-și revină începând cu a doua jumatate a anului trecut, conduse de puternica cerere din țările în curs de dezvoltare dar și de o cerere, puțin mai slabă, dar în creșterea față de perioada precedent, din partea țărilor dezvoltate. Într-adevăr, schimbul dintre țările în dezvoltare crește semnificativ în 2010. Până în aprilie 2010, comerțul extern (ca volum) al piețelor economiilor emergente și-a revenit și a atins deja maximul anterior din Aprilie 2008. Si comerțul extern al țărilor dezvoltate a început din nou să crească de la mijlocul lui 2009, dar într-un ritm mai încet. În ansamblu, comerțul mondial de bunuri ar putea să se extindă cu 10% în 2010, ceea ce ar permite să se întoarcă la nivelele de dinainte de criză. Cu toate acestea, privind la valoarea acestuia, revenirea va lua mai mult timp, din moment ce valoarile unitare din comerțul internațional sunt, în medie, mai mici decât maximile din 2008. Conform datelor Organizației Mondiale a Comerțului creșterea comerțului e preconizată a se situa în jurul valorii de 13,5 %, compusă dintr- o creștere de 11,5% pentru țările dezvoltate și una de 16,5% pentru țările în curs de dezvoltare și cele din Comunitatea Statelor Independente. Este cea mai mare expansiune a comerțului înregistrată în seriile de date al Bancii Mondiale din 1950 până in prezent. Comerțul mondial cu mărfuri a crescut accentuat în primele două trimestre ale lui 2010 datorită revenirii pe un trend ascendent a Produsului intern Brut global. Majoritatea economiștilor se asteaptă ca această creștere să încetinească în a doua jumătate pe măsură ce măsurile de stimulare fiscală vor expira.

Comerțul mondial cu servicii a fost și el afectat, înregistrând scăderi. Astfel, în ceea ce privește turismul, anul 2009 a fost văzut ca fiind unul din cele mai dificile și provocatoare perioada din istoria turismului, conform Organizației Internaționale a Turismului. Astfel numărul turițtilor a scăzut pe plan global cu 4.3%. Dintre regiuni afectate au fost Europa (-5.6%), datorită unui euro încă puternic, Asia de Vest(-5,4) și Americile ce au avut de suferit și de pe urma pandemiei de gripă porcină H1N1. Și transporturile au avut de suferit. Cel maritim, care reprezintă 80% din transportul global, a scăzut ca și volum cu 4,5 % în anul precedent. Concluzii Criza economică mondială ce se desfășoară în prezent este una din cele mai grave evenimente ce s-a manifestat în istoria economiei moderne. Datorită legăturii foarte strânse dintre economia nominală și cea reală, efectele crizei au fost resimțite foarte rapid atât de către companii cât și de către omul de rând. Unul din principale canale care a facilitate propagarea rapidă a crizei economice pe plan global a l-a constituit tocmai comerțul. Criza a indus panică dar și o trezire la realitate. Astfel bunuri tangibile sau titluri financiare supraevaluate au fost brusc aduse la adevărate lor valoare. Sute de miliarde de dolari s-au evaporat și atunci lumea a realizat că frenezia de pe piețele financiare a încetat. Veniturile au scăzut brusc și odată cu ele cererea de bunuri. Comerțul internațional de bunuri și servicii a fost serios afectat, volumul importurilor și al exporturilor înregistrând contracții puternice. Valoarea lor a înregistrat o contracție și mai puternică deoarece a scăzut în același timp și valoarea unitară a mărfurilor. Anul 2010 arată o revigorare puternică a comerțului internațional, pusă pe seama revenirii piețelor internaționale. Însă unii economiști susțin că gruel încă nu a trecut deoarece noi nu am reformat încă sitemul economic mondial.

Bibliografie 1. Trade and Develpment Report 2010, www.UNCTAD.org 2. (World Trade Organization) www.wto.org

--------------------------------------------
[ 1 ]. ***trade and development report 2010 UCTAD
[ 2 ]. http://www.wto.org/english/news_e/pres10_e/pr616_e.htm…...

Similar Documents

Free Essay

Garr Reynolds

...I. MAREA DEPRESIUNE ŞI CRIZA ECONOMICĂ DIN PREZENT 1. Marea Depresiune din 1929-1933 1.1 Istoria economică si severitatea crizei Momentul în care a avut loc, dar şi severitatea „Marii Depresiuni” au variat substanţial între ţări. Depresiunea a fost deosebit de lungă şi de severă în Statele Unite şi Europa si a fost mai blândă în Japonia şi în mare parte în America Latină. Poate nu surprinzător, cea mai gravă criză care avusese loc până în acel moment a rezultat dintr-o multitudine de cauze. Scăderi ale cererii de consum, panica financiară şi politicile guvernamentale greşite au determinat scăderea producţiei economice în Statele Unite ale Americii. Etalonul aur, care lega aproape toate ţările lumii într-o reţea fixă a ratelor valutare de schimb a jucat un rol-cheie în transmiterea recesiunii americane către alte ţări. Recuperarea după perioada de depresiune economică a constat în mare măsură la abandonarea etalonului aur şi la expansiunea monetară care a urmat. Marea Depresiune a adus schimbări fundamentale în cadrul instituţiilor economice, în politicile macroeconomice, şi în teoria economica. „In Statele Unite ale Americii „Marea Depresiune” a început in vara anului 1929. Depresiunea economica s-a înrăutăţit spre finalul anului 1929 si a continuat pana in anul 1933. Producţia reala si preţurile au scăzut drastic . Producţia industriala in SUA a scăzut cu 47 procente si PIB-ul real a scăzut cu 30 procente. Deşi exista dezbateri pe tema exactităţii statisticilor, s-a......

Words: 9630 - Pages: 39

Free Essay

Mecanismul Politic Al Protectionismului

... Motivatia adoptarii de masuri protectioniste ridica multe semne de intrebare. Teoria economica a relevat din abundenta efectele negative ale unor asemenea masuri in raport cu avantajele pe care le pot genera. Caracterul suboptimal al masurilor protectioniste este recunoscut nu doar de sustinatorii economiei de piata in forma ei pura, care privesc invariabil interventia statului drept o cale sigura de reducere a eficientei mecanismelor pietei, ci si de multi dintre cei care recunosc legitimitatea masurilor cu scop redistributiv in economie. Indreptatirea automata la o anumita compensatie a grupurilor negativ afectate de concurenta externa se bucura de o anumita respectabilitate. Sustinatorii ei insista asupra consideratiilor de echitate, care ar fi incalcate prin suportarea de catre anumite grupuri a unei poveri disproportionate a costurilor de ajustare ce permit sporirea castigurilor societatii in ansamblul sau. S-a ajuns sa se stabileasca o analogare intre indreptatirea la compensatie a grupurilor dezavantajate de liberalizarea comertului si dreptul consacrat la compensatie pentru proprietarii de bunuri expropriate pentru cauze de interes public. Deciziile de recurgere la masuri protectioniste sunt, in ultima instanta, decizii politice. Ca atare, indiferent de cauzele economice din care isi trag radacinile, ele trebuie sa aiba niste mobiluri imediate care sa se regaseasca in sfera politicului. Imposibilitatea......

Words: 5866 - Pages: 24

Free Essay

Politica Comerciala

...După cel de-al doilea război mondial, în aşezarea noii ordini generată de reîmpărţirea sferelor de influenţă, un rol important i-a revenit componentei economice a relaţiilor internaţionale, materializată pe două direcţii principale. Prima este aceea a liberalizării fluxurile financiare în scopul asigurării finanţării refacerii economiei după război şi a creării unui sistem monetar stabil. În acest sens s-au creat, la scară mondială Instituţiile de la Bretton Woods, iar în plan regional o serie de bănci ale căror arie de acţiune se întinde în planul specific acestora. Cea de-a doua direcţie privind liberalizarea mişcării bunurilor s-a realizat, în plan internaţional prin intermediului GATT, respectiv OMC, iar în plan regional prin funcţionarea blocurilor comerciale la scară regională sau subregională, dintre care amintim Comunitatea Economică Europeană sau AELS-ul din spaţiul european. Dezvoltarea acestor forme de integrare regională a fost posibil( datorit( prerogativelor articolului XXIV al GATT care permiteau existen(a unor excep(ii de la principiul non discrimin(rii propriu clauzei na(iunii celei mai favorizate (n forma ei necondi(ionat( (i recunoa(terea dezirabilit((ii cre(terii libert((ii comer(ului (i a integr(rii (ntre statele membre GATT prin semnatare a unor acorduri de creare a unor zone de liber schimb sau a uniunilor vamale, cu condi(ia ca ele s( se formeze treptat, s( acopere o mare parte a m(rfurilor tranzac(ionate (ntre p(r(i (i s( nu ridice bariere......

Words: 6274 - Pages: 26

Free Essay

Balance of Payments

...ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE ECONOMIE LUCRARE DE LICENŢĂ Evoluţia balanţei de plăţi externe a României - Comparaţie cu alte nouă state europene - Cuprins Introducere........................................................................................................................................4 I. Analiza balanţei de plăţi................................................................................................................4 I.1. Noţiuni generale..............................................................................................................4 I.1.1. Principii de înregistrare în balanţa de plăţi......................................................5 I.1.2. Tipuri de balanţe de plăţi ................................................................................5 I.1.3. Componenţa balanţei de plăţi externe..............................................................6 I.1.3.1 Contul curent.....................................................................................6 I.1.3.2. Contul de capital şi financiar............................................................6 I.2. Influenţa cursului valutar asupra balanţei de plăţi externe.............................................7 II. Echilibrarea balanţei de plăţi externe .................................................................

Words: 4190 - Pages: 17

Free Essay

R. Moldova

...sau de a examina unele oportunităţi pentru Republica Moldova în cooperarea economică cu ţările membre la Pact, este important să facem o diagnoză a stării lucrurilor în acest domeniu la momentul actual. Aceasta va conduce nu numai la structurarea eventualelor decizii ale instituţiilor statale implicate, ci şi la o eficienţă în implementarea scopurilor propuse. Atît aspectele legale, cît şi cele economice, sînt în egală măsură importante în definitivarea cadrului de cooperare al Republicii Moldova în regiune. De aceea, pornind de la descrierea regimului comercial cu statele-participante la Pact, vom trece şi la o succintă prezentare a dinamicii şi structurii schimburilor comerciale ale Republicii Moldova cu aceste ţări. În acelaşi timp, analiza comparativă a economiilor statelor participante, precum şi a interacţiunii lor în domeniul comercial şi investiţional ne vor ajuta să avem un tablou integru al priorităţilor ce ar trebui să domine în relaţiile noastre cu statele din regiune, precum şi al dezvoltării în continuare a politicii comerciale. Evaluarea performanţelor economice actuale în unele ţări din Europa de Sud-Est a fost dificilă din cauza lipsei unei statistici adecvate. De asemenea, examinarea nivelului deschiderii pieţelor UE pentru statele Pactului ne va arăta cauzele diferitelor strategii de integrare economică pe care le adoptă statele participante la Pact. Deoarece, în diverse surse, citate cu diferite ocazii, lista statelor Pactului de......

Words: 9881 - Pages: 40

Free Essay

Economice

...authorised provided the source is acknowledged. The Changing Pattern in International Trade and Capital Flows of the Gulf Cooperation Council Countries in Comparison with Other Oil-Exporting Countries Marga Peeters1 Abstract During the past decade the GCC countries have achieved a remarkably high degree of trade and financial integration in the world economy. Before the global crisis began, they invested their abundant oil income which resulted from high energy prices and high world demand, in return abundantly abroad. Thanks to policies that are geared towards opening up borders, the GCC countries have imparted a significant stimulus to the world economy, to a much greater extent than other oil exporting countries in similar conditions. The development of the gross capital flows in view of the recent global crisis and their composition are the main focus of this study. It aims at providing a comprehensive overview of the pattern of the current and capital account of the balance of payments of the group of six GCC countries, and benchmarks this group with the other OPEC countries that have a comparable size of natural resources. Aspects of globalization, trade and financial integration, such as the dependence on oil, “Dutch disease”, regional integration, foreign direct investment and cross-border assets and loans are addressed. The impact of the crisis is found to have reverted international capital flows of the GCC, in particular cross-border bank loans and......

Words: 7747 - Pages: 31

Free Essay

Ndjwnfc

...majorităţii parlamentare şi legislativă deţinută de rege(numea miniştrii, generalii şi sancţiona legile) şi unui parlament bicameral(Camera lorzilor şi a comunelor), aleasă prin vot ce vota legile şi bugetul. Monarhia engleză era întemeiată pe dreptul comun şi interesul general; în secolul al XVIII-lea, noţiunea de suveran lasă loc celei de „rege al englezilor". Regele avea prerogative limitate prin lege, dar şi prin uz: numeşte miniştrii şi generalii, păstrează dreptul de a sancţiona legile, dar nu e poate abroga. Prezenţa celor două partide îi permitea să joace rolul de arbitru pe scena politică, însă orice act al regelui trebuia contrasemna: de ministrul de resort. 4. AFIRMAREA IMPERIULUI BRITANIC CA MARE PUTERE A. Transformări economice. Prin sistemul „Împrejmuirilor”, nobilii creează ferme capitaliste lucrate cu tehnici moderne şi arendaşi, ce produc materii prime şi duc la o emigrare spre oraşe şi colonii. Comerţul maritim şi agricultura sprijină dezvoltarea industriei textile, navale şi de construcţii, la care se adaugă siderurgia, mineritul şi industria grea, fapt ce duce la apariţia oraşelor şi asigură primatul industrial-colonial-naval englez până la 1900. Progresul economic rapid s-a sprijinit pe revoluţia industrială din ramurile textilă, metalurgică şi minerit; pe o agricultură bazată pe ferme specializate şi muncă salariată; pe flotă şi colonii. Până la mijlocul secolului al XVIII-lea, imperiul colonial englez prinde contur: el cuprindea estul Americii de......

Words: 51192 - Pages: 205

Free Essay

International

...experți din industrie). Prin urmare, respondenții care au evaluat emotiile lor pentru alimentele funcționale au primit explicații suplimentare: Alimentele functionale sunt produse alimentare care au fost îmbogățite sau modificate. Motivul pentru acest lucru este de a face produsul sănătos sau pentru a preveni bolile (de exemplu, lapte cu extra calciu, margarina cu aditivi pentru a reduce colesterolul ) Astfel au fost create 4 categorii de afect negativ ,Manie,frica,tristete si rusine ,si patru categorii cu emotii pozitive de baza,multumire ,fericire,dragoste si mandrie. In urma studiului consumatorii au resimtit emotii de natura negative pentru produsele modificate genetic si functionale. S-au experimentat o stare de teama generala asupra tuturor produselor,iar ce este mai interesant,produsele ecologice nu au fost primite cu o emotie de bucurie. Participanții nu se simt tristete sau rușine, dar sunt foarte supărati și tematori. Acest lucru înseamnă că se simt energizati și puternici, mai degrabă decât inactivi, și simt că nu ei înșiși sunt de vină, insa altcineva este. În plus, produsele alimentare modificate genetic provoacă asocieri puternice cu emotii de risc și incertitudine care duc la sentimente de frică. Concluzii Studiul nostru ofera suport pentru modelul propus și sugerează că emoțiile de bază permit o mai bună înțelegere a sentimentelor consumatorilor în ceea ce privește anumite produse alimentare , comparativ cu clasificarea precedenta , numai in......

Words: 1005 - Pages: 5

Free Essay

Comunicare

...organizaţii PARTEA II: RELAŢIILE PUBLICE 4. CONCEPTE ŞI STRUCTURI 4.1 Definiţii ale relaţiilor publice 4.2 Delimitarea de alte domenii 4.3 Domenii şi structuri de relaţii publice 5. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR PUBLICE 5.1 Cercetarea în relaţiile publice 5.2 Planificarea în relaţiile publice 5.3 Aplicarea planului 5.4 Evaluarea 6. STRATEGIA ŞI PLANUL DE RELAŢII PUBLICE 6.1 Stabilirea obiectivelor 6.2 Strategii şi tactici de relaţii publice 6.3 Tehnici de relaţii publice 6.4 Metode de evaluare a planului 7. CAMPANIA DE RELAŢII PUBLICE 7.1 Diferenţe între termeni 7.2 Tipuri de campanii 7.3 Planul unei campanii de relaţii publice 8. COMUNICAREA ÎN SITUAŢII DE CRIZĂ 8.1 Tipuri de criză 8.2 Planificarea în cazul situaţiei de criză 8.3 Managementul crizei 8.4 Erori în gestionarea crizelor 8.5 Strategii de gestionare a crizelor 1. COMUNICARE ŞI DECIZIE Obiective a) Înţelegerea importanţa specifică a deciziei, a momentelor predecizionale şi postdecizionale în conducerea organizaţiei. b) Realizarea distincţiei între concepte importante ca: autoritatea, responsabilitatea, legitimitatea. 1.1 Strategie – identitate - imagine şi politica de comunicare Comunicarea cîştigă din ce în ce mai mult statutul de unealtă managerială foarte valoroasă şi chiar indispensabilă împreună cu obligaţiile pe care le presupune acest statut. În ultima vreme directorii de comunicare nu mai sînt consideraţi doar “canale de informaţie”, ci sunt mai degrabă consilieri strategici ai managementului de vîrf .......

Words: 42796 - Pages: 172

Free Essay

Politici Comerciale

...* Comerţ internaţional II Politici comerciale * Cursul Nr.1. * Fundamentele politicii comerciale * Tematica cursului * Politica comercială;abordări conceptuale; tipuri;determinanţi; obiective; * Specificităţi ale politicii în domeniul concurenţei; * Efecte ale politicii comerciale; cererea şi oferta de protecţie; metode de cuantificare a incidenţelor măsurilor de politică comercială; * Trăsăturile protecţiei economiei naţionale prin intermediul politicii comerciale; * Politica vamală; * Politica netarifară şi paratarifară; * Măsuri promoţionale şi de stimulare a exporturilor. * Sisteme comerciale preferenţiale şi derogatorii folosite în practica internaţională * Sistemul Generalizat de Preferinţe vamale în favoarea ţărilor în curs de dezvoltare; * Sistemul Global de Preferinţe Comerciale; * Principalele tipuri de practici derogatorii de la conduita comercială multilaterală. * Gordon Brown –discurs ţinut în faţa Parlamentului European la 23.03.2009. * “ Propun să fin oneşti unii faţă de ceilalţi: sistemul nostru economic global nu doar a fost dezvoltat ci a fost şi distorsionat într-o măsură în care a început să evolueze contrar valorilor pe care le venerăm…Globalizarea nu trece doar peste graniţele noastre geografice, ea trece şi peste graniţele noastre morale”…”Protecţionismul ar trebui respins pentru că este o politică a defetismului, a reticenţei şi a temerii iar, în final,ajunge să nu protejeze pe......

Words: 10715 - Pages: 43

Free Essay

Criza Mexicului - Decembrie 1994

...Universitatea Babeş-Bolyai Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor Cluj Napoca CRIZA MEXICULUI. DECEMBRIE 1994 Masterand, Sârb Alexandra – Corina Afaceri internaţionale, An II La începutul anilor '90 economia Mexicului părea stabilă, fiind chiar în creştere după aşa-numitul “deceniu pierdut” – anii '80; în anul 1982 a avut loc “criza datoriilor”, care a impactat profund Mexicul, iar în 1986 prăbuşirea preţului la petrol a destabilizat din nou economia acestei ţări, precum şi a multor altora. Mai mult decât atât, inflaţia s-a redus substanţial, iar investitorii străini au început să investească mai mult decât în trecut în Mexic, după cum vom putea observa în prezenta lucrare. Economia mexicană a avut posibilitatea să crească pe fondul condiţiilor în care cursul valutar era ţinut strict sub control, dezechilibrele economice fiind de asemeanea iminente[1]. Criza economiei mexicane a fost cauzată, în mare parte, de raţiuni de natură politică sau, mai simplu zis, de măsuri adoptate de preşedintele Mexicului în vederea “mituirii” populaţiei, pentru a putea câştiga şi următorul mandat. Astfel, înainte de 1994, pe fondul unei perioade de înflorire şi în condiţiile menţinerii unui control strict asupra cursului valutar, economia Mexicului a început să simtă o serie de dezechilibre, unele fiind provocate, după cum am menţionat, de raţiuni politice. Preşedintele Mexicului de la momentul respectiv, Carlos Salinas de......

Words: 1717 - Pages: 7

Free Essay

Managementul Financiar Al Mediului

...UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE ŞTIIN E ECONOMICE MANAGEMENTUL FINANCIAR AL MEDIULUI - SUPORT DE CURS – prof. univ. dr. Camelia Cămăşoiu Bucureşti 2010 1 CUPRINS CAP. 1 - NEVOIA DE GANDIRE SI PRACTICA ECOLOGICA……………….....1 CAP. 2 – FUNDAMENTE CONCEPTUALE ALE MANAGEMENTULUI MEDIULUI………………………………………………………………………..….6 CAP. 3 – MEDIUL SI DEZVOLTAREA…………………………………..…..…...9 CAP. 4 – EVOLUTIA TEORIEI INTERDEPENDENTEI DINTRE ACTIVITATEA UMANA SI ECOLOGIE.....…………………………14 CAP. 5 – DEZVOLTAREA DURABILA: CONCEPT SI DIMENSIUNI………... .23 CAP. 6 – INDICATORII DEZVOLTARII DURABILE………………………..…..31 CAP. 7 – STRATEGII SI POLITICI DE MEDIU…………………………….…….39 CAP. 8 – MODALITATI DE REALIZARE A OBIECTIVELOR STRATEGICE....42 CAP. 9 – STUDIUL DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI………………………….47 CAP. 10 – ORGANIZAREA SI DEZVOLTAREA UNEI PRACTICI PRIVATE IN DOMENIUL MEDIULUI………...………………………………………………….53 CAP. 11 – COSTURI SI ECONOMII ALE MEDIULUI……………………………58 CAP. 12 – CHELTUIELILE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI……………..…..62 2 Cap. 1 - NEVOIA DE GANDIRE SI PRACTICA ECOLOGICA In traditiile civilizatiilor europene exista chiar si in prezent o credinta sau o superstitie apocaliptica legata de trecerea de la un mileniu la altul. Este o credinta care postuleaza ca dezastrele naturale si sociale nu se produc in fiecare an, ci la anumite momente ale timpului care marcheaza aniversari insemnate. Asa a fost considerata trecerea de la anul 999 la anul 1000, cand crestinismul......

Words: 16755 - Pages: 68

Free Essay

Czech

...iunie 2006 (următoarele vor avea loc in iunie 2010) Sistemul juridic: Curtea Supremă; Curtea Constituţională; preşedintele si vice preşedintele sunt numiţi de către preşedinte pentru un mandat de 10 ani. Sistemul executiv: Şeful statului: preşedintele este ales de către Parlament pentru un mandat de 5 ani şi poate avea cel mult două mandate consecutive. Preşedintele Vaclav KLAUS a fost reales in februarie 2008; Guvern: Cabinetul este numit de către preşedintele ţării la propunerea premierului. Prim-ministru este Mirek Topolanek (ODS). Presedinte: Vaclav Klaus | Ales in februarie 2008, Vaclav Klaus a fost arhitectul reformelor economice post-comuniste, Ministru de Finante in primul guvern ales dupa comunism, si Prim Ministru intre 1992 si 1997. Dl. Klaus este un oponent al integrarii europene intense- cu toate ca insista asupra faptului ca parerile sale sunt mai mult „ Eurorealiste” decat „Eurosceptice”. In ianuarie 2009, Vaclav a devenit presedintele UE. Semnificatii istorice ale presedentiei cehe: Republica Cehă şi-a asumat prestigiosul rol al Preşedinţiei UE la începutul anului în care Europa va celebra evenimente importante din istoria sa recenta: - 5 ani de la cea mai amplă extindere din istoria UE. - 20 de ani de la căderea cortinei de fier. - 30 de ani de la primele alegeri directe pentru Parlamentul European. - 60 de ani de la înfiinţarea NATO. Prim Ministru: Jan Fischer 1.2 Potentialul economic al Cehiei Cehia ,una dintre cele mai......

Words: 10685 - Pages: 43

Free Essay

Marketing

...etnocentrism ale consumatorului poate duce la atitudini negative faţă de serviciile străine. Sharma et al. (1995) a formulat si a testat empiric un model care încorporează antecedentele şi factorii de moderare a etnocentrismului consumatorilor în sectorul produsului. Patru antecedente social-psihologice de tendinţe de etnocentrism ale consumatorilor au fost identificate: "deschidere către culturi străine", "patriotism", "conservatorism", şi"colectivism / individualism", împreună cu patru factori demografici: "vârstă", "gen", "educaţie"şi "venit". În plus, doi factori de moderare cu privire la relaţia dintre consumator-etnocentrism şi atitudinile faţă de produsele străine au fost inclusi în model: "perceptia asupra necesitatii produsului "şi" perceptia ameninţarii economice a concurenţei străine ". In această lucrare, scopul autorilor este de a oferi o extensie a modelului empiric pentru sectorul de servicii, astfel cum aceasta este caracterizat de o tendinţă de internaţionalizare în creştere rapidă. Rezultatele studiului confirma generalizarea modelului etnocentrism pentru stabilirea serviciilor cu privire la toate antecedentele social-psihologice. În ceea ce priveşte factorii demografici şi moderatori,diferitele rezultate sunt raportate la cercetarea originală. Acesta este cel mai probabil din cauza diferenţei in contextul cultural în care fenomenul etnocentrismului consumatorilor a fost studiat. 1. Introducere În ciuda faptului că "multiplicarea aproape ca este......

Words: 3448 - Pages: 14

Free Essay

Economic

...Ea poate fi un fenomen, o ideologie, o strategie,sau toate la un loc. Globalizarea este termenul întrebuinţat pentru a descrie un procesmulticauzal ireversibil care are drept rezultat faptul că evenimente care au loc într-o parte a globului au repercusiuni din ce în ce mai ample asupra persoanelor, societăţilor şi problemelor din alte părţi ale globului. Globalizarea este termenul modern folosit la descrierea schimbărilor în societăţi şi în economia mondială, care rezultă din comerţul internaţional extrem de crescut şi din schimburi culturale. Descrie creşterea comerţului şi a investiţiilor datorită căderii barierelor şi creşterii interdependenţei dintre state. În contexteconomic, este des întâlnită referirea, aproape exclusivă, la efectele comerţului şi, în particular, la liberalizarea comerţului sau la liberul schimb. În limbajul curent de specialitate există în uz doi termeni cu sensuri foarte apropiate: globalizare şi mondializare. Totuşi, o diferenţiere semantică este necesar a fi operată. În opinia noastră, în consens cu profesorul Mircea Coşea ,globalizarea (termen de origine anglo-saxonă) a primit în special sensul de proces de internaţionalizare şi interdependenţă a proceselor economice, iar mondializarea (termen de origine franceză) are sensul preponderent de internaţionalizare şi interdependenţă a proceselor politice. La nivelul principiilor, normelor şi standardelor în diferite domenii (tehnic, comercial, contabil, al calităţii mărfurilor, monetar-valutar,......

Words: 978 - Pages: 4