Free Essay

Endo

In: Social Issues

Submitted By bumble
Words 3765
Pages 16
“ENDO”
(Isa sa MGA SALITA NG TAON 2014 na pinili SA SAWIKAAN) nina John Kelvin R. Briones(Nagtapos ng Bachelor in Secondary Education, major in English sa Bulacan State University (BulSU); kasalukuyang nagtuturo at koordineytor ng Filipino sa Iluminada Roxas-Mendoza Memorial High School, sa Bocaue, Bulacan; part-time English instructor sa BulSU; kumukuha ng Master sa Sining ng Araling Filipino sa De La Salle University-Manila bilang isang iskolar; nagwagi ng Ikatlong Gantimpala sa Gawad KWF sa Sanaysay 2014.) at David Michael M. San Juan(Associate professor sa Departamento ng Filipino ng DLSU-Manila; nagtapos ng Bachelor in Secondary Education, major in Filipino sa BulSU (magna cum laude), Master of Arts in Teaching Filipino sa Philippine Normal University, at PhD in Southeast Asian Studies sa Centro Escolar University; may yunit din sa MA in International Studies, major in European Studies sa DLSU-Manila; board member ng Pambansang Samahan sa Linggwistika at Literaturang Filipino (PSLLF); convenor ng Alyansa ng Mga Tagapagtanggol ng Wikang Filipino (TANGGOL WIKA); at public information officer ng Alliance of Concerned Teachers-Private Schools (ACT-Private).)
Post-Kumperensyang Introduksyon Tapos na ang Sawikaan 2014. “Selfie” ang itinanghal na pangunahing Salita ng Taon. Pangalawa naman ang “endo.” Pangatlo ang “Filipinas.” Kasama rin sa mga Salita ng Taon 2014 ang mga sumusunod: “PDAF, hashtag, riding in tandem, whistleblower, pagpag, CCTV, imba, bossing, peg, storm surge.” Bakit nga ba nakasama pa sa “Mga Salita ng Taon 2014” ang “ENDO,” samantalang, sabi nga ng isang comment sa isang Facebook page ng isang media firm, “matagal na ‘yang salitang ‘yan.” Narito ang papel na aming iprinisenta sa Sawikaan bilang sagot. Sa layuning mas mapatampok ang kampanyang kontra-ENDO, nakahanda kami na talakayin an gaming papel sa anumang pagtitipon, asembliya, o kumperensya. Mangyaring kontakin kami sa Facebook o kaya’y sa pamamagitan ng email: dmmsanjuan@gmail.com para sa pag-iiskedyul ng pagtalakay sa aming papel. Hangad namin na mas maraming mamamayan ang makabasa sa papel at makalahok sa talakayan. Gamitin nating oportunidad ito upang lalong isulong ang kampanyang kontra-ENDO. Alay namin ito sa lahat ng mga manggagawang naghahangad ng at nakikibaka para sa isang makatarungan at mapagkalingang lipunan.
Kahulugan, Etimolohiya at Aktwal na Gamit ng Salita
ENDO : pinaikling bersyon ng pariralang “end of contract”; tumutukoy sa manggagawang kontraktwal na natapos na ang kontrata; pagtatapos ng kontrata; huling araw sa trabahong kontraktwal; sistema ng empleyong walang seguridad. Malinaw sa mga depenisyong ibinigay na ang salitang “endo” ay mula sa pariralang Ingles na “end of contract,” ang mas simpleng bersyon ng teknikal na konstruksyong “expiry of contract” sa mga dokumento ng empleyo na pinapipirmahan sa mga manggagawang kontraktwal. Ginagamit ding pandiwa ang “endo” batay sa mga halimbawang nakuha sa internet: “in-endo”: winakasan ng employer ang kontrata bago ang legal nitong pagtatapos o tinanggal sa trabaho ang manggagawa/empleyado; “na-endo”: natapos na ang kontrata; “nagpa-endo”: nagbitiw sa kontraktwal na trabaho para “rumaket” nang todo o magnegosyo; “pagka-endo”: pagkatapos ma-endo; “mag-endo”: magtapos ang kontrata.
Endo sa Pambansang Diskurso Noong 2007 ay ipinalabas ang pelikulang “Endo” ni Jade Castro na tumatalakay sa buhay at buhay-pag-ibig ng mga manggagawang kontraktwal. Ginawaran ng Cinemalaya Grand Jury Prize ang “Endo” sa taong iyon. Sa pelikulang “Endo” ang dalawang pangunahing karakter ay saleslady at salesboy. Higit na mapapansin ang malalim na kontekstong panlipunan ng pelikulang ito na sa unang sipat ay simpleng love story, kung isasaalang-alang ang Ingles na pamagat nito: “Love on A Budget.” Libreng pag-ibig sa gitna ng magastos-pero-baratilyong-magpasweldong daigdig ang peg ng pelikula. Sa sobrang liit ng sweldo ng isang manggagawang gaya nina Leo at Tanya sa “Endo,” wala na silang pera para sa kahit anong luhong nakapagbibigay-kasiyahan sa mga masasalapi. Sa kaso ni Leo, karaniwang madali ring mag-endo ang kanyang mga pag-ibig hanggang sa dumating si Tanya na bumago kahit paano sa kanya. Pantapat ang pansamantalang seguridad na alok ng pag-ibig sa permanenteng inseguridad na dulot ng trabahong kada anim na buwan ay nag-eendo. Pag-ibig bilang pakunswelo sa mga manggagawang pinasusuweldo ng mga kapitalista para lamang muling makapasok bukas at muling mapagsamantalahan bilang alipin ng sistemang pinakikinabangan ng iilan.
Bago pa maipalabas ang naturang pelikula, palasak na ang paggamit sa midya ng “endo” sapagkat bukambibig ito ng mga unyon at iba pang organisasyon ng mga manggagawa na lumalaban sa sistematikong kontraktwalisasyon na laganap sa buong Pilipinas. Marahil, ang desisyon ng Korte Suprema (G.R. No. 127448) na inilabas noong Setyembre 10, 1998 naman ang isa sa mga pinakaunang dokumento ng gobyerno na gumamit ng terminong “end of contract.” Ayon sa nasabing desisyon, hindi maaaring gamitin ang “end of contract” para tanggalin ang isang manggagawa dahil ito’y isang “...devious, but crude, attempt to circumvent petitioner's right to security of tenure...” Bagamat may magkakasalungat na pananaw sa iba pang isyung ekonomiko at sosyo-politikal, nagkakaisa naman sa paggamit ng terminong “endo” at pagtutol sa sistemang ito ang Kilusang Mayo Uno (KMU), Partido ng Mga Manggagawa (PM), at Alliance of Progressive Labor (APL). Isinisisi ng KMU ang sistemang endo sa Batas Republika 6715 o Batas Herrera na nilagdaan noong Marso 2, 1989 sa ilalim ng unang administrasyong Aquino. Ayon sa KMU, binigyang-kapangyarihan ng Batas Herrera ang labor secretary na maglabas ng guidelines na nagbigay-daan upang maging legal ang kontraktwalisasyon sa Pilipinas. Idinagdag pa nila na “After 25 years of the Herrera Law, endo, shorthand for “end of contract,” has become a commonly-used word and contractuals have become the majority among the country’s workers.” Bukod sa pagbabasura ng Batas Herrera, ipinanawagan din ng KMU ang pagpapawalambisa sa Department Order 18-A Series of 2011 ng ikalawang administrasyong Aquino na sa esensya ay nagpatuloy lamang sa patakarang kontraktwalisasyon ng mga nakaraang administrasyon. Sa kasamaang-palad, wala sa prayoridad ng ikalawang administrasyong Aquino ang pagbabasura sa kontraktwalisasyon, sa sistemang endo mismo.
Noong 2012 naman, ipinahayag ng NAGKAISA, isang alyansa ng mga pangkat ng mga manggagawa na pinangungunahan ng PM na nilalabanan din nila ang sistemang “endo” o “5-5-5” o “job contracting” na anila’y tinatawag na sistemang “job order” sa mga ahensya ng gobyerno. Tinatawag ding “5-5-5” ang sistemang “endo” sapagkat 5 buwan lamang ang karaniwang haba ng panahon ng karaniwang kontratang kontraktwal sa bansa. Ang ganitong iskema ay pag-ikot o sirkumbensyon sa maka-manggagawang probisyon ng Labor Code na nagtatadhana ng pagbibigay ng permanenteng trabaho sa sinumang manggagawang lumagpas sa anim na buwan ang pagtatrabaho sa isang kumpanya. Sa kabila ng bangayan sa pagitan ng KMU at APL, sinasabi ng APL na gaya ng KMU, sila rin ay tumututol sa sistemang “endo.”
Sa “Praymer Hinggil sa Krisis sa Ekonomya” na inilabas ng Pambansang Kawanihan sa Instruksyon ng Partido Komunista ng Pilipinas noong 2007, ginamit ang terminong “endo” para ilarawan ang kalagayan ng mga manggagawa sa ilalim ng kasalukuyang sistema. Gaya ng mga komunista, maging ang Department of Labor of Employment (DOLE) at ang Institute of Labor Studies nito ay kapwa gumagamit ng terminong “endo,” na tinawag ding “6-6-6” ng DOLE. Ipinagyayabang din ng DOLE na nililimitahan nila ang pag-abuso sa gayong sistema sa pamamagitan ng Department Order No. 18, Series of 2002. Malinaw kung gayon na nasa pambansang kamalayan at diskurso na ang salitang “endo” bagamat wala pa ito sa mga diksiyonaryo.
Ang Mundo ng Endo, Ang Endo sa Mundo
Sa kabila ng malawakang pagtutol ng mga organisasyong maka-manggagawa sa sistemang “endo,” palawak nang palawak ang saklaw nito sa Pilipinas at gayundin sa ibang bansa. Ayon sa Bureau of Labor and Employment Statistics Integrated Survey/BITS (2012), 30.5% ng mga manggagawa sa Pilipinas ay di regular (o sa madaling sabi, karamihan sa kanila’y nagtatrabaho sa ilalim ng sistemang endo). Dati-rati, sa mga pribadong korporasyon lamang pangkaraniwan ang “endo.” Notorious ang mga mall chain at fastfood chain sa pagpapatupad ng sistemang “endo.” Malaon, maging ang mga ahensya ng gobyerno ay nagpapatupad na rin ng iba’t ibang bersyon ng “endo.” Halimbawa, sa Department of Education (DepEd), National Labor Relations Commission (NLRC), at National Commission on Culture and the Arts (NCCA), gayundin ang napakaraming state colleges and universities (SCUs) ay pawang kumukuha ng mga empleyadong kontraktwal na karaniwang ipinapaketeng “project-based” o “job order” o kaya’y “subcontracted.”
Sa kaso ng DepEd, ang mga kontratang pinapipirmahan sa mga manggagawang kontraktwal ay sumasaklaw sa anim na buwan lamang na renewable hangga’t may pangangailangan ang ahensya. Sa kasamaang-palad, ang ganitong kontrata ay nagtatatwa sa pag-iral ng “employee-employer relationship” at hindi rin magrereflect sa service record sakaling makakuha ng permanenteng trabaho sa gobyerno ang empleyado. Sa maraming SCUs naman gaya sa Bulacan State University, mayorya ng mga instruktor ay kontraktwal at saklaw ng mga imposisyong gumagamit ng mga eupemismong tulad ng “contract of service” (COS). Bawat semestre ang renewal ng kontrata sa mga ganitong iskema. Sa ilang pribadong paaralan ay talamak na rin ang mga kontratang tinaguriang “fixed term” – isang eupemismo para sa kontratang renewable bawat taon o kaya’y sumasaklaw sa fixed na panahon na maaaring lagpas sa isang taon ngunit wala ring pangako ng pagkapermanente o tenure. Ayon sa ulat ng mga guro sa dalawang malaking pribadong kolehiyo sa Maynila at sa Lungsod ng Quezon, nagdeklara na ang kani-kanilang administrasyon na silang lahat ay tatanggalan ng permanenteng istatus bilang paghahanda sa pagpupungos ng mga asignatura sa bagong kurikulum ng kolehiyo, at kailangang sumailalim sa reaplikasyon upang maging part-time na empleyado na lamang mula 2016. Mukhang magiging talamak na rin sa mga susunod na panahon ang sistemang endo sa akademya, gaya ng pagiging talamak nito sa Estados Unidos sa pamamagitan ng lansakang adjunctivization ng mga propesor doon sa ngalan ng pagtitipid at pagkakamal ng tubo ng mga pribadong institusyong pang-edukasyon. Ayon sa isang ulat ng New York Times noong 2013, halos 80% ng mga guro sa mga unibersidad ng Estados Unidos ay pawang adjunct professors o mga propesor na hindi permanente o non-tenured; sa madaling sabi’y manggagawang biktima rin ng endo.
Ang sistemang “endo” sa Pilipinas ay bahagi lamang ng mas malawak na saklaw ng kontraktwalisasyon sa buong mundo. Ayon sa International Labor Rights Forum na ang headquarters ay nasa Washington, USA, mga trabahong “precarious” na ang pumalit sa dati-rati’y permanenteng empleyo dahil sa outsourcing, pag-iral ng mga employment agency, at pagklasipika sa mga manggagawa bilang “short-term” o “independent contractors.” Kaugnay nito, popular na sa Amerika at Europa ang terminong precariat – pinaghalong precarious at proletariat – na ayon kay Noam Chomsky ay tumutukoy sa mga manggagawang nasa laylayan ng lipunan dahil sa permanenteng inseguridad na kanilang dinaranas dulot ng kawalan ng permanenteng trabaho at/o nakabubuhay na sahod/kita. Sa ganitong diwa, ang sistemang “endo” ay malinaw na bahagi ng globalisasyong pabaratan o “race-to-the-bottom globalization” na isinasakatuparan sa pamamagitan ng pagsasamantala ng mga korporasyon sa takot ng mga manggagawa na agad mapalitan ng sinuman sa mahabang pila ng mga walang trabaho na nakatanghod sa labas ng kumpanya. Dahilan sa transnasyunal na kalikasan ng kapitalismo sa kasalukuyan, madali para sa mga kapitalista na maglipat-lipat ng operasyon saanmang pinakamaliit ang gastos, lalo na ang pasweldo. Bahagi rin ng ganitong sistema ang malawakang pag-iimport ng mga mas mauunlad na bansa sa mga manggagawang kontraktwal mula sa mga desperado at mahihirap na bansa gaya ng Pilipinas. Dapat bigyang-diin na ang Overseas Filipino Workers (OFWs) ay puro kontraktwal din, kaya nga ang orihinal na tawag sa kanila ay Overseas Contract Workers o OCWs.
Bunsod ng global na krisis na nagsimula noong 2008, ayon sa World of Works Report ng International Labor Organization (ILO) noong 2012, lalong lumawak ang saklaw ng mga trabahong involuntary part-time at temporary sa mga mauunlad na bansa, at nananatiling malawak din ang saklaw ng informal employment – 40% ng kabuuan sa Third World. Ang mga ganitong porma ng empleyo ay pawang kahawig kundi man direktang maikakategoryang kasama ng sistemang “endo” sa Pilipinas. Nag-iiba lamang ang tawag ngunit gayundin ang ibig sabihin. Parehong aso, ibang kolyar: zero-hour contract, precarious work, temporary, part-time, informal, non-permanent, contractual, job order, casual, non-tenured, project-based, fixed term, labor flexibilization...ENDO.
Sa tahas na lenteng Marxista, ang endo ay isang imbensyong kapitalista na bahagi ng lohika ng kapitalismo – na siyang nangingibabaw na sistema ngayon sa mayorya ng mga bansa sa mundo – bilang ideolohiyang nakapokus sa mabilis na akumulasyon ng tubo ng mga kapitalista, sa pamamagitan ng pagtitipid sa mga manggagawa. Sa kalakarang endo, ang mga kapitalistang nasa tuktok ng tatsulok ang higit na nakikinabang sa paglaki ng tubo ng mga kumpanya. Inversely proportional ang sitwasyon ng mga aktor sa hiyerkiya ng kapitalismong estilong endo, at ang pakinabang nila sa sistema.
Sa Madaling Sabi: Isang Kwentong Endo
Upang maging mas kontekstwalisado ang kahulugan ng “endo” batay sa gamit nito sa Pilipinas, maaaring pagsalitain ang subconscious ng mga manggagawang apektado ng “endo.” Kung makapagsasalita lamang ang tinig sa kanilang kaibuturan, maaaring ibahagi nila ang ganitong kwentong buhay: “Madalas, alam mo na sa simula pa lang na endo ka...na mag-eexpire ang kontrata at hindi ka mapepermanente kaya bihirang sabihing “inendo” ka pero laging sinasabi na “endo” ka na. Samakatwid, passive expiration ng kontrata ang konteksto ng “endo.” Para itong paghihintay sa inevitable, sa isang masamang pangyayari na darating kahit ayaw mo at kahit nilalabanan mo. Pagkatapos ng “endo,” obligado kang maghanap ng bagong trabaho na malamang ay sa ilalim din ng sistemang “endo.” Pwede rin namang parehong kumpanya pero magkaibang branch: halimbawa, kung endo ka na sa SM Manila, pwede kang lumipat sa SM Makati, o kung endo ka na sa McDo Vito Cruz, pwede kang lumipat sa McDo Recto. Ang salitang “endo” ay ebidensya ng masaklap na katototohanan ng kawalang-kapangyarihan ng mga manggagawa sa kasalukuyang lipunang kontrolado ng mga dambuhalang kapitalistang pagkakamal lamang ng tubo ang iniisip, sukdulang mawalan na ng espasyo para sa makatwiran at makatarungang mga patakarang mangangalaga sa seguridad sa trabaho ng mga manggagawang lumilikha ng yaman ng daigdig. Walang benepisyong Philhealth at Social Security System (SSS) ang manggagawang biktima ng endo. “Libing wage” – baratilyong pasweldong sapat lamang upang makapasok ka hanggang sa matapos ang kontrata – ang ibibigay sa iyo ng kapitalista. Ang natipid nilang pera na dapat ay para sa Philhealth at SSS mo ang nagpapalobo pang lalo sa kanilang mga bank account na walang katapusan ang paglaki. Pinagkakaitan ka ng seguridad sa trabaho upang manatili kang aliping patay-gutom na laging nag-aabang lamang sa trabahong kontraktwal na alok ng mga kapitalista.”

End ENDO!: Sawikaan Bilang Unang Hakbang
Produkto ng kapitalismo ang sistemang endo. Alinsunod sa lohika ng kapital, ang pagpiga sa manggagawa, ang pagsasamantala sa kanila, ang direktang akumulasyon ng kapitalista sa pinagpawisan at kung minsa’y pinagbuwisan pa ng dugo na tubo, sa pamamagitan ng pagtitipid sa pasweldo at pagkakait ng kahit kakarampot na mga benepisyong tulad ng panlipunang seguro at segurong pangkalusugan. Panahon nang tapusin ang kontratang itong walang katwiran at walang katarungan. Panahon nang IENDO ANG KAPITALISMO! Alinsunod sa winika ni Karl Marx at Friedrich Engels sa Manipestong Komunista, ang burgesya, ang mga kapitalista mismo ang nagluluwal sa mga maghuhukay ng kanilang libingan. Ang mga manggagawang iniluwal at biktima ng sistemang endo ang may kolektibong kakayahan din na wakasan ang mapagsamantalang sistemang kapitalista. Mula sa mga modelong ebolusyunaryo sa Amerika Latina hanggang sa mga modelong rebolusyunaryo sa kasaysayan, hitik na sa karanasan ang daigdig kung paano susulong ang mga proletaryo mula rito tungo roon.
Sa pagsuong ng bansa sa minadaling ASEAN integration at iba pang kahawig na iskema, lalong lalala at lalawak ang saklaw ng sistemang endo sa bansa dahil ang ilan sa mga bansa sa Timog Silangang Asya ay may mas mababang antas ng pasahod kaysa sa Pilipinas. Ang walang rendang mobility ng mga manggagawa sa loob ng ASEAN na planong isakatuparan ng blokeng rehiyonal na ito ay lalong magpapababa sa pangkalahatang antas ng sahod. Samakatwid, lalong dapat kilalanin ang salitang “endo” upang magsilbi itong lunsaran sa pagkritik sa mga huwad at hungkag na pangako ng globalisasyon na inilalako ng mga korporasyon at mga gobyernong pinangingibabawan ng mga elite sa pamamagitan ng mga imposisyong “mula sa itaas” tulad ng minadaling ASEAN integration at ng programang K to 12 na nagpapabilis sa pagmamanupaktura ng mga manggagawang hindi na magkokolehiyo at kung gayo’y mas madaling “brasuhin” sa pagtanggap ng trabahong endo. Sa pag-iral at matagal nang pangingibabaw ng kasuklam-suklam na realidad ng endo, nararapat manindigan ang mga mamamayan, lalo na ang mga manggagawa para sa isang bagong sistemang ekonomiko na magbibigay-daan sa pagwawakas nito. Sa pamamagitan ng eksposisyon ng konteksto ng endo, makapag-aambag ang akademya sa global na pakikibaka para sa pagbabasura ng sistemang kontraktwalisasyon at tungo sa paglikha ng lipunang mapagkalinga sa bawat mamamayan. Kailangang irehistro ang kritik sa sistemang endo at magiging mas mabisa ito kung pormal na kikilalaning salitang Filipino ang endo.
Masasabing wala pang diksiyonaryo sa Pilipinas ang nagtala ng salitang “endo” batay sa konteksto nito sa larangan ng paggawa, sapagkat walang ganitong word entry sa mga pinakakomprehensibong diksiyonaryong Filipino tulad ng “Diksiyonaryong Sentinyal ng Wikang Filipino (Pang-Ika-75 Anibersaryong Edisyon)” na inilabas ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) noong 2011, at ng una at ikalawang edisyon ng “UP Diksiyonaryong Filipino” na inilimbag naman noong 2001 at 2010. Kapag itinanghal na Salita ng Taon 2014 ang “endo,” marahil ay makakasama na ito sa susunod na mga edisyon ng mga nabanggit na diksiyonaryo. Magbibigay-daan din ito sa pagpasok ng iba pang kaugnay na salita sa leksikon ng Filipino gaya ng precariat/prekaryat; libing wage; JO/Job Order; COS/Contract of Service; tres-singko/singko-singko-singko; tres sais/sais-sais-sais; globalisasyong pabaratan; pansamantagal; malapultaym; at raket. Nakataya rito ang kinabukasan ng milyun-milyong manggagawa sa mundo na nag-aasam ng katuparan ng mga pangakong nasa Unibersal na Deklarasyon ng Mga Karapatang Pantao na nagbibigay-garantiya sa seguridad sa trabaho, bagay na sinasalansang ng sistemang endo. Bukod dito, dapat ding bigyang-diin na makabuluhan ang kontekstong istorikal ng endo sapagkat itinatala nito ang pagbura sa o pagkawala ng mapagkalingang estado na naitatag sa maraming bansa pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Ang endo ay salamin ng pangkalahatang inseguridad ng buhay sa mundong pinilit lutuin sa kawa ng globalisasyong pabaratan na nagsimulang umarangkada sa kalagitnaan ng dekada 90 at hanggang ngayo’y nananalasa sa at nilalabanan ng mga mamamayan ng daigdig. Samakatwid, ang pagkilala sa salitang endo ay paggunita, at pagsariwa sa diwa ng lipunang mapagkalinga, ng ideya ng solidaridad, ng malalaking tipak ng kasaysayan na pinanday at pinapanday ng pakikibaka ng mga manggagawa mula noon hanggang ngayon. Renewal ito ng ating kontratang panlipunan, ng ating kolektibong konsensus na ang theme song dapat ng lipunan ay “We’re All in This Together” at hindi “Money, Money, Money.” Higit sa lahat, paanyaya ito sa bawat isa sa atin na muling pakinggan ang alingawngaw ng mga tinig na sumisigaw sa ilang na unang narinig sa London, 166 taon ang nakararaan, upang buhayin ang aandap-andap na titis ng pakikibaka para sa isang lipunang mapagkalinga sa lahat, isang daigdig na wala nang endo: “Manggagawa ng lahat ng bansa, magkaisa! Walang mawawala sa inyo kundi ang inyong mga tanikala!” IENDO NA ANG ENDO! IENDO ANG KAPITALISMO!
Mga Sanggunian:
Amin, Samir. “Popular Movements Toward Socialism: Their Unity and Diversity.” Monthly Review 2014, Volume 66, Issue 02 (June). http://monthlyreview.org/2014/06/01/popular-movements-toward-socialism/
Chomsky, Noam. “Plutonomy and the Precariat.” Huffington Post. 05/08/2012. http://www.huffingtonpost.com/noam-chomsky/plutonomy-and-the-precari_b_1499246.html
Conde, Chichi. “No to P125 legislated wage increase, anti-contractualization bill -- Aquino.” 01 May 2012. InterAksyon Online. http://www.interaksyon.com/article/30748/no-to-p125-legislated-wage-increase-anti-contractualization-bill----aquino
Escudero, Chiz. “Endo.” Abante Tonite Online. 14 June 2011. http://www.abante-tonite.com/issue/june1411/public_chiz.htm
GMA Network Online. “Tweets for My Sweet: Endo na si Sweet.” 06 May 2012. http://www.gmanetwork.com/entertainment/stars/Marian-Rivera/videos/2012-05-06/19480/Tweets-for-My-Sweet-Endo-na-si-Sweet
InkBlood. “God Save The Queen.” 27 September 2012. https://tl-ph.facebook.com/notes/stories-of-your-life-katatakutan-kababalaghan-pag-ibig/god-save-the-queen-ni-inkblood/468094159880691
International Labor Rights Forum. “Precarious work.” http://www.laborrights.org/issues/precarious-work
Institute for Labor Studies. “A Policy Discussion on Outsourcing, Offshoring and Remote Work.” (Proceedings of the Working World Trialogue Series 13.13). 10 May 2013. http://ilsdole.gov.ph/wp-content/uploads/2013/06/Summary-of-ProceedingupdatedFINAL.pdf
Kendzior, Sarah. “Academia's indentured servants.” Aljazeera Online. 11 April 2013. http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/04/20134119156459616.html
Kilusang Mayo Uno. “Junk the anti-worker Herrera Law!” 02 March 2014. http://www.kilusangmayouno.org/news/2014/03/junk-anti-worker-herrera-law
Lebowitz, Michael. “Proposing a Path to Socialism: Two Papers for Hugo Chávez.” Monthly Review 2014, Volume 65, Issue 10 (March). http://monthlyreview.org/2014/03/01/proposing-path-socialism-two-papers-hugo-chavez/
Lindio-McGovern, Ligaya. “Neo-liberal Globalization in the Philippines: Its Impact on Filipino Women and Their Forms of Resistance.” Journal of Developing Societies. Vol 23(1–2): 15–35. 2007. http://jds.sagepub.com/content/23/1-2/15.full.pdf+html
Macaspac, Macky. “Herrera Law, legal na batayan ng kontraktuwalisasyon sa paggawa, pinababasura.” 08 September 2014. http://pinoyweekly.org/new/2014/03/herrera-law-legal-na-batayan-ng-kontraktuwalisasyon-sa-paggawa-pinababasura/
Marx, Karl at Friedrich Engels. Manifesto of the Communist Party. https://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/communist-manifesto/
MedHelp Online. 07 August 2013. http://www.medhelp.org/posts/Hepatitis-B---Philippines/HEPA-B-CURE---4-LIFE-TRANSFER-FACTOR-EFFECTIVE/show/654207?page=12
Mészáros, István. “Reflections on the New International: Dedicated to the Memory and Legacy of President Hugo Chávez.” Monthly Review 2014, Volume 65, Issue 09 (February). http://monthlyreview.org/2014/02/01/reflections-new-international/
New York Times. “Gap Widens for Faculty at Colleges, Report Finds.” by Tamar Lewin. 08 April 2013. http://www.nytimes.com/2013/04/08/education/gap-in-university-faculty-pay-continues-to-grow-report-finds.html?_r=2&
Pambansang Kawanihan sa Instruksyon ng Partido Komunista ng Pilipinas. “Praymer Hinggil sa Krisis sa Ekonomya.” PADEPA Online. 21 August 2007. http://www.padepaonline.com/pag-aaral-sa-mga-isyung-pangkasalukuyan/praymer-hinggil-sa-krisis-sa-ekonomya
Philippine Online Chronicles. “Endo: A real-world romance.” 10 October 2008. http://thepoc.net/index.php/endo-a-real-world-romance/
Pinoy Exchange Online. http://www.pinoyexchange.com/forums/showthread.php?t=469935&page=18
Wattpad. “Why Can’t It Be?” http://www.wattpad.com/54658624-why-can't-it-be-one-shot-story/page/5
YouTube. “Alamona.” 23 April 2006. www.youtube.com/watch?v=MW729sLtv9g[->0]

[->0] - http://www.youtube.com/watch?v=MW729sLtv9g

Similar Documents

Premium Essay

Shusaku Endo Silence Analysis

...Silence, by Shusaku Endo, describes Portuguese missionaries, Sebastian Rodrigues and Francisco Garrpe, and their journey from Portugal to Japan. Rodrigues finds himself teaching the Japanese Christians about his faith until he is betrayed to the authorities by an apostatized Christian. While in confinement, he meets his apostatized mentor, Ferreira, who convinces him to renounce his faith, and save the lives of the Japanese Christians being tortured in the pit. In effect, Endo uses the extensive isolation that Sebastian Rodrigues experiences to alter his perspective from a self-centered faith to caring about the lives of others. Sebastian Rodrigues’ priestly lifestyle defines his values and perspective on life through his eagerness to spread the word of God. Endo begins to introduce the themes of isolation and despair through Rodrigues’ early mentor, an apostatized Catholic Priest. Christovao Ferreira had, according to Rodrigues, been faced with the possibility of a...

Words: 1202 - Pages: 5

Premium Essay

Silence by Shusako Endo

...Cowley Paper #1 During the sixteenth, seventeenth, and eighteenth century the primary driving force for all cultures can be summed up by one simple word, and that word is greed. Many of the countries that had power at the time were greedy savages and all they wanted was more land and power. Countries that were powerful at the time were Spain, Portugal, Japan, and others. Also in the countries the governing body of them had their way or the highway they did not care what had to be done or who had to be killed. If the ruler of a certain country did not like something they did not care what had to be done to stop it. Powerful countries at the time such as Spain and Portugal only cared about power and one word that sums them up is greed. During the sixteenth, seventeenth, and eighteenth century Spain was one of the most powerful countries. When Columbus set sail in 1492, he founded the Americas and all that came with the, such as gold spices, and other expenses, this is how Spain became extremely rich and powerful. This land that Columbus founded was known as the New World. It is described by Michel de Montaigne in Of Cannibals "  New World so lately discovered: for that almost touched upon Spain, and it were an incredible effect of an inundation, to have tumbled back so prodigious a mass, above twelve hundred leagues." Columbus was known for founding the Americas, the truth was he set sail for the Indies. When he landed in the America's he thought it was the Indies. As...

Words: 1525 - Pages: 7

Free Essay

Juan

...Matt Mendez Religion Professor Heekin February 25, 2013 Deep River Shusaku Endo’s book, Deep River traces four tourists going on a spiritual journey to the country of India. These four Japanese people converge at the Ganges River, the holy river in Varanasi. This is where they want to reconcile themselves with their past experiences they had in their life. Isobe is a man that lost his wife from cancer and goes to India to try and find her reincarnated. Kigushi is another person traveling to India, who is a Japanese, World War 2 war veteran wanting to perform a ceremony for all the soldiers in Burma who died. These two characters endure a pilgrimage where a transformation is made in their life. Isobe was a man who had a wife, Kieko and a daughter but focused on his job everyday. He did not give or show affection to his wife and had several affairs. He did not think of his wife as a companion but rather just as a figure in his life. As the narrator states, “He was the kind of man who was embarrassed to reveal his own feelings openly in words or on his face, the kind of husband who hoped for a relationship in which his would understand him even if he did not utter a word” (12). His world changes when his wife gets diagnosed with a severe case of cancer and ends up dying. Keiko’s last words to Isobe are that she wants him to find her after she dies because she knows that she will be reincarnated. He can’t cope with the loss of his wife and finally realizes how......

Words: 585 - Pages: 3

Premium Essay

Synthesis of 9,10-Dihydroanthracene-9,10-Endo-Α, Β – Succinic Anhydride

...Name: Srikant Tulsi Reg # 10/0705/0497 Experiment # 4 Date: 5/11/2014 Partners: Shefali Seecharran Pride Ade-Thomas Claude Fraser Title: Synthesis of 9,10-Dihydroanthracene-9,10-Endo-α,β – Succinic Anhydride Reactions: Reaction Mechanism Physical Properties Table: Chemical | Formula | M.W (g/mol) | Quantity (g or ml) | Amount( moles) | Molar Equivalent | M.P(OC) | B.P (OC) | Density\(g/cm3) | Yield (g) | % yield | Anthracene | C14H10 | 178.23 | 2.018 g | 0.0113 | 1 | 215 | 339 | 1.28 | | | Xylene | C8H10 | 106.16 | 2.5 ml | 0.0022 | 1 | -47.4 | 138.5 | 0.864 | | | Maleic Anhydride | C4H2 O3 | 98.06 | 1.001 g | 0.0102 | 1 | 52.8 | 202 | 1.480 | | | Hexane | C6H14 | 86.18 | - | - | | -96 | 68 | 0.655 | | | DCM | C10Cl2 | 84.93 | - | - | | -96.7 | 39.6 | 1.327 | | | Ethyl Acetate | C4H8O2 | 88.11 | - | - | | -83.6 | 77 | 0.897 | | | 9,10-Dihydroanthracene-9,10-Endo-α,β – Succinic Anhydride | C18H12O3 | 276.29 | - | - | | 262-264 | | | 2.326 | 82.43 | Calculations: * Calculating the number of moles of Anthracene Mass of Anthracene Used is 2.018 g Molar Mass is 178.23 g/mol Number of moles = MassMolar mass = 2.018 g 178.23gmol = 0.0113 moles * Calculating the......

Words: 3173 - Pages: 13

Premium Essay

Synthesis of 9,10-Dihydroanthracene-9,10-Endo-Α, Β – Succinic Anhydride

...Name: Srikant Tulsi Reg # 10/0705/0497 Experiment # 4 Date: 5/11/2014 Partners: Shefali Seecharran Pride Ade-Thomas Claude Fraser Title: Synthesis of 9,10-Dihydroanthracene-9,10-Endo-α,β – Succinic Anhydride Reactions: Reaction Mechanism Physical Properties Table: Chemical | Formula | M.W (g/mol) | Quantity (g or ml) | Amount( moles) | Molar Equivalent | M.P(OC) | B.P (OC) | Density\(g/cm3) | Yield (g) | % yield | Anthracene | C14H10 | 178.23 | 2.018 g | 0.0113 | 1 | 215 | 339 | 1.28 | | | Xylene | C8H10 | 106.16 | 2.5 ml | 0.0022 | 1 | -47.4 | 138.5 | 0.864 | | | Maleic Anhydride | C4H2 O3 | 98.06 | 1.001 g | 0.0102 | 1 | 52.8 | 202 | 1.480 | | | Hexane | C6H14 | 86.18 | - | - | | -96 | 68 | 0.655 | | | DCM | C10Cl2 | 84.93 | - | - | | -96.7 | 39.6 | 1.327 | | | Ethyl Acetate | C4H8O2 | 88.11 | - | - | | -83.6 | 77 | 0.897 | | | 9,10-Dihydroanthracene-9,10-Endo-α,β – Succinic Anhydride | C18H12O3 | 276.29 | - | - | | 262-264 | | | 2.326 | 82.43 | Calculations: * Calculating the number of moles of Anthracene Mass of Anthracene Used is 2.018 g Molar Mass is 178.23 g/mol Number of moles = MassMolar mass = 2.018 g 178.23gmol = 0.0113 moles * Calculating the......

Words: 3174 - Pages: 13

Free Essay

Organic Chem Lab 1

...is the diene and the maleic acid is our dienophile. In a Diels-Alder reaction, sigma bonds are formed from pi bonds. For this particular experiment, cyclopentadiene and maleic anhydride react via Diels-Alder in order to produce an endo-bicyclic product: cis-5-norbornene-endo-2,3-dicarboxylic anhydride. This product is a six-membered ring alkene with two sigma bonds. Materials and Methods Materials Used * 3 g maleic anhydride * 5 mL dicyclopentadiene * 8 mL ethyl acetate * 3 mL cyclopentadiene (from distillation) Method 1) A total of ____________ of maleic anhydride was measured out into a 125 mL Erlenmeyer flask 2) Approximately ____________ of ethyl acetate was measured out to dissolve the anhydride. This mixture was then placed on a hot plate. 3) Once heated, ____________ of hexanes was added to the mixture, and then allowed to cool in an ice bath. 4) A total of ____________ of distilled, dry cyclopentadiene was then added and mixed with the ice-cold maleic anhydride solution. 5) The mixture was then swirled in the ice bath until the exothermic reaction ended and we saw a white solid precipitate. 6) Recrystallization was then carried out to purify our final product (the cis-norbornene-5,6-endo-dicarboxylic anhydride). This was done by carrying out the steps entailed below: a. The solid we collected was heated on a hot plate until the solid completely dissolved. b. After dissolving, the solution was......

Words: 641 - Pages: 3

Premium Essay

Risk Management

...Qualitest Compliance Wire Integration Risk Management Plan Revision History Date | DocumentVersion | Author | Comments/Notes | 10 April 2015 | V 1.0 | Levi Schenk | Initial Version | 12 April 2015 | V 1.1 | SAF | First edit | 14 April 2015 | V 1.2 | Levi Schenk | Second edit | 15 April 2015 | V 1.3 | SAF | Third edit | 17 April 2015 | V 1.4 | SAF | Fourth edit | Approvals Prepared By: _____________________________ Date: __________________ Levi Schenk Project/Validation Manager Signature below indicates this document has been determined to be accurate and complete. Approved By: ____________________________ Date: __________________ Cynthia KramerDaggett, Senior Director Quality systems (Qualitest Business Owner) Approved By: ____________________________ Date: __________________ David Haas Director IT (Qualitest IT Owner) Approved By: ____________________________ Date: _________________ Larry Kass Dir Compliance & Supplier Quality Third Party Quality (Qualitest - QA Compliance) Approved By: To be signed electronically in Master Control Ed Perazzoli IT Quality & Computer Validation Mgr (IT RM) Table of Contents Revision History 1 Approvals 2 1. Purpose 4 2. Project / System Overview 5 3. Definitions 5 4. INDEX OF ABBREVIATIONS AND ACRONYMS 6 5. References 7 6. Roles and Responsibilities 8 7. Risk Methodology – revisit with change forms. 9 8. Risk Management and assumptions 10 9. Risk Handling 12 10. Deviation......

Words: 2265 - Pages: 10

Free Essay

Bioethanol

...hydrolysis [28,59]. Moreover, no inhibitory by-product is formed in enzymatic hydrolysis [58]. However, enzymatic hydrolysis is carried out by cellulase enzymes that are highly substrate specific [23,59]. Here cellulase and hemicellulase enzymes cleave the bonds of cellulose and hemicellulose respectively. Cellulose contains glucan and hemicellulose contains different sugar units such as mannan, xylan, glucan, galactan and arabinan. Cellulase enzymes involve endo and exoglucanase and b-glucosidases. Endoglucanase (endo 1,4-D glucanhydrolase or E.C. 3.2.1.4) attacks the low crystallinity regions of the cellulose fiber, exoglucanase (1,4-b-D glucan cellobiohydrolase or E.C. 3.2.1.91) removes the cellobiase units from the free chain ends and finally cellobiose units are hydrolysed to glucose by b-glucosidase (E.C. 3.2.1.21) [23,59]. Hemicellulolytic enzymes are more complex and are a mixture of at least eight enzymes such as endo-1,4-b-D-xylanases, exo-1,4-b-D xylocuronidases, a-L-arabinofuranosidases, endo-1,4-b-D mannanases, b-mannosidases, acetyl xylan esterases, a-glucoronidases and a-galactosidases [60]. Cellulose is hydrolysed to glucose whereas hemicellulose gives rise to several pentoses and hexoses. Several species of Clostridium, Cellulomonas, Thermonospora, Bacillus,...

Words: 326 - Pages: 2

Premium Essay

Lutz Lake Fern Road Accident Report

...As Vehicle 3 approached Vehicle 1 in an endo position with its front wheel skidding, leaving a tire mark approximately four feet in length. The rear of Vehicle 3 came back to the ground, leaving a short tire scuff, approximately two feet in length. The front tire skid of Vehicle 3 the change directions to the left, possibly caused by the rear tire touching the ground and continued for another six feet. This action, in conjunction with the front tire still skidding, caused the rear of Vehicle 3 to bounce upward. Driver 3 was ejected, from the motorcycle during this sequence and near the same time Vehicle 3 impacted Vehicle 1. Upon being ejected from the motorcycle, Driver 3 struck the right rear window and roofline of Vehicle 1, leaving a scuff from his clothing on the window and...

Words: 1117 - Pages: 5

Premium Essay

Theravada Paramitas

...International Buddhist College Course: BL6204/ME6204 Pali Literature September 3, 2009 Submitted by Hoang Van Minh Topic: Discuss the Theravada Concept of Paramita (Perfection) as Revealed in the Pali Commentaries 1. Introduction Pali Atthakatha is the huge part of the study of Pali literature in Buddhism. The atthakatha means the “explanation of the meaning” or “commentary” and can be mentioned as exegetical treatises on the texts of the Pali canon. Their main object is, therefore, to explain difficult words and abstruse points of doctrine that occur in the Texts and also to give additional explanatory information wherever it was deemed necessary.[1] For that reason Atthakatha is usually considered as the huge encyclopedia of Buddhist study. One can find in this precious treasure any interpretations of the Buddhist terminology, idea and philosophical explanation on Tipitakas; for almost the Pali Tipitaka has its own commentary. The concept of Paramitas is well-known not only in Mahayana tradition with the aim of complete enlightenment but also it is interpreted in almost by the same way in Theravada especially it is revealed in commentaries literature. Historically along the process of development, there are many arguments and misunderstandings between these two traditions especially while Mahayana developed many new concepts like the concept and practice of bodhisattva with numerous skillful means (upāyaksalya) which seem to go too......

Words: 3424 - Pages: 14

Premium Essay

Whaling Should Be Allowed In Schools

...My final recommendation would be to educate all people in Japan on the toxicity of whale meat (Endo 2003). Currently, a lot of Japanese people are unaware of the fact that so much is being spent on whaling subsidies. Research data by the Nippon Research center (2011-2012) suggests that most Japanese citizens (~88%) do not purchase whale meat (Mulvaney 2013). Moreover, ~47% tend to oppose the use of public money to fund whaling (Mulvaney 2013). Notably, current research polls show that Japanese students are actually in favor of school meat lunches (Bowett 2009). There appears to be a disconnect between the meat market, whaling funding, and the amount the government actually spends to support whaling. If there was a mandatory education class in schools, rather than pushing for whale meat school lunches, we could see a turnaround on the...

Words: 777 - Pages: 4

Free Essay

Identification of Statins in Rice Fermented with Monascus Species from the Museum of Natural History

...IDENTIFICATION OF STATINS IN RICE FERMENTED WITH MONASCUS SPECIES FROM THE MUSEUM OF NATURAL HISTORY Jude Carlo J. Muca1, Reigna S. Romero1, Ricardo R. Santos², Roberto Z. Yuseco3, Florence M. Blanco1, Lei Anne C. Carolino1, Engkhuan Chew1, Ericka Joy B. De Guzman1, Jordan Carlo S. Galang1, Jin-Gu Lee1, Lawrence Y. Maliwat1, Marixie Ann Q. Manarang1, Jeshua Caleb B. Miole1, Michael Henry B. Piano1, Lou Anthony S. Sico1, Mark Lester I. Tolenada1, Mellanie B. Victoria1 1 Medical Student, Angeles University Foundation, Angeles City 2009; ²Head, Department of Biochemistry, School of Medicine, Angeles University Foundation, Angeles City 2009; 3 Faculty, Department of Biochemistry, School of Medicine, Angeles University Foundation, Angeles City 2009; ABSTRACT Pharmaceutical intervention through statin drugs is the most common way of slowing down the adverse effects of heart disease due to cholesterol deposition by regulating the activity of HMG-CoA reductase which catalyzes conversion of HMG-CoA to mevalonate. In order to seek alternatives for commercially available statin drugs, this study idnetified the statins that can be produced by fermentation of rice by Monascus strains available at the Museum of Natural History (MNH). It also shall serve as a set-off point for further studies regarding the use of fermentation products for treatment of certain ailments, such as heart disease. A total of eight (8) isolates available at the Museum of Natural History (MNH) of the......

Words: 3052 - Pages: 13

Free Essay

My Notes

...Chapter 4 – Design Tools: Jackson Structured Programming (JSP) 4.1 Three Structured Constructs All programs can be constructed using only the three basic constructs. It is the concept of structured programming that a program should be developed using only these three basic constructs. It is not wrong to use the GOTO structure but it is discouraged, because programs with the GOTO structure are often classified as unstructured. The three basic constructs are: 1. Sequence 2. Selection 3. Iteration/Repetition 4.1.1 Sequence Construct In a sequence construct, the way the statements are placed implies the order in which the computer will execute the statements. The computer will interpret the statements in a left to right, top to bottom fashion. Consider the following: Calculate-Average Module DO Get Two Numbers Calculate Sum Determine Average Print Average ENDDO The sequence for the above module is straightforward. You get the two numbers, calculate the sum, determine the average and print out the result. If the statements are not in that sequence, the result obtained will not be the answer intended! Figure 4-1: Simple sequence The Calculate Average module is not a separate module away from the rest of the four modules below it. But it actually contains all the four modules. Each process (a rectangle) represents a component with their......

Words: 2186 - Pages: 9

Free Essay

Jade Castro: the All-Around Gem

...1The All-Around Gem The all-around gem By Arielle Poblete He’s adaptable and an idealist. Jade Castro is the person behind numerous blockbuster hits of the contemporary Philippines cinema. He has won awards for such unique directorial and writing capability. As a director in the Rom-com phase of the Philippine cinema, Mr. Castro has helped revolutionize and create different kinds of plots through unique kinds of approaches, not only in rom -coms, but also for independent films. A bright future ahead of him, Mr. Jade Castro is one of the Philippines ’ special and unique talents that will surely create a lot of buzz and change within the audience and the country. Extraordinary Newbie Jade Castro graduated last 2000 as a film major from UP Diliman. As a fresh graduate, he first ventured onto the world of television. He worked for ABS -CBN and Star Cinema as a member of Concept Development Group and a script brainstormer, and directed my personal favorite, It Might Be You, where the tandem of Bea and John Llyod was first to be featured. But there seemed to be something missing for Jade. It wasn’t television that he felt was the best medium to express his artistry. 2The All-Around Gem “But I really want to focus on films so I handled script continuity for Direk Uro de la Cruz in movies he was doing for Regal like Bahay ni Lola,Singsing ni Lola and Bakit Papa with the SexBomb. I learned so much from him. Then I also learned writing scripts from Ricky Lee and I wrote......

Words: 2274 - Pages: 10

Free Essay

Cycloaddition

... Hexane Maleic anhydride Cyclopentadiene Summary of Key Data: Mass of Maleic Anhydride- 1.088g Melting Point of first product: 105-109 C Melting point of first product redone (after being put into oven): 138-141 C Mass of Cycloadduct: 0.748g Melting point of Cyclo-Adduct (was put into oven for 10 minutes): 164-168 C Sample Calculations: None needed for this experiment Results: This experiment had two different work-up procedures. The purpose behind this was to be able to receive two different products. The first product that was isolated was the Maleanilic Acid. This was the Exo product because the melting point of the crystals was 138-141 C. The second product that was isolated from this experiment was the Endo product which was the cyclo adduct and had a melting point of 164-168 C....

Words: 461 - Pages: 2