Free Essay

Engelsk

In: English and Literature

Submitted By mar2910
Words 1721
Pages 7
Behaviorisme opgave
1: Klassiske betingninger er der massevis af i vores hverdag. Jeg har nogle eksempler jeg gerne vil komme med, taget ud fra min hverdag. Eksempelvis med hensyn til om morgenen. Vækkeuret på min telefon ringer, Argh ikke allerede nu tænker jeg i halvt søvne. Udsætter med 5-10 minutter. Dum ide, for jeg føler mig ikke just mere udhvilet på grund af de par minutter ekstra. Dette er en klassisk betingning for mig. Jeg reagerer ( R ) på at mit vækkeur på telefonen ringer, jeg bliver påvirket af det, og udsætter derefter vækkeuret. Mine ydre og indre sanser bliver påvirket ( S ) . Dette er blevet en indgroet vane (desværre). For den gavner mig ikke just. Endnu en klassisk betingning kunne være angående vores kat. Min kæreste og jeg bor sammen, og vi har som sagt en lille kat. Vi syntes at eftersom hun er en indekat, så skal hun alligevel have lov til at komme ud engang i mellem og dufte til den friske natur. Så vi har en snor til hende, og hver gang en af os finder den frem, så er hun straks ved døren, hun ved udmærket godt hvad der skal til at ske. Lige lidt ”viften” med snoren, det er nok til at hun kommer løbende med det samme hun hører os ser snoren. Den lyd snoren giver fra sig og synet af den, er blevet en klassisk betingning for hende. Hun reagerer ved lyden, forbinder den lyd med noget godt der skal til at ske, og hun får påvirket hendes ydre og indre sanser. En klassisk betingning for mig, kan også være i forbindelse med en gyser/horror film. En klassisk betingning bliver fremkaldt med det samme filmen starter. Det dystre uhyggelige musik der bevæger sig ind i mine ører. Musikken er nok til at gøre mig bange eller skræmt i forhold til filmen. Netop fordi jeg associerer med alle de andre gyser film jeg har set, med ligeså uhyggelig musik i de film også. Den form for musik der optræder i den slags film er en klassisk betingning for mig. Og netop dette har jeg et godt eksempel. Jeg er ca. 6 år gammel, min mor og storebror skal til at se IT. Den har min storebror nemlig fået lov til at se fordi han er lidt ældre end mig. Det er jeg rigtig træt af på daværende tidspunkt. Så jeg lister mig ind under spisebordet og begiver mig ud i at se med. Det skulle jeg ALDRIG have gjort. Det skal så lige nævnes at filmen omhandler en meget grim og uhyggelig klovn. Den film er nu skyld i at jeg er så bange for klovne.
2: Der er et rigtig godt eksempel på en uhensigtsmæssig situation, og den er nævnt i det tidligere spørgsmål. Det med klovne. Jeg var så interesseret i og opsat på at jeg skulle da så absolut se den film, hvilket resulterede i en frygt for klovne. Der var en situation hvor det kom op i mig igen. Min kæreste og jeg skulle have vores første overnatning sammen, og det var oppe i hans gamle lejlighed. Vi skulle se en masse film og bare hygge, vi satte IT på, og jeg tænkte ved mig selv åh nej, men nå, jeg havde min kæreste ved min side så det skulle nok gå. Martin (min kæreste) var så træt og han ville ligge sig til at sove, og der gik jeg bare fuldstændig i baglås. ”Du må ikke ligge dig til at sove, vi ser jo IT”. ”Du ved jeg ikke tør se den selv”. Nå, men han ville altså sove, og der gik så vidt jeg husker, ikke særlig lang tid før han var faldet i søvn. Jeg gik næsten helt i panik, jeg ledte fabrilsk efter fjernbetjeningen så jeg bare kunne få slukket for den dumme film og ligge mig til at sove. Og det skal lige tilføjes, jeg er stadig meget bange for klovne.
3: Klassisk betingning i skolelivet. Det er der helt klart. Når jeg for eksempel møder ind mandag morgen i skolen, så skal der lige siges hej til alle dem der allerede er kommet på nuværende tidspunkt. Om mandagen hvor vi starter ud med at have dansk, så finder jeg mine dansk papirer plus bøger frem. Det er en indgroet klassisk betingning for mig. Det samme ved de andre fag. Om der er undervisning der særligt lægger op til indlæring via klassisk betingning. Det kan jeg ikke helt svare på, på nuværende tidspunkt.
4: Ja! Det kan der sagtens, som nævnt længere oppe, med min skræk for klovne, hvordan den opstod, og hvordan jeg har det med gyserfilm. Jeg kan blive meget skræmt over filmene, men det afholder mig ikke fra at se dem. Med hensyn til fobier, jeg er meget bange for edderkopper og kan ikke helt forklare hvorfor. Men er sikker på frygten er opstået ved en træls/dum oplevelse. Jeg kan simpelthen ikke huske det, men sagen er i hvert fald den at jeg ikke kan eller vil se Arachnophobia. Ikke på vilkår. Hvis jeg bladrer igennem et blad, zapper på tvèt, og der lige pludselig kommer en edderkop der popper frem, så får jeg bare et kæmpe chok, jeg kan sidde og være bange længe efter og ryste helt. Det der taler for at man kan udvikle sådan en frygt, er jo eksempelvis Skinner`s forsøg med Albert og rotten. I starten er Albert meget glad for rotten, men senere hen i forløbet forsøger de sig med at banke på et rør samtidig med Albert sidder med rotten. Denne situation som starter ud med at være en god situation for Albert, udvikler sig til at blive skrækkeligt for drengen. Han ender med at udvikle en frygt for rotter, og i det hele taget andre dyr, netop fordi situationen blev en helt anden for ham end hvad den startede med at være. Det blev en utryg situation.
5: Den måde jeg lærte at tegne på, var med prøve-fejle metoden (Trial and Error). Jeg har altid godt kunne lide at tegne, men jeg var jo ikke så god i starten. Jeg prøvede og prøvede, og jeg fejlede selvfølgelig imens, men jeg blev jo gradvist bedre og bedre. Øvelse gør mester som man siger. Jeg vil ikke mene at decideret straf er særlig hensigtsmæssig i forhold til indlæring af forskellige ting. Det er slet ikke nødvendigt, det kan bare gøre en person så usikker, og ender ud i at man giver op. Skinner`s teori står jeg inde for, jeg går ikke ind for straf, hellere positiv forstærkning.
6: Straf ville være meget problematisk i forhold til børneopdragelse syntes jeg. At få en straf for noget man måske ikke kan finde ud af som barn, er bare en hjælp til at gøre dem usikre på sig selv. De kan som Skinner siger, ende ud i at de bliver bange for den enkelte omsorgsperson der straffer, og miste tillid til omverdenen, og få dårlig selvtillid. Så hellere Trial and Error metoden. De fejler til at starte ud med, men de for lov til at fejle, lige indtil det sidder på rygraden. Og undervejs får de stille og roligt bygget en selvtillid op omkring dem selv, og får tanken : ”Jeg kan godt!”. Straf er simpelthen en dårlig cocktail at blande ind i børneopdragelse. Det nytter ikke noget at straffe det enkelte barn, midt i en læringsproces. Det fremmer bestemt ikke deres udvikling.
7: Som nævnt tidligere, ja. Skinner gik jo ind for at der ikke skulle være straf indblandet i børneopdragelsen. Jeg mener bestemt ikke at straf er en nødvendighed i børneopdragelse. Straffen ville bare bidrage til at man eksempelvis udvikler en klassisk betinget frygt for opdrageren, og hele situationen.
8: Jeg vil helt klart foretrække en tidsbestemt/månedslønnet stilling. Jeg har arbejdet i børnehaver og vuggestuer, og der har jeg haft fast løn hver måned, altså en tidsbestemt stilling. Det er simpelthen det der virker bedst for mig. Jeg kan godt lide det er faste rammer jeg er i, og ville nødigt have et job hvor jeg var fx provisionslønnet.
9: ¨Skinner mener at det er langt mere hensigtsmæssig rigtigt at belønne i stedet for at straffe i forhold til at kontrollere og forme en adfærd. Derfor er det positivt.
10: Ja det gør der overalt. Undervisningsmaskiner, dvs. computere osv. Det kan være en bestemt fordel, hvis man skal have undersøgt noget meget hurtigt, så kan man lige gå en tur på nettet, men sådan klassemæssigt set, så syntes jeg ikke det er en absolut nødvendighed. Der vil jeg hellere at læreren har forberedt sig inden han kommer og skal undervise, og har sit stof klar, og får det fremført mundtligt for klassen. Det foretrækker jeg helt klart, men hjemme er det jo rart man lige kan suse forbi internettet og finde oplysninger, men det kan man jo ligeså vel også i de bøger man har fået udleveret.
11: Selve symptomet er en sygdom i adfærdsterapi. Det menes med at symptomerne er et udryk for uhensigtsmæssig adfærd ud fra en fejlet indlæring. Målet med terapien er at få vendt det uhensigtsmæssige adfærd, til en mere hensigtsmæssig adfærd.
12: En psykoanalytisk terapeut ville nok mene at man skulle kigge mere ind i sig selv, end for eksempel at der ville blive sat spørgsmålstegn i forhold til ens adfærd.
13: Hans eksperiment har vist sig at være rigtig vigtig. Det fortæller meget om mennesket og hvad et menneske er i stand til ud fra Stimulis ( S ) og reaktion ( R ). Tænkning og de intellektuelle funktioner er dem der er med til at danne vores adfærd og med til at skabe mening i det der sker i omverdenen, og bearbejdning af dette.
14: Risikoen er der vil jeg mene, eftersom jeg har hørt om en ung fyr i USA, der gik amok på en skole med en motorsav, efter han havde set The Texas Chainsaw Massacre. Så ja alt er relativt.
15: Imitation er en vigtig indlæringsform blandt mennesker og især på skoler, fordi det er med til at give/skabe en bedre indlæring. Det med at se hvad andre gør, også prøve selv kan være en hjælp, men også bare det med at hjælpe andre til at lære. Det giver en selv selvtillid, men også dem man hjælper. Imitation er en meget vigtig form for læring.

Marie Falk Jensen M2

Similar Documents

Free Essay

Engelsk

...------------------------------------------------- Engelsk A Studentereksamen 2. delprøve kl. 09.00 - 14.00 Mandag den 27. maj 2013 kl. 9.00 – 14.00 ------------------------------------------------- Answer either A or B ------------------------------------------------- A Write an essay (900-1200 words) in which you analyse and interpret Bridget Keehan's short story "Sorry for the Loss". Part of your essay must focus on the narrative technique and the use of contrasts. Text Bridget Keehan, "Sorry for the Loss", 2008 ------------------------------------------------- B Write an essay (900-1200 words) in which you analyse and comment on Susan Cheever's essay "My Little Bit of Country". Part of your essay must focus on the use of contrasts and the themes explored in the text. Text Susan Cheever, "My Little Bit of Country", 2012 Teksternes ortografi og tegnsætning følger forlæggene. Trykfejl er dog rettet. Opsætningen følger ikke nødvendigvis forlæggene. Dog følges forlægget nøje, hvor opsætningen på den ene eller anden måde indgår i opgaven. Teksternes ortografi og tegnsætning følger forlæggene. Trykfejl er dog rettet. Opsætningen følger ikke nødvendigvis forlæggene. Dog følges forlægget nøje, hvor opsætningen på den ene eller anden måde indgår i opgaven. A Bridget Keehan is a writer who lives in Cardiff, Wales. The short story is from Eagle in the Maze ‒ An Anthology of Stories from the Rhys Davies Short Story......

Words: 2818 - Pages: 12

Premium Essay

Engelsk

...Sibling Rivalry Assignment A Summary: The text ‘’When the Bully Is a Sibling’’ writing by Anahad O’Connor is about how a sibling is a bully. The text shows different opinions on how these skirmishes between siblings needs recognition. Corinna Jenkins Tucker thinks that bad behaviors among siblings that are crossing the line into being abuse deserves more attention. New research is showing that sibling conflicts can cause psychological wounds as damaging as the pain caused by bullies in school. The reason why the bullying between siblings have not been studied so much is that everyone thinks it is ordinary for siblings to fight and is widely considered as a harmless rite of passage. Parents have an incredible big influence on the sibling’s behavior. The problem with parent is that they favorites their children, and puts them into categories like ‘’the smart one’’ and ‘’the atlete’’. That was some different reasons and opinions on bullying between siblings. Outline: In two different texts, we are seeing some positive and negative aspects of sibling rivalry. In the text ‘’A nasty case of sibling rivalry’’ we hear about Joanna Briscoes relationship to her little brother, and how they actually saw the conflict as being a matter of life or death. It was a fight between aggression and strategy. The psychotherapist Philip Hodson says: ‘’they have entered an evolutionary struggle for the milk supply (also known as the love supply)’’ according to Phillip Hodsons saying, we......

Words: 865 - Pages: 4

Premium Essay

Engelsk

...2.k spring 2016. When Less Is More. Hemingway and Beyond ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- Ernest Hemingway. "Cat in the Rain" (1925) Homework: Read the story. While reading, please note down at least three points of wonder. Pinpoint the exact sentence that puzzles you and phrase a question. Task 1: Individually Summary and composition: 1. Divide the text into sections and give each a headline. 2. Now write down 5-10 keywords that will allow you to give an oral summary of the short story. Task 2/pre-reading: In groups The importance of the first paragraph Looking only at the first paragraph of the short story, please answer the questions below: 1. Describe the setting (sum up, don't just repeat what it says in the text) 2. What do we get to know about the difference between American couple and the Italians in the first paragraph of the short story? 3. What does the setting tell about the mood of the short story? And provided that the setting is used as a mirror of the characters' state of mind, what can we infer about the characters' emotional state? Task 3: In groups Points of wonder * Discuss the points of wonder that you have identified while reading the short story. Take turns to present your points of wonder. * Choose one point of wonder...

Words: 308 - Pages: 2

Premium Essay

Engelsk

...Videotape Don DeLillo is the author of “Videotape” published in 1994. He believed that writers were supposed to write about the world around them. He has claimed that his fiction comes from living in a dangerous world and why is this a dangerous world? What is it that makes our world dangerous? Primarily I think it is that we have the equipment’s to destroy the world, and our world would never really be in peace before we demolish those equipment’s. This is where “Videotape” comes in play, all his fiction is inspired by this dangerous world, and it is no different with “Videotape”. Don DeLillo makes the reader question life with his stories. Even though his stories are fiction, they seem very real. Don DeLillo’s fiction “Videotape” is a story about a man who is clearly mesmerized by some footage on the news. The footage is being showed over and over again, it is about a young girl with a video camera and a stranger in the car behind her. She begins to film the stranger, the stranger sees the girl and waves briefly as the girl keep on filming. Then in a blink of an eye an unknown killer shoots the stranger, he is called “The Texas Highway killer”. The man who is watching the footage can’t seem to back away from the TV, he even tried to get his wife over to watch it with him, it’s like he is addicted to seeing something like that. So the question is why do we keep on watching something terrifying and terrible? So why do we keep on watching all these terrible things? In......

Words: 945 - Pages: 4

Free Essay

Engelsk

...New narcissism – assignment B Essay based on "A simple exchange of niceties" a short story by Joanne Fedler "Perhaps the truth depends on a walk around the lake." - Wallace Stevens. This quotation is what the whole short story is about. The main character let her choices of life depends on the park and her bench. The short story "A simple exchange of niceties" of Wallace Steves is written in 2007. The short story is about a young woman who by accident gets pregnant, without any intention of keeping the baby. But this decision changes when she suddenly one day gets interrupt in her thoughts at "her bench" by a woman. They get into conversation and our narrator quickly learns that this woman is sterile. Instead of abortion, an idea starts to build inside her. Instead of removing to baby, she plans to give it to the woman who clearly is breathing for a child. After she gave birth to the baby she visits the park to look for the woman. But she is nowhere to be found. And it ends up being her destiny to be a mother. The girl who tells the story is a first-person narrator. She is suffering from low self-esteem, she even thinks of herself as the unwanted child, "the bad news". She is sure that her mother "would have exchanged me for a week's holiday at a three-star resort". She seems very shy and a bit touchy, and because of that, she ends up snarl, and outwardly seems rude and impolite to strangers. And by the same reason she does not have so many close relations. The......

Words: 983 - Pages: 4

Premium Essay

Engelsk

...Engelsk Ret fejlene i følgende sætninger, og forklar på dansk dine rettelser. Brug relevant grammatisk/faglig terminologi. Der er kun én fejl i hver sætning. Skriv den korrekte sætning sammen med din forklaring.    | 1. | Rebecca could see that her cousin had growed several inches since they had met two Christmases ago. |   | 2. | The organisers should have foreseen the shortage of space, and at the press conference they reluctantly admitted that it had led to chaotically situations in the pool area. |   | 3. | During dinner Stuart was painfully aware of that his wife was engaged in an intense conversation with his new colleague from the sales and marketing office. |   | 4. | They said that there was nothing they could do for me tonight, but they might could help me if I called back tomorrow. |   | 5. | Sasha was disappeared two years ago like her father 10 years before her. |   | 6. | With a pride Ted found touching, she flung open the door to a big room which walls were stained with what looked like patches of mold. |   | 7. | Until recently, have we only been able to guess about the actual psychological effects of fiction on individuals and society. | USA siger ja til vielse af homoseksuelle Amerikanernes holdning til vielse af homoseksuelle (1) er skiftet fra tabu til accept på forbløffende kort tid. Samme tendens ses i det øvrige Vesten. I Danmark forventesregeringens forslag om vielse af homoseksuelle (2) vedtaget i morgen.  I 1990’ernes USA (3)...

Words: 361 - Pages: 2

Free Essay

Engelsk

...BOY-A Eric Wilson becomes friends with Phillip Craig, which is not a good thing. He is a troublemaker, which hurt him in the end. He rescues him from a group of bullies from the school. WOW: does that mean that he is Eric’s hero? Phillip tell Eric about what his brother did to him, could that be the explanation on why Phillip reacts like he does? He gets into an argument with one of the girls from the school. Maybe he actually likes her, but he cannot tell her, that would be embarrassing in front of his friends from the school, and what would they think of him if they heart it. She comes across the Phillip and Eric when they have crossed the line to a no tress passing area. What do they expect? That she will just walk away, she is curious, of course. They are only ten years old and really curries too. She criticizes them and calls them ‘’scum’’. What a Horrible thing to say to another person. It is dreadful when Phillip starts bolt her with his pocketknife, grabs her, and drags her down under the bridge. Maybe Eric is a little bit more prudent, but no he follows them down under the bridge. Trying to look brave In front of his new best friend. The girl dies. Did Eric really do anything? He wanted to look like a brave and good friend, no one has taught him what to do. Therefor was Eric just standing there looking at him doing it? Terrible. Just a little while after the court starts, and Eric and Phillip, are remained into custody. Of course, no one can run away from murder...

Words: 1107 - Pages: 5

Free Essay

Engelsk

...Task A Pop culture 1) In the story, we hear about the music world how it has changed a developed itself and how we humans lives with the music. How the pop culture has become a kind of fashion and sexual presentation to the people. How the youth’s music is so different from what our parents was listening to when they were young. How the British music industry has developed itself over the last forty years. This is not an education you need to be in the music world, it is talent something you can be born with and something that not everybody has, but it starts with creativeness. It is something everybody can get if they just show some interest in the music and the pop culture, which has become so popular today, and there is hundreds of people, who wants to be a part of the music world today. 2) Text 1: talking about the pop world for the young generation. The way the kids can make their parents interested in the pop culture again. Still the culture has become so sexual and fake, that many of the grownups do not want to be a part of it anymore. Text 2: the lyrics of the pop songs has become, too sexualized, the music movies has become too pornographic, and it has a hugely damaging effect on the new generation’s children. How the parents are beginning to worry about their children the development and the effect that the music world are making on them. Text 3: how ‘’Lady Gaga’’ is a contemporary feminist icon in the music world. How she explain herself from what......

Words: 626 - Pages: 3

Free Essay

Engelsk

...Massefylde del 1 Faste stoffer – induktion Introduktion: Vi ønsker at finde sammenhængen mellem et stofs masse, dets rumfang og dets masse- fylde.Metoder:Vi ved ikke på forhånd, hvilken sammenhæng der er mellem masse og rumfang. Faktisk ved vi ikke engang, om der er en sammenhæng. Så derfor må vi bruge den induktive metode, og den går ud på: Induktiv metode: 1) Empiri2) Mønster3) TeoriTeori: En cylinder med radius ”r” og højde ”h”, har rumfanget V = pi * r2 * h Resultater/databehandling:Afvigelse fra tabelværdi = (ρ målt – ρ tabel)/ρ tabel * 100 Messing | | | | | | | | | Radius | r/cm | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,75 | Højde: | Rumfang | V/cm^3 | 0,57 | 1,01 | 1,57 | 2,26 | 3,08 | 3,53 | 2 | Masse | m/g | 4,42 | 8,3 | 12,56 | 18,06 | 25,26 | 32,02 | | Formel for messing: m = 9,3938V - 1,1029Den målte værdi: ρmessing = 9,3938 Tabelværdi: ρmessing = 8,96 g/cm3Der er hermed sket en afvigelse af messing på: (9,3938–8,96) / (8,96) *100 = 4,84% Aluminium | | | | | | | | | Radius | r/cm | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,75 | Højde: | Rumfang | V/cm^3 | 0,57 | 1,01 | 1,57 | 2,26 | 3,08 | 3,53 | 2 | Masse | m/g | 1,47 | 2,6 | 4,06 | 5,71 | 7,98 | 10,78 | ...

Words: 808 - Pages: 4

Free Essay

Engelsk

...History: The Commonwealth is one of the world’s political association of states. Its History goes back to the British Empire when some countries were ruled by Britain. Some of the countries who were ruled by Britain, became self-governing while retaining Britain’s Monarch (hersker) as head of the state. In 1949 the association – The commonwealth – came into being. Since then, independent countries from all over the world have joined the Commonwealth. The membership today is based on free and equal voluntary co-operation, The 2 newest members of the commonwealth is Rwanda and Mozambique, and they weren’t even is the British empire. Queen Elizabeth the second: Under the formula of the London Declaration, Queen Elizabeth the second is the head of the commonwealth. She is still the head leader of the commonwealth. She was appointed as leader in 1952, after George the 6th, who was her father died. During her reign, The Queen has undertaken more than 200 visits to Commonwealth countries and visited every country of the Commonwealth. One third of The Queen's total overseas visits are to Commonwealth countries. Sport: Many of the commonwealth nations play similar sports against each other, especially in Cricket, Rugby, and netball. They have tournaments only for the countries in the commonwealth. There is an event called commonwealth games, it’s a multisport event. As the usual athletic disciplines, as the summer games. The games includes sport particularly popular in......

Words: 377 - Pages: 2

Free Essay

Engelsk

...Biologi – fysiologi og belastninger Hvad er en blodprop? En blodprop er en tilstopning af et blodkar. Hvor i kroppen er de kritiske steder at få en blodprop? - Når blodproppen sætter sig i kranspulsårer. Hvad er kranspulsåre? Kranpulsåre er to arterier der forsyner selve hjertemuskulaturen med ilt-rigt blod. Der findes en højre og en venstre, og de udgår fra hovedpulsåren. Hvad er de umiddelbare behandlingsmuligheder? - Man kan få blodfortyndende medicin - Man kan fjerne den ved at åbne en blodåre eller putte en sonde ind Heroin: Heroin er et halv-syntetisk stof (Det er et halv naturligt stof). Råstoffet er opiumsvalmuen. Opiumsvalmuen er en plante, og denne plantes kapsler indeholder saft, og denne saft indeholder ca. 10% morfin. Når man tilsætter eddikesyre omdannes morfin til heroin. Den kemiske betegnelse for heroin – diacetylmorfin. Heroin planten er i mere end 6.000 år blevet dyrket med henblik på udvindingen af opium, der blev anvendt, og stadig anvendes, både som rusmiddel og som medicin. Planten indeholder jo 10 .% morfin, og dette morfin er det vi bruger som medicin på hospitaler og lign. I dag dyrker man planten lovligt i Indien og Tyrkiet med fordi man skal have medicin som morfin og andre produkter til lægemiddelindustrien. Heroin bliver misbrugt i stor set hele verden om. Også i Danmark er misbruget af heroin stort og kræver i hundredvis af dødsofre årligt. Der er omkring mere end 20.000 heroinmisbrugere herhjemme. Stoffets......

Words: 283 - Pages: 2

Free Essay

Engelsk Grammatik

...Indholdsfortegnelse Engelsk Grammatik 3 Bindeord engelsk 3 Biord engelsk 4 Ejefald engelsk 5 Bestemt artikel og ubestemt artikel engelsk 7 Dato på engelsk 8 Forholdsord engelsk 10 Forkortelser på engelsk 11 Navneord engelsk 13 Ordstilling engelsk 15 Omvendt ordstilling engelsk 15 Ligefrem ordstilling engelsk 16 Stedord engelsk 18 Henførende stedord engelsk 20 Spørgende stedord engelsk 21 Tillægsord engelsk 22 Udsagnsord engelsk 24 Uregelmæssige udsagnsord engelsk 27 Mådeudsagnsord engelsk 29 Førnutid engelsk 30 Engelsk grammatik øvelser 31 Udvidet tid engelsk 32 Datid engelsk 33 Førdatid engelsk 34 Fremtid engelsk 35 Tegnsætning engelsk 36 Komma på engelsk 38 2 / 31 Engelsk Grammatik Bliv bedre til engelsk grammatik og scor højere karakterer i engelsk med vores guide! Der er mange ting at være opmærksom på i skriftlig engelsk. Stavning er én ting, men særligt opmærksom skal man være, når det gælder engelsk grammatik. Hvordan bøjer man fx uregelmæssige verber, og hvad er forskellen på artiklerne ’a’ og ’an’? Denne guide til engelsk grammatik giver dig en oversigt over de vigtigste grammatikregler, så du på en let og overskuelig måde får hjælp til at skrive en grammatisk korrekt engelsk tekst. Guiden fokuserer på de områder inden for engelsk grammatik, som danske skoleelever har størst problemer med. Komp...

Words: 8075 - Pages: 33

Free Essay

Engelsk Grammatik

...1. delprøve - Engelsk B Opgave A 1. Its high time to deal with the problem. - It´s high time to deal with the problem. 2. Smoking has became less acceptably in society. - Smoking has become less acceptable in society. 3. You cant be too careful when you travel abroad this days. - You cannot be too careful when you travel abroad these days. 4. They shaked their head when they heard the news. - They shake their heads when they heard the news. 5. They gone to see the latest Harry Potter film, but it was very disappointment. - They went to see the latest Harry Potter film, but it was very disappointing. 6. All the islanders greets us very enthusiastic. - All the islanders greet us very enthusiastically. 7. This is the building there has a monument at the front. - This is the building that has a monument in the front. 8. The baby cry constantly and will not be comfortet. - The baby cries constantly and will not be comforted. 9. Who’s side are you on? - Who is the side are you on? 10. Northern Lights is a popular book who where written by Philip Pullman. - Northern Lights is a popular book that was written by Philip Pullman. Opgave B 11. He asked me if I could come. (om) 12. It rains a lot because the temperatures are rising globally. (fordi) 13. If you do your homework, you are sure to get good grades. (hvis) 14. We used to watch TV while my brother was cleaning the house. (mens) 15. My uncle hates......

Words: 563 - Pages: 3

Premium Essay

Engelsk Essay

...Section A -Focus on attitudes to race in Obama’s America 1. Give an outline of the different attitudes to the situation of African Americans presented in text 1, 2 and 3. Yolanda Young’s text (text 1 - “Black is being seen in a whole new light”) is about her own experience. She writes about that nearly 20 years ago, she could walk down the street and not being noticed at all, as if she was invisible. But since Obama got elected she now gets noticed and she becomes overwhelmed with compliments. Yolanda Young is stating the fact that, in the modern world, there are many black stars “Of course there have always been black women who were embraced as beautiful: super-models Tyra Banks and Naomi Campbell come to mind”. Also a test was made with a couple of black children. The children was handed over a white and a black doll and was asked which of the dolls were the best and the prettiest. Almost half of them said that it was the white doll. Eric Holder’s text (text 2 - “Black History Month”) is about a speech which he is making. His attitude against the black people in the US is very positive. He thinks that it is really important that everyone is treated equally, and that everyone, no matter race, is feeling welcome in the country. “As a nation we have done a pretty good job in melding the races in the workplace”. People have to talk honest and openly about the racial problems in order create a gathered nation. Walter Backstrom’s text (text 3 - “The obsession over race......

Words: 780 - Pages: 4

Free Essay

Engelsk Essay

...There are several tales of love and lust told throughout many generations in Greek mythology, but none can quite compare to the dark, tempting, and unwanted love story of Hades and Persephone.Legend has it; Hades fell in love with Persephone the minute he laid his beady, dark eyes on her. Persephone was relaxing in her place of sanctuary; a glade at the base of a tall mountain while Hades was taking his weekly venture on the living ground. It was then that Hades saw Persephone and he immediately loved her. He loved her for her beauty, her alluring voice, and determined spirit. Hades had heard of Persephone before, but he never knew how beautiful she truly was.

Now, Hades knew her mother Demeter, goddess of the harvest, and he knew that she would never hand over Persephone’s hand in marriage. Still, the thought of returning to the Underworld without the beloved Persephone made his heart ache. So, he resolved to take her by force.
When Persephone saw Hades lingering amongst the trees, she wasn’t frightened, she was more curious than anything. She didn’t recognize him, but she knew he wasn’t mortal, but he didn’t look like the other gods on Mount Olympus. When they locked gazes and his red eyes fell on hers, she shivered.
Persephone went on to ask Hades his name and he replied, announcing his reign over the Underworld. As they conversed back and forth, curious about one another, Hades finally admitted that he loved Persephone with all his heart and he wouldn’t dare leave......

Words: 642 - Pages: 3