Free Essay

Essay on Existentialism Is a Humanism

In: Science

Submitted By filly
Words 4756
Pages 20
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ІНСТИТУТ РОЗВЕДЕННЯ І ГЕНЕТИКИ ТВАРИН

Реферат

Зі спеціальності 06.02.01 – розведення та селекція тварин

На тему

Вплив недоліків та вад екстер’єру на формування жвавості коней рисистих порід.

Виконала: Стеценко Ольга Олексіївна

Чубинське 2011

Зміст:
| |Вступ………………………………………………………………. |Стр. 3 |
|І. |Обзор літератури……………………….……………………….... |Стр. 5 |
| |І.1.Особливості екстер’єру рисаків.……………………………... |Стр. 5 |
| |І.1. а) орловський рисак.................................................................. |Стр. 5 |
| |І.1. б) російський рисак.................................................................. |Стр. 6 |
| |І.1. б) французький рисак............................................................... |Стр. 6 |
| |І.2. Бланк лінійної оцінки екстер’єру верхових та упряжних порід за Джейкобом Вернесом та доповнення опису | |
| |екстер’єру та недоліків за іншими авторами…...………………. |Стр. 8 |
|ІІ. |Матеріал і методи дослідження…………………..……………... |Стр. 14 |
| |ІІ.1.Матеріал та місце дослідження………………….………….. |Стр. 14 |
| |ІІ.2.Використані методи дослідження |Стр. 15 |
| |ІІ.2.1. Окомірна оцінка екстер’єру………………………………. |Стр. 15 |
| |ІІ.2.2. Фотографування коней ………………………………….. |Стр. 15 |
|ІІІ. |Результати досліджень…………………………………………… |Стр. 16 |
| |ІІІ.1. Фото та опис недоліків екстер’єру………………………... |Стр. 16 |
| |ІІІ.1.1. Недоліки будови статей ………………………................. |Стр. 16 |
| |ІІІ.1.1. а) Недоліки та вади будови та органів голови………….. |Стр. 17 |
| |ІІІ.1.1. б) Недоліки спини………………………………………... |Стр. 19 |
| |ІІІ.1.1. в) Недоліки крупу………………………………………... |Стр. 20 |
| |ІІІ.1.1. г) Недоліки грудей ………………………………............ |Стр. 22 |
| |ІІІ.1.1. д) Недоліки передніх кінцівок………………………… |Стр. 22 |
| |ІІІ.1.1. е) Недоліки задніх кінцівок……………………………… |Стр. 25 |
| |ІІІ.1.2. Недоліки копита………………………............................ |Стр. 30 |
| |ІІІ.1.3. Недоліки постановки кінцівок………………………....... |Стр. 30 |
| |ІІІ.1.3.а) Передніх кінцівок………………………......................... |Стр. 30 |
| |ІІІ.1.3.а) Задніх кінцівок………………………............................ |Стр. 33 |
| |Заключення……………………………………………………….. |Стр. 35 |
| |Список літератури………………………………………………... |Стр. 37 |

Вступ

Рисаки — коні, що здатні до бігу на швидкій, стійкій рисі; назва деяких порід коней, яких розводять для випробувань рисистого ходу на іподромах.

Рись —це швидкий алюр з фазою вільного польоту, з двухкопитним діагональним, хрестоподібним опиранням, у два темпи (А.С.Красніков)

Сьогодні в Україні основними породами рисаків вважаються три: • орловський рисак; • російський рисак; • французький рисак. Селекція рисаків відбувається за комплексом основних ознак. Таких як: • вираження типу і правильність екстер’єру; • гармонія будови; • міцність,сухість конституції; • крупний зріст, костистість; • роботоздатність; • силу, витривалість; • свободну жваву рись. Рисаки відносяться до коней швидкоалюрних порід. Оцінку коней швидкоалюрних порід проводять при їх випробуванні на іподромах: рисистих коней в легкій запряжці у двохколісній качалці на рисі. Випробуванням рисистих коней називають бігами. Умовним показником їхньої продуктивності вважається жвавість. (Розведення сільськогосподарських тварин / [ М.З. Басовський, В.П. Буркат, Д.Т. Вінничук та ін.]) Жвавість – показники часу, отримані при випробуваннях на швидкість на різні дистанції. (Для коней рисистих порід в Україні: 1600 м, 2400 м, 3200 м, 4800 м) Досвід випробувань вказує нам на те, що при припиненні випробувань різко погіршуються саме тип і екстер'єр. Ознаки: жвавість з одного боку і тип, правильність екстер'єру з іншої – в певній мірі взаємозв'язані одна з одною. Тому, залежність цих показників та фактори впливу на формування жвавості потребують глибокого науково-теоретичного обґрунтування.
І. Обзор літератури 1.Особливості екстер’єру рисаків а) Орловський рисак Сучасний орловський рисак — порідний кінь з добре вираженим своєрідним типом. У орловських рисаків зустрічається як підкреслено суха, так і декілька груба конституція. Коні цієї породи середніх розмірів, мають легку, суху голову, з широким лобом, живими виразними очима. Потилиця у орловського рисака, як правило, довга, що забезпечує хороший «збір» коня, нарядність загального вигляду. В той же час у орловських рисаків досить часто зустрічається велика голова, успадкована від данських і мекленбургських предків. Але при цьому вона суха, виразна з живими великими очима і не псує типа, особливо при довгій шиї. Шия у типового орловського рисака має бути, і найчастіше зустрічається, довга, з «лебединим» вигином у верхній частині. Коротка шия — серйозний недолік для коня цієї породи. Холка, як у більшості коней упряжних порід, середній по висоті, досить довгий. Лопатка середньої довжини, нормального нахилу. Сучасний орловський рисак, Тип і і екстер'єр орловського рисака оцінюється як шляхом характеристики окремих статей при бонітуванні коня, так і шляхом комплексної експертної оцінки тварини. Як показали наші дослідження, тип і екстер'єр як складні ознаки мають середній рівень спадкування — на 40—45% залежать від генетичної мінливості, тобто від спадкових завдатків, а більш ніж на 50% залежать від умов внутрішньоутробного і післяутробного розвитку, тобто від чинників середовища. Проміри орловського рисака більшою мірою генетично обумовлена ознака, вищий рівень спадкування, що має, — близько 60%. 124 По промірам, особливо по зростанню, орловський рисак перевершує багато порід Росії і Європи, поступаючись лише крупним важковозам і окремим представникам французьких рисаків. (Рождественская А.Р. Орловский рысак – М. «АКВАРИУМ БУК», 2003 г. – 160 с., с илл.)

б) Російський рисак Для російських рисаків характерна міцна суха конституція і хороший розвиток мускулатури. Вони мають суху, з прямим або злегка вигнутим профілем голову; пряму шию; млинцеву криво поставлену лопатку; хорошу лінію верху; глибоку грудну клітку; м'язистий, інколи злегка звислий круп; сухі ноги з чітко змальованими сухожиллями. Не поступаючись орловським рисакам в екстер'єрі, російські рисаки менш нарядні, а інколи простакуваті. Найбільш поширена серед них гніда масть, зустрічається ворона, руда і сіра. Молодняк російської рисистої породи досить скороспілий. До чотирирічного віку він, в основному, закінчує своє зростання. Проте максимальну жвавість російські рисаки показують зазвичай до п'яти-шестирічного віку, а інколи і пізніше. (Коневодство и коннозаводство. Русская рысистая порода. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://konevodstvo.su/books/item/f00/s00/z0000006/st032.shtml. – Назва з екрану.) б) Французький рисак Сучасний французький рисак - це велика (в середньому 165 см в загривку), грубувата, потужна і часто дещо простакуватий кінь, зазвичай рудий або гнідої масті. В ньому до цих пір є видимими предки - кавалерійські коні. З іншого боку, багато особливостей породи розвинулися саме завдяки випробуванням під сідлом. Голова з прямим або злегка випуклим профілем добре посаджена, лоб широкий, вуха довгі і широко розставлені, ніздрі відкриті, очі живі, такі, що нагадують очі чистокровних коней. Плечі широкі і м'язисті, ноги довгі і дуже міцні. У французького рисака дуже розвинений плечовий пояс і високий холка. Він володіє крутішим ходом, ніж американський рисак - низькі довгі рухи непродуктивні на рисі під вершником, і вимагає більше часу для постановки на стійкі рухи на рисі. На відміну від "американців", французькі рисаки часто непрості в управлінні, тому виступати успішно вони починають в три роки і старше. Проте вони здатні виступати на довгих дистанціях протягом багатьох років. Це дуже міцні і витривалі коні з прекрасним сухожильно-зв'язковим апаратом. Французьких рисаків у віці 7-8 років купують в Швеції, Фінляндії, Австрії, Німеччини, Швейцарії, на о. Мальта, де вони виступають в призах до 14-16 років. (Конярство верхово-запряжне Французький рисак [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://agroua.net/animals/catalog/ag-16/a-18/ab-290/. – Назва з екрану.)
І.2. Екстер’єр та основні недоліки та їх вплив на формування роботоздатості коней

Екстер’єр – це зовнішній вигляд, зовнішні форми всього організму і його окремих частин тіла (статей), за допомогою яких оцінюють конституцію, господарську і племінну цінність тварин. Статі – це окремі частини тіла, що мають відповідні межі. (Розведення сільськогосподарських тварин / [ М.З. Басовський, В.П. Буркат, Д.Т. Вінничук та ін.]) Недоліки екстер’єру – відхилення від норми в будові окремих частин тіла (статей). Бланк лінійної оцінки екстер’єру верхових та упряжних порід за Джейкобом Вернесом та доповнення опису екстер’єру та недоліків за іншими авторами

1. КОРПУС: ФОРМА (прямокутний - квадратний) Кінь вважається квадратним якщо довжина його тіла (від крайньої точки плеча до крайньої точки сідниці) дорівнює її висоті в загривку. Кінь вважається прямокутним, якщо його довжина більша, ніж її висота в загривку. Для атлетизму і гнучкості у будь-якому вигляді спорту кінь має бути прямокутним, тобто мати довгі лінії. Щодо екстер’єру упряжного коня в статті: „Об Экстерьере упряжной лошади” Гайдабуров С.Д. пише„...коні з більшою довжиною тулуба і відносно короткими ногами є більш пристосованими до виконання тяглових робіт, а, отже, повинні бути більш роботоздатними”. С.Д. Гайдабуров Об Экстерьере упряжной лошади [Текст] / С.Д. Гайдабуров, // Коневодство. – 1948. – № 5. – С. 19–22.
2. КОРПУС: НАПРЯМ (вгору - вниз) Напрям тіла визначається відносно лінії горизонту. Збір буде важчий для коня, чий корпус направлений вниз на передні ноги.
3. З'ЄДНАННЯ ГОЛОВИ І ШИЇ (легке - важке) Ця стать розділяється на дві характеристики: довжина потилиці і шийний жолоб біля голови. Легке з'єднання означає довга потилиця, легкий жолоб і маленька відстань між верхньою і нижньою лініями шиї (перехват). Важке з'єднання - коротка потилиця, важкий жолоб і велика відстань між верхньою і нижньою лініями шиї. Легке з'єднання бажане для хорошого прийняття поводу. Недоліки: За Красніковим А.С. „Вузька постава голови утрудняє її рух і, унаслідок здавлення привушних залоз і кровоносних судин і нервів, може повести до різних захворювань очей і мозку. Недоліків і пороків зору у коня дуже багато і вони важко розпізнаються: короткозорість, що часто зустрічається при випуклому оці, астигматизм, глаукома, періодична сліпота і ін. Як відомо, при поганому зорі кінь часто лякається, спотикається і на ходу високо піднімає передні ноги. Пошкодження потилиці ведуть до запалення потиличної слизистої сумки — пухлинам.”
4. ДОВЖИНА ШИЇ (довга - коротка) Довжина шиї - це довжина осі між серединною точкою лінії з'єднання голови і шиї і середньою точкою передньої лінії плеча (у відношенні до інших промірів цього ж коня).
5. ПОЛОЖЕННЯ ШИЇ (вертикальне - горизонтальне) Це кут нахилу шиї відносно лінії горизонту, коли кінь стоїть вільно. Конкурному коню потрібне досить горизонтальне положення шиї для збору під час відштовхування. Коням для виїздки потрібне досить вертикальне положення шиї для хорошого збору і свободи рухів. За Красніковим А.С. розрізняють: нормальу, високу, низьку постановку. Вихід: нормальний, високий, низький. Для коней швидкоаллюрних порід не бажана низька постановка. При описі шиї характеризуються її довжина, товщина, ширина і форма. По довжині розрізняють шию довгу, середню і коротку.
6. РОЗВИТОК М'ЯЗІВ ШИЇ (важка - слабка мускулатура) Міра розвитку м'язів шиї, з акцентом на ліні верху. Важка мускулатура - верхня лінія шиї має товстий гребінь. Закруглена лінія верху з'являється при розвитку м'язів. Слабка мускулатура - тонка шия, часто із слабким з'єднанням шиї із загривком (ямка перед загривком). За Красніковим А.С. розрізняють шиї тонкі і вузькі, середні, товсті і широкі. Дуже тонка, плоска, бідна мускулатурою шия («дощата шия») складає великий недолік для коня, що свідчить про загальне її недорозвинення. Крайня форма товстої і широкої шиї з жировим гребенем, що звалюється на сторону, яка зустрічається в ваговозів, носить назву «ветчина» (рос.) і легко ушкоджується хомутом з утворенням важковиліковних нагнетів.
7. ВИСОТА ХОЛКИ (висока - низька) Висота холки визначається як відстань між лініями найвищою точкою холки і найнижчою точкою холки. За Красніковим А.С. описовими ознаками холки є висота, довжина і ширина. Високий і довгий холка є найкращим і зазвичай буває пов'язаний з добре поставленою шиєю, з косою і довгою лопаткою і міцною спиною. У рисаків холка висока, але менш довга.
8. ПОЛОЖЕННЯ ПЛЕЧА (похиле - пряме) Кут нахилу плеча до лінії горизонту. У рисаків спостерігається довге підпліччя і коротка п’ясть, що визначають низький хід і невисоке піднімання на рисі зап’ястя.
9. ЛІНІЯ СПИНИ (вигнута - слабка) Верхня лінія від холки до попереку. Рівна ліня верху з добре розвинутою мускулатурою дозволяє коню правильно працювати спиною. Спину коня оцінюють по довжині, формі, ширині і мускулистості. За Красніковим А.С. розрізняють пряму, м'яку, сідлувату, або провислу, і випуклу, або коропоподібну, спину. Недоліками вражаються вузька спина, провислість, карпоподібність спини. Для коней всіх типів бажана широка, м'язиста спина. Для упряжних коней, в яких в протилежність верховим не вимагається швидкого збору і переміщення центру тяжіння на зад, переважна довша спина. Упряжний кінь з довгою спиною має довший тулуб, більший простір для рухів кінцівками, стоїть на більшій площі землі, що сприяє тяговій працездатності. Проте при подовженні спини її жорсткість знижується і дія штовхаючих сил заду через хребет на перед коню стає важчим.
10. ЛІНІЯ ПОПЕРЕКУ (вигнута - слабка) Верхня лінія від попереку до крупу. За Красніковим А.С. поперек коня характеризують і оцінюють по довжині, ширині і формі. За довжиною: коротка, довга. За формою: прямий з випуклим, запалий, або провислий, і вигнутий вгору, або карпоподібну. Для всіх коней найкращим вважається короткий, широкий і прямий поперек з добре розвиненою і випуклою мускулатурою.
11. ФОРМА КРУПУ (похила - пряма) Це кут нахилу лінії, проведеної через маклок і задню точку крупу. За кутом нахилу: нормальний, звислий, прямий; за формою: роздвоєний, дахоподібний, овальний. Недоліками слід вважати звислий круп; такий круп зустрічається у коней, яких рано початку використовувати на роботах. За шириною: широкий, середній, вузький. Вузький круп з бідною мускулатурою буває у недорозвинених коней і часто супроводжується засіканням задніх кінцівок. Тому круп швидкоалюрних коней буває помірної ширини з щільнішими м'язами.
12. ДОВЖИНА КРУПУ (довгий - короткий) Це довжина від маклока до задньої точки крупу. Довжина крупу важлива для пропорційного складу: плечі, бока, круп у коня повинні мати однакову довжину. За довжиною визначають: довгий, середній, короткий. Недоліки крупу: збитий малок, перебудованість. Збитий маклок, або перелом клубової кісті, що створює косий круп не завжди викликає кульгавість, але знижує роботоздатність коня і є вада. Перерослість в крупі, або так звана перебудованість дорослого коня може бути одним з показників його недорозвинення.
13. ПОСТАВНОКА ПЕРЕДНІХ НІГ (запавша п’ясть - теляче зап'ястя) Кут між лініями, що проходять через передпліччя і п’ясть (при погляді збоку). Прямі кінцівки з правильним поставом забезпечують хорошу працездатність коня. Недоліки будови та постановки: розрощення зап’ясних суглобів, брокдаун, наливи, накісники, перехват під зап'ястям, козинець (набутий, вроджений), вузька постановка, розкид. Перехват під зап'ястям або так зване перешнуроване зап'ястя, результат недостатнього розвитку сухожиль під додатковою кісткою і утягнутості самої цієї кістки. Коні з перехватом під зап'ястям зазвичай погано переносять напружені роботу і швидкі рухи особливо по твердому ґрунті і часто набувають пороку зап'ястя — козинець. Козинець у коня — викривлення передньої ноги в області зап'ястя, унаслідок укорочення його сухожиль згиначів, з висуненням зап'ястя вперед, як у кіз. Викривлення передньої ноги при козинці є своєрідним патологічним пристосуванням для збільшення рессорності ноги. Коні з придбаним козинцем спотикаються, швидко стомлюються і не витримують напруженої роботи. Козинець лікуванню не піддається.
14. ПОСТАНОВКА ЗАДНІХ НІГ (щаблисті - прямі) Кут між лініями гомілки і плесна при погляді збоку і має бути біля 150°. Швидкоалюрні коні у зв'язку з відносно довшою кісткою п’яти мають відносно розвиненіші, ширші збоку і сухіші, добре обкреслені скакальні суглоби. У рисаків передні колінні суглоби зазвичай прямують декілька назовні і це дозволяє їм на жвавій рисі ставити задні ноги ширше і далі передніх. Недоліками будови та постановки є: розрощення скакального суглобу, наливи, шпат, курба, піпгак, щаблистість, пряма форма, х-подібність, о-подібність.
15. НАХИЛ БАБОК (м'які - прямі) Кут між лінією бабок передніх ніг і лінією горизонту. Розрізняють: нормальне, похиле, косе, пряме або круте положення бабок. Довгі бабки зазвичай бувають і більш похилими, короткі бабки — крутішими. Короткі і прямі бабки чутливіші до ударних дій; дуже довгі і похилі бабки (слабкі або м'які) не витримують великого навантаження. Недоліки в постановці бабок: торцовість, провислість, розкид (з вивертом зацепів копит назовні) і клишоногість (з вивертом зацепів копит всередину).
16. ФОРМА КОПИТ (широкі - вузькі) Співвідношення між лінією вінчика і поверхнею копита при огляді спереду. Примітка при разнокопитності у коня вузьке копито вважається аномальним. Копита коня мають бути великими та симетричними. Заднє копито більш стислої овальної форми, з більш увігнутою підошвою і з вищою стінкою п'яти. Вінчик копита задньої ноги товще вінчика переднього копита. Задні копита коня міцніше передніх, менш схильні до пороків і захворювань, чим передні, і їх часто не кують. Проте зарубки вінчика, рак і гниття стрілки частіше бувають на задніх копитах. Коні швидкоалюрні, сухій щільній конституції мають копито меншої величини з крутішими стінками, високою п'ятою, увігнутою підошвою, з меншою стрілкою і щільнішим і пружним рогом. За якістю рогу зустрічаються порочні копита з м'яким, в'ялим, трухлявим, сухим, матовим крихким рогом, що легко тріскається і ламається. За формою копит розрізняють наступні основні недоліки і пороки: плоске, торцеве, вузьке, повне, косе, кільчасте (їжакове, з порожніми стінками, з зарубками, рубцями, пухлинами, фістулами, свищами, грибоподібні і кісткові розрощування в області вінчика і п'яти копита; тріщини копита наминки, удари або уколи підошви копита, що викликають синці і запалення під підошвою, гниття стрілки копита, рак стрілки копита.
17. П'ЯТКИ (високі - низькі) Висота п'ят на передніх ногах, вимірювана як відстань від поверхні землі до вінчика. П'ятки впливають на правильний постав копит і бабок. Широкі п'яти середньої висоти забезпечують найкращу працездатність.
18. ЯКІСТЬ М'ЯЗІВ НІГ (добре обкреслені - сирі) Обкресленість задніх ніг (відсутність запалень) оцінюється на задніх ногах. Добре обкреслені ноги говорять про силу і загальну якість коня.
19. КІСТЯК І СУГЛОБИ НІГ (важкий - легкий) Обхват ноги, включаючи розмір суглобів відносно величини корпусу коня. Щоб бути витривалим, кінь повинен мати добре розвинені кістки, суглоби, сухожилля. (Для упряжних коней ця характерісЯ не оцінюється) ІІ. Матеріал і методи дослідження ІІ.1. Матеріал та місце дослідження Дослідження проводилось на іподромі м. Києва. Матеріал та місце дослідження – екстер’єр коней різних вікових груп орловської, російської, французької рисистої породи, що проходять випробування на КП «Київський іподром». Було досліджено 169 (сто шістдесят дев’ять) голів коней рисистих порід. З них: Орловська рисиста порода – 75 (сімдесят п’ять) голів. Градація за віком: Коні старшого віку – 9 (дев’ять) голів; Коні 4-х років – 15 (п'ятнадцять) голів; Коні 3-х років – 16 (шістнадцять) голів; Коні 2-х років – 35 (тридцять п’ять) голів.

Російська рисиста порода – 63 (шістдесят три) голови. Коні старшого віку – 7 (сім) голів; Коні 4-х років – 7 (сім) голів; Коні 3-х років – 20 (двадцять) голів; Коні 2-х років – 29 (двадцять дев’ять) голів.

Французька рисиста порода – 29 (двадцять дев’ять) голів. Коні старшого віку – 10 (десять) голів; Коні 4-х років – 4 (чотири) голови; Коні 3-х років – 7 (сім) голів; Коні 2-х років – 8 (вісім) голів.

Американська рисиста порода – 1 (одна) голова 3-х років. Французько-американська помісь – 1 (одна) голова 3-х років.

ІІ.2.Використані методи дослідження 2.1. Окомірна оцінка екстер’єру

Полягає в огляді тварини в цілому. При цьому звертають увагу на розвиненість тварин, пропорційність будові тфла відповідно до типу породи, гармонійність розвитку, темперамент, живу масу, висоту в холці, міцність конституції, ознаки молочності, будову грудей і лінію верху, розвиток таза, постановку ніг і міцність скелета. (Розведення сільськогосподарських тварин / [ М.З. Басовський, В.П. Буркат, Д.Т. Вінничук та ін.])

2.2. Фотографування коней Проводилось фотографування коней в медиативно-латеральному та краніально-каудальному розрізі: - виявлених недоліків екстер’єру різних статей; - правильного екстер’єру. ІІІ. Результати досліджень З 169 (сто шістдесят дев’яти) голів коней, що досліджувалися, було виявлено 40 (сорок) голів з різними недоліками та вадами екстер’єру, що можуть впливати на жвавість. Недоліки будови статей: 1. Недоліки та вади будови та органів голови (закоротка нижня щелепа, вузькі ганаші, вади ока: біла зінниця, більмо ока); 2. Недоліки спини (м’якість); 3. Недоліки крупу (збитий малок); 4. Недоліки грудей (вузькі груди); 5. Недоліки передніх кінцівок (сирість, розрощення зап’ясних суглобів, слабкість путового суглобу, накісники, перехват, козинець, брокдаун, слабкість сухожилків); 6. Недоліки задніх кінцівок (сирість, розрощення скакальних суглобів, накісники, наливи, піпгаки). 7. Недоліки копита (залічені тріщини). Недоліки постановки кінцівок: Передні: 1. Вузька постановка; 2. Розкид; 3. Клишоногість. Задні: 4. Вузька постановка; 5. Розкид; 6. Х-подібність.

ІІІ.1. Фото та опис недоліків екстер’єру ІІІ. 1.1. Недоліки будови статей а) Недоліки та вади будови та органів голови Закоротка нижня щелепа була виявлена у французької кобили 2006 р.н. На даний час кобила має пожиттєвий рекорд жвавості 2.04,3. Оцінюючи кобилу за робочою продуктивністю згідно інструкції бонітування племінних коней, затвердженої наказом «Про затвердження нормативно-правових актів щодо бонітування племінних коней і племінного обліку в конярстві» від 15.10.2003 N 364., маємо оцінку 8 балів. Вузькі ганаші виявлені у 2-х жеребців французько-американської помісі 2008 р.н. та російської рисистої породи 2009 р.н. Вузькі ганаші затрудняють дихання і при тренуванні рисаків вимагають вживання особливого пристосування — «рогача». Щодо французько-американського жеребця, то його жвавість серед жеребців однолітків є найнижчою і складає 2.15,7. Його оцінка за робочою продуктивністю згідно інструкції бонітування 7 балів. Російський жеребець 2009 р.н. знятий з випробувань зі жвавістю 2.34,4. Оцінка за робочою продуктивністю - 5 балів. Вади ока:

Фото 1. Око без видимих дефектів а) біла зіниця правого ока виявлена у російської рисистої кобили 2009 р.н. Око реагує на світло. Кобила ще не випробувалась. За даними зоотехніка іподрому ця вада передається генетичною спадковістю по материнській лінії.

Фото 2. Біла зіниця б) більмо ока знайдено у російського жеребця 2007 р.н. Око реагує на світло. За статистикою іподрома жеребець має жвавість 2.02,0, яка є найкращою на даний час серед його однолітків на іподромі. Його оцінка за робочою продуктивністю – 9 балів.

Фото 3. Більмо на оці б) Недоліки спини М’якість спини та перебудованість була виявлена у орловської рисистої кобили 2009 р.н. За А.С.Красніковим поступальні поштовхи заду при м’якій спині непродуктивно витрачаються на її прогинання. Тому коні з м'якою спиною втрачають в швидкості рухів і швидше стомлюються Перебудованість може бути показником недорозвиненості. Але кобила має ще неповні три роки і тому недолік перебудованості може виправитись. Кобила має жвавість 2.26,9. Оцінка за робочою продуктивністю – 6 балів.

Фото 4. Пряма спина

Фото 5. М’яка спина в) Недоліки крупу Збитий малок виявлено у французької рисистої кобили 2009 р.н. За А.С.Красніковим Збитий маклок, або перелом клубової кісті, що створює косий круп не завжди викликає кульгавість, але знижує роботоздатність коня і є вада. Жвавість кобили 2.28,1. Що за робочою продуктивністю коней рисистих порід 2,5 років оцінюється в 6 балів.

Фото 6. Правильна будова крупа (вид ззаду)

Фото 6. Правильна будова крупа (вид збоку)

Фото 7. Збитий маклок (вид ззаду)

Фото 8. Збитий маклок (вид збоку) г) Недоліки грудей д)Недоліки передніх кінцівок: Вузькі груди, вузьку постановку передніх кінцівок, сирість, розкид, як наслідок цього –розбиті та розрощені зап’ясні суглоби виявлені у жеребця французько-американської помісі 2008 р.н. При розкиді копито рухається непрямолінійно, часто забиваючи внутрішню частину парної ноги. Також цей жеребець, як вказано вище має вузькі ганаші. Його жвавість - 2.15,7. Бал за робочою продуктивністю – 7 балів. Невеликі розрощення зап’ясних суглобів було виявлено також у 2-х жеребців орловської риситої породи 2006 р.н. Їх пожиттєві рекорди складають 2.09,0 2-х років та 2.07,0 3-х років. Бал за робочою продуктивністю у обох жеребців – 9 балів.

Фото 8. Широкі, обмускулені груди. Добре збудовані зап’ясні суглоби

Фото 9. Вузькі груди. Розрощення зап’ясних суглобів

Фото 10. Передні кінцівки правильної будови

Фото 11. Сирі кінцівки Слабкість сухожилків було виявлено у російської рисистої кобили 2008 р.н. Жвавість кобили 2.14,5. Бал за робочою продуктивністю – 7 балів. Перехват, козинці. Перехват виявлено у орловської кобили 2009 р.н. Жвавість коня - 2.39,7. Оцінка за робочою продуктивністю - 7 балів. Перехват та козинці – у російської кобили 2009 р.н. Жвавість кобили – 2.16,2. Оцінка за робочою продуктивністю - 9 балів. Коні з перехватами та козинцями швидко стомлюються і не витримують напруженої роботи.

Фото 12. Перехват під зап’ястями, козинці передніх кінцівок Брокдаун знайдено у коней: - Жеребеця орловської риситої породи 2008 р.н. – 1 голова. Жвавість коня - 2.13,9. Оцінка за робочою продуктивністю - 9 балів. - Жеребця російської рисистої породи 2006 р.н. (набутий з 3-х років) – 1 голова. Жвавість коня - 2.16,3. Оцінка за робочою продуктивністю - 3 бала. - Кобили російської рисистої породи 2008 р.н. – 1 голова. Жвавість коня – 2.15,0. Оцінка за робочою продуктивністю - 7 балів.

Фото 12. Брокдаун передньої лівої кінцівки е) Недоліки задніх кінцівок Сирість задніх кінцівок виявлено у російського рисистого жеребця 2009 р.н. Жвавість коня - 2.21,3. Робоча продуктивність – 8 балів. Розрощення скакальних суглобів 2-х кінцівок знайдено у: - Жеребця орловської рисистої породи 2008 р.н. Жвавість коня – 2.15,8. Має найнижчу жвавість серед однолітків на іподромі. Робоча продуктивність – 8 балів; - Жеребця орловської рисистої породи 2009 р.н. Жвавість коня – 2.30,4. Робоча продуктивність – 8 балів.

Фото 13. Задні кінцівки правильної будови

Фото 14. Сирість задніх кінцівок

Фото 14. Розрощення скакальних суглобів Наливи виявлено у наступних коней: - Кобили орловської рисистої породи 2009 р.н. правої задньої кінцівки. Жвавість кобили - 2.26,9. Робоча продуктивність – 9 балів. - Жеребця російської рисистої породи 2007 р.н. на обох кінцівках. Жвавість жеребця – 2.02,5. Робоча продуктивність – 9 балів. - Жеребця російської рисистої породи 2008 р.н. лівої задньої кінцівки. Жвавість жеребця – 2.12,0. Робоча продуктивність – 8 балів.

Фото 14. Вигляд задньої кінцівки без налива

Фото 15. Налив скального суглоба правої задньої кінцівки Піпгаки виявлено у коня орловської рисистої породи 2009 р.н. на обох кінцівках. Жвавість коня – 2.27,3. Робоча продуктивність – 9 балів. Піпгаки не впливають на робочу продуктивність коней.

Фото 16. Вигляд задньої кінцівки без піпгаків

Фото 16. Піпгаки на п’ятках обох кінцівок Наявність накісників на передніх та задніх кінцівках у коней: орловської рисистої породи: 2-х років – 2 голови; російської рисистої породи: 4-х років – 1 голова; 3-х років – 1 голова; 2-х років – 1 голова; французької рисистої породи: старшого віку – 2 голови; 4-х років – 1 голова. Всього сім голів. Накісники на суглобах і поблизу суглобів і сухожилок, зазвичай призводять до хромоти, є істотними пороками коней.

Фото 17. Передня кінцівка без накісника

Фото 18. Накісник на п’ясті ІІІ.1.2. Недоліки копита Залічені тріщини виявлено у коней: - Жеребця орловської рисистої породи 2005 р.н. Жвавість коня – 2.08,2. Робоча продуктивність – 8 балів. З причини вади не виступє з 2010 року. - Кобили орловської рисистої породи 2008 р.н. Жвавість коня – 2.12,8. Робоча продуктивність – 9 балів. ІІІ.1.3. Недоліки постановки кінцівок а) Постановка передніх кінцівок Вузька постановка передніх кінцівок, розкид виявлені у жеребця французько-американської помісі 2008 р.н. При розкиді копито рухається непрямолінійно, часто забиваючи внутрішню частину парної ноги. Його жвавість - 2.15,7. Бал за робочою продуктивністю – 7 балів. Клишоногість передньої лівої кінцівки знайдена у французької рисистої кобили 2006 р.н. Її жвавість – 2.06,7. Бал за робочою продуктивністю – 7 балів.

Фото 18. Нормальна постановка

Фото 19. Вузька постановка.Розкид
б) Постановка задніх кінцівок Вузька постановка задніх кінцівок, х-подібність,незначний розкид виявлені у коней: - Жеребця американської рисистої породи 2008 р.н. Жвавість коня – 2.12,7. Робоча продуктивність – 8 балів. - Жеребця російської рисистої породи 2009 р.н. Поки не випробуваний.

Фото 19. Нормальна постановка задніх кінцівок

Фото 19. Вузька, х-подібна постановка задніх кінцівок. Розкид.
Заключення
Кількість коней з недоліками та вадами екстер’єру на КП «Київський іподром» склала 40 (сорок голів) з 167 (ста шістдесяти сіми) голів, що проходять тренінг та випобування. Це складає ~ 24% від загальної кількості. Кількість коней, що мають певні недоліки та вади: 1. Недоліки та вади будови та органів голови (закоротка нижня щелепа, вузькі ганаші, вади ока: біла зінниця, більмо ока) – 5 голів; 2. Недоліки спини (м’якість) – 1 голова; 3. Недоліки крупу (збитий малок) – 1 голова; 4. Недоліки грудей (вузькі груди) – 1 голова; 5. Недоліки передніх кінцівок (сирість, розрощення зап’ясних суглобів, слабкість путового суглобу, накісники, перехват, козинець, брокдаун, слабкість сухожилків) – 18 голів; 6. Недоліки задніх кінцівок (сирість, розрощення скакальних суглобів, накісники, наливи, піпгаки) – 8 голів; 7. Недоліки копита (залічені тріщини) – 2 голови; 8. Недоліки постановки кінцівок: Передніх: – 2 голови; Задніх: – 2 голови. За оцінкою з робочої продуктивності маємо таку градацію: Оцінка в 9 балів – 13 голів; Оцінка в 8 балів – 10 голів; Оцінка в 7 балів – 7 голів; Оцінка в 6 балів – 4 голови; Оцінка в 5 балів – 3 голови; Оцінка в 4 бала – 0 голів; Оцінка в 3 бала – 1 голова; Оцінка в 2 бала – 0 голів; Не випробувані – 2 голови.

З цього всього можна зробити висновок, що більша кількість коней (18 голів) – 45 % мають вроджені та набуті недоліки передніх кінцівок. Вісім голів (20%) – недоліки задніх кінцівок. Недоліки та вади будови та органів голови – 5 голів (12,5%). Недоліки корпусу: грудей, спини, крупу - 3 голови (7,5% в рівних долях). Недоліки копита – 2 голови (5%). Недоліки постановки передніх та задніх кінцівок - 4 голови (10% в рівних долях). За робочою продуктивністю маємо таке співвідношення: високі оцінки мають 23 голови коней (57,5%), середні оцінки – 14 голів (35%), низькі – 1 голова (2,5%). Не випробувані – 2 голови (5%). Слід враховувати ще факт похибки в тому, що до уваги брався пожиттєвий рекорд коня, який міг бути встановлений до з’явлення недоліку або вади. Отже дослідження показало, що на жвавість рисистих коней, в першу чергу, може впливати екстер’єр кінцівок, в другу чергу - недоліки та вади будови та органів голови, в третю – постановка кінцівок, в п’яту – недоліки корпусу.

Література: 1. Красников А.С.Экстерьер лошади [Текст] – М. : Сельхозгиз, 1957. – 352 с. с илл. 2. Дюрст У.Экстерьер лошади [Текст] Перевод с немецкого под редакцией В.А. Маркова М-Л Сельхозгиз, 1936, 344 с илл. 3. С.Д. Гайдабуров Об Экстерьере упряжной лошади [Текст] / С.Д. Гайдабуров, // Коневодство. – 1948. – № 5. – С. 19–22. 4. Розведення сільськогосподарських тварин / [ М.З. Басовський, В.П. Буркат, Д.Т. Вінничук та ін.]. ; за ред. М.З. Басовського. – Біла церква, 2001. – 400 с. 5. Н.А. Кравченко Разведение сельскохозяйственных животных. Изд. 2-е, переработанное и дополненное. М., «Колос», 1973,486 с. с илл. 6. Рождественская А.Р. Орловский рысак – М. «АКВАРИУМ БУК», 2003 г. – 160 с., с илл. 7. Свечин К.Б. и др. Коневодство /Свечин К.Б., Бобылев И.Ф., Гопка Б.М. – М.: Колос,1992 8. Коневодство: Справочник / Кошаров А.Н., Соколов Ю.А., Ласков А.А. и др.: Сост. Ремизов А.А. – М.: Колос, 1992. – с. 46 –48. 9. Коневодство: Учеб. для с.-х. вузов / Под ред. Красникова А.С. – М.: Колос, 1973. – с. 41 –77. 10. Сорокина О.И. Влияние резвостных тренинга и испытаний на тип телосложения орловского рысака [Текст] / Сорокина И.О. // Коневодство. – 1950. – № 10. – С. 22–23. 11. Коневодство и коннозаводство. Русская рысистая порода. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://konevodstvo.su/books/item/f00/s00/z0000006/st032.shtml. – Назва з екрану. 12. Конярство верхово-запряжне Французький рисак [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://agroua.net/animals/catalog/ag-16/a-18/ab-290/. – Назва з екрану.

Similar Documents

Premium Essay

Are We Completely Free?

...Jean-Paul Sartre claims that man is completely free. To understand what this statement means, this essay will look at Existentialist philosophy and evaluate the central concepts namely freedom, anguish, abandonment and despair. Through analysing Sartre’s lecture entitled ‘Existentialism and Humanism’ and his book, ‘Being and Nothingness’ this essay will explain what he meant by this statement and will argue that while man is free to a certain extent, he is not completely free. Sartre delivered his lecture in a time of guarded optimism and unrest. The truth about the Nazi power and Auschwitz had just become known and the first atomic bomb had been dropped. People were becoming aware of how evil others could be and were looking for answers. There was a need to re-examine life as they knew it and Sartre, through Existentialism, offered a new approach to life. While Sartre himself later repudiated parts of his lecture it still remains his most widely read writing. (Philosophynow.org, 2016) Sartre used the word, ‘freedom’ which would have appealed to the people of that epoch having just been freed from Nazi occupation, however he says man is condemned to be free as he believed freedom came with great responsibility. The main reason for Sartre’s lecture was to defend Existentialism against its critics who thought it would lead to ‘quietism of despair’. They thought it was contemplative and would discourage people from taking action. Due to the words he used, namely anguish,......

Words: 2709 - Pages: 11

Premium Essay

Suffering

...Philosophy: Problems Essay 2: Existentialism Evaluation: 20% of final grade Length: 1400-1500 words Due: After uploading to Assignment2 students are required to hand in a hard copy of their essays at the beginning of their seminars on March 10, 2015. Late papers will be penalized 3% per day. Students must write this essay in order to complete this course with a passing grade. Choose 1 essay topic from the following list of 16: Sartre Write an essay which explicates and evaluates some of the central claims in Sartre’s “Existentialism” (the first essay of Existentialism and Human Emotions.) You should frame your essay around a particular philosophical claim or theme which you would like to write about in Sartre’s essay. For example: 1. How does Sartre argue that “existentialism is a humanism” and is his argument a good one? 2. What is Sartre’s notion of freedom and how does it relate to ethics? Is this a viable ethics? 3. Explain and evaluate the claim that “existence precedes essence.” What are the implications for living if one accepts this claim? Defend or consider problems with this position. 4. What does Sartre mean when he says that “man is condemned to be free” but also that we are nonetheless responsible for who or what we become? In what way are we free, in which ways are we responsible, and to whom are we responsible? Is Sartre right? If so, why? If not, why not? 5. Drawing on the entirety of the essay, develop an account......

Words: 1163 - Pages: 5

Premium Essay

Existentialism Is a Harsh Optimisim

...literary work No Exit and analysis from Being and Nothingness. Components of Existential Philosophy This paper will firstly discuss the major existential principle of existence preceding essence. This notion is discussed by Sartre’s (1946) lecture “Existentialism is Humanism”. This central theme existence preceding essence is the backbone for most existential thought and that is why it is discussed and understood thoroughly from the beginning of this paper. This leads to the existential thought, absurdity of life. Life being absurd is a component of the existential human condition and this is discussed using The Myth of Sisyphus as a beacon of how absurdity applies to life and happiness. This was written and discussed by Camus in his work The Myth of Sisyphus. Lastly this paper will discuss how others impact the individual or human relationships, discussed by Sartre. His thesis regarding others interactions are that it is Hell. This is the central theme in his play No Exit, and unpacking this existential thought this paper will use his work Being and Nothingness. Human Condition Existence comes before essence; this is a main theme found in existential philosophy. Sartre (1946) states in his lecture “Existentialism is Humanism”, the theme existence precedes essence, is an ideal that all existential philosophers hold true. To understand the existential claim that existence precedes essence it is beneficial to define the opposite, “essence...

Words: 4034 - Pages: 17

Premium Essay

Who We Are and What We Make of Ourselves

...Stevenson Core Fall 2014 Sabrina Kenney October 24, 2014 Who We Are and What We Make of Ourselves Existentialism and Humanism was first introduced as a public lecture at the club Maintenant in Paris in October 1945, at the end of WWII. Paris had just been freed of Nazi occupation, and French people were trying to rebuild their destroyed nation. Citizens, leaders, and philosophers were questioning the foundations of society and reexamining the meaning of morality. The horrors of the concentration camps and the atom bomb had just been brought to the surface. Evidence of the human capacity for evil and destruction was everywhere. Jean-Paul Sartre, like many other philosophers at the time, wrote his own essay, Existentialism, in an attempt to answer these moral and ethical questions about human nature and free will. Sartre is correct to say that people are free and must choose their own path in life, but also contradicts himself and fails to appreciate people’s diversity. Sartre begins his essay in a very confusing way. He brings the reader into a very complicated argument over the meaning of Existentialism. He says that the word has lost its meaning and needs to be redefined, “…by this time the word has been so stretched and has taken on so broad a meaning, it no longer means anything at all” (343). Sartre begins clarifying existentialism by focusing on the individual. He says, “Man is nothing else but what he makes of himself” (345). Here Sartre explains how human......

Words: 1376 - Pages: 6

Free Essay

World War !1 Propaganda

...David Hume David Hume Cornelia Roberts-Pryce Cornelroberts@yahoo.com Content David Hume Abstract TCO 4 -Given the intellectual climate of post-WWI Europe, analyze the emergence of the philosophies of existentialism and logical positivism based upon the principles of modern humanism According to lecture 1, the Enlightenment was characterized by a questioning of current beliefs (including religious belief) and customs and a turn towards the benefits of science. People today think that democracy is a direct outgrowth of Enlightenment thinking but Hume, Locke, Voltaire, and others did not think that the general public was able to reason and that it could or should not be educated (Stromberg, 1994). Introduction     The purpose of this paper is to discuss the contributions of David Hume (1711-76) to the period of history during the enlightenment age developing theories of the doctrine of Empiricism. There are two doctrines which follow this principle. The first doctrine is that most, if not all, concepts are ultimately derived from experience; the second is that most, if not all, knowledge derives from experience, in the sense that appeals to experience are necessarily involved in its justification. Neither doctrine implies the other. Hume belongs to the tradition of British empiricism that includes Francis Bacon (1561-1626), John Locke (1632-1704), and George Berkeley (1685-1753).  Common to this tradition is the view that knowledge is......

Words: 1089 - Pages: 5

Premium Essay

Existentialism

...Jean-Paul Sartre and Existentialism Jean-Paul Sartre . . . the name is one of the most popular in modern philosophy. But who was he? What did he write and what were his works about? What was his role with regard to Existentialism? What is Existentialism, really? What life influences affected the person as whom he became famous? How would Sartre assess various social topics that we face today? What are the problems with Sartre's view of Existentialism and existence in general? These are the questions addressed in the following pages of this brief dissertation.His life Upon reviewing several sources, it is apparent that Sartre was a very disorganized and inconsistent individual. Sartre was obsessed with his intellect to the point of abandon of all else in his life - personal hygiene, honesty, organization, thoroughness, and more. It seems that he felt he was of superior intelligence in comparison to all others who surrounded him. He was not necessarily a great and original thinker, but rather a superb media sensation of sorts. Rather than developing Existentialist thought, he merely promoted it to amazing popularity through his eccentric lifestyle. Although he is best known for his association with Existentialism, it is interesting to note that he denounced its principles later in life and adopted Marxism, which he also later denounced. Jean-Paul-Charles-Aymard Sartre was born in Paris on June 21, 1905, the only child of Anne-Marie Schweitzer Sartre and Jean-Baptiste Sartre.......

Words: 2585 - Pages: 11

Premium Essay

The Lack of Afro-Caribbean Boys in Higher Education

...Assess Whether Sartre Was right To Claim That Man Is Completely Free Although Soren Kierkegaard is known as the godfather of existentialism, Jean Paul Sartre was a French philosopher who popularised it. This essay will look at his claim that man is completely free and try to draw a conclusion on whether he was right, wrong or maybe even a middle ground to this assertion. To understand his claim that man is completely free, it will be necessary to look at what existentialism is and what it says about the notion of freedom. According to Sartre we are condemned to be free because we are ontological beings (Sartre, 1973 p.29-30) Sartre described humans as a being-for-itself because they have an awareness of themselves, their existence and are able to change by manipulating different factors and making decisions that suit them. He then went on to describe innate objects as a being-in-itself meaning they have no consciousness, and cannot change; they cannot manipulate the environment for better or worse (Bochensky, 1974, p.175) Sartre stated that existence precedes essence. By this he meant that we exist first and only after that occurs do we start making sense of the world and ourselves. This view is an atheistic approach to existentialism because he believed that God does not exist, but Christian existentialists like Kierkegaard and Heidegger would disagree with this approach. According to Sartre we are born tabular rasa and thrown into existence without our will. By arguing......

Words: 2339 - Pages: 10

Free Essay

Philosophy Booklet. Short Essays.

...the People Bachelor of Science in Business Administration (2010-2014) Truth and knowledge People have various ways in which they look at things. Some think in ways that are good and others in ways that are bad. Some people look at things differently from others. But who really knows what is true and what is real. Some people stay in the darkness for a long time without have the true knowledge. This essay explores how Socrates looked at things and his beliefs and perception as compared to how Voltaire looked at life. This is a summary of what was captured in Apology, allegory of the cave and the Good Brahmin. These stories have good implication on the essence of philosophy in life. What is philosophy and how should we consider it? In short, these essays talk about enlightenment, which is a process whereby a person comes to know the truth as opposed to being ignorant. Socrates’ views of life are shown in the stories of Apology and allegory of the Cave. The main one that shows Socrates’ ideas is that of the allegory of the caves, which will be explained briefly in this essay. In the allegory of the cave there is a tantalizing scenario. The scenario is as follows. It is shown in a state of things that a young person has been in. The scenario is like that of a person who was born and ever since his youth hood was placed in a cave. In this cave there is no light. This person is chained there in that he is not able to turn even his head to see what is around. The person......

Words: 7777 - Pages: 32

Free Essay

Philosophy Booklet. Short Essays.

...the People Bachelor of Science in Business Administration (2010-2014) Truth and knowledge People have various ways in which they look at things. Some think in ways that are good and others in ways that are bad. Some people look at things differently from others. But who really knows what is true and what is real. Some people stay in the darkness for a long time without have the true knowledge. This essay explores how Socrates looked at things and his beliefs and perception as compared to how Voltaire looked at life. This is a summary of what was captured in Apology, allegory of the cave and the Good Brahmin. These stories have good implication on the essence of philosophy in life. What is philosophy and how should we consider it? In short, these essays talk about enlightenment, which is a process whereby a person comes to know the truth as opposed to being ignorant. Socrates’ views of life are shown in the stories of Apology and allegory of the Cave. The main one that shows Socrates’ ideas is that of the allegory of the caves, which will be explained briefly in this essay. In the allegory of the cave there is a tantalizing scenario. The scenario is as follows. It is shown in a state of things that a young person has been in. The scenario is like that of a person who was born and ever since his youth hood was placed in a cave. In this cave there is no light. This person is chained there in that he is not able to turn even his head to see what is around. The person......

Words: 7777 - Pages: 32

Premium Essay

Person Centered Counselling

...Module 1 Notes In this essay I will define what Person Centred Therapy (PCT) is and I will look at the origins of this therapy with particular reference to Abraham Maslow and Carl Rogers and examine the fundamental elements necessary for the therapy to be seen as patient centred. I will compare the benefits and disadvantages of Person-Centred Therapy and try to establish whether a therapist can treat all clients effectively using just the one approach or whether it is more beneficial to the client for the therapist to use a more multi-disciplinary approach. To be able to discuss this subject, it is important to describe first what we mean when discussing PCT. Person-Centred Therapy, also known as client-centred, non-directive, or Rogerian therapy, is an approach to counselling and psychotherapy that places much of the responsibility for the treatment process on the client, with the therapist taking a non-directive role. PCT emphasises person to person relationship between the therapist and client and focuses on the clientâs point of view; through active listening the therapist tries This essay is intended to explore the statement that Person-centered therapy offers therapists all they need to treat clients. In order to do this I intend to further explore the opinions of other individuals practicing and researching counseling therapies. My first thoughts are that if the Person centered approach was sufficient, there might not have been such a great variety......

Words: 2475 - Pages: 10

Premium Essay

Week 5 Psy/405

...personality. Not only did phycologist have to consider what makes up the human personality; these same brilliant minds came up with several various approaches to the human personality. Each one of the following positions or theories all touch basis on different developments of a person’s personality. Whether it is the dispositional approach that theorist state are key traits in development that make an individual unique to him or her, or the humanist/existential approach which focuses more on the evidence for the stability of genetically influenced personality, more specifically evolution and how it applies to the issues of ambition and leadership. Here we will describe the differences between dispositional personality and humanistic. In this essay we will discuss the role of personality in affecting situational behavior. Following this, examine the personality characteristics attributed to each theory in our approach. Finally, we will explain the interpersonal relational aspects associated with the theories selected. . A number of different theories have emerged to explain different aspects of personality. Some theories focus on explaining how personality develops while others are concerned with individual differences in personality. In the following we will review the differences in dispositional and humanistic and the role of personality in the affecting situational behavior. We will discuss why they are each different from one another and who was the founder of each......

Words: 1446 - Pages: 6

Premium Essay

On 'Existentialism Is Humanism' by Sartre

...In his essay Existentialism is Humanism Sartre develops an atheistic moral system. In this paper, I will examine the moral system that Sartre presents. I will attempt to provide the most plausible interpretation of this morality and determine if this moral system can work in a society. I will conclude that there are several problems with Sartre’s account of morality that make it inadequate. And I will try to provide a possible solution to these problems. In order to understand Sartre’s account of morality we should first examine the basis upon which it is developed. Sartre develops his account of morality from a perspective of what he calls a “consistently atheistic” existentialism. The “consistently atheistic” existentialism maintains that God does not exist. This means that there can be no universal moral values, but it also means, and this is very important for Sartre’s account that man’s existence comes before man’s essence. If God does not exist then there can be no universal moral values because such values, at least in the European morality, come from the “commandments of God”. We use these commandments to define good and evil, and upon these two opposing concepts we base our morality. Furthermore if God does not exist then man was not created according to a divine plan, his essence was not defined a priori, and therefore there is no such a thing as “Human nature”. Sartre defines his phrase “existence precedes essence” as applied to......

Words: 2725 - Pages: 11

Premium Essay

Myun

...Metaphysics From Wikipedia, the free encyclopedia Jump to:navigation, search This article is about the branch of philosophy. For the work of Aristotle, see Metaphysics (Aristotle). |Philosophy | |[pic] | |Branches[show] | |Aesthetics | |Epistemology | |Ethics | |Logic | |Metaphysics | |Social philosophy | |Political philosophy | |Eras[show] | |Ancient | |Medieval | |Modern | |Contemporary | |Traditions[show] | |Analytic | |Continental | |Eastern | |Islamic | |Marxist | |Platonic | |Scholastic | |Philosophers[show] | |Aestheticians ......

Words: 48829 - Pages: 196

Free Essay

Philosopher

...world beyond. It further champions the creative powers of the individual to strive beyond social, cultural, and moral contexts.[3]Nietzsche's attitude towards religion and morality was marked with atheism, psychologism and historism; he considered them to be human creations loaded with the error of confusing cause and effect.[4] His radical questioning of the value and objectivity of truth has been the focus of extensive commentary, and his influence remains substantial, particularly in the continental philosophical schools of existentialism, postmodernism, and post-structuralism. His ideas of individual overcoming and transcendence beyond structure and context have had a profound impact on late-twentieth and early-twenty-first century thinkers, who have used these concepts as points of departure in the development of their philosophies.[5][6] Most recently, Nietzsche's reflections have been received in various philosophical approaches which move beyond humanism, e.g. transhumanism. Nietzsche began his career as a classical philologist—a scholar of Greek and Roman textual criticism—before turning to philosophy. In 1869, at age twenty-four, he was appointed to the Chair of Classical Philology at the University of...

Words: 3395 - Pages: 14

Free Essay

The Outline of English Literature

...Министерство образования и науки Республики Казахстан Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова An Outline of British Literature (from tradition to post modernism) Кокшетау 2011 УДК 802.0 – 5:20 ББК 81:432.1-923 № 39 Рекомендовано к печати кафедрой английского языка и МП КГУ им. Ш. Уалиханова, Ученым Советом филологического факультета КГУ им. Ш. Уалиханова, УМС КГУ им. Ш. Уалиханова. Рецензенты: Баяндина С.Ж. доктор филологических наук, профессор, декан филологического факультета КГУ им. Ш. Уалиханова Батаева Ф.А. кандидат филологических наук, доцент кафедры «Переводческое дело» Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова Кожанова К.Т. преподаватель английского языка кафедры гуманитарного цикла ИПК и ПРО Акмолинской области An Outline of British Literature from tradition to post modernism (on specialties 050119 – “Foreign Language: Two Foreign Languages”, 050205 – “Foreign Philology” and 050207 – “Translation”): Учебное пособие / Сост. Немченко Н.Ф. – Кокшетау: Типография КГУ им. Ш. Уалиханова, 2010 – 170 с. ISBN 9965-19-350-9 Пособие представляет собой краткие очерки, характеризующие английскую литературу Великобритании, ее основные направления и тенденции. Все известные направления в литературе иллюстрированы примерами жизни и творчества авторов, вошедших в мировую литературу......

Words: 82733 - Pages: 331