Free Essay

Ewan?

In: Film and Music

Submitted By KRiS123
Words 2068
Pages 9
Ang tayutay ay salita o isang pahayag na ginagamit upang bigyan diin ang isang kaisipan o damdamin. Sinasadya ng pagpapayahag na gumagamit ng talinghaga o di-karaniwang salita o paraan ng pagpapahayag upang bigyan diin ang kanyang saloobin.
Mga uri ng tayutay * Simili o Pagtutulad - di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng, paris ng, kawangis ng, tila, sing-, sim-, magkasing-, magkasim-, at iba pa. Ito ay tinatawag na Simile sa Ingles. * Metapora o Pagwawangis - tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa mga pangalan, gawain, tawag o katangian ng bagay na inihahambing. Ito ay tinatawag na METAPHOR sa Ingles. * Personipikasyon o Pagtatao - Ginagamit ito upang bigyang-buhay, pagtaglayin ng mga katangiang pantao - talino, gawi, kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa, pandiwari, at pangngalang-diwa. 'PERSONIFICATION' sa Ingles. * Apostrope o Pagtawag - isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao. * Pag-uulit * Aliterasyon - Ang unang titik o unang pantig ay pare-pareho. * Anapora - Pag-uulit ng isang salitang nasa unahan ng isang pahayag o ng isang sugnay. * Anadiplosis - Paggamit ng salita sa unahan at sa hulihan ng pahayag o sugnay. * Epipora - Pag-uulit naman ito ng isang salita sa hulihan ng sunud-sunod na taludtod. * Empanodos o Pabalik na Pag-uulit - Pag-uulit nang pagbaliktad ng mga pahayag. * Katapora - Paggamit ng isang salita na kadalasang panghalip na tumutukoy sa isang salita o parirala na binanggit sa hulihan. * Pagmamalabis o Hayperbole - Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin at iba pang katangian, kalagayan o katayuan. * Panghihimig o Onomatopeya - ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. ONOMATOPOEIA sa Ingles. * Pag-uyam - Isang uri ng ironya na ipinapahiwatig ang nais iparating sa huli. Madalas itong nakakasakit ng damdamin. * Senekdoke o Pagpapalit-saklaw - isang bagay, konsepto kaisipan, isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit. * Paglilipat-wika - tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao, na ginagamit ang pang-uri. * Balintuna - isang uri ng ironya na hindi ipinapahiwatig ang nais sabihin sa huli. * Pasukdol - pataas na paghahanay ng mga salita o kaisipan ayon sa kahalagahan nito mula sa pinakamababa patungo sa pinakamataas na antas. * Pagtanggi o Litotes - gumagamit ng katagang "hindi" na nagbabadya ng pagsalungat o di-pagsang-ayon. Ito'y may himig na pagkukunwari, isang kabaligtaran ng ibig sabihin.

Kayarian ng mga Salita

Ang mga salita ay may apat na kayarian. Ang mga salita ay maaaring payak, maylapi, inuulit o tambalan.

1. Payak – ang salita ay binubuo lamang ng salitang-ugat. Ang salitang-ugat ay batayang salita ng iba pang pinahabang mga salita. Samakatwid, ito ang salita sa basal o likas na anyo – walang paglalapi, pag-uulit, o pagtatambal.

Mga Halimbawa: * awit * bayani * watawat * talino * halaga
2. Maylapi – ang salita ay binubuo ng salitang-ugat at mga panlapi. Ang mga panlapi ay mga katagang idinaragdag sa unahan, sa gitna, o sa hulihan ng mga salitang-ugat. May ibat’ibang uri ng mga panlapi.

a. Unlapi – ang panlapi ay matatagpuan sa unahan ng salitang-ugat.
Mga halimbawa: * mahusay * palabiro * tag-ulan * umasa
b. Gitlapi – ang gitlapi ay matatagpuan sa gitna ng salitang-ugat. Ang mga karaniwang gitlapi sa Filipino ay –in- at -um-
Mga halimbawa: * lumakad * pumunta * binasa * sumamba
c. Hulapi – ang hulapi ay matatagpuan sa hulihan ng salitang-ugat. Ang mga karaniwang hulapi sa Filipino ay –an, -han, -in, at –hin.
Mga halimbawa: * talaan * batuhan * sulatan * aralin
d. Kabilaan - ang kabilaan ay binubuo ng tatlong uri. Ito’y maaaring:

1. Unlapi at Gitlapi
Mga Halimbawa: * isinulat * itinuro * iminungkahi * ibinigay
2. Unlapi at Hulapi
Mga Halimbawa: * nagkwentuhan * palaisdaan * kasabihan * matulungin
3. Gitlapi a Hulapi
Mga Halimbawa: * sinamahan * pinuntahan * tinandaan * hinangaan
e. Laguhan - ang panlapi ay binubuo ng tatlong magkakaibang uri: unlapi, gitlapi, at hulapi.
Mga halimbawa: pinagsumikapan nagsinampalukan

3. Inuulit – ang buong salita o bahagi ng salita ay inuulit. May dalawang anyo ng pag-uulit ng mga salita.

a. Inuulit na ganap – ang buong salita, payak man o maylapi ay inuulit.
Mga Halimbawa: * taun-taon * masayang-masaya * bahay-bahay * mabuting-mabuti
b. Inuulit na di-ganap – bahagi lamang ng salita ang inuulit.
Mga Halimbawa: pala-palagay malinis-linis susunod

4. Tambalan – ang salita ay binubuo ng dalawang magkaibang salitang pinagsama upang makabuo ng bagong salita. May dalawang uri ng tambalang salita:

a. Tambalang salitang nanatili ang kahulugan
Mga Halimbawa: * isip-bata (isip na gaya ng bata) * buhay-mayaman (buhay ng mayaman) * abot-tanaw (abot ng tanaw) * sulat-kamay (sulat ng kamay)
Ang gitling sa pagitan ng dalawang salitang pinagtambal ay kumakatawan sa nawawalang kataga sa pagitan ng pinagtambal na salita

b. Tambalang salitang nagbibigay ng bagong kahulugan
Mga Halimbawa: * hampaslupa (taong napakahirap ng buhay) * dalagangbukid (isang uri ng isda) * talasalitaan (bokabularyo) * hanapbuhay (trabaho)

ANG IBONG ADARNA

Ang Ibong Adarna ay isang korido na isinulat noong panahon ng Kastila na ngayon ay bahagi na ng Panitikan at Mitolohiyang Pilipino [1]. Noong panahon ng pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas, kilala ito sa pamagat na Corrido at Buhay na Pinagdaanan nang Tatlong Principeng Magcacapatid na Anac nang Haring Fernando at nang Reina Valeriana sa Cahariang Berbania [2]. May mala-epikong istilo ng pagkakasalaysay ang Ibong Adarna na tumatalakay sa kabayanihan, pag-ibig at kababalaghan. Nakasentro ang kwento sa Adarna, isang ibon na nagtataglay ng mahiwagang kapangyarihan na nakapagpapagaling ng anumang karamdaman sa sandaling umawit at marinig ang tinig nito. Umiikot din ang kwento sa pakikipagsapalaran ni Don Juan, isang prinsipe ng Kahariang Berbanya sa kanyang paghahanap sa Ibong Adarna, paglalagalag sa iba't ibang lupain at pakikipag-ibigan kina Donya Maria Blanca at Donya Leonora [3]. May ilang mga kritiko[sino?] ang nagsasabing maaaring ang sumulat ng Ibong Adarna ay si Jose dela Cruz o kilala sa tawag na Huseng Sisiw.[kailangan ng sanggunian]
May isang kaharian pangalan ay berbanya na pinamumunuan ni Haring Fernando. May asawa siyang nagngangalang Reyna Valeriana at mga anak na sina Don Pedro, Don Diego at Don Juan na pawang nakalinya na susunod na hari ng Berbanya. Nang nagkaroon nd di malamang karamdaman ang hari, hinanap ni Don Pedro ang Ibong Adarna na ang awit lamang ang makapagpapagaling sa sakit ng hari. Narating niya ang puno ng Piedras Platas subalit hindi niya nakita ang ibon dahil siya ay naging bato. Sumonod naman ay si Don Diego, nakita niya ang Adarna subalit nakatulog sa ganda ng awit ng Adarna kaya naging bato. Maluwalhati namang nakarating si Don Juan sa tuktok ng bundok Tabor at doon ay may nakita siyang ermitanyo. Binigyan siya nito ng pagkain at ilang impormasyon tungkol sa ibong adarna pati na rin 7 dayap at isang labaha upang hindi makatulog. Nang marating niya ang puno, ginamit niya ang mga dayap at labaha. Nang mahuli niya ang adarna, tinalian niya ang paa at saka dinala sa ermitanyo at nilagay sa loob ng isang hawla. Pinabuhusan ng tubig ang dalawang kapatid at naglakad sila patungo sa Berbanya. Pinagtulungan ng dalawa si Don Juan upang masolo ang pagiging hari. Ang adarna ay malungkot ganoon din si Haring Fernando nang makitang hindi kasama ng dalawa si Don Juan. Ginamot ng isang uugod-ugod na matanda si Don Juan at umuwi na sa Berbanya. Nakita ng adarna si Don Juan at ito ay umawit at nagamot si haring Fernando. Iminungkahi ng adarna na gawing hari si Don Juan. Iniutos ng hari na ipatapon ang dalawa, ngunit dahil humiling si Don Juan na huwag na lang, ito ay ipinatigil. Pinabantay ng hari ang adarna sa tatlong magkakapatid, ngunit pinuyat ng dalawa si Don Juan kaya nakatakas ang Adarna. Pinahanap ng hari ang maysala. Nagkita-kita ang magkakapatid sa kaharian ng Armenya at hinikayat nila si Don Juan na doon na lang manirahan. May nakita silang tae sa balon at tinangka nilang marating ang ilalim nito ngunit tanging si Don Juan lang ang nagtagumpay. Namangha si Don Juan sa ganda ng ilalim ng balon at kagandahan ni Juana. Nag-ibigan ang dalawa. Napatay ni Don Juan ang higante. Paalis na sana sila nang ipasundo ni Juana kay Don Juan ang bunso niyang kapatid na si Donya Leonora. Umibig din si Don Juan kay prinsesa Leonora. Sa huli, ay napaibig din niya si Leonora. Hindi matalo ni Don Juan ang serpiyente kaya,Binigyan ni Leonora si Don Juan ng balsamo at napatay niya ang serpiyente. Sila ay umalis ng balon kasama si Juana. Naalala ni Leonora ang kanyang singsing,kaya naki usap sya kay don juan na balikan ito,ngunit nang babalikan na ito ni don juan,pinatid nang kayang dalawang kapatid ang tali.inaya na nang dalawang magkapatid si juana at leonora na sumama na sila sa kaharian ng berbanya.Nag alala si leonora kay don juan kaya pinasundan niya si Don Juan sa kanyang kaibigang lobo. Nanaginip si Haring Fernando tungkol kay Don Juan. Nalungkot ang hari nang di Makita si Don Juan. Hiniling ni Don Pedro na ipakasal na sila ni Leonora ngunit hindi pumayag si Leonora,sinabi nitong sya ay may panata na hindi muna magpapakasal saloob ng 7 taon.Sa halip, sina Don Diego't Juana ang ipinakasal. Lumakas si Don Juan nang mapahidan ng tubig mula sa ilog-hordan sa tulong ng lobo.hinanap ni don juan ang ibong adarna at natagpuan nya ito at sinabi sa kanyang kalimutan na si leonora atsa halip siya'y maglakbay patungo sa Reyno de los Cristal upang makita si Maria Blanka.Nahirapan si don juan bago marating ang kaharian ng de los Cristal.may mga tumulong sa kanya na magkakapatid na ermitanyo na may mga balbas.Hinintay ni Don Pedro si Leonora subalit si Don Juan lang ang nasa puso ng prinsesa. Sumakay si Don Juan sa isang agila ng ermitanyo patungong de los Cristal.Narinig ni don juan na may mga dalagang naghahagikhikan,hinanap niya ito.ang mga dalagang ito ay tatlong mag kakapatid,naliligo sila sa ibat ibang ilog.Ang pinaka nagustuhan ni don juan sa tatlong magkakapatid ay si princesa maria blanca.Ninakaw ni Don Juan ang kasuotan ni princesa Maria habang ito'y naliligo. Humingi ng patawad si Don Juan kay princesa Maria at di nagtagal umibig na rin si Maria ka Don Juan.Pinatuloy ni haring Salermo si Don Juan.Gusto niyang pakasalan si maria kaya ibinigay na agad ng hari ang kanyang unang pagsubok kay Don Juan. Ginamit ni princesa Maria ang kanyang mahika upang maisagawa ang pagsubok,dahil dito nagtagumpay si don juan sa unang pagsubok,palihim na natuwa si Haring Salermo kay Don Juan. Inilahad na ng hari ang kanyang ikalawang pagsubok kay Don Juan; ang pangongolekta muli ng 12 na negrito at si Maria nanaman ang gumawa nito. Pagkatapos, ibinigay na ng hari ang kanyang ikatlong pagsubok; ang paglipat ng bundok sa tapat ng bintana ng kwarto ng hari. Malamang, nagulat ang hari sa pagiging matagumpay ni Don Juan. Tinawanan lamang ni Donya Maria ang ika-apat na pagsubok. Hinayaan lamang Maria na matulog si Don Juan habang ginagawa niya ang pagsubok. Nawala ang singsing ng hari sa pagkakatalsik nito sa dagat nang siya ay nasa muog na ipinatayo niya kay Don Juan. Hiniling naman ng hari na ibalik ang bundok sa dating puwesto at patagin bilang ika-limang pagsubok na nagawa naman ni Donya Maria ng maayos. Kinailangan namang tadtarin pa ni Don Juan si Maria upang mahanap ang nawawalang singsing ng hari na naging dahilan ng pagkaputol ng kanyang daliri na nakapaloob sa ika-anim na pagsubok ng hari. Hiniling ng hari kay Don Juan na paamuhin ang mailap at ubod ng samang kabayo ng hari bilang huling pagsubok. Napaamo naman ni Don Juan ang kabayo sa tulong ng mga tagubilin ni Donya Maria. Nang mapili ni Don Juan si Maria,hindi pa rin pumayag si haring salermo na ipakasal si don juan sa kanyang anak kaya nagtanan ang dalawang magkasintahan. Sa sobrang pagkalungkot ng hari ito ay namatay. Bumalik si Don Juan sa kaharian ng Berbanya at nagsaya ang buong kaharian.Hiniling niya sa hari na magpaksal sila ni leonora. Nagpunta si Maria sa Berbanya ngunit hindi siya nakilala ni Don Juan. Nagsagawa ng pagtatanghal si Maria patungkol sa mga pangyayari at pagsubok nilang dalawa ni Don Juan,at naalala na niya na ang mahal nya ay si maria blanca.Nagpakasal sina Maria blanca at Don Juan bumalik sila sa Reyno de los Cristal at namuno.Si Leon naman at si Don Pedro ang nagkatuluyan. Nakapahilis na panitik'' 'Nakapahilis na panitik''

Similar Documents

Premium Essay

Ewan Ko Sau

...that strongly substantiate such matter. Mr. Sy has recently sold his 11% stake in San Miguel Corporation, Southeast Asia's largest food and beverage conglomerate for $680 million. Henry Sy, Sr., was named "Management Man... Read Full Essay Join Anti Essays to read full essay. Already a Member? Login Now Please upgrade your account to view this essay on Henry Sy And Gokongwei Jr. * Submitted by: lea2g * on August 3, 2011 * Category: Business and Economics * Length: 1,297 words * Views: 398 * Report this Essay * Save Paper * Related Essays * Henry Sy And Gokongwei Jr * Case Study Sy * The Philippine Economy * 5 Success Stories Of... * Coco Banana Cupcake * Ewan * Homicide In The u.s * Communicative-Action-And... * Competition * Entrep * The Great Debaters * Marvin Villanueva * Think And Grow Money * Motivation * American Presidents * Henry Louis Gates Jr. And... * Introduction "Tell Me, Sir... * Dr. Martin Luther King, Jr * o' Henry's Black Humor Of... * Martin Luther King And... * Henry Louis Gates * Henry Murray’s Theory Of... * Martin Luther King, Jr... * Martin Luther King Jr. * Martin King Jr * Henry Vii * Henry Viii Vs. John Calvin... * Was King Henry a Leader * Chastity In Henry Fielding... * The Life And Growth Of... Plagiarism Warning The essay examples on......

Words: 575 - Pages: 3

Free Essay

Ewan

... LETTER OF INQUIRY - are short letter asking question and their reply. They are made for the purpose of obtaining. 2 types of letter of inquiry(LB) Qualities(CC) 1. Longer letter of inquiry concious 2. Brief letter of inquiry concise Contents(RFET) 1. Reasons for inquiry 2. Facts needed by the reader 3. Expression of gratitude 4. The contents are tabulated( for longer) LETTER OF RESERVATION - are letters stating willingness for occupacy in advance. Qualities(BD) 1. Brief 2. Defenite Contents(NLDT) 1. No of reservation 2. Location preferred 3. Date of reservation 4. The price LETTER OF INVITATION -requires the presence of a person in a certain occasion. Qualities(CG) 1. Cordial and gracious in tone Contents(NATDR) 1. Name of the organization 2. Attainments of the speaker 3. The subject upon which the speaker to speak or the topic 4. Duration of the speak 5. Reply Letter of Appreciation or Gratitude - among letter types it is the least expected. Qualities(BS) 1. Brief and sincere Letter of Congratulations and Good wishes - a letter written to associates and employees who enjoyed progress and good fortune. Qualities(BDC) 1. Brief 2. Direct 3. Concise Letter of Condolence - letter written breaved family Qualities(ST) 1. Sincere 2. Tactful Letter of Introduction - it is letter written to bring about acquiantanceship between two person not known to each other Qualities(BDSS) ...

Words: 357 - Pages: 2

Premium Essay

Ewan

...Classification of Corporations V. CLASSIFICATIONS OF CORPORATIONS 1. In Relation to the State: (a) Public corporations (Sec. 3, Act No. 1459) § Organized for the government of the portion of the state (e.g., barangay, municipality, city and province) § Majority shares by the Government does not make an entity a public corporation. xNational Coal Co., v. Collector of Internal Revenue, 46 Phil. 583 (1924). (b) Quasi-public corporations xMarilao Water Consumers Associates v. IAC, 201 SCRA 437 (1991) Although Boy Scouts of the Philippines does not receive any monetary or financial subsidy from the Government, and that its funds and assets are not considered government in nature and not subject to audit by the COA, the fact that it received a special charter from the government, that its governing board are appointed by the Government, and that its purpose are of public character, for they pertain to the educational, civic and social development of the youth which constitute a very substantial and important part of the nation, it is not a public corporation in the same sense that municipal corporation or local governments are public corporation since its does not govern a portion of the state, but it also does not have proprietary functions in the same sense that the functions or activities of government-owned or controlled corporations such as the National Development Company or the National Steel Corporation, is may still be considered as such, or under the 1987......

Words: 1906 - Pages: 8

Premium Essay

Ewan

...British English American English accommodation accommodations action replay instant replay aerofoil airfoil aeroplane airplane agony aunt advice columnist Allen key Allen wrench aluminium aluminum aniseed anise anticlockwise counterclockwise articulated lorry tractor-trailer asymmetric bars uneven bars aubergine eggplant baking tray cookie sheet bank holiday legal holiday beetroot beet(s) bill check biscuit cookie; cracker black economy underground economy blanket bath sponge bath blind (window) shade block of flats apartment building boiler suit coveralls bonnet (of a car) hood boob tube tube top boot (of a car) trunk bottom drawer hope chest bowls lawn bowling braces suspenders brawn (the food) headcheese breakdown van tow truck breeze block cinder block bridging loan bridge loan bumbag fanny pack candyfloss cotton candy car park parking lot casualty emergency room catapult slingshot central reservation median strip chemist drugstore chips French fries cinema movie theater; the movies ...

Words: 1017 - Pages: 5

Premium Essay

Ewan

...ENRON- A Study of FAILURES Who, How, Why! Arthur Gudikunst, Ph.D. Revised: April, 2003 Professor of Finance Finance Department Bryant College Introduction: The saga of the ENRON Corporation has been unfolding in the media for well over a year. In the span of only three years, ENRON has gone from public and professional acclaim of the company and its senior executives to scorn, infamy and bankruptcy. Its public auditing firm, Arthur Andersen, has basically been destroyed, as well as publicly disgraced. Tens of thousands of employees and investors have been emotionally and financially affected. Major financial services firms in banking, securities brokerage and insurance have been, and may yet be, drawn into the legal battles regarding who is to blame for the ENRON failure. Overview of ENRON: The following timeline for ENRON is presented to set the major milestones for the company: July 1985- Houston Natural Gas merges with InterNorth to form ENRON, as an interstate natural gas pipeline company. Kenneth Lay is CEO. 1989- ENRON starts trading natural gas commodities and commodity derivative financial contracts. 1994- ENRON begins trading electricity as a commodity and related financial derivative contracts. Jeffrey Skilling is executive in charge of this new business venture. Nov. 1999- EnronOnline is launched as a web site for the global trading of energy commodities and derivative contracts. Jeffrey Skilling leads this continued......

Words: 5713 - Pages: 23

Premium Essay

Ewan

...Explain the strengths and weaknesses of Natural Law Theory (25 marks) As an absolutist theory, Natural Law is universalisable and proposes objective moral standards. These standards, as they are achieved through reason, are not limited to faith and are not bound by God. This means that the theory is accessible to the non-believer as well. This makes it a more versatile and accessible ethical system. This is a strength as many of the ethical systems including will only work if used by all people and for different reasons theories such as Kant aren’t as versatile meaning this is a more realistic ethical theory for people to use.     Once the Primary Precepts of Preserve Life; Live in Society; Educate the Young; Continue through Reproduction; and Worship God are understood, the theory is very easy to apply and follow.  It is easy to reach conclusions and the theory is quite clear cut in what it believes. However, the theory may come unstuck when one begins picking apart and re-understanding what the precepts mean. This clear cut approach is a strength as the principles are easy to understand and typically would not need to be disputed. One of the flaws of Natural Law theory is the question; do any of the precepts take priority over the others? Does educate the young mean invest in schools? Or encourage independent study? Does preservation of life include abortion and euthanasia? This poses a flaw due to the fact that people will not be sure in terms in conflicts of interested...

Words: 531 - Pages: 3

Premium Essay

Ewan

...Introduction Computer nowadays is important to all of us specially in our daily lives. We all know that computer is an electronic device used in almost every field even where it is most unexpected. That is why this age is called as the era of IT. And now we cannot imagine a world without computers. It is made up of two things one is the hardware and other is software. All physical components of computer like keyboard, mouse, monitor etc., come under the hardware whereas all the programs and languages used by the computer are called software. These days’ computers are the tools for not only engineers and scientists but also they are being used by millions of people around the world. Computer has become very important nowadays because it is very much accurate, fast and can accomplish many tasks easily. Otherwise to complete those tasks manually much more time is required. It can do very big calculations in just a fraction of a second. Moreover it can store huge amount of data in it. We also get information on different aspects using internet on our computer. Computers in different field are also important just like in BANKS where almost every bank is using computers to keep the record of all the money transaction and other calculations. Moreover it provides speed, convenience and security. COMMUNICATION where it is another important aspect of computer and has become very easy through internet and email. Computer communicates using telephone lines and modems. Through email we......

Words: 550 - Pages: 3

Free Essay

Ewan

...Hope for the flowers by Trina Paulus The story consists of two main character a male catterpillar named Stripe and the female one named Yellow.It is started when Stripe realized that his life is not just eating leavesand crawling.Herealized that there is something more than doing those thing.So he decided to find out what is really missing in hislife.He left from the place where he was born and try to explore something new.He finds himself from the bottom of apillar.He saw a lots of catterpillar crawling and aiming to reach the top of the pillar.He started to climb just like other catterpillars do.While climbing the pillar he met a woman catterpillar named Yellow.They excahnged different perceptions and opinions in life.They talked about life and the reason why they are here.Ater that , they come up with the decision that they will go down in that pillar and begin a new life.Stripe and Yellow fell in love with each other and they live together eating leaves and crawling.Then one dayStripe realized again that eating lea ves and crawling are not enough.He started again climbing the pillar and left Yellow alone.While climbing the pillar Stripe was dissappointed when he saw that there is nothing special in this pillar but a struggling catterpillars who wants to reach the top.On the other side , Yellow met someone hanging on a branch of a tree , they talked about life of a catterpillar and how it turned into a cocoon.After of their conversation , Yellow realized the true meaning......

Words: 1716 - Pages: 7

Free Essay

Ewan

...Funniest Moment It is normal that you almost know everything about your friends. You know her crush, favorite food, artist, song and even her things like clothes, shoes, makeup, gadgets and many other more. You almost know everything about her since you’re always with her. In my part, the funny thing is that I was with my friends that moment. We were sitting in the corridor waiting for our next class. We are all busy doing our things like chatting, reviewing and texting. When the bell rang we are about to enter the room. I was about to stand up when one of my friend, Stephanie, said that “ Uy, yong bag ni Hazel” referring to one of our friend. So thinking that it was hazel’s bag, I was about to carry the bag and give it to hazel because she went to the restroom. But before I was able to pick up the bag, I notice Stephanie is smiling devilishly. So I had the second thought. It was then that Hazel is back, carrying her bag. Then I realize that it was not hazel’s bag after all. It was the bag of the girl sitting beside me. The girl looks at me weirdly. She may have other thought about me picking her bag. I feel ashamed and shocked at the same time, knowing that I might have done such peculiar thing in my life. After realizing the prank that Stephanie has done to me, I ran as fast as I could just to move away from that place. My Family My family is the best that I have. They are my life, my soul and my everything. My mother is the most loving person I have met. My mother is...

Words: 1914 - Pages: 8

Premium Essay

Ewan

... Catanduanes State University Laboratory Schools Virac, Catanduanes SY 2014-2015 Drug Addiction/Drug Usage Lyri Kirsten Anicken T. Gianan Grade 9 – Platinum Mr. Eddie Cabrera February 11, 2015 Report on the Enforcement of the Prohibition Laws of the United States by the National Commission on Law Observance and Enforcement (Wickersham Commission Report on Alcohol Prohibition) I have signed the report of the Commission, although as is probably inevitable when eleven people of different antecedents and temperaments endeavor to agree upon a contentious subject, it is more or less of a compromise of varying opinions. In so far as it states facts, I believe it to be generally accurate. Every effort has been made to make it so. I should have preferred to have it state more facts and fewer broad generalizations from unstated facts. But the difficulties in securing accurate statistics, owing to the unsystematic and unscientific manner in which they are commonly kept in this country, often makes it impossible to get reliable statements of fact, although there may be sufficient available information to afford a fairly reliable basis of generalization. I am in entire accord with the conclusions "that enforcement of the National Prohibition Act made a bad start which has affected enforcement ever since"; that "it was not until after the Senatorial investigation of 1926 had opened people's eyes to the extent of law breaking and corruption that serious efforts were made" to coordinate......

Words: 16435 - Pages: 66

Free Essay

Ewan

...n Pagpapasa ay ang paghahatid ng packets mula sa isang network ngsegment sa iba sa pamamagitan ng nodes sa isang network computer. A lumipat na gumaganap ng packet nagpapasa processing batay sa isang etiketa para sa isang koneksyon sa kung saan ang isangkomunikasyon na landas ay tinukoy sa pamamagitan ng mgalabel, kabilang ang isang pagtanggap ng unit na natatanggap ngloopback impormasyon na may isang label ng isang unang layerna ginagamit para sa packet nagpapasa para sa isang unangkoneksyon, at isang packet unit processing na nagpapadala ngisang unang packet loopback pagkakaroon ng isang packetkabilang ang loopback impormasyon, ang isang label sa mgaunang layer, at ang isang label ng isang pangalawang layer na ginagamit para sa packet nagpapasa para sa isang ikalawangkoneksyon layered sa label ng unang layer, at din nagpapadala ngisang pangalawang packet loopback pagkakaroon ng packetkabilang ang loopback impormasyon at ang mga label ngikalawang layer. Ang pinakasimpleng pagpapasa modelo - unicasting - nagsasangkot ng isang packet pagiging relayed mula sa link sa link na kasama ng isang kadena humahantong mula sa source ang packet's sa kanyang destinasyon. Gayunman, ang iba pang mga pagpapasa ng mga estratehiya ay karaniwang ginagamit.Broadcasting ay nangangailangan ng isang packet na maging Nadoble at ang mga kopya na ipinadala sa maramihang mga link sa mga layunin ng paghahatid ng isang kopya sa bawat aparato sa network. Sa pagsasanay, broadcast packet ay hindi......

Words: 753 - Pages: 4

Free Essay

Ewan

...| | Creating Database using Navicat 1. Open Navicat (Start>>All Programs>>Premium Soft>>NavicatMYSQL. 2. Create new connection by clicking Connection button. 3. Under the General TAB, * Connection Name = MySQLServerConnection * Host Name/IP Address = localhost * Port = 3306 * User Name = root * Password = admin * Click OK button 4. Double click the newly created connection on the left pane to activate it. 5. Create a new database named lastname_firstname_dbgrading. 6. Add the following fields. * Studentid => varchar(10) => pk * Studentname => varchar(50) * quiz => float(3,2) * exam =>float(3,2) * project => float(3,2) | | Creating a simple vb.net application to connect to mysql server. 1. Open Visual Studio 2008 and create a new project under VB.Net Windows form application. 2. Select a location where you want to save your application. (name your application as course_lastname_firstname) – (example: bsit_balauag_jr). 3. Set the following properties of the form. * Name => lastname_firstname_frm_server_login – (example: balauag_jr_frm_server_login). * Text => Connect to Server * StartUpPosition => CenterScreen * MaximizeBox => False * MinimizeBox => False * FormatBorderStyle => FixedSingle * Size => 417, 195 4. Add 3 textbox control...

Words: 1645 - Pages: 7

Premium Essay

Ewan

... See how you do on the following questions. The particular page in this tutorial where the answers can be found is below each set of questions. Good luck! 1. What is the difference between the following terms: chromatin, chromosomes, DNA, gene. DNA, CHROMOSOMES AND GENES 2. What is a polynucleotide? 3. Diagram a typical nucleotide and name the three principle parts. COMPOSITION OF NUCLEIC ACIDS 4. Nucleosides differ from nucleotides in what way? 5. There are five Nitrogen bases in nucleic acids. Name them and group them according to their structure. Which of the five bases is found only in RNA and which base does it substitute? 6. Draw a ribose and a deoxyribose sugar side-by-side and highlight what makes them different. Identify the carbon atoms in your diagrams by their proper number. NUCLEOSIDES 7. Summarize the differences between DNA and RNA. NUCLEOTIDES 8. Between what two atoms do ester bonds occur? 9. What types of bonds join individual nucleotides WITHIN a single DNA strand? 10. What does the term "antiparallel" mean when applied to a DNA double helix? Why is this term necessary? 1. Draw a normal ladder and compare it to the structure of DNA. THE STRUCTURE OF NUCLEIC ACID CHAINS 12. What force holds the two halves of the DNA double helix together? 13. Explain what is meant by "Complementary Base Pairing" and don't forget to mention the numbers of hydrogen bonds involved! THE WATSON-CRICK MODEL: BASE PAIRING IN DNA 14. Diagram and explain the Central......

Words: 624 - Pages: 3

Free Essay

Ewan Ko

... 1-2. Skill Development among females is ofte n hindered due to a lack of: * Opportunity * Technology- 3-6. Greater education capital may improve the returns to investments in health * Public health programs need knowledge learned in school * Basic hygiene and sanitation may be taught in school * Education needed in training of health personnel 7-10. Greater health capital may improve the returns to investments in education * Health is a factor in school attendance * Healthier students learn more effectively * A longer life raises the rate of return to education * Healthier people have lower depreciation of education capital 11-12. Two types of Human of “human capital”? * Education * Health 13-16. Improving gender inequality can reduce poverty and reap significant rewards: * Falling infant & child mortality * Improved nutrition & health standards * Increased visibility & lower corruption * Faster economic growth 17-20. Diseases in Poor Countries * HIV/AIDS * Malaria * Tuberculosis * Malnutrition Identification: 1. _ Human Development Index (HDI)_ _Measures average achievement of a country in basic human capabilities. 2. Gender-Related Development Index (GDI) Measures achievement in the same basic capabilities as the HDI does, but does take note of inequality in achievement between women and men. 3. Gender Empowerment Measure (GEM)......

Words: 388 - Pages: 2

Free Essay

Ewan Ko

...Case Study – Chronic Bronchitis Admitting History A 68 year old retired geologist arrived in the emergency room with his daughter. Well known to the respiratory care consult team, he has a 40 year history of smoking 1.5 packs of cigarettes a day, is widowed, lives alone, and has difficulty managing his daily activities. For the past week the man has experienced increased dyspnea and cough and has been unable to care for himself. On observation, his personal hygiene appeared to have deteriorated. The man stated that he has been unable to get his breath or inhale deep enough to cough up secretions. He complained of mild nausea without abdominal pain or vomiting. His physician had given him an unknown oral antibiotic 3 days before this admission. The man was diagnosed with severe chronic bronchitis approximately 6 years ago and had an acute myocardial infarction 2 years ago. His pulmonary function studies 1 year before this admission showed severe airway obstruction and air trapping. He has a history of high blood pressure, congestive heart failure, chronic dyspnea on exertion, and chronic cough and he experienced two episodes of pneumonia within the last year. In recent months, according to a neighbor, he has become increasingly depressed. According to his daughter, his physical activity is minimal. He generally spends most of his days watching television, smoking, and napping. All his children, none of whom live in the immediate area, have tried to coax...

Words: 1104 - Pages: 5