Free Essay

Fgfgfgfgff

In: Business and Management

Submitted By lonque
Words 713
Pages 3
THÔNG BÁO
Tuyển sinh hệ chính quy năm 2012 * VÙNG TUYỂN: Thí sinh có hộ khẩu tại TP. Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long .
A. BẬC CAO ĐẲNG: Ký hiệu trường CEC I. NGÀNH ĐÀO TẠO, KHỐI THI, CHỈ TIÊU, XÉT TUYỂN:
|T T |NGÀNH ĐÀO TẠO |MÃ NGÀNH |KHỐI |CHỈ TIÊU |HÌNH THỨC |
| | | |THI | |TUYỂN SINH |
|1 |Tài chính - Ngân hàng, có 3 chuyên ngành: |01 |A,A 1 ,D 1 |240 |- Điểm xét tuyển theo từng |
| |1. Tài Chính Nhà Nước |01A | | |chuyên ngành học. |
| |2. Thuế Nhà Nước |01B | | |- Tuyển sinh theo hồ sơ đăng|
| |3. Tín dụng Ngân hàng |01C | | |ký xét tuyển của thí sinh đã|
| | | | | |dự thi ĐH, CĐ khối A , A 1 ,|
| | | | | |B, D 1 theo đề thi chung của|
| | | | | |Bộ. |
| | | | | |- Số chỗ trong ký túc xá: |
| | | | | |1.200 chỗ |
| | | | | |- Học phí hệ chính quy năm |
| | | | | |2012-2013: |
| | | | | | + Khối Kinh tế và Nông |
| | | | | |nghiệp: |
| | | | | |1.500.000 đ/học kỳ |
| | | | | | + Khối Công nghệ: |
| | | | | |1.650.000 đ/học kỳ |
| | | | | |- Website: |
| | | | | |www.ctec.edu.vn |
|2 |Kế toán, có 2 chuyên ngành: |02 |A,A 1 ,D 1 |160 | |
| |1. Kế toán doanh nghiệp |02A | | | |
| |2. Kế toán tài chính Nhà nước |02B | | | |
|3 |Quản trị kinh doanh có 3 chuyên ngành: |03 |A,A 1 ,D 1 |210 | |
| |1. Quản trị kinh doanh tổng hợp |03A | | | |
| |2. Quản trị kinh doanh quốc tế |03B | | | |
| |3. Quản trị tài nguyên môi trường |03C | | | |
|4 |Công nghệ thông tin |04 |A,A 1 ,D 1 |80 | |
|5 |Công nghệ thực phẩm |05 |A, A 1 , B |70 | |
|6 |Công nghệ chế biến thủy sản |06 |A, A 1 , B |140 | |
|7 |Nuôi trồng thủy sản |07 |A, A 1 , B |60 | |
|8 |Quản lý đất đai |08 |A, A 1 , B |70 | |
|9 |Bảo vệ thực vật |09 |A, A 1 , B |60 | |
|10 |Chăn nuôi |10 |A, A 1 , B |60 | |

Điểm chuẩn cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ

23/08/2011

Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Cần Thơ thông báo xét tuyển NV2 vào trường. Trường tuyển thí sinh có hộ khẩu tại TP. Cần Thơ và các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long dựa vào kết quả thi Đại học, Cao đẳng theođề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xét tuyển.
|Ngành học |Mã |Khối |Điểm sàn |Chỉ tiêu |
| |ngành | |NV2 |NV2 |
|Công nghệ thông tin |1 |A, D1 |10 |30 |
|Kế toán, có 2 chuyên ngành: | |A, D1 |10 | |
|- Kế toán doanh nghiệp |02A | | |30 |
|- Kế toán tài chính Nhà nước |02B | | |60 |
|Tài chính – Ngân hàng, có 3 chuyên ngành: | |A, D1 |10 | |
|- Tài Chính Nhà Nước |03A | | |30 |
|- Thuế Nhà Nước |03B | | |30 |
|- Tín dụng Ngân hàng |03C | | |15 |
|Quản trị kinh doanh | |A, D1 |10 | |
|- Quản trị kinh doanh tổng hợp |04A | | |40 |
|- Quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu |04B | | |40 |
|Bảo vệ thực vật |5 |A, B |A: 10 |20 |
| | | |B: 11 | |
|Chăn nuôi |6 |A, B |A: 10 |50 |
| | | |B: 11 | |
|Nuôi trồng thủy sản |7 |A, B |A: 10 |50 |
| | | |B: 11 | |
|Công nghệ chế biến thủy sản |8 |A, B |A: 10 |30 |
| | | |B: 11 | |
|Công nghệ thực phẩm |9 |A, B |A: 10 |15 |
| | | |B: 11 | |
|Quản lý đất đai |10 |A, B |A: 10 |30 |
| | | |B: 11 | |

Hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2:
- Thí sinh thi cùng khối với ngành dự xét tuyển thì đăng ký ngành xét tuyển nguyện vọng 2 vào giấy chứng nhận kết quả thi số 1 (bản gốc) kèm theo 01 bao thư có dán tem ghi rõ địa chỉ liên lạc.
- Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 tại Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Cần Thơ, số 9 đường Cách Mạng Tháng 8, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ hoặc nộp qua Bưu điện chuyển phát nhanh.
Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 Từ ngày 25-8-2011 đến hết ngày 15-9-2011.
Lệ phí xét tuyển: 15.000đ/hồ sơ.
Trước ngày 10-9-2011 thí sinh được (1 lần) rút hồ sơ xét tuyển hoặc được chuyển xét tuyển sang ngành khác và không được hoàn lại lệ phí xét tuyển.

Similar Documents