Free Essay

Fhgljhn

In: English and Literature

Submitted By sdxcfghjkl
Words 468
Pages 2
Turbin typer to hoved grupper
Fristråleturbiner
* Vannet føres gjennom en dyse og der etter ut i friluften så der etter treffer den den selve turbinen. Denne type turbiner har virknings grad på 90-93%.

• eks. Fristråleturbiner * Pelton: * funker best ved stor fall hydde fra 600+ og ikke store mengder vann. Denne brukes stort sett i norske vannkraftverk som er kjent for STORE fallhøyder og små vannmengder. Turbintypen ble oppfunnet av Lester Allan Pelton i 1879. * Prinsipp: i en peltonturbin blir nesten all energien omformet til bevegelsesenergi gjennom en dyse.

* Fordeler * Godt egnet ved stor fallhøyder og små vannmengder * Lett å regulere siden turbinen kan kjøres på 1-6 dyser uten større tap av virkningsgrad. * Generelt mindre enn andre turbintyper dersom de skulle brukes på tilsvarende fallhøyder.

* Ulemper * Lavere virkningsgrad enn alle fullturbinvariantene. * Kan slites fort ved høyt sandinnhold i vannet. * Kan kun utnytte 92-93% fordi vannet har lav fart når det kommer ut i fra skovlene.

Fullturbiner * Fullturbiner er turbiner som er helt fylt med vann. Dette fører til at turbinene klarer å utnytte hele fallhøyden fra det høyeste til det laveste reservoaret. Fullturbiner har også en høyere virkningsgrad enn fristråleturbiner. De beste kan ha en virkningsgrad på over 95 %. Fullturbiner kommer i flere varianter et eks.

* Francisturbin
Norge bruker for det meste Francisturbinen. Turbinen ble utviklet av den engelske ingeniøren James B. Francis i 1849. Denne turbintypen er best egnet ved middelsstore og store fallhøyder (mellom ca. 30 og 600 m). Utseendemessig minner turbinen om et skovlhjul som var vanlig i gamle møller og på hjuldampere.

* Prinsipp
I en francisturbin ledes vannet inn på turbinhjulet gjennom et spiralformet rør. Dette fordeler vannet jevnt inn til stag og ledeskovlene. Ledeskovlene sitter rett før turbinhjulet og brukes både til å regulere vannmengden og å øke hastigheten på vannet.
I motsetning til i en peltonturbin er det både trykk- og hastighetsenergi i vannet når det kommer inn i francisturbinen. Gjennom turbinen vris vannstrålen slik at minst mulig energi forsvinner ut av sugerøret. Det er ikke uvanlig at francisturbiner har en virkningsgrad på over 95%..
Vannkraftverk er et kraftverk som produserer elektrisk energi ved hjelp av rennende vann, og som dermed utnytter vannkraft. Et vannkraftverk henter ut den potensielle energien i vann som har fordampet fra havet og falt som nedbør i fjellene. Høydeforskjellen mellom vannet før og etter turbinen gir et energipotensiale.
Noen kraftverk har magasin for å lagre nedbøren og har dermed mulighet til å produsere elektrisitet når det ikke regner eller er snøsmelting. Andre kraftverk har ikke magasin og er prisgitt strømningen i elven til enhver tid. Energien blir produsert ved at vannet strømmer gjennom en turbin. Til turbinen er det festet en aksling som går til en generator. Det er generatoren som produserer strømmen. Vannet renner gjennom en avløpstunnel og ut i elva eller sjøen igjen.

Similar Documents