Free Essay

Filipino Ii

In: Other Topics

Submitted By cbcadag
Words 1053
Pages 5
“Jejemon”
Ang Jejemon ay isang kaganapan ng pop culture sa Pilipinas na mailalarawan bilang isang pagmamalabis ng fReAk, LOL at pananalitang l33t. Ito ay kamukhang-kamukha sa katapat nitong Polako na tinatawag na Pokemoniaste pismo' (‘Pokemon na panunulat’). Ang mga Jejemon ay inilalarawan ng Talahuluganang Urban bilang ang mga tao na "nakagawa na ibahin ang Wikang Ingles sa punto na hindi na ito nauunawan at mga lipon sa internet. Ang isang Jejemon ay inilalarwan bilang ang isa sa "bagong uri ng mga hipster na nakauri ng kanilang wika ngunit pati na rin ang kanilang pananamit." Ginagaya rin ng mga Jejemon ang mga mala-"gangster" na katangian at kaugalian na nagiging kamukha sila sa mga Ingles chav, Tsileanong flaite, Eskosyanong ned, Irlandng skanger, Rusong gopnik at Australiyano at Bagong Selandang bogan.
Etimolohiya
Ang salitang "Jejemon" ay sinasabing nagmula sa mga tagagamit ng internet na nagta-type ng "hehehe" bilang "jejeje" marahil dahil ang "jeje" ay nanggaling sa Kastila na ang mga nagsasalita ay ginagamit ang salita bilang pantawa o dahil ang mga titik ng "h" at "j" at katabi ang isa't-isa at ang sinasabing "-mon" ay nanggaling sa Hapnes na anime na Pokémon, na ang "-mon" ay nangangahulugan bilang "halimaw" (monster) at dito nagmula ang mga "jeje monsters" (literal na "mga halimaw na jeje").
Jejenese at Jejebet
Ang sosyalekto ng mga Jejemon na tinatawag na Jejenese (magiging literal na Jejenismo sa Wikang Tagalog) ay nanggaling mula sa Ingles, Filipino at ang kanilang paiba-ibang Taglish. Ang kanilang alpabeto, ang Jejebet (magiging literal na Jejebeto sa Wikang Tagalog) ay gumagamit ang Alpabetong Romano, kasam na ang mga Numero Arabiko at iba pang mga espesyal na karakter. Nabubuo ang mga salita sa pagiba-iba ng mga posisyon ng titik s isang salita, palitang pagmamalaking titik sobrang paggamit ng mg titik na H, X o Z at paghahalo ng mga numerikong karakter at ng ating normal na alpabeto. Ang pagbabaybay ay katulad sa Pananalitang Leet.
Mga halimbawa: * Filipino: "3ow ph0w, mUsZtAh nA?" salin sa Filipino bilang "Hello po, kamusta na?", * English: "i wuD LLyK tO knOw moR3 bOut u. crE 2 t3ll mE yur N@me? jejejejeje!" salin sa Ingles bilang "I would like to know more about you, care to tell me your name? Hehehehe!" * aQcKuHh- ibig sabihin ay ako * lAbqCkyOuHh- ibig sabihin ay mahal kita * yuHh- ibig sabihin ay ikaw * jAjaJa- pagtawa * jeJejE- ibang-anyo ng jAjaJa; * iMiszqcKyuH- ibig sabihin ay nami-miss kita * eEoWpFhUeEhsxz - ibig sabihin ay kumusta
Pagpapalawak ng Talasalitaan
TALASALITAAN – listahan ng mga salita at kanilang kahulugan * Kahalagahan ng Talasalitaan 1. Madaling Pag-unawa 2. Tamang Paggamit ng salita 3. Tamang pagpapakahulugan

* Mga Paraan ng pagpapalawak ng Talasalitaan 1. Palagiang pagbabasa 2. Pakikisalamuha 3. Paglalahad ng nabasa 4. Pagtatanong ng kahulugan ng mga terminolohiyang binigyang-pansin 5. Pagkakaroon ng interes sa ibang diyalekto

'Wangwang' at 'Level-up'
Salita ng Taon
Ang “Wangwang” ni David Michael San Juan, propersor sa De La Salle Univeristy (DLSU) ang siyang hinirang sa salita ng taon.
Ayon kay San Juan, ang salitang Wangwang, sa kasalukuyan, ay maaari nang gamitin bilang pang-uri, pangngalan, at pandiwa.
“Ang salitang ito (wangwang) ay may potensiyal na magpakilos… Sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa bagong kahulugan nito, ang wangwang bilang pag-iingay, pagrereklamo, pangangampanya, [at] panawagan,” ani San Juan.
Sa pagtatapos ng presentasyon, ibinida ni San Juan ang bigat ng salitang wangwang sa ating bansa at kamalayan.
“Sa pangkalahatan, iniligtas tayo ng salitang wangwang sa luma nating sakit na pagsasawalang bahala sa mga usaping bayan,” ani San Juan.
Nagtabla naman sa ikalawang gantimpala sina Joselito de los Reyes, propesor sa Faculty of Engineering ng Unibersidad, para sa salitang “Level-up” at John Enrico Torralba, propesor sa DLSU, para sa salitang “Pagpag.”
Ayon kay De los Reyes, nararapat na maging salita ng taon ang level-up dahil lahat ng tao’y nakauugnay rito.
“Ang level-up ay pagpapataas o pagpapaunlad sa nasusukat na antas ng buhay… Lahat tayo ay naghahangad [ng pag-level-up],” ani De los Reyes.
Nagkamit din si De los Reyes ng gantimpala bilang pinakamalikhaing presentasyon ng lahok na salita.
Ang pagpag, ayon kay Torralba, ay mayroong diksyunaryong kahulugang pagwasiwas, pag-alog, at pagtampal nang paulit-ulit upang maalis ang duming nakadikit. Ngunit sa kasalukuyan, ang salitang pagpag ay tumutukoy sa scavenger food o pagkaing hinahalungkat mula sa basura upang kainin o pagkakitaan.
“Poverty has forced them (mahihirap) to do so,” paliwanag ni Torralba.
“Jejemon” ang hinirang na Salita ng Taon nang nakaraang taon.
Ang Sawikaan: Salita ng Taon ay nagsimula noong 2004 at taunan nang ginanap hanggang 2007. Dito, hinirang ang mga salitang Canvass (2004,) Jueteng (2005,) Lobat (2006,) at Miskol (2007.)
Ayon kay Almario, sa apat na taon ng Sawikaan ay napuna ng mga alagad ng sining na ang mga nagwawaging Salita ng Taon ay hindi mga orihinal na salitang Filipino. Dahil dito, nabuo ang komperensiyang Ambagan na itinaguyod ng FIT upang bigyang pagkakataon ang mga diyalekto sa bansa na mag-ambag ng mga orihinal na salita sa kanilang diyalekto na walang tumbas sa Filipino, mga salitang may kaparehong bigkas sa Flipino ngunit iba ang kahulugan. Ang Ambagan ay tugon sa 1987 Constitution: Article VIV, Section 6: “The national language of the Philippines is Filipino. As it evolves, it shall be further developed and enriched on the basis of existing Philippine and other languages.”
Taong 2009 inilunsad ang Ambagan at ang sumunod na taon ay ginugol naman sa Sawikaan: Salita ng Taon. Simula noon ay taun-taong naghahalili ang dalawang komperensiya.
Ang Salita ng Taon ay pinagdedesisyunan ng mga kinatawan ng FIT.
Samantala, ang pinakamahusay na presentasyon ay pinagbobotohan ng mga dumalo sa pamamagitan ng secret balloting.
Pormal na inihandog ang komperensiya sa mga dumalo sa pambungad na pananalita na kinabibilangan nina Romulo Baquiran, tagapamahalang direktor ng Filipinas Institute of Translation, Inc. (FIT), Maria Luz Vilches, dekano ng Paaralang Humanidades sa Ateneo, at Galileo Zafra, direktor ng komperensiya.
Ang komperensiya ay nilahukan ng mga alagad ng sining tulad nina Virgilio Almario, National Artist for Literature, Michael Coroza, secretary general ng Unyon ng mga Manunulat sa Pilipinas (Umpil), at Vim Nadera, nagsilbing guro ng palatuntunan.
Ang komperensiya ay itinaguyod ng FIT, Wika ng Kultura at Agham, Inc. (WIKA), National Commission for Culture and the Arts (NCCA,) Paaralang Humanidades: Mga Paaralang Loyola, Pamantasang Ateneo de Manila, National Book Development Board (NBDB,) at Commission on Higher Education (CHED).

Similar Documents

Free Essay

Filipino

...Compact(Sanduguan atSpolarium.Dahil sa mga larawan iguhit niya, si juan ay pinaghinalaang kasapi sa kilusang bumabaka sa pamahalaan. Noong 1896,siya at ang kapatid na si Antonio Luna ay hinuli at ibinilanggo sa Fort Santiago sa hinalang kasapi sila ng katipunan. Taong 1897,si juan ay pinalaya at agad na nagbalik sa espanya uparing lakarin ang paglaya ng kaniyang kapatid na si Antonio. Matapos niyang maglakbay sa ibat ibang lugar sa silangan,inabot siya ng matinding karamdaman na kumitil sa kaniyang bhay noong ika-7 ng disyembre ,taong 1899. ANDRES BONIFACIO (1863-1897) PROJECT IN REASEARCH NAME:Patricia Nicole A. Pato Date:August 29,2012 Sec&Gr:7-Nitrogen Teacher:Mrs.Revere Proyekto Sa Filipino NAME:Patricia Nicole Pato Date:August 29,2012 Sec&Gr:7-Nitrogen Guro:Bb.Blanco...

Words: 267 - Pages: 2

Premium Essay

Filipino Arts

...worthy to be talked about is Carlos “Botong” Francisco. Have you ever wondered how dragging it would be to study passed events from our history if there were no pictures? From Angono, Rizal, Francisco was a most distinguished practitioner of mural painting for many decades and best known for his historical pieces. He was one of the first Filipino modernists along with Galo Ocampo and Victorio C. Edades who broke away from Fernando Amorsolo's romanticism of Philippine scenes. To others, Francisco's art "is a prime example of linear painting where lines and contours appear like cutouts." Having been able to enroll under sir Rafael Dolor, I was able to open doors when it came to the art of painting. Before, lines were just lines to me. But if you put them together, it would create a masterpiece. Suddenly, my world was not just all about using the internet, hanging out with friends and the like. There was more to life than doing that. I would consume my time doing something insignificant while others like Botong delegated their time through painting. Their patience and love for art was truly admirable. A lot of men underestimate the capabilities of Filipinos. Nowadays, they only see our country as overpopulated and dirty. What they do not know is that we breed maestros and artists with different skills that could make the world stunned by these people from this side of the world, the pearl of the orient sea. Watching movies is my favorite pastime. They say that these shows are......

Words: 1303 - Pages: 6

Premium Essay

First Filipino

...THE FIRST FILIPINO Republie of the Philippines Department of Education & Culture NATIONAL HISTORICAL COMMISSION Manila FERDINAND E. MARCOS President Republic of the Philippines JUAN L. MANUEL Secretary of Education & Culture ESTEBAN A. DE OCAMPO Chairman DOMINGO ABELLA Member HORACIO DE LA COSTA, S. J. Member GODOFREDO L. ALCASID Ex-Oficio Member TEODORO A. AGONCILLO Member EMILIO AGUILAR CRUZ Member SERAFIN D. QUIASON Ex-Oficio Member FLORDELIZA K. MILITANTE Exccutive Director RAMON G. CONCEPCION Chief, Administrative Division BELEN V. FORTU Chief, Budget & Fiscal Division JOSE C. DAYRIT Chief, Research & Publications Division AVELINA M. CASTAÑEDA Chief, Special & Commemorative Events Division ROSAURO G. UNTIVERO Historical Researcher & Editor EULOGIO M. LEAÑO Chief Historical Writer-Translator & Publications Officer GENEROSO M. ILANO Auditor JOSE RIZAL (1861-1896) THE FIRST FILIPINO A Biography of José Rizal by LEÓN Ma. GUERRERO with an introduction by CARLOS QUI R INO ( Awarded First Prize in the Rizal Biography Contest held under the auspices of the José Rizal National Centennial Commission in 1961) NATIONAL HISTORICAL COMMISSION Manila 1974 First Printing 1963 Second Printing 1965 Third Printing 1969 Fourth Printing 1971 Fifth Printing 1974 This Book is dedicated by the Author to the other Filipinos Speak of me as I am; nothing extenuate, Nor set down aught in malice, Shakespeare: °the/Lo. Paint my picture truly like me, and not flatter me at all ;......

Words: 203166 - Pages: 813

Free Essay

Filipino

...Kabanata III - Kalikasan ng Wikang Filipino A. Kalikasan at Istraktura ng Wikang Filipino Bilang Panimulang pagkilala sa istruktura ng isang wika, mahalagang maging pamilyar sa taglay nitong ponolohiya o palatunugan , agham ng mga tunog sa isang wika, kasama ang pag-aaral ng histori at mga teorya ng mga pagbabago ng tunog sa isang partikular na wikab o isa dalawa o hiit pang magkakaugnay na mga wika (Webster,1990). B. Ponolohiya Ang ponema ay tumutukoy sa mga makahulugang tunog ng isang wika. Ang makaagham na pag-aaral nito ay tinatawag namang ponolohiya. Bawat wika sa daigdig ay binubuo ng set ng mga tunog na may kani-kaniyang dami o bilang. . Bigkasin ang ss na may magkaibang tunog: a. Dumating na ang Pangulo b. Dumating na ang Pangulo ? c. Ako. d. Ako ? Bigkasin ang ss. Lagyan ng diinang nakasulat sa malaking titik: a. TUbo vs. tuBO b. PIto vs piTO c. SAya vs saYA d. MagsaSAka vs magsasaKA Bigkasin din ang mga ss. Huminto naman kapag nakita ang #: a. Hindi puti# b. Hindi# puti# c. si Mark Anthony# at ako# d. Si Mark# Anthony# at ako# e. Kuya# Germs... f. kuya Germs#... g. Doc# Juan Paulo# ang aking pangalan# h. Doc Juan# paulo ang aking pangalan# i. Doc Juan Paulo# ang aking pangalan# j. Hindi# ako ang may kasalanan# k. Hindi ako# ang m,ay kasalanan# C.Morpolohiya Tumutukoy ang morpolohiya sa makaagham na pag-aaral ng mga makabuluhang yunit ng isang salita o morpema. Ang morpema ay maaring isang ponema. halimbawa nito......

Words: 970 - Pages: 4

Free Essay

Filipino

...”ANG EPEKTO NG PANINIGARILYO SA MGA MAG-AARAL NG ACLC COLLEGE OF APALIT PARTIKULAR SA DEPARTAMENTO NG BSIT” Ipinasa nina: De Leon, Kitt Idelle Y. Ramos, Ricel A. Sumalinog, Decerie G. ACT12D Ipinasa kay: Mr. Robert Lovendino Instruktor PAUNANG SALITA Bilang pagtupad sa isa sa mga pangangailangan ng asignaturang Filipino,Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik, ang pamanahong papel na ito pinamagatang ”ANG EPEKTO NG PANINIGARILYO SA MGA MAG-AARAL NG ACLC COLLEGE OF APALIT PARTIKULAR SA DEPARTAMENTO NG BSIT” ay inihanda at hinarap ng mananaliksik mula sa sekyon ACT12D ACLC College of Apalit. Inaasahan naming na ang pananaliksik na ito ay makakatulong sa mga estudyanteng sangkot sa isinagawa naming pag-aaral, at inaasahan din namen na naisagawa namen ng maayos ang aming tungkulin bilang isa sa mga pangangailangan sa asignaturang Filipino,Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik. PASASALAMAT Buong-puso naming pinasasalamatan ang mga sumusunod na indibidwal dahil sa pamamahagi ng kanilang suporta na naghantong sa matagumpay na pagbuo ng pamanahong-papel na ito, ang aming minamahal na guro sa Filipino Ginoong Robert Lovendino, sa paggabay sa bawat hakbang sa aming pag-aaral, sa pag-uudyok sa amin na mapaganda at maisagawa ng wasto an gaming pananaliksik; sa mga awtor, editor, at mananaliksik na aming pinagkuhanan ng mahahalagang impormasyon sa mga kabanata ng pamanahong papel na ito,- sa mga responsente, sa makatotohanang pagsagot, at pagpapakita......

Words: 4342 - Pages: 18

Free Essay

Filipino

...Portfolio sa Filipino 2 Name: Yr. / sec.: Prof: Yunit IV Talumpati * Ang talumpati ay isang maayos na pagpapahayag ng kaisipan sa paraang pasalita. Ang layunin nito ay makapagharap o makapaglahad ng patakaran o simulain o dili kaya ay makapang-akit ng nakikinig tungo sa isang kapasyahan. Naglalayon itong mapakilos ang mga nakikinig sa isang simulain o adhikain. Ang Talumpati ay binibigkas sa harap ng mga tapakinig, maaaring sa isang kapulungan. * Iba’t ibang uri ng Talumpati: 1. Impromptu – ito ay biglaang talumpati na binibigkas pamamaraan na maaaring gamiting gabay sa pagbigkas ng biglaang talumpati. Ibinibigay rito ang paksa sa oras na mismo ng pagsasalita. 2. Isinaulong talumpati – sa bahaging ito ang tagapagsalita ay gumagawa muna ng kanyang talumpati. Samakatwid, may paghahanda na sa ganitong tipo ng pagtatalumpati at kailangang memoryado o saulado ang pyesa bago bigkasin ang talumpati. 3. Pagbasa ng papel sa panayam o kumperensya- makikita sa bahaging ito ang kasanayan sa pagsulat ng papel na babasahin sa kumperensya. Ang pag-oorganisa ng mga ideya at ang pagsulat ng panimula, katawan at wakas/kongklusyon ay dapat na magkakaugnay at may kaisahan. Parte ng talumpati A. Panimula * pagbati * pagbukas ng paksa B. Paglalahad * ipaliwanag ang paksa C. Paninindigan * mga ebidensiya ng nagtatalumpati D. Pamimitawan * pangwakas na bati Mga kasangkapan ng tagapagsalita o mananalumpati 1. Tinig ...

Words: 2105 - Pages: 9

Free Essay

Yup Filipino

...Teknolohikal na Unibersidad ng Pilipinas Daang Ayala at San Marcelino Ermita, Manila Proyekto sa Filipino 2 Panunuri at Kritisismo Inihanda ni: Patricia Bianca L. Ecat BSA-1B Ipinasa kay: Georgie R. Ramisan Propesor sa Filipino Balangkas ng Pagsusuri I. PANIMULA A. Pamagat ng Akda Ang Tunay na Mukha ng Facebook (Maka-Kristyanong Gabay at Kaalaman sa Paggamit ng Social Networking Site) • Facebook: User Friendly o Friendly User • Cyber Crimes at mga Kapalmuks sa Facebook • Friend Ingat ka sa Facebook B. Sanggunian Fr. Teodorico L. Trinidad II. Buod ng Akda/Paksa • Facebook: User Friendly o Friendly User Maraming mabuting bunga ang Facebook sa ating henerasyon ngayon. Ito ang pinakaginagamit na social networking site dahil sa mabilis, maganda at malawak na applications at features. Maging matanda,bata o mga hayop man ay mayroon nang Facebook kaya hindi nakakagulat na mayroon na itong mahigit isang bilyong miyembro. Mainam itong kasangkapan para sa public service at nakakatulong sa pagpapalaganap ng mga advocacies. Dahil dito, tinatawag ang Facebook na ‘users friendly’. Bilang users friendly, ang Facebook ay nakakapagbigay ng aliw at ginhawa lalo na sa aspeto ng pakikipag ugnayan sa kapwa. Ngunit ang Facebook ay maari ring tawaging ‘friendly users’ dahil sa mga masamang naidudulot nito......

Words: 2322 - Pages: 10

Free Essay

Thesis in Filipino

...Isang Pag-aaal na may layunin na alamin ang mga Sanhi ng Pagbagsak ng Isang Estudyante sa Kursong BSICT Filipino II ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- Pangangailangan sa Asignaturang Filipino II Isinumite Kay: Dr. Dolores Sunga-Tanawan Isinumite nila: Alfon, Mary Joy Bunag, Rachel De Guzman, Tricia Engalgado, Mark Pamintuan, Jeffrey KABANATA I: KALIGIRAN NG PAG-AARAL Panimula Isa sa mga hakbang tatahakin ng bawat estudyante sa pag-aaral ay ang pagtungtong sa kolehiyo. Bawat taon milyon-milyong mga estudyante ang nagtatapos sa sekundarya at dahil dito marami rin ang nag-enrol sa bawat unirbesidad sa bawat sulok ng bansa. Sa bawat estudyante na pumasok sa kolehiyo hindi lahat ng ito ay sigurado sa kursong pinili mayroon din naming mga napilitan lamang. Maraming mga kursong inaalok ang bawat unibersidad, Isa sa mga kurso sa kolehiyo ay ang BS Information Communication Technology (BSICT), sa kursong ito kalimitan marami ang bumabagsak lalo sa mga asignaturang matematika (Plane Spherical Trigonometry, College algebra), Chemistry, Engineering Drawing at iba pa. Marami ang maaaring maging dahilan ng pagbagsak ng isang estudyante sa bawat asignaturang nabanggit, maaring tamad magaaral, ayaw sa professor / terror na professor, mahirap ang mga asignatura, hindi patas sa pagbibigay ng grado at ang pinakahuli ayaw sa kurso. Isa sa mga dahilan ng pagbagsak ay......

Words: 2251 - Pages: 10

Free Essay

Filipino

...Andales, Victor T. III Reyes, Denisjann Margallo, Franc Anthony Galaura, Vince Carlo Setyembre 29, 2014 DAHON NG PAGPAPATIBAY Ang Pag-aaral na ito na pinamagatang Online na enrolment para sa mabilis na prosesong enrolment para sa College of Information, Computer and Communications Technology (CICCT) ng Unibersidad ng San Jose –Recoletos ay inihanda at iniharap ng mga mananaliksik sa grupo ng mga panel na binubuo nina: ____________________ ____________________ Bb. Maria Stella Heramil Alvarado Ito ay pinatibay ngayong _________________________ TALAAN NG NILALAMAN Mga Nilalaman Page Pamagat -------------------- i Dahon ng Pagpapatibay --------------------- ii Talaan ng Nilalaman --------------------- iii Kabanata 1. Ang Suliranin at ang Saklaw nito Panimula --------------------- 1 Paglalahad ng Suliranin --------------------- 2 Batayang Teoritikal --------------------- 3 Flowchart --------------------- 5 Kahalagahan ng Pag-aaral --------------------- 6 Kaligiran ng Pananaliksik Mga Tagatugon Instrumentong Gagamitin Paraan ng Paglikom ng mga Datos -------------------- 7 Pagsusuri sa mga Datos -------------------- 8 Pagpapapakahulugan sa mga Katawagang Ginamit -------------------- ......

Words: 1704 - Pages: 7

Free Essay

Filipino

...FILIPINO BILANG WIKANG PAMBANSA INTRODUKSYON Ayon kay Barker at Barker, ikinukunekta ng wika ang nakaraan, ang kasalukuyan at ang hinaharap. Iniingatan nito ang ating kultura ar mgfa tradisyon. Maari raw mawala ang matatandang henerasyon, subalit sa pamamagitan ng wika ay naibabatid pa rin nila ang kanilang mga ideya, tagumpay, kabiguan at maging ang kanilang mga plano o adhikain sa hinaharap. Sa pamamagitan nito, ang mga sumunod at sumusunod pang henerasyon ay natututo o maaring matuto sa nakalipas na karanasan at sa gayo’y maiiwasan ang muling pagkakamali. Masasabi kung gayon na sa pamamagitan ng wika ay umuunlad tayto sa mga aspektong intelektual, sikolohikal at kultura. Ganito rin kaya ang mangyayari sa inyo kung babalikan natin at susuriin ang kasaysayan n gating wikang pambanasang Filipino? KASAYSAYAN NG WIKANG FILIPINO Mahigit sa 7 000 mga isla ang bumubuo sa Pilipinas na may ibat-ibang wika na ayon kay McFarland ay may bilang na 109. Samantala, ayon naman kay Constantino, may higit sa 500 mga wika at dayalekto ang bansa batay na rin sa pagkakaroon ng ibat-ibang etnikong grupong nakatira sa bawat rehiyon na abg Pilipinas ay isang bansang may komplikadong sitwasyon linggwistikal. Binubuo ito ng ibat-ibang grupong etnolinggwistiko na pinapangunahan ng Cebuano, Tagalog, Ilokano, Hiligaynon, Bicolano, Samar-Leyte, Waray, Kapampangan at Pangasinense na ayon kay McFarland ay samasakop sa 90% ng kabuuang populasyon ng bansa kasama na ang Maranao. Ayon naman kay......

Words: 3854 - Pages: 16

Premium Essay

Filipino

...I. Titleo f the case study: TOPICAL HUT II. Time Context Tropical hut is one, if not the oldest, fast food joint in the Philippines. It started in 1962 when the Que family had this Idea of putting up a coffee shop within the confines of their supermarket, thus,Tropical Hut Hamburger was born. Now, it has more than 50 branches nationwide and still growing,proving that it can hold its stance in the fast food arena. In 1962, the business has grown into a grocerystore and expanded rapidly into a Supermarket. It was also in this year that the concept of a CoffeeShop within the Supermarket was launched with the introduction of Tropical Hut Hamburger. III. POINT OF VIEW IV. STATEMENT OF THE PROB. Before Jollibee, before McDonald's, before Burger King, before anyone else, it seems, there is Tropical Hut Hamburger. And hamburger it is, indeed the best it could ever be. But that was long ago. Now, Tropical is just a vestige of its former self. Everyone suspects that their hamburger is where Jollibee's came from - They almost have the same taste. Their fried chicken is also just like Jollibee's, but this time it wasT ropical who copied it. Tropical has other food selections, like Bistek (a local version of beef steak or strips) and other sandwiches. However, the place is not world class. It is not as clean or as well kept as McDonald's or Jollibee. And they have a very poor image. Although food is good......

Words: 276 - Pages: 2

Free Essay

Filipino

...PY 10 Filipino EP E D C O Modyul para sa Mag-aaral D Ang aklat na ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan at pamantasan. Hinihikayat namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng inyong mga puna at mungkahi sa Kagawaran ng Edukasyon sa action@deped.gov.ph. Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi. ng kagamitan sa pagtuturong ito ay magkatuwang na inihanda at Kagawaran ng Edukasyon sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan, Republika ng Pilipinas kolehiyo, at / o unibersidad. Hinihikayat namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng kanilang puna at mungkahi sa Kagawaran ng Edukasyon sa action@deped.gov.ph. Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015. EP E D C O PY Filipino – Ikasampung Baitang Modyul para sa Mag-aaral Unang Edisyon 2015 Isinasaad ng Batas Republika 8293, seksiyon 176 na “Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-ari (sipi) sa anumang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayunman, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito’y pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng......

Words: 47092 - Pages: 189

Free Essay

Filipino Thesis

... Isang Pamanahong Papel na iniharap sa mga Dalubguro ng Departamento ng Filipino Pamantasan ng Birhen ng Fatima Lungsod ng Valenzuela Bilang Pagtupad sa isa sa mga Pangangailangan ng Asignaturang Filipino 2 Ipinasa kay: Bb. Zenaida Serrano Ipinasa nina: Laken McCabe Ana Tumbagahon Zyra Lynne Torralba Hazel Sagusay Russel Mella Jomarie Tragura Jenny Sastre Angel Nikka Pilongo Venus Perez Rommel Mendoza KABANATA I Ang Suliranin at Ang Sanlingan Nito Panimula Hindi natin maipagkakaila na dumarami na ang populasyon ngayon sa Pilipinas. Ayon sa NSO o National Statistic Survey ay mayroong tinatayang 95,803,620 milyong Pilipino na ngayon taon at ang 49.43% porsyiento nito ay mga babae na ang edad ay mula 20-30. At dahil na rin sa kawalan ng pagpaplano tungkol sa pagkakaroon ng pamilya ay tinatayang halos 1 milyong Pilipino ang madadag sa ating populasyon taon- taon. Upang malunasan ang mabilis na paglobo ng populasyon, ay gumagawa ng paraan ang pamahalaan. Ayon sa UNFPA Philippines ay may sangay ang pamahalaan na nangangalaga sa pamamahala ng paglaki ng populasyon. Tulad ng Philippine Commission on Population at Kagawaran ng Kalusugan. Naitatag din ang National Commission on the Role of the Filipino Women upang pangalagaan ang kalagayan at kalusugan ng mga ina at bata. Kaya naman kasabay nito ay madaming maybahay ang gumagawa ng paraan upang mapigilan ang......

Words: 2087 - Pages: 9

Free Essay

Filipino Ii

... Tula - ay isang uri ng sining at panitikan na kilala sa malayang paggamit ng wika sa iba't ibang anyo at estilo Questionnaire - Isang listahan na naglalaman ng isang hanay ng mga katanungan; isinumite sa mga tao upang makakuha ng statistical impormasyon Romance – isang impormal na akda tungkol sa pag iibigan na kadalasan ay nasa mga nobela Wattpad - ay isang komunidad ng pagsulat kung saan ang mga gumagamit ay magagawang mag-post ng mga artikulo, kuwento, fan fiction, at tula, ang alinman sa pamamagitan ng website o mobile app Youtube – Ang YouTube ay isang sikat na website na nagbabahagi ng mga video at nagbibigay-daan para sa mga manggagamit o user nito na mag-upload, makita, at ibahagi ang mga video clips KABANATA II MGA KAUGANAY NA LITERATURA AT PAG-AARAL Sa pagbubuo ng pag-aaral na ito na pinamagatang “PAGKAWILI NG MGA KABATAAN SA WATTPAD: SA PAG-UNLAD NG PANITIKAN SA MODERNONG PANAHON”, ang mga mananaliksik ay naglalayon na mabigyan ng kasagutan ang mga inilahad na suliranin na nasa naunang pahina. A. LITERATURA SA IBANG BANSA Sa ibang bansa nagmula o nabuo ang wattpad,at dahil sa ibang bansa nga ito nasimula ay kahalintulad sa Pilipinas ay mayroon ding mataas na bilang ang mga mambabasa ng wattpad sa iba pang mga bansa. Ang paraan ng pagulat ng mga manunulat sa ibang bansa ay halos kahalintulad din ng mga manunulat sa pilipinas. B. LITERATURA SA PILIPINAS Ang mga istorya sa Wattpad na nagtataglay ng impormal na...

Words: 5298 - Pages: 22

Free Essay

Filipino

...sa atin ay di bihayas magsalita nito, ngunit nararapat lamang na ito ay bigyang pansin nating mga mamamayang Pilipino. Ang Pilipinas ay ating sariling bayan, bayan na nilikha ng Dyos para sa ating lahat, nararapat itong ingatan, alagaan at maipagmalaki. Marapat muna nating pagaralan at bigyang tuon ang ating sariling wika, bago natin bigyang pansin ang wika ng iba’t ibang bansa bagkos ito ay sumasalamin sa ating pagmamahal at katapatan sa sariling bayan. Ang mga Pilipino ay tunay ngang kagilagilalas pagdating sa karunungan. Napapatunayan ito ng maraming magaaral di lamang rito sa Notre Dame of Greater Manila kundi maging sa iba pang mga paaralan. Ngunit ikaw, oo ikaw, alam mo ba sa sarili mo kung ano ang tunay na kahulugan ng wikang Filipino? Base sa iyong pagsusuri at nalalaman, maipagmamalaki mo nga ba ang iyong sariling wika? Marahil oo ang iyong sagot, tama ka! lahat tayo, partikyular na ang mga Pilipino, nararapat nating ipagmalaki ang Wikang ito. Para sa akin nararapat lamang ito dahil marami nang mga Pilipino ang naipakita ang kahusayan at naipagmamalaki ang Karunungan hindi lamang sa bansang Pilipinas kundi maging sa iba’t ibang bansa, konsepto, at at kasaysayan. Bawat saloobin at bawat talento ay maituturing mong yaman sa iyong sarili, dahil sa konseptong iyon maipapakita mo na ang karunungan at kahusayan na iyong taglay, at ikaw, alam mo sa iyong sarili na kaya mo itong ipagmalaki dahil sa iyong kahusayan. Ikaw? Paano ka napunta sa iyong kinalalagyan ngayon?......

Words: 438 - Pages: 2