Free Essay

Filipino Ii

In: Other Topics

Submitted By cbcadag
Words 1053
Pages 5
“Jejemon”
Ang Jejemon ay isang kaganapan ng pop culture sa Pilipinas na mailalarawan bilang isang pagmamalabis ng fReAk, LOL at pananalitang l33t. Ito ay kamukhang-kamukha sa katapat nitong Polako na tinatawag na Pokemoniaste pismo' (‘Pokemon na panunulat’). Ang mga Jejemon ay inilalarawan ng Talahuluganang Urban bilang ang mga tao na "nakagawa na ibahin ang Wikang Ingles sa punto na hindi na ito nauunawan at mga lipon sa internet. Ang isang Jejemon ay inilalarwan bilang ang isa sa "bagong uri ng mga hipster na nakauri ng kanilang wika ngunit pati na rin ang kanilang pananamit." Ginagaya rin ng mga Jejemon ang mga mala-"gangster" na katangian at kaugalian na nagiging kamukha sila sa mga Ingles chav, Tsileanong flaite, Eskosyanong ned, Irlandng skanger, Rusong gopnik at Australiyano at Bagong Selandang bogan.
Etimolohiya
Ang salitang "Jejemon" ay sinasabing nagmula sa mga tagagamit ng internet na nagta-type ng "hehehe" bilang "jejeje" marahil dahil ang "jeje" ay nanggaling sa Kastila na ang mga nagsasalita ay ginagamit ang salita bilang pantawa o dahil ang mga titik ng "h" at "j" at katabi ang isa't-isa at ang sinasabing "-mon" ay nanggaling sa Hapnes na anime na Pokémon, na ang "-mon" ay nangangahulugan bilang "halimaw" (monster) at dito nagmula ang mga "jeje monsters" (literal na "mga halimaw na jeje").
Jejenese at Jejebet
Ang sosyalekto ng mga Jejemon na tinatawag na Jejenese (magiging literal na Jejenismo sa Wikang Tagalog) ay nanggaling mula sa Ingles, Filipino at ang kanilang paiba-ibang Taglish. Ang kanilang alpabeto, ang Jejebet (magiging literal na Jejebeto sa Wikang Tagalog) ay gumagamit ang Alpabetong Romano, kasam na ang mga Numero Arabiko at iba pang mga espesyal na karakter. Nabubuo ang mga salita sa pagiba-iba ng mga posisyon ng titik s isang salita, palitang pagmamalaking titik sobrang paggamit ng mg titik na H, X o Z at paghahalo ng mga numerikong karakter at ng ating normal na alpabeto. Ang pagbabaybay ay katulad sa Pananalitang Leet.
Mga halimbawa: * Filipino: "3ow ph0w, mUsZtAh nA?" salin sa Filipino bilang "Hello po, kamusta na?", * English: "i wuD LLyK tO knOw moR3 bOut u. crE 2 t3ll mE yur N@me? jejejejeje!" salin sa Ingles bilang "I would like to know more about you, care to tell me your name? Hehehehe!" * aQcKuHh- ibig sabihin ay ako * lAbqCkyOuHh- ibig sabihin ay mahal kita * yuHh- ibig sabihin ay ikaw * jAjaJa- pagtawa * jeJejE- ibang-anyo ng jAjaJa; * iMiszqcKyuH- ibig sabihin ay nami-miss kita * eEoWpFhUeEhsxz - ibig sabihin ay kumusta
Pagpapalawak ng Talasalitaan
TALASALITAAN – listahan ng mga salita at kanilang kahulugan * Kahalagahan ng Talasalitaan 1. Madaling Pag-unawa 2. Tamang Paggamit ng salita 3. Tamang pagpapakahulugan

* Mga Paraan ng pagpapalawak ng Talasalitaan 1. Palagiang pagbabasa 2. Pakikisalamuha 3. Paglalahad ng nabasa 4. Pagtatanong ng kahulugan ng mga terminolohiyang binigyang-pansin 5. Pagkakaroon ng interes sa ibang diyalekto

'Wangwang' at 'Level-up'
Salita ng Taon
Ang “Wangwang” ni David Michael San Juan, propersor sa De La Salle Univeristy (DLSU) ang siyang hinirang sa salita ng taon.
Ayon kay San Juan, ang salitang Wangwang, sa kasalukuyan, ay maaari nang gamitin bilang pang-uri, pangngalan, at pandiwa.
“Ang salitang ito (wangwang) ay may potensiyal na magpakilos… Sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa bagong kahulugan nito, ang wangwang bilang pag-iingay, pagrereklamo, pangangampanya, [at] panawagan,” ani San Juan.
Sa pagtatapos ng presentasyon, ibinida ni San Juan ang bigat ng salitang wangwang sa ating bansa at kamalayan.
“Sa pangkalahatan, iniligtas tayo ng salitang wangwang sa luma nating sakit na pagsasawalang bahala sa mga usaping bayan,” ani San Juan.
Nagtabla naman sa ikalawang gantimpala sina Joselito de los Reyes, propesor sa Faculty of Engineering ng Unibersidad, para sa salitang “Level-up” at John Enrico Torralba, propesor sa DLSU, para sa salitang “Pagpag.”
Ayon kay De los Reyes, nararapat na maging salita ng taon ang level-up dahil lahat ng tao’y nakauugnay rito.
“Ang level-up ay pagpapataas o pagpapaunlad sa nasusukat na antas ng buhay… Lahat tayo ay naghahangad [ng pag-level-up],” ani De los Reyes.
Nagkamit din si De los Reyes ng gantimpala bilang pinakamalikhaing presentasyon ng lahok na salita.
Ang pagpag, ayon kay Torralba, ay mayroong diksyunaryong kahulugang pagwasiwas, pag-alog, at pagtampal nang paulit-ulit upang maalis ang duming nakadikit. Ngunit sa kasalukuyan, ang salitang pagpag ay tumutukoy sa scavenger food o pagkaing hinahalungkat mula sa basura upang kainin o pagkakitaan.
“Poverty has forced them (mahihirap) to do so,” paliwanag ni Torralba.
“Jejemon” ang hinirang na Salita ng Taon nang nakaraang taon.
Ang Sawikaan: Salita ng Taon ay nagsimula noong 2004 at taunan nang ginanap hanggang 2007. Dito, hinirang ang mga salitang Canvass (2004,) Jueteng (2005,) Lobat (2006,) at Miskol (2007.)
Ayon kay Almario, sa apat na taon ng Sawikaan ay napuna ng mga alagad ng sining na ang mga nagwawaging Salita ng Taon ay hindi mga orihinal na salitang Filipino. Dahil dito, nabuo ang komperensiyang Ambagan na itinaguyod ng FIT upang bigyang pagkakataon ang mga diyalekto sa bansa na mag-ambag ng mga orihinal na salita sa kanilang diyalekto na walang tumbas sa Filipino, mga salitang may kaparehong bigkas sa Flipino ngunit iba ang kahulugan. Ang Ambagan ay tugon sa 1987 Constitution: Article VIV, Section 6: “The national language of the Philippines is Filipino. As it evolves, it shall be further developed and enriched on the basis of existing Philippine and other languages.”
Taong 2009 inilunsad ang Ambagan at ang sumunod na taon ay ginugol naman sa Sawikaan: Salita ng Taon. Simula noon ay taun-taong naghahalili ang dalawang komperensiya.
Ang Salita ng Taon ay pinagdedesisyunan ng mga kinatawan ng FIT.
Samantala, ang pinakamahusay na presentasyon ay pinagbobotohan ng mga dumalo sa pamamagitan ng secret balloting.
Pormal na inihandog ang komperensiya sa mga dumalo sa pambungad na pananalita na kinabibilangan nina Romulo Baquiran, tagapamahalang direktor ng Filipinas Institute of Translation, Inc. (FIT), Maria Luz Vilches, dekano ng Paaralang Humanidades sa Ateneo, at Galileo Zafra, direktor ng komperensiya.
Ang komperensiya ay nilahukan ng mga alagad ng sining tulad nina Virgilio Almario, National Artist for Literature, Michael Coroza, secretary general ng Unyon ng mga Manunulat sa Pilipinas (Umpil), at Vim Nadera, nagsilbing guro ng palatuntunan.
Ang komperensiya ay itinaguyod ng FIT, Wika ng Kultura at Agham, Inc. (WIKA), National Commission for Culture and the Arts (NCCA,) Paaralang Humanidades: Mga Paaralang Loyola, Pamantasang Ateneo de Manila, National Book Development Board (NBDB,) at Commission on Higher Education (CHED).

Similar Documents

Free Essay

Filipino Ii

... Tula - ay isang uri ng sining at panitikan na kilala sa malayang paggamit ng wika sa iba't ibang anyo at estilo Questionnaire - Isang listahan na naglalaman ng isang hanay ng mga katanungan; isinumite sa mga tao upang makakuha ng statistical impormasyon Romance – isang impormal na akda tungkol sa pag iibigan na kadalasan ay nasa mga nobela Wattpad - ay isang komunidad ng pagsulat kung saan ang mga gumagamit ay magagawang mag-post ng mga artikulo, kuwento, fan fiction, at tula, ang alinman sa pamamagitan ng website o mobile app Youtube – Ang YouTube ay isang sikat na website na nagbabahagi ng mga video at nagbibigay-daan para sa mga manggagamit o user nito na mag-upload, makita, at ibahagi ang mga video clips KABANATA II MGA KAUGANAY NA LITERATURA AT PAG-AARAL Sa pagbubuo ng pag-aaral na ito na pinamagatang “PAGKAWILI NG MGA KABATAAN SA WATTPAD: SA PAG-UNLAD NG PANITIKAN SA MODERNONG PANAHON”, ang mga mananaliksik ay naglalayon na mabigyan ng kasagutan ang mga inilahad na suliranin na nasa naunang pahina. A. LITERATURA SA IBANG BANSA Sa ibang bansa nagmula o nabuo ang wattpad,at dahil sa ibang bansa nga ito nasimula ay kahalintulad sa Pilipinas ay mayroon ding mataas na bilang ang mga mambabasa ng wattpad sa iba pang mga bansa. Ang paraan ng pagulat ng mga manunulat sa ibang bansa ay halos kahalintulad din ng mga manunulat sa pilipinas. B. LITERATURA SA PILIPINAS Ang mga istorya sa Wattpad na nagtataglay ng impormal na...

Words: 5298 - Pages: 22

Premium Essay

Aas 456

...Life of Filipinos Immigrants and their American dreams Filipino Americans are now the second largest group of Asian Americans as well as the second largest immigrant group in the United States. According to the U.S. census, there are approximately 9 million people living in America who are of Asian descent. Twenty-three percent of that are of Chinese ancestry; 20% are Filipino; 12% are Asian Indian; and Japanese, Korean, and Vietnamese each share about 10%. They are neither alien nor citizen, and they are US “national”. Similar to other Asian groups, they were hired as cheaper labors. It is never be easy to leave the home country and migrant to another country. Sometimes life can be difficult for many immigrants, and life can not be impossible, especially those who don’t speak broken English and people of color. Pinoys struggled a lot and could not adjust themselves to the mainstream culture therefore; they experienced a lot of discrimination in the United States. They could not marry to a White girl, or they could not own properties. Their wages were extreme low and work longer hours in a day in the field, and their never gain respect from white people. Their lives represent the diversity of the immigrant experience and their narratives are a way to understand ethnical identity and Filipino Americans history. What are the impacts of the US colonization on Pilipino? One of the major impacts was education. Education was one of the best ways to pacify the Filipinos.......

Words: 2205 - Pages: 9

Premium Essay

History

...Philippine politics. But unfortunately, it did not change the character of the Filipinos. –Vargas The assassinations of benigno Aquino until know they not commit the justice. During the time of Ninoy he wanted to become democratic that’s why Ninoy against the rule of Marcos Ninoy was a good senator or example of a good leader because they think the sake of our county than to her own self. –Bernante Benigno Aquino Jr’s death or assassination rather, brings fire to the heart of Filipinos, it provoke the Filipinos to fight for their human rights. Although it is sad, that one life must be taken before Filipinos that time, be able to have the courage to fight for the liberty that they are aiming. Whatever the reason is, either the assassination was planned by Aquino himself or someone planed for his death still I salute Benigno Aquino, Jr for being the instrument for liberty. –Oriel The assassination of Ninoy Aquino is unbelievably amazing, although he knew about this assassination he still came back to his own country and faced it bravely and with calm. —Viernes Pearl Harbor The attack on Pearl Harbor was a surprise military strike conducted by the Imperial Japanese Navy against the United States naval base at Pearl Harbor, Hawaii, on the morning of December 7, 1941 (December 8 in Japan). The attack led to the United States' entry into World War II. The attack was intended as a preventive action in order to keep......

Words: 2652 - Pages: 11

Premium Essay

Rizal Reviewer

...CHAPTER 19: EL FILIBUSTERISMO PUBLISHED IN GHENT I. PRIVATIONS IN GHENT a. Reasons for moving to Ghent i. Cost of printing in Ghent was cheaper than in Brussels ii. To escape from the enticing attraction of Petite Suzanne II. PRINTING OF EL FILIBUSTERISMO a. He pawned his jewels in order to pay the down payment and the early partial payments during the printing of the novel III. VENTURA, SAVIOR OF FILI a. Valentine Ventura in Paris learned of Rizal’s predicament and immediately sent him the necessary funds b. With his financial aid, the printing of the Fili was resumed IV. THE FILI COMES OFF THE PRESS V. DEDICATED TO GOM-BUR-ZA VI. SYNOPSIS OF EL FILIBUSTERISMO a. This novel is a sequel to the Noli i. It has little humor, less idealism, and less romance than the Noli Me Tangere ii. It is more revolutionary, more tragic than the first novel b. Simoun i. The hero of the novel and is a rich jeweler 1. He was Ibarra of the Noli ii. He fled to Cuba where he became rich and befriended many Spanish officials 1. He returns to the Philippines where he freely moved around 2. He is a powerful figure not only because he is a rich jeweler, but also because he is a good friend and adviser of the governor-general. iii. He is secretly cherishing a terrible revenge against the Spanish authorities 1. 2 magnificent obsessions are: a. Rescue Maria Clara from the......

Words: 6646 - Pages: 27

Premium Essay

History Mang Inasal

...They Are Today!!! The epitome of success could never be achieved if one did not set a foot at the bottom of the staircase. Did you know that Mang Inasal, one of the most preferred dining places of the Filipinos today, can prove this? Where Did Mang Inasal start? Establishing its first branch in a 3-year-old unoccupied space in Robinsons Mall Carpark, Iloilo on December 12, 2003, Mang Inasal quickly became a hit for the Ilonggos. Of course, it would not be done without the efforts of its owner, Mr. Edgar Sia II. After conducting a research on what could be the common “taste” of the 16 regions in the Philippines, Sia figured out that “barbecue” (or simply, Inasal in Ilonggo) is the mass appeal—a feat that has been capturing the hearts and empty stomachs of the Filipino people. Before enterprising his business to Luzon, specifically in Manila, Mang Inasal opened its second outlet in Roxas City, Sia’s hometown. With this, his business bloomed in the provinces to 26 branches; a proof that his Inasal has really caught the Filipino tastebuds. In 2006, he finally opened his outlet in Manila, a venture that he referred to as the “make-or-break” city. It was during this year when the city was in the middle of rice shortage (and as we all know, rice is a primary food for the Filipinos). This was where he opened the “Unli Rice” promo, which was only supposed to run for two months. Seeing that it has attracted more customers, the promo became permanent and is now being simulated......

Words: 573 - Pages: 3

Free Essay

Term Papers

...Mga Salik sa Epektibong Pamamaraan ng Pagtuturo sa Asignaturang Filipino sa Mataas na Paaralan ng Palompon Institute of Technology Palompon, Leyte Isang Pananaliksik na Iniharap kay Gng. Jennifer Gorumba sa Assignaturang Filipino II sa Palompon Institute of Technology Palompon, Leyte Ikalimang Grupo Jenelyn Fernandez Jeraldyn Abellano Ronilyn Ruiz Jaysa Aragon Ruth Almada Careen Khie Ardiente Lourise Archie Subang March 12, 2010 i Kabanata I INTRODUKSYON “Dekalidad na Edukasyon”.Ito ang sigaw ng bawat isa sa atin. Nagnanais tayo na ito’y matugunan ng institusyon kong saan tayo nag-aaral. Ang dekalidad na edukasyon ay makakamtan lamang kung malalaman ang mga salik na siyang makatutulong upang paunlarin ang performans ng mga mag-aaral. Ang gawain na ito ay ang responsibilad ng guro. Dapat niyang malaman kung anu-ano ito sa ganoon ay makapagplano siya ng mga estratihiya na makapagbibigay daan tungo sa mas maunlad at produktib na resulta sa performans ng mga magaaral. Isa sa mga asignatura na kasalukuyang kabilang sa bawat na programa sa pag-aaral na inilatag ng DEPEd ay ang Filipino. Ang Filipino ay isang asignatura na tumatalakay sa mga bagay-bagay na may kaugnayan sa ating Wikang Pambansa. Dapat lamang na pagtuunan ng pansin ang asignaturang ito dahilan din na dito nakasalalay kung tunay nga bang isa ka o ako na Pilipino. Sa kasalukuyan, ang asignaturang ito ay isa na may mababa na grado lalo na sa resulta ng NAT Examination. Masakit mang......

Words: 4985 - Pages: 20

Free Essay

None

...POPULATION GROWTH: PROBLEM OF THE PHILIPPINES Pasicollan, Vanessa M. Baliday, Erika Keisha R. Dopeño, Kristine Jade Clemente, Joshua Reniva, Jhon Carl Table of Contents Title Page Chapter I I. Introduction 3 II. Background of the study 4 III. Statement of the Problem 6 Scope and Delimination 6 Significance of the study 7 Chapter II Methodology 8 Chapter III Review of Literature and Study Chapter IV Data analysis and Findings Chapter I PROBLEM AND ITS BACKGROUND In this chapter, the researchers will be discussing about the Introduction, Statement of the Problem, Hypothesis, Scope and Delimitation of the Study, Significance of the Study and Definition of Terms. I. Introduction : ------------------------------------------------- This thesis aims to discuss the population growth on some countries specially Philippines, that somehow...

Words: 1240 - Pages: 5

Free Essay

Slyvia Gregorio

...ENG102-F1 | BSFSIM-F | Writing in the Discipline | 3 | 09:00-10:30A | TTH | SES101 | | | | FIL101A-F1 | BSFSIM-F | Komunikasyon sa Akademikong Filipino | 3 | 10:30-12:00N | TTH | SES101 | | | | MATH108-F1 | BSFSIM-F | Business Math | 3 | 02:30-04:00P | TTH | SES101 | | | | PHE102-F1 | BSFSIM-F | Dancing | 2 | 08:00-10:00A | WED | GYM | | | | NSTP2-F1 | BSFSIM-F | ROTC, LTS, CWTS II | 3 | 01:00-02:30P | FRI | SES101 | | | | FSIM004-F1 | BSFSIM-F | Culinary Arts and Sciences | 3 | 08:00-11:00A | MON | LAB A | | | | FSIM005-F1 | BSFSIM-F | Introduction to Food Service | 3 | 01:00-04:00P | MON | LAB A | | | | FSIM006-F1 | BSFSIM-F | Inventory Management | 3 | 01:00-02:30P | TTH | SES101 | | | | [BSFSIM-F2 | BSFSIM-F | */ BACHELOR OF SCIENCE IN FOOD SERVICE AND INSTITUTIONAL MGT. | | | | | | | | RE102B-F2 | BSFSIM-F | Catechesis on Jesus Christ | (3) | 10:30-12:00N | TTH | SES102 | | | | ENG101-F2 | BSFSIM-F | Study and Thinking Skills | 3 | 09:00-10:30A | TTH | SES102 | | | | FIL101A-F2 | BSFSIM-F | Komunikasyon sa Akademikong Filipino | 3 | 07:30-09:00A | TTH | SES102 | | | | MATH108-F2 | BSFSIM-F | Business Math | 3 | 01:00-02:30P | TTH | SES102 | | | | PHE102-F2 | BSFSIM-F | Dancing | 2 | 10:00-12:00N | MON | GYM | | | | NSTP2-F2 | BSFSIM-F | ROTC, LTS, CWTS II | 3 | 01:00-02:30P | FRI | SES102 | | | | FSIM004-F2 | BSFSIM-F | Culinary Arts and Sciences | 3 | 08:00-11:00A | WED | LAB A | | | | ......

Words: 860 - Pages: 4

Premium Essay

Thesis

...[pic] 2010 – 2011 to 2012 – 2013 School Year SONNY N. DE GUZMAN Head Teacher I maria m. magday, pH.d. Schools District Supervisor ENDORSEMENT We, THE SCHOOL PLANNING TEAM OF MONICAYO PRIMARY SCHOOL, Mabalacat North District, respectfully submit for approval the School Improvement Plan. MAYLON D. MANALOTO MA. THERESA T. SALUNGA English/Science/Filipino Leader Mathematics /MAKABAYAN Leader MAYLON D. MANALOTO JOREN VERGARA MARJOIE SUMILANG GINA ANCIADO Teachers’ Club President President Pupil Government Pupil Representative Parent Representative SONNY N. DE GUZMAN School Head Recommending Approval: MARIA M. MAGDAY, Ph.D. Schools District Supervisor Approved: ROSALINDA G. LUNA, CESO VI Schools Division Superintendent INTRODUCTION Guided by the principle of “shared governance”, as mandated by the Governance of Basic Education Act of 2001 or Republic Act 9155, Monicayo Primary School recognizes that every unit in the education has a particular role, task and responsibility to achieve its goals and objectives thus developing a School Improvement Plan (SIP) as a mechanism to complement School-Based Management practices is......

Words: 4793 - Pages: 20

Free Essay

Korean Culture Invasion: L Positive and Negative Influences on Filipinos

...BHC EDUCATIONAL INSTITUTION, INC. KOREAN CULTURE INVASION POSITIVE AND NEGATIVE INFLUENCES ON FILIPINOS A Research Paper Presented to Mrs. Rhea Jane Serrano-Manalo In Partial Fulfillment of the Requirement in English IV Presented by: Angelica C. Perlas March 2013 ABSTRACT The aim of this study is to give the positive and negative effects of Hallyu or Korean Wave to the Filipino lifestyle. The researcher aimed to analyze the gathered information from articles, theses and other published work. The method used in this study is the descriptive method of research. The researcher gathered information from published articles like K-pop Domination: Good or Bad Influence?, Filipinos Get Hooked on K-Pop Craze, Korean Dramas, Kpop Helped Reshape Philippine TV, Music, Korean Culture in the Philippines, Korean Lifestyle, Korean Wave Hits the Shore of the Philippines, Koreanovela and its Reception among Filipino Audience, Korean ‘Hallyu’ and the Pinoy Invasion, and By Design: A Look at Korea’s Fashion Industry. The researcher concluded that although some benefits of Hallyu contribute to Filipinos eagerness of developing their own culture, there is still a need for Filipinos to control themselves from patronizing the foreign world. 1 ACKNOWLEDGMENT This term paper entitled KOREAN CULTURE INVASION: POSITIVE AND NEGATIVE INFLUENCES ON FILIPINOS was done properly, not only through the efforts of the researcher but also through the efforts of other people who helped......

Words: 3078 - Pages: 13

Premium Essay

Curriculum Innovations

...CATHOLIC COLLEGE College Department Course Syllabus Course No: History 1 Course Title: Philippine History Credit Units: 3 I. COURSE DESCRIPTION This course deals with the history of the Philippines from the ancient past to the present scene to the pro-Filipino point of view. It aims to enrich the students’ knowledge of our history and character as a people thus, instilling in them the spirit of Filipinism. The students’ learning of the history of our country will be facilitated thru the use of the interpretative method because in history interpretation is more important. Similarly, it aims to give the students the knowledge, values and skills with the integration of PCC core values and religion as the core of the curriculum to effectively deal with the reconsideration of the facts of our history as a people. II. OBJECTIVES At the end of the course, the students should be able to: a. Demonstrate a thorough understanding of the facts of our history as a people from the point of view of the Filipinos for excellence thru classroom participation and academic achievements; b. Apply knowledge of Philippine History interpreted from a Filipino standpoint in their daily life toward efficient and effective respect for human dignity, Christian discipleship and responsible stewardship thru life witnessing; and c. Express gratitude and appreciation of the heroic deeds of the great men and women of the Philippine History as a......

Words: 1463 - Pages: 6

Premium Essay

The Case Study of Mang Inasal

...They Are Today!!! The epitome of success could never be achieved if one did not set a foot at the bottom of the staircase. Did you know that Mang Inasal, one of the most preferred dining places of the Filipinos today, can prove this? Where Did Mang Inasal start? Establishing its first branch in a 3-year-old unoccupied space in Robinsons Mall Carpark, Iloilo on December 12, 2003, Mang Inasal quickly became a hit for the Ilonggos. Of course, it would not be done without the efforts of its owner, Mr. Edgar Sia II. After conducting a research on what could be the common “taste” of the 16 regions in the Philippines, Sia figured out that “barbecue” (or simply, Inasal in Ilonggo) is the mass appeal—a feat that has been capturing the hearts and empty stomachs of the Filipino people. Before enterprising his business to Luzon, specifically in Manila, Mang Inasal opened its second outlet in Roxas City, Sia’s hometown. With this, his business bloomed in the provinces to 26 branches; a proof that his Inasal has really caught the Filipino tastebuds. In 2006, he finally opened his outlet in Manila, a venture that he referred to as the “make-or-break” city. It was during this year when the city was in the middle of rice shortage (and as we all know, rice is a primary food for the Filipinos). This was where he opened the “Unli Rice” promo, which was only supposed to run for two months. Seeing that it has attracted more customers, the promo became permanent and is now being simulated......

Words: 452 - Pages: 2

Premium Essay

Llllll

...Every Filipino child now has access to early childhood education through Universal Kindergarten. At 5 years old, children start schooling and are given the means to slowly adjust to formal education. Research shows that children who underwent Kindergarten have better completion rates than those who did not. Children who complete a standards-based Kindergarten program are better prepared, for primary education. Education for children in the early years lays the foundation for lifelong learning and for the total development of a child. The early years of a human being, from 0 to 6 years, are the most critical period when the brain grows to at least 60-70 percent of adult size..[Ref: K to 12 Toolkit] In Kindergarten, students learn the alphabet, numbers, shapes, and colors through games, songs, and dances, in their Mother Tongue.   Making the Curriculum Relevant to Learners (Contextualization and Enhancement)   Examples, activities, songs, poems, stories, and illustrations are based on local culture, history, and reality. This makes the lessons relevant to the learners and easy to understand. Students acquire in-depth knowledge, skills, values, and attitudes through continuity and consistency across all levels and subjects. Discussions on issues such as Disaster Risk Reduction (DRR), Climate Change Adaptation, and Information & Communication Technology (ICT) are included in the enhanced curriculum. Building Proficiency through Language (Mother Tongue-Based......

Words: 855 - Pages: 4

Free Essay

Candle Swing

............................................ xi CHAPTER I INTRODUCTION A. About the project ........................................................................................ 1 B. Statement of the problem ........................................................................... 2 C. Null Hypothesis ........................................................................................... 2 D. Scope and Limitation .................................................................................. 2 E. Significance of the Study ............................................................................ 3 F. Definition of Terms ....................................................................................... 3 CHAPTER II Review of Related Literature ........................................................................... 4 CHAPTER III METHODOLOGY A. Materials .................................................................................................... 8 B. Procedure .................................................................................. 8 CHAPTER IV RESULTS, DISCUSSION, CONCLUSION & RECOMMENDATION A. Results ..................................................................................... 9 B. Discussions ............................................................................ 10 C. Summary ............................................................................... 10 D. Conclusion .........................

Words: 2463 - Pages: 10

Premium Essay

Asgard

...Reaction paper (El Presidente 2012) “El Presidente” movie brought into life the story of the first president of the Republic of the Philippines, Gen. Emilio Aguinaldo. It is not a film for all Filipinos but only for those who have high regard to Philippine Independence. If you are Andres Bonifacio fanatic, this is not for you. Members of the Bonifacio clan might be of total outrage right now for the film has put Bonifacio in somewhat a ‘bad light. Directed by Mark Meily, “El Presidente” offers a beautiful journey back to history with great action scenes and cinematography. The lines, in Filipino, Spanish, and English are well-thought. Casting big names in Philippine showbiz like Cesar Montano, Christopher De Leon, Allan Paule, Sid Lucero, and Joko Diaz, among others was a good move as they portrayed their roles excellently. Montano‘s portrayal as Bonifacio is believable and is deserving of his Metro Manila Film Festival Best Supporting Actor award though those who have watched him portrayed Jose Rizal might have a hard time picturing him as Bonifacio. Having comedian Bayani Agbayani in the cast is okay, just that his mustache looks funny. The same goes with the other cast who wear funny looking mustaches. The lead actor, George ‘E.R Ejercito’ Estregan, Jr., portrayed Aguinaldo’s character very well though it is hard to believe that it was really him portraying the lead for the film he produced. There’s nothing wrong with that if it’s just for the sake of arts or even if......

Words: 1304 - Pages: 6