Free Essay

Filipino Thesis

In: Other Topics

Submitted By gelalisingdeleon
Words 566
Pages 3
KABANATA IV
Presentasyon at Interpretasyon ng mga Datos

Sa kabanatang ito, ipinakikita ang paglalahad,pagsusuri,maging ang interpretasyon sa mga datos na nakalap.Sinuri ang mga datos ng may pag-iingat at buong katapatan. Talahanayan Blg. I Porsyente ng mga respondente ayon sa kanilang sagot batay sa unang katanungan.

Dalas ng taong sumagot

Dalas ng taong sumagot

30

30

10

10

19

19

10

10

20

20

6

6

24
24

63%
63%
67%
67%
37%
37%
100%
100%

Sa katanungan blg 1,naipapahayag ang saloobin nainilalarawan sa column D ang may pinakamataas na porsyento ng mga mag-aaral na sumagot na ito ay positibong epekto ng pagpopost sa facebook, sumusunod ang nagiging palakaibigan sa isa’t isa na inilalarawan sa column A na may walumpung porsyento (80%) ang sumagot na oo habang dalawampung porsyento(20%) ang sumagot ng hindi, sumusunod naman dito ang nagiging palakaibigan ang isang mag-aaral na mahiyain na inilalarawan sa column B na may animnapu’t pitong porsyento (67%) ang sumagot ng oo habang tatlumpu’t tatlong porsyento (33%) ang sumagot ng hindi at panghuli dito na napapayaman ang social life na inilalarawan sa column C na may animnapu’t tatlong porsyento(63%) at may tatlumpu’t pitong porsyento(67%) ang sumagot ng hindi.Ipinapakita rin sa talahanayang ito ang dalas ng respondenteng sumagot ng oo at hindi.

Talahanayan II Porsyente ng mga respondente ayon sa kanilang sagot batay sa ikalawang katanungan.

Dalas ng taong sumagot

Dalas ng taong sumagot

28
28
2
2
24
24
6
6
25
25
5
5
23
23
7
7

Sa katanungan blg 2, ang pagkasira ng pagkakaibigan ang may pinakamatas na porsyento na ipinapakita sa column A na may dalawampu’t tatlong porsyento (23%) ang sumagot ng oo habang may pitum’tpitong porsyento(77%) ang sumagot ng hindi,sumusunod ang nasa column C na kung saan maaaring magsiraan ang bawat isa sa post sa facebook na may dalampung porsyento (20%) ang sumagot ng oo at walumpong porsyento(80%) ang sumagot ng hindi,sumusunod naman ang maaring magsimula ng away na inilalalarawan sa column B na may labing pitong porsyento (17%) ang sumagot ng oo at walumpu’t tatlo (83%) ang sumagot ng hindi,at pinakahuli naman ang inilalarawan sa column D na maaaring makasira sa reputasyon na may pitong porsyento (7%) ang sumagot ng oo habang siyamnapu’t tatlo (93%) ang sumagot ng hindi. Ipinapakita sa datos na ito ang mga porsyento ng mga sagot ng respondente sa negatibong epekto ng facebook post sa sosyolohikal na buhay ng mag-aaral,kasama rin dito ang dalas ng pagsagot frequency)ng oo at hindi .

Talahanayan III Porsyente ng mga respondente ayon sa kanilang sagot batay sa ikatlong katanungan.

Dalas ng taong sumagot

Dalas ng taong sumagot

9
9
21
21
30
30
2
2
28
28

Sa katanungan blg. 3,ang column B na may isandaang porsyento ang may pinakamataas na porsyento na nagsasabing think before you click ang dapat isaalang alang ng isang mag-aaral na gumagamit ng facebook,sumusunod dito ang Column A na may siyamnapu’t tatlong porsyento (93%) ang sumagot ng oo at pitong porsyento(7%) naman ang sumagot ng hindi na dapat maging maingat sa mga salitang ipopost at panghuli dito ang column C na may pitumpong porsyento
(70%) ang sumagot ng oo habang tatlumpong porsyento(30%) ang sumagot ng hindi.Ipinapakita rin sa talahanayang ito ang dalas ng sagot(frequency) ng mga respondente na sumagot ng oo at hindi.

Similar Documents

Free Essay

Thesis in Filipino

...KABANATA 1 SULIRANIN AT SANDIGAN Kapag nakapagtapos ka ng hayskul, ano ba ang dapat na sunod mong gawain? Dapat ba na magtrabaho ka na o tumuloy sa pag-aaral at pumasok sa isang kolehiyo o unibersidad? Kapag pinili mo magtrabaho, sa tingin mo ba makakakuyha ka ng magandang trabaho kahit wala kang diploma? Kung pipiliin mo naman maging propesyonal at mag-aral pa, anong kurso ang kukuhanin mo? Ito ang mga tanong na madalas kinakaharap ng mga nagtatapos ng edukasyon sekondarya. Nagnanais tayo na magkaroon ng magandang buhay at ang mga simpleng desisyon natin ay maaring makaapekto sa ating kinabukasan. Sa pagkuha ng kursong tatahakin mo sa unibersidad, madaming salik ang kailang i-konsidera sa pagkuha na ito. Maaring isama dito sa mga salik na ito ang familiarity sa kurso, pagiging in-demand ng kurso, madaming job opportunities, ang unibersidad o eskwelahan na papasukan, at syempre kung may hilig o natural na galing ka sa kursong iyon. Mayroon bagong kurso na ino-offer ngayon sa iba’t-ibang unibersidad. Ito ay ang Bachelor of Arts in International Studies. Ang kurso na ito ay nakapailalim sa kursong Political Science. Mapag-aaralan ditto ang politika, ekonomiya, kultura, at sistemang sosyla sa bawat parte ng mundo. Dahil ito ay bagong kurso pa lamang, ito ay hindi pa gaanong kilala o pamilyar sa nakararami tulad ng mga kursong BS Nursing, AB Fine Arts, BS HRM, at marami pang iba. Isa na ang Far Eastern University sa mga unibersidad na mayroong kursong AB International......

Words: 5055 - Pages: 21

Free Essay

Filipino Thesis

...Ang Pagsusuri sa Epekto ng Teknolohiya sa Edukasyon, Kalusugan at Pang Araw-araw na Gawain ng mga Kabataang Pilipino na may Edad 13-18 taong gulang. Thesis statement: Mga maganda at di magandang epekto ng paggamit ng teknolohiya sa pamumuhay ng kabataang Pilipino. Nais naming matuklasaan kung gaano binabago ng teknolohiya ang mga kabataan at kung makakatulong ba ito o nakakasira sa kanilang paglaki at pag-uugali. SANGGUNIAN 1. Kiernan, J. T. (2011). Technology, Freedom and the Human Person: Some Teen Insights into Merton and Benedict XVI. Merton Annual, 24244-255 The article offers the author's insights on the implication of technology for human lives. Topics discussed importance of technology for enhancement of communication, risk factors associated with technology used, and the effects of technology on human behavior. Moreover, it provides the outlook of American Catholic writer Thomas Merton and Pope Benedict XVI regarding modernity. 2. Ives, E.A. (2012, October 1). iGeneration: The Social Cognitive Effects of Digital Technology on teenagers. The purpose of this study was to examine and better understand the social cognitive effects of digital technology on teenagers' brains and their socialization processes, as well as to learn best practices with regard to digital technology consumption. An extensive literature review was conducted on the social cognitive effects of digital technology on teenagers and an action research project was carried out gleaning......

Words: 2481 - Pages: 10

Free Essay

Thesis in Filipino

...Kabanata 1 Kaligiran ng Pag-aral Ang eroplano ay isang uri ng transportasyon na nakakapagbigay ng malaking tulong sa mga mamamayan upang mapadali ang kanilang biyahe patungo sa malalayong lugar. Ngunit, sa buhay natin ay marami tayong nararamdamang takot. Isa na rito ay ang takot sa pglipad o pagsakay ng eroplano. Ang ganitong uri ng takot ay may iba’t – ibang kadahilanan. Ang takot sa paglipad ay maaaring pigilan ang isang tao mula sa pagpunta sa isang lugar, bakasyon, o pagbisita sa pamilya at mga kaibigan, at maaari itong sumira sa karera ng isang negosyante sa pamamagitan ng pagpigil sa kanila mula sa paglalakbay patungo sa isang lugar na may kaugnayan sa negosyo o trabaho. Ang pobyang ito ay nangangailangan ng higit pang pansin kaysa sa karamihan ng iba pang pobya. Dahil ang paglalakbay o pagbiyahe sa pamamagitan ng panghimpapawid na transportasyon kagaya ng eroplano ay kadalasan mahirap para sa isang tao na ito’y iwasan lalo na sa mga propesyonal na konteksto, at dahil ang takot ay kalat na kalat, ito ay nakaaapekto sa isang makabuluhang minorya ng populasyon. Ikaw ay mapalad kung naranasan mo nang sumakay ng eroplano sapagkat hindi lahat ng tao dito sa mundo ay may kakayahan upang tustusan ang pagsakay sa ganitong uri ng transportasyon. Para sa mga kagaya rin ng mga mananaliksik na hindi pa naranasan makasakay sa anumang uri ng panghimpapawid na trnasportasyon, marahil ngayon ay sabik na sabik ka na makasakay ng eroplano, sabik ka na makakita ng mga......

Words: 3203 - Pages: 13

Free Essay

Filipino Thesis

...KABANATA I Ang Suliranin at Kaligiran Nito Introduksyon Paaralan, dito inaasahang matututo ang mga estudyante. Ngunit, hindi lamang ‘yon ang serbisyong naibibigay ng paaralan. Merong mga organisasyong pwedeng salihan na maaring magturo sa kanila ng mga kaalaman o kakayahang hindi nila matututunan sa loob ng silid aralan o sa tradisyunal na pagtuturo. Ang mga oras na nilalaan dito ay bukod sa oras ng pagaaral. Sa kadahilanang ito, maaaring makaapekto sa pagaaral ng mga estudyante ang mga gawaing ito, nakasasama man o benepisyal. Ang mga gawain na ito ay tinatawag nating mga gawaing ekstra kurikular. Sa Techonological Institute of the Philippines - Quezon City, mayroong iba't ibang uri ng ekstra kurikular na aktibidad at mga organisasyon tulad ng mga sumusunod : TIP Voice, Talents guild, PJMA, atbp. Ang pag sali sa mga nabanggit na mga organisasyon ay hiwalay sa kurikulum ng paaralan at ito’y kusang loob na sinasalihan ng mga gustong maging kabilang sa mga organisasyon o iba pang aktibidad. Dahil maaaring mag dulot ito ng iba’t ibang epekto sa mga estudyante, nais ipakita ng mga mananaliksik ang mga epektong dulot ng pagkakaroon ng mga gawaing ekstra kurikular sa mga estudyanteng nasa ikatlong taon sa ilalim ng College of Business Education upang makatulong sa institusyon at sa mga kinauukulan.. Paglalahad ng Suliranin Isinagawa ang pag-aaral na ito upang malaman ang mga epekto ng mga gawaing ekstra kurikular sa mga estudyante ng Technological Institute of the......

Words: 3283 - Pages: 14

Free Essay

Thesis in Filipino

...Isang Pag-aaal na may layunin na alamin ang mga Sanhi ng Pagbagsak ng Isang Estudyante sa Kursong BSICT Filipino II ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- Pangangailangan sa Asignaturang Filipino II Isinumite Kay: Dr. Dolores Sunga-Tanawan Isinumite nila: Alfon, Mary Joy Bunag, Rachel De Guzman, Tricia Engalgado, Mark Pamintuan, Jeffrey KABANATA I: KALIGIRAN NG PAG-AARAL Panimula Isa sa mga hakbang tatahakin ng bawat estudyante sa pag-aaral ay ang pagtungtong sa kolehiyo. Bawat taon milyon-milyong mga estudyante ang nagtatapos sa sekundarya at dahil dito marami rin ang nag-enrol sa bawat unirbesidad sa bawat sulok ng bansa. Sa bawat estudyante na pumasok sa kolehiyo hindi lahat ng ito ay sigurado sa kursong pinili mayroon din naming mga napilitan lamang. Maraming mga kursong inaalok ang bawat unibersidad, Isa sa mga kurso sa kolehiyo ay ang BS Information Communication Technology (BSICT), sa kursong ito kalimitan marami ang bumabagsak lalo sa mga asignaturang matematika (Plane Spherical Trigonometry, College algebra), Chemistry, Engineering Drawing at iba pa. Marami ang maaaring maging dahilan ng pagbagsak ng isang estudyante sa bawat asignaturang nabanggit, maaring tamad magaaral, ayaw sa professor / terror na professor, mahirap ang mga asignatura, hindi patas sa pagbibigay ng grado at ang pinakahuli ayaw sa kurso. Isa sa mga dahilan ng pagbagsak ay......

Words: 2251 - Pages: 10

Free Essay

Filipino Thesis

...EPEKTO NG TALAMAK NA PAGGAMIT NG MAKABAGONG GADGETS SA MGA PILING MAG-AARAL NG TIP, TAONG PANURUAN 2013-2014 Mungkahing Tesis na Ihaharap sa Fakultad ng Kagawaran ng Humanidades at Agham Panlipunan TIP QC Bilang Bahagi ng Pagtupad sa Kahingian ng Kursong Fil002: Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik 2nd Semester, SY: 2013-2014 Nina: Christel Joy Aznar Christine Joy Banaag DaivyDyanCruz Nathaniel Garcia Marc GreggoryLegaspina Kathlin Medrano Noimee Grace Navarro Lavinia Rose Peralta Michella Rose Sanalila Marso2014 Pasasalamat Taos-pusong ipinaaabot ng mananaliksik ang pasasalamat sa mga taong tumulong, nagkontribusyon at nagbigay-suporta sa reyalisasyon ng pamanahong-papel na ito. Ang tagumpay ng pananaliksik na ito ay utang namin sa mga sumusunod: Bb. Aurora C. Cruz ang librarian ng Barangay Marikina na nagbigay sa sa mananaliksik ng mahahalagang impormasyon ukol sa pananaliksik at sa walang sawang pagtulong upang mapabilis at maayos ang mga impormasyon na sinasaliksik. Sa mga awtor, editor at mananaliksik ng mga akdang pinaghanguan namin ng mga mahahalagang impormasyong ginamit para sa pananaliksik na ito. Sa mga respondente, sa paglalaan ng panahon upang matapos na masagutan ang inihandang mga katanungan/kwestyuneyr ng mga mananaliksik. Higit sa lahat sa Poong Maykapal, sa pagdinig sa mga dalangin lalung-lalo na sa mga sandaling kami ay......

Words: 2230 - Pages: 9

Free Essay

Filipino Thesis

...ANG EPEKTO NG COMPUTER GAMES SA PAG-AARAL NG MGA ESTUDYANTE MGA NILALAMAN Kabanata Pahina 1. Ang Suliranin at ang Saligang Pag-aaral Nito Panimula 1 Layunin ng Pag-aaral 7 Kahalagahan ng Pag-aaral 8 Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral 9 Depinisyon ng mga Terminolohiya 9 2. Ang Kaugnay ng Pag-aaral 13 3. Disenyo at Paraan ng Pananaliksik Disenyo ng Pananaliksik 19 Mga Respondente (Subjek) 19 Paglalarawan ng Instrumentong Kagamitan 21 Paglilikom ng Datos 21 Estatikong Pagtrato 21 4. Pagsusuri, Paglalahad at Interpretasyon Ng mga Datos 23 5. Lagom, Kongklusyon at Rekomendasyon Lagom 30 Kongklusyon 30 Rekomendasyon 34 BIBLIOGRAPHY 45 – 46 Questionnaires 47 Kabanata 1 ANG SULIRANIN AT ANG SALIGANG PAG-AARAL NITO Panimula Sa pagpasok ng ika-20 siglo, nagsimula ang panahon ng Electronic Devices. Paglipas lang ng ilang dekada ito ay lumago at nakilala at naging isang pangkaraniwang bahagi na ng pangaraw-araw na pamumuhay ng tao. Habang lumalago ang industriyang ito, isinilang ang isa sa pinakamagandang nilikha ng tao para sa kanyang sarili – ang Computers. Isa itong aparato na gumagawa ng trabaho ng tao nang mas mabilis. Ang mga...

Words: 7094 - Pages: 29

Free Essay

Filipino Thesis

...EPEKTO NG CONTRACEPTIVE SA KALUSUGAN NG MGA MAYBAHAY, ANG EDAD AY MULA 20-30 ANYOS SA BARANGAY MARULAS, VALENZUELA CITY...

Words: 2087 - Pages: 9

Premium Essay

Filipino American Thesis

...For this History 150 class, I have chosen to write about Filipino-Americans for my research paper. One main reason for this choice is that I want to be more informed about the Filipino-American community and its significant history with America. In the past, books I used in previous history classes only briefly mentioned this particular group of people. So, by writing this research paper, I hope to increase my knowledge about Filipino-Americans. Another reason is that I want to know why these particular people immigrated to the United States, continued to stay in this country, and formed a community. Lastly, I am actually Filipino-American myself. Thus, I want to take this opportunity to dig up and discover the unique history that helped to shape Filipino-Americans, such as myself, in present-day America. By taking the initial steps to produce a well-revised paper, I hope to discover the painful and unique history that has created existing Filipino-American communities across the United States today. Itty...

Words: 507 - Pages: 3

Free Essay

Hrm Thesis for Filipino Students

...MERCHANT SHIPPING NOTICE MSN 1781 (M+ F) The Merchant Shipping (Distress Signals and Prevention of Collisions) Regulations 1996 Notice to Owners, Masters, Skippers, Officers and Crews of Merchant Ships, Fishing Vessels, Pleasure Vessels, Yachts and Other Seagoing Craft. This notice takes immediate effect and supersedes MSN M.1642/COLREG 1 Summary This Notice and the Rules referred to in it are an integral part of the Merchant Shipping (Distress Signals and Prevention of Collisions) Regulations 1996, which came into force on 1 May 1996. These Regulations implement the Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972, as amended. They enhance safe navigation, by prescribing the conduct of vessels underway, specify the display of internationally-understood lights and sound signals and set out collision avoidance actions in close quarter situations. This notice incorporates amendments to the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972, up to and including those annexed to IMO Resolution A.910(22). In accordance with the Convention, the latest amendments come into force internationally on 29 November 2003. 1. Introduction This Notice and the Rules referred to in it are an integral part of the Merchant Shipping (Distress Signals and Prevention of Collisions) Regulations 1996, which came into force on 1 May 1996. These Regulations implement the Convention on the International Regulations for Preventing Collisions......

Words: 13601 - Pages: 55

Premium Essay

Theater

...PHILIPPINE THEATER Theater in the Philippines is as varied as the cultural traditions and the historical influences that shaped it through the centuries. The dramatic forms that flourished and continue to flourish among the different peoples of the archipelago include: the indigenous theater, mainly Malay in character, which is seen in rituals, mimetic dances, and mimetic customs; the plays with Spanish influence, among which are the komedya, the sinakulo, the playlets, the sarswela, and the drama; and the theater with Anglo-American influence, which encompasses bodabil and the plays in English, and the modern or original plays by Fihpinos, which employ representational and presentational styles drawn from contemporary modern theater, or revitalize traditional forms from within or outside the country. The Indigenous Theater The rituals, dances, and customs which are still performed with urgency and vitality by the different cultural communities that comprise about five percent of the country’s population are held or performed, together or separately, on the occasions of a person’s birth, baptism, circumcision, initial menstruation, courtship, wedding, sickness, and death; or for the celebration of tribal activities, like hunting, fishing, rice planting and harvesting, and going to war. In most rituals, a native priest/priestess, variously called mandadawak, catalonan, bayok, or babalyan, goes into a trance as the spirit he/she is calling upon possesses him/her. While......

Words: 9183 - Pages: 37

Premium Essay

Mobile and Social Networking Communications

...language from the American colonizers, the Philippines today is the fifth largest English-speaking country in the world and second in the continent of Asia (Wikipedia). Filipinos should be proud of this because English is the “world language,” the lingua franca of the modern era. But the question is, how will the Philippine government maintain and improve the standard and the competitiveness of its people in the use of English, which is highly needed in the emerging, fast-growing local and international industries? A study made by Amamio (2000) on the attitudes of students, teachers and parents toward English and Filipino as media of instruction provided an interesting comparison. According to the result of the study, students and teachers prefer the use of English as the medium of instruction, with the teachers finding English a more comfortable language for explaining ideas and concepts. Teachers further noted that English is an “intellectualized language” and a valuable tool to source information technology. However, parents preferred Filipino because “it is the language in which they can think and express themselves” and it is the language that they understand and through which they themselves are better understood. According to Bernardo Villegas, the youth have all the chances to speak and listen to the Filipino language in their day-to-day lives such as in conversation with members of the family, friends, going to...

Words: 923 - Pages: 4

Free Essay

Student

...LANGUANGE: “What are the effects of Gay Language in Filipino Language?” Submitted by Jesslyn Bautista Rianna Espaldon Dailen Pasco Erika Santos Of 2 BSTM-B Submitted to Ms. Jaja Tizon A thesis submitted in partial fulfillment of requirements for the Bachelor in Science of Tourism Management in Colegio de San Lorenzo Cultural Anthropology Dec. 15, 2014 ABSTRACT: This thesis is tackles about the study of Sward speaks or Gay Language is consumption by second year students of TSM-B in Colegio de San Lorenzo who is currently taking up the subject Cultural Anthropology. A study to understand more of the slangs and terms that made by gays. This study differs to behavior of a person that why they adapt this kind of language or slang. This gay language nowadays can be uttered by non-gay. Many researchers did have studied years ago, by the gathered information’s the community truly respects and accepts the gay speak. Contrary to expectation, the analysis showed that by uttering a word as such, the one you are talking to gives an idea of how the ones truly feel; sometimes it serves as it a role to express how you feel by saying just one gay speak term. INTRODUCTION: Bekimon, jejemon, gayspeak, conyo, street-talk are the one of the new born language in the Philippines. It was a informal manner of speaking because of the mix language, dialect and even celebrities that contains a new whole different meaning. Do you hear some word such as pabebe,......

Words: 2121 - Pages: 9

Premium Essay

Seaman

...The Filipino Seafarer A Life between Sacrifice and Shopping by Gunnar M. Lamvik Dept. of Social Anthropology Norwegian University of Science and Technology Thesis submitted in partial fulfilment of the requirment for the Dr. Art. degree 2002 Contents Acknowledgements Part I Part II Introduction Migration – a Philippine specialty 2.1 Different perspectives on migration 2.2 The Filipinos – a people in motion 1 8 9 14 Part III Why do people go and who are actually leaving? 3.1 Inducements for migration 3.1.1 The “explorer” and the “escapist” 3.1.2 Migration seen as sacrifice 3.2 Preconditions for migration 3.2.1 Preconditions for migration on a structural level 3.2.2 Preconditions for migration at a family level 19 20 21 23 31 32 34 Part IV How they actually go – the broker 4.1 The patron and the compadre 4.2 The returned migrant 4.3 The private recruiter 4.4 The broker – some general and concluding remarks 38 40 43 45 52 Part V Life at sea 5.1 What characterizes a ship in the merchant marines? 5.2 The seafaring experience 5.2.1 The ship seen as a prison 5.2.2 The total institution 55 57 66 67 72 5.2.2.1 A total institution is a secluded place 75 5.2.2.2 A total institution follow a certain pace 77 5.2.2.3 Some running themes in the inmate culture 86 ii Part VI Cultural repercussions caused by the life at sea 6.1 The seafarer sees as a local, technical expert 6.2 The seafarer sees as a local cosmopolitan 100......

Words: 82194 - Pages: 329

Premium Essay

Notmineatall

...noncommercial use only. However, unless prior permission has been obtained, you may not download an entire issue of a journal, or download multiple copies of articles. Please contact the publisher for any further use of this work at philstudies@admu.edu.ph. http://www.philippinestudies.net A N N A M E L I N D A T E S TA - D E o C A M P o The Afterlives of the Noli me tángere Filipinos rarely read the Noli me tángere in the original Spanish, but it lives on in translation, a second life or afterlife, as Walter Benjamin puts it. During the American period, the first English translation, An Eagle Flight, based on the first French translation in 1899, was published in 1900. The second English translation, entitled Friars and Filipinos, appeared in 1902, and it was made by Frank Ernest Gannett, then secretary to Jacob Schurman, chair of the First Philippine Commission. Politics intruded in the translations; the omissions and additions recreated a novel suited to the American reader who wanted to gain information about the new colony. only after the institution of the public school system were Filipinos expected to read the novel in its English translation. Keywords: José rizal • translation • afterlife • paratext • rizal law PHILIPPINE STUDIES 59, No. 4 (2011) 495–527 © Ateneo de Manila University J osé Rizal’s novel,...

Words: 11914 - Pages: 48