Free Essay

Financial

In: Business and Management

Submitted By yenduyen
Words 9570
Pages 39
Đạo Đức Kinh Doanh
Chúng ta là ai và chúng ta làm việc như thế nào

Lá thư của Tổng Giám Đốc
Hướng dẫn này gồm có Đạo Đức Kinh Doanh của AkzoNobel. Năm 2008 AkzoNobel đã định nghiã lại những giá trị của công tỵ Những giá trị đó là:

Tập trung vào tương lai của khách hàng Suy nghĩ làm chủ Phát triển năng lực của nhân viên Can đảm và ham muốn đặt câu hỏi Liêm chính và có trách nhiệm về các hành động của chúng ta

Những Nguyên Tắc Kinh Doanh của AkzoNobel đã tạo được ý thức tốt trong kinh doanh. Những nguyên tắc này giúp chúng ta thành công và duy trì hoạt động kinh doanh hôm nay và trong tương lai, nó cũng giúp chúng ta duy trì giấy phép hoạt động kinh doanh trong việc cân bằng giữa nhân viên, lợi nhuận và hành tinh. Các Nguyên Tắc Kinh Doanh của AkzoNobel đã được giới thiệu cách đây năm năm và nhìn chung chúng ta đã có được một sự thành công vang dội. Chúng ta đã huấn luyện nhân viên trên toàn cầu về các nguyên tắc kinh doanh, nhưng dĩ nhiên đây không phải là bài tập chỉ áp dụng một lần. Chúng ta tiếp tục suy nghĩ và hành động theo những nguyên tắc này dựa trên những công việc căn bản hàng ngày. Ðể giúp chúng ta duy trì sự tập trung vào các Nguyên Tắc Kinh Doanh, tôi trân trọng giới thiệu với các bạn Ðạo Ðức Kinh Doanh của AkzoNobel (AkzoNobel Code of Conduct). Ðạo Ðức Kinh Doanh này được dự định sẽ cung cấp cho bạn một tổng quan rõ ràng của những điều khoản bắt buộc là mỗi nhân viên cần phải hiểu nó. Trong bản chất nó không những bao gồm các Nguyên Tắc Kinh Doanh chung mà còn các chỉ dẫn chính và có liên quan của công ty. Do đó nó hỗ trợ chúng ta trong việc thực hiện các công việc của mình phù hợp với các tiêu chuẩn của công ty. Là một nhân viên, bạn có trách nhiệm cá nhân là nhận thức và tuân thủ Đạo Đức Kinh Doanh. Vì thế, bạn cần biết rằng nếu mình không thực hiện theo những yêu cầu này thì AkzoNobel sẽ xem xét đến những hành động kỷ luật, bao gồm cả khả năng là bị sa thải trong trường hợp bất cẩn đưa đến sự vi phạm. Từ khi chúng ta hoàn thành việc giới thiệu Các Nguyên Tắc Kinh Doanh, chúng ta thừa nhận rằng chúng ta đã hành động đúng với nó. Nếu không, hoặc nếu bạn đang gặp trường hợp mà bạn không

biết làm thế nào để không vi phạm Đạo Đức Kinh Doanh, thì bạn vui lòng gặp cấp trên của mình. Cấp trên của bạn sẽ có thể giúp bạn trả lời bất cứ câu hỏi liên quan đến việc giải thích hoặc áp dụng chính sách này. Hơn thế nữa, bạn nên thông báo cho ban giám đốc công ty nếu có bất cứ hành động nào có nguy cơ vi phạm các chính sách của công ty hoặc luật pháp. AkzoNobel đã đưa ra một qui trình báo cáo vi phạm “Complaints Procedure”, nó có thể giúp bạn quyết định cách tốt nhất đưa ra mối quan tâm của mình. Chúng ta cam kết bảo vệ tuyệt đối nhân viên nào báo cáo việc vi phạm hoặc nghi ngờ vi phạm điều luật này. Nói một cách rõ ràng: chúng tôi cũng nhấn mạnh rằng ban quản trị cấp cao sẽ không qui trách nhiệm nhân viên hoặc người quản lý cho bất cứ sự tổn thất nào trong kinh doanh do tuân thủ qui luật này. Tôi tin rằng bạn sẽ hỗ trợ và tuân thủ Đạo Đức Kinh Doanh của chúng ta. Đạo Đức Kinh Doanh của chúng ta phản ánh chúng ta là ai và chúng ta làm việc như thế nào. Vì vậy tôi hi vọng mỗi nhân viên chấp hành đầy đủ nội dung của Đạo Đức Kinh Doanh. Bằng cách làm như vậy, chúng ta có thể đảm bảo rằng chúng ta tiếp tục xây dựng một công ty mà chúng ta có thể tự hào về nó. Hans Wijers CEO AkzoNobel

Đạo Đức Kinh Doanh của AkzoNobel tháng 8 năm 2008

3

Mục lục

02 04 05

Lá thư của Tổng Giám Đốc Giới thiệu
Các Nguyên Tắc Kinh Doanh Môi trường Hỗ trợ cộng đồng Tuân thủ luật pháp Thông tin và truyền thông Tự do doanh nghiệp và cạnh tranh công bằng Gian lận, dối trá hay không có đạo đức Sự hiện diện ở những quốc gia có rủi ro cao Lao động trẻ em Cưỡng chế lao động Thông tin cởi mở Cơ hội bình đẳng Môi trường làm việc lành mạnh Quyền lập tổ chức Thương lượng tập thể Tham gia vào cuộc sống chính trị Bảo vệ thông tin cá nhân Đối thoại về thành tích và phát triển Quan hệ với giới truyền thông và tiết lộ thông tin Thông tin trong nội bộ Tính đồng nhất trong tập đoàn Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của AkzoNobel Sử dụng internet / Cam kết bảo mật CNTT Đi công tác Lạm dụng chất
Chính sách đạo đức kinh doanh này không phải là một hợp đồng lao động và nó không làm thay đổi bản chất công việc của bạn.

Công ty của chúng ta

07

Liêm chính trong kinh doanh

10

Trách nhiệm của công ty

12

Trách nhiệm của nhân viên

Đạo Đức Kinh Doanh của AkzoNobel tháng 8 năm 2008

4

Giới thiệu
Là một nhân viên của AkzoNobel, Công ty mong đợi bạn có những hành động đúng với các giá trị của công ty, các Nguyên tắc Kinh doanh và tuân theo các chính sách, luật lệ và quy định của công ty. Giá trị của Công ty và các Nguyên Tắc Kinh Doanh là một sự biểu lộ chúng ta là ai, và chúng ta muốn được các cổ đông nhìn nhận chúng ta như thế nào. Nhằm mục đích để tất cả các nhân viên có thể vận dụng chúng trong công việc hàng ngày, các gía trị và nguyên tắc kinh doanh của công ty đã được trình bày thành những hướng dẫn, chính sách, qui chế của công ty.

Chính sách Ðạo Ðức Kinh Doanh bao gồm, một cách tổng quát, những thông tin chủ yếu, Các Nguyên Tắc Kinh Doanh và các hướng dẫn liên quan đến tất cả nhân viên. Chính sách là một sự tuyên bố chúng ta là ai và chúng ta làm việc như thế nào. Bất cứ khi nào chúng ta đối mặt với khó khăn về đạo đức hay những vấn đề về pháp lý, chúng ta cần giải quyết chúng phù hợp với Chính sách Ðạo Ðức Kinh Doanh của chúng ta. Chính sách này là một văn bản sống và tất nhiên khi cần thiết nó sẽ được cập nhật. Là một nhân viên, bạn sẽ luôn luôn được thông báo khi có sự cập nhật. Những phần chính trong tài liệu này: • • • • Công ty của chúng ta Tính liêm chính trong kinh doanh Các trách nhiệm trong công ty Các trách nhiệm của nhân viên

Hơn thế nữa, bạn cũng nên báo cho ban lãnh đạo công ty khi phát hiện có bất kỳ hoạt động nào vi phạm đến chính sách của công ty hay luật pháp. Nhằm mục đích này, Công ty đã thiết lập một Qui Trình Khiếu Nại, giúp bạn xác định được cách tốt nhất để nói lên những mối quan tâm của mình. Chúng tôi cam kết bảo vệ hoàn toàn nhân viên nào báo cáo về việc vi phạm hay nghi ngờ có vi phạm Chính sách Ðạo Ðức Kinh Doanh. Một cách tuyệt đối rõ ràng, chúng tôi xin nhấn mạnh, Ban Lãnh Ðạo công ty sẽ không quy trách nhiệm nhân viên cho bất kỳ tổn thất kinh doanh nào gây ra từ việc tuân thủ Chính sách Ðạo Ðức Kinh Doanh. Xin hãy nhớ rằng trong những trường hợp không tuân thủ hay cố tình vi phạm những Nguyên tắc Kinh doanh và Chính sách Ðạo Ðức Kinh Doanh, công ty sẽ xem xét những hành động kỷ luật có thể đến mức chấm dứt hợp đồng lao động. Đến nay, việc giới thiệu những Nguyên Tắc Kinh doanh đã được hoàn tất, chúng tôi cho rằng tất cả nhân viên của chúng ta đều hành động hoàn toàn theo những Nguyên Tắc Kinh Doanh này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc diễn giải và áp dụng Chính sách Ðạo Ðức Kinh Doanh hay bất kỳ chính sách hoặc hướng dẫn nào khác của công ty, xin vui lòng tham vấn với người quản lý của bạn.

Đạo Đức Kinh Doanh của AkzoNobel tháng 8 năm 2008

5

Công ty của chúng ta
Các nguyên tắc kinh doanh
Như đã xác định trong Tuyên Bố của Công ty, tham vọng của AkzoNobel là trở thành sự chọn lựa đầu tiên của khách hàng, của cổ đông, nhân viên, và là một thành viên được xã hội tôn trọng. Tổ chức OECD (OECD: Organization for Economic Co-operation and Development: Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) đã đưa ra những hướng dẫn cho các Doanh nghiệp Ða Quốc Gia, các hướng dẫn này bao gồm những giá trị cốt lõi, mà tất cả các công ty AkzoNobel, nếu muốn đạt được tham vọng của tập đoàn, cần phải đưa chúng vào các nguyên tắc đạo đức kinh doanh. Về mặt này, các Nguyên Tắc Kinh doanh của AkzoNobel được áp dụng như nhau cho tất cả các họat động kinh doanh của tập đoàn trên khắp thế giới, và áp dụng cho từng cá nhân khi thực hiện công việc kinh doanh của công ty. Các Nguyên Tắc Kinh Doanh cũng qui định những trách nhiệm chính của AkzoNobel đối với những chính sách cụ thể khác. Trong nguyên tắc kinh doanh, Ban Lãnh Ðạo của Ðơn Vị Kinh Doanh và Ban Giám Ðốc tại mỗi quốc gia được quyền tự do xác định thêm những nguyên tắc phù hợp, thống nhất với các giá trị cốt lõi của chúng ta, đảm bảo gìn giữ danh tiếng của AkzoNobel trên thế giới. Nó là trách nhiệm của Hội Ðồng Quản Trị và Giám Đốc của Ðơn Vị Kinh Doanh để đảm bảo rằng các Nguyên tắc Kinh Doanh của AkzoNobel phải được truyền đạt đến nhân viên AkzoNobel, và phải được họ tuân thủ. Thêm vào đó, đối với AkzoNobel, khi quyết định thiết lập, hoặc tiếp tục giữ quan hệ với nhà thầu, nhà cung cấp, tham gia vào những liên doanh, việc xem xét các đối tác có áp dụng các Nguyên Tắc Kinh Doanh là ưu tiên quan trọng hàng đầu trong những quyết định này.

Giá trị của chúng ta
Giá trị của chúng ta gắn liền với ‘Tomorrow’s Answers Today‘ Chúng ta tin tưởng vào: Việc tập trung vào khách hàng tương lai Suy nghĩ làm chủ Phát triển năng lực của nhân viên Can đảm và ham muốn đặt câu hỏi Liêm chính và có trách nhiệm về các hành động của chúng ta

Các trách nhiệm
AkzoNobel cam kết tạo nên một giá trị lâu dài cho khách hàng, cổ đông, nhân viên và xã hội, công nhận rằng lợi nhuận ổn định chính là một yếu tố chủ yếu cho việc tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của công ty. Chúng ta sẽ tập trung nổ lực cho sự thành công của khách hàng. Về mặt này, trách nhiệm của chúng ta là cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ xứng đáng về giá cả và chất lượng, đáp ứng những tiêu chuẩn cao về sức khỏe, an toàn và môi trường. Chúng ta sẽ mang lại lợi nhuận cạnh tranh cho cổ đông. Về mặt này, trách nhiệm của chúng ta là quan tâm đến những kỳ vọng của những nhà đầu tư của chúng ta. Chúng ta sẽ tạo nên một môi trường làm việc hấp dẫn cho nhân viên. Về mặt này, trách nhiệm của chúng ta là tuyển dụng, đãi ngộ và thăng tiến nhân viên dựa trên nền tảng duy nhất là sự phù hợp với công việc, khích lệ sự phát triển cá nhân, và sự phát triển chuyên nghiệp của họ, cung cấp điều kiện làm việc lành mạnh và an toàn. Trách nhiệm của chúng ta cũng là nghiêm cấm bất kỳ sự quấy rối nào và khai thác sức lao động của trẻ em. Chúng ta sẽ thực hiện những hoạt động của mình với một thái độ có trách nhiệm với xã hội. Về mặt này, trong khuôn khổ hoạt động của nhà kinh doanh hợp pháp, chúng ta tuân thủ luật pháp của quốc gia chúng ta đang hoạt động, ủng hộ những quyền cơ bản của con người, có những quan tâm đúng đắn về sức khoẻ, an toàn và môi trường, cam kết đóng góp vào sự phát triển bền vững.

Đạo Đức Kinh Doanh của AkzoNobel tháng 8 năm 2008

6

Tự do kinh doanh
AkzoNobel ủng hộ các nguyên tắc về tự do kinh doanh và cạnh tranh công bằng. Công ty nhắm đến mục tiêu đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhanh hơn, tốt hơn, với một cách khác hơn so với đối thủ. Để đạt được mục đích này, AkzoNobel sẽ cạnh tranh mãnh liệt nhưng công bằng, và trong khuôn khổ pháp lý.

Thông tin
AkzoNobel nhìn nhận, đối với những hoạt động của Công ty, thông tin đúng đắn là vô cùng quan trọng, điều này sẽ tác động đến cổ đông, trách nhiệm cộng đồng của Công ty. Tuỳ thuộc ưu tiên vào sự cân nhắc về tính bảo mật, các công ty của AkzoNobel cố gắng truyền đạt thông tin đến công chúng với một thái độ cởi mở, đúng sự thật và đúng lúc.

Liêm chính trong kinh doanh
AkzoNobel luôn luôn nhấn mạnh đến sự liêm chính và công bằng trong tất cả lãnh vực hoạt động kinh doanh của tập đoàn. • Nghiêm cấm các hành vi hối lộ và bất cứ hình thức kinh doanh không đạo đức nào khác. • Công ty AkzoNobel yêu cầu tất cả nhân viên tránh tất cả những tình huống mà ở đó quyền lợi tài chính hay cá nhân của họ có thể mâu thuẫn với quyền lợi của Công ty. Tất cả những giao dịch kinh doanh sẽ được ghi nhận lại một cách hoàn chỉnh, chính xác, theo đúng với nguyên tắc kế toán của Công ty và pháp luật tại địa phương, và có thể được kiểm toán.

Sự tuân thủ
Hội đồng Quản trị sẽ không quy trách nhiệm cho ban Lãnh Ðạo Công ty đối với bất kỳ thiệt hại nào về kinh doanh gây ra do việc tuân thủ các Nguyên tắc Kinh doanh của AkzoNobel, và sẽ xem xét để không một nhân viên nào bị tổn hại do báo cáo sự vi phạm hay nghi ngờ vi phạm những nguyên tắc này.

Môi trường
AkzoNobel bảo vệ môi trường bằng cách ngăn chặn hay giảm tối thiểu các tác động đến môi trường gây ra từ những hoạt động và sản phẩm của công ty, thông qua việc áp dụng thiết kế phù hợp trong sản xuất, phân loại và xử lý chất thải. AkzoNobel mong muốn tất cả nhân viên đều tham gia bảo vệ môi trường. Nếu một nhân viên phát hiện bất kỳ một sự vi phạm luật bảo vệ môi trường hay bất kỳ hành động nào, biểu hiện che đậy một sự vi phạm như thế, cần báo cáo trực tiếp vụ việc lên người quản lý của mình - hay nếu cần, báo cáo lên Giám đốc Pháp lý (General Counsel) của AkzoNobel thông qua Qui Trình Khiếu Nại. AkzoNobel luôn quan tâm đến sức khoẻ, an toàn và môi trường đối với những nhà cung cấp và khách hàng thông qua Hệ Thống Quản Lý An Toàn Sản Phẩm (Product Stewardship).

Những hoạt động cộng đồng
Tất cả công ty của AkzoNobel được khuyến khích hỗ trợ những hoạt động của cộng đồng. • Các công ty của AkzoNobel tạo cho nhân viên có cơ hội thực hiện vai trò tích cực trong họat động xã hội - ví dụ như thông qua những chương trình giáo dục hay chương trình cộng đồng - trừ khi việc tham gia vào những hoạt động này tạo ra mâu thuẫn về quyền lợi với công ty. • Công ty của AkzoNobel không được tài trợ cho những đảng phái chính trị, hay những tổ chức, cơ quan, đại diện của những đảng phái nàỵ.

Hỗ trợ cộng đồng
AkzoNobel hỗ trợ hoạt động trong cộng đồng nơi mà người lao động của công ty sống và làm việc. Chương Trình Công Ðồng của AkzoNobel (The AkzoNobel Community Program) cung cấp những phương tiện để hỗ trợ cho các hoạt động cộng đồng bằng cách cho nhân viên tham dự với tư cách cá nhân. Vì thế, nhân viên được khích lệ chủ động tham gia và đề nghị những dự án cho ban lãnh đạo / các ban ngành tại nơi họ làm việc.

Đạo Đức Kinh Doanh của AkzoNobel tháng 8 năm 2008

7

Liêm chính trong kinh doanh
Tuân thủ luật pháp
Chính sách của AkzoNobel là tuân thủ luật pháp và tất cả quy định áp dụng cho hoạt động kinh doanh của tập đoàn. Khi thực hiện công việc kinh doanh công ty, nhân viên AkzoNobel có thể gặp phải những vấn đề pháp lý khác nhau, đặc biệt ở những lãnh vực được mô tả dưới đây. Nếu có những câu hỏi về luật pháp hay quy định cụ thể, hãy liên hệ với Bộ phận Pháp lý của AkzoNobel (AkzoNobel Legal Affairs).

Tự do doanh nghiệp và cạnh tranh công bằng
AkzoNobel ủng hộ các nguyên tắc của tự do doanh nghiệp và cạnh tranh công bằng. Công ty luôn nhắm tới việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng ngày càng nhanh hơn, tốt hơn, và minh bạch hơn đối thủ của chúng ta. Để làm đươc việc này, AkzoNobel sẽ cạnh tranh mạnh mẽ nhưng một cách công bằng, và trong phạm vi áp dụng các luật cạnh tranh. AkzoNobel luôn kêu gọi tính liêm chính và công bằng trong mọi lãnh vực kinh doanh của công ty. Hối lộ và bất kỳ hành động vô đạo đức nào đều bị nghiêm cấm. Nhân viên công ty luôn phải tránh tất cả các trường hợp có thể đưa đến việc mâu thuẫn lợi nhuận cá nhân hoặc lợi nhuận tài chánh với lợi nhuận của công ty. Tất cả các giao dịch kinh doanh phải chính xác và được ghi nhận vào sổ kế toán một cách hoàn chỉnh phù hợp với các nguyên tắc kế toán của công ty và luật địa phương để phục vụ cho việc kiểm toán.

Thông tin và Truyền Thông
AkzoNobel nhìn nhận phương tiện thông tin thích hợp đóng vai trò thiết yếu trong việc thông tin những họat động của công ty, có tác động đối với cổ đông, công chúng, công việc công ty đã thực hiện. Tùy thuộc vào yêu cầu tiên quyết của vấn đề bảo mật, các công ty của AkzoNobel cố gắng truyền đạt thông tin với một thái độ cởi mở, có chứng cứ, và kịp thời.

Tuân thủ luật cạnh tranh
AkzoNobel sẽ cạnh tranh trong kinh doanh. AkzoNobel cũng mong tất cả nhân viên cạnh tranh một cách đúng luật và có đạo đức. AkzoNobel đưa ra một chính sách nghiêm khắc để đảm bảo rằng tất cả các công ty của tập đoàn trên thế giới hoàn toàn tuân thủ tất cả điều khoản áp dụng của luật cạnh tranh và Chính Sách Tuân Thủ Luật Cạnh Tranh của AkzoNobel.

Giao dịch với nhà cung cấp
AkzoNobel muốn kinh doanh với đối tác kinh doanh mà đồng ý với những giá trị đạo đức, tiêu chuẩn môi trường và xã hội được trình bày rõ ràng trong các Nguyên Tắc Kinh Doanh của Công ty. AkzoNobel xem việc ứng dụng các Nguyên Tắc Kinh Doanh là sự ưu tiên hàng đầu trong những quyết định thiết lập hay tiếp tục quan hệ với những nhà cung cấp hay những nhà thầu.

Đạo Đức Kinh Doanh của AkzoNobel tháng 8 năm 2008

8

Thanh toán
Hối lộ Nghiêm cấm tất cả các hành vi hối lộ và bất cứ hình thức kinh doanh không đạo đức nào khác. Nhân viên, viên chức, đại lý hay đại diện của AkzoNobel không được đề nghị, tặng, hứa hẹn hoặc ủy quyền tặng quà hay trả tiền, cho các trường hợp dưới đây: • để có được lợi thế kinh doanh • để làm ảnh hưởng đến chính sách của chính quyền hoặc • có thể làm xuất hiện sự sai lầm. Nên nhớ rằng chỉ một lời đề nghị, không có một sự chi trả thực tế nào, vẫn là vi phạm luật và chính sách của AkzoNobel. Thanh toán tiền hoa hồng Luật cấm hối lộ dưới bất kỳ hình thức nào có thể được trá hình bằng việc thanh toán tiền hoa hồng. Bất kỳ khoản thanh toán tiền hoa hồng nào cũng cần phải được giải trình bằng một dịch vụ được cung cấp rõ ràng, có thể theo dõi được bởi công ty AkzoNobel. Khoản thu nhập của đại lý, nhà phân phối và những người được ủy quyền không thể vượt quá mức giá thị trường thông thường, phù hợp với thực tế. Công ty AkzoNobel không được chỉ định nhân viên chính phủ làm đại lý, nhà phân phối hoặc người được ủy quyền. Những khoản chi trả “bôi trơn” Những khoản chi trả “bôi trơn” là khoản thanh toán nhỏ bằng tiền hay hiện vật (ví dụ bằng sản phẩm của Công ty) cho các công chức như là thói quen hay thông lệ địa phương cho công việc thường ngày như là qui trình xin giấy phép theo yêu cầu của chính quyền. AkzoNobel đẩy mạnh các biện pháp để loại trừ những thông lệ này. Ở tất cả mọi trường hợp, ở những nước đã loại trừ hoàn toàn các hình thức chi trả ”bôi trơn”, thì phải thực thi theo đúng qui định và luật pháp. Để làm rõ hơn trong trường hợp chi trả đặc biệt dẫn đến việc cấu thành một chi trả “bôi trơn” và liệu rằng việc chi trả này có vi phạm pháp luật hay không, vui lòng tư vấn với Bộ phận Pháp Lý của AkzoNobel (AkzoNobel Legal Affairs). Ghi chép các khoản chi trả Tất cả các khoản chi trả, bao gồm luôn tất cả các khoản “bôi trơn”, phải được ghi chép vào sổ sách kế toán theo đúng như các nguyên tắc kế toán của công ty và phù hợp với luật pháp. Hoàn toàn nghiêm cấm các tài khoản bảo mật và/hoặc tài khoản ngoài sổ sách của công ty. Không có sự chi trả nào thông qua một đại lý trừ khi là những chi phí thông thường của đại lý hoặc các khoản phải trả. Ngoại trừ những giao dịch với chi phí tiền mặt nhỏ, việc chi trả tiền mặt cho đối tác thứ ba hoàn toàn nghiêm cấm ; tất cả việc chi trả phải được thông qua tài khoản ngân hàng được ghi rõ bằng văn bản. Không được thanh toán vào những tài khoản số (nặc danh). Phải luôn luôn từ chối nếu đối tác ký

hợp đồng yêu cầu thanh toán ra nước ngoài cho một pháp nhân hay một cá nhân nào đó. Tất cả các khoản chi trả sẽ được kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập. Tất cả giao dịch tài chánh phải đươc ghi nhận đúng hạn và chính xác. Thêm vào đó, bất cứ thông tin tài liệu của một giao dịch phải được ghi nhận. Các sổ sách ghi nhận của AkzoNobel phải phản ánh được các giao dịch phù hợp với các tiêu chuẩn kế toán đã được chấp thuận và phải nên thiết kế sổ sách như thế nào nhằm tránh các giao dịch ngoài sổ sách như tiền lại quả hay hối lộ. Theo đó, nhân viên công ty phải chấp hành theo tất cả tiêu chuẩn thích hợp, các nguyên tắc và các luật lệ cho các báo cáo kết toán và tài chánh. Nhân viên không được đại diện công ty thành lập một tài khoản bí mật hoặc không ghi nhận vào sổ sách cho bất kỳ mục đích gì. Thêm vào đó, các nhập liệu sai hoặc giả tạo không được ghi nhận vào sổ sách của AkzoNobel với bất kỳ lý do gì.

Rửa tiền
AkzoNobel sẽ không cho phép, không dung thứ bất kỳ một cuộc dàn xếp nào tạo điều kiện (hay có nghi ngờ được sử dụng để tạo điều kiện) cho việc cho việc mua lại, giữ lại, sử dụng, hay kiểm soát bất kỳ một tài sản hay khoản tiền nào, nhằm mục đích che giấu cho các nguồn thu nhập do phạm tội mà có.

Quà cáp
Không được nhận qùa cá nhân, hoặc những gì có giá trị thương mại lớn từ đối tác thứ ba. Qùa hay những gì có giá trị thương mại lớn được định nghĩa là vật chất với một giá trị nào đó, có thể gây ra tác động đối với quyết định mua và/ hay có thể dẫn đến mối quan hệ phụ thuộc. Trong bất kỳ trường hợp nghi ngờ nào, phải tham khảo ý kiến cấp trên. Ở mỗi đơn vị/bộ phận của Công ty phải có sự minh bạch giữa nhân viên và cấp trên trong việc trao quà cáp thể hiện sự tôn trọng trong công việc.

Đạo Đức Kinh Doanh của AkzoNobel tháng 8 năm 2008

9

Gian lận, dối trá hay không có đạo đức
Bất kỳ nhân viên nào phát hiện hay nghi ngờ có trường hợp gian lận, dối trá hay không có đạo đức, cần phải thông báo ngay lập tức cho người quản lý cấp cao. Người quản lý cấp cao này phải liên hệ ngay Nhóm Kiểm Toán Nội Bộ (AUD: AkzoNobel Auditing Department) để đưa ra những hành động cần thiết. Định nghĩa: • Gian lận : Hành động cố tình biển thủ, làm giả, bỏ sót, xóa bỏ dữ liệu, cất giấu tiền và/hay hàng hóa, có nguồn gốc từ tài sản phi pháp được chuyển đến hoặc ra khỏi Công ty. • Dối trá hay không có đạo đức : Hành động cố tình cung cấp những thông tin không đúng và/hay không đầy đủ và/hay không rõ ràng, hay vi phạm hợp đồng lao động, hướng dẫn của Tập Ðoàn, các qui định khác, không bao gồm trong các hành động gian lận như nói trên, gây ra ảnh hưởng đến các thông tin tài chính và /hoặc dẫn đến việc ra quyết định không đúng đắn.

Lao động trẻ em
Lao động trẻ em là một dạng công việc, với cường độ công việc cao, cản trở con đường giáo dục của trẻ em, gây tổn hại đến thể lực và/hoặc sinh lý của trẻ em, đến sự phát triển của trẻ trong gia đình và lấy đi thời niên thiếu hay lòng tự trọng của trẻ. Vì vậy nhân viên của AkzoNobel cần tôn trọng triệt để những điều sau: • AkzoNobel tuân thủ theo luật tuổi lao động tối thiểu ở tất cả các quốc gia mà Công ty hoạt động. • Hơn thế nữa, tuân thủ theo Hiệp định 138 “Tuổi Tối Thiểu” của Tổ Chức Lao Ðộng Quốc Tế (ILO), và Hiệp định 182 “Nghiêm Cấm Hình Thức Ðối Xử Tồi Tệ Lao Ðộng Trẻ Em”, AkzoNobel không thuê lao động trẻ em dưới 16 tuổi. • Nếu trẻ em ở tuổi 16 đến 18 được thuê mướn, Công ty đảm bảo công việc này không làm ảnh hưởng hay ngăn cản việc trẻ em đến trường. • Ban Lãnh Ðạo đơn vị kinh doanh có trách nhiệm thông báo tiêu chuẩn của AkzoNobel về vấn đề lao động trẻ em đến những nhà cung cấp và những nhà thầu chính.

Hiện diện ở những quốc gia có Cưỡng chế lao động rủi ro cao Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, AkzoNobel sẽ không cưỡng
AkzoNobel cho rằng hoạt động của chúng ta mang đến cơ hội để cải thiện mức sống, phúc lợi xã hội cho cộng đồng nơi mà chúng ta đang kinh doanh. Một trong những Nguyên Tắc Kinh Doanh của chúng ta là luôn ủng hộ các quyền cơ bản của con người, phù hợp với luật pháp, trong vai trò kinh doanh. • Chỉ Hội đồng Quản trị mới có quyền ra quyết định thành lập công ty (một pháp nhân hợp pháp mới), bao gồm việc đến trực tiếp những quốc gia mà trước đó, AkzoNobel chưa xuất hiện. • Các Ðơn Vị Kinh Doanh của AkzoNobel phải tuân thủ những sắc lệnh kinh do Liên Hiệp Quốc (UN) ban hành. Điều kiện và kế họach thời gian cho việc rút khỏi một quốc gia có mức rủi ro cao phải được quyết định bởi Hội đồng Quản trị. (Trừ những trường hợp ngoại lệ - thường là sau khi thảo luận với cổ đông - Hội đồng Quản Trị có thể quyết định rằng sự có mặt của chúng ta ở một nước rủi ro cao vẫn có lợi cho người dân). Những Ðơn Vị Kinh Doanh và những Ðơn vị Dịch Vụ hoạt động ở những quốc gia có rủi ro cao phải cân nhắc những câu hỏi trong bảng tự đánh giá trên mạng nội bộ intranet. Mục tiêu của việc tự đánh này là giúp cho các đơn vị kinh doanh và dịch vụ biết được những vấn đề về nhân quyền tác động đến hoạt động kinh doanh của mình. Nếu có khả năng đó là tác động tiêu cực, họ sẽ được khuyến cáo cần có những biện pháp cẩn trọng, và/hay tìm những giải pháp có lợi cho nhân viên và cộng đồng nơi công ty hoạt động.

chế lao động. AkzoNobel chỉ thuê lao động tự nguyện làm việc. Không một người lao động nào bị yêu cầu đóng tiền ký quỹ hay bị giữ giấy tờ tùy thân khi ký hợp đồng lao động với AkzoNobel. Ban Lãnh Ðạo đơn vị kinh doanh có trách nhiệm thông báo tiêu chuẩn của AkzoNobel về vấn đề cưỡng chế lao động đến những nhà cung cấp và những nhà thầu chính.

Đạo Đức Kinh Doanh của AkzoNobel tháng 8 năm 2008

10

Các trách nhiệm của công ty
Thông tin cởi mở
Những yếu tố như cởi mở, thông tin đầy đủ, đáng tin cậy, sẽ thúc đẩy nhanh chóng việc mở rộng thông tin hai chiều giữa nhân viên và cấp trên ở tất cả các mặt trong môi trường làm việc. Về nguyên tắc, tất cả nhân viên được khuyến khích thảo luận vấn đề này với người quản lý trực tiếp, khi thông tin với người quản lý trực tiếp bị hạn chế, nhân viên có thể gặp cấp quản lý cao hơn. Trong trường hợp nhân viên không thể báo cáo theo qui trình cấp bậc thông thường, họ có thể sử dụng Quy trình Khiếu Nại của Công ty để báo cáo sự việc lên Ban Lãnh Ðạo Cấp Cao.

Môi trường làm việc lành mạnh
AkzoNobel cung cấp những điều kiện làm việc lành mạnh và an toàn, nhằm ngăn ngừa những độc hại, nâng cao sức khoẻ cho nhân viên và các cổ đông. Ðể thực hiện điều này, những chương trình về an toàn và sức khoẻ, những quy tắc và nội quy sẽ được áp dụng cho tất cả mọi nơi. Trách nhiệm của mỗi nhân viên là phải tuân thủ những quy định về an toàn và sức khoẻ. AkzoNobel sẽ làm bằng mọi khả năng có được đế ngăn ngừa tai nạn lao động cho cả nhân viên và nhà thầu tại nơi làm việc. Ngoài việc này, Công ty tìm kiếm công việc thích hợp với khả năng của nhân viên, phù hợp với sức khoẻ về thể chất lẫn tinh thần của họ. Cần phải có những chăm sóc và hỗ trợ đầy đủ cho những nhân viên khuyết tật hay bệnh mãn tính. Tất cả nhân viên nên tham gia vào các dịch vụ y tế. Ở những vùng có nhiều khả năng lây nhiễm HIV/AIDS, cần phải khuyến khích và hỗ trợ để nhân viên tham gia vào các chương trình tư vấn tình nguyện và thực hiện xét nghiệm.

Cơ hội bình đẳng
Chúng ta cam kết tạo cho nhân viên một môi trường làm việc hấp dẫn. Ở đây, trách nhiệm của chúng ta là tuyển dụng, đãi ngộ và thăng tiến cho nhân viên dựa trên nền tảng duy nhất là sự phù hợp với công việc, khích lệ sự phát triển chuyên môn và phát triển cá nhân, cung cấp cho nhân viên những điều kiện làm việc lành mạnh, an toàn. Trách nhiệm của chúng ta còn là nghiêm cấm bất kỳ sự quấy rối nào, nghiêm cấm khai thác sức lao động của trẻ em. Nhân viên của chúng ta phải được tuyển dụng, chọn lọc, và thăng tiến dựa trên việc đánh giá các mục tiêu công việc, không phân biệt đối xử. Công ty sẽ không dung thứ cho bất kỳ hình thức quấy rối hay sự phân biệt đối xử nào, chẳng hạn những sự phân biệt đối xử về chủng tộc, màu da, giới tính, hay tôn giáo. Trong những trường hợp khuyết tật hay bệnh mãn tính, bao gồm HIV/AIDS, nhân viên vẫn có thể tiêp tục làm việc khi điều kiện sức khỏe cho phép, với những công việc thích hợp, không được thành kiến và phân biệt đối xử với những trường hợp này. Khuyết tật hay bệnh mãn tính (bao gồm cả HIV/AIDS) không phải là lý do cho việc kết thúc đồng lao động. Trong mọi hoàn cảnh, nhân viên vẫn được duy trì hợp đồng lao động khi nào họ còn đáp ứng được yêu cầu của công việc được phân công một cách phù hợp. Ban Lãnh Ðạo của AkzoNobel phải có chính sách linh động đối với từng nhân viên tùy theo mức độ khác nhau về năng lực, hoài bão cá nhân, văn hoá quốc gia, và quyền lợi của công ty. Ban Lãnh Đạo của AkzoNobel nên cho rằng việc quản lý những khác biệt như thế là một thách thức trong công việc quản lý của mình.

Tiết lộ thông tin sức khỏe
Ngoài việc yêu cầu cung cấp những dữ liệu sức khỏe cần thiết để đảm bảo phù hợp cho công việc, công ty không thể đưa ra bất kỳ một lý do gì để yêu cầu những ứng viên xin việc hay nhân viên, công khai những thông tin sức khỏe cá nhân của mình (Ví dụ: Kiểm tra HIV trước khi ký hợp đồng lao động). Tất cả thông tin sức khỏe cá nhân phải được giữ bí mật.

Đạo Đức Kinh Doanh của AkzoNobel tháng 8 năm 2008

11

Quyền lập tổ chức
AkzoNobel công nhận sự tự do của nhân viên, trong việc thiết lập hay tham gia vào một tổ chức theo chọn lựa của mình (bao gồm những hiệp hội thương mại) và sẽ tôn trọng quyền này. Khi ký hợp đồng lao động với nhân viên, AkzoNobel sẽ không đưa ra điều kiện là họ không thể tham gia vào một hiệp hội hay sẽ từ bỏ tư cách thành viên của hiệp hội thương mại. AkzoNobel sẽ không sa thải hay có thành kiến với người lao động chỉ vì họ là thành viên của một hiệp hội thương mại.

Tham gia vào cuộc sống chính trị
Công ty của AkzoNobel khuyến khích nhân viên của mình thực hiện vai trò năng động trong xã hội, bao gồm những hoạt động trong đảng phái chính trị, ứng cử vào những vị trí trong chính quyền . Công ty của AkzoNobel sẽ không thanh toán hay viện trợ bằng hiện vật cho các đảng phái chính trị hay những cơ quan, tổ chức, đại diện của họ. Công ty của AkzoNobel cũng sẽ không tạo điều kiện cho ủy ban hành động của người lao động trong việc tài trợ chính trị.

Thương lượng tập thể
AkzoNobel tôn trọng, trong khuôn khổ của luật pháp, những quy định, những mối quan hệ trong lao động, thông lệ trong việc thuê lao động hiện hành, quyền của người lao động được đại diện bởi công đoàn và những tổ chức khác của người lao động. AkzoNobel sẽ tiến hành tiến trình thương lượng/tư vấn hoặc bởi người đại diện của Công ty hoặc là thông qua một hiệp hội của nhà sử dụng lao động, với quan điểm để đạt được thoả thuận về những điều kiện hợp đồng lao động.

Bảo vệ thông tin cá nhân
AkzoNobel nhận ra tầm quan trọng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân và đã tự cam kết trong Chính Sách Bảo Vệ Bí Mật toàn cầu (Privacy Code of Conduct). Là một nhân viên, bạn đươc khuyến khích đọc Chính Sách Bảo Vệ Bí Mật. AkzoNobel sẽ chỉ xử lý thông tin cá nhân cho các mục đích rõ ràng và đúng theo các điều khoản của Chính Sách Bảo Vệ Bí Mật. Thông tin cá nhân sẽ bao gồm tên, địa chỉ nhà, số CMND, dữ liệu về đánh giá thành tích (P&D dialog), v.v.

Ðối thoại về Thành tích & Phát triển
Ðối thoại về Thành tích & Phát triển (P&D Dialog) là một chương trình để đánh giá thành tích của AkzoNobel. Chương trình này hỗ trợ cho việc kinh doanh toàn cầu của chúng ta, bằng cách đưa ra những qui định chung về quy trình, thuật ngữ, công cụ, tập trung vào tất cả nhân viên và người quản lý, trong một tiến trình liên tục Ðối thoại về Thành tích & Phát triển. Chương trình này, khi được sử dụng, sẽ là một phần văn hóa của chúng ta và là trách nhiệm của tất cả nhân viên.

Đạo Đức Kinh Doanh của AkzoNobel tháng 8 năm 2008

12

Trách nhiệm nhân viên
Quan hệ với giới truyền thông và Tiết lộ thông tin
Ðể bảo đảm thống nhất về mức độ thông tin - ví dụ đối với các cổ đông của chúng ta - và để bảo vệ những thông tin nhạy cảm mang tính thương mại, những chi tiết tài chính đưa ra cho giới truyền thông không nên vượt quá mức độ chi tiết cho phép, đã được cung cấp trong báo cáo hàng năm, hàng quý của AkzoNobel hay những công bố chính thức được đưa kèm với những số liệu này. Thêm vào đó, các đơn vị kinh doanh, các đơn vị địa phương, khi muốn công bố những thông tin tài chánh cụ thể hơn, trước hết, cần phải được chấp thuận của thành viên có trách nhiệm của Hội Ðồng Quản Trị. Ðối với những chủ đề như: Kết quả tài chính, mua, bán công ty, liên doanh, và những đầu tư lớn (hơn 10 triệu Euro), không được phép công bố cho báo chí bất kỳ thông tin gì khi chưa tham khảo ý kiến trước với bộ phận Truyền Thông của Tập Ðoàn (Corporate Communications). Khi có những tiếp xúc với giới truyền thông về những vấn đề có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của Công ty (xã hội, môi trường, tài chính, v.v.), cần phải thảo luận trước với bộ phận Truyền Thông Của Tập Ðoàn để tránh đưa ra những thông tin mâu thuẫn nhau về công ty. Nhân viên cần phải tránh phát biểu những thông tin có thể làm cho đối tác thứ ba có khả năng trở thành “những tay mua bán tay trong” (insider trading) trên thị trường chứng khoán.

Thông tin trong nội bộ
Nhân viên AkzoNobel có thể biết được thông tin về AkzoNobel hay thông tin về những công ty khác trước khi chúng được công bố rộng rãi. Việc sử dụng những thông tin chưa công bố này hoặc thông tin’ “nội bộ’” về AkzoNobel hoặc một công ty khác mà không là công việc thông thường, chuyên môn hoặc vị trí của một người là không đúng với nguyên tắc kinh doanh, và có thể vi phạm đến pháp luật. Trong hầu hết các đạo luật nếu người nào có “dữ liệu” chưa công bố về một công ty để mua bán cổ phiếu hoặc chứng khoán của công ty này là trái pháp luật, bao gồm quyền chọn lựa, đặt mua, đặt bán, hoặc bất kỳ họat động kinh doanh công cụ tài chính nào khác liên quan, hay tiết lộ những thông tin chưa công bố này để người khác có thể thực hiện mua bán các loại chứng khoán của công ty như nói trên. Việc vi phạm những luật lệ như thế có thể bị khép vào tội dân sự và hình sự và các hình phạt khác. AkzoNobel sẽ không dung thứ cho việc sử dụng không đúng những thông tin nội bộ cho dù nó có vi phạm pháp luật hay không. Thông tin nội bộ có thể nhạy cảm về giá cổ phiếu. Những thông tin nhạy cảm về giá cổ phiếu là các thông tin về kết quả kinh doanh hoặc các việc buôn bán khác của công ty có đăng ký trên thị trường chứng khoán có thể sẽ có ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty này, nếu những thông tin này được nhiều người biết. Những thông tin này bao gồm, nhưng không bị giới hạn, những ví dụ dưới đây: • Thông tin về lợi tức • Các thỏa thuận về việc sát nhập, mua lại công ty • Những sản phẩm mới, có nhiều khả năng mang lại những tác động quan trọng về mặt tập đoàn/tài chính • Những công văn nhận từ cơ quan chính phủ (như là Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm FDA), mang những tác động về mặt chất lượng, hoặc có khả năng đem lại những tác động • Thay đổi trong kiểm soát hay quản lý • Thay đổi kiểm toán viên, hoặc kiểm toán viên thay đổi nguyên tắc chọn lựa • Những sự kiện liên quan đến chứng khoán (phân nhỏ cổ phần, v.v.) • Phá sản • Kiện tụng tranh chấp

Đạo Đức Kinh Doanh của AkzoNobel tháng 8 năm 2008

13

Nhân viên công ty AkzoNobel phải nhận biết thông tin nào có thể là thông tin nhạy cảm về cổ phiếu của AkzoNobel, và phải đảm bảo rằng những thông tin này phải hoàn toàn được giữ bí mật và không được thông báo cho đồng nghiệp nào trong công ty AkzoNobel hoặc đối tác thứ ba những thông tin cơ bản. Trong trường hợp tiết lộ cho các đối tác thứ ba (ví dụ: cố vấn cho AkzoNobel), việc tiết lộ chỉ được cho phép nếu các đối tác thứ ba này, căn cứ vào luật hoặc hợp đồng, đã được ràng buộc bởi sự hạn chế đúng đắn về không tiết lộ và không sử dụng thông tin. Thêm vào đó, thông tin nhạy cảm tiềm tàng liên quan đến cổ phiếu của AkzoNobel phải được thông báo đến Ủy Ban Công Bố Thông Tin của AkzoNobel (AkzoNobel Disclosure Committee) đúng lúc, Ủy Ban này sẽ tư vấn cho Hội Đồng Quản Trị (Board of Management) có cần thiết công bố rộng rãi hay không. Chỉ có Hội Đồng Quản Trị mới quyết định những việc công bố như thế này. Trong trường hợp nghi ngờ, có thể liên hệ với Chủ Tịch của Ủy Ban Công Bố Thông Tin. Trên thực tế, nhân viên công ty AkzoNobel cũng sẽ áp dụng các nguyên tắc tương tự đối với cổ phiếu chứng khoán của đối tác thứ ba. Bất cứ sự vi phạm nào hoặc cố tình làm lệch thông tin của những hướng dẫn này phải được báo cáo ngay đến Ủy Ban Công Bố Thông Tin.

Tính đồng nhất trong tập đoàn
Ðể đảm tính nhất quán và hiệu quả về sự đồng nhất trong tập đoàn trên khắp thế giới, những quy định công bố trong “ Hướng dẫn về Tính Thống Nhất Trong Tập Ðoàn AkzoNobel” (AkzoNobel Corporate Identity Manual) phải được tuân thủ nghiêm ngặt. Cần lưu ý đối với vài nhóm sản phẩm, công ty và đơn vị kinh doanh khác nhau, các quy định này có khác nhau. Bất kỳ sự áp dụng lệch hướng nào đối những quy định về tính đồng nhất trong tập đoàn phải được trình lên bộ phận Truyền Thông Tập Ðoàn AkzoNobel (AkzoNobel Corporate Communications) để được chấp thuận trước khi được thực hiện.

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của AkzoNobel
AkzoNobel đã mua và phát triển quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm bằng sáng chế, tên thương mại, bản quyền và các thông tin bí mật thương mại (ví dụ: bí mật kỹ thuật hay thông tin kinh doanh). Nhân viên có trách nhiệm bảo vệ những tài sản này. Ban Giám Đốc có thể chọn cách để bảo vệ sự phát minh hay ý tưởng sáng tạo thông qua việc đăng ký các bằng sáng chế, tên thương mại, hoặc bản quyền. Việc chuyển giao các bằng sáng chế, tên thương mại hoặc bản quyền phải được Ban Giám Đốc chấp thuận và có các hợp đồng bảo vệ. Nhân viên chỉ công bố thông tin bí mật trên một nền tảng căn bản và phải đo lường được để tránh công bố những thông tin không nằm trong phạm vi cho phép, ví dụ: đảm bảo việc truy cập vào các ghi nhận bảo mật của công ty an toàn. Công bố thông tin bí mật cho đối tác thứ ba phải được sự chấp thuận của ban giám đốc và phải có một thỏa thuận không tiết lộ thông tin kèm theo. Không được nhận hay sử dụng ý kiến hoặc thông tin bí mật của đối tác thứ ba trừ khi có các giấy thỏa thuận đảm bảo an toàn thích hợp kèm theo. Khi có bất cứ sự chuyển nhượng nào hay tranh cãi có liên quan đến sở hữu trí tuệ thì bắt buộc phải tham khảo đến Quyền Sở Hữu Trí Tuệ của AkzoNobel. Trong bất cứ các sự kiện, nếu không có điều khoản nào đề cập đến thời hạn, phạm vi, hoặc hiệu lực của quyền sở hữu trí tuệ, thì không cần phải tham khảo Quyền Sở Hữu Trí Tuệ cùa AkzoNobel.

Đạo Đức Kinh Doanh của AkzoNobel tháng 8 năm 2008

14

Sử dụng internet / Cam kết bảo mật CNTT
Như là một qui luật chung, tất cả các công cụ liên quan đến CNTT, phương tiện được cung cấp, chỉ để phục vụ trong nội bộ hay hỗ trợ việc kinh doanh, chứ không phải để phục vụ cho mục đích cá nhân. Tất cả phương tiện CNTT, đã cung cấp cho nhân viên, không bao giờ được dùng cho lợi ích cá nhân, phải được tận dụng bằng mọi cách trong giờ làm việc, và là tài sản của công ty AkzoNobel. Tiết lộ hoặc phổ biến các thông tin bí mật hay độc quyền của AkzoNobel, về sản phẩm, khách hàng bên ngoài, vượt qua khỏi phạm vi thông tin cho phép, thì tuyệt đối cấm. Các công cụ và phương tiện liên quan đến CNTT không được sử dụng trái với nguyên tắc hoặc phạm pháp, hoặc có thể gây rắc rối, nói xấu, xuyên tạc, hoặc truyền đạt không đúng hoặc gây ấn tượng không tốt đối với AkzoNobel, hoặc công việc kinh doanh, nhân viên, các nhà cung cấp, khách hàng, đối thủ hoặc cổ đông. Lạm dụng quyền truy cập vào hệ thống thông tin là tuyệt đối cấm, việc truy cập phải được chấp thuận của người quản lý thông tin đó và phù hợp với bản mô tả công việc của người sử dụng. Hệ thống thông tin có thể được bảo vệ bằng bảo mã số cá nhân và/hoặc các công cụ bổ sung như token; người sử dụng phải sử dụng các công cụ này một cách có trách nhiệm, phải giữ chúng cẩn thận và đảm bảo không làm mất. Bất cứ sự lắp đặt, di dời hay việc sử dụng cá nhân nào đối với các phần mềm do AkzoNobel cung cấp hoặc có sẵn trong Hệ Thống Thông Tin của AkzoNobel phải được sự ủy quyền và quản lý bởi Tổ Chức Quản Lý Thông Tin (Information Management organization) hoặc một đối tác đã được chỉ định. Để tránh trường hợp bị cướp, đánh mất, sử dụng trái phép hệ thống và thông tin, người sử dụng phải biết xử lý để đảm bảo an toàn vật chất của các phần cứng đã được cung cấp như laptop, điện thoại, token, USB, .v.v. Để bảo vệ dữ liệu của công ty, người sử dụng phải đảm bảo các thông tin liên quan đến việc kinh doanh phải được lưu trữ đúng đắn như sao chép dự phòng (back-up) hoặc lưu trữ các dữ liệu trên ổ mạng của công ty. Bảo Vệ Thông Tin (Information Security) liên quan đến việc vi phạm các nguyên tắc Bảo Vệ Thông Tin phải được báo cáo cho người phụ trách hỗ trợ CNTT (IT Help Desk) tại chỗ hoặc liên hệ với Bảo Vệ Thông Tin. Các bằng chứng hợp lý không nên làm xáo trộn. Mỗi nhân viên của AkzoNobel bắt buộc phải biết rõ và chấp hành với các qui định và các qui trình của Bảo Vệ Thông Tin có liên quan đến bộ phận và trách nhiệm của mình mà đã được thông báo.

AkzoNobel có quyền xem xét các hoạt động của người sử dụng đang dùng các thiết bị CNTT do công ty cung cấp. Chẳng hạn như, cấp quản lý sẽ được yêu cầu cho xem sự cấp phép, các nhân viên đại diện địa phương sẽ được thông báo nơi nào có thể áp dụng được, và luôn phải tuân theo luật pháp địa phương.

Ði công tác
An toàn khi đi công tác
Sự an toàn cho nhân viên khi đi công tác là một vấn đề rất quan trọng đối với công ty AkzoNobel. Công ty sẽ đưa ra một danh sách cập nhật các nước nơi mà có thể nguy hiểm đến sức khỏe của nhân viên hoặc những lý do về an ninh, và cũng khuyến khích người đi công tác và cấp trên của anh/cô ấy nên có một đánh giá đúng đắn khi quyết định đi công tác đến những nơi có mức độ rủi ro cao là cần thiết.

Kết hợp đi các chuyến đi công tác với các vấn đề cá nhân
Nhân viên không được phép kết hợp các chuyến đi công tác với một kỳ nghỉ hay mang theo chồng/vợ, bạn trai/gái, bà con hay bạn bè khi không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của tổng giám đốc

Ði công tác bằng máy bay
Các chuyến bay trong lục địa Khi bay trong những chuyến bay trong lục địa, thông thường chỉ dùng hạng vé thấp nhất. Với những chuyến bay có thời gian bay liên tục trên sáu giờ, cấp Quản Lý của đơn vị kinh doanh, dịch vụ, người tổ chức, được quyền đưa ra những quy định cho phép đi hạng thương gia. Các chuyến bay liên lục địa Hạng thương gia, hay tương đương là hạng cao nhất được phép. Những trường hợp ngoại lệ phải có sự chấp thuận trước của thành viên Hội Ðồng Quản Trị liên quan.

Đạo Đức Kinh Doanh của AkzoNobel tháng 8 năm 2008

15

Khách sạn
AkzoNobel có hợp đồng với một chuỗi khách sạn ở các thành phố lớn nơi mà AkzoNobel thường có các hoạt động kinh doanh. Nguời đi công tác phải sử dụng những khách sạn này khi còn chỗ.

Lạm dụng chất
Lạm dụng chất, nói chung, có thể sẽ có một hậu quả tàn phá ở bất cứ nơi làm việc nào và đặc biệt là khu vực sản xuất. Vì vậy, sử dụng bất kỳ thuốc bất hợp lệ nào trong các công ty của AkzoNobel là hoàn toàn cấm. Thuốc bất hợp lệ bao gồm tất cả các loại thuốc ngoại trừ thuốc đã được kê toa và thuốc không cần toa (over-the-counter), những thuốc này được dùng hợp pháp và chỉ được sử dụng cho ngay đúng mục đích của nó. AkzoNobel luôn khuyến khích một môi trường kinh doanh không có chất cồn, và tại một số công ty của AkzoNobel có sử dụng rượu cồn thì sẽ hoàn toàn bị cấm. Ban giám đốc có thể cho phép sử dụng chất cồn ở mức độ vừa phải trong các sự kiện trong nội bộ hoặc bên ngoài theo phong tục và thực tế tại địa phương. Nhân viên vi phạm chính sách này có thể sẽ bị kỷ luật. AkzoNobel cố gắng giúp đỡ nhân viên đang có vấn đề liên quan đến nghiện ma túy. Bản chất thực của sự giúp đỡ này là có thể làm thay đổi và cũng sẽ yêu cầu sự hợp tác của chính nhân viên đó.

Đi công tác bằng xe ô tô riêng
Xe ô tô cá nhân chỉ được sử dụng đi công tác khi chủ xe đã mua bảo hiểm đầy đủ theo đúng qui định. Khi dùng xe ô tô cá nhân đi công tác, khoảng cách tối đa cho phép là 500 km cho một chặng đường và chi phí sẽ không vượt quá giá thấp nhất của vé máy bay và/hoặc vé tàu tốc độ cao, tùy theo điểm đến. Hơn thế nữa, sự an toàn cho người đi công tác phải luôn được xem xét trong mọi trường hợp

Xe lửa
Nhân viên đi công tác bằng xe lửa, có thể mua vé thượng hạng (first class)

Tham khảo
Trang web đi công tác của AkzoNobel (đây là một phần trang web Purchasing Portal trên intranet) cung cấp hầu hết các thông tin về việc đi công tác Thông tin bổ sung thêm củng có sẵn trên AkzoNobel Global Travel Management ở trang AkzoNobel Sourcing ở Hà Lan.

An ninh
Để bảo đảm an toàn cho nhân viên khi làm việc ở nước ngoài và gia đình của họ, khi có bất ổn chính trị, hay có những đe dọa khác đối với an ninh công cộng (Ví dụ: Hành động khủng bố). Hội Ðồng Quản Trị sẽ quyết định đưa ra những hạn chế đối với việc đi công tác của những nhân viên này và/hay đưa ra những biện pháp bảo vệ cần thiết. Thư ký Hội Ðồng Quản Trị sẽ thông tin về những hạn chế và/ hay những biện pháp bảo vệ cho những Giám Ðốc đơn vị kinh doanh hay dịch vụ, nhân viên liên quan, Giám Ðốc tại các nước. Những Giám Ðốc này sẽ có trách nhiệm thông tin xuống những tổ chức của họ để thực hiện phương án.

www.akzonobel.com

© 2008 Akzo Nobel N.V. All rights reserved. “Tomorrow’s Answers Today” là nhãn hiệu đăng ký của Akzo Nobel N.V.

000187_040908

Chúng tôi là một công ty sản xuất sơn và lớp phủ bảo vệ bề mặt lớn nhất thế giới và là một nhà chuyên môn sản xuất hoá chất đặc biệt. Chúng tôi cung cấp cho nghành công nghiệp khắp thế giới những chất liệu có phẩm chất tốt cho đời sống. Chúng tôi nghĩ về tương lai nhưng hoạt động trong hiện tại. Chúng tôi đam mê đáp ứng cho sự phát triển bền vững của khách hàng. Chúng tôi có trụ sở tại Amsterdam, Hà Lan, và có 60.000 nhân viên làm việc ở hơn 80 quốc gia – Mọi người trong chúng tôi đều cam kết có được kết quả xuất sắc và làm việc hôm nay để tìm câu trả lời cho ngày mai.

Similar Documents

Premium Essay

Financial

...except: A. identifying economic transactions that are relevant to the business. B. communicating financial information to users by preparing financial reports. C. recording nonquantifiable economic events. D. analyzing and interpreting financial reports. 2. Which of the following would not be considered an external user of accounting data for the XYZ Company? A. Banks B. Management C. Creditors D. Customers 3. A basic assumption of accounting that requires activities of an entity be kept separate from the activities of its owner is referred to as the A. stand alone concept. B. monetary unit assumption. C. corporate form of ownership. D. economic entity assumption. 4. The private board in Malaysia that currently has the authority to establish generally accepted accounting principles is the: A. Malaysian Institute of Certified Public Accountants (MICPA). B. Malaysian Accounting Standards Board (MASB). C. Malaysian Institute of Accountants (MIA). D. Chartered Institute of Management Accountants (CIMA). 5. The two most common specialized fields of accounting in practice are: A. financial accounting and environmental accounting B. managerial accounting and accounting systems C. managerial accounting and financial accounting D. financial accounting and tax accounting 6. A type of business that is managed by owner(s) and has an......

Words: 330 - Pages: 2

Premium Essay

Financials

...Financials The four basic financial statements are; Balance Sheet, Income Statement, The Retained Earnings Statement and the Statement of Cash Flow. The Balance Sheet reports assets and claims to assets at a specific point in time. Claims to assets are subdivided into two categories: claims of creditors which are called liabilities and claims of owners which are called stockholders’ equity. The Income Statement shows how success or the failure of the company’s operations for a period of time. The Retained Earnings Statement shows the amounts and causes of chanes in retained earnings during the period. The time period is the same as the covered by the income statement. The Statement of Cash Flow is to provide financial information about the cash receipts and cash payments of a business for a specific period of time. This helps investors, creditors and other external users in their analysis of thhe company’s cash position, this statement reports the cash effects of the company’s operating, investing and financing activities. This statement also shows the net increase or decrease in cash during the period and the amount of cash at the end of the period. Managers use financial statements to see the performance of the company. On the income statement, managers compare sales and expenses from one period to the previous period to identify potential problem areas. Employees take a look at the income statement to maintain responsibility for managing certain......

Words: 362 - Pages: 2

Premium Essay

Financial

...This coursework is to be prepared as an individual assignment. Each student is required to answer all questions below using the published information on Rolls-Royce Holdings plc, which is provided as a separate pdf document on Blackboard. The coursework weighting towards the final module mark is 70%. Your work will be marked on the basis of a) the accuracy of your calculations, b) the quality of the analysis provided and, c) the presentation of your report, which must be prepared in a professional manner. The deadline for submission is 12.00pm Tuesday, 07th May 2013. Please use the following guidelines: * The report must be entirely your own piece of work. In particular, the University’s rules on plagiarism must be followed * Your report should not exceed 1,500 words (excluding tables and calculations) * Your report should be word-processed and presented in a professional manner * The font used should be Times New Roman, Size 12, Line Spacing 1.5 Submission guidelines This coursework is to be submitted via Blackboard only. It will automatically be scanned through a text matching system (designed to check for possible plagiarism). * DO NOT attach a CA1 form or any other form of cover sheet * YOU MUST include your name and student ID on the first page of your assignment To submit your assignment * Log on to Blackboard at http://learning.westminster.ac.uk * Go to the relevant module Blackboard site * Click on the ‘Submit......

Words: 684 - Pages: 3

Premium Essay

Financial

...business, provides gaming, hotels, entertainment & amusement. Method of analysis included strategy analysis, accounting analysis, financial analysis and prospective analysis. PEST (Political, Economic, Social and/or Technological factors) analysis and Porter’s five forces analysis are used to analyze Genting’s economic and industry influences factors. Berjaya Toto is identified as the domestic competitor for Genting, solely in gambling business. The financial analysis report is based on 3 years Financial Statements of Genting Malaysia Berhad (on FY2012, FY2013 and FY2014) compared with Berjaya Toto’s Financial Statement. On accounting analysis, 5 significant accounting policies were identified. Genting and Berjaya Toto showed similarly on their accounting policies, particularly in Basis of Consolidation, Judgements and estimation, Property, Plant and Equipment (PPE), Depreciation and Revenue recognition. Income Statement Analysis, Balance Sheet Analysis and Cash Flow Analysis are attached in the appendices. On Financial Analysis, ratios of operating management, investment management and profitability, and financial leverage and liquidity are analyzed. Methods of analysis include time series analysis and cross-sectional analysis. Calculation on margin ratios, return on equity (ROE) and PPE turnover of Genting’s 3 years financial performance compared with Berjaya Toto’s. Besides, comparison of both companies on liquidity ratio such as current ratio, quick ratio...

Words: 282 - Pages: 2

Premium Essay

Financial

...ACC/561 January 21, 2013 Professor Willard Berry Financial statements provide crucial information to management, investors, and creditors. These statements include four documented forms cash flow statement, balance sheet, retained earnings, and income statement. The information contained in the reports provides a detailed picture to the condition of any business. A business evaluation containing all four documents is essential to form an accurate forecast in past and future objectives. Each document allows creditors, investors, and managers’ ability to further understand the financial workings of an individual company. Balance Sheet A balance sheet shows the dollar value at a specific time of the assets and liabilities of the company. The formula for this is Assets = Liabilities + Stockholders Equity. Assets are any resource in which a company possesses such as cash, equipment and property. Liabilities are shown as amounts or payables owed to the owner or creditor. Balance sheets for most companies are available to the public. By publishing this report lenders and investors can review the data and decide whether the company is worth the investment. Both investors and lenders can also determine if the company has the ability to repay a debt (John Wiley & Sons, 2009). Income Statement The income statement shows if a company has reported a profit or loss for a specific period. This statement is also referred to as a profit and loss......

Words: 569 - Pages: 3

Premium Essay

Financial

...[pic] 本科毕业论文 试论中小企业板公司 财务报告分析 | 姓 名 | 黄嫣然 | | 学 院 | 管理学院 | | 专 业 | 会计学 | | 指导教师 | 林华 | | 完成日期 | 2012年6月 | 上海理工大学 全日制本科生毕业设计(论文)承诺书 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文) 是在导师的指导下,严格按照学校和学院的有关规定由本人独立完成。文中所引用的观点和参考资料均已标注并加以注释。论文研究过程中不存在抄袭他人研究成果和伪造相关数据等行为。如若出现任何侵犯他人知识产权等问题,本人愿意承担相关法律责任。 承诺人(签名): 日 期: 试论中小企业板公司财务报告分析 摘 要 随着国内市场经济体制逐渐完善,现今,企业模式不再仅仅局限于从前庞大结构、巨大资本的形式,越来越多的中小企业不断涌现。2004年6月25日,我国深圳中小企业板市场终于在长达五年的筹备论证后开立。中小企业板市场的建立对于拓宽中小中小企业融资渠道,完善中小企业治理结构,丰富证券市场投资品种等方面都做出了极其有益的尝试。如今,中小企业板市场的发展已经渐入佳境,作为国民经济中的中流砥柱,正为我国市场经济建设续写新的篇章。但在未来,中小企业板市场仍将面临的许多的问题。如何准确挖掘中小企业板上市公司的财务信息,考察各种经营活动对企业未来经营成长的影响,这些对判断中小企业板上市公司所面对的前景以及投资者的投资方向都具有非常重要的现实意义。目前,广泛认同的针对中小企业板公司的财务报告分析体系还没有形成,如何依据中小企业板公司自身特色,制定全面科学完善的财务报告体系,还有待各方面的研究探讨。本文结合中小企业板上市公司的特点,研究了针对中小企业板公司的财务报表分析方法,并且付诸实际,同时选取了一家中小企业板公司和主板公司进行财务报告的分析及比较。 本文首先概要阐述了进行中小企业板公司财务报告分析研究的背景和意义,强调了中小企业板公司财务报告分析对于挖掘公司经营情况的重要性,此外也简要回顾了深圳中小企业板的发展历程。于此同时,本文还就一般企业财务报告分析的内容、方法以及我国现存财务报告分析体系的情况做了引荐。在此基础上,...

Words: 3927 - Pages: 16

Free Essay

Financial

...Financial Analysis of the McDonald’s Corporation MCD, New York Stock Exchange One McDonalds Corp Plaza Dept. 332 Oak Brook, IL 60523 630-623-3154 Sheena Harper-Nelson Webster University COMPANY OVERVIEW: Brief description of the company McDonald’s is one of the largest fast food restaurants today. There are over 35,000 restaurants in 117 countries at the end of 2013. Out of those restaurants, 26,338 are franchised or licensed. That is over 80 % of the company. There are only 6,399 restaurants operated by The Company (McDonald’s). McDonald’s is a corporation that involves serving meals fast. McDonald’s is a customer service based company. Base on Wall Street journal, McDonald’s was one the two companies that ended 2008 with a gain (www.aboutmcdonalds.com) Company history McDonald’s has been around since 1940. It was founded by Dick and Mac McDonald’s their first store was a Bar-B-Q restaurant in San Bernardino, Ca. They closed the Bar-B-Q for only 3 months to make alterations. The first menu had nine items, hamburger, cheese burger, soft drinks milk, coffee, potato chips and slice of pie. In 1949 the world famous fries replaced the potatoes. McDonald’s opened their 100th store in Fond Du Lac, Wisconsin. In 1962, the McDonald’s in Denver, Colorado was the first to get indoor seats. On McDonald’s 10th anniversary the stock was $22.50 per share. Ronald McDonald’s appeared in his first commercial in 1966. The Big Mac was introduced in 1968. It......

Words: 2695 - Pages: 11

Premium Essay

Financial

...Assigment Financial Statement Analysis Dec 2013 Prepare for: Mr. PH Tan Prepare by: Mohamed Yusri Bin Sehat ST1110537 Contents Introduction 2 Objective of paper 2 Executive summary 2 Firm, Industry, and Environment 2 Description of firm and its management 2 Discussion of competitive environment 2 Economic climate and outlook 2 Other factors, e.g. government regulations, labor relations 2 Building blocks of financial statement analysis 2 Vertical and horizontal common size analysis 2 Short-term liquidity 2 Capital structure and solvency 2 Return on invested capital 2 Conclusions 2 Bibliography 2 Introduction The objective of this assignment is to evaluate the company’s performance and required to prepare financial statements for each financial year which give a true and fair view of the state of affairs of the company as at the end of financial year and of the income statement and cash flows of the company for financial year. The statement pursuant to section 169(15) of the companies Act, 1965. Objective of paper Executive summary The Mission Statement Our mission To inspire and nurture the human spirit - one person, one cookie and one neighborhood at a time. Here are the principles of how we live that every day : Food produced by us , it has always been, and will always be , about quality. We are passionate about ethically be......

Words: 1679 - Pages: 7

Premium Essay

Financial

...Financial Mathematics Xx xx xx x xx x x Xx xx xx x xx x x Xx xx xx x xx x x Xx xx xx x xx x x Xx xx xx x xx x x Xx xx xx x xx x x Xx xx xx x xx x x Xx xx xx x xx x x Xx xx xx x xx x x Xx xx xx x xx x x Xx xx xx x xx x x Xx xx xx x xx x x Xx xx xx x xx x x Xx xx xx x xx x x Xx xx xx x xx x x Xx xx xx x xx x x Xx xx xx x xx x x Xx xx xx x xx x x Xx xx xx x xx x x Xx xx xx x xx x x Xx xx xx x xx x x Xx xx xx x xx x x Xx xx xx x xx x x Xx xx xx x xx x x Xx xx xx x xx x x Xx xx xx x xx x x Xx xx xx x xx x x Xx xx xx x xx x x Xx xx xx x xx x x Xx xx xx x xx x x Xx xx xx x xx x x Xx xx xx x xx x x Xx xx xx x xx x x Xx xx xx x xx x x Xx xx xx x xx x x Xx xx xx x xx x x Xx xx xx x xx x...

Words: 261 - Pages: 2

Premium Essay

Financial

...[pic] Center for Management and Leadership Master of Business Administration MODULE: FINANCIAL ACCOUNTING Lecturer Ryan Isebia Subject Financial Accounting Objective of this module The objective of this module is to help the students develop a sufficient understanding of the basic concepts underlying financial statements so that they can apply the concepts to new and different situations. Furthermore, this module seeks to train students in accounting terminology and methods so that they can interpret, analyze, and evaluate financial statements published in corporate annual reports. The text for this module presents the concepts of financial accounting in a logical format. Essential topics are covered in sufficient depth to substantiate basic technical understanding and to support the application of the material to organizational problems. Each chapter begins with the learning objectives of the chapter. The chapters contain an in-depth presentation of the subjects. To aid the students, the chapters also contain at the end of each section some questions, exercises, problems and cases. Furthermore, at the end of each chapter the key terms and concepts that have been addressed in the chapters are presented. These sections serve as excellent means for the students to review and master the material. Class format: The module will consist: ▪ Class lectures ▪ Selfstudy ▪ Assignments – in class......

Words: 414 - Pages: 2

Free Essay

Financial Institutions and Financial Markets

...Financial Institutions and Financial Markets FIN/370 Financial Institutions and Financial Markets The state of the economy in the United States is very crucial to businesses and society. The success of the economy is reliant on financial institutions and financial markets. “The market for the creation and exchange of financial assets such as money, stocks, and bonds, plays a central role in organizing and coordinating our economy” (Colander, 2013, p. 643). Financial institutions are essential in providing funding for activities that take place within the financial markets. This paper will describe the roles of financial institutions and financial markets in our economy, as well as compare and discuss the differentiations between markets. The Roles of Financial Institutions Financial institutions play a vital role in the success of our economy and financial markets. They are responsible for financial transactions such as deposits, investments, and loans. Examples of financial institutions are commercial banks, investment banks, credit unions, insurance companies, mutual funds, and brokerages. A few of the well-known U.S. financial institutions are Bank of America, JP Morgan Chase Bank, Wachovia Bank, and Wells Fargo Bank. Financial institutions provide a means of savings for society and businesses. Saving money incurs interest, which allows people and businesses to save additional funds. Financial institutions provide loans so businesses can......

Words: 1111 - Pages: 5

Premium Essay

Financial

...the publisher. Printed and bound in Great Britain by Garnett Dickinson CONTeNTS Foreword .................................................................................................................... Acknowledgements .................................................................................................... Abbreviations .............................................................................................................. executive summary .................................................................................................... 1 3 4 5 1. Introduction .............................................................................................................. 10 2. Introducing International Financial Reporting Standards: Some global evidence 14 3. Research methods...

Words: 22249 - Pages: 89

Premium Essay

Financial Systems

...2  The role of financial systems in the economy This section iscusses the main functions of financial intermeiaries an financial markets, an their comparative roles. Financial systems, i.e. financial intermeiaries an financial markets, channel funs from those who have savings to those who have more prouctive uses for them. They perform two main types of financial service that reuce the costs of moving funs between borrowers an leners, leaing to a more efficient allocation of resources an faster economic growth. These are the provision of liquiity an the transformation of the risk characteristics of assets.[2] 2.1  Provision of liquiity The link between liquiity an economic performance arises because many high return investment projects require long-term commitments of capital, but risk averse leners (savers) are generally unwilling to elegate control over their savings to borrowers (investors) for long perios. Financial systems mobilise savings by agglomerating an pooling funs from isparate sources an creating small enomination instruments. These instruments provie opportunities for iniviuals to hol iversifie portfolios. Without pooling iniviuals an househols woul have to buy an sell entire firms (Levine 1997). iamon an ybvig (1983) show how financial intermeiaries can enhance risk sharing, which can be a preconition of liquiity, an can thus improve welfare. In their moel, without an intermeiary (such as a bank), all investors are locke into illiqui long-term investments......

Words: 2461 - Pages: 10

Premium Essay

Financial Analysis

...FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS: A TOOL FOR PERFORMANCE EVALUATION A Case Study of Oceanic Bank By IBRAHIM UMAR PGA/09/07766 M.Sc. Assignment Submitted to Dr. M.I. Kida CNA Department of Accountancy University of Maiduguri 2Financial Statement Analysis: A Tool for Performance Evaluation Jan. 2010 3Financial Statement Analysis: A Tool for Performance Evaluation ABSTRACT Financial statements are prepared to meet external reporting obligations and also for decision making purposes. They play a dominant role in setting the framework of managerial decisions. But the information provided in the financial statements is not an end in itself as no meaningful conclusions can be drawn from these statements alone. However, the information provided in the financial statements is of immense use in making decisions through analysis and interpretation of financial statements. There are various methods or techniques that are used in analyzing financial statements, such as comparative statements, schedule of changes in working capital, common size percentages, trend analysis and ratios analysis. This study intends to analyze financial statement of Oceanic bank in Nigeria in order to come up with an in-depth fact finding on its performance and to see if there is any connection between the recent global economic crisis and its overall performance. 4Financial Statement Analysis: A Tool for Performance Evaluation INTRODUCTION 1.1 Background Financial statement......

Words: 5278 - Pages: 22

Premium Essay

Financial Management

...Mission Statement of Virginia Winery Ltd……………………………………………………………3 Financial plan ………………………………………………………………………………………….3 Task 1 - Develop financial strategies. 1.1-a Assumptions on which the financial plan has been developed……………………………….5 1.1-b Financial objectives in terms of finance requirements………………………………………..5 1.1-c Funding arrangements………………………………………………………………………...6 1.1-d Financial information requirements…………………………………………………………..9 1.1-e Financial performance targets and indicators………………………………………………..10 1.1-f Income statement projections………………………………………………………………...11 1.1-g Balance sheet projections…………………………………………………………………….12 1.2 Identify the appropriate staff and stakeholders within Virginia’s Wines that this plan should be communicated to, to enable effective implementation……………………………………………….13 Task 2 2.1-a Essential financial systems and records………………………………………………………14 2.1-b Legal and financial control systems…………………………………………………………..14 2.2-a A budget which is consistent with the financial strategies and plans…………………………17 2.2-b Revenue and expense projections for each forward period…………………………………...19 2.2-c Revenue and expense projections for each forward period…………………………………...19 2.2-d Balance sheet projection for the year………………………………………………………….20 Task 3 3.1. In monitoring the business operations explain what actions can be taken to ensure Virginia’s Wines achievement of their financial performance targets, and profit and return on......

Words: 7482 - Pages: 30