Free Essay

Five-Forces Model

In: Business and Management

Submitted By guyluscuere
Words 544
Pages 3
Macht van de leveranciers
Costa Coffee is onderdeel van Whitbread. Whitbread is een bedrijf dat naast Costa Coffee ook meerdere hotels en restaurants bezit. Whitbread koopt koffiebonen in en verkoopt vervolgens de koffie aan Costa Coffee. Omdat Costa Coffee onderdeel is van Whitbread, heeft Whitbread dus een grote invloed op Costa Coffee. Costa Coffee is afhankelijk van Whitbread en daarom is de macht van de leveranciers hoog. Costa Coffee zou ook zelf de koffiebonen kunnen inkopen, alleen zijn de kosten daarvoor een stuk hoger. Whitbread heeft als leverancier niet veel invloed op de gehele bedrijfstak. Ze leveren vooral voor Costa Coffee en de concurrenten hebben dan ook een andere leverancier. De leveranciers in de bedrijfstak kunnen zich moeilijk onderscheiden omdat vrijwel elke leverancier dezelfde producten levert. De enige mogelijkheid voor leveranciers om zich te onderscheiden, is om ‘speciale’ koffiebonen te importeren.
(http://www.alibaba.com/member/uk100233633.html, 2011)

De interne concurrentie van spelers op de markt
Binnen de koffiemarkt zijn er nogal wat concurrenten voor Costa Coffee. Zo zijn onder andere Starbucks, Bagels & Beans, Doppio Espresso, Donuts & Bagels, Dik T., Hopper Coffee en Trenta Secondi in Nederland actief. Deze speciale koffieshops vormen een bedreiging voor Costa Coffee, maar vormen tegelijkertijd ook een kans. Zo kan Costa Coffee zich onderscheiden van de concurrentie en is het vanwege de concurrentie genoodzaakt te innoveren. De concurrentie kan ook een bedreiging vormen, omdat de potentiële klanten kunnen kiezen tussen meerdere koffieshops. De kans bestaat dus dat de klant voor een concurrent kiest.
(http://www.intemarketing.nl/marketing/modellen/porter-vijfkrachtenmodel#Interne_concurrentie_op_de_markt, 2011)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een vorm van ondernemen waarbij niet alleen wordt gekeken naar de economische prestaties van het bedrijf, maar ook naar de effecten dat het heeft op de mens en op het milieu. Het gaat bij maatschappelijk verantwoord ondernemen om het vinden van de juiste balans tussen people, planet en profit. Dit wordt ook wel de triple-P-benadering genoemd. Een andere naam voor maatschappelijk verantwoord ondernemen is ook wel duurzaam ondernemen. “Duurzaam Ondernemen is bij alle bedrijfsbeslissingen zowel een hoger bedrijfsrendement nastreven, als de kansen benutten voor een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij. Het gaat om activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet verplicht; vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie”.
(http://www.duurzaammkb.nl/duurzaam_ondernemen, 2011)

Wereldwijd wordt er steeds meer aandacht besteed aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. De samenleving verwacht dat de bedrijven transparanter zijn naar de buitenwereld en verantwoording afleggen voor de gemaakte beslissingen. Dit gaat niet alleen om de financiële gegevens, maar ook om de consequenties die milieu- en sociale vraagstukken met zich meebrengen. Costa Coffee zou dit kunnen doen door de omgeving te betrekken bij het bedrijf en erg open te zijn naar de buitenwereld. Door duidelijk te zijn over bijvoorbeeld de productinformatie, hebben de belanghebbenden (stakeholders) meer inzicht in de gang van zaken binnen het bedrijf.

Duurzaamheid is ook een vorm van maatschappelijk ondernemen. Costa Coffee zou dit zeker kunnen toepassen in het bedrijf. Zo kan Costa Coffee gebruik maken van energiebesparende machines. Ook kan Costa Coffee in samenwerking met Whitbread zorgen dat de koffie duurzaam geproduceerd wordt. Dit houdt in dat er bestendig wordt omgegaan met de hulpbronnen waarmee de koffie geproduceerd wordt.

Similar Documents

Premium Essay

Five Forces Model

...Five Forces Model Porter’s Five Forces Model was created to act as a framework for industry analysis and business strategy development. Porter singled out five different forces that impact competitive intensity which portrays an image of the overall attractiveness and profitability of a market. To aid in our evaluation of Nestle and its status in the industry, we will apply Porter’s Five Forces Model to the company. Threat of New Entrants The food processing industry is very large and competitive; it is not uncommon for firms within the industry to do quite well. As a result, many companies enter into the market every year in an attempt to gain a portion of the profitable market. Luckily for Nestle, the company has been around for over a century and boasts a long history of quality products and consumer satisfaction which has allowed the company to obtain a considerable share of the market. As a result, new entrants into the industry must attempt to seize a portion of Nestlé’s market share in order to survive. Essentially, Nestle is constantly a target and so the threat of new entrants is moderate. Threat of Substitute Goods Due to the nature of the industry, Nestle is beset with the threat of substitute goods. From bottled water to lean pockets, there are arrays of similar products that compete directly with Nestle. It is vital for Nestle to continuously find new ways to improve its products as the competition is so fierce. In recent years, Nestle has focused...

Words: 681 - Pages: 3

Free Essay

The Five Forces Model of Competition

...The Five Forces Model of Competition The model above is known as the Five Forces Analysis which was designed and created by Michael Porter of Harvard Business School. Each shape defines the five forces that shape competitive rivalry and is relevant to industry profitability. Each new entrant to an industry faces competitive pressures from: • Buyer bargaining power and seller buyer collaboration. • Companies in other industries to win buyers over to substitute products. • Supplier bargaining power and supplier-seller collaboration. • The threat of new entrants into the market. • Rivalry among competing sellers to attract new customers. For a new entrant to the automobile industry there is generally a very low threat. In order for a new entrant to be successful they must be able to mass-produce. Due to the expense of mass production, a new entrant must have a large amount of capital to compete in the automobile industry. Buyers and customers both have high bargaining power when purchasing an automobile. Buyer power is strong when a consumer has a multitude of products to choose from. An example would be choosing to purchase a Ford Expedition or Chevrolet Tahoe. Both are similar in size, gas mileage per gallon, seating and engine size. Each vehicle is produced by a different manufacturer which gives the consumer the ability to create competition. In addition manufacturers are forced to create quality automobiles in order to maintain......

Words: 540 - Pages: 3

Premium Essay

Porter’s Five Forces Model

...APPENDIX 1 - Porter’s Five Forces Model by 0726335 The analysis of Cosmetic Industry has come out with Poter’s five forves model to analyze the level of rivalry in this industry. In the Porter’s Five Forces Model the rivalry which is in the middle is most powerful of the five compentitive forces. Rivalry among competing firms (High) There are a large number of competitors in this industry, and all competitors are competing for the same customers. Thus Carlina have to compete against its direct competitors that sell similar products. The large number of direct competitors in the industry causes a high degree of rivalry. Competitors are also selling similar products, which is cosmetic product. Due to having so many options, customer is able to switch between brands easily. The industry is in its maturity stage causing the market growth to be static. Thus all companies are striving to maintain its market share in the industry against their competitors. Barriers to enter for new competitors (Moderate) The barriers to enter for new competitors are at a moderate, especially during the maturity stage of the industry’s life cycle. Majority of firms that already existed in the industry have developed economies of scale, thus providing a cost advantage to them over the new entrants. If new companies try to enter into the market, it will face problems especially to cover for the expenditures, as they have not......

Words: 557 - Pages: 3

Premium Essay

Porter's Five Forces Model

...Porter's Five Forces Model Porter's five forces analysis is the structure framework for industry analysis and business strategy development. (Porter, M.E. 2008) Using Porter's five forces analysis is a way to figure out the different firms competition levels and force of said "attractiveness" of a market. "Attractiveness" being used in the context of the end all, be all of a industry's profitability. On the other hand, an unattractive industry refers to the combination of all five of the forces acting to drive down the overall profitability. (Porter, M.E. 2008) Three of the five forces of Porters refer to the competition derived from external sources, the remaining two are both internal threats. Porter looked at the forces as the micro environment, that way it would highly contrast against the more commonly known term "macro environment". These forces are close the company and greatly affect the company's ability to serves its customers and make a profit also. If a change were to occur it will normally result in a business having to re-evaluate and re-asses the marketplace to see what overall changes in the company would have to be made to keep up with the market. This however, does not go to say that every firm or company will have the same amount of profit. A company with clear objectives is more likely to achieve a profit over a company with less clear objectives. It comes down to the company's core competences and how the company comes together to work......

Words: 934 - Pages: 4

Premium Essay

Porters Five Forces Model

...deciding whether to switch career and become a farmer – he's always loved the countryside, and wants to switch to a career where he's his own boss. He creates the following Five Forces Analysis as he thinks the situation through: Figure 2 - Porter's Five Forces Example - Buying a Farm This worries him: The threat of new entry is quite high: if anyone looks as if they're making a sustained profit, new competitors can come into the industry easily, reducing profits. Competitive rivalry is extremely high: if someone raises prices, they'll be quickly undercut. Intense competition puts strong downward pressure on prices. Buyer Power is strong, again implying strong downward pressure on prices. There is some threat of substitution. Unless he is able to find some way of changing this situation, this looks like a very tough industry to survive in. Maybe he'll need to specialize in a sector of the market that's protected from some of these forces, or find a related business that's in a stronger position. Key Points: Porter's Five Forces Analysis is an important tool for assessing the potential for profitability in an industry. With a little adaptation, it is also useful as a way of assessing the balance of power in more general situations. It works by looking at the strength of five important forces that affect competition: Supplier Power: The power of suppliers to drive up the prices of your inputs. Buyer Power: The power of your customers to drive down your......

Words: 371 - Pages: 2

Premium Essay

Porter Five Forces Model

...Porter's 5 forces model is a powerful way of analysing the competitive forces that shapes every industry in general. This was developed by Michael E. Porter of Havard Business School in 1979. This tool helps you to identify whether a new product, investment, services or business have the potential to be profitable. The 5 competative forces that are taken into consideration are: Competition in the Industry Potential of new entrant into Industry Power of Suppliers Power of Customers Threat to substitute products Lets discuss each of these points in detail: Competition in the Industry: This describes the competition between the existing firms in an industry. Greater the competitive riverly (companies providing equally good products or services) lesser are the profit margin. The price of the product/services is the single most defining factor that influences the customer's buy decision. Hence to maintain low cost, companies consistently has to make manufacturing improvements to keep the business competitive. This requires additional capital expenditure which tends to eat up company's earning. On the other hand if no one else can provide products/ services the way you do you have a monopoly. Lets try to explore these points in more detail. Look at the current senario, the small car market in India is very competitive with players like Maruti Suzuki, Tata Motors, Huyndai etc. which was preety much dominated by Maruti. But with launch of Nano the 1 lakh car the...

Words: 1256 - Pages: 6

Premium Essay

Costco Five Forces Model Analysis

...MEMORANDUM TO: Strategic Business Planning Committee FROM: Raquel Hansen DATE: March 16, 2014 SUBJECT: Five Forces Model Analysis As we begin to strategically plan for our business, it is important for us to take a deep dive into our competitive environment to understand where we are strong competitively and where we are weak competitively. An analysis of the forces driving industry competition using M.E. Porter’s Five Forces Model will assist us in determining where the power lies in a business situation as we begin to plan. We must understand how they work in our industry and how they affect our particular situation. Whatever the collective strength of these forces is, our job as the strategists of the organization is to find a position in our industry where our company can best defend itself against these forces or can influence them in our favor (Porter, 137). There are five important forces that determine competitive power (Pearce & Robinson, p. 99): * Supplier Power * Buyer Power * Competitive Rivalry * Threat of New Entrants * Threat of Substitution The attached Exhibit A, Costco’s Five Forces Analysis, provides a visual representation of our competitive strengths and weaknesses. I will provide an explanation of each of the five forces moving forward. Supplier Power – Weak Bargaining Power Costco has is known for its ability to leverage its buyer power making their supplier’s power weak. At the same time we recognize......

Words: 1191 - Pages: 5

Free Essay

Five Forces Model of Airline Industry

...UNIVERSITY OF MELBOURNE ECON90015 MANAGERIAL ECONOMICS SEMESTER 2, 2012 ASSIGNMENT Assessment This assignment contributes to 20% of the final assessment Word Limit This assignment should be no longer than 2000 words (excluding tables, footnotes and appendix). Please keep within the word limit as marks may be deducted if the assignment is too long. Cover sheet Make sure you put a cover sheet on your assignment identifying student names and ID numbers, your tutor and tutorial times. Also put the word count for the assignment on the cover sheet. Due date 8 October 2012, 4.00 pm. Instructions for Assignment The assignment will involve group work. Students will be required to form a group of three students to prepare the assignment. Students are encouraged to form these groups as soon as possible. Membership of groups can be across lecture streams and tutorials. Each group should nominate a group leader to manage the group process. The group leader should ensure the group members are entered into the ‘Assignment Tool’ and that an electronic copy of the assignment is submitted through the ‘Assignment Tool’ on the subject homepage before the due date. The assignment should be the group's own work and should not have been submitted previously for assessment in another course. It is expected that each member of a group contribute equally to the preparation of the assignment. All students should keep a copy of the assignment. The assignment mark......

Words: 1619 - Pages: 7

Premium Essay

Key Competencies and Porter's Five Forces Model

...LLAGAS, Ariedna ABAYON, Abegail DELOS SANTOS, Christian Mikaella MONSALE, Ma. Beatrice SOLARTE, Rollie TRIÑANES, Angelique Vinn Rose LLAGAS, Ariedna ABAYON, Abegail DELOS SANTOS, Christian Mikaella MONSALE, Ma. Beatrice SOLARTE, Rollie TRIÑANES, Angelique Vinn Rose 2016 Key Competencies and Porter’s Five Forces Model BSBA HRDM 4-1 ENMA 4113 Group 1 2016 Key Competencies and Porter’s Five Forces Model BSBA HRDM 4-1 ENMA 4113 Group 1 I. KEY COMPETENCIES COMMUNICATION * It is a pivotal role to the development of the entrepreneurial society. * Entrepreneur must have the skills in communication to compete with other entrepreneur like getting more investors. Methods of Communication 1 Face-to-Face Communication – a lot of your business communication will take place in a face-to-face format, such as meetings and conferences, so it’s important to refine your “in person” skills. 2 Email – has transformed the way that people communicate in the business world. Emailing enhances efficiency because it is quick to send and quick to respond to, and you can even include attachments that are essential to the subject being discussed in the email conversation. Email conversations can be between two or more people, and these types of discussions often replace the need for formal meetings since decisions can be made in this forum. 3 Teleconferencing – it is another method of business communication that is commonly employed in the......

Words: 793 - Pages: 4

Premium Essay

Mar-301 Wa1 Porter's Five Forces Model

...| | Written Assignment 1 Frantisek Dzuno 2012-10-MAR-301 Part A Choose a specific industry (e.g., grocery retailing, the airline industry, etc.), and apply Porter's Five Forces Model to discuss that industry's competitive forces and their relative influence. The domestic airline industry has generally been characterized by very high competition and low profit margins. To understand the position of the economic climate in this environment, an examination of Porter’s Five Forces could be used to obtain a better picture of these factors’ within the airline industry. New entrants are usually blocked by the cost or difficulty if entering a market (Boone & Kurtz , 41). The airline industry is a typical case when the extremely high initial cost is the main barrier for new entities - entrants. The investment to build, purchase or rent airplane is enormous. Employees such as pilots and maintenance technicians are expensive to pay. The training efforts are extremely high. Security, safety requirements are heavy regulated. Another important factor which creates a challenge for new entrants to enter the airline market is the brand identity. Airlines with a long history in the industry have created a strong relationship with their loyal customers based on safety records as well as the discount programs they offer (frequent flyer programs, business members) The Power of Suppliers within the airline industry is very low. The main factor relating to the bargaining......

Words: 1599 - Pages: 7

Premium Essay

Porter's Five Forces Model Applied to the Movie Rental Industry

...Tarleton State University Porter’s Five Forces Model Applied to the Movie Rental Industry Alex Boogren CIS-450 Holland Reviewed by: Kelsey Stone 2/18/2013 Porter’s Five Forces Model Applied to the Movie Rental Industry The movie rental industry has undergone a massive overhaul throughout the past decade in the way that they do business. Consumers now have the freedom to choose multiple different ways to rent their movies, whether it is from an online streaming service such as Amazon Prime, a movie rental kiosk like Redbox, or an old fashioned brick and mortar store. Because of this, I believe that the movie rental industry would be interesting to evaluate using the Porter’s Five Forces Model. Buyer power in the movie rental industry is extremely high right now. This means that consumers have many choices when deciding on where to rent movies from. Buyer power in this industry was relatively low until technology allowed for online streaming and automated kiosks to rent movies from. Since buyer power is high, competition is fierce in this industry at the moment. High buyer power lowers the attractiveness of entering the movie rental industry. The next force that will be evaluated is supplier power. Supplier power in the movie rental industry is considered high. High supplier power means that there are only a few places for a movie rental business to acquire their movies from. It is high in this industry because movies used for rentals usually must be...

Words: 672 - Pages: 3

Premium Essay

Application of Porter’s Five Forces Model on Tata Nano Brand

...Application of Porter’s Five Forces Model on Tata NANO Brand Name: Unit Name Unit Code Tutor School Date Introduction The turnover in automotive industry is growing significantly. Companies need to sell their product across borders. To realize this, companies must evaluate the market forces in target markets in order to increase sales. One strategic tool used in evaluating market forces is porters five forces model. This tool highlights the key factors that determine the industry competition and the viability of such a market. The porters five forces model has been evolving with time. The principle ‘’the state of competition in an industry depends on five basic forces’’ (Porter, 2008 P.3) is still relevant. This analysis model covers a wide range of factors affecting the industry. Companies with awareness about their environment are able to make strategic decisions concerning their business. This paper discuses the application of Michael porter’s five forces model by Tata Motors Company on their new product, Tata Nano. Tata motors are the largest automobile company in India with revenues in excess of USD 16 billion in 2011. Tata motors have subsidiary companies and associate companies involved in various industries including mining, oil, manufacturing, and telecommunications. Tata motors have operations in Spain, Korea, Thailand, UK, and South Korea. The paper begins by identifying porters five forces. Second, a brief history...

Words: 3047 - Pages: 13

Premium Essay

Five Forces Model

...Five Forces Model Competitors and their Relationships • Dick’s Sporting Goods • Hibbetts • Sports Authority • Foot Locker • Wal-Mart Threat of New Entrants The threat of new entrants is moderate. It is relatively easy for a company to enter this market because there are not a lot of legal barriers. But a smaller company that has just entered the market would have a tougher time competing with some of the larger companies – an obvious reason being that larger companies can have larger inventories. Another reason is that larger companies can do things to weaken the smaller companies, such as offer discounts, sales promotions, and increase spending on advertising. Since most of the companies in this industry are competing on price, it would be difficult for the smaller company to keep up with these tactics and remain profitable. So in short, the threat is there, but it isn’t a huge one. Threat of Substitutes The threat of substitutes is high. One example is online shopping. Customers can easily buy just about anything they could find in a sporting goods store on websites such as Amazon.com, eBay, and Craig’s List. These substitutes are readily available and there is also a good chance that they will be at competitive prices as well. The ease of the internet and good chances of finding good deals makes the willingness of switching to substitutes higher. Buyers Buyer bargaining power is strong. This is for a number of reasons, but a few are: • The......

Words: 952 - Pages: 4

Premium Essay

A Critical Analysis About Competitive Advantage of Apple Inc. Based on the Porter`S Five Force Model

...A Critical Analysis about Competitive Advantage of Apple Inc. based on the Porter`s Five Force Model Northeastern University Strategic Leadership Xiaolong Cao Instructed by James Lux June 6th 2016 Abstract This article aims to detect two key areas in Apple`s competitive advantage through using Porter`s Five Force model. According to the knowledge learned from class, there is no forever lasting competitive advantage, so through analyzing the case of Steve Jobs competitive strategy it presents a clear and reasonable structure and explanation of their competitive advantage. After doing this analysis, this article helps to fine both the disadvantage and advantage of their competitive advantage, and each of them contains two aspects according to Porter`s Five Force Model, which provides a reliable and meaningful support to test and excavate the effect of competitive advantage and future developing orientation. Introduction In the modern time, there are numerous resources that identify the importance of the competitive strategy. The ever growing technological trends and volatility within business operations in today's society make it extremely difficult for organizations to stay complacent with their strategies. Adjustments and new ideas need to constantly be developed to be able to maintain a competitive edge. The most obvious examples happen in IT industry, high performance laptop was a competitive advantage 2 years...

Words: 1434 - Pages: 6

Premium Essay

Porter's Five Forces Model

...American Military University Abstract Porter’s Five Forces Model is a holistic approach towards competitive strategy. The model provides a framework for the strategic direction of management teams that are seeking an edge over their competitors and additional factors that may undermine profits. The model displays the dynamics between the competitive rivals, buyer’s bargaining power, suppliers, new entrant’s threat and substitutes. The implementation of Porter’s Five Forces Model is crucial on international business practice in order to establish a successful overseas operation and reduce cost of expansion. Global business expansion has become a common practice. Modern organizations are prone to take advantage of international attractive markets that are highly profitable and offer incentives for foreign companies. Implementation of the model increases the chances of success for firms that are considering branching out or simply starting a new company overseas. The Company’s management strategic vision also benefits from Porter’s Model because it points out the forces that affect the organization’s profitability. However, Porter’s modeling techniques have some limitations such as the absence of providing meaningful advice for preventive actions and profitability based solely on fighting competitors without taking in consideration opportunities of competitive strategic alliances. In conclusion, Porter’s Five Forces Model influences the profitability,......

Words: 1220 - Pages: 5